de thi hoc ki 1 mon dia ly lop 9 truong thcs binh giang kien giang nam 2015 2016

4 157 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2017, 22:08

VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng GD&ĐT Hòn Đất Trường THCS Bình Giang Lớp 9/ … KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học: 2015 – 2016 Mơn: Địa lí Khối: Thời gian 45 phút (không kể giao đề) Họ tên: Điểm Lời nhận xét Đề Câu 1: (2 điểm) Nêu biện pháp giải vấn đề việc làm nước ta? Câu 2: (2 điểm) Phân tích tiềm phát triển kinh tế biển Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu 3: (3 điểm) Trình bày thuận lợi khó khăn sản xuất cơng nghiệp Tây Nguyên? Câu 4: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Chỉ số tăng trưởng đàn gia súc thời kì 1990 – 2002 Đơn vị: % Năm 1990 1995 2000 2002 Trâu 100 103,8 101,5 98,6 Bò 100 116,7 132,4 130,4 Lợn 100 133,0 164,7 189,0 Vẽ biểu đồ đường thể số tăng trưởng đàn gia súc qua năm từ 1990 – 2002 Bài làm VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu Đáp án Biểu điểm - Phân bổ lại dân cư, lao động - 0,5đ - Đa dạng hoá hoạt động kinh tế nông thôn - 0,5đ - Tăng cường hoạt động công nghiệp - dịch vụ thành thị - 0,5đ - Đa dạng hoá loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề - 0,5đ - Duyên hải miền Trung có vùng biển rộng lớn với nhiều tiềm - 1,0 đ như: + Các ngư trường lớn + Diện tích mặt nước mặn, nước lợ + Nhiều khống sản: cát trắng, Titan, dầu khí + Nhiều bãi tắm đẹp + Nhiều cảng nước sâu - 1,0 đ - Là tiềm để phát triển tổng hợp kinh tế biển như: nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, khai thác khống sản, giao thơng vận tải, du lịch Thuận lợi khó khăn sản xuất CN Tây Nguyên: * Thuận lợi: - Địa hình: có cao ngun xếp tầng, có địa hình phẳng -> - 0,5đ Hình thành vùng chuyên canh CN lớn - Đất: diện tích đất badan lớn màu mỡ -> Thích hợp trồng - 0,5đ CN - Khí hậu nhiệt đới cận xích đạo có mùa khơ kéo dài -> Thích hợp - 1,0đ cho loại CN nhiệt đới phát triển (cà phê, cao su, tiêu điều ) thuận lợi cho việc phơi sấy nông sản; Trên cao ngun khí hậu điều hồ mát mẻ-> Thuận lợi trồng số CN cận nhiệt (chè) * Khó khăn: - Mùa khô kéo dài, thiếu nước; Đất đai bị xói mòn, thối hố… - 0,5đ - Thị trường nhiều biến động giá nôn sản bấp bênh - 0,5đ * Vẽ biểu đồ: (Biểu đồ đường biểu diễn) - 3,0 đ VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí % 200,0 BIỂU ĐỒ THỀ HIỆN CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC QUA CÁC NĂM 1990 - 2002 189,0 180,0 164,7 160,0 140,0 120,0 100,0 100,0 133,0 116,7 103,8 132,4 130,4 101,5 98,6 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1990 1995 Trâu 2000 Bò 2000 Lợn - Vẽ xác đường, trình bày đẹp, - Chú giải xác, phù hợp: - Tên biểu đồ đầy đủ Năm ... TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC QUA CÁC NĂM 19 90 - 2002 18 9, 0 18 0,0 16 4,7 16 0,0 14 0,0 12 0,0 10 0,0 10 0,0 13 3,0 11 6,7 10 3,8 13 2,4 13 0,4 10 1,5 98 ,6 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 19 90 19 95 Trâu 2000 Bò 2000 Lợn - Vẽ... với nhiều tiềm - 1, 0 đ như: + Các ngư trường lớn + Diện tích mặt nước mặn, nước lợ + Nhiều khống sản: cát trắng, Titan, dầu khí + Nhiều bãi tắm đẹp + Nhiều cảng nước sâu - 1, 0 đ - Là tiềm để... Titan, dầu khí + Nhiều bãi tắm đẹp + Nhiều cảng nước sâu - 1, 0 đ - Là tiềm để phát triển tổng hợp kinh tế biển như: nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản, khai thác khống sản, giao thơng vận tải, du
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon dia ly lop 9 truong thcs binh giang kien giang nam 2015 2016, de thi hoc ki 1 mon dia ly lop 9 truong thcs binh giang kien giang nam 2015 2016