1. Trang chủ >
 2. Trung học cơ sở - phổ thông >
 3. Lớp 6 >

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 2017

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 6 trường THCS Trà Tân, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP Câu Đáp án Biểu điểm a/ Các đường kinh tuyến vĩ tuyến Địa Cầu đồ 2,0 giúp xác định ... hướng b/ Có 360 kinh tuyến 18 1 vĩ tuyến 1, 0 Điền xác phương hướng đạt 0,25 điểm (đúng 2,0 phương hướng đạt điểm) Xác định tọa độ đạt 1, 0 điểm 3,0 Có loại kí hiệu đồ (0,5 điểm) 0,5 - Kể tên (mỗi ... điểm 3,0 Có loại kí hiệu đồ (0,5 điểm) 0,5 - Kể tên (mỗi kí hiệu đạt 0,5 điểm): Kí hiệu điểm, kí 1, 5 hiệu đường, kí hiệu diện tích ...
 • 2
 • 923
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường DTNT Vĩnh Linh, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 6 trường DTNT Vĩnh Linh, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP A Phần trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm): Mỗi câu chọn 0,3 điểm Câu Đáp án c c a >; b < b b d b c a Câu 10 : ... (Đêm tháng năm chưa nằm sáng) (1, 5 điểm) - Tháng mười mùa đông bán cầu Bắc lúc BCB ngả xa mặt trời nên có tượng ngày ngắn đêm dài (ngày tháng mười chưa cười tối) (1, 5 điểm) Câu (2,0 điểm) - Vai trò ... c c a >; b < b b d b c a Câu 10 : 1d; 2a; 3e; 4c; 5b B Phần tự luận: (7,0 điểm) Câu 1: (3,0 điểm) - Câu ca dao Việt Nam, nước ta nằm bán cầu Bắc (BCB) nên tháng năm mùa hè BCB lúc BCB chúc gần...
 • 3
 • 349
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 6 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP Câu Đáp án Điểm A C B C A B - Tác dụng đẩy, kéo vật lên vật khác gọi lực Lấy VD 3,0 1, 0 - Kết tác dụng lực: + Làm biến đổi chuyển động vật 0,5 + Làm vật biến ... dạng 0,5 Tóm tắt: m = 18 0kg; V = 1, 2 m3 D = ?; P = ? Giải: Khối lượng riêng vật là: D = m 18 0  = 15 0 (kg/m3) V 1, 2 1, 5 Trọng lượng vật là: P = 10 .m = 10 .18 0 = 18 00 (N) 1, 5 a, Các loại máy đơn ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Kể tên loại máy đơi giản? b) Muốn đưa thùng dầu nặng 12 0 kg từ đất lên xe ô tô Ta nên sử dụng loại máy đơn giản nào? VnDoc - Tải tài...
 • 3
 • 700
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 8 trường THCS Nghĩa Lâm, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

... Nếu thả vật vào thủy ngân vật chìm hay nổi? Tại sao? Cho trọng lượng riêng thủy ngân 13 0000N/m3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP Câu ... Biết nhà cách trường học 1, 2km a/ Hỏi chuyển động học sinh từ nhà đến trường chuyển động hay chuyển động không đều? Tại sao? b/ Tính thời gian học sinh từ nhà đến trường Câu 8: (1, 0 điểm) Một ... từ nhà đến trường có đoạn học sinh chạy nhanh, có đoạn học 0,5 a/ Chuyển động học sinh chuyển động không sinh chạy chậm b/ - Đổi: s = 1, 2km = 12 00m -Thời gian học sinh từ nhà đến trường: vtb...
 • 3
 • 1,001
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường DTNT Vĩnh Linh, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 7 trường DTNT Vĩnh Linh, Quảng Trị năm học 2016 - 2017

... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP A Phần trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm): Mỗi câu chọn 0,3 điểm Câu Đáp án a d a d c a c b Câu 9: 1- c; 2-d; ... địa khô nóng (1, 0 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Hình dạng mập mạp đường bờ biển bị cát xẽ biển ăn sâu vào nội địa nên chịu ảnh hưởng biển (1, 0 điểm) - Có dòng biển ... 2-d; – b; 4- a Câu 10 : Sai B Phần tự luận Câu (2,0 điểm) Em trình bày nguyên nhân hậu ô nhiễm không khí đới ôn hòa? * Nguyên nhân: (1, 0 điểm) - Khí thải công nghiệp phương tiện giao thông - Cháy...
 • 4
 • 404
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Phúc Ninh, Tuyên Quang năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 6 trường THCS Phúc Ninh, Tuyên Quang năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP Câu - Chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất (2,0 điểm) ... Câu - Tỉ lệ đồ tỉ số khoảng cách đồ so với khoảng cách tương ứng thực địa (1, 5 điểm) - Tỉ lệ đồ cho ta biết khoảng cách đồ thu nhỏ lần so với kích thước thực chúng thực tế (1, 5 điểm) Câu - Nội ... liền cực nghiêng 66 033’ mặt phẳng quỹ đạo + Hướng chuyển động trái đất từ tây sang đông hay từ phải qua trái + Thời gian Trái Đất tự quay quanh truc tưởng tượng vòng hết 24h - Hệ quả: (2,0 điểm)...
 • 2
 • 607
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 6 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

... điểm) I 1A, 2A, 3B, 4B, 5A, 6D, 7A, 8C, 9D, 10 B, 11 C, 12 A II Phần II TỰ LUẬN (7,0 điểm) 3,0 điểm Câu Các địa phương theo thứ tự là: 1, 5 điểm Địa điểm Múi Giờ địa phương Pa-ri 10 Mát-xcơ-va 13 Niu ... điểm) Câu (1, 5 điểm) Khi khu vực gốc 10 giờ, em tính địa phương địa điểm sau: Pa-ri, Mát-xcơ-va, Niu Đê-li, Bắc Kinh, Tô-ki-ô, Hà Nội Cho biết Pa-ri (múi số 0), Mát-xcơ-va (múi số 3), Niu Đê-li (múi ... dụng tài nguyên khoáng sản cách hợp lí? Liên hệ với nước ta việc khai thác sử dụng tài nguyên này? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP Phần...
 • 4
 • 665
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 7 trường THCS Bãi Thơm, Kiên Giang năm học 2016 - 2017

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP Câu Nội dung - Vị trí đặc điểm môi trường nhiệt đới: Điểm 1, 0 - Vị trí: Nằm khoảng 50B ... tuyến bán cầu - Đặc điểm: 1, 0 + Nóng quanh năm, có thời khô hạn, gần chí tuyến thời khô hạn kéo dài, biên độ nhiệt năm lớn + Lượng mưa thảm thực vật thay đổi từ xích đạo chí tuyến 2- Nước ta ... - Những nguyên nhân xã hội kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội 2,0 Châu Phi - Bùng nổ dân số xung đột tộc người, đại dịch AIDS can thi p nước nguyên nhân chủ yếu kìm hãm phát triển kinh tế -...
 • 3
 • 396
 • 1
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 7 trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

... toàn giới 86,6% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ĐỊA LÝ LỚP I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng: (Mỗi ý 0,3 điểm) 10 A C C A C D D C, ... lạnh (1, 0 điểm) Câu 2: (1, 0 điểm) - Lục địa khối đất liền rộng hàng triệu km2, có biển đại dương bao quanh Sự phân chia lục địa mang ý nghĩa mặt tự nhiên (1, 0 điểm) - Châu lục bao gồm phần lục địa ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Môi trường đới ôn hòa B Môi trường đới lạnh C Môi trường đới nóng D Môi trường hoang mạc Câu 7: Thế giới có lục địa, châu lục? A lục địa, ...
 • 4
 • 433
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Bình năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Địa lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Bình năm học 2016 - 2017

... hưởng tới phân bố dân cư -Hết -Học sinh không sử dụng tài liệu; -Giám thị coi thi không giải thích thêm! Trang HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÃ ĐỀ 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Mỗi ... nhanh? - Do địa hình miền Trung hẹp dốc, 0,5 1, 0 - Do mạng lưới sông có dạng hình chân chim nên có mưa lớn, nước 0,5 từ phụ lưu dồn nhanh,… a Tính mật độ dân số châu lục năm 2005 3,5 - Công ... khác: Điều kiện tự nhiên, lịch sử phát triển lãnh thổ, chuyển cư Bố Trạch, ngày 16 tháng 12 năm 2 016 Người đề Nguyễn Hải Dương Trang ...
 • 3
 • 534
 • 0
Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 trường THCS Hồng Dương, Hà Nội năm 2015 - 2016

Đề thi học 2 môn Địa lớp 8 trường THCS Hồng Dương, Hà Nội năm 2015 - 2016

... ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÍ Câu 1: (3đ) * Đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam (2 ) - Việt Nam nước nhiệt đới gió mùa ẩm - Việt Nam đất nước ven biển - Việt Nam xứ sở cảnh quan đồi núi - Thi n ... xác đẹp (2 ) + Nhận xét (1đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD-ĐT BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU MỨC ĐỘ NỘI DUNG NHẬN BIẾT 50% MA TRẬN ĐỀ HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÍ THÔNG ... điểm Tỉ lệ Tổng cộng Số điểm Tỉ lệ Vẽ biểu đồ thể cấu nhóm đất Nhận xét 2 iểm 20 % 50% 30% 20 % câu 2 iểm 20 % câu 10 100% VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...
 • 4
 • 591
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Minh Tân, Bình Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 7 trường THCS Minh Tân, Bình Dương năm học 2016 - 2017

... xạ sau 1, 4 giây Biết vận tốc truyền siêu âm nước biển 15 00m/s Em tính độ sâu đáy biển? (1, 5 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP A Trắc ... tiếng ồn gây nên? (1, 5 điểm) Câu 10 : Dựa vào tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, vẽ ảnh vật sáng AB vật BOA đặt trước gương phẳng (hình 2) (1, 5 điểm) B B a A O A Hình b Câu 11 : Để xác định độ sâu ... đúng? A Để cho lớp học đẹp B Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học C Để cho học sinh không bị chói mắt D Để tránh bóng tối bóng nửa tối học sinh viết B TỰ LUẬN: (7, 0 điểm) Câu 7: Phát biểu định...
 • 4
 • 766
 • 0
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 7 trường THCS Kỳ Thượng, Quảng Ninh năm học 2016 - 2017

... Vẽ kí hiệu 1, 0 N S R I ’ i = i = 60 1, 0 - Môi trường truyền âm: Rắn, lỏng, khí 1, 0 - Môi trường không truyền âm: Chân không 0,5 - Thời gian truyền âm từ tàu đến vách núi là: 1, 0 t = t1/2 = 5/2 ... vách núi biết vận tốc truyền âm không khí 340 m/s VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM A C B B D C 3,0 a, Định luật ... gương góc 300 (Hình 1) Hãy vẽ tia phản xạ tính góc tới góc phản xạ Hình Câu 8: (1, 5 điểm) Hãy kể tên môi trường truyền âm môi trường không truyền âm Câu 9: (2,5 điểm) Một thi t bị tàu dùng để...
 • 3
 • 480
 • 1
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 6 trường THCS Thiện Mỹ, Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

Đề thi học 1 môn Vật lớp 6 trường THCS Thiện Mỹ, Vĩnh Long năm học 2016 - 2017

... Một tảng đá tích 1m3 Cho khối lượng riêng đá 260 0kg/m3 Tìm khối lượng trọng lượng tảng đá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÝ LỚP I Trắc nghiệm: ... – 18 = 7cm (1, 0 điểm) b/ Khi vật đứng yên, lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào vật cân với trọng lực vật (1, 0 điểm) Câu 4: (2,0 điểm) Khối lượng tảng đá: D  m  m  D.V  260 0 .1 260 0(kg ) (1, 0 ... Trắc nghiệm: 3,0 điểm A D D A A 11 D D C D B 10 C 12 D II.Tự luận: 7,0 điểm Câu 1: (1, 0 điểm) Hai lực cân hai lực mạnh nhau, có phương ngược chiều, tác dụng vào vật Câu 2: (2,0 điểm) Khối lượng...
 • 4
 • 735
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 môn vật lý lớp 6 trường THCS ba chùa ba tơ năm 2015

Đề kiểm tra học 1 môn vật lớp 6 trường THCS ba chùa ba tơ năm 2015

... HUYỆN BA TƠ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Môn: Vật lý- Khối Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) Trường: TH &THCS Ba Chùa Ngày kiểm tra: ……………… SBD:………… Họ tên:…………………… Lớp: ……… ... mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN VẬT LÝ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 Câu (1 điểm) Nêu Khái niệm lực Đáp án: Tác dụng đẩy kéo vật lên vật khác gọi lực Câu (1 điểm) Trọng lực gi? Đơn vị trọng ... cầu m = D V = 2700 0,004 = 10 ,8 (kg) b Trọng lượng cầu: P = 10 m =10 ,8 10 =10 8 (N) c.Trọng lượng riêng nhôm d = 10 D = 10 x 2700 =27000 (N/ m3) (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 4
 • 871
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 6đề thi cuối kì 1 môn địa lí lớp 5đề thi cuối kì 1 môn vật lý lớp 7de thi giua ki 1 mon vat ly lop 11đề thi giữa kì 1 môn ngữ văn lớp 6đề thi cuối kì 2 môn vật lý lớp 6de thi cuoi ki 1 mon tieng anh lop 6đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 8đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 7đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 9de thi hoc ki 1 mon dia ly lop 9đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 12đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 11đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 4đề thi học kì 1 môn địa lý lớp 10Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP