tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 12 có đáp án

110 3.1K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2017, 17:31

... TẠO KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH VÒNG LONG AN Ngày thi: 06/10/2011 Môn thi: NGỮ VĂN (BẢNG B) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC A.YÊU CẦU CHUNG: - Thí sinh phải có kiến thức văn học xã... làm sáng tạo SỞ GD & ĐT TÂY NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2014 – 2015 Ngày thi: 24 tháng năm 2014 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu... lòng anh (chị) -Hết - SỞ GD & ĐT TÂY NINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2014 – 2015 Môn thi: Ngữ văn Câu 1: (8,0 điểm) Thí sinh trình bày theo nhiều cách khác cần đảm bảo

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan