Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Trừ Văn Thố, Bàu Bàng năm 2015 - 2016

4 571 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2016, 21:32

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN SÔNG THAO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 Thời gian: 45 phút ( không tính thời gian giao đề) (Đề gồm 02 trang) Phần I. Trắc nghiệm(4 điểm). Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: Câu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ: A. Thể lỏng sang thể hơi B. Thể rắn sang thể hơi C. Thể rắn sang thể lỏng D. Thể lỏng sang thể rắn Câu 2. Băng phiến nóng chảy ở: A. 60 0 C B. 80 0 C C. 100 0 C D. 120 0 C Câu 3. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là: A. Sự đông đặc B. Sự sôi C. Sự bay hơi D. Sự ngưng tụ Câu 4. Nhiệt độ của nước đá đang tan và của hơi nước đang sôi trong nhiệt giai Xenxiut là: A. 0 0 C và 100 0 C B. 37 0 C và 100 0 C C. -100 0 C và 100 0 C D. 32 0 C và 212 0 C Câu 5. Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế y tế là: A. 20 0 C B. 35 0 C C. 42 0 C D. 100 0 C Câu 6. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm 3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50 o C. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít dưới đây, cách sắp xếp đúng là: A. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu B. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa Câu 7. Trong các kết luận sau về sự sôi, kết luận không đúng là: A. Chất lỏng sôi ở nhiệt độ bất kì. B. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi. C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. D. Các chất lỏng khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. Câu 8. Các bình ở hình vẽ bên đều chứa cùng một lượng nước như nhau và được đặt trong cùng một phòng. Câu kết luận nào dưới đây là đúng? A. Tốc độ bay hơi của nước trong bình A nhanh nhất. B. Tốc độ bay hơi của nước trong bình B nhanh nhất. C. Tốc độ bay hơi của nước trong bình C nhanh nhất. D. Tốc độ bay hơi của nước trong 3 bình như nhau. Câu 9. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng? A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng. Câu 10. Tác dụng chính của máy cơ đơn giản ( ròng rọc; đòn bẩy; mặt phẳng nghiêng) là: A. Làm việc nhanh hơn B. Đỡ tốn công hơn C. Làm việc dễ dàng hơn D. Làm việc an toàn hơn Phần II. Tự luận (6 điểm) Câu 11. a. Nêu điểm giống nhau và khác nhau của sự nở vì nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí. b. Nêu cách đổi nhiệt độ: b 1 ) 25 0 C=…… 0 F b 2 ) 59 0 F= .… 0 C Câu 12. Hãy điền vào cột B quá trình vật lí xảy ra tương ứng với hiện tượng ở cột A dưới đây: Rượu 58 cm 3 Thuỷ ngân 9 cm 3 Dầu hoả 55 cm 3 0 C A B C D E 100 50 0 -50 . . . Thời gian Cột A Cột B a. Sương đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm b. Phơi khăn ướt, sau một thời gian khăn khô c. Cục nước đá trong cốc sau một thời gian tan thành nước d. Cho khay nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau một thời gian nước trong khay chuyển thành nước đá Câu 13. Dựa vào các kiến thức vật lý 6 phần nhiệt học đã học hãy giải thích: a) Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại có dạng hình lượn sóng mà không làm tôn phẳng? b) Tại sao khi trồng chuối, mía người ta thường phát bớt lá già đi? Câu 14. Hình bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước. Hỏi: Hết a. Các đoạn AB; BC; CD; DE ứng với quá trình vật lí nào? b. Trong các đoạn BC; DE nước tồn tại ở những thể nào; nhiệt độ là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ 6 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B D A C B A B C C PHẦN II: TỰ LUẬN( 6 điểm) Câu Ý Đáp án Điểm Câu 11 ( 2đ) a) Giống nhau: Các chất rắn; lỏng; khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi 0,5 Khác nhau: - Các chất rắn; lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau 0,5 b) b1) 25 0 C = 0 0 C + 25 0 C = 32 0 F + ( 25. 1,8) 0 F = 77 0 F. Vậy 25 0 C = 77 0 F 0,5 b2) 59 0 F = 32 0 F + (59 0 F - 32 0 F) = 0 0 C + 8,1 27 . 0 C = 0 0 C + 15 0 C Vậy 59 0 F = 15 0 C 0,5 Câu 12 (1đ) a) Sự ngưng tụ 0,25 b) Sự bay hơi 0,25 c) Sự nóng chảy 0,25 d) Sự đông đặc 0,25 Câu Đề đề nghị học kì I (Năm học 2015-2016) Môn: Địa lí MA TRẬN ĐỀ: Chủ đề (nội dung, chương mức độ nhận thức Thành phần nhân văn môi trường Môi trường đới nóng hoạt động kinh tế người đới nóng Môi trường ôn hòa hoạt động kinh tế người đới ôn hòa Môi trường hoang mạc, hoạt động kinh tế người hoang mạc Cộng Nội dung kiểm tra (theo chuẩn KT, kĩ năng) KT: - Nhận biết khác chủng tộc - So sánh khác quần cư nông thôn quần cư đô thị hoạt động kinh tế, mật độ, lối sống KN: KT: - Biết vị trí đới nóng Nhận biết Thông hiểu TN TN TL TL Vận dụng cấp độ thấp TN TL 25% tổng điểm (2,5đ ) 10% 0,25đ 10% 0,25đ 80% 2đ 55% tổng điểm (5,5đ) 4,54% 0,25đ - Trình bày số đặc điểm tự nhiên môi trường đới nóng - Biết số trồng vật 4,54% nuôi chủ yếu đới nóng 0,25đ - Phân tích mối quan hệ dân số với tài nguyên môi trường đới nóng KN: KT: - Trình bày giải thích đặc điểm tự nhiên môi trường đới ôn hòa - Hiểu trình bày ngành kinh tế nông nghiệp đới ôn hòa KN: KT: - Biết thích nghi 16,6% thực động vật môi trường 0,25đ hoang mạc - Trình bày số đặc điểm tự nhiên môi trường hoang mạc KN: 1đ (10%) 13,6% 0,75đ 36,3% 2đ 4,54% 0,25đ Tổng hợp 36,3 % 2đ 5% tổng điểm (0,5đ) 50% 0,25đ 50% 0,25đ 15% tổng điểm (1,5đ) 66,8 % 1đ 16,6% 0,25đ 1đ 10% (20%) 4đ (40%) 2đ 20% 10đ 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD-ĐT BÀU BÀNG TRƯỜNG THCS TRỪ VĂN THỐ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2015-2016 Môn ĐỊA Thời gian 60 phút (Không kể thời gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Học sinh chọn câu ghi vào khung Câu 1: Hoạt động kinh tế chủ yếu đô thị là: A Lâm nghiệp, ngư nghiệp B Công nghiệp, dịch vụ C Nông nghiệp, ngư nghiệp D Nông nghiệp, công nghiệp Câu 2: Da vàng, tóc đen, mắt đen, mũi thấp thuộc chủng tộc sau đây: A Môn-gô-lô-ít B Ơ-rô-pê-ô-it C Nê-grô-it D Cả A, B, C Câu 3: Môi trường Xích đạo ẩm chủ yếu nằm khoảng: A 0o-5oB B 0o-5oN C 5oB -5oN D 10oB -10oN Câu :Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu phạm vi vĩ tuyến: A 5OB – 5ON B 23O27’N – 66O33’N C 23O27’B – 23O27 ’N D 23O27’B – 66O33’ B Câu 5: Khu vực có khí hậu gió mùa điển hình là: A Nam Á, Đông Nam Á B Trung Phi, Nam Phi C Đông Á, Nam Á D Bắc Phi, Nam Phi Câu 6: Trong đới nóng, khu vực đông dân châu Phi là: A Bắc Phi B Nam Phi C Tây Phi D Đông Phi Câu 7: Cây lương thực đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới gió mùa là: A Ngô B Lúa gạo C Lúa mì D Cao lương Câu 8: Phần lớn hoang mạc giới thường phân bố tập trung ở: A Dọc theo đường chí tuyến B Ven xích đạo C Gần cực Bắc, Nam D Trung tâm lục địa Câu 9: Ghép lục địa vào vị trí chúng địa cầu (1đ) a Lục địa Á - Âu, lục địa Phi Ở nửa cầu bắc b Lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ Ở nửa cầu nam c Lục địa Nam Cực Ở nửa cầu đông d Lục địa Á, Âu, lục địa Bắc Mỹ Ở nửa cầu tây VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Tự luận (7đ) Nêu nguyên nhân hậu ô nhiễm nước đới ôn hòa? (2đ) Trên giới có nhóm nước nào? Dựa vào tiêu để phân biệt nhóm nước? (2đ) Xác định vị trí địa lý đặc điểm địa hình Châu Phi? (3đ) * ĐÁP ÁN: I TRẮC NGHIỆM: (3đ) B A C Câu Ghép A - 3; C A C B A B - 4; C - 2; D-1 II TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1: Nguyên nhân hậu ô nhiễm nước đới ôn hòa (2đ) - Nguyên nhân + Ô nhiễm nước sông (có ý 0,5đ) + Ô nhiễm biển (có ý 0,5đ) * Nước thải nhà máy, phân bón thuốc trừ sâu, chất thải sinh hoạt đô thị * Tập trung chuổi đô thị ven biển, váng dầu, chất thải phóng xạ - Hậu quả: + Ảnh hưởng đến nghành nuôi trồng thủy sản + Ô nhiễm tạo thủy triều đen, thủy triều đỏ gây tác hại mặt ven bờ đại dương Câu (2đ) Các nhóm nước - Nước phát triển nước phát triển (0,5đ) - Có tiêu + Thu nhập bình quân đầu người + Chỉ số phát triển người + Tỷ lệ tử lệ tử vong trẻ em Mỗi tiêu 0,5đ Câu (3đ)Vị trí địa lý địa hình Châu Phi - Vị trí (1đ) S> 30 triệu km2 - Giới hạn giáp với Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương - Xích đạo qua lục địa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phần lớn lãnh thổ thuộc đới nóng (mỗi ý 0,25 đ) - Địa hình Mô tả đặc điểm khu vực Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi (kể tên dạng núi trẻ Átlát, hoang mạc Sahara, bồn địa CôngGô, sơn nguyên Đông Phi, sơn nguyên Etyopia, dãy núi Đrekenpec,…… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT BẮC NINH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ Môn: Lịch sử 11 (Đề gồm có 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? Câu II (3,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc, chứng minh thực dân Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công Câu III (2,0 điểm) Kể tên hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930-1945 Hãy nêu hiểu biết em Mặt trận Tồ quốc Việt Nam Câu IV (2,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc giai đoạn 1919 đến 1945, em viết luận ngắn không 300 từ nêu bật đóng góp to lớn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh cho cách mạng Việt Nam giai đoạn Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh ĐÁP ÁN BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: Lịch sử 11 ĐÁP ÁN CÂU ĐIỂM PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI I (3,0 điểm) Trình bày nêu nhận xét định quan trọng Hội nghị Ianta (2/1945) Sự thỏa thuận nước Anh, Mĩ, Liên Xô việc phân chia phạm vi ảnh hưởng có tác động đến khu vực châu Á thời kì chiến tranh lạnh? a) Những định quan trọng HN - Từ - 11/2/1945, Hội nghị quốc tế triệu tập Ianta (Liên Xô) 0,25 với tham gia nguyên thủ quốc gia (Liên Xô, Mỹ, Anh) - Hội nghị đưa định quan trọng: + Nhanh chóng tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật 0,25 + Thành lập Liên hợp quốc trì hoà bình an ninh giới 0,25 + Phân chia phạm vi ảnh hưởng ba cường quốc châu Âu 0,5 châu Á b) Nhận xét - Tuy thỏa thuận cường quốc thực chất phân chia phạm vi ảnh hưởng Mĩ Liên Xô 0,25 - Những định hội nghị Ianta thỏa thuận sau 0,5 ba cường quốc trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" c) Tác động - Từ sau CTTG2 đến năm 70 –XX, nhiều chiến tranh cục diễn Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông liên quan 0,25 đến đối đầu hai cực Xô- Mĩ - Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp (19451954) phản ánh đấu tranh gay gắt phe 0,25 - Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953): 9/1950 quân đội Mĩ đổ Triều Tiên Tháng 10/1950 quân đội Trung Quốc tiến vào Triều Tiên “kháng Mĩ viên Triều” đụng đầu trực tiếp phe, không 0,25 phân thắng bại - Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ (1954-1975): Mĩ xâm lược Việt Nam, Liên Xô , Trung Quốc, nước XHCN ủng hộ 0,25 khang chiến nhân dânVN chiến tran cục lớn PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM II Bằng kiện lịch sử có chọn lọc chứng minh thực dân (3,0 điểm) Pháp kẻ thù nhân dân Việt Nam lực ngoại xâm nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 thành công a) Tình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám  Hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”:ngoại xâm ,nội phản; nạn đói, 0,25 nạn dốt, tài chính… ngoại xâm khó khăn lớn b) Các lực ngoại xâm - Trung Hoa Dân quốc: 20 vạn THDQ kéo vào MB nước ta + tay sai phản động với âm mưu cướp quyền nước ta Tuy nhiên khó khăn lớn THDQ lực lượng CM- ĐCSTQ phát triển  khả lại VN lâu dài khó  kẻ thù nguy hiểm - Đế quốc Mĩ: hậu thuận cho THDQ để chiếm nước ta.Nhưng khó khăn Mĩ tập trung đối phó Châu Âu TQ nên điều 0,5 kiện can thiệp vào Đông Dương 0,25 - Thực dân Anh: vĩ tuyến 16 trở vào Nam, vạn quân Anh kéo vào dọn dường cho Pháp xâm lược lại VN Tuy nhiên, Anh tậptrung lực lượng đối phó với phong trào CM nước thuộc địa  Anh can thiệp trực trực tiếp lâu dài VN 0,5 - Nhật Bản: dù vạn quân Nhật chờ giải giáp, số theo lệnh Anh dọn đường cho Pháp xân lược Việt Nam Nhật nước bại 0,25 trận nên không đủ điều kiện…  Dù nước có âm mưu chống phá CM VN nước có khó khăn riêng, việc chiếm can thiệp lâu dài VN 0,25  kẻ thù nhân dân VN c) Thực dân Pháp III (2,0 điểm) - Dã tâm: ý chí thực dân, tư duy, hành động 0,25 - Được VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THPT Phan Ngọc Hiển Họ tên HS:……………………… Lớp 11 C… Bài kiểm tra khảo sát đầu năm Môn: Vật Lí 11 CB SỞ GD &ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 -2015 Môn thi: Địa lí - Khối: 10 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 30/ 1/2015 Câu I (6,0 điểm) Trình bày nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông Tại thủy chế sông Cửu Long điều hòa? Dựa vào kiến thức học, hoàn thành bảng sau: Mùa Theo dương lịch Bán Cầu Bắc Theo âm – dương lịch Bán Cầu Bắc 5-2 (lập xuân) đến – Xuân (lập hạ) Hạ Thu Đông Câu II (4,0 điểm) So sánh quy luật địa ô quy luật đai cao Tại tính địa đới phân bố lượng mưa Trái Đất bị phá vỡ? Câu III (4,0 điểm): Phân tích mối quan hệ công nghiệp hóa với đô thị hóa So sánh khác biệt đặc điểm sản xuất công nghiệp so với sản xuất nông nghiệp Câu IV (6 điểm) Cho bảng số liệu sau: Sản xuất lương thực giới thời kì 1990 -2008 (đơn vị: triệu tấn) Năm 1990 2008 Lúa mì 592.4 689.9 Lúa gạo 511.0 685.0 Ngô 480.7 822.7 Cây LT khác 365.9 312.7 Tổng số 1950.0 2510.3 Vẽ biểu đồ thể quy mô, cấu lương thực giới năm 1990 - 2008 Nhận xét tình hình sản xuất lương thực giới thời kì 1990 - 2008 Hết -Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất Giáo dục); không sử dụng tài liệu khác.Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên : ………………………………………… số báo danh: …………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2014 – 2015 Câu I (6,0đ) Nội dung Các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông: Điểm 4.5 * Chế độ mưa, băng tuyết nước ngầm: - Ở vùng khí hậu nóng nơi địa hình thấp khí hậu ôn 0.5 đới, nguồn tiếp nước chủ yếu mưa nên chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa nơi - Ở miền ôn đới lạnh miền núi cao, nước sông chủ yếu băng 0,5 tuyết tan cung cấp - Ở nơi đất đá thấm nước nhiều, nước ngầm có vai trò đáng kể 0,5 việc điều hòa chế độ nước sông * Địa thế, thực vật hồ đầm: - Địa thế: Ở miền núi, nước sông chảy nhanh đồng Vì thế, 0,5 mưa to thời gian ngắn, lũ lên nhanh - Thực vật: điều hòa dòng chảy cho sông ngòi, giảm lũ lụt 0,5 - Hồ, đầm: Hồ, đầm nối với sông có tác dụng điều hòa chế độ nước 0,5 sông Thủy chế sông Cửu Long điều hòa vì: 0.75 - Do đặc điểm lưu vực trắc diện (dòng sông dài, có dạng lông chim, lưu vực lớn, độ dốc bình quân nhỏ) 0,5 - Do tác động điều tiết hồ Tônlêxap (Campuchia) (Nếu thí sinh làm theo cách riêng đáp ứng yêu cầu hướng dẫn chấm cho đủ điểm) Dựa vào kiến thức học, hoàn thành bảng sau: Mùa Xuân Theo dương lịch Theo âm – dương lịch Bán Cầu Bắc Bán Cầu Bắc 21-3 (xuân phân) đến 5-2 (lập xuân) đến 22- (hạ chí) – (lập hạ) 22 - (hạ chí) đến 23 - (lập hạ) đến Hạ – (thu phân) -8 (lập thu 1,75 -8 (lập thu) đến 23 - (thu phân) đến -11 (lập đông) Thu 22 – 12 (đông chí) 22 -12 (đông chí) đến -11 (lập đông) đến 21 - năm sau (xuân 5-2 năm sau (lập xuân) Đông phân) So sánh quy luật địa ô quy luật đai cao * Giống nhau: 1.0 - Là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới thành phần địa lí cảnh quan - Do nguồn lượng bên TĐ tạo phân chia bề mặt TĐ thành lục địa, đại dương địa hình núi (độ cao hướng núi) * Khác nhau: Khái niệm 1.5 Quy luật địa ô Quy luật đai cao thay đổi có quylà thay đổi có quy luật thànhluật thành Câu II (4.0đ) phần tự nhiên cảnhphần tự nhiên theo độ Nguyên nhân quan theo kinh độ cao địa hình Do phân bố đất liền, đại dương làm cho khí hậu lục địaDo giảm nhanh phân hóa từ đông sangnhiệt độ theo độ cao tây; dãy núi chạycùng với thay đổi theo Biểu hướng kinhvề độ ẩm lượng tuyến mưa miền núi Sự thay đổi kiểuSự phân bố vành thảm thực vật theođai đất thực vật kinh độ theo độ cao Tính địa đới phân bố lượng mưa Trái Đất bị phá vỡ : - Ảnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề: 132 Part A: Multiple choice Câu 1: The plants want ………………… daily A watering B to be watered C being watered D to water Câu 2: Tom apologized to being late for class A apologized B to C being D late Câu 3: Daisy is so …………… She is only cares about herself, not about other people A talkative B loyal C helpful D selfish Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words A hospital B holiday C honest D husband Câu 5: When we …………… to see him last night, he …………… to music A come / is listening B had come / listened C came / was listening D were coming / had listened Câu 6: I can’t read when I am traveling It makes me …………… sick A felt B feeling C to feel D feel Câu 7: We didn’t visit the museum because we had no time A If we have time, we will visit the museum B If we had had time, we would have visited the museum C If we had time, we would visit the museum D If we had had time, we will have visited the museum Câu 8: Johnny will have completed his five- year course at university next month A finished B found C tried D enjoyed Câu 9: “What shall we this evening?” “ ……………” A Let’s go out for dinner B No problem C Oh, that’s good! D I went out for dinner Câu 10: Does he tell you how he is getting …………… his new friends? A out of B on of C on with D away with Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words A machine B choose C teacher D change Câu 12: In tonight’s quiz, our contestants have come from all over the country A losers B judges C competitors D winners Câu 13: We are looking forward …………… from you soon A of having heard B at hearing C to hearing D from hearing Câu 14: Last month while we watched an exciting game on television in our living room, the electricity went out A Last month B on C went out D watched Trang 1/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Read the passage carefully and choose the correct answer (A, B, C or D) for each blank from 15 to 19 A beauty contest, or beauty pageant, is a competition between people, largely on the (15)… of their physical appearance The modern beauty pageant can trace its origin to the Miss America pageant, first held in Atlantic City, New Jersey, in 1921, under the title ‘Inter-City Beauty' contest The following year the title was (16)… as Miss America Other contests include the yearly Miss World competition and Miss Universe, which are the two largest and most famous (17)… beauty contests Women from around the world (18)… in the competition for these titles To be selected as Miss World or Miss Universe, a contestant must be celibate or single If a Miss WorId fails to live up to people's expectations, she may be disqualified The organizers of the major beauty contests represent their contests as being events of world importance (19)… many other people consider beauty contests to be agreeable entertainment event of no great importance Câu 15: A beautiful B beautify C beauty D beautifully Câu 16: A renewed B removed C renamed D retained Câu 17: A nation B national C internationale D international Câu 18: A participate B interest C excite D involve Câu 19: A Besides B However C Therefore D Furthermore Câu 20: Each nation has many people who …………… take care of others A voluntary B voluntarily C voluntariness D volunteer Câu 21: Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words A constancy B generous C sympathy D enthusiast Câu 22: We …………… TV last night A don’t watch B haven’t watched C didn’t watch D hadn’t watched Câu 23: He advised them …………… in class A not to talk B to not talk C to talk not D don’t talk Câu 24: We all were in state of great…………… when we learnt that we had passed the final exam A excite B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 12 Năm học 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC SBD:………. PHÒNG:……. Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (7,0 điểm) Câu I: (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học: 1. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường biển. 2. Kể tên 02 tuyến đường biển ven bờ và 02 cảng biển quan trọng của nước ta. Câu II: (1,0 điểm) Nêu các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta. Câu III: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Doanh thu của ngành du lịch nước ta qua các năm (đơn vị: nghìn tỉ đồng) Năm 2000 2002 2003 2004 2005 2006 Doanh thu 4,46 7,86 8,65 10,73 14,69 16,73 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2007, NXB Thống kê, 2008, trang 476) a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện kết quả doanh thu của ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000-2006. b. Rút ra nhận xét, giải thích. B. PHẦN RIÊNG: (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu sau, câu IV.a hoặc câu IV.b: Câu IV.a: Theo chương trình Chuẩn Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế của nước ta hiện nay. Câu IV.b: Theo chương trình Nâng cao Phân tích các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của đồng bằng sông Hồng. Kể tên các tỉnh (thành phố) của đồng bằng sông Hồng có giáp biển. Hết Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam trong quá trình làm bài. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM QUẢNG NAM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 12 Năm học: 2013 - 2014 Môn: ĐỊA LÝ CÂU NỘI DUNG ĐIỂM PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (3,0 điểm) 1. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển ngành vận tải đường biển - Có đường bờ biển dài 3260 km - Có nhiều vũng, vịnh kín gió - Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ - Nằm trên đường hàng hải quốc tế 2. Kể tên 02 tuyến đường biển ven bờ và 02 cảng biển quan trọng của nước ta - Tuyến đường biển ven bờ: HS phải nêu được 2 trong số các tuyến sau: Hải Phòng – tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng – Đà Nẵng, Hải Phòng – Cửa Lò, Cửa Lò – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Quy Nhơn (0,25đ / 01 tuyến) - Cảng biển: HS phải nêu được 2 trong số các cảng sau: Hải Phòng, Cái Lân, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Sài Gòn (0,25đ / 01 cảng). 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu II (1,0 điểm) Các hình thức chủ yếu về tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta: - Điểm công nghiệp; - Khu công nghiệp; - Trung tâm công nghiệp; - Vùng công nghiệp 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu III (3,0 điểm) a. Vẽ biểu đồ: - Vẽ biểu đồ đường, đủ và đúng các thành phần, có tên biểu đồ. - Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết. b. Nhận xét và giải thích: - Nhận xét: + Doanh thu ngành du lịch của nước ta qua các năm đều tăng, từ năm 2000 đến 2,0 0,25 2006 tăng gần 4 lần. + Tăng nhanh ở giai đoạn 2000-2002 và 2004-2005. - Giải thích: + Lượng khách du lịch tăng lên; + Các dịch vụ du lịch ngày càng phong phú, đa dạng. 0,25 0,25 0,25 PHẦN RIÊNG Câu IV.a (3,0 điểm) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế của nước ta hiện nay. - Ở khu vực I: + Xu hướng giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản. + Trong nông nghiệp: giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi. - Ở khu vực II: + Tăng tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng nhóm ngành công nghiệp khai thác. + Trong từng ngành CN: tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, chất lượng, cạnh tranh; giảm các loại sản phẩm chất lượng thấp và trung bình. - Ở khu vực III: + Một số ngành tăng trưởng tốt, như các lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng kinh tế, phát triển đô thị + Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời: viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Trừ Văn Thố, Bàu Bàng năm 2015 - 2016, Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Trừ Văn Thố, Bàu Bàng năm 2015 - 2016, Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Trừ Văn Thố, Bàu Bàng năm 2015 - 2016