0

Bài Giảng Hệ Thống Điện Quốc Gia

52 375 0
  • Bài Giảng Hệ Thống Điện Quốc Gia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2017, 19:11

TRNG THPT QUANG TRUNG GV:Nguyn Th Hin MCH IN XOAY CHIU PHA BI 22: H THNG IN QUC GIA ? Câu IN NNG Cể TH BIN I THNH DNG NNG LNG NO? A Nhit nng C Quang nng B C nng D Tt c cỏc ỏp ỏn Sai ri! ỳng ri,Chỳc mng bn! Em lấy vài ví dụ IN NNG C NNG NHIT NNG QUANG NNG HểA NNG NNG LNG N.T ? in nng c s dng nhng ngnh no? A B C D Ngnh nụng nghip Ngnh cụng nghip Ngnh giỏo dc Tt c cỏc ngnh trờn v nhiu ngnh khỏc Tất ngành nhiều ngành khác ỳng ri ,chỳc mng bn Sai ri! I KHI NIM H THNG IN QUC GIA - H thng in dựng sn xut, truyn ti,phõn phi v s dng in nng - Gm :Ngun in,li in,bin ỏp v ni tiờu th in - Cỏc nh mỏy in cú cỏc ng dõy liờn h vi to thnh H thng in quc gia U IM: R,d s dng,d bin i -Nng lng sch -Tng hp t nhiu ngun nng lng Các loại nhà máy phát điện A X S C z N y B u (i) Hot ng theo nguyờn lớ hot ng mch in pha O Bin c nng thnh in nng t Nh mỏy thy in sn la vi tng cụng sut lp mỏy d kin 2.400MW Ton cnh nh mỏy in chy bng rỏc thi Incheon ln nht th gii (AFP) (50 MW) Nh mỏy ch bin rỏc thnh in nng ti Gũ Cỏt thành phố Hồ Chí Minh (5,097 triu KWh) II.CC LOI NH MY PHT IN -Nh mỏy thy in - Sinh hc -Nhit in - Nng lng mt tri -Sc giú -Thy triu -a nhit - in nguyờn t CC NH MY IN THNG C XY DNG U? Cỏc nh mỏy in thng c xõy dng nhng ni cú ngun nguyờn liu hoc nhng ni ớt nh hng ti mụi trng III.S li in quc gia 1.nh ngha Li in quc gia:L hp bao gm trạm biến áp v đờng dây tải điện Nhim v: Mng in dựng .truyền tảI v phân phối in nng ti ni tiờu th LI IN YấU CU: - Tit kim vt liu -Gim tn tht in nng v truyn ti -Nõng cao cụng sut Truyn tiV cht lng in -m bo an ton k thut S h thng li in quc gia 500 KV 500 KV Nh mỏy in s 500 KV Nh mỏy ins2 Trm bin ỏp trung gian 6-10 KV Trm phõn phi in nng Trm bin ỏp tiờu th 380V 380V Ni tiờu th in 380V H thng in Mỏy phỏt in Trm tng ỏp ng dõy truyn ti in Trm h ỏp Ni tiờu th S= u.I Cách Cách Tăng I Tăng U nc ta ó s dng ng dõy cao ỏp500kv.Cỏc nc tiờn tin thi dựng dõy cao ỏp cú in ỏp 1000-1200 KV Mạng điện không Trạm biến áp trung gian Câu hỏi củng cố Hóy v s mng in a phng em ? Cng c bi hc Chn ỏp ỏn ỳng LI IN QUC GIA GM: 1.Cỏc nh mỏy phỏt in v cỏc ng dõy ti in 2.Cỏc mỏy phỏt Cỏc nh ng dõy ti in in v v cỏc cỏc trm trm bin bin ỏp ỏp 4.Cỏc trm bin ỏp v ni tiờu th in S nh mỏy thy in Sơ đồ truyền tải dòng điện chiều Máy phát điện Trạm tăng áp Trạm biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Đờng dây truyền tải điện Trạm biến đổi dòng điện chiều thành dòng điện xoay chiều Trạm hạ áp Nơi tiêu thụ Câu hỏi củng cố Em chọn đáp án Để nâng cao công suất truyền tải điện xa n ớc ta dùng biện pháp Nâng cao dòng điện Nâng cao điện áp Nâng cao công suất Tất đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Hệ Thống Điện Quốc Gia, Bài Giảng Hệ Thống Điện Quốc Gia, Bài Giảng Hệ Thống Điện Quốc Gia