0

phân tích điều kiện chủ thể của người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động

4 565 2
  • phân tích điều kiện chủ thể của người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2016, 12:17

Quan hệ pháp luật người lao động người sử dụng lao động tương quan pháp lí người lao động người sử dụng lao động Tương quan điều chỉnh luật lao động Tức xác lập, chấm dứt sở quy định luật lao động Sau đây, em xin phân tích điều kiện chủ thể người lao động tham gia quan hệ pháp luật người lao động người sử dụng lao động Điều kiện chủ thể người lao động tham gia quan hệ người lao động người sử dụng lao động bao gồm điều kiện lực pháp luật người lao động lực hành vi người lao động Thứ nhất, lực pháp luật người lao động: Năng lực pháp luật người lao động khả người pháp luật quy định cho quyền buộc phải gánh vác nghĩa vụ lao động Năng lực pháp luật loại lực khách quan, bên không phụ thuộc ý chí chủ quan người lao động Năng lực pháp luật lao động thể thông qua hệ thống quy định pháp luật Theo quy định điều 6, Bộ luật lao động thì: “ người lao động người đủ 15 tuổi, có khả lao động có giao kết hợp đồng lao động.” Từ quy định pháp luật người coi có tư cách, tức có lực pháp luật tham gia vào quan hệ lao động cụ thể đủ 15 tuổi Ví dụ công ty X, muốn tuyển nhân viên cho công ty mình, nhân viên chắn phải đáp ứng điều kiện đủ 15 tuổi Quy tắc tuổi người lao động pháp luật quy định khía cạnh mang tính chất chung, có tính phổ biến Bời bên cạnh việc quy định lực pháp luật đầy đủ pháp luật có quy định khác ngoại lệ nhằm đảm bảo quyền lao động cho người chưa đủ 15 tuổi Ở khía cạnh khác, tuổi lao động người lao động pháp luật đẩy lên mức cao nhằm đảm bảo cho mục tiêu quản lí lao động Nhà nước Thứ hai, lực hành vi lao động Năng lực hành vi người lao động khả thực tế người lao động việc tạo ra, hưởng dụng quyền gánh vác nghĩa vụ lao động Người lao động mặt thực thi quyền nghĩa vụ pháp luật quy định Mặt khác, tạo quyền cụ thể cho sở quyền mà pháp luật ghi nhận nhằm đạt giá trị, lợi ích thiết thực cho thân mình, đặt tham gia quan hệ lao động Muốn vậy, phương diện lực hành vi, người lao động phải lực trí lực Thể lực thuộc tính quan trọng người lao động Thể lực người lao động thể qua hai yếu tố hình thể sức khỏe người lao động Hình thể kết hợp thể yếu tố khác biểu bề mà người sử dụng lao động nhận biết như: chiều cao, cân nặng, dung nhan, khí quan… Sức khỏe người lao động sức lực mà người lao động có để thực thao tác, nhiệm vụ trình làm việc Kinh nghiệm cho thấy thể cường tráng mạnh khỏe điều đề cao tiến hành hoạt động đánh giá người lao động Trí lực khả tự nhận thức điều khiển hành vi người lao động Người lao động phải nhận thức vấn đề thuộc mối quan hệ thân học người sử dụng lao động với môi trường tự nhiên, xã hội kĩ thuật xung quanh trình lao động Trực tiếp nhất, người lao động phải nhận thức quyền nghĩa vụ, lợi ích người sử dụng lao động phải điều khiển hành vi thông qua việc thực thao tác, hoạt động lao động, có thái độ phản ứng rõ rang tượng, bước lien quan đến trình lao động Ví dụ: người lao động sử dụng trí lực để nhận biết, đánh giá xem công việc phù hợp với sức khỏe, nhận thức để lựa chọn công việc phù hợp với Điều kiện để có lực hành vi: người lao động cần phải có thời gian học tập, tích lũy kiến thức kinh nghiệm Theo luật, người đủ 15 tuổi coi có khả lao động thực thụ Có lực hành vi thực tức có khả tham gia quan hệ lao động Tóm lại, việc quy định điều kiện chủ thể người lao động tham gia vào quan hệ pháp luật người lao động người sử dụng lao động nhằm đảm bảo quyền lợi đảm bảo lợi ích khác mang tính cá nhân sức khỏe, nhận thức cho người lao động Đồng thời, tránh tình trạng sử dụng lao động chưa đến độ tuổi lao động người sử dụng lao động hay lao động không đáp ứng đủ điều kiện thể lực trí lực, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật lao động Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội Bộ luật Lao động Việt Nam Một số tài liệu tham khảo khác
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích điều kiện chủ thể của người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động, phân tích điều kiện chủ thể của người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động, phân tích điều kiện chủ thể của người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật giữa người lao động và người sử dụng lao động

Từ khóa liên quan