Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 2016

3 354 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 10:05

TRƯỜNG THCS TAM HƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn Vật - Lớp Thời gian làm 45 phút Họ tên:………………………………………Lớp:…………………… Điểm Lời phê cô giáo A Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn phương án trả lời ghi giấy thi: Câu 1: Công thức công thức tính công suất điện đoạn mạch A P = U.R.t B P = U.I C P = U.I.t D P = I.R Câu 2: Một mạch điện gồm R1 nối tiếp R2 Điện trở R1 =  , R2 =  Hiệu điện hai đầu mạch U = 12V Hiệu điện hai đầu R2 là: A 10V B 7,2V C 4,8V D 4V C Vôn (V) D Oát (W) Câu 3: Đơn vị công dòng điện là: A Ampe(A) B Jun (J) Câu 4: Một dây điện trở có chiều dài 12m điện trở 36  Điện trở dây dẫn cắt ngắn dây 6m là: A 10  B 20  C 18  D 40  Câu 5: Cho hai điện trở R1 = R2 = 20  mắc vào hai điểm A, B Điện trở tương đương đoạn mạch AB R1 mắc song song R2 là: A 10  B 20  C 30  D 40  Câu 6: Một bóng đèn ghi: 3V - 6W Điện trở bóng đèn có giá trị đây: A R = 0,5  B R =  C R = 1,5  D R =  B Tự luận:(7 điểm) Câu 1: (2,0 đ) Phát biểu định luật Jun – Lenxơ Viết hệ thức cho biết tên, đơn vị đại lượng hệ thức Câu 2: (5,0 đ) Đoạn mạch AB gồm hai điện trở R1 =  R2 =  mắc nối tiếp Đặt hiệu điện U = 24V không đổi hai đầu đoạn mạch AB a Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB hiệu điện hai đầu điện trở b Tính công suất tiêu thụ đoạn mạch AB c Điện trở R2 làm dây dẫn có điện trở suất 0,5.10-6  m Có tiết diện 0,6 mm2 Tính chiều dài dây dẫn d Mắc thêm biến trở vào mạch AB hình vẽ Để công suất tiêu thụ điện trở R1 P1 = 2W biến trở phải có giá trị bao nhiêu? R1 R2 B A (Chú ý: lớp 9C, 9D không cần làm phần d câu 2) - Hết Bài làm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn Vật - Lớp A Trắc nghiệm: (3 điểm) I Chọn phương án trả lời ghi giấy thi (mỗi câu 0,5đ) Câu Đ/A B B B C A C B Tự luận: (7 điểm) Câu Câu (2,0đ) Câu (5,0đ) Đáp án Điểm - Phát biểu định luật - Viết hệ thức - Nêu tên đơn vị đại lượng 1,0đ 0,5đ 0,5đ (2,0 đ) a Điện trở tương đương đoạn mạch AB hiệu điện hai đầu điện trở - Điện trở tương đương: R = R1 + R2 = + = 12 (  ) - Cường độ dòng điện mạch I= U 24 = = (A) R 12 - Hiệu điện hai đầu R1, R2: U1 = I1R1 = 2.8 = 16 (V) U2 = I2R2 = 2.4 = (V) b Công suất điện tiêu thụ: (công thức 0,25đ) P = U.I = 24 = 48 (W) c Chiều dài dây dẫn R2: (công thức 0,25đ) l R.S 4.0, 6.106  4,8 (m) R=   l = S  0,5.106 d Điện trở biến trở: - Cường độ dòng điện qua R1: P1 = I12R1  I12 = P1 = = 0,25(A)  I1 = 0,5(A) R1 - Điện trở toàn mạch: R= U 24 = = 48 (  ) I 0,5 - Điện trở biến trở: Rb = R – R12 = 48 – 12 = 36 (  ) Lưu ý: - Học sinh giải cách khác cho điểm tối đa - Sai đơn vị trừ 0,25 điểm cho 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ (1,0đ) (1,0đ) (1,0 đ) 0,5đ 0,25đ 0,25đ ... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 015 - 2 016 Môn Vật lý - Lớp A Trắc nghiệm: (3 điểm) I Chọn phương án trả lời ghi giấy thi (mỗi câu 0,5đ) Câu Đ/A B B B C A C B Tự... 0,5 .10 6 d Điện trở biến trở: - Cường độ dòng điện qua R1: P1 = I12R1  I12 = P1 = = 0,25(A)  I1 = 0,5(A) R1 - Điện trở toàn mạch: R= U 24 = = 48 (  ) I 0,5 - Điện trở biến trở: Rb = R – R12... hai đầu R1, R2: U1 = I1R1 = 2.8 = 16 (V) U2 = I2R2 = 2.4 = (V) b Công suất điện tiêu thụ: (công thức 0,25đ) P = U.I = 24 = 48 (W) c Chiều dài dây dẫn R2: (công thức 0,25đ) l R.S 4.0, 6 .10 6  4,8
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 2016 , Đề thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 9 trường THCS Tam Hưng, Hà Nội năm 2015 2016