Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Quảng Phúc, Quảng Bình năm học 2016 2017

3 452 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 10:53

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC MÔN: ĐỊA LỚP Thời gian làm 45 phút (không kể phát đề) PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Trái Đất có dạng hình gì? A Hình tròn B Hình vuông C Hình cầu D Hình trụ Kinh tuyến gốc kinh tuyến độ: A 00 B 100 C 1000 D 1800 Việt Nam nằm múi thứ mấy: A Múi thứ B Múi thứ C Múi thứ D Múi thứ Đầu phía kinh tuyến hướng: A Đông B Tây C Nam D Bắc Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời vòng là: A 364 ngày B 365 ngày C 366 ngày D 367 ngày Phần lớn lục địa tập trung ở: A Nửa cầu Bắc B Nửa cầu Nam C Nửa cầu Đông D Nửa cầy Tây Núi dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối so với mực nước biển là: A Trên 200m B Dưới 200m C Trên 500m D Dưới 5000m Động đất tượng: A Xảy đột ngột từ điểm sâu, lòng đất B Là hình thức phun trào măcma sâu lên mặt đất; C Xảy bên mặt đất D Xảy từ từ, chậm chạp PHẦN II – TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Dựa vào sơ đồ gợi ý sau, em xác định hướng lại (gợi ý: vẽ lại sơ đồ vào tờ giấy thi điền đầy đủ hướng lại) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bắc Đông Nam Câu (3,0 điểm) Căn vào sơ đồ phận núi đây, lập bảng trình bày khác núi già, núi trẻ đặc điểm hình thái thời gian hình thành theo mẫu Loại núi Đặc điểm hình thái Đỉnh Sườn Thung lũng Núi trẻ Núi già Câu (1,5 điểm) Kể tên châu lục giới Thời gian hình thành VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN ĐỊA LỚP PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Hs trả lời ý 0,5 điểm Câu Đáp án C A C D B A C A PHẦN II - TỰ LUẬN (6,0 điểm) Câu Đáp án Điểm * HS điền hướng là: hướng 0,25 điểm Bắc Tây Bắc Đông Bắc Tây Đông Tây Nam 1,5 Đông Nam Nam Học sinh lập so sánh được: Loại núi Núi trẻ Núi già Đặc điểm hình thái Đỉnh Sườn Thung lũng Cao, nhọn Dốc Sâu, hẹp Thấp, tròn Thoải Nông, rộng Thời gian hình thành Cách vài chục triệu năm Cách hàng trăm 1,5 triệu năm * HS kể giới có châu lục: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Nam Cực 1,5 1,5 ... lũng Núi trẻ Núi già Câu (1, 5 điểm) Kể tên châu lục giới Thời gian hình thành VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (4,0... hình thành Cách vài chục triệu năm Cách hàng trăm 1, 5 triệu năm * HS kể giới có châu lục: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Nam Cực 1, 5 1, 5 ... án C A C D B A C A PHẦN II - TỰ LUẬN (6, 0 điểm) Câu Đáp án Điểm * HS điền hướng là: hướng 0,25 điểm Bắc Tây Bắc Đông Bắc Tây Đông Tây Nam 1, 5 Đông Nam Nam Học sinh lập so sánh được: Loại núi Núi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Quảng Phúc, Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Quảng Phúc, Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Quảng Phúc, Quảng Bình năm học 2016 2017