Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 2017

2 369 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2017, 14:14

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TRÀ BỒNG KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG TH&THCS TRÀ TÂN MÔN: ĐỊA LỚP Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (3,0 điểm) a/ Cho biết ý nghĩa hệ thống kinh, vĩ tuyến Địa Cầu đồ b/ Trên Địa Cầu có kinh tuyến vĩ tuyến? Câu 2: (2,0 điểm) Xác định phương hướng dựa vào sơ đồ sau: Câu 3: (3,0 điểm) Hãy xác định tọa độ địa lí điểm A, B, C dựa vào hình đây: Câu 4: (2,0 điểm) Có loại hiệu đồ? Hãy kể tên loại hiệu đồ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MÔN ĐỊA LỚP Câu Đáp án Biểu điểm a/ Các đường kinh tuyến vĩ tuyến Địa Cầu đồ 2,0 giúp xác định vị trí điểm, xác định phương hướng b/ Có 360 kinh tuyến 181 vĩ tuyến 1,0 Điền xác phương hướng đạt 0,25 điểm (đúng 2,0 phương hướng đạt điểm) Xác định tọa độ đạt 1,0 điểm 3,0 Có loại hiệu đồ (0,5 điểm) 0,5 - Kể tên (mỗi hiệu đạt 0,5 điểm): hiệu điểm, 1,5 hiệu đường, hiệu diện tích ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP Câu Đáp án Biểu điểm a/ Các đường kinh tuyến vĩ tuyến Địa Cầu đồ 2,0 giúp xác định vị trí điểm, xác định phương hướng b/ Có 360 kinh tuyến 18 1 vĩ tuyến 1, 0 Điền... 2,0 phương hướng đạt điểm) Xác định tọa độ đạt 1, 0 điểm 3,0 Có loại kí hiệu đồ (0,5 điểm) 0,5 - Kể tên (mỗi kí hiệu đạt 0,5 điểm): Kí hiệu điểm, kí 1, 5 hiệu đường, kí hiệu diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 2017

Từ khóa liên quan