0

Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt cho thiết bị sưởi ấm dịch truyền dùng trong y tế sử dụng phương pháp mô phỏng và so sánh thực nghiệm

76 398 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2017, 22:42

Luận văn thạc sĩ Mục lục LỜI CAM ĐOAN .3 Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt .5 Danh mục hình bảng biểu Danh mục hình ảnh .7 Lý chọn đề tài Chương 1- Cơ sở lý thuyết 12 1.1 Cơ sở lý thuyết truyền nhiệt .12 1.1.1 Dẫn nhiệt 12 1.1.2 Đối lưu nhiệt 15 1.1.3 Bức xạ nhiệt 17 1.2 Động lực học chất lỏng ống xoắn lò xo 20 1.2.1 Yếu tố ma sát 22 1.2.2 Hệ số truyền nhiệt ống xoắn lò xo 23 1.2.3 Hệ số truyền nhiệt thiêt bị sưởi ấm dịch truyền .26 Chương - Một số vấn đề phương pháp tính toán động lực học lưu chấtCFD 29 2.1 Khái niệm CFD 29 2.2 Phần mềm CFD-ANSYSFLUENT 30 2.2.1 Giới thiệu phần mền ANSYSFLUENT 30 2.2.2 Giới thiệu số hình rối ANSYSFLUENT 32 Chương - Qúa trình thực nghiệm .40 Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ 3.1 tả toán 40 3.2 Thiết lập giải 41 3.3 Quá trình thực nghiệm 57 3.3.1 Dung dịch thí nghiệm 57 3.3.2 Thiết bị đo .58 3.3.3 Bộ thông số thí nghiệm 60 3.3.4 Trình tự thí nghiệm 60 Chương - KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM THẢO LUẬNError! Bookmark not defined 4.1 Chiều dài đáp ứng nhiệt độ thiết bị 64 4.1.1 Trường hợp nhiệt độ đầu vào 5OC, tốc độ dịch truyền 80 giọt/ phút với số vòng 3,5,10 .64 4.1.2 Trường hợp nhiệt độ đầu vào 10OC, tốc độ dịch truyền 80 giọt/ phút với số vòng 3,5,10 Error! Bookmark not defined 4.1.3 Trường hợp nhiệt độ đầu vào 5OC, tốc độ dịch truyền 60 giọt/ phút với số vòng 3,5,10 Error! Bookmark not defined 4.1.4 Trường hợp nhiệt độ đầu vào 10OC, tốc độ dịch truyền 60 giọt/ phút với số vòng 3,5,10 Error! Bookmark not defined 4.2 Thảo luận chung .71 4.3 KẾT LUẬN 72 Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải sách, tạp chí trang web theo danh mục liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Tiến Đông người trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn Nhờ có hướng dẫn tận tình, vạch hướng rõ ràng thầy giúp thực tốt mục đích đề Tôi xin cảm ơn quý thầy cô giảng dạy chương trình cao học ―Cơ điện tử‖, truyền dạy kiến thức mẻ quý báu hữu ích giúp trình thực luận văn Một lời cảm ơn chân thành muốn gửi tới TS.Nguyễn Thị Phương Giang, cô động viên giúp đỡ nhiều Xin cảm ơn bố mẹ tôi, đặc biệt người vợ tôi, họ nguồn sức mạnh đặc biệt giúp vượt qua khó khăn thực đè tài Cuối muốn gửi lời cảm ơn đến Ths.Trần Minh Ngọc Trung tâm Phát triển Ứng dụng phần mềm công nghệ (DASI CENTER), trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, bạn lớp CDDTKH13 đồng nghiệp hỗ trợ học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Học viên Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Ti (i=1,2…)là ký hiệu nhiệt độ, qi(1,2…) ký hiệu mật độ dòng nhiệt x lớp không khí có độ dày " q x (W/m2) Mật độ dòng nhiệt k (W/m.K) hệ số dẫn nhiệt k0=k(t=0) , β xác định hàm số thực nghiệm dT : gadien T dx   T T T tc : Nhiệt độ log sau hiệu chỉnh Ts , Tsur ,twlà nhiệt độ bề mặt rắn T  nhiệt độ chất khí, u(y) T(y) phân bố nhiệt vận tốc theo trục y u  vận tốc hữu hạn h (W/m2.K) hệ số truyền nhiệt đối lưu E (W/m2) gọi hệ số phát xạ bề mặt  hăng số Blotmann G Gabs xạ môi trường α hệ số hấp thu bề mặt h r hệ số truyền nhiệt xạ Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ 2r đường kính bên 2Rc Đường kính cuộn dây ống xoắn ốc H Bước xoắn ốc  :là tỷ lệ cong kí hiệu 1 : góc hai vòng tròng liên tiếp khí chiếu lên mặt phẳng qua đường tâm ống dây lò xo De: hệ số dean Re hệ số Reynolds f c : hệ số masat dòng chảy ống xoắn f t : hệ sỗ ma sát dòng chảy ống thẳng Nu hệ số truyền nhiệt Pr : hệ số Prandtl Gz hệ số Graetz l : Chiều dài chảy rối k: Động chảy rối ɛ : Hệ số tiêu tán T : Độ nhớt rối S modul tỉ số ứng suất tensor trung bình         hệ số giãn nở nhiệt   T  p Af : Diện tích mặt cắt ống, Af =  r (m2) q: Vận tốc khối chất lỏng (m3/h) U: hệ số truyền nhiệt liên hợp Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ Danh mục hình bảng biểu Danh mục hình ảnh Hình 1: Dẫn nhiệt 12 Hình 2: Đối lưu 12 Hình 3: Bức xạ 12 Hình 4: Dẫn truyền nhiệt với khuếch tán lượng hoạt động phân tử 13 Hình 5: Tường nhiệt chiều 14 Hình 6: Phát triên vùng biên phân lớp đối lưu .15 Hình 7:Quá trình truyền nhiệt đối lưu (a) Cưỡng (b) Tự nhiên (c)Đun sôi (d) Ngưng tụ 16 Hình 8: Bức xạ, (a) bề mặt, (b) bề mặt với môi trường xung quanh 18 Hình 9: Dòng ống dạng lò xo 20 Hình 10: Kích thước lò xo 26 Hình 11: Kích thước thiết bị mặt cắt đứng .27 Hình 12: Phát triên vùng biên phân lớp đối lưu .30 Hình 13: Tính toán CFD với thân máy bay .31 Hình 14: Cấu trúc dòng chảy rối 32 Hình 15: Chọn mặt cho hình 43 Hình 16: Đặt tên cho mặt biên 43 Hình 17: Thông số kích thước phần tử lưới 44 Hình 18: Kết trình check phần tử lưới 45 Hình 19: Kết chất lượng lưới .45 Hình 20: hình đường biên 45 Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ Hình 21: Bảng thiết lập chung thông số 46 Hình 22: Kích hoạt trao đổi lượng nhiệt 47 Hình 23: Kích hoạt chọn thông môi trường rối .47 Hình 24: Tạo vật liệu cho toán 48 Hình 25: Thông số vật liệu chất lỏng 49 Hình 26:Thiết lập điều kiện ô miền 50 Hình 27: Thiết lập điều kiện cho biên đầu vào inlet 51 Hình 28: Thiết lập điều kiện cho biên đầu vào inlet 52 Hình 29: Thiết lập mặt trao đổi nhiệt .53 Hình 30: Thiết lập tham số giải 54 Hình 31: Kích hoạt tính vẽ theo dõi hội tụ 55 Hình 32 : Khởi tạo lời giải 55 Hình 33: Cập nhật liệu ban đầu 56 Hình 34: Check case, tính toán 57 Hình 35: Dịch truyền 57 Hình 36: Nhiệt kế 57 Hình 37: Dây truyền 60 Hình 38: Thiết bị .60 Hình 39: Nhiệt phân bổ mặt cắt 64 Hình 40: Phân bố nhiệt độ dich truyền với vòng 65 Hình 41: Phân bố nhiệt độ dich truyền với vòng 65 Hình 42: Biểu đồ phân bố nhiệt độ dịch truyền .66 Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ Lý chọn đề tài Là kỹ Cơ điện tử, luôn khao khát nghiên cứu, thiết kế mong chế tạo trang thiết bị Y tế nhằm mục đích hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Với niềm đam mê khát khao cháy bỏng tham gia nghiên cứu đề tài cấp Bộ có tên ―Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sưởi ấm dịch truyền sử dụng y tế‖ Thiết bị sưởi ấm dịch truyền giúp giảm tối đa tai biến nhiệt trình truyền dịch truyền cho bệnh nhân, nâng cao hiệu dịch truyền hình ống xoắn dạng lò xo dùng nhiều hệ thống kỹ thuật với nhiều ứng dụng quan trong nhà máy điện, lò phản ứng hạt nhân, điện lạnh, xử lý điều hòa không khí, hệ thống thu hồi nhiệt thiết bị y tế Xác định quy luật trình truyền nhiệt hệ thống kỹ thuật đặc biệt quan ảnh hưởng hiệu an toàn hệ thống Để thiết kế chế tạo thành công thiết bị công đoạn quan trọng phải kể đến tính toán truyền nhiệt thiết kế nguồn gia nhiệt chính, đảm bảo ổn định cho nguồn nhiệt trình xem xét động lực học chất lỏng ống xoắn xem xét Phương pháp số ngày sử dụng rộng rãi lĩnh vực nghiên cứu khoa học ứng dụng, với nghiên cứu động lực học cất lỏng truyền nhiệt phương pháp tính toán số với trợ giúp củng máy tính- phương pháp CFD- phương pháp không lạ với giới, Việt Nam phương pháp áp dụng cho số nghiên cứu cho kết khả quan song chưa thực phổ biến Với lý khuôn khổ thời gian, môi trường nghiên cứu, đào tạo cho phép chọn đề tài luận văn Thạc sỹ có tên ―Nghiên cứu trình truyền nhiệt thiết bị sưởi ấm dịch truyền dùng y tế phương pháp thực nghiệm phỏng‖ Vũ Đình Dũng Page Luận văn thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu Từ năm 1492 - Tại Rome, Đức Giáo Hoàng Innocent VIII bị đột quỵ, ông bị yếu hôn mê Bác sĩ khuyên truyền máu biện pháp điều trị cho bệnh Đức Giáo Hoàng Đến năm 1915 - Tại bệnh viện Mt Sinai thành phố New York, Richard Lewisohn ghi nhận sử dụng natri citrat chất chống đông máu, làm thay đổi quy trình truyền máu trước thành quy trình truyền máu hoạt động Ngân hàng máu hình thành Song hành với kỹ thuật truyền máu phát triển thiết bị phục vụ cho việc lấy máu, truyền mau như: kim, dây, chai, bông, cồn, gạc, cho, lọc truyền áp lực, Thiết bị truyền, Thiết bị kiểm soát tốc độ truyền, Thiết bị áp lực, Thiết bị sưởi ấm dịch truyền Mục đích nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Trên cở sở luận văn đề tài nhánh đề tài cấp Bộ có tên: ―Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sưởi ấm dịch truyền sử dụng y tế‖ Luận văn có mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu sau: Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết trình truyền nhiệt thiết bị sưởi ấm sử dụng phần mềm số để tính toán đánh giá tượng điều kiện hoạt động cụ thể thiết bị sưởi ấm Đưa so sánh kết định tính, định lượng từ thực tế phần mềm giúp đánh giá đáp ứng cẩu thiết bị Đối tượng nghiên cứu Bộ thiết bị sưởi ấm dịch truyền dùng y tế, sản phẩm đê tài cấp Bộ có tên ―Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sưởi ấm dịch truyền sử dụng y tế‖ Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực nhiệm, khảo sát nhiệt độ đầu dịch truyền với chiều dài dây truyền dịch L(3 vòng, vòng , 10 vòng) với tốc độ dịch truyền 60 giọt, 80 giọt Vũ Đình Dũng Page 10 Luận văn thạc sĩ  Thời gian đáp ứng ( đạt nhiệt độ yêu cầu ) truyền với nhiệt độ cao giảm không đáng kể  Giai đoạn gia nhiệt (của mức nhiệt độ đầu vào) có lúc không tuân theo quy luật truyền nhiệt  sai số đo lấy số liệu  Từ nhận xét ta kết luận máy truyền với mức nhiệt độ khoảng 5-150 mà nhiệt độ đầu không bị ảnh hưởng nhiều 4.1.2 Ảnh hưởng tốc độ truyền đến nhiệt độ đầu Tương tự phép đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ đầu vào đến nhiệt độ đầu Để đánh giá ảnh hưởng tốc độ truyền dịch đến kết đầu nhóm thực phép đo với điều kiện đầu vào sau:  Nhiệt độ đầu vào :100C  Số vòng quấn dây : vòng  Tốc độ truyền dịch : 40giọt/ phút,60 giọt phút, 80 giọt phút Kết phép đo thể qua đồ thị Đồ thị Vũ Đình Dũng Page 62 Luận văn thạc sĩ Nhận xét :  Tốc độ truyền dịch tăng thời gian đáp ứng nhiệt độ yêu cầu tăng theo song mức chênh lệch thời gian đáp ứng không lớn  Nhiệt độ ổn định khác biệt nhiều  Có thể truyền máu dịch truyền với lưu lượng khác mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ đầu 4.1.3 Ảnh hưởng số vòng dây quấn đến nhiệt độ đầu Để đánh giá ảnh hưởng số vòng dây quấn (chiều dài dây quấn) đến nhiệt độ đầu đo nhiệt độ đầu ra,thời gian đáp ứng nhóm thực đo nhiệt độ đầu với điều kiện sau:  Nhiệt độ đầu vào :100C  Tốc độ truyền dịch : 60 giọt/ phút  Số vòng dây quấn là: vòng, vòng Dưới đồ thị thể ảnh hưởng số vòng dây quấn đến nhiệt độ đầu vào: Đồ thị Vũ Đình Dũng Page 63 Luận văn thạc sĩ Nhận xét:  Khi ta quấn số vòng dây lớn (chiều dài dây quấn ống gia nhiệt) nhiệt độ máu(dịch truyền) tăng nhanh  Thời gian đạt nhiệt độ ổn định gần  Nhiệt độ ổn định hai trường hợp 380C lớn nhiệt độ cài đặt cho máy 370C 4.2 Chiều dài đáp ứng nhiệt độ thiết bị ( sau đạt nhiệt độ ổn định) 4.2.1 Trường hợp nhiệt độ đầu vào 5OC, tốc độ dịch truyền 80 giọt/ phút với số vòng 3,5,10 Hình giới thiệu trình tình toán phân bố trường nhiệt độ không gian 3D dịch truyền bắt đầu vào thiết bị khỏi thiết bị sưởi ấm với trường hợp 10 vòng quấn nhiệt độ trục đồng 42 độ C, tốc độ dịch truyền 80 giọt/phút nhiệt độ ban đầu dịch truyền 5OC Hình 42: Nhiệt phân bổ mặt cắt Vũ Đình Dũng Page 64 Luận văn thạc sĩ Hình 43: Phân bố nhiệt độ dich truyền với vòng Hình 44: Phân bố nhiệt độ dich truyền với vòng Vũ Đình Dũng Page 65 Luận văn thạc sĩ 320 Độ K Hình 45: Biểu đồ phân bố nhiệt độ dịch truyền 310 300 290 280 đo thực tế 270 260 250 0mm 200mm 300mm 400mm 500mm 600mm 700mm 800mm 900mm Biểu đồ 1: So sánh đáp ứng nhiệt theo chiều dài dây dẫn dịch thiết bị sưởi ấm Vũ Đình Dũng Page 66 Luận văn thạc sĩ 4.3 Đánh giá số số máu sử dụng thiết bị sưởi ấm dịch truyền Đối với máu: trước làm thực nghiệm ta lấy mẫu tiến hành xét nghiệm số yếu tố bị ảnh hưởng nhiệt, sau cho chạy qua thiết bị sưởi ấm máu, dịch truyền lấy mẫu đầu mang xét nghiệm lại số yếu tố bị ảnh hưởng nhiệt Chú ý: cố gắng lấy mẫu làm xét nghiệm yêu tố gần thời điểm ví dụ thời gian, chế độ bảo quản… Để đánh giá số thành phần máu, tìm hiểu số máu bị thay đổi ảnh hưởng nhiệt độ Theo GS.TS Phạm Quang Vinh - Trưởng Khoa Huyết học – Truyền máu/ Bệnh Viện Bạch Mai: y học số bị thay đổi số sau (bảng 4): Bảng 4.1 : Thống số máu STT Thông số Hồng cầu Chỉ số Ghi Tổng phân tích tế bào Điện giải SBHC Tiểu cầu Số lượng Ngưng tập Huyết tương - ADP - Collgen PT APTT Fibrinogen VIII V II Vũ Đình Dũng Page 67 Luận văn thạc sĩ Hình 46: Hình đo nhiệt độ bề mặt trụ đồng sau gia nhiệt ổn định Hình 47: Hình ảnh làm thí nghiệm dung dịch nước máu Vũ Đình Dũng Page 68 Luận văn thạc sĩ Hình 48:Hình ảnh làm thí nghiệm dung dịch nước muối máu Hình 49:Hình ảnh đo nhiệt độ đầu sau qua sưởi ấm Vũ Đình Dũng Page 69 Luận văn thạc sĩ Bảng 4.2: Kết đầu vào đầu yếu tố bị ảnh hưởng nhiệt ST T Thông số Chỉ số Hồng cầu Tổng phân tích tế bào Trị số bình thường Giá trị Giá trị đầu vào đầu Đơn vị - WBC 4-10 6,06 5,05 G/l - RBC 4,5-5,9 4,66 5,19 T/l - HGB 135-175 129 145 g/l Điện giải - Calci TP 2,15-2,6 1,76 1,79 mmol/L - Calci Ion 1,17-1,29 0,95 0,97 mmol/L - Na+ 135-145 163 163 mmol/L - K+ 3,2-4,7 3,3 3,3 mmol/L - Cl- 98-106 81 79 mmol/L - Bắt đầu tan 4,5-5 5 %O - Tan hoàn toàn 3-3,25 3,25 %O SBHC Tiểu cầu Số lượng 150-400 253 204 G/l Ngưng tập - ADP - Collgen Huyết PT tương - PT% - 70-140 76,30 33,70 PT-INR 1,18 2,16 - APTT 66,20 94,5 - APTT – 0,85-1,2 2,45 3,5 2-4 1,610 1,85 % APTT S Bệnh/chứng Fibrinogen Trực tiếp Vũ Đình Dũng g/L Page 70 Luận văn thạc sĩ VIIIc 70-110 77 90 % V 72-112 84 105 % II - Từ bảng kết đầu vào đầu thiết bị sưởi ấm dịch truyền ta thấy số sau qua thiết bị sưởi ấm ổn định nằm giới hạn cho phép nhiên có số PT% huyết tương bị giảm chút, chưa hoàn toàn thông số độ đông máu mà số khác ảnh hưởng 4.4 Thảo luận chung Qua trình đo nhiệt độ đầu với điều kiện khác ( vận tốc, nhiệt độ ban đầu, số vòng dây quấn ) nhóm thu kết luận sau đây:  Có thể truyền với mức nhiệt độ đầu vào khác (trong khoảng 5150C) mà không cần cài đặt nhiệt độ đầu vào  Có thể truyền với mức vận tốc truyền khác (từ 40-80giọt/phút)  Số vòng dây quấn 5-7 vòng mà không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ đầu  Thời gian đáp ứng nhỏ 2p ( ta để nhiệt độ hiển thị máy đạt nhiệt độ yêu cầu bắt đầu truyền máu dịch truyền) Kết FLUENT đem so sánh với kết đo thực nghiệm chiều dài dây thiết bị sưởi ấm, kết gần giống với thực nghiệm Về khác nhiều chiều dài đáp ứng nhiệt , tăng nhiệt độ cao thực nghiệm không đáng kể sai số phép đo, phương pháp, thực nghiệm có chao đổi nhiệt môi trường với thiết bị sưởi ấm Từ kết toán trình truyền nhiệt thiết bị giúp cho ta có sở để đánh giá, lựa chọn hình với kích thước chấp nhận cho tất tham số kết cấu thành phần thiết bị điển hình phận gia nhiệt chọn giá trị độ dày ,chiều dài ống trụ gia nhiệt Xem xét Vũ Đình Dũng Page 71 Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng vật lý toàn trình truyền nhiệt tất điều kiện thực thi hướng tỏa nhiệt từ nguồn nhiệt , tác động nhiệt độ môi trường Các giá trị nhiệt độ đầu dịch truyền trình sở quan trọng việc tính toán lựa chọn phương pháp điều khiển thiết bị 4.5 Kết Luận Luận văn đề cập đến việc nghiên cứu trình truyền nhiệt thiết bị sưởi ấm dùng y tế phương pháp thực nhiệm Kết cho thấy với dịch truyền nước nhiệt độ đầu vào 50C để có đầu 370C chiều dài dây cần cấp nhiệt 530mm tương đương với khoảng gần vòng Nhiệt độ mặt cắt lệch không độ Thiết bị với thiết kế 10 vòng hoàn toàn đáp ứng việc lúc gia nhiệt cho dịch truyền cho bệnh nhân khác hay gia nhiệt cho loại dịch cho bệnh nhân Thời gian đáp ứng thiết bị phút Nên bật cho thiết bị đạt độ ổn đinh tiến hành thao tác truyền dịch Vũ Đình Dũng Page 72 Luận văn thạc sĩ Chương - Kết luận chung 5.1 Những kết luận luận văn Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan - Đề tài ứng dụng công nghệ thông tin với phần mềm chuyên dụng Ansys fluent để tính toán phỏng, phân tích động lực học truyền nhiệt dòng môi chất có cấu trúc phức tạp thiết bị sưởi ấm dich truyền - Thực thực nghiệm đối chứng kết tối ưu hóa thiết bị công nghệ chế tạo, cấu hình kỹ thuật đặc tính kỹ thuật - Sự thành công đề tài tạo niềm tin, tự tin hy vọng cho nhà khoa học công nghệ tổ chức nước say mê tìm tòi sáng tạo lĩnh vực công nghệ cao, cụ thể lĩnh vực tổ hợp khí - điện tử - tin học điều khiển học - Tạo tiền đề điều kiện phát triển kỹ thuật nghiên cứu chế tạo thiết bị y tế nước - Nâng cao hiệu hợp tác lĩnh vực nghiên cứu chế tạo thiết bị y tế Đối với kinh tế - xã hội môi trường - Sản phẩm hướng tới đại hóa trang thiết bị nước - Sản phẩm chế tạo nước, chủ động việc bảo hành, bảo trì sửa chữa có cố - Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: giúp bệnh nhân điều trị y tế - Tạo công ăn việc làm cho Cán kỹ thuật công nhân 5.2 Đóng góp kiến nghị tác giả sử dụng kết nghiên cứu luận văn Đề tài nghiên cứu trình truyền nhiệt thiết bị sưởi ấm dùng y tế phương pháp thực nhiệm Kết cho thấy với dịch truyền Vũ Đình Dũng Page 73 Luận văn thạc sĩ nước nhiệt độ đầu vào 50C để có đầu 37,50C chiều dài dây cần cấp nhiệt  500mm tương đương với khoảng gần vòng Với yêu cầu thực tế thiết bị cần nhỏ gọn dễ dàng thao tác vận hành thấy với Txoắn = 6.5 chọn Lống = 20 mm, nhiên để thiết bị phát huy hiệu tối đa điều kiện thực tế có nhiều loại dịch truyềnTrọng lượng riêng, nhiệt dung riêng, hệ số dẫn nhiệt gần giống ta chọn Lống hd = 90 mm để thời điểm dùng cho 03 bệnh nhân khác Kiến nghị: Kết nghiên cứu đề tài ứng dụng chế tạo thử 10 thiết bị sưởi ấm dịch truyền sử dụng y tế trình dùng thử nghiệm sở y tế sau có ý kiến phản hồi khách hàng nhóm tác giả hiệu chỉnh hoàn thiện thiết kế công nghệ chế tạo Tác giả mong muốn kết đề tài sớm chuyển giao, ứng dụng vào thực tế chế tạo thiết bị sưởi ấm dịch truyền phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Vũ Đình Dũng Page 74 Luận văn thạc sĩ Tài liệu tham khảo Barua SN (1963), "On secondary flow in stationary curved pipes", The Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 16(1), pp 61-77 Dean WR (1928), "Stream line motion of fluid in a curved pipe", Philosophical Magazine, series 7, Vol 5(30), pp 673-695 Dean WR (1927), "Note on the motion of fluid in a curved pipe", The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 4(20), pp 208-223 Eustice John (1911), "Experiments of streamline motion in curved pipes", Proceedings of the Royal Society of London Series A, 85, pp 119-131 Eustice John (1910), "Flow of water in curved pipes", Proceedings of the Royal Society of London Series A, 84(568), pp 107-118 Grindley John H, Gibson AH (1908), "On the Frictional Resistances to the Flow of Air through a Pipe", Proceedings of the Royal Society of London Series A, 80(536), pp 114-139 Incropera Frank P (2011), Fundamentals of heat and mass transfer, John Wiley & Sons, pp Ito H (1959), "Friction factors for turbulent flow in curved pipes", J Basic Eng, 81(2), pp 123-134 Kalb CE, Seader JD (1972), "Heat and mass transfer phenomena for viscous flow in curved circular tubes", International Journal of Heat and Mass Transfer, 15(4), pp 801-817 10 Kalb Charles E, Seader JD (1974), "Fully developed viscous—flow heat transfer in curved circular tubes with uniform wall temperature", AIChE Journal, 20(2), pp 340-346 11 Kubair Venugopala, Kuloor NR (1966), "Heat transfer to Newtonian fluids in coiled pipes in laminar flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, 9(1), pp 63-75 12 McConalogue DJ, Srivastava RS (1968), "Motion of a fluid in a curved tube", Proceedings of the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences, 307(1488), pp 37-53 13 Nunge Richard J, Lin Tsyh‐Shyong (1973), "Laminar flow in strongly curved tubes", AIChE Journal, 19(6), pp 1280-1281 14 Patil Ramachandra K, Shende BW, Ghosh Prasanta K (1982), "Designing a helical-coil heat exchanger", Chemical Engineering, 92(24), pp 85-88 Vũ Đình Dũng Page 75 Luận văn thạc sĩ 15 Rogers GFC, Mayhew YR (1964), "Heat transfer and pressure loss in helically coiled tubes with turbulent flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, 7(11), pp 1207-1216 16 Seban RA, McLaughlin EF (1963), "Heat transfer in tube coils with laminar and turbulent flow", International Journal of Heat and Mass Transfer, 6(5), pp 387-395 17 Tarbell John M, Samuels Michael R (1973), "Momentum and heat transfer in helical coils", The Chemical Engineering Journal, 5(2), pp 117-127 18 Topakoglu HC (1967), "Steady laminar flows of an incompressible viscous fluid in curved pipes(Approximation method for steady laminar flows of incompressible viscous fluid in curved pipes, obtaining flow rate)", Journal of Mathematics and Mechanics, 16, pp 1321-1337 19 White CM (1929), "Streamline flow through curved pipes", Proceedings of the Royal Society of London Series A, 123(792), pp 645-663 20 Yasuo Mow, Wataru Nakayama (1965), "Study on forced convective heat transfer in curved pipes:(1st report, laminar region)", International Journal of Heat and Mass Transfer, 8(1), pp 67-82 Vũ Đình Dũng Page 76 ... Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sưởi ấm dịch truyền sử dụng y tế Thiết bị sưởi ấm dịch truyền giúp giảm tối đa tai biến nhiệt trình truyền dịch truyền cho bệnh nhân, nâng cao hiệu dịch truyền Mô hình... dài d y: Tính toán hệ số truyền nhiệt cho thiết bị sưởi ấm dịch truyền, thiết bị sưởi ấm dịch truyền dùng y tế trụ đồng có rãnh dạng lò xo xoắn Hệ số truyền nhiệt thiết bị phụ thuộc chủ y u vào... cấp Bộ có tên Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sưởi ấm dịch truyền sử dụng y tế Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực nhiệm, khảo sát nhiệt độ đầu dịch truyền với chiều dài d y truyền dịch L(3 vòng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt cho thiết bị sưởi ấm dịch truyền dùng trong y tế sử dụng phương pháp mô phỏng và so sánh thực nghiệm , Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt cho thiết bị sưởi ấm dịch truyền dùng trong y tế sử dụng phương pháp mô phỏng và so sánh thực nghiệm ,

Từ khóa liên quan