Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

15 731 1
Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Đặt vấn đề: Hiện nay, việc đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục thực cách thường xuyên, liên tục đòi hỏi người giáo viên cần phải nâng cao lực, thường xuyên học hỏi, trau dồi nghiệp vụ sư phạm, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu đất nước Bên cạnh nỗ lực thân cá nhân giáo viên việc nâng cao chất lượng tổ chuyên môn đóng vai trò quan trọng việc đổi nâng cao chất lượng giáo dục Trong trường Tiểu học, hoạt động chuyên môn tổ chuyên môn hoạt động thiết yếu, chủ lực cho tất hoạt động giáo dục Mọi công tác chuyên môn bàn bạc, thống đến việc thực phải qua buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ (hoặc đột xuất) thành viên tổ Đội ngũ nhà giáo nhân tố hàng đầu định chất lượng giáo dục, việc xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển chung nghiệp giáo dục đảm bảo thành công nghiệp giáo dục Và việc xây dựng hoạt động chuyên môn tổ chuyên môn nhà trường Tuy nhiên năm gần đây, việc sinh hoạt tổ chuyên môn chưa đạt yêu cầu đặt ra, đôi lúc mang tính đối phó, làm cho có, nội dung họp thiếu chuẩn bị, họp tập trung, thiếu ý kiến góp ý xây dựng, nên công việc chung nhà trường tiến hành không trôi chảy, nhiều chậm trễ ảnh hưởng đến việc thực nhiệm vụ năm học Với nhiệm vụ giao Phó Hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn trường, xác định: Đổi giáo dục không đổi nội dung chương trình, đổi phương pháp hình thức dạy học mà đổi tư Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu đội ngũ cán quản lý, giáo viên việc thay đổi cách làm việc Một đổi phải cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt tổ yếu tố có tác động trực tiếp đến chất lượng dạy học Từ vấn đề trên, triển khai thực hiện, rút số kinh nghiệm để đạo công tác chuyên môn thời gian tới đút kết thành đề tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” 2/ Mục đích đề tài: Với đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục” nhằm mục đích: Phát huy vai trò tổ khối trưởng trường học Đồng thời giúp cho tổ khối cải tiến nội dung hình thức sinh hoạt từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 3/ Lịch sử đề tài: Xuất phát từ tình hình thực tế trường, cán quản lý chuyên môn, tìm hiểu nhiều tài liệu học hỏi kinh nghiệm quản lý chuyên môn người trước nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường từ nâng cao chất lượng giáo dục Đây đề tài mới, lần nghiên cứu thực 4/ Phạm vi đề tài: - Đối tượng nghiên cứu đề tài chuyên môn trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu – xã Bình Lãng – huyện Tân Trụ - tỉnh Long An - Thời gian thực đề tài: Năm học 2015 - 2016 Bắt đầu từ 8/2015 đến kết thúc năm học Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu PHẦN II: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM 1/ Thực trạng đề tài: Hoạt động tổ chuyên môn trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu thực theo quy chế ngành, trường Tuy nhiên việc sinh hoạt tổ chuyên môn nhiều điểm hạn chế, cụ thể: a Hình thức sinh hoạt tổ chưa phong phú, triển khai lại kế hoạch nhà trường mà chưa đề biện pháp tổ chức thực cụ thể cho tổ chuyên môn b Chưa xác định mục đích cụ thể cho lần sinh hoạt tổ c Nội dung họp chưa đa dạng, bàn bạc, đúc kết kinh nghiệm soạn giảng, chưa đề biện pháp cụ thể việc bồi dưỡng học sinh khiếu phụ đạo học sinh chưa hoàn thành bàn chương khó, khó, d Ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm thành viên tổ chưa cao Các thành viên tổ đóng góp ý kiến xây dựng lẫn Nguyên nhân việc hạn chế lần sinh hoạt tổ do: - Tổ trưởng chuyên môn chưa phát huy tốt vai trò - Các thành viên tổ chưa hiểu rõ tầm quan trọng việc họp tổ - Lãnh đạo nhà trường chưa quan tâm sâu sát để đạo kịp thời - Đa số giáo viên ngại va chạm nên thường không dám thẳng thắn đóng góp lẫn Chính vậy, chất lượng giáo dục đạt hiệu chưa thật bật Thấy nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế lần sinh hoạt tổ, mạnh dạn đưa nội dung giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu 2/ Nội dung cần giải quyết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, tập trung vào giải nội dung sau: - Xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn đáp ứng với yêu cầu công tác - Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ trưởng chuyên môn - Phát huy vai trò tổ khối trưởng - Thực tốt nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng công tác đạo sinh hoạt chuyên môn tổ khối 3/ Biện pháp giải quyết: a Xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn đáp ứng với yêu cầu công tác: Tổ trưởng người đứng đầu tổ khối, chịu quản lý lãnh đạo nhà trường nhà trường Tổ trưởng chuyên môn cầu nối lãnh đạo nhà trường giáo viên nên cần có hiểu biết định quan hệ quản lý nhà trường Chính mà từ đầu năm học, sau cân nhắc kĩ càng, tham mưu với Hiệu trưởng để chọn tổ khối trưởng thật đáp ứng yêu cầu công tác Người tổ trưởng chuyên môn phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phải người có tâm với nghề, nhiệt tình công tác, chấp hành tốt quy định ngành, có tinh thần trách nhiệm cao công việc - Là người tích cực đầu, xung phong gương mẫu hoạt động, có kiến thức vững vàng, có nhiều kinh nghiệm công tác giảng dạy, làm việc có kế hoạch Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu - Luôn nhiệt tình, kiên quyết, dám định, am hiểu công việc, chịu trách nhiệm với công việc đồng thời dám đóng góp xây dựng đồng nghiệp để xây dựng tập thể vững mạnh - Là người chân thành, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, biết động viên tinh thần, khích lệ cố gắng phấn đấu thành viên tổ - Điều quan trọng người tổ trưởng phải có uy tín, tập thể tín nhiệm Biết điều hành hoạt động tổ khối cách khoa học, hiệu b Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng chuyên môn: Để thực tốt công tác này, tiến hành công việc sau: - Luôn quán triệt cho tổ trưởng biết việc họp tổ chuyên môn không để triển khai lại kế hoạch nhà trường mà họp phải đề biện pháp tổ chức thực kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn Bàn bạc, đúc kết kinh nghiệm việc soạn giáo án, phương pháp giảng dạy theo hướng đổi môn, Trao đổi kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh Đưa biện pháp nâng cao chất lượng dạy học; biện pháp khắc phục học sinh chưa hoàn thành môn học, bỏ học Giải khó khăn, vướng mắc giáo viên giảng dạy - Giúp tổ khối trưởng nhận thức đắn, đầy đủ vai trò việc đạo chuyên môn nhà trường như: + Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu kỹ văn hướng dẫn, tài liệu có liên quan chuyên môn; học tập giáo viên giảng dạy lâu năm có kinh nghiệm; tiếp cận nắm bắt phương pháp giáo viên trường năm gần đây,… để đáp ứng yêu cầu ngày cao đổi phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu + Tổ trưởng chuyên môn phải gương mẫu việc nghiêm túc chấp hành phân công lãnh đạo nhà trường quản lý, đạo hoạt động chuyên môn khối, … - Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh như: bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, … giúp cho giáo viên tổ nắm thực tốt việc dạy theo chuẩn kiến thức kỹ điều chỉnh nội dung dạy học - Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho tổ khối trưởng qua việc với lãnh đạo nhà trường dự giờ, thăm lớp, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá, rút kinh nghiệm tiết dạy, kiểm tra chuyên đề, tổ chức hội thi, c Phát huy vai trò tổ khối trưởng: Song song với công tác xây dựng bồi dưỡng tổ khối trưởng, giúp cho tổ trưởng xác định thực nhiệm vụ quyền hạn trình điều hành hoạt động khối, cụ thể là: - Căn vào kế hoạch nhà trường, tổ trưởng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn tổ Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, nêu rõ phương phướng nhiệm vụ tiêu mặt, biện pháp thực hiện,…Kế hoạch hàng tháng, tuần phải nêu rõ công việc làm ngày, người thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, địa điểm, biện pháp, kết quả, … Chủ động lựa chọn tổ chức thực chuyên đề theo nhu cầu khối, lên kế hoạch tổ chức chuyên đề, kiểm tra chuyên đề, Chủ động tham mưu với lãnh đạo nhà trường vấn đề chuyên môn Các kế hoạch tổ chuyên môn phải có kiểm duyệt lãnh đạo nhà trường trước triển khai Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu - Tổ trưởng chuyên môn phải chuẩn bị kỹ nội dung làm việc trước buổi sinh hoạt chuyên môn tháng Cần tham khảo thêm ý kiến đạo Hiệu Trưởng Phó Hiệu Trưởng trước vấn đề khó, chưa nắm rõ cụ thể, cần giải ngày làm việc - Thống nề nếp sinh hoạt tổ quy định chung tổ, thiết lập hồ sơ theo quy định Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ Những nội dung sinh hoạt cần xây dựng trước thông báo cho thành viên để chuẩn bị chu đáo Khắc phục tình trạng sinh hoạt tổ chuyên môn qua loa, chiếu lệ - Chủ động tiến hành kiểm tra hoạt động dạy học giáo viên tổ Kiểm tra đánh giá việc thực hồ sơ, sổ sách giáo viên, nhận xét, góp ý cách soạn giáo viên cách thực loại sổ sách theo quy định buổi họp tổ chuyên môn giúp giáo viên phát sai sót để kịp thời sửa chữa; phát hay, phổ biến nhân rộng để giáo viên tổ áp dụng Các nội dung kiểm tra tổ trưởng chuyên môn kiểm tra thường xuyên - Là người chủ trì buổi họp, có quyền định nội dung sinh hoạt tổ khối sở kế hoạch đề Nội dung họp cần xoáy sâu vào chuyên môn Tổ trưởng cần nêu trước cho giáo viên biết nội dung buổi họp tới để giáo viên nghiên cứu trước Trong họp, tổ trưởng ý gợi mở, tạo điều kiện cho thành viên có ý kiến - Sau thành viên tổ khối bàn bạc thảo luận vấn đề có vấn đề chưa thống nhất, tổ khối trưởng người có quyền định sau Nếu gặp vấn đề khó khăn mà tổ khối không tự giải xin ý kiến đạo lãnh đạo nhà trường Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu - Cùng với lãnh đạo nhà trường dự giờ, thăm lớp giáo viên khối để có nhận xét xác tay nghề giáo viên Từ đó, có biện pháp bồi dưỡng nâng cao tay nghề giáo viên cách hiệu - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ trưởng chuyên môn công tác dự giờ, tổ chức chuyên đề như: Khi lịch phân công thao giảng chuyên đề giao cho giáo viên nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn thành viên tổ thực sau: + Họp tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên lên chuyên đề Tập thể thành viên tổ trưởng chuyên môn tham gia giúp đỡ giáo viên phân công dạy mẫu, xây dựng tiết dạy, chuẩn bị đồ dùng theo yêu cầu tiết dạy + Cả tổ dự góp ý nhằm xây dựng tiết dạy đạt yêu cầu từ giỏi Tổ trưởng chuyên môn phải đạo sát giáo viên phân công, không khoán trắng nhằm giúp giáo viên có thời gian đầu tư công sức chuyên đề chọn Khi dự đồng nghiệp tránh tư tưởng vụn vặt, cầu toàn đóng góp, nên tập trung sâu vào phương pháp, kiến thức chuyên môn tinh thần tôn trọng, giúp đổi mới, mang lại hiệu tiết dạy tránh định kiến, cá nhân, phê bình góp ý vấn đề thiếu sót vụn vặt, mà không thấy cố gắng tốt, hiệu thiết thực, tiết dạy phương pháp mà giáo viên vận dụng truyền đạt, tìm kinh nghiệm tốt để điển hình học tập nhân rộng Tránh tượng ngồi lì đồng ý không đưa ý kiến phát biểu góp ý tham gia cho tiết dạy Hiện tượng có tổ nhiều giáo viên không chịu Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu học hỏi, không chịu đưa ý kiến trao đổi cuả mà dựa vào ý kiến giáo viên có kinh nghiệm tán thành đồng ý Khi dự phải tinh thần phải tôn trọng đồng nghiệp, gương mẫu nghiêm túc, không làm việc riêng, lắng nghe thẳng thắng góp ý chân tình với đồng nghiệp, biết học hỏi vấn đề để vận dụng thực tiển vào công tác thân, tìm kinh nghiệm tốt Tập trung sâu vào kèm cặp giúp đỡ giáo viên yếu chuyên môn Cho giáo viên thường xuyên lên chuyên đề để góp ý xây dựng giúp đỡ tiến d Thực tốt vai trò Phó Hiệu trưởng công tác đạo sinh hoạt chuyên môn tổ khối: - Tôi thường xuyên có mặt buổi sinh hoạt tổ khối để kịp thời nắm bắt thông tin, nắm bắt nhu cầu giáo viên, vướng mắc chuyên môn để có biện pháp đáp ứng, giải đáp kịp thời Nắm bắt vấn đề này, yêu cầu tổ khối chủ động đưa vấn đề bàn bạc, thảo luận cách thực buổi họp tổ, tổ chức thành chuyên đề nhằm giúp giáo viên định hướng phương pháp giảng dạy phù hợp - Tôi thường xuyên khơi gợi cho giáo viên mạnh dạn bày tỏ ý kiến Đặt vấn đề giúp giáo viên động não tìm cách giải Mỗi giáo viên đưa cách giải quyết, nhiều giáo viên đưa nhiều cách giải khác nhau, từ lựa chọn cách thực phù hợp buổi họp tổ - Hướng dẫn tổ trưởng xây dựng nội dung buổi họp cho hiệu Nội dung họp cần xoáy sâu vào chuyên môn, tìm cách giải quyết, cách thực nội dung chương trình giảng dạy công tác chủ nhiệm lớp, trao đổi Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạohọc sinh chưa hoàn thành môn học, kinh nghiệm quản lý lớp, xây dựng nề nếp lớp, - Tôi tìm tòi, học hỏi để nắm vững chuyên môn, nội dung, chương trình để giúp đỡ tổ trưởng có vấn đề khó khăn tổ khối, đồng hành với họ việc nâng cao chất lượng tay nghề cho đội ngũ - Luôn tạo uy tín, giúp khối trưởng điều hành tốt công việc có niềm tin giáo viên - Tôi vừa theo dõi vừa tham gia sinh hoạt tổ để nắm đánh giá hoạt động chuyên môn tổ Đồng thời phổ biến đến tổ chuyên môn phương pháp, hình thức tổ chức tiết dạy hay, sinh động mà học hỏi trường bạn trình công tác để anh em áp dụng tùy tình hình thực tế lớp góp phần nâng cao hiệu giảng dạy - Mỗi tháng, có buổi họp với tổ trưởng chuyên môn nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả, mặt làm chưa làm tổ trưởng cách thẳng thắn, chân tình nhằm giúp họ thực tốt vai trò, nhiệm vụ 4/ Kết chuyển biến: Qua năm thực hiện, nhận thấy tổ chuyên môn có chuyển biến đạt nhiều kết khả quan: - Chất lượng buổi họp chuyên môn tổ khối nâng lên rõ rệt Nội dung buổi họp có chiều sâu, phong phú, hiệu Người tổ trưởng lĩnh hơn, điều hành công việc cách khoa học, triển khai thực tốt đạo ngành nhà trường Tham mưu tốt với lãnh đạo nhà trường vấn đề chuyên môn, mạnh dạn xử lý điều hành hoạt động tổ phạm vi quyền hạn 10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu - Bên cạnh đó, chất lượng tay nghề giáo viên nâng cao Các giáo viên trường biết lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc trưng môn học, hình thức giảng dạy phong phú nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh Giáo viên lên lớp có kế hoạch dạy đầy đủ, sử dụng thường xuyên đồ dùng dạy học tối thiểu có danh mục Bộ GD-ĐT quy định đồ dùng dạy học tự làm Có nhiều tiết dạy soạn giảng giáo án điện tử - Các thành viên tổ khối có tinh thần trách nhiệm hoạt động, có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ Chính chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt Kết khảo sát qua dự sau: Lớp Sĩ số học sinh Kết khảo sát qua dự Toán hoàn thành Tiếng Việt hoàn thành 27/28 (đạt 100%, trừ 26/28 (đạt 96,4% trừ 01 HS 01 HS khuyết tật) khuyết tật) 1/1 28 1/3 26 25/26 (đạt 100%) 26/26 (đạt 100%) 2/2 25 25/25 (đạt 100%) 25/25 (đạt 100%) 2/4 15 14/15 (đạt 100% trừ 14/15 (đạt 100% trừ 01 HS 01 HS khuyết tật) khuyết tật) 3/3 27 27/27 (đạt 100%) 27/27 (đạt 100%) 3/4 15 15/15 (đạt 100%) 15/15 (đạt 100%) 4/2 34 33/34 (đạt 100% trừ 33/34 (đạt 100% trừ 01 HS 01 HS khuyết tật) khuyết tật) 4/3 17 17/17 (đạt 100%) 17/17(đạt 100%) 5/1 26 26/26(đạt 100%) 26/26(đạt 100%) 11 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu 5/2 27 27/27(đạt 100%) 27/27(đạt 100%) Giáo viên giỏi cấp trường đạt 18/28, giáo viên giỏi cấp huyện 10/28 chiến sĩ thi đua tỉnh bước đầu đạt 01/25, chiến sĩ thi đua sở đạt 05/28 12 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu PHẦN III: KẾT LUẬN 1/ Tóm lược giải pháp: Qua thực tiễn áp dụng biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, rút số học sau: - Người làm công tác quản lý cần biết khai thác, phát huy mặt mạnh nhân tố nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường tiểu học - Nhận thức đắn vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chức tổ trưởng chuyên môn việc quan trọng người cán quản lý Từ đó, có định đắn việc cấu tổ chuyên môn chọn tổ trưởng chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn cho tổ trưởng thành viên tổ để đề biện pháp hữu hiệu việc quản lý nhằm thực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học tạo tiền đề cho năm học - Phải biết khẳng định tổ chuyên môn đóng vai trò quan trọng hoạt động chung nhà trường Kết hoạt động tổ chuyên môn yếu tố có tính định thành công hoạt động nhà trường Vì thế, việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn nhiệm vụ quan trọng lãnh đạo nhà trường tiểu học giai đoạn Nó yếu tố định chất lượng, hiệu đào tạo nhà trường 2/ Phạm vi, đối tượng áp dụng: Với kết đạt trên, xem kinh nghiệm quý báu thân tôi, giúp có kinh nghiệm việc nâng cao sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Kinh nghiệm 13 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu theo vận dụng cho tất cán quản lý trường tiểu học 14 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Liễu – Trường Tiểu học Nguyễn Văn Đậu MỤC LỤC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đặt vấn đề Lịch sử đề tài Phạm vi đề tài II NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM: Thực trạng đề tài Nội dung công việc cần giải Biện pháp giải Kết chuyển biến III KẾT LUẬN: Tóm lược giải pháp Phạm vi đối tượng áp dụng Kiến nghị - Đề xuất 15 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn

Ngày đăng: 06/11/2016, 16:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan