0

Tích hợp lịch sử, giáo dục công dân NGỮ văn 11 bài “văn tế nghĩa sĩ cần giuộc” của nguyễn đình chiểu

14 602 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2017, 21:44

HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MÔN HỌC CHÍNH CỦA CHỦ ĐỀ NGỮ VĂN CÁC MÔN ĐƯỢC TÍCH HỢP LỊCH SỬ VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN HÀ NỘI 2015 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY KHU ĐÔ THỊ MỚI – Đ NGUYỄN KHÁNH TOÀN - P.QUAN HOA Q CẦU GIẤY- TP HÀ NỘI HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HUỆ TÂM NGÀY SINH: 23 – 09 – 1978 MÔN : NGỮ VĂN ĐIỆN THOẠI: 0982234715 Email : huetam199@gmail.com NĂM HỌC 2014- 2015 Chuyên đề Tích hợp Lịch sử, Giáo dục công dân Trong “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu A.Mục tiêu học Kiến thức: • Văn học: Hướng dẫn học sinh cảm nhận vẻ đẹp bi tráng tượng đài nghệ thuật người nông dân nghĩa sĩ Văn học Trung đại Đồng thời thấy tiếng khóc đau thương Nguyễn Đình Chiểu cho thời kì “khổ nhục vĩ đại” dân tộc Hiểu nét thể Văn tế thấy giá trị nghệ thuật đặc sắc Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc • Lịch sử: Khắc sâu cụ thể hoá lịch sử phong trào yêu nước chống pháp nhân dân Việt Nam cuối thể kỉ XIX (Bài 19 – Nhân dân Việt Nam chống Pháp (1858 – 1873), Bài 21 – Phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân Việt Nam năm cuối kỉ XIX – SGK Lịch sử 11) Minh chứng cho Truyền thống yêu nước nhân dân Việt Nam đấu tranh chống xâm lược (Bài 28 – Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam - SGK Lịch sử 10) • GDCD: Liên hệ vận dụng kiến thức Bài 14 - Chính sách quốc phòng an ninh, Bài 15 – Chính sách đối ngoại (SGK GDCD 11) Năng lực: Giúp học sinh hình thành lực khái quát, tổng hợp trình bày vấn đề; lực làm việc nhóm; lực liên hệ, vận dụng kiến thức lên môn để giải vấn đề, tình thực tế đời sống Thái độ: • Cảm thương, xúc động trước hình tượng bi tráng người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc • Trân trọng khứ, trân trọng lịch sử đấu tranh dân tộc • Ý thức vai trò, trách nhiệm Quê hương, Đất nước hôm B.Đối tượng dạy học Số lượng: 42 học sinh Lớp : 11A3 Đặc điểm: Học sinh ban A C.Ý nghĩa học • Học sinh cảm nhận rung động trước hình tượng văn học, giúp em có tình yêu hứng thú môn văn • Hs thấy mối liên hệ mật thiết văn học môn học khác – sử dụng kiến thức văn học để khắc sâu kiến thức môn học khác • Học sinh thấy ý nghĩa thực tiễn tác phẩm văn chương, học từ văn chương vận dụng giải tình vấn đề thực tế xã hội hôm Ngoài ra, qua việc học tác phẩm học sinh hình thành cho lực vận dụng giải vấn đề thực tiễn D.Thiết bị dạy học, học liệu • Giáo viên: - Soạn giáo án Powerpoit, chuẩn bị bảng phụ, bảng giấy • Học sinh: - SGK, SGV Ngữ văn 11 SGK Lịch sử, Giáo dục công dân 11 Sách tham khảo Soạn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Chuẩn bị, ôn lại kiến thức lịch sử, GDCD Tìm đoạn Video clip dậy nhân chống Pháp cuối kỉ XIX E.Tiến trình tổ chức dạy học TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh YÊU CẦU NỘI DUNG CẦN ĐẠT Kiến thức văn học Nội dung tích hợp Cảnh 1: Giới thiệu vào học  tạo tâm cho học sinh -Vị trí, ý nghĩa Nguyễn Đình Chiểu Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc lịch sử Văn học dân tộc “Chở đạo thuyền không khẳm Đâm thằng gian bút chẳng tà Bài -HS theo dõi SGK HDHS tìm hiểu Bối cảnh lịch ? Trên sở sgk hiểu sử biết em lịch sử, tái lại không khí lịch sử cho đời Bài văn tế? GV chốt Bài văn tế đời không khí sục sôi nhân dân Nam Bộ ngày đầu kháng chiến chống P Hs trả lời Hs bổ sung, trình chiếu I Tìm hiểu khái quát Bối cảnh lịch sử - 1858 Pháp nổ súng công Đà Nẵng - 1859 công Gia Định - 1860 – 1861 Nhiều khởi nghĩa nổ - 13/12/1861 nghĩa sĩ nông dân tập kích đồn giặc Cần Giuộc - Theo đề nghị tuần phủ Gia Định Nguyễn Đình Chiểu viết văn tế - Nhận thức : Bài Văn tế xây dựng hình tượng Văn học, tái giai đoạn lịch sử thể truyền thống yêu nước, ý chí quật cường ý thức giữ gìn tấc đất quê hương người Việt Nam Bài 19 (Lịch sử 11) Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (1858 - 1873) Bài 21 Phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân VN năm - Khái quát, tổng hợp, trình bày vấn đề cuối TK XIX -Gv hướng dẫn HS tìm hiểu - Theo dõi SGK Thể loại văn tế đặc điểm thể loại văn tế • Đặc điểm nội dung ? Dựa vào Sgk, HS khái quát đặc điểm nội dung nghệ thuật Kể đời, công đức người - Gv khái quát, trình chiếu khuất thể loại Văn tế? Bày tỏ niềm tiếc thương • Đặc điểm nghệ thuật Hs trình bày Kết cấu - phần Thể văn Giọng điệu - GV hướng dẫn HS tìm hiểu - HS đọc diễn cảm văn tế Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc văn - Nêu bố cục văn tế (Theo a.Đọc – bố cục Nhận xét giọng đọc kết cấu phần Văn tế) b.Đề tài: Hình ảnh người nông dân ( Giọng cảm thương, hào hùng) - HS xác định bố cục - VHDG: Người nông dân nhỏ bé GV nhận xét, chốt ý: “Với - HS xác định đề tài: Nông dân bất hạnh, thụ động -Kiến thức lịch Văn tế, lần văn ? HS nêu hiểu biết hình -VHTĐ: Xuất sử văn học, lí học dân tộc xây dựng thành ảnh người nông dân - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc luận văn học công tượng đài nghệ thuật tác phẩm Văn học học Nguyễn Đình Chiểu: Người nông sừng sững, lẫm liệt người đọc? dân trở thành hình tượng nghệ thuật nông dân với phẩm chất - Hs1 Nêu cảm nhận người trung tâm vốn có đời họ” nông dân VHDG, VHTĐ Hs 2: Nhận xét hình ảnh người nông dân Văn tế -Gv hướng dẫn HS tiếp cận -Theo dõi văn (2 cầu đầu) II Tìm hiểu chi tiết -Nỗi đau người đứng tế Phần 1: Lung khởi - Khái quát GV nhận xét, khái quát lại, khái quát nào? nỗi đau, giới thiệu hình tượng trình chiếu -Tác giả giới thiệu hình tượng -Hỡi ôi  tiếng than mở đầu nghệ thuật gì?  xót xa, nuối tiếc -Nghệ thuật đối lập -Trả lời câu hỏi Bối cảnh đất nước- Tấm lòng nhân - Khả tổng hợp xâu chuỗi vấn đề -Thảo luận, phản biện, nhận xét -Gv hướng dẫn hs tìm hiểu phần2 - GV chia nhóm, quan sát HS làm việc nhóm -Hs theo dõi văn (phần ) - Thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu ? Chứng minh nguồn gốc xuất thân nông dân nghĩa sĩ? Gv nhận xét, bổ sung chốt Nhóm 1: Tìm hiểu sống lại vấn đề nghĩa sĩ? Nhóm 2: Tìm hiểu suy nghĩ, tâm lí ? Nhóm 3: Tìm hiểu phẩm chất nghĩa sĩ nông dân? - Cử đại diện trình bày - Nhận xét, bổ sung cho nhóm khác -Y/c HS thảo luận: Học sinh trả lời câu hỏi ? Nhận xét thái độ tác giả nói xuất thân… ?Lí giải chuyển biến nông dân – nghĩa sĩ ? N/xét: Tình cảm thương mến, dân “Súng giặc đất rền”- “lòng dân trời tỏ” Đất nước có giặc ngoại xâm Tấm lòng nhân dân sáng rực Đặt hình tượng hoàn cảnh gay go, liệt, thử thách lòng Phần 2: Thích thực - Hồi tưởng đời, công đức * Cuộc đời - xuất thân - Cuộc sống Từ ngữ: “cui cút”, “lo ghèo khó” Đối lập: “chưa quen”, “đâu tới”, “chưa từng” – “chỉ biết”, “ quen làm” Cuộc sống lam lũ, giản dị, an phận Cuộc sống nông dân -Tâm lí Bình thường: lo sống nghèo khó Khi có giặc: chờ đợi, thụ động Suy nghĩ giản đơn, thụ động Tâm lí nông dân - Phẩm chất Hình ảnh: “Ghét thói nhà nông ghét cỏ”, “Một mối xa thư đồ sộ”, “Hai vầng nhật nguyệt chói loà” - Từ ngữ: “Há để”, “đâu dung” Năng lực làm việc nhóm Khả trình bày vấn đề -Nhận thức sống lam lũ, vất vả nông dân - Nhận thức phẩm Khả nhận xét, lí giải vấn đề trân trọng tác giả Yêu ghét rõ ràng  lòng căm thù GV chốt: Chính ý thức giữ gìn Sự chuyển biến tự nhiên giặc, tự hào, ngưỡng vọng tổ quốc, tấc đất quê hương đưa tất yếu Những phẩm chất tốt đẹp tự nguyện, tự giác người nông dân trở thành nghĩa giúp họ vượt qua tâm lí an Phẩm chất nông dân sĩ phận, thụ động  trở thành nghĩa XUẤT THÂN NÔNG DÂN sĩ chất người Việt Nam Truyền thống yêu nước nhân dân Việt Nam *Công đức – Cuộc chiến đấu + Điều kiện chiến đấu Ta - Dân ấp, dân lân mến nghĩa - Manh áo vải, tầm vông, mồi rơm, lưỡi dao phay  Thiếu thốn, thô sơ Đội quân tự phát Pháp - Quân cơ, quân vệ, 18 ban võ ghệ, 90 trận binh thư - Dao tu, nón gỗ, bao tấu, bầu ngòi Đầy đủ, đại Qui mô, có tổ chức Không cân sức +Không khí: - Động từ mạnh Đốt, chem Đạp rào lướt tới, xô cửa xông vào Đâm ngang, chém ngược -Âm Hò trước, ó sau Trống kì, trống giục Tàu đồng, súng nổ Bài 21(Lịch sử 11) Phong trào yêu nước nhân dân VN năm cuối kỉ XIX - Theo dõi SGK -Gv yêu cầu học sinh làm việc - Làm việc theo nhóm thảo luận nhóm Nhóm Điều kiện chiến đấu Nhóm Khí chiến đấu Nhóm cảm nhận chiến đấu Cừ đại diện trình bày -Một số học sinh khác nhận xét, bổ sung phản bác vấn đề Nghĩa sĩ Cần Giuộc đội quân tự phát, chiến đấu điều kiện thiếu thốn, thô sơ họ có lòng yêu nước, căm thù giặc, có Gv nhận xét đánh giá – trình tinh thần tự nguyện xả thân cho chiếu chốt nội dung Đất nước Củng cố khả làm việc nhóm trình bày vấn đề HS thảo luận trình bày Thảo luận: Tinh thần, truyền Hình ảnh nông dân thống người Việt nam Đồng chí Chính Hữu “Ruộng nương anh gửi bạn thân cày Gian nhà không mặc kệ gió Gv bổ sung lung lay” Hình ảnh sinh viên trí thức tự nguyện tạm gác sách vở, công việc lên đường trận với tâm, ý chí vững vàng “Người đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng rơi đầy” (Đất Nước – Nguyễn Đình Thi) Tiếp nối truyền thống có Đặng GV chốt lại phần thảo luận: Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc Qua hình tượng người nghĩa sĩ (Kháng chiến Chống Mĩ) cần Giuộc với mở rộng Yêu cầu HS khái quát kiến thức lịch sử, hiểu biết lịch +Nhịp thơ ngắn, ngắt nhịp nhanh, nghệ thuật liệt kê  Quyết liệt, mạnh mẽ, không khí khẩn trương, hào hùng, tinh thần xả thân cho đất nước -Cảm nhận + Hình tượng nghĩa sĩ nông dân giản dị, hào hùng mà lẫm liệt + Tái giai đoạn lịch sử thương đau mà hào hùng - Nhận thức • Thảo luận, mở rộng lòng yêu nước +Nhân dân ta có lòng căm thù giặc, nhân dân có tinh thần tự nguyện, tự giác, sẵn đất nước có giặc ngoại sàng tổ quốc cần + Truyền thống yêu nước, tinh thần xâm Khát ý chí kiên cường, bền bỉ đấu vọng hoà bình, tranh chống xâm lược nhân dân độc lập ta + Qua tinh thần nghĩa sĩ cần Giuộc, qua Cách mạng Tháng 8, Chiến thắng ĐBP thấy lòng yêu chuộng hoà bình, khát vọng độc lập tự nhân dân VN sử, em thấy vẻ đẹp - Yêu nước, căm thù giặc truyền thống người -Tự nguyện, sẵn sàng hi sinh cho VN? đất nước -Khát vọng hoà bình, tự cho nhân dân dân tộc Gv yêu cầu học sinh theo dõi -Theo dõi văn SGK (phần 3) Hs1: xác định chủ thể đối Gv chốt lại + kèm phần mở tượng rộng Hs 2: Hình tượng nghĩa sĩ qua “ Không nhớ mặt đặt tên hi sinh Nhưng họ người làm nên Đất Hs3: Hình tượng nghĩa sĩ qua nước” (Đất nước- Nguyễn khắc hoạ nỗi đau người thân Khoa Điềm) Phần 3: Ai vãn – Tiếng khóc Chủ thể -Tác giả -Già trẻ gái trai nhân dân -Quê hương đất nước Đối tượng -Nghĩa sĩ hy sinh -Quê hương -Non sông đất nước Tiếng khóc lớn – mang tầm vóc sử thi -Hình tượng nghĩa sĩ: Qua * Sự hy sinh + Âm thầm, lặng lẽ đời họ +Tự nguyện, theo quan niệm “ chết vinh sống nhục” - Nhẹ nhàng thản + Tinh thần lòng gửi lại cho đời Tấm lòng, lý tưởng, khát vọng nghĩa sĩ * Nỗi đau người thân Hình ảnh mẹ già: “khóc trẻ”, “leo lét” Vợ yếu: “tìm chồng” “dật dờ” Nỗi đau người thân  Tính GV hướng dẫnthảo luận Bài học lịch sử? Hs nhận xét khởi nghĩa? Cuộc dậy nghĩa sĩ Cần Giuộc cuối thất bại, 20 GV nhận xét khái quát vấn nghĩa sĩ hi sinh, làm chủ đề đồn ngày Qua hình tượng người nghĩa sĩ nông dân Cần Giuộc, em rút ý nghĩa học lịch sử gì? -Hs thảo luận trình bày ý kiến Gv yêu cầu học sinh theo dõi SGK Gv yêu cầu học sinh mở rộng kiến thức Gv đưa hình ảnh Học sinh theo dõi văn ?Thái độ người sống, tác giả, nhân dân đất nước Thái độ em? HS trả lời câu hỏi Nhận xét, bổ sung thêm, nêu ý nghĩa khác Trình bày thái độ HS nhận xét, bình luận hình ảnh Nhân dân, Đất nước ghi nhớ công ơn người ngã xuống –Truyền thống đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” dân tộc Việt nam Hs tổng kết chất bi thương cho hình tượng Bức tượng đài nghệ thuật bi tráng -Cuộc dậy nghĩa sĩ cuối thất bại khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tâm đánh giặc nhân ta, có ý nghĩa lay động, cổ vũ tinh thần nhân dân - Nếu có tinh thần, lòng tâm chưa đủ, mà cần có thời chín muồi, điều kiện thuận lợi thắng lợi hoàn toàn ( học thực Cách mạng T8 Chiến thắng ĐBP) Phần 4: Phần kết - Ca ngợi, khẳng định công đức theo hướng vĩnh viễn hóa hình tượng -Khẳng định ca ngợi công lao nghĩa sĩ hy sinh cho đất nước – lưu danh muôn đời -Khẳng định họ sống – +Trong lòng tiếc nhớ người + Trong lòng nhân dân, đất nước (Máu họ nhuộm thắm mảnh đất) +Tinh thần ý nghĩa lý tưởng họ, góp phần tạo nên truyền thống dân tộc  Bức tượng đài nghệ thuật III Tổng kết -Lòng biết ơn người hy sinh cho đất nước - Bài học lịch sử Tinh thần đoàn kết -Uống nước nhơ nguồn - Ý thức xây dựng đất nước Khả tổng hợp khái quát vấn đề Nội dung Nghệ thuật Gv đưa vấn đề: Gv kết bài: Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc NĐC có ý nghĩa vô to lớn Tác phẩm không xây dựng thành công hình tượng người nông dân nghĩa sĩ, mà khơi gợi cho em nhớ thời kì lịch sử đau thương mà hào hùng dân tộc Từ đó, nhắc nhở nhớ biết ơn người hi sinh để có sống ngày hôm nay, nhắc nhở hệ trẻ giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp cha ông H/s thảo luận vấn đề Ngày nay, vấn đề chủ quyền biển đảo bị đe doạ (Sự kiện Trung quốc hạ đặt giàn khoan HD 981), Chúng ta phải có thái độ qua học lịch sử rút từ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? IV Củng cố + Hành động trái phép, vi phạm hiệp ước quốc tế chủ quyền biển đảo + Thái độ, hành động tỉnh táo, khôn khéo, không nóng vội + Có sách, chiến lược phù hợp: Tranh thủ đồng tình, ủng hộ Trình bày suy nghĩ thân nhân dân giới, tổ chức kiện? quốc tế -Vai trò trách nhiệm học sinh Em ý thức vai trò trách nhiệm sống thời đại hoà bình hôm nào? Bài học lịch sử Từ Tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Bài 14 (GDCD11) Chính sách quốc phòng an ninh Bài 15 (GDCD11) Chính sách đối ngoại Khả vận dụng, liên hệ thự tế Nguyễn Đình Chiểu Học sinh: Hồng Nhung Lớp : 11A3 Ngay từ bé dạy lòng yêu nước Những câu nói : “… hy sinh tất không chịu nước…”, “… Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách…” lời thơ Đất Nước nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm để lại ấn tượng sâu đậm suy nghĩ người dân Việt Những học lòng yêu nước tinh thần kháng chiến chống giặc trang sử hào hùng suốt 4000 năm dân tộc ta Khẳng định chủ quyền dân tộc nhắc lại chiến công lẫy lừng nước Việt Nam ta, Nguyễn Trãi viết thiên cổ hùng văn “Bình Ngô đại cáo”: “Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng văn hiến lâu Núi sông bờ cõi chia Phong tục Bắc Nam khác Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây độc lập Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên bên xưng đế phương” Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần giuộc, Nguyễn Đình Chiểu lần khẳng định truyền thống đấu tranh chống xâm lược dân tộc, đồng thời để lại học lịch sử có giá trị đến ngày hôm Bài học lịch sử lòng yêu nước tinh thần kháng chiến ảnh hưởng lớn đến hệ cha ông mà có sức mạnh răn dạy lớn hệ ngày Chiến thắng thực dân Pháp đế quốc Mĩ, nước Việt Nam ta vừa giành độc lập đà phát triển ta lại vấp phải vấn đề chủ quyền biển đảo bị đe dọa Gần nghiêm trọng kể đến vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vùng đặc quyền kinh tế nước ta.Việc hạ đặt giàn khoan HD981 hành động hăng cản phá lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam Trung Quốc hành động trái phép, vi phạm Công ước Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 Tuyên bố ứng xử bên biển Đông(DOC) gây ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ hợp tác hai quốc gia Sự việc dấy lên tranh cãi quan tâm lớn dư luận nước quốc tế Tình hình nghiêm trọng xảy Biển Đông đánh thức lòng yêu nước, căm giận trăn trở người biết yêu chuộng hòa bình Trái tim 90 triệu người dân Việt Nam nước, triệu kiều bào Việt kiều nước ngoài, nhân dân tiến giới hướng Biển Đông, hướng Hoàng Sa Trường Sa với tâm trạng nhiều xúc âu lo Báo chí nước quốc tế bày tỏ thái độ phản đối kịch liệt với hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam Trung Quốc hành động gây hấn phía Trung Quốc như: đâm, rượt đuổi phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển lực lượng kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan tàu, máy bay hộ tống khỏi vùng biển Việt Nam Nhiều mít-tinh, biểu tình nhân dân Việt Nam kiều bào diễn khắp nơi giới với ủng hộ lớn bạn bè quốc tế Thế thời để phần tử bạo loạn gây bạo động ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, gây thiệt hại người Những bạo động khu công nghiệp Bình Dương khu kinh tế Vũng Áng, theo em, biểu lòng yêu nước Đó hành động bị xúi giục phần tử cải trang công nhân với mục đích gây đoàn kết nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, làm xấu hình ảnh vị trí bên nghĩa Việt Nam, đồng thời gây thiệt hại vô lớn tài sản cho đất nước Trước tình hình căng thẳng này, dựa vào học rút từ tác phẩm “ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc tác giả Nguyễn Đình Chiểu “ có tinh thần yêu nước long tâm chưa đủ, để thắng lợi hoàn toàn ta cần có thời chín muồi sách hợp lý”, cần phải có thái độ hành động tỉnh táo, khôn khéo, không nóng vội kết hợp với sách chiến lược hợp lí, sáng suốt Lứa tuổi học sinh chúng em vô cảm làm ngơ trước biến động lớn lao đất nước Chúng ta phải nhận thức rõ hành động ngang ngược Trung Quốc vi phạm chủ quyền thiêng liêng đất nước, vi phạm luật pháp quốc tế Chúng ta ủng hộ hoạt động phủ, quan thông nước, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân… việc đấu tranh thực địa mặt trận ngoại giao, trị, nước diễn đàn quốc tế Yêu nước phải bình tĩnh, sáng suốt trước diễn biến tình hình không để kẻ xấu lợi dụng, kích động; không để lòng yêu nước cực đoan điều khiển, chi phối dẫn đến hành động “giận cá chém thớt”, gây rối, phá phách… ảnh hưởng xấu đến ổn định uy tín đất nước Chúng ta phải yêu nước cách đáng, sáng suốt; phải phân biệt nhân dân Trung Quốc với kẻ hiếu chiến, ngạo mạn giới cầm quyền Trung Quốc Trong phạm vi cụ thể, cần tham gia hành động thiết thực đóng góp ủng hộ ngư dân, lực lượng kiểm ngư, lực lượng cảnh sát biển… nơi đầu sóng gió; giúp đỡ gia đình người lực lượng nói để họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tổ quốc Chúng ta cần có tinh thần thái độ sẵn sàng Tổ quốc gọi tên ... 1978 MÔN : NGỮ VĂN ĐIỆN THOẠI: 0982234715 Email : huetam199@gmail.com NĂM HỌC 2014- 2015 Chuyên đề Tích hợp Lịch sử, Giáo dục công dân Trong Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu A.Mục... học liệu • Giáo viên: - Soạn giáo án Powerpoit, chuẩn bị bảng phụ, bảng giấy • Học sinh: - SGK, SGV Ngữ văn 11 SGK Lịch sử, Giáo dục công dân 11 Sách tham khảo Soạn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Chuẩn... Kiến thức văn học Nội dung tích hợp Cảnh 1: Giới thiệu vào học  tạo tâm cho học sinh -Vị trí, ý nghĩa Nguyễn Đình Chiểu Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc lịch sử Văn học dân tộc “Chở đạo thuyền không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp lịch sử, giáo dục công dân NGỮ văn 11 bài “văn tế nghĩa sĩ cần giuộc” của nguyễn đình chiểu , Tích hợp lịch sử, giáo dục công dân NGỮ văn 11 bài “văn tế nghĩa sĩ cần giuộc” của nguyễn đình chiểu ,

Từ khóa liên quan