0

tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

323 900 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 15:44

hoạt động ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1 Một số tiền tệ bằng hàng hĩa trên thế giới - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 1.1.

Một số tiền tệ bằng hàng hĩa trên thế giới Xem tại trang 27 của tài liệu.
trong thời kỳ thiếu dự trữ vàng. Tình hình trên đã giúp các quốc gia đần dần nhận thức khác đi về việc cĩ nên giữ chế độ tiền khả hốn tiếp tục hay khơng - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

trong.

thời kỳ thiếu dự trữ vàng. Tình hình trên đã giúp các quốc gia đần dần nhận thức khác đi về việc cĩ nên giữ chế độ tiền khả hốn tiếp tục hay khơng Xem tại trang 33 của tài liệu.
nhà nước (bảng 2.2 dịng 1 và 2) - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

nh.

à nước (bảng 2.2 dịng 1 và 2) Xem tại trang 39 của tài liệu.
Bảng 2.8: Tĩm tắt quá trình tạo ra Bank-notes của - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 2.8.

Tĩm tắt quá trình tạo ra Bank-notes của Xem tại trang 41 của tài liệu.
Tất cả các loại tiền nĩi trên hợp thành hệ thống tiền tệ. Bảng 2.4 dưới đây trình bày cách phân loại phổ biến hiện nay của các nước về - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

t.

cả các loại tiền nĩi trên hợp thành hệ thống tiền tệ. Bảng 2.4 dưới đây trình bày cách phân loại phổ biến hiện nay của các nước về Xem tại trang 55 của tài liệu.
Thế kỷ XX mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử hình thành - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

h.

ế kỷ XX mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử hình thành Xem tại trang 93 của tài liệu.
các nước đã phát triển đều đi theo mơ hình nây. Nĩ phản ánh một sự thật lịch sử, là trong suốt quá trình đi lên trở thành một nước phát triên - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

c.

ác nước đã phát triển đều đi theo mơ hình nây. Nĩ phản ánh một sự thật lịch sử, là trong suốt quá trình đi lên trở thành một nước phát triên Xem tại trang 103 của tài liệu.
nhau giữa các nước theo mơ hình 2 là chính sách tiền tệ được hình thành từ một cơ quan được gọi là Hội đồng chính sách tiền tệ - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

nhau.

giữa các nước theo mơ hình 2 là chính sách tiền tệ được hình thành từ một cơ quan được gọi là Hội đồng chính sách tiền tệ Xem tại trang 106 của tài liệu.
mơ hình thích hợp nhất cho thực tiễn phát triển. Mơ hình đĩ cĩ thể là - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

m.

ơ hình thích hợp nhất cho thực tiễn phát triển. Mơ hình đĩ cĩ thể là Xem tại trang 107 của tài liệu.
Đấy là cơ cấu tổ chức của NHTW Bắc Mỹ. Điển hình của cơ cấu châu Âu là mơ hình của NHTW Pháp và Deutsche Bundesbank - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

y.

là cơ cấu tổ chức của NHTW Bắc Mỹ. Điển hình của cơ cấu châu Âu là mơ hình của NHTW Pháp và Deutsche Bundesbank Xem tại trang 109 của tài liệu.
phép cơng chúng sử dụng séc một cách rất đa dạng dưới nhiều hình thức từ sổ séc cho đến thẻ tín dụng bằng nhựa.. - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

ph.

ép cơng chúng sử dụng séc một cách rất đa dạng dưới nhiều hình thức từ sổ séc cho đến thẻ tín dụng bằng nhựa Xem tại trang 121 của tài liệu.
Bảng 5.2: Balance Sheet của Ngân hàng phát triển nhà - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 5.2.

Balance Sheet của Ngân hàng phát triển nhà Xem tại trang 126 của tài liệu.
Bảng 5.3: Balance Sheet của Ngân hàng ngoại thương Hàn Quốc tháng 6 năm 1995 (Tỷ won) - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 5.3.

Balance Sheet của Ngân hàng ngoại thương Hàn Quốc tháng 6 năm 1995 (Tỷ won) Xem tại trang 127 của tài liệu.
lượng cho vay lớn nhất của ngân hàng tiết kiệm là vào hình thức này, - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

l.

ượng cho vay lớn nhất của ngân hàng tiết kiệm là vào hình thức này, Xem tại trang 129 của tài liệu.
séc du lịch tương tự như trên. Hình thành những tổng cung tiền tệ (dưới hình thức séc) khổng lễ trong nên kinh tế - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

s.

éc du lịch tương tự như trên. Hình thành những tổng cung tiền tệ (dưới hình thức séc) khổng lễ trong nên kinh tế Xem tại trang 135 của tài liệu.
Bảng 5.5: Balance Sheet của một tổ chức tín dụng tại Hoa Kỳ - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 5.5.

Balance Sheet của một tổ chức tín dụng tại Hoa Kỳ Xem tại trang 140 của tài liệu.
cho vay của nĩ cũng là cho các thành viên dưới hình thức cho vay cĩ - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

cho.

vay của nĩ cũng là cho các thành viên dưới hình thức cho vay cĩ Xem tại trang 142 của tài liệu.
Các cơng ty bảo hiểm là hình thức điển hình của dạng cơng ty tài chính ở hâu khắp các nước cơng nghiệp trên thế giới - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

c.

cơng ty bảo hiểm là hình thức điển hình của dạng cơng ty tài chính ở hâu khắp các nước cơng nghiệp trên thế giới Xem tại trang 143 của tài liệu.
Bảng 5.8. cho biết khái lược về tình hình và tính chất hoạt động - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 5.8..

cho biết khái lược về tình hình và tính chất hoạt động Xem tại trang 148 của tài liệu.
Bảng 6.2: Thâm hụt ngân sách và sự ấn định mức vay mượn tối đa của chính phủ Pháp 1993 - 1997 - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 6.2.

Thâm hụt ngân sách và sự ấn định mức vay mượn tối đa của chính phủ Pháp 1993 - 1997 Xem tại trang 163 của tài liệu.
cho B là 2.000 dưới hình thức cho B vay. Thơng qua việc ghi chép của NHTW, tài sản cĩ của A sẽ giảm đi 2.000 tương ứng với 2.000 tăng lên trong tài sản cĩ của B, và B với tài sản cĩ lớn hơn trước cĩ thể - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

cho.

B là 2.000 dưới hình thức cho B vay. Thơng qua việc ghi chép của NHTW, tài sản cĩ của A sẽ giảm đi 2.000 tương ứng với 2.000 tăng lên trong tài sản cĩ của B, và B với tài sản cĩ lớn hơn trước cĩ thể Xem tại trang 170 của tài liệu.
Kinh nghiệm về việc theo đõi dự trữ dư thừa (ER) và tình hình vay - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

inh.

nghiệm về việc theo đõi dự trữ dư thừa (ER) và tình hình vay Xem tại trang 177 của tài liệu.
3) Tiền gửi bằng Euro-Dollars 27-12-1990 - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

3.

Tiền gửi bằng Euro-Dollars 27-12-1990 Xem tại trang 179 của tài liệu.
Bảng 6.3: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 6.3.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do Xem tại trang 179 của tài liệu.
Bảng 6.4: Lãi suất chiết khấu của Deutsehe Bundesbank từ năm 1980 đến quý 1/1996 (% năm) - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 6.4.

Lãi suất chiết khấu của Deutsehe Bundesbank từ năm 1980 đến quý 1/1996 (% năm) Xem tại trang 182 của tài liệu.
trả. Nếu bên tài sản cĩ của NHTW (xin xem lại bảng 6.1), một trong - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

tr.

ả. Nếu bên tài sản cĩ của NHTW (xin xem lại bảng 6.1), một trong Xem tại trang 185 của tài liệu.
Bảng 6.6: Chứng khốn do NHTW Đức (Deutsche Bundesbank) thay mặt cho chính phủ phát hành trong năm 1995 - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 6.6.

Chứng khốn do NHTW Đức (Deutsche Bundesbank) thay mặt cho chính phủ phát hành trong năm 1995 Xem tại trang 189 của tài liệu.
Bảng 6.7: Dự trữ quốc gia của Hoa Kỳ trong các tháng từ giữa năm 1995 đến 1996 - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 6.7.

Dự trữ quốc gia của Hoa Kỳ trong các tháng từ giữa năm 1995 đến 1996 Xem tại trang 192 của tài liệu.
giữ giá đồng USD (xem bảng 6.8). - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

gi.

ữ giá đồng USD (xem bảng 6.8) Xem tại trang 193 của tài liệu.
Bảng 6.8: Hoạt động bán ngoại tệ ra để giữ giá đồng USD của Hệ thống dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong 2 năm 1994 và 1995 - tien_va_hoat_dong_ngan_hang_split_1_0926_1522.pdf

Bảng 6.8.

Hoạt động bán ngoại tệ ra để giữ giá đồng USD của Hệ thống dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong 2 năm 1994 và 1995 Xem tại trang 194 của tài liệu.