Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 2017

3 722 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2017, 15:17

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT MÔN: ĐỊA LỚP Thời gian làm bài: 45 phút PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm) (Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời đúng) Câu Đặc điểm bật địa hình Châu Phi: A Núi cao B Đồng rộng lớn C Khối cao nguyên khổng lồ D Câu A, B, C Câu Đường Xích đạo qua khu vực: A Bắc Phi B Trung Phi C Nam Phi D Cả khu vực Câu Dãy núi lớn châu Phi: A An-pơ B Hy-ma-lay-a C An- đét D Đrê-ken-béc Câu Tên sông lớn châu Phi: A Sông Nin B Sông A-ma-dôn C Sông Trường Giang D Sông Vôn-ga Câu Thảm thực vật tiêu biểu môi trường địa trung hải châu Phi: A Rừng rậm B Rừng kim C Rừng bụi cứng D Rừng rộng Câu Loài động vật đặc trưng xa van châu Phi: A Ngựa vằn, hươu cao cổ B Chim cánh cụt đen C Lạc đà D Gấu trắng Câu Dầu mỏ khí đốt châu Phi tập trung chủ yếu ở: A Bắc Phi B Nam Phi C Trung Phi D Bồn địa Sát Câu Đại phận lãnh thổ châu Phi nằm giữa: A Chí tuyến Bắc vòng cực Bắc C Xích đạo đến chí tuyến Bắc B Chí tuyến Bắc chí tuyến Nam D Chí tuyến Nam vòng cực Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Nguyên nhân chủ yếu kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội châu Phi: A Đại dịch HIV, AIDS, Ebola B Xung đột tộc người can thiệp nước C Bùng nổ dân số D Câu A, B, C Câu 10 Các môi trường tự nhiên châu Phi nằm đối xứng qua: A Chí tuyến Bắc B Xích đạo C Chí tuyến Nam D Vòng cực Bắc Câu 11 Dân cư Bắc Phi chủ yếu thuộc chủng tộc: A Môn-gô-lô-ít B Ơ-rô-pê-ô-it C Nê-grô-it D Cả đáp án Câu 12 Nguyên nhân chủ yếu khiến nạn đói thường xảy nước Trung Phi: A Đất đai thoái hóa B Nạn châu chấu C Hạn hán kéo dài D Cả đáp án PHẦN II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (2,0 diểm): Vì châu Phi giàu khoáng sản công nghiệp chậm phát triển? Câu (5,0 điểm): Cho bảng số liệu cấu GDP số nước châu Phi năm 2013 phân theo nhóm ngành kinh tế (Đơn vị %) Nước Tổng số Nông-lâm-ngư Công nghiệp, nghiệp xây dựng Dịch vụ Xu -Đăng 100 28,1 21,7 50,2 Ê-ti-ô-pi-a 100 45,0 11,9 43,1 Cộng hòa nam Phi 100 2,3 29,9 67,8 Vẽ biểu đồ hình tròn thể cấu GDP số nước châu Phi năm 2013 phân theo nhóm ngành kinh tế nhận xét cấu GDP nước này? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN ĐỊA LỚP Đáp án I Điểm 1C, 2B, 3D, 4A, 5B, 6A, 7A, 8B, 9D, 10C, 11C, 12D 3,0 điểm Câu 2,0 điểm - Công nghiệp dịch vụ châu Phi phát triển II - Chiếm 2% sản lượng công nghiệp giới 0,25 điểm - Khí hậu khắc nghiệt - Bùng nổ dân số 0,25 điểm - Xung đột tộc người - Đại dịch HIV, AIDS, Ebo-la kìm hãm kinh tế châu Phi 0,25 điểm - Trình độ thuật thấp - Thiếu vốn đầu tư 0,25 điểm - Sự can thiệp nước 0,25 điểm - Cơ sở vật chất thuật, sở hạ tầng lạc hậu 0,25 điểm - Phần lớn dân cư sống nông nghiệp - Sai lầm đường lối sách 0,25 điểm - Thị trường không ổn định 0,25 điểm - Phụ thuộc vào thi trường bên II Câu 5,0 điểm - Vẽ biểu đồ hình tròn 4,0 điểm - Vẽ đẹp, xác, thẩm mĩ - Lập bảng giải - Ghi tên biểu đồ 0,5 điểm - Nhận xét: Cơ cấu GDP nước phát triển chênh lệch 0,5 điểm Chiếm tỉ trọng thấp nông nghiệp Cộng hòa Nam Phi, cao Ê-ti-ô-pi-a Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao CH Nam Phi ... Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP Đáp án I Điểm 1C, 2B, 3D, 4A, 5B, 6A, 7A, 8B, 9D, 10 C, 11 C, 12 D 3,0 điểm Câu 2,0 điểm - Công nghiệp dịch vụ châu... xây dựng Dịch vụ Xu -Đăng 10 0 28 ,1 21, 7 50,2 Ê-ti-ô-pi-a 10 0 45,0 11 ,9 43 ,1 Cộng hòa nam Phi 10 0 2,3 29,9 67, 8 Vẽ biểu đồ hình tròn thể cấu GDP số nước châu Phi năm 2 013 phân theo nhóm ngành kinh... phí Câu Nguyên nhân chủ yếu kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội châu Phi: A Đại dịch HIV, AIDS, Ebola B Xung đột tộc người can thi p nước C Bùng nổ dân số D Câu A, B, C Câu 10 Các môi trường tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan