0

hồ sơ bệnh án apxe gan

2 641 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2017, 22:42

... thiếu máu (-) Hội chứng ba giảm (-) Không vàng da Gan lách không sờ thấy Trọc hút ổ apxe tuyến trước dịch mủ màu xanh đặc Chẩn đoán xơ bộ: TD apxe gan trực khuẩn mủ xanh ... hoàn bàng hệ, không sẹo mổ cũ Bụng mềm, không chướng, ấn đau hsp, Putb (-), Cupm (-) Gan lách không sờ thấy Rung gan (+), ấn kẽ sườn (+) Tim mạch: - Mỏm tim đập KLS đường đòn trái, ổ đập bất thường
- Xem thêm -

Xem thêm: hồ sơ bệnh án apxe gan, hồ sơ bệnh án apxe gan,