0

Bước đầu tìm hiểu khả năng sử dụng các đại từ quy chiếu chỉ định thisthese và thatthose trong liên kết văn bản tiếng Anh qua các bài viết của sinh viên năm thứ hai

10 702 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2017, 15:31

Bài viết dựa vào lí thuyết của Halliday và Hasan (1976) làm nền tảng cho phần lí giải các vấn đề Bước đầu tìm hiểu khả năng sử dụng các đại từ quy chiếu chỉ định thisthese và thatthose trong liên kết văn bản tiếng Anh qua các bài viết của sinh viên năm thứ hai. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu tìm hiểu khả năng sử dụng các đại từ quy chiếu chỉ định thisthese và thatthose trong liên kết văn bản tiếng Anh qua các bài viết của sinh viên năm thứ hai,

Từ khóa liên quan