tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm

377 1.9K 1
tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn hóa học 12 của các tỉnh trên cả nước có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... =*= 12A5 THPT Lê Quý Đôn Hải Phòng 2009 S Giỏo dc v o to Hi Phũng THI HC SINH GII THNH PH LP 12 Nm hc 2009 2010 MễN : HO HC BNG A Chỳ ý : cú 02 trang Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi. .. Cho: H=1; C =12; N=14; O=16; Ag=108; Na=23; K=39; Cu=64; Fe= 56;Ba=137 2 S GD T QUNG TR Trng THPT Hi Lng THI HSG HO NM HC 2009 -2010 MễN HO Vễ C 12 - THI GIAN : 120 Phỳt Câu (1,0 điểm) Kết xác... Mụ A thi hc sinh gii lp 12 Mụn: Húa hc Nm : 2009-2010 Thi gian : 180 phỳt Cõu 1: a, Cỏc cht A, B, C cú cựng cụng thc phõn t C4H9O2N Bit rng A tỏc dng c c vi HCl v Na2O B tỏc dng c vi H mi sinh

Ngày đăng: 16/02/2017, 18:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan