0

Toàn văn các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại việt nam

256 615 0
  • Toàn văn các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2014, 13:46

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số : 62.31.12.01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS., TS. LÊ VĂN TỀ TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 3 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận án có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình, cụ thể: Tôi tên là: Nguyễn Thị Tuyết Nga Sinh ngày 25 tháng 05 năm 1965 - Tại Phú Cường – Bình Dương. Quê quán: Bình Dương. Hiện công tác tại: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, số 12 đường Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Là Nghiên cứu sinh khoá 11 của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. Mã số nghiên cứu sinh : 010111060005 Cam đoan đề tài: “Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. Lê Văn Tề. Luận án được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố toàn bộ nội dung này bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận án được chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan danh dự của tôi. Tp.HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nga 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu á BOT Built - Operration - Transfer Đầu tư theo hình thức xây dựng – kinh doanh và chuyển giao BTO Built - Transfer - Operration Đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao và kinh doanh BT Built - Transfer Đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao CNY Nhân dân tệ Trung Quốc CPI Consummer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng CSTT Chính sách tiền tệ EUR Đồng tiền chung Châu Âu FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài FED Federal Reserve System Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ FII Foreign Indirect Investment Đầu tư gián tiếp nước ngoài GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân IMF Internationnal Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế IRP Interest Rate Parity Ngang bằng lãi suất JPY Yên Nhật NEER Nominal Effective Exchange Rate Tỷ giá danh nghĩa hiệu dụng NHNN Ngân hàng nhà nước Việ Nam 5 NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương ODA Official Development Assistance Tài trợ phát triển chính thức PPP Purchasing Power Parity Ngang bằng sức mua REER Real Effective Exchange Rate Tỷ giá thực hiệu dụng SDR TGBQLNH Special Drawing Rights Quyền rút vốn đặc biệt Tỷ giá bình quân liên ngân hàng TGHĐ Tỷ giá hối đoái TGHĐ DN Tỷ giá hối đoái danh nghĩa TGHĐ TT Tỷ giá hối đoái thực tế THB Bạt Thái Lan USD Đôla Mỹ VCB Vietcombank Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam VND Đồng Việt Nam WTO World Trade Orgnarization Tổ chức thương mại thế giới 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ giá hối đoái tác động đến hoạt động của nền kinh tế 36 Bảng 2.1: Diễn biến tỷ giá hối đoái USD/VND giai đoạn 1989-1992 73 Bảng 2.2: Cán cân thương mại Việt Nam từ 1986-1992 74 Bảng 2.3: Tỷ giá bán của ngân hàng thương mại 79 Bảng 2.4: Diễn biến tỷ giá hối đoái 6 tháng năm 1997 80 Bảng 2.5: Các chỉ số kinh tế vĩ mô 81 Bảng 2.6: Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng qua các thời kỳ từ 26/12/1999 đến nay 95 Bảng 2.7: Biên độ giao dịch tỷ giá từ năm 1998 đến nay 96 Bảng 2.8: Diễn biến tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường từ năm 1998 đến 2011 97 Bảng 2.9: Dự báo tỷ giá đến năm 2020 121 Bảng 3.1: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng từ 2001-2011 153 7 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái 10 Hình 1.2: Sự biến thiên của cán cân thương mại (đường cong J) khi một quốc gia phá giá với điều kiện Marshall – Lerner đã thoả 43 Hình 1.3: Lý thuyết bộ ba bất khả thi 46 Hình 1.4: Chính sách tài khoá tác động cán cân vãng lai 47 Hình 1.5:Chính sách tỷ giá hối đoái tác động cán cân vãng lai 47 Hình 1.6: Kết hợp chính sách tạo ra trạng thái cân bằng đối ngoại 48 Hình 1.7: Kết hợp chính sách tạo ra trạng thái cân bằng đối nội 48 Hình 1.8: Mô hình cân bằng đối nội và đối ngoại Swan 49 Hình 1.9: Chính sách tài khoá mở rộng trong điều kiện tỷ giá thả nổi và vận động vốn hoàn hảo 52 Hình 1.10: Chính sách tài khoá mở rộng trong điều kiện tỷ giá thả nổi và vận động vốn ở mức cao 52 Hình 1.11: Chính sách tài khoá mở rộng trong điều kiện tỷ giá thả nổi và vận động vốn ở mức thấp 53 Hình 1.12: Chính sách tiền tệ mở rộng trong điều kiện tỷ giá thả nổi và vận động vốn hoàn hảo 53 Hình 1.13: Chính sách tiền tệ mở rộng trong điều kiện tỷ giá thả nổi và vận động vốn không hoàn hảo 54 Hình 1.14: Mô hình tăng vọt phóng đại tỷ giá của Dornbusch 58 Hình 1.15: Cân bằng trong mô hình 58 Hình 1.16: Diễn biến NEER và REER của đồng Nhân dân tệ 60 Hình 1.17: Diễn biến tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực của Thái Lan 63 8 Hình 2.1: Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng và tỷ giá thị trường từ 1999-2011 93 Hình 2.2: Diễn biến tỷ giá từ năm 2008-2011 93 Hình 2.3: Dự trữ ngoại hối từ 1995 – 2011 99 Hình 2.4: Tỷ giá chính thức USD/VND và tỷ giá thị trường tự do theo ngày từ 2009-2011 101 Hình 2.5: Kiều hối và đầu tư trực tiếp FDI từ 1993-2011 112 Hình 2.6: Cán cân thương mại từ 1995-2011 113 Hình 2.7: Diễn biến REER, NEER, CPI từ 2000 đến 2011 114 Hình 2.8: Diễn biến lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu 131 Hình 2.9: Tốc độ tăng giảm giá vàng, giá USD (%) 132 Hình 2.10: Diễn biến tỷ giá EUR/USD năm 2011-2012 137 Hình 2.11: Diễn biến tỷ giá GBP/USD năm 2011-2012 138 Hình 2.12: Diễn biến tỷ giá USD/JPY năm 2011-2012 138 Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP từ 2000-2011 148 Hình 3.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2011 và quý 1/2012 149 Hình 3.3: Diễn biến lạm phát hàng tháng trong năm 2011 152 9 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tốc độ tăng GDP của Mỹ 211 Phụ lục 2: Tốc độ tăng GDP của Việt Nam 211 Phụ lục 3: Cân bằng ngân sách chính phủ (% GDP) 212 Phụ lục 4: Tốc độ tăng cung tiền qua các năm 212 Phụ lục 5: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và lạm phát qua các năm 213 Phụ lục 6: Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 1999 đến nay 213 Phụ lục 7: Diễn biến tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường từ năm 1988-2010 214 Phụ lục 8: Tăng trưởng kinh tế thế giới, Mỹ, khu vực đồng Euro, các nước Châu Á đang phát triển 214 Phụ lục 9: Kiểm định mô hình tỷ giá tác động các nhân tố 215 Phụ lục 10: Diễn biến giá vàng thế giới 2010 223 Phụ lục 11: Lạm phát tại các nước phát triển, các nước mới nổi, các nước Châu Á 223 Phụ lục 12: Tăng trưởng GDP các ngành kinh tế từ 2000-2010 224 Phụ lục 13: Tăng trưởng GDP, M2 và tín dụng 224 Phụ lục 14: Kim ngạch xuất nhập khẩu 2000-2010 225 Phụ lục 15: Thâm hụt ngân sách 2005-2011 225 Phụ lục 16: Diễn biến tỷ giá USD/VND từ 2009-2010 226 Phụ lục 17: Luồng vốn nước ngoài vào ròng và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 2005-6T/2010 226 Phụ lục 18: Cán cân thanh toán của Việt Nam 1996 – 2010 227 Phụ lục 19: Mức độ mở cửa thương mại của Việt Nam (XNK/GDP) (%) 228 Phụ lục 20: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam phân theo ngành 228 10 Phụ lục 21: Quy mô vàng thuộc Dữ trữ quốc tế của các nước từ 2000 – 2009 229 Phụ lục 22: Lượng vàng nắm giữ và tỷ lệ so với tổng dự trữ của một số nước cuối năm 2009 229 Phụ lục 23: Tỷ giá thực song phương, đa phương và tỷ lệ xuất khẩu so với nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua 230 Phụ lục 24: Mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam và số tháng nhập khẩu 230 Phụ lục 25: Vốn đầu tư phát triển qua các năm 231 Phụ lục 26: Thâm hụt Ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2001-2010 231 Phụ lục 27: Xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại 232 Phụ lục 28: Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) theo tháng năm 2010 232 Phụ lục 29: Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam 233 Phụ lục 30: Tổng số dư nợ nước ngoài so với GDP (%) 233 Phụ lục 31: Diễn biến tốc độ tăng tín dụng, tổng phương tiện thanh toán và lạm phát (2001-2009) 234 Phụ lục 32: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng từ 11/2/2011 đến 31/3/2011 234 Phụ lục 33: Diễn biến lãi suất Libor qua đêm USD 2007-2009 235 Phụ lục 34: Diễn biến lãi suất huy động, cho vay bằng VND và lạm phát từ 2008-2009 235 Phụ lục 35: Sơ lược quá trình diễn biến của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam từ 1999 đến 2009 236 Phụ lục 36: Đồ thị giá vàng 240 Phụ lục 37: Lãi suất quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ năm 2000 – 2008 240 Phụ lục 38: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (1996-2010) 241 Phụ lục 39: Diễn biến tỷ giá USD/VND 6 tháng đầu năm 2012 241 Phụ lục 40: Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chính từ năm 2008 - 2012 242 [...]... đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam , với cấu trúc gồm 3 chương đề cập đến những vấn đề sau: - Chương 1: Lý luận chung về tỷ giá hối đoái và vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế hội nhập quốc tế - Chương 2: Cơ chế chính sách và thực trạng điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam 16 - Chương 3: Các giải pháp nâng cao vai trò tỷ giá hối đoái trong điều kiện hội nhập quốc tế. .. loại tỷ giá hối đoái cơ bản 18 1.2 Vai trò và tác động của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế 21 1.2.1 Vai trò của TGHĐ trong hội nhập quốc tế 21 1.2.2 Tác động của TGHĐ trong hội nhập quốc tế 27 1.3 Chính sách tỷ giá hối đoái và điều chỉnh kinh tế 33 1.3.1 Chính sách tỷ giá hối đoái 33 1.3.2 Thực hiện việc lựa chọn tỷ. .. 1.2 .VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 1.2.1 .Vai trò của tỷ giá hối đoái trong hội nhập quốc tế: Xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ngày càng mạnh mẽ: tự do hoá thương mại, đầu tư và tài chính Sự hội nhập quốc tế của kinh tế quốc gia là nhu cầu khách quan có tính quy luật tất yếu Các quốc gia trên thế giới đều ý thức được rằng tỷ giá hối đoái. .. Hệ thống hoá diễn biến tỷ giá trên cơ sở phân tích quá trình xử lý tỷ giá ở Việt Nam, việc áp dụng các lý thuyết và mô hình kinh tế liên quan đến vai trò tỷ giá ở Việt Nam - Đề xuất các giải pháp và kịch bản nhằm đạt mục tiêu của cơ chế quản lý tỷ giá, nâng cao vai trò tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập trên cơ sở phân tích quá trình xử lý tỷ giá ở chương 2 Đây là cách tiếp cận mà đến... Chƣơng 3: Các giải pháp nâng cao vai trò tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam 146 3.1 Triển vọng kinh tế thế giới và trong nƣớc thời gian tới 146 3.1.1 Triển vọng kinh tế thế giới 146 3.1.2 Triển vọng kinh tế Việt Nam 147 3.2 Mục tiêu của chính sách và cơ chế điều hành tỷ giá trong điều kiện hiện nay 154 3.2.1 Điều hành tỷ giá linh... mục các chữ viết tắt, ký hiệu Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ Danh mục các phụ lục Mục lục MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Lý luận chung về tỷ giá hối đoái và vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế hội nhập quốc tế 4 1.1 Tỷ giá hối đoái 4 1.1.1 Khái niệm về tỷ giá hối đoái 4 1.1.2 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái 4 1.1.3 Các. .. hội nhập với nền kinh tế thế giới, tỷ giá hối đoái cũng đang là một vấn đề được nhiều người hết sức quan tâm và tất nhiên là có nhiều ý kiến khác nhau Hơn bao giờ hết, việc nghiên cứu tỷ giá hối đoái và các biện pháp điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước càng trở nên cấp thiết Trước đòi hỏi của cả lý luận và thực tiển Việt Nam, tôi viết luận án về Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái. .. hội và khoa học về quản lý kinh tế 5 Những điểm mới của Luận án: Nội dung luận án nghiên cứu vai trò tỷ giá gắn liền với cơ chế điều hành của nhà nước và có một số đóng góp mới sau đây: - Tổng hợp có chọn lọc những lý thuyết về tỷ giá, và chính sách tỷ giá, phát triển thêm lý thuyết cho phù hợp với thực tế ở Việt Nam - Nhấn mạnh vai trò to lớn của tỷ giá trong nền kinh tế hội nhập quốc tế đối với các. .. nguyên nhân hạn chế của việc điều hành tỷ giá hối đoái Việt Nam; trên cơ sở đó luận án đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò tỷ giá phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế và tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền tiền tệ, xoá bỏ nạn “đô la hoá ” ở Việt Nam trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm... rate); Tỷ giá mở cửa (Opening rate); Tỷ giá đóng cửa ((Closing rate) 1.1.3.3 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái thực: Để phân tích tỷ giá hối đoái, các chuyên gia kinh tế thường sữ dụng các khái niệm như TGHĐ danh nghĩa, TGHĐ thực tế Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (TGHĐDN) là tỷ giá được công bố, được giao dịch; trong thực tế TGHĐDN được biểu hiện thông qua giá trị thời điểm của đồng tiền, do đó trong . TUYẾT NGA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Kinh tế tài chính,. 1.2. Vai trò và tác động của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế 21 1.2.1. Vai trò của TGHĐ trong hội nhập quốc tế 21 1.2.2. Tác động của TGHĐ trong hội nhập quốc tế. và vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế hội nhập quốc tế - Chương 2: Cơ chế chính sách và thực trạng điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam 16 - Chương 3: Các giải pháp nâng cao vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Toàn văn các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại việt nam, Toàn văn các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại việt nam, Toàn văn các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại việt nam

Từ khóa liên quan