0

Lắp quạt trần có hộp số

8 31,566 191

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:25

1.1. Yêu cầu học tập - Xác định được đúng các đầy dây của quạt. - Đấu được hộp số vào mạch quạt trần. - Tránh được các sai hỏng trong quá trình lắp mạch. - Luyện tập cẩn thận, chính xác và đảm bảo an toàn. 1.2. Kỹ thuật lắp đặt quạt trần 1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật - Xác định chính xác các đầu dây chung, dây làm việc và dây khởi động. - Kiểm tra được chất lượng của hộp số. - Đấu mạch quạt đúng theo đồ nguyên lý - Quạt quay đúng chiều quy định. C03. Lắp quạt trần hộp số Bước CN Nội dung công việc Hình vẽ minh hoạ Chỉ dẫn kỹ thuật Yêu cầu cần đạt 3 Xác định đầu dây chung Để đồng hồ vạn năng ở thang đo điện trở. Đặt một đầu que đo vào đầu dây số 1, đầu que đo thứ hai lần lượt di chuyển vào hai đầu dây số 2 và 3 để lấy giá trị điện trở giữa hai đầu 1 2 và 1 - 3. Sau đó chuyển que đo để đo điện trở giữa hai đầu dây số 2 3. Xác định chính xác các giá trị điện trở của mỗi lần đo giữa các cặp đầu dây. Cặp đầu dây nào cho giá trị điện trở lớn nhất thì đó chính là hai đầu của dây làm việc và dây khởi động. Đầu dây còn lại chính là đầu dây chung 1 2 3 1.2.3. Các sai hỏng thường, nguyên nhân và cách khắc phục. Các dạng sai hỏng Nguyên nhân Cách khắc phục Quạt quay không đúng chiều quy định Đấu nhầm giữa 2 đầu dây cuộn làm việc và cuộn khởi động ra hộp đấu dây Tráo vị trí 2 đầu dây ở quạt ra hộp đấu dây Quạt rung lắc trong quá trình quay Bị vênh một trong ba cánh. Do ý không lắp miếng đệm cánh Kiểm tra lắp đủ các miếng đệm ở ba cánh với thân quạt 1.2.4. An toàn lao động - Sắp xếp dụng cụ và thiết bị gọn gàng, khoa học - Không làm rơi vỡ dụng cụ và thiết bị - Không làm chập nổ điện - Không dùng tay sờ vào các phần dẫn điện khi đang cấp nguồn điện. - Không thao tác trên các thiết bị điện khi chưa được sự đồng ý của giáo viên hư ớng dẫn 1.2.2. Quy trình thực hiện: Bước CN Nội dung công việc Hình vẽ minh hoạ Chỉ dẫn kỹ thuật Yêu cầu cần đạt 1 Chuẩn bị Quạt trần tụ điện, hộp số quạt, kìm điện, tuốclơvít điện, cờ lê, mỏ lết, bút thử điện, đồng hồ đo diện vạn năng. Đầy đủ, đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng sử dụng 2 Kiểm tra điện trở cách điện Dùng đồng hồ mêgôm kế hoặc đồng hồ đo điện vạn năng để ở thang đo thông mạch để kiểm tra điện trở cách điện giữa dây quấn với vỏ quạt. Điện trở cách điện phải 0,5M. 1 2 3 4 Xác định các đầu dây của cuộn làm việc và cuộn khởi động. Sau khi đã xác định được đầu dây chung, Thực hiện đo lần lư ợt điện trở giữa đầu dây chung với hai đầu dây còn lại. Lần đo nào cho giá trị điện trở nhỏ hơn thì đó chính là đầu dây chung và đầu dây của cuộn làm việc, giá trị điện trở lớn hơn là đầu dây khởi động. 5 Kiểm tra hộp số Kiểm tra điện trở cách điện giữa dây quấn với lõi thép và với vỏ. Kiểm tra sự thông mạch của dây quấn Dùng đồng hồ đo vạn năng 1 2 3 4 5 1 2 3 1.1. Yêu cầu học tập 1.2. Kỹ thuật lắp đặt quạt trần 1.2.1. Yêu cầu kỹ thuật 1.2.2. Quy trình thực hiện: 1.2.3. Các sai hỏng thường, nguyên nhân và cách khắc phục. 1.2.4. An toàn lao động . chất lượng của hộp số. - Đấu mạch quạt đúng theo sơ đồ nguyên lý - Quạt quay đúng chiều quy định. C03. Lắp quạt trần có hộp số Bước CN Nội dung công việc. Xác định được đúng các đầy dây của quạt. - Đấu được hộp số vào mạch quạt trần. - Tránh được các sai hỏng trong quá trình lắp mạch. - Luyện tập cẩn thận, chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Lắp quạt trần có hộp số, Lắp quạt trần có hộp số,

Hình ảnh liên quan

Hình vẽ  minh hoạ Chỉ dẫn  kỹ thuật Yêu cầu cần đạt 3Xác định đầu dây  chung - Lắp quạt trần có hộp số

Hình v.

ẽ minh hoạ Chỉ dẫn kỹ thuật Yêu cầu cần đạt 3Xác định đầu dây chung Xem tại trang 3 của tài liệu.