0

Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam

27 248 0
  • Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 21:34

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Mã số : Kinh tế tài chính, ngân hàng : 62.31.12.01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS., TS LÊ VĂN TỀ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận án có lời cam đoan danh dự công trình khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: Nguyễn Thị Tuyết Nga Sinh ngày 25 tháng 05 năm 1965 - Tại Phú Cường – Bình Dương Quê quán: Bình Dương Hiện công tác tại: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, số 12 đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Là Nghiên cứu sinh khoá 11 Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Mã số nghiên cứu sinh : 010111060005 Cam đoan đề tài: “Các giải pháp nâng cao vai trò tỷ giá hối đoái trình hội nhập kinh tế Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Lê Văn Tề Luận án thực Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Đề tài công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nga DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu BOT Built - Operration - Transfer Đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh chuyển giao BTO Built - Transfer - Operration Đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao kinh doanh BT Built - Transfer Đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao CNY CPI Nhân dân tệ Trung Quốc Consummer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng CSTT Chính sách tiền tệ EUR Đồng tiền chung Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FED Federal Reserve System Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ FII Foreign Indirect Investment Đầu tư gián tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân IMF Internationnal Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế IRP Interest Rate Parity Ngang lãi suất JPY NEER NHNN Yên Nhật Nominal Effective Exchange Rate Tỷ giá danh nghĩa hiệu dụng Ngân hàng nhà nước Việ Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương ODA Official Development Assistance Tài trợ phát triển thức PPP Purchasing Power Parity Ngang sức mua REER Real Effective Exchange Rate Tỷ giá thực hiệu dụng SDR Special Drawing Rights Quyền rút vốn đặc biệt TGBQLNH Tỷ giá bình quân liên ngân hàng TGHĐ Tỷ giá hối đoái TGHĐ DN Tỷ giá hối đoái danh nghĩa TGHĐ TT Tỷ giá hối đoái thực tế THB Bạt Thái Lan USD Đôla Mỹ VCB Vietcombank Đồng Việt Nam VND WTO Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam World Trade Orgnarization Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ giá hối đoái tác động đến hoạt động kinh tế 36 Bảng 2.1: Diễn biến tỷ giá hối đoái USD/VND giai đoạn 1989-1992 73 Bảng 2.2: Cán cân thương mại Việt Nam từ 1986-1992 74 Bảng 2.3: Tỷ giá bán ngân hàng thương mại 79 Bảng 2.4: Diễn biến tỷ giá hối đoái tháng năm 1997 80 Bảng 2.5: Các số kinh tế vĩ mô 81 Bảng 2.6: Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng qua thời kỳ từ 26/12/1999 đến 95 Bảng 2.7: Biên độ giao dịch tỷ giá từ năm 1998 đến 96 Bảng 2.8: Diễn biến tỷ giá thức tỷ giá thị trường từ năm 1998 đến 2011 97 Bảng 2.9: Dự báo tỷ giá đến năm 2020 121 Bảng 3.1: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng từ 2001-2011 153 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cung cầu ngoại tệ tỷ giá hối đoái 10 Hình 1.2: Sự biến thiên cán cân thương mại (đường cong J) quốc gia phá giá với điều kiện Marshall – Lerner thoả 43 Hình 1.3: Lý thuyết ba bất khả thi 46 Hình 1.4: Chính sách tài khoá tác động cán cân vãng lai 47 Hình 1.5:Chính sách tỷ giá hối đoái tác động cán cân vãng lai 47 Hình 1.6: Kết hợp sách tạo trạng thái cân đối ngoại 48 Hình 1.7: Kết hợp sách tạo trạng thái cân đối nội 48 Hình 1.8: Mô hình cân đối nội đối ngoại Swan 49 Hình 1.9: Chính sách tài khoá mở rộng điều kiện tỷ giá thả vận động vốn hoàn hảo 52 Hình 1.10: Chính sách tài khoá mở rộng điều kiện tỷ giá thả vận động vốn mức cao 52 Hình 1.11: Chính sách tài khoá mở rộng điều kiện tỷ giá thả vận động vốn mức thấp 53 Hình 1.12: Chính sách tiền tệ mở rộng điều kiện tỷ giá thả vận động vốn hoàn hảo 53 Hình 1.13: Chính sách tiền tệ mở rộng điều kiện tỷ giá thả vận động vốn không hoàn hảo 54 Hình 1.14: Mô hình tăng vọt phóng đại tỷ giá Dornbusch 58 Hình 1.15: Cân mô hình 58 Hình 1.16: Diễn biến NEER REER đồng Nhân dân tệ 60 Hình 1.17: Diễn biến tỷ giá danh nghĩa tỷ giá thực Thái Lan 63 Hình 2.1: Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng tỷ giá thị trường từ 1999-2011 93 Hình 2.2: Diễn biến tỷ giá từ năm 2008-2011 93 Hình 2.3: Dự trữ ngoại hối từ 1995 – 2011 99 Hình 2.4: Tỷ giá thức USD/VND tỷ giá thị trường tự theo ngày từ 2009-2011 101 Hình 2.5: Kiều hối đầu tư trực tiếp FDI từ 1993-2011 112 Hình 2.6: Cán cân thương mại từ 1995-2011 113 Hình 2.7: Diễn biến REER, NEER, CPI từ 2000 đến 2011 114 Hình 2.8: Diễn biến lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu 131 Hình 2.9: Tốc độ tăng giảm giá vàng, giá USD (%) 132 Hình 2.10: Diễn biến tỷ giá EUR/USD năm 2011-2012 137 Hình 2.11: Diễn biến tỷ giá GBP/USD năm 2011-2012 138 Hình 2.12: Diễn biến tỷ giá USD/JPY năm 2011-2012 138 Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP từ 2000-2011 148 Hình 3.2: Kim ngạch xuất nhập năm 2011 quý 1/2012 149 Hình 3.3: Diễn biến lạm phát hàng tháng năm 2011 152 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tốc độ tăng GDP Mỹ 211 Phụ lục 2: Tốc độ tăng GDP Việt Nam 211 Phụ lục 3: Cân ngân sách phủ (% GDP) 212 Phụ lục 4: Tốc độ tăng cung tiền qua năm 212 Phụ lục 5: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tháng lạm phát qua năm 213 Phụ lục 6: Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 1999 đến 213 Phụ lục 7: Diễn biến tỷ giá thức tỷ giá thị trường từ năm 1988-2010 .214 Phụ lục 8: Tăng trưởng kinh tế giới, Mỹ, khu vực đồng Euro, nước Châu Á phát triển 214 Phụ lục 9: Kiểm định mô hình tỷ giá tác động nhân tố .215 Phụ lục 10: Diễn biến giá vàng giới 2010 223 Phụ lục 11: Lạm phát nước phát triển, nước nổi, nước Châu Á 223 Phụ lục 12: Tăng trưởng GDP ngành kinh tế từ 2000-2010 224 Phụ lục 13: Tăng trưởng GDP, M2 tín dụng 224 Phụ lục 14: Kim ngạch xuất nhập 2000-2010 225 Phụ lục 15: Thâm hụt ngân sách 2005-2011 225 Phụ lục 16: Diễn biến tỷ giá USD/VND từ 2009-2010 226 Phụ lục 17: Luồng vốn nước vào ròng tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 2005-6T/2010 226 Phụ lục 18: Cán cân toán Việt Nam 1996 – 2010 227 Phụ lục 19: Mức độ mở cửa thương mại Việt Nam (XNK/GDP) (%) .228 Phụ lục 20: Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam phân theo ngành 228 10 Phụ lục 21: Quy mô vàng thuộc Dữ trữ quốc tế nước từ 2000 – 2009 229 Phụ lục 22: Lượng vàng nắm giữ tỷ lệ so với tổng dự trữ số nước cuối năm 2009 .229 Phụ lục 23: Tỷ giá thực song phương, đa phương tỷ lệ xuất so với nhập Việt Nam thời gian qua 230 Phụ lục 24: Mức dự trữ ngoại hối Việt Nam số tháng nhập 230 Phụ lục 25: Vốn đầu tư phát triển qua năm 231 Phụ lục 26: Thâm hụt Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2001-2010 231 Phụ lục 27: Xuất, nhập cán cân thương mại 232 Phụ lục 28: Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) theo tháng năm 2010 232 Phụ lục 29: Tỷ trọng mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam 233 Phụ lục 30: Tổng số dư nợ nước so với GDP (%) 233 Phụ lục 31: Diễn biến tốc độ tăng tín dụng, tổng phương tiện toán lạm phát (2001-2009) 234 Phụ lục 32: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 11/2/2011 đến 31/3/2011 234 Phụ lục 33: Diễn biến lãi suất Libor qua đêm USD 2007-2009 .235 Phụ lục 34: Diễn biến lãi suất huy động, cho vay VND lạm phát từ 2008-2009 235 Phụ lục 35: Sơ lược trình diễn biến tỷ giá hối đoái Việt Nam từ 1999 đến 2009 236 Phụ lục 36: Đồ thị giá vàng 240 Phụ lục 37: Lãi suất quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ năm 2000 – 2008 240 Phụ lục 38: Diễn biến số giá tiêu dùng (1996-2010) 241 Phụ lục 39: Diễn biến tỷ giá USD/VND tháng đầu năm 2012 241 Phụ lục 40: Tỷ trọng mặt hàng xuất từ năm 2008 - 2012 242 data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read data error !!! can't not read ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI... tài: Các giải pháp nâng cao vai trò tỷ giá hối đoái trình hội nhập kinh tế Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS Lê Văn Tề Luận án thực Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Đề tài công trình. .. Rate Tỷ giá thực hiệu dụng SDR Special Drawing Rights Quyền rút vốn đặc biệt TGBQLNH Tỷ giá bình quân liên ngân hàng TGHĐ Tỷ giá hối đoái TGHĐ DN Tỷ giá hối đoái danh nghĩa TGHĐ TT Tỷ giá hối đoái
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam, Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam, Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam

Từ khóa liên quan