Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Phúc Ninh, Tuyên Quang năm học 2016 2017

2 381 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 14:35

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THCS PHÚC NINH ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC: 2016 - 2017 Môn: Địa - Lớp: Thời gian: 45 phút Câu 1: (4,0 điểm) Trình bày chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất? Hệ nó? Câu (3,0 điểm) Tỉ lệ đồ gì? Nêu ý nghĩa tỉ lệ đồ? Câu (2,0 điểm) Nội lực gì? ngoại lực gì? Câu (1,0 điểm) Núi lửa gây nhiều tác hại cho người quanh núi lửa có dân cư sinh sống? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN ĐỊA LỚP Câu - Chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất (2,0 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Trái đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền cực nghiêng 66 033’ mặt phẳng quỹ đạo + Hướng chuyển động trái đất từ tây sang đông hay từ phải qua trái + Thời gian Trái Đất tự quay quanh truc tưởng tượng vòng hết 24h - Hệ quả: (2,0 điểm) + Sinh tượng ngày đêm Trái Đất + Do trái đất nghiêng nên chuyển động làm lệch hướng vật thể nửa cầu bắc vànam Trái Đất Câu - Tỉ lệ đồ tỉ số khoảng cách đồ so với khoảng cách tương ứng thực địa (1,5 điểm) - Tỉ lệ đồ cho ta biết khoảng cách đồ thu nhỏ lần so với kích thước thực chúng thực tế (1,5 điểm) Câu - Nội lực lực sinh bên Trái Đất (1,0 điểm) - Ngoại lực lực sinh bên ,trên bề mặt Trái Đất (1,0 điểm) Câu 4: Khi núi lửa phun trào sinh tro bụi nham thạch, chất nguội vùng đất đỏ phì nhiêu bị dung nham phân hủy điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp cho người (1,0 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Phúc Ninh, Tuyên Quang năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Phúc Ninh, Tuyên Quang năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Phúc Ninh, Tuyên Quang năm học 2016 2017