0

Bài giảng Kỹ thuật An toàn lao động và Môi trường, ĐHBK Hà Nội_phần 2

50 586 4
 • Bài giảng Kỹ thuật An toàn lao động và Môi trường, ĐHBK Hà Nội_phần 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2016, 22:43

Slice bài giảng môn học Kỹ thuật An toàn lao động và môi trường, dùng cho hệ cao đẳng và đại học, được soạn bởi TS. Nguyễn Trường Phi, ĐHBK Hà Nôi.Bài giảng cung cấp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động và môi trường đối với ngành sản xuất cơ khí nói chung, có phân tích về một số cơ sở sản xuất điển hình trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. 9/6/14! CHƯƠNG TRÌNH HỌC Phần 1: Những vấn đề chung BHLĐ, pháp lệnh BHLĐ Phần 2: Vệ sinh lao động Phần 3: Kỹ thuật an toàn Phần 4: Phòng cháy chữa cháy Phần 5: Bảo vệ nguồn nước không khí Phần 6: Sản xuất TS NGUYỄN TRƯỜNG PHI KỸ THUẬT AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG Bộ môn Công Nghệ CTM Viện Cơ khí ĐHBK Hà Nội II – VỆ SINH LAO ĐỘNG II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động 2.2 Vi khí hậu sản xuất a Đối tượng 2.3 Chống tiếng ồn rung động sản xuất 2.4 Phòng chống nhiễm độc sản xuất 2.5 Phòng chống bụi sản xuất 2.6 An toàn làm việc trường điện từ tần số cao cực cao •  Những yếu tố có hại sản xuất sức khoẻ người lao động •  Tìm biện pháp cải thiện đklđ, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp 2.7 Phương tiện bảo vệ cá nhân 2.8 Chiếu sáng sản xuất 2.9 Thông gió công nghiệp 1! 9/6/14! II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động a Đối tượng Những vấn đề chung Vệ sinh lao động II – VỆ SINH LAO ĐỘNG •  Những yếu tố có hại sản xuất sức khoẻ người lao động •  Tìm biện pháp cải thiện đklđ, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động b Nhiệm vụ b Nhiệm vụ •  Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh QTSX •  Tổ chức khám tuyển xếp hợp lý công nhân •  Nghiên cứu biến đổi sinh lý, sinh hoá thể điều kiện lao động khác •  Quản lý, theo dõi tình hình sức khoẻ người lao động, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, phát sớm bệnh nghề nghiệp •  Quy định tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh xí nghiệp cá nhân, chế độ bảo hộ lao động •  Giám định khả lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp bệnh mãn tính khác •  Nghiên cứu việc tổ chức lao động nghỉ ngơi hợp lý •  Tiến hành kiểm tra đôn đốc thực biện pháp vệ sinh an toàn lao động sản xuất •  Nghiên cứu biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏi lao động 2! 9/6/14! II – VỆ SINH LAO ĐỘNG II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động c Các yếu tố tác hại SX c Các yếu tố tác hại SX •  Tác hại liên quan đến trình sản xuất !  Yếu tố vật lý hoá học !  Yếu tố sinh vật •  Tác hại liên quan đến tổ chức lao động !  Thời gian, cường độ làm việc !  Chế độ làm việc nghỉ ngơi bố trí không hợp lý !  Tư làm việc không thuận lợi !  Sự hoạt động khẩn trương, căng thẳng độ hệ thống giác quan !  Công cụ sản xuất không phù hợp với thể mặt trọng lượng, hình dáng, kích thước II – VỆ SINH LAO ĐỘNG II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động c Các yếu tố tác hại SX c Các yếu tố tác hại SX •  Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh an toàn •  Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh an toàn !  Chiếu sáng không hợp lý !  !  Làm việc trời có thời tiết xấu, nóng mùa hè, lạnh mùa đông Thiếu trang bị phòng hộ lao động, có sử dụng bảo quản không tốt !  Phân xưởng chật chội việc xếp nơi làm việc lộn xộn, trật tự ngăn nắp Việc thực quy tắc vệ sinh an toàn lao động chưa triệt để nghiêm chỉnh !  Làm công việc nguy hiểm có hại theo phương pháp thủ công !  !  Thiếu thiết bị thông gió, chống bụi, chống nóng, chống khí độc 3! 9/6/14! II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động c Các yếu tố tác hại SX d Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp •  Phân loại  •  Biện pháp kỹ thuật công nghệ !  Loại có tính chất tác hại lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng !  Cải tiến công nghệ, tự động hóa, khí hóa !  Loại có tính tác hại nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng chưa phổ biến !  Hạn chế, thay chất có độc tính cao !  Loại có phạm vi ảnh hưởng rộng, tính chất tác hại không rõ !  Loại có tính chất đặc biệt  G ) II – VỆ SINH LAO ĐỘNG II – VỆ SINH LAO ĐỘNG 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động 2.1 Những vấn đề chung vệ sinh lao động   !!"# d Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp )*++, $ %  HK0*I  > # # # *++ , % %85& 7++ + ,+ !7 # B :( 9 >?(5  /++ + ,+ !, # # # , # B% •  Biện pháp phòng hộ cá nhân: Trang bị dụng cụ phòng hộ thích hợp cho loại công việc !++ $ % &%'( $-.+=)*++/:   !!"#!)*++,2$ % &%'( $-.+/)*++,01-.2 $ % 34 51 6 $0167 770*++*<     $ %  &% '(  C $-. +=)*++/) 8  3         5' [...]... &% '(  $-.+/)*++,01- .2 $ % 34 51 •  Biện pháp kỹ thuật vệ sinh: Cải tiến các hệ thống thông gió, 6 $0167 770*++*)83 9(3 38 chiếu sáng, hút ; bụi để cải>?( thiện điều kiện  làm việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật An toàn lao động và Môi trường, ĐHBK Hà Nội_phần 2, Bài giảng Kỹ thuật An toàn lao động và Môi trường, ĐHBK Hà Nội_phần 2, Bài giảng Kỹ thuật An toàn lao động và Môi trường, ĐHBK Hà Nội_phần 2

Từ khóa liên quan