0

tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp án

110 3,092 3
  • tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2017, 17:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG ANTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG MÔN THI: NGỮ VĂN (BẢNG A) NGÀY THI: 06/10/2011 THỜI GIAN: 180 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (8,0 điểm) Anh (chị) suy nghĩ quan niệm sống Xuân Diệu đoạn thơ sau: “Ta muốn ôm Cả sống bắt đầu mơn mởn; Ta muốn riết mây đưa gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu hôn nhiều Và non nước, cây, cỏ rạng, Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đầy ánh sáng, Cho no nê sắc thời tươi; -Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!” (Vội vàng- Xuân Diệu) Câu 2: (12,0 điểm) Truyện ngắn “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân)- minh chứng tiêu biểu cho nhận xét: “… Các nhà văn lãng mạn thường tìm kiếm giá trị cao đẹp cảnh đời tầm thường, tăm tối, khám phá cao số phận bị ruồng bỏ, chà đạp …” (Sách Ngữ văn 11 tập 1, nâng cao, nhà xuất Giáo dục, trang 150) -HẾT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG ANTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: NGỮ VĂN (BẢNG A) NGÀY THI: 06/10/2011 THỜI GIAN: 180 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) A YÊU CẦU CHUNG:  Thí sinh phải làm đủ hai câu  Thí sinh phải kiến thức văn học xã hội đắn, sâu rộng; kĩ làm văn tốt; kết cấu viết rõ ràng; lập luận chặt chẽ; diễn đạt sáng, giàu hình ảnh cảm xúc Thí sinh lựa chọn nhiều phương thức nghị luận kết hợp nhiều thao tác lập luận để làm  Hướng dẫn chấm nêu nội dung bản, định hướng, định tính không định lượng Giám khảo cần linh hoạt vận dụng Hướng dẫn chấm; cẩn trọng tinh tế đánh giá làm thí sinh tính chỉnh thể Đặc biệt, cần ý đến tính sáng tạo viết, miễn sáng tạo hợp lí, sức thuyết phục, không sai lệch tư tưởng  Tổng điểm toàn tổng điểm hai văn (20,0 điểm- chiết đến 0,5 điểm) Hướng dẫn chấm nêu số thang điểm chính; sở đó, giám khảo thảo luận thống định thang điểm chi tiết B YÊU CẦU CỤ THỂ: I Câu 1: (8 điểm) a) Yêu cầu kĩ năng:  Đây nghị luận tư tưởng đạo lí Do đó, thí sinh phải tri thức xã hội khả liên hệ thực tế đời sống; phải nắm vững phương pháp làm bài, biết lựa chọn kết hợp nhiều thao tác lập luận để khái quát ý nghĩa đoạn thơ, đánh giá luận bàn ý nghĩa đoạn thơ vấn đề quan niệm sống  Bài viết kết cấu rõ ràng, trình bày đẹp, cảm xúc chân thực, lập luận chặt chẽ, thuyết phục b) Yêu cầu kiến thức: Thí sinh trình bày viết theo nhiều cách cần đảm bảo phần nội dung sau:  Đoạn thơ thể cách sống vội vàng, khao khát hưởng thụ hương vị đời  Sống vội vàng, khao khát hưởng thụ hương vị đời cách sống tranh thủ, tận dụng thời gian để tận hưởng vẻ đẹp trần đời  Sống vội vàng, hưởng thụ quan niệm sống mẻ, tích cực Xuân Diệu năm trước Cách mạng Trong sống nay, quan niệm sống thể giá trị tốt đẹp  Giúp người ý thức thời gian, công việc  Giúp người sống lạc quan, yêu đời  Là biểu xã hội tiến  Thể quy luật tất yếu đời: quy luật nhân (…)  Tuy nhiên, xã hội cần phê phán biểu tiêu cực, thái lối sống vội vàng, khao khát hưởng thụ (chỉ trông chờ hưởng thụ mà không cống hiến; sống nhanh, sống gấp, sống buông thả; tính ích kỉ; hụt hẫng, thất vọng, tuyệt vọng; chạy đua với thời gian để làm việc mà quên giá trị sống đích thực; …)  Cần xác định lí tưởng sống tích cực hành động thực tế phù hợp  Làm việc cố gắng hết mình, không kì vọng vào mục tiêu đề  Cần xếp hài hòa công việc hưởng thụ giá trị sống (…) c) Hướng dẫn cho điểm:  Điểm 7- 8: Bài viết hiểu rõ vấn đề, đáp ứng tốt yêu cầu trên; đảm bảo phần nội dung, luận điểm rõ ràng, hợp lí (mỗi phần bình luận luận điểm); lập luận chặt chẽ, sức thuyết phục cao, vận dụng thao tác lập luận thích hợp; trình bày ý kiến tự nhiên, sâu sắc; diễn đạt tốt  Điểm 5- 6: Bài viết hiểu đề, đáp ứng yêu cầu trên, đảm bảo phần nội dung, luận điểm rõ ràng, hợp lí (mỗi phần bình luận luận điểm); biết đánh giá, đề xuất ý kiến xác đáng, chỗ chưa phân tích, đánh giá sâu sắc; biết vận dụng kết hợp thao tác lập luận; diễn đạt sáng (có thể vài lỗi nhẹ)  Điểm 3- 4: nắm bắt vấn đề nhìn nhận chưa toàn diện; luận điểm chưa rõ; lập luận chưa chặt chẽ; phân tích đánh giá vấn đề chưa sâu sắc; lỗi diễn đạt nhiều  Điểm 1- 2: Chưa hiểu yêu cầu đề; viết sơ sài; không rõ luận điểm; lập luận thiếu chặt chẽ; diễn đạt yếu  Điểm 0: Không làm bài; hiểu vấn đề sai lệch hoàn toàn II Câu 2: (12 điểm) a) Yêu cầu kĩ năng:  Thí sinh biết cách làm nghị luận văn học Đây dạng nghị luận ý kiến bàn văn học Yêu cầu thí sinh phải đọc hiểu nội dung ý kiến văn học, sau sử dụng thao tác lập luận, chọn lọc sử dụng chi tiết, hình ảnh, dẫn chứng,… tác phẩm để làm sáng tỏ nội dung phát qua trình đọc hiểu, cảm nhận  Bài viết kết cấu hợp lí, luận điểm rõ ràng, diễn đạt tốt, giàu cảm xúc tính sáng tạo b) Yêu cầu kiến thức: Thí sinh trình bày, lập luận theo nhiều cách khác cần đảm bảo phần nội dung sau:  Ý kiến nêu lên đối lập đẹp, cao với xấu, tầm thường, từ đề cao giá trị tốt đẹp người  Phân tích truyện ngắn “Chữ người tử tù” phương diện:  Phát tài năng, khí phách Huấn Cao đối lập với nhìn xã hội phong kiến  Vẻ đẹp tài hoa Huấn Cao hoàn cảnh ngục tù tăm tối  Sự tỏa sáng nhân cách người tử tù phút giây cuối đời  Vẻ đẹp tâm hồn viên quản ngục tương phản với nghề quản ngục (…)  Lí giải nguyên nhân nhà văn đề cao giá trị tốt đẹp người: khát vọng thỏa mãn nhu cầu biểu lí tưởng tình cảm mãnh liệt nhà văn lãng mạn; khẳng định tâm hồn, không chạy theo danh lợi; hướng đến toàn thiện, toàn mĩ,…  Với phương diện trên, thí sinh cần chọn lọc phân tích chi tiết, hình ảnh, dẫn chứng … từ tác phẩm “Chữ người tử tù” để làm sáng tỏ c) Hướng dẫn cho điểm:  Điểm 10- 12: Bài viết hiểu rõ đáp ứng tốt yêu cầu trên; đảm bảo phần nội dung; dẫn chứng phong phú, xác, toàn diện, chọn lọc để làm bật nội dung; phân tích sâu sắc; luận điểm sáng rõ, hợp lí (phần phân tích luận điểm, phải luận điểm cuối); hành văn sáng; giàu cảm xúc  Điểm 7- 9: Hiểu nắm yêu cầu đề bài; đảm bảo phần nội dung; biết chọn lọc dẫn chứng phân tích để làm rõ vấn đề; diễn đạt (có thể mắc số lỗi sai sót nhỏ, không đáng kể); luận điểm rõ ràng, hợp lí (phần phân tích luận điểm, phải luận điểm cuối); văn cảm xúc  Điểm 4- 6: Bài viết thể nội dung bản; phân tích, dẫn chứng chưa sâu, chưa xác; diễn đạt tạm; luận điểm chưa rõ  Điểm 1- 3: Bài viết phân tích chung chung, chưa xác định nội dung đề yêu cầu; luận điểm không rõ; phạm nhiều lỗi diễn đạt; kết cấu lộn xộn; diễn đạt yếu  Điểm 0: Không làm sai lệch hoàn toàn nội dung phương pháp -HẾT- UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011 - 2012 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 12 THPT (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (8 điểm) Suy nghĩ anh (chị) câu ngạn ngữ Nga: “Đối xử với thân lí trí, đối xử với người khác lòng” Câu (12 điểm) Bàn thơ Tây Tiến Quang Dũng, sách giáo viên Ngữ văn 12 Nâng cao khẳng định: “Là thi phẩm xuất sắc, gần đạt đến toàn bích, thơ Tây Tiến đoạn câu đặc sắc, hình ảnh thơ độc đáo” Anh (chị) dựa vào hiểu biết thơ để trình bày quan điểm nhận định - Hết -Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD: ………… UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2011 - 2012 MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12 THPT (Gồm 03 trang) I Hướng dẫn chung - Giám khảo cần nắm vững yêu cầu hướng dẫn chấm để đánh giá làm thí sinh Tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Khi vận dụng đáp án thang điểm, giám khảo cần vận dụng chủ động, linh hoạt với tinh thần trân trọng làm học sinh Đặc biệt viết cảm xúc, ý kiến riêng thể độc lập, sáng tạo tư cách thể Những ý kiến đáp án sức thuyết phục chấp nhận - Nếu việc chi tiết hóa ý cần phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm thống toàn Hội đồng chấm thi - Điểm toàn tổng điểm câu hỏi đề thi, chấm điểm lẻ đến 0,25 không làm tròn II Đáp án thang điểm Câu ĐÁP ÁN Học sinh tự trình bày suy nghĩ cần đảm bảo yêu cầu sau: Về kiến thức a Giải thích để rút ý nghĩa câu ngạn ngữ - Đối xử với thân lí trí: cách ứng xử với thân Mỗi người cần khả tự nhận thức, tự đánh giá cách tỉnh táo, sáng suốt phần khắt khe Chính điều giúp ta nhận ưu điểm hạn chế thân để phát huy khắc phục - Đối xử với người khác lòng: cách ứng xử với người Với người khác nhìn nhận, đánh giá lòng yêu thương bao dung Điều giúp người gần người hơn, tâm hồn thản, nhẹ nhàng Khi đối xử với người khác lòng ta đón nhận lòng Cái nhận lại mà ta cho => Câu ngạn ngữ Nga nêu học cách ứng xử người với thân với người khác: Với thân phải nghiêm khắc, với người phải vị tha, độ lượng b Suy nghĩ cá nhân - Câu ngạn ngữ Bởi thực tế sống việc lí trí với thân độ lượng với người cần thiết - Tuy nhiên cần phải linh hoạt để tránh cách ứng xử cực đoan không mang lại kết tốt đẹp: + Quá lí trí với thân khiến ta trở thành người sống nguyên tắc, cứng nhắc, chí khô khan, giáo điều Người cách đối xử với người khác lòng Vì tình khác sống người cần phải biết đối xử với lòng Một người khoan dung với người khác biết độ lượng với thân + Quá dễ dãi dành lòng cho người khác như: yêu thương không cách, bao dung không việc, vị tha không người…cũng làm hại đến người xung quanh, thân dễ bị người xấu lạm dụng Đối xử với người khác lòng lúc, người, việc cần lí trí ta đủ tỉnh táo sáng suốt nhìn nhận, đánh giá vấn đề để cách ứng xử cho - Bài học nhân sinh cho thân: Cần vận dụng linh hoạt ý nghĩa câu ngạn ngữ Hãy tùy vào thực tế sống mà ta lựa chọn cách ứng xử phù hợp với thân người * Lưu ý: Khi làm thí sinh cần đưa dẫn chứng phù hợp để làm sáng tỏ vấn đề Về kĩ - Biết cách làm văn NLXH tư tưởng đạo lý - Bố cục sáng rõ, lập luận chặt chẽ, sắc sảo - Hành văn trôi chảy, mạch lạc, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp… BIỂU ĐIỂM - Điểm - 8: Đáp ứng tốt yêu cầu - Điểm - 6: Đáp ứng mức độ tương đối yêu cầu nêu Còn mắc số lỗi nhỏ diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp - Điểm - 4: Về đáp ứng yêu cầu thể mắc số lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp rõ ý - Điểm - 2: Chưa hiểu rõ yêu cầu đề Bài viết lan man không thoát ý sơ sài - Điểm 0: Lạc đề, không làm Câu ĐÁP ÁN Bài làm học sinh cần đảm bảo yêu cầu sau đây: Về kiến thức a Giải thích bày tỏ quan điểm nhận định - Nhận định SGV Ngữ văn Nâng cao lớp 12 đánh giá vị trí, thành công thơ Tây Tiến nguyên nhân đưa tới thành công - Đã nhiều nhà phê bình nghiên cứu văn học chung quan điểm Hs dẫn để minh chứng Ở xin giới thiệu vài ý kiến tiêu biểu: + GS Hà Minh Đức: Tây Tiến sáng tác giá trị tư tưởng, nghệ thuật.Bài thơ viết với màu sắc thẩm mỹ phong phú đẹp hùng tráng núi rừng hiểm trở, vẻ đẹp bình dị nên thơ sống nơi làng quê hương, cảm hứng mạnh mẽ hòa hợp với chất trữ tình nhẹ nhàng mềm mại thơ Đặc biệt Tây Tiến thơ giàu nhạc điệu, nhạc điệu sống tâm hồn Mỗi đoạn thơ mang nhạc điệu riêng vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển đưa người đọc với kỉ niệm xa nên thơ gợi cảm + Đỗ Kim Hồi: Tây Tiến đóa hoa thơ vào loại đẹp thơ ca năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp … b Làm sáng tỏ vấn đề qua thơ - Giới thiệu ngắn gọn thơ: hoàn cảnh đời nét bật nội dung nghệ thuật - Nhận định đưa ra: thơ Tây Tiến đoạn câu đặc sắc, hình ảnh thơ độc đáo nên học sinh phải biết dựa vào thơ lựa chọn câu thơ đặc sắc, hình ảnh thơ độc làm sáng tỏ vấn đề (Đây phần trọng tâm làm) * Lưu ý: Đề không yêu cầu phân tích thơ mà tập trung vào câu thơ hay, hình ảnh thơ độc đáo học sinh phải lựa chọn câu thơ, hình ảnh thơ đặc sắc Những câu thơ, hình ảnh thơ đoạn mà tất đoạn c Bình luận mở rộng Thành công thơ Tây Tiến thể tài phong cách nghệ thuật đặc sắc Quang Dũng Mặc dầu thăng trầm giai đoạn đời với thời gian thơ vị trí xứng đáng thi đàn văn học Việt Nam lòng bạn đọc Điều khẳng định giá trị đích thực nghệ thuật không phủ nhận, trường tồn với đời Về kỹ - Biết vận dụng linh hoạt kiến thức Ngữ văn học để làm văn NLVH - Bố cục sáng rõ, lập luận chặt chẽ, sắc sảo - Hành văn trôi chảy, mạch lạc, cảm xúc Chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp… BIỂU ĐIỂM - Điểm 11 - 12: Đáp ứng tốt yêu cầu trên, làm sáng tạo - Điểm - 10: Đáp ứng mức độ yêu cầu bài.Có thể vài lỗi nhỏ diễn đạt, dùng từ, tả - Điểm - 8: Về đáp ứng yêu cầu đề, làm chưa sâu, mắc số lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp… - Điểm - 6: Hiểu yêu cầu đề, hiểu thơ giải thích, chứng minh bình luận lúng túng Mắc số lỗi diễn đạt, dùng từ, tả, ngữ pháp… - Điểm - 4: Chưa hiểu rõ yêu cầu đề Bài làm sơ sài, thiên phân tích đơn Diễn đạt lủng củng, tối nghĩa Mắc nhiều lỗi - Điểm - 2: Chưa hiểu đề, làm sơ sài, mắc nhiều lỗi - Điểm 0: Lạc đề, không làm Hết - SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC: 2013 – 2014 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 03/10/2013 Câu (8 điểm) TẤT CẢ SỨC MẠNH cậu bé chơi đống cát trước sân Khi đào đường hầm đống cát, cậu bé đụng phải tảng đá lớn Cậu bé liền tìm cách đẩy khỏi đống cát Cậu bé dùng đủ cách, cố lực rốt đẩy tảng đá khỏi đống cát Đã bàn tay cậu bị trầy xước, rướm máu Cậu bật khóc rấm rứt thất vọng Người bố ngồi nhà lặng lẽ theo dõi chuyện Và cậu bé bật khóc, người bố bước tới: “Con trai, không dùng mạnh mình?” Cậu bé thổn thức đáp: “Có mà! Con dùng mà bố!” “Không trai – người bố nhẹ nhàng nói – không dùng đến tất sức mạnh Con không nhờ bố giúp” Nói người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên vứt chỗ khác (Theo báo Tuổi trẻ - Bùi Xuân Lộc dịch từ Faith to Move Mountains) Suy nghĩ anh/chị học rút từ câu chuyện Câu (12 điểm) Nhận định thơ Tràng giang Huy Cận, ý kiến cho rằng: nỗi sầu vạn kỉ Ý kiến khác nhấn mạnh: nỗi sầu người giàu sức lực Anh/chị hiểu ý kiến nào? Làm sáng tỏ ý kiến qua việc phân tích thi phẩm - Hết - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích thêm SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN THI: NGỮ VĂN HƯỚNG DẪN CHẤM (gồm 04 trang) I YÊU CẦU CHUNG - Thí sinh phải nắm vấn đề cần nghị luận câu, từ trình bày khả hiểu, phân tích, đánh giá mình; biết vận dụng thao tác lập luận làm - Bài làm phải rõ ràng bố cục, ý mạch lạc, cảm xúc, thể màu sắc cá nhân lập luận, diễn đạt, hành văn, - Dẫn chứng từ văn học sống phải chuẩn xác, phong phú chọn lọc - Thí sinh trình bày theo nhiều cách khác song phải đáp ứng yêu cầu đề Khuyến khích cho điểm tối đa làm sáng tạo, viết hay, độc đáo - thể cân đối hai câu điểm toàn nhằm phát đối tượng học sinh Lưu ý: Giám khảo 0.25 điểm, không làm tròn điểm số II YÊU CẦU CỤ THỂ TỪNG CÂU Câu (8 điểm) Yêu cầu kĩ Biết cách làm văn nghị luận xã hội tư tưởng, đạo lí đặt tác phẩm văn học Bài viết thể hiểu biết sâu sắc kiến thức xã hội; dẫn chứng thực tế, phong phú, sức thuyết phục; bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt tốt; không mắc lỗi đặt câu, dùng từ, tả, Yêu cầu kiến thức Thí sinh trình bày theo nhiều cách khác nhau, chấp nhận ý đáp án, miễn phù hợp với đề kiến giải hợp lí, sức thuyết phục Sau yêu cầu bản: a Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (0.5 điểm) b Giải thích nội dung, ý nghĩa câu chuyện rút học (1.5 điểm) pháp (học cách lắng nghe) để nắm bắt lấy hội - Thực chất vấn đề : Phải biết cách nắm bắt hội sống *Vấn đề 2: Không chờ đến lúc hấp hối để nói : “Giá thời gian” - Con người sống thời gian hữu hạn Nếu để thời gian trôi qua mà chưa kịp làm cần làm trước chết (lúc hấp hối) ân hận (giá như) trở nên muộn màng - Thực chất vấn đề : Nên làm cần làm, biết quý trọng thời gian để khỏi phải ân hận, tiếc nuối không sống *Vấn đề 3: Đừng sợ phải nói : “Tôi không biết” Cũng đừng sợ phải nói : “Xin lỗi, tiếc…” - Không phải xấu hổ (đừng sợ phải nói - nhấn mạnh đến hai lần) trước chưa biết, chưa rõ, chưa hiểu (Tôi không biết) lỗi lầm, sai sót…trong sống (Xin lỗi, tiếc ) - Thực chất vấn đề : Không nên giấu diếm hiểu biết hạn định phải dũng cảm nhận lỗi, biết ân hận… lỗi lầm, sai sót sống 3.0 Suy nghĩ quan niệm *Vấn đề 1: Học cách lắng nghe hội đời nhiều gõ cửa nhà khẽ - hội hoàn cảnh thuận tiện, dịp tốt để làm việc Mỗi hội thường đến lần, hội sau không giống hội trước Nếu hội đến mà để trôi thật uổng phí Tận dụng tốt hội cách rút ngắn đường đến thành công Thực tế cho thấy nhiều người thành công nhanh chóng nhờ nắm bắt tốt hội Vì thế, phải biết cách nắm bắt hội - Ở phương diện đó, cần thấy người dám nghĩ, dám làm dễ hội nắm bắt hội nhiều Nên phân biệt với khái niệm hội theo nghĩa không tốt đẹp (chủ nghĩa hội, lợi dụng hội để làm việc xấu…) *Vấn đề 2: Không chờ đến lúc hấp hối để nói : “Giá thời gian” -Đây lời khuyên đắn hợp lí Phải biết quí trọng giây, phút đời làm cho giây phút thực ý nghĩa Với nỗ lực để làm việc, việc chưa hoàn thành, người bớt xót xa, ân hận không sống nữa… - Những người lãng phí thời gian, không chịu làm việc dành thời gian cho việc vô bổ đáng bị chê trách *Vấn đề 3: Đừng sợ phải nói : “Tôi không biết” Cũng đừng sợ phải nói : “Xin lỗi, tiếc…” - Mạnh dạn nói điều sẵn sàng nhận thấy lỗi lầm, thiếu sót thái độ cầu thị Bởi lẽ, từ chỗ biết, từ chỗ sai sót không sai sót - Nếu mà cố tình giấu diếm điều suốt đời dốt (Càng tệ hại mà tỏ biết !) Cũng vậy, người mà không thấy sai trái, thiếu sót mình, không dám nói lời xin lỗi người khác khó mà tiến 1.0 Bài học nhận thức hành động *Vấn đề 1: Học cách lắng nghe hội đời nhiều gõ cửa nhà khẽ - Người biết nắm lấy hội người động, nhạy bén sống Ngược lại, người chưa tận dụng tốt dịp may để thành công người chưa linh hoạt hoàn cảnh cụ thể đời mình… - Mỗi người cần nắm bắt hội cố gắng tạo hội *Vấn đề 2: Không chờ đến lúc hấp hối để nói : “Giá thời gian” - Lời khuyên nhằm biểu dương người biết hành động kịp thời, lúc, biết quí trọng thời gian - Ở góc độ khác, câu nói nhắc nhở không tâm vào công việc, lãng phí để phải sống ân hận, nuối tiếc *Vấn đề 3: Đừng sợ phải nói : “Tôi không biết” Cũng đừng sợ phải nói: “Xin lỗi, tiếc…” - Dám nhận nhược điểm, khuyết điểm cách sống tốt, đáng trân trọng - Không nên sĩ diện hão, bảo thủ trước điều chưa biết chân lí không thuộc Câu (12 điểm) Trong Đối với tôi, làm thơ làm cách mạng thơ, nhà thơ Tố Hữu viết : “Sống đời, cần bạn, người làm thơ cần tri âm.” (Tạp chí văn học, số 2-2003, trang 6) Anh/ chị hiểu ý kiến ? Hãy phân tích thơ Đàn ghi ta Lor-ca Thanh Thảo để làm sáng tỏ tiếng nói tri âm tác phẩm I Yêu cầu hình thức kĩ Cần xác định kiểu nghị luận văn học để triển khai làm kiểu văn Học sinh giải thích xong câu nói Tố Hữu, sau phân tích thơ Đàn ghi ta Lor-ca Thanh Thảo để làm sáng tỏ “tiếng nói tri âm” tác phẩm kết hợp thao tác nghị luận lúc Kết cấu chặt chẽ, văn viết lưu loát, hình ảnh cảm xúc ; hạn chế tối đa việc mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp II Yêu cầu nội dung Trên sở hiểu biết lí luận văn học kiến thức thuộc phạm vi đề bài, học sinh trình bày vấn đề theo nhiều cách khác nhau, miễn làm rõ ý sau : Giải thích ý tưởng nhận định a/ Sống đời cần bạn - Bạn người gần gũi, đồng cảm, sẻ chia…cùng ta vui buồn sống Vì thế, sống đời cần bạn - Nói điều này, Tố Hữu cốt làm bật ý tưởng vế thứ hai qua hình thức so sánh tương đồng b/Người làm thơ cần tri âm - Khi làm thơ, viết văn, người sáng tác bày tỏ suy nghĩ, tình cảm tác phẩm mong người đọc hiểu cảm điều muốn nói Tri âm thấu cảm, trùng hợp, đồng điệu nhà văn độc giả - Thực chất vấn đề nói mối quan hệ tác giả người đọc trình sáng tác tiếp nhận thơ Phân tích thơ Đàn ghi ta Lor-ca (Thanh Thảo) để làm sáng tỏ “tiếng nói tri âm” tác phẩm a/Giới thiệu chung tác giả tác phẩm 3.0 9.0 3.0 5.0 - Thanh Thảo gương mặt tiêu biểu cho hệ nhà thơ trưởng thành thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngòi bút hướng nội, giàu suy tư, trăn trở sống nhân dân, đất nước thời đại ; tìm tòi hình thức biểu đạt - Đàn ghi ta Lor-ca rút tập Khối vuông ru-bích thi phẩm viết Lor-ca, nhà thơ thiên tài Tây Ban Nha, người khát vọng tự mãnh liệt khát vọng cách tân nghệ thuật bị quyền phản động thân phát xít giết hại nội chiến Tiếng nói tri âm điểm bật thơ b/Phân tích để làm sáng tỏ vấn đề Qua phân tích thơ Đàn ghi ta Lorca, chủ yếu hệ thống hình ảnh vừa mang ý nghĩa tả thực vừa mang ý nghĩa tượng trưng - dấu ấn kiểu tư thơ siêu thực, học sinh cần làm sáng rõ tri âm hai nhà thơ - tác giả người đọc, người bày tỏ người chia sẻ, cảm thông Sự tri âm thể điểm sau: - Đồng cảm, yêu mến, trân trọng, ngưỡng mộ hình tượng cao cả, đẹp đẽ nhà thơ chiến sĩ Lorca : + Sự đồng cảm sâu sắc người làm thơ đối tượng cảm xúc thể rõ khả hòa nhập Thanh Thảo gợi nét đặc trưng văn hóa Tây Ban Nha, nơi nuôi dưỡng tâm hồn Lor-ca Hình tượng Lor-ca bật phông văn hóa + Trân trọng, ngưỡng mộ trước nhân cách cao đẹp, tâm hồn tài Lor-ca - Đau xót, tiếc thương trước chết bi thảm dội thiên tài, trước khát vọng cách tân dang dở + Xót thương trước chết thiên tài + Nỗi xót tiếc hành trình cách tân dang dở không với thân Lor-ca mà với văn chương Tây Ban Nha - Ngợi ca niềm tin vào tiếng đàn - linh hồn người nghệ sĩ Lorca, nghệ thuật Lorca : +Sự ngợi ca niềm tin biểu tập trung nửa cuối thơ Thanh Thảo sử dụng chủ yếu biện pháp so sánh, ẩn dụ tượng trưng để khắc đậm điều + “Tiếng đàn” tượng trưng cho nghệ thuật, cho tên tuổi nghiệp Lor-ca, cho tình yêu tự do, tình yêu người, cho đẹp hủy diệt - Sự gặp gỡ ý thức cách tân nghệ thuật qua hình thức thể mẻ thơ: + Tưởng mộ Lor-ca, nghệ sĩ đầy tinh thần công dân ý thức cách tân nghệ thuật, Thanh Thảo không muốn dừng lại hình thức thông thường Ông thể nghiệm hình thức mới, gần gũi với dòng mạch tượng trưng siêu thực (mà Lor-ca thành viên) + Tác giả đưa vào thơ chi tiết, hình ảnh, ý thơ, lời thơ mô cách đệm đàn âm tiếng đàn… Lor-ca 1.0 Đánh giá chung -Tiếng nói tri âm thơ góp phần đem lại ý tưởng sâu sắc cho nội dung tác phẩm -Sự sáng tạo nghệ thuật tạo nên dấu ấn riêng thơ Thanh Thảo SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Năm học 2012-2013 Môn thi : NGỮ VĂN Thời gian : 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 02/11/2012 Câu (8 điểm) Trình bày suy nghĩ anh/ chị quan niệm sau Phuxích : “Cuộc sống tiếng hát sống ánh sáng mặt trời” (1) Câu (12 điểm) Khi bàn công việc sáng tạo nghệ thuật, M.Gorki khuyên nhà văn : “Bạn giữ lấy riêng mình, cho phát triển tự do” (2) Anh/ chị hiểu ý kiến nào? Từ đó, phân tích vẻ đẹp hình tượng dòng sông hai đoạn thơ sau để làm bật riêng tác giả khắc họa hình tượng : Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Tây Tiến - Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.89) Ôi dòng sông bắt nước từ đâu Mà Đất Nước bắt lên câu hát Người đến hát chèo đò, kéo thuyền vượt thác Gợi trăm màu trăm dáng sông xuôi (Đất Nước, trích Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.122) Chú thích : (1), (2) : Dẫn theo Lí luận văn học - Phương Lựu chủ biên - NXB Giáo dục, 1997, tr.176 482 -Hết Họ tên thí sinh: SBD: -Chữ kí GT1: -Chữ kí GT 2: - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Năm học 2012-2013 Môn thi : NGỮ VĂN Thời gian : 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 (Hướng dẫn chấm trang) A Hướng dẫn chung -Thầy giáo cần nắm bắt nội dung trình bày thí sinh để đánh giá cách tổng quát làm, tránh đếm ý cho điểm Cần chủ động linh hoạt vận dụng Hướng dẫn chấm -Đặc biệt trân trọng viết sáng tạo, cách diễn đạt chặt chẽ, mạch lạc, giàu hình ảnh cảm xúc, cách nhìn riêng, cách trình bày riêng hợp lí -Điểm lẻ toàn tính đến 0,25 đ B Đáp án thang điểm Câu (8 điểm) Trình bày suy nghĩ anh/ chị quan niệm sau Phuxích : “Cuộc sống tiếng hát sống ánh sáng mặt trời” I Yêu cầu hình thức kĩ 2.0 - Thí sinh cần vận dụng thục cách thức làm văn nghị luận xã hội tư tưởng, đạo lí : kết hợp thao tác lập luận cách nhuần nhuyễn, huy động tốt kiến thức sách vở, đời sống, trải nghiệm thân…để bảo vệ cho lập luận - Bố cục viết rõ ràng, sử dụng linh hoạt hình thức liên kết văn bản, diễn đạt mạch lạc, trình bày cẩn thận II Yêu cầu nội dung 6.0 Người viết quyền đưa ý kiến riêng câu nói Phuxích song cách hiểu cách bàn luận phải với tinh thần luận đề Bài làm cần đảm bảo định hướng sau: 2.0 Giải thích quan niệm - Câu nói biểu đạt hình thức so sánh : “Cuộc sống tiếng hát” với “sự sống ánh sáng mặt trời” Cách nói hình ảnh góp phần thể ý tưởng cách sâu sắc, đầy sức gợi - “Cuộc sống tiếng hát”: “Tiếng hát” trước hết lời ca tiếng hát hiểu theo nghĩa cụ thể (tiếng hát át tiếng bom), phản chiếu nội tâm yêu đời Hiểu rộng tinh thần lạc quan, niềm tin, khát vọng sống người “Cuộc sống tiếng hát” sống tẻ nhạt, đơn điệu, vô vọng, thiếu vắng niềm vui sống… + “Sự sống ánh sáng mặt trời”: Ánh sáng mặt trời đóng vai trò vô quan trọng sống muôn loài trái đất Sự sống ánh sáng mặt trời, sống khô héo, tàn úa, bị huỷ diệt - Ý câu : Nếu sống thiếu lời ca tiếng hát, thiếu tinh thần lạc quan, yêu đời, niềm tin, khát vọng sống…thì sống người khô héo, tàn tạ, vô vọng, nghĩa… 3.0 Bàn luận quan niệm - Con người sống nhu cầu vật chất mà nhu cầu tinh thần Nhu cầu đời sống tinh thần nhu cầu tính chất người…Từ góc nhìn ấy, dễ thấy thoả đáng quan niệm Phuxích - Tinh thần lạc quan, yêu đời, niềm tin, khát vọng sống giúp người thêm nghị lực, lĩnh để vượt qua khó khăn, trở lực đời sống Ngược lại, đời sống tinh thần nghèo nàn làm cho sống người trở nên vô vị, nhạt nhẽo, dễ buông xuôi, thất bại trước hoàn cảnh - Sống lạc quan, yêu đời không ảo tưởng, tự huyễn - Phê phán thái độ bi quan, chán nản, bất lực, bế tắc trước sống 1.0 Bài học nhận thức hành động - Cần thấy vai trò ý nghĩa quan trọng tinh thần lạc quan, yêu đời đời sống tâm hồn người - Luôn thái độ sống tích cực, dám vượt lên thử thách, khó khăn để làm chủ sống Câu (12 điểm) Khi bàn công việc sáng tạo nghệ thuật, M.Gorki khuyên nhà văn : “Bạn giữ lấy riêng mình, cho phát triển tự do” Anh/ chị hiểu ý kiến nào? Từ đó, phân tích vẻ đẹp hình tượng dòng sông hai đoạn thơ sau để làm bật riêng tác giả khắc họa hình tượng : Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Tây Tiến - Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.89) Ôi dòng sông bắt nước từ đâu Mà Đất Nước bắt lên câu hát Người đến hát chèo đò, kéo thuyền vượt thác Gợi trăm màu trăm dáng sông xuôi (Đất Nước, trích Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008, tr.122) I Yêu cầu hình thức kĩ 3.0 Cần xác định kiểu nghị luận văn học Học sinh cách làm khác phải giải thích câu nói M.Gorki phân tích hình tượng dòng sông hai đoạn thơ để làm sáng tỏ “cái riêng”, sáng tạo nhà thơ Kết cấu chặt chẽ, văn viết lưu loát, hình ảnh cảm xúc ; hạn chế tối đa việc mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp II Yêu cầu nội dung 9.0 Trên sở hiểu biết kiến thức lí luận văn học, tác giả, tác phẩm thuộc phạm vi đề bài, học sinh cần làm rõ nội dung sau: 3.0 Giải thích ý kiến M.Gorki - Cái “riêng mình” mà M Gorki nói đến dấu ấn cá nhân, nét độc đáo, lạ, bật tư tưởng nghệ thuật, phẩm chất thẩm mỹ nhà văn sáng tạo nghệ thuật mà ta gọi phong cách Phong cách mang tính ổn định, nhiều chịu chi phối phong cách thời đại -“Phát triển tự do” hiểu phát triển không bị gò bó, trói buộc, không bị lệ thuộc, chi phối người khác - Cả câu khẳng định vai trò, ý nghĩa quan trọng nét riêng, cá tính sáng tạo phong cách nghệ thuật nhà văn - Nét riêng sáng tác biểu cách nhìn, cách cảm thụ, giọng điệu, sáng tạo yếu tố nội dung hình thức tác phẩm Đặc điểm riêng sáng tác dấu hiệu trưởng thành lĩnh nghệ thuật tác giả làm nên phong cách độc đáo nhà văn - Nhu cầu sống nói chung, văn học nói riêng xuất nhân tố mẻ Nếu riêng, độc đáo cá nhân văn học nghệ thuật đơn điệu không hấp dẫn Phân tích vẻ đẹp hình tượng dòng sông hai đoạn thơ để làm bật 6.0 riêng tác giả a/ Giới thiệu chung tác giả, tác phẩm, đoạn thơ b/ Vẻ đẹp hình tượng dòng sông Tây Tiến - Hình ảnh dòng sông Mã xuất đầu thơ lặp lại khổ thơ Lần đầu, sông Mã đối tượng gợi niềm thương nhớ, hoài niệm thời Tây Tiến Lần sau, sông Mã “độc hành” tấu lên khúc nhạc trầm hùng tiễn đưa người lính với đất mẹ - Dòng sông khắc họa với bút pháp lãng mạn, bi tráng gợi lên vẻ đẹp hào hùng, tráng lệ, thiêng liêng, hóa chết người lính - Sông Mã dòng sông tưởng niệm, tri ân, ngưỡng mộ thể lòng nhân dân, đất nước trước hi sinh cao đoàn binh Tây Tiến c/ Vẻ đẹp hình tượng dòng sông Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng - Hình ảnh dòng sông không tên gợi hình bóng dòng sông nước Việt mang vẻ đẹp chiều sâu văn hóa - Dòng sông khắc họa với bút pháp trữ tình - luận, đẹp hài hòa lí trí tình cảm, cảm xúc trí tuệ, giàu chất triết lí - Dòng sông gắn với vẻ đẹp tâm hồn, tính cách Việt tiếp nhận, biến đổi làm nên vẻ đẹp đa dạng, phong phú văn hóa dân tộc (bắt nước từ đâu Đất Nước bắt lên câu hát trăm màu trăm dáng ) d/ Đánh giá chung Hai đoạn thơ khắc họa hình tượng dòng sông dòng sông lên với vẻ đẹp riêng với bút pháp, phong cách nghệ thuật riêng mang đậm dấu ấn sáng tạo tác giả : -Thơ Quang Dũng hồn nhiên, tinh tế, mang vẻ đẹp hào hoa, phóng khoáng, đậm chất lãng mạn; sáng tạo hình ảnh, ngôn từ giọng điệu -Thơ Nguyễn Khoa Điềm kết hợp cảm xúc nồng nàn suy tư sâu lắng, giọng thơ trữ tình – luận SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Năm học 2010-2011 Môn thi : NGỮ VĂN Thời gian : 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 30/11/2010 Câu (8 điểm) Trình bày suy nghĩ anh (chị) quan niệm sau Điđơrô: “Nếu mục đích, anh không làm điều Anh không làm vĩ đại mục đích tầm thường” Câu (12 điểm) Từ thơ đoạn trích chương trình Ngữ văn 12 (chuẩn nâng cao), anh/chị làm cho người ta tin rằng: Miền khứ cõi trữ tình - tác giả -Hết - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Năm học 2010-2011 Môn thi : NGỮ VĂN Thời gian : 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 (Hướng dẫn chấm trang) A.Hướng dẫn chung -Thầy giáo cần nắm bắt nội dung trình bày học sinh để đánh giá cách tổng quát làm, tránh đếm ý cho điểm Cần chủ động linh hoạt vận dụng Hướng dẫn chấm -Đặc biệt trân trọng viết cách diễn đạt chặt chẽ, mạch lạc, giàu hình ảnh cảm xúc, cách nhìn riêng, cách trình bày riêng -Điểm lẻ toàn tính đến 0,25 đ B.Đáp án thang điểm Câu (8 điểm) I Yêu cầu kĩ Vận dụng thục cách thức làm văn nghị luận xã hội tư tưởng, đạo lí Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt sáng rõ, trôi chảy ; hạn chế tối đa việc mắc lỗi tả, dùng từ ngữ pháp II Yêu cầu kiến thức Học sinh trình bày vấn đề theo nhiều cách khác cần làm rõ ý sau: Giải thích quan niệm -Mục đích ta vạch nhằm đạt cho Nó mở phương hướng nỗ lực, dẫn dắt hoạt động người theo hướng tập trung, biến ước mơ thành thực -Không mục đích không xác định điểm đến, không hình dung đâu đâu, phương hướng …Vì không làm -Có mục đích sống cao đẹp (sống dân, nước, người nhiều mình) mục đích sống tầm thường (chỉ quanh quẩn với quyền lợi cá nhân, ích kỉ) Con người không làm vĩ đại mục đích sống tầm thường Suy nghĩ quan niệm 2.0 0.5 0.5 1.0 4.0 -Cuộc sống mục đích hay mục đích tầm thường sống tẻ nhạt, vô vị Sống mục đích, người thiếu hẳn sức mạnh thúc từ bên trong, chí tiến thủ, khó vượt lên hoàn cảnh -Cuộc đời người hành trình dài Phải đề đích cho giai đoạn cho đời Đó động lực để thân phấn đấu đạt Mục đích sống cao đẹp sức vẫy gọi mạnh mẽ Nó trở thành sức mạnh tinh thần định hướng cho hành vi, cách ứng xử, sinh hoạt sống -Có mục đích trước mắt, mục đích lâu dài Tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể, người mục đích cho phù hợp mục đích riêng mục đích chung Vấn đề quan trọng phải hài hoà hai điều Không mục đích riêng mà làm ảnh hưởng đến mục đích chung -Quan niệm quan niệm đắn Nó định hướng phương châm sống cho tất người, tuổi trẻ Bài học nhận thức hành động -Phải ý thức tạo dựng cho đích cao cả, đẹp đẽ Nó động lực thúc đẩy vượt qua khó khăn để tới.Với nỗ lực cao nhất, điều mơ ước hôm trở thành thực ngày mai -Có mục đích mà ý chí, tâm không thực điều mong muốn…Mặt khác, cần thấy mục đích viễn vông, phi thực tế không mang tính khả thi 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 Câu (12 điểm) I Yêu cầu kĩ Biết cách làm nghị luận văn học - phân tích tác phẩm để làm sáng tỏ, khẳng định vấn đề Học sinh giải thích xong phân tích tác phẩm để chứng minh kết hợp thao tác nghị luận lúc Kết cấu chặt chẽ, văn viết lưu loát, hình ảnh cảm xúc ; hạn chế tối đa việc mắc lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp II Yêu cầu kiến thức Trên sở hiểu biết lí luận văn học kiến thức thuộc phạm vi đề bài, học sinh trình bày vấn đề theo nhiều cách khác nhau, miễn làm rõ ý sau: Giải thích ý tưởng đề 3.0 a/ Cái trữ tình - tác giả 1.5 -Cái trữ tình (còn gọi nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình) “là loại nhân vật trực tiếp thể dồi cảm xúc, ý nghĩ, tình cảm, suy cảm, tâm trạng, suy tư tác phẩm Nhân vật trữ tình xuất cách phiến đoạn, với mức độ khác tất thể loại khác, tuỳ bút, xuất với dạng trọn vẹn thơ trữ tình”(TĐVH) Trong phạm vi đề này, nói đến trữ tình thơ -Cái trữ tình - tác giả: Gọi trữ tình - tác giả trữ tình phần lớn xuất với tư cách trực tiếp thân nhà thơ Cũng nhà thơ gián tiếp mượn lời nhân vật khác Nhưng dù loại nhân vật trữ tình phẩm chất cá tính nhà thơ để lại dấu ấn sâu sắc tác phẩm (Phân biệt với nhân vật thơ trữ tình đối tượng để nhà thơ gửi gắm, giãi bày) -Tuy nhiên, không đồng giản đơn hình tượng nhân vật trữ tình với cá nhân nhà thơ, tiểu sử nhà thơ b/ Miền khứ cõi trữ tình - tác giả 1.5 -Tâm trạng thơ tâm trạng trữ tình - tác giả Dĩ nhiên, sáng tác, nhà thơ nâng lên thành người mang tâm trạng cho lớp người, hệ người -Cái trữ tình - tác giả thường mảng tâm tình, mối suy tư, niềm cảm xúc…trước tượng thiên nhiên, xã hội hay người Và giới tâm hồn vô phong phú ấy, miền khứ cõi sống, người thiếu hồi ức, kỉ niệm…về thời qua Phân tích để chứng minh 7.0 a/ Chọn tác phẩm (đoạn trích) -Phải thơ (đoạn trích) chương trình Ngữ văn 12 (chuẩn nâng cao) -Bài thơ (đoạn trích) phải phù hợp với yêu cầu đề Chẳng hạn như: Tây Tiến (QD), Việt Bắc (TH), Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng (NKĐ), Đất nước (NĐT), Dọn làng (NQC), Tiếng hát tàu (CLV), Bên sông Đuống (HC), Đò Lèn (ND), Những văn mức độ đậm nhạt khác miền khứ kí ức nhà thơ Đấy khứ để thương, để nhớ, để tri ân, tự hào Điều chứng minh vấn đề nêu đề hoàn toàn sở tính thuyết phục b/ Phân tích để chứng minh Học sinh cần phân tích tác phẩm (đoạn trích) để làm sáng tỏ ý tưởng chung đề Đó tình cảm, tâm trạng, suy nghĩ trữ tình - tác giả sống khứ Đại thể, viết cần làm bật ý sau : -Miền khứ tức không gian - thời gian qua Nói cách khác, 2.0 không gian - thời gian nỗi nhớ, hoài vọng, hành trình trở tâm tưởng Qua trang thơ, ta bắt gặp tâm hồn người, lòng người trước tranh thiên nhiên, tranh sống thời khứ -Luôn cõi thường trực, day dứt, trăn trở, ám ảnh khôn nguôi lòng thi nhân điều gửi gắm vào thi phẩm -Cái trữ tình - tác giả nghĩ khứ thường liên tưởng đến xa tương lai Mạch cảm xúc đan xen, hòa quyện làm cho tác phẩm chiều sâu ý tưởng độc đáo nghệ thuật Lưu ý: Nếu học sinh phân tích tác phẩm (đoạn trích) đơn mà chưa thực ý thức chứng minh cho ý tưởng đề viết không đánh giá cao Đánh giá chung -Trong thơ trữ tình, trữ tình - tác giả thường miền khứ để Miền khứ lưu giữ kỉ niệm, tâm trạng, suy nghĩ nhà thơ đem đến cho tác phẩm họ giới nghệ thuật phong phú, diệu kì -Những tác phẩm làm sống lại thời khứ chắn làm cho người đọc đồng cảm sâu xa Nó giúp người đọc hiểu sâu ngày qua để trân trọng sống hôm hướng ngày mai 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 ... TẠO KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH VÒNG LONG AN Ngày thi: 06/10/2011 Môn thi: NGỮ VĂN (BẢNG B) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC A.YÊU CẦU CHUNG: - Thí sinh phải có kiến thức văn học xã... làm sáng tạo SỞ GD & ĐT TÂY NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015 Ngày thi: 24 tháng năm 2014 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu... lòng anh (chị) -Hết - SỞ GD & ĐT TÂY NINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Ngữ văn Câu 1: (8,0 điểm) Thí sinh trình bày theo nhiều cách khác cần đảm bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp án, tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp án,

Từ khóa liên quan