0

PHƯƠNG án GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP DẪN ĐẾN ĐÌNH CÔNG KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG ĐOÀN

3 451 0
  • PHƯƠNG án GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP DẪN ĐẾN ĐÌNH CÔNG KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG ĐOÀN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2016, 10:43

PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG NHÓM 12Thứ nhất, về phía NSDLĐ:+ Về vấn đề trả lương công nhân. Theo quy định tại Điều 96 BLLĐ 2012:Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trong trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Như vậy, trong trường hợp này công ty có trách nhiệm nhanh chóng trả lương đầy đủ cho NLĐ; Do trả chậm đã 2 tháng nên công ty chưa phải trả thêm phần 2 tháng tiền lãi căn cứ theo lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Đồng thời có thể bị cơ quan pháp luật xử phạt theo quy định (Theo quy định Số 952013NĐCP, mức phạt từ 5.000.00050.000.000đ)+ Về việc sa thải Tùng :Việc công ty ra quyết định sa thải với nhân viên Tùng trong trường hợp này là vi phạm pháp luật lao động căn cứ theo khoản 4 Điều 219 BLLĐ 2012, quy đinh các hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công: “Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người lãnh đạo đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc ở nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công”.Thứ hai, về phía tập thể NLĐ tại nhà máy :Việc đình công ở đây ta xác định là đình công bất hợp pháp bởi lẽ nó đã không tuân theo các trình tự về đình công như quy định tại Điều 211, 212, 213 BLLĐ. Hơn nữa do từ đầu việc chậm lương 2 thángỞ đây, Khi công đoàn tỏ thái độ thờ ơ, không đứng ra đại diện cho quyền lợi của NLĐ, thì theo quy định của pháp luật, Khi không đồng ý với việc giải quyết của chủ doanh nghiệp và công đoàn cơ sở về những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của mình, người lao động hoặc tập thể lao động có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Ở đây, tập thể công nhân lại chọn cách đình công để phản đối công ty và công đoàn là sai phạm. Nhưng do NSDLĐ không có ý kiến về việc bồi thường nên tập NLĐ chỉ có nghĩa vụ phải trở lại làm việc.Thứ 3, về phía Tùng :Do việc Tùng bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên anh có quyền yêu cầu giải quyết theo Điều 42 Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.Như vậy, nếu 2 bên đồng ý giải quyết theo phương án 1, Tùng được nhận tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người anh không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động tức 12 triệu đồng.Nếu chọn phương án 2, công ty phải trả thêm cho Tùng ngoài số tiền 12 triệu đồng nửa tháng tiền lương nữa do anh ta đã làm việc được trên 1 năm, tức 3 triệu đồng, số tiền Tùng được nhận là 15 triệu đồng (chưa bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người anh không được làm việc)Nếu chọn phương án 3, Ngoài số tiền 15 triệu như phương án 2, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động tức ít nhất 12 triệu đồng nữa, Tùng được nhận tối thiểu 27 triệu đồng (chưa bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người anh không được làm việc)Với trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động của Tùng với công ty nữa mà anh vẫn muốn làm việc thì được nhận tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người anh không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động tức 12 triệu đồng, đồng thời hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.Trong clip, nhóm 12 đưa 2 bên giải quyết theo phương án 1, tức Tùng được nhận trở lại làm việc ở vị trí cũ và được bồi thường như trên. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG NHÓM 12 Thứ nhất, phía NSDLĐ: + Về vấn đề trả lương công nhân Theo quy định Điều 96 BLLĐ 2012: Người lao động trả lương trực tiếp, đầy đủ thời hạn Trong trường hợp đặc biệt trả lương thời hạn không chậm 01 tháng người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động khoản tiền lãi suất huy động tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương Như vậy, trường hợp công ty có trách nhiệm nhanh chóng trả lương đầy đủ cho NLĐ; Do trả chậm tháng nên công ty chưa phải trả thêm phần tháng tiền lãi theo lãi suất huy động tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm trả lương Đồng thời bị quan pháp luật xử phạt theo quy định (Theo quy định Số 95/2013/NĐ-CP, mức phạt từ 5.000.00050.000.000đ) + Về việc sa thải Tùng : Việc công ty định sa thải với nhân viên Tùng trường hợp vi phạm pháp luật lao động theo khoản Điều 219 BLLĐ 2012, quy đinh hành vi bị cấm trước, sau đình công: “Chấm dứt hợp đồng lao động xử lý kỷ luật lao động người lao động, người lãnh đạo đình công điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, làm việc nơi khác lý chuẩn bị đình công tham gia đình công” Thứ hai, phía tập thể NLĐ nhà máy : Việc đình công ta xác định đình công bất hợp pháp lẽ không tuân theo trình tự đình công quy định Điều 211, 212, 213 BLLĐ Hơn từ đầu việc chậm lương tháng Ở đây, Khi công đoàn tỏ thái độ thờ ơ, không đứng đại diện cho quyền lợi NLĐ, theo quy định pháp luật, Khi không đồng ý với việc giải chủ doanh nghiệp công đoàn sở vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ lợi ích mình, người lao động tập thể lao động có quyền kiến nghị với quan Nhà nước có thẩm quyền giải Ở đây, tập thể công nhân lại chọn cách đình công để phản đối công ty công đoàn sai phạm Nhưng NSDLĐ ý kiến việc bồi thường nên tập NLĐ có nghĩa vụ phải trở lại làm việc Thứ 3, phía Tùng : Do việc Tùng bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên anh có quyền yêu cầu giải theo Điều 42 Nghĩa vụ người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động giao kết phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người lao động không làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều người sử dụng lao động phải trả trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động người lao động đồng ý, khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều trợ cấp việc theo quy định Điều 48 Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm phải 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động Trường hợp không vị trí, công việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động muốn làm việc khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Như vậy, bên đồng ý giải theo phương án 1, Tùng nhận tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người anh không làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động tức 12 triệu đồng Nếu chọn phương án 2, công ty phải trả thêm cho Tùng số tiền 12 triệu đồng nửa tháng tiền lương làm việc năm, tức triệu đồng, số tiền Tùng nhận 15 triệu đồng (chưa bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người anh không làm việc) Nếu chọn phương án 3, Ngoài số tiền 15 triệu phương án 2, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm phải 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động tức 12 triệu đồng nữa, Tùng nhận tối thiểu 27 triệu đồng (chưa bao gồm tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người anh không làm việc) Với trường hợp không vị trí, công việc giao kết hợp đồng lao động Tùng với công ty mà anh muốn làm việc nhận tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày người anh không làm việc cộng với 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động tức 12 triệu đồng, đồng thời hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động Trong clip, nhóm 12 đưa bên giải theo phương án 1, tức Tùng nhận trở lại làm việc vị trí cũ bồi thường
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG án GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP DẪN ĐẾN ĐÌNH CÔNG KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG ĐOÀN, PHƯƠNG án GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP DẪN ĐẾN ĐÌNH CÔNG KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG ĐOÀN, PHƯƠNG án GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP DẪN ĐẾN ĐÌNH CÔNG KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG ĐOÀN

Từ khóa liên quan