0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế hôi nhập WTO

29 531 0
  • Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế hôi nhập WTO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2016, 21:41

1. Tính thiết thực của đề tài: Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đến gần và đây là xu thế tất yếu không thể cưỡng lại được. Khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn kinh tế quốc tế sẽ đổ xô vào thị trường Việt Nam, tạo nên một thị trường Việt Nam rất đa dạng về loại hình hoạt động và phong phú về lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bán lẻ được xem là lĩnh vực kinh doanh khá béo bở mà các tập đoàn bán lẻ quốc tế và cả các doanh nghiệp trong nước đang hướng tới để đẩy mạnh đầu tư. Trước sức ép cạnh tranh gay gắt ngay trên sân nhà giữa các doanh nghiệp trong nước và các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh khá hấp dẫn đó, vấn đề xây dựng, phát triển mạnh và bền vững đã thật sự trở thành một thách thức không nhỏ đối với Việt Nam nói chung và hệ thống bán lẻ trên toàn quốc nói riêng. Mặc dù trong thời gian qua, thị trường bán lẻ có một phần đóng góp không nhỏ cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nhưng bên cạnh đó là những yếu kém, trì trệ cần phải khắc phục một cách nhanh chóng. Từ đó, công tác xây dựng hành lang pháp lý của nhà nước cần được quan tâm và đầu tư một cách đúng mức. Đứng trước bối cảnh đó, để có đủ sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường nội địa và hướng ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần thiết phải có sự điều chỉnh và đầu tư mạnh hơn nữa cho công tác xây dựng thương hiệu trong tương lai. 2. Mục đích nghiên cứu:Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế hôi nhập WTO” nhằm hướng tới các mục tiêu cơ bản sau: •Giới thiệu một số cơ sở lý luận cơ bản của vấn đề gia nhập WTO Việt Nam nhằm làm nền tảng trong quá trình nghiên cứu, phân tích và ứng dụng. •Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị kênh phân phối của thị trường bán lẻ Việt Nam. Qua đó, xác định được những khó khăn và thuận lợi để làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán lẻ của Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện được những mục đích và phạm vi nghiên cứu này, nhóm chúng em đã sử dụng các lý trình nghiên cứu, phân tích và ứng dụng nhằm xác định được những gì đã làm được và những gì chưa làm được để làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam. Đồ án môn học PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ WTO VÀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM I Giới thiệu chung WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, viết tắt WTO) tổ chức quốc tế đặt trụ sở Genève, Thụy Sĩ, có chức giám sát hiệp định thương mại nước thành viên với theo quy tắc thương mại Hoạt động WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu rào cản thương mại để tiến tới tự thương mại Ngày tháng năm 2005 ông Pascal Lamy bầu làm Tổng giám đốc Tính đến ngày 23 tháng năm 2008, WTO có 153 thành viên Mọi thành viên WTO yêu cầu phải cấp cho thành viên khác ưu đãi định thương mại Cơ cấu tổ chức WTO: Tất thành viên WTO tham gia vào hội đồng, ủy ban WTO, ngoại trừ Cơ quan Phúc thẩm, Ban Hội thẩm Giải Tranh chấp ủy ban đặc thù Hội nghị Bộ trưởng (Cấp cao nhất):Cơ quan quyền lực cao WTO Hội nghị Bộ trưởng diễn hai năm lần Hội nghị có tham gia tất thành viên WTO Hội nghị Bộ trưởng định vấn đề thỏa ước thương mại đa phương WTO Đại Hội đồng (Cấp thứ hai): gồm quan • Đại Hội đồng: quan định cao WTO Geneva, nhóm họp thường xuyên Đại Hội đồng bao gồm đại diện (thường cấp đại sứ tương đương) tất nước thành viên có thẩm quyền định nhân danh hội nghị trưởng (vốn nhóm họp hai năm lần) tất công việc WTO • Hội đồng Giải Tranh chấp: nhóm họp để xem xét phê chuẩn phán giải tranh chấp Ban Hội thẩm Cơ quan Phúc thẩm đệ trình Hội đồng bao gồm đại diện tất nước thành viên (cấp đại sứ tương đương) Trang Đồ án môn học • Hội đồng Rà soát Chính sách Thương mại: nhóm họp để thực việc rà soát sách thương mại nước thành viên theo chế rà soát sách thương mại Đối với thành viên có tiềm lực kinh tế lớn, việc rà soát diễn khoảng hai đến ba năm lần Đối với thành viên khác, việc rà soát tiến hành cách quãng Các Hội đồng Thương mại (Cấp thứ ba) Các Hội đồng Thương mại hoạt động quyền Đại Hội đồng Có ba Hội đồng Thương mại là: Hội đồng Thương mại Hàng hóa, Hội đồng Thương mại Dịch vụ Hội đồng Các khía cạnh Quyền Sở hữu Trí tuệ liên quan đến Thương mại Các hội đồng bao gồm đại diện tất nước thành viên WTO Các Ủy ban Cơ quan (Cấp thứ tư): Dưới hội đồng ủy ban quan phụ trách lĩnh vực chuyên môn riêng biệt • Dưới Hội đồng Thương mại Hàng hóa 11 ủy ban, nhóm công tác, ủy ban đặc thù • Dưới Hội đồng Thương mại Dịch vụ ủy ban, nhóm công tác, ủy ban đặc thù • Dưới Hội đồng Giải Tranh chấp (cấp thứ 2) Ban Hội thẩm Cơ quan Phúc thẩm Ngoài ra, yêu cầu đàm phán Vòng đàm phán Doha, WTO thành lập Ủy ban Đàm phán Thương mại trực thuộc Đại Hội đồng để thức đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán Ủy ban bao gồm nhiều nhóm làm việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn khác Chức WTO: • Quản lý việc thực hiệp định WTO • Diễn đàn đàm phán thương mại • Giải tranh chấp thương mại • Giám sát sách thương mại quốc gia • Trợ giúp kỹ thuật huấn luyện cho nước phát triển • Hợp tác với tổ chức quốc tế khác Trang Đồ án môn học Nguyên tắc hoạt động: WTO hoạt động dựa hai nguyên tắc a Đãi ngộ tối huệ quốc MFN (NGUYÊN TẮC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN – MOST_FAVORED_NATION TREATMENT): Các ưu đãi thương mại thành viên dành cho thành viên khác phải áp dụng cho tất thành viên WTO • Tự mậu dịch nữa: thông qua đàm phán • Tính Dự đoán thông qua Liên kết Minh bạch: quy định quy chế thương mại phải công bố công khai thực cách ổn định • Ưu đãi cho nước phát triển: giành thuận lợi ưu đãi cho thành viên quốc gia phát triển khuôn khổ định WTO • Thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho thương mại nước thành viên • Không phân biệt đối xử: nguyên tắc, ưu đãi thương mại mà quốc gia thành viên WTO dành cho hàng hoá nước khác áp dụng hàng hoá tương tự thành viên khác WTO cách “tức thì” “vô điều kiện” MFN yếu tố quan trọng tạo nên sức hút hệ thống GATT/WTO Đối với thành viên mới, nhờ vào MFN họ hưởng sách ưu đãi thương mại từ thị trường quan trọng, từ mở hội lớn cho việc đẩy mạnh xuất mở rộng thị trường Do đó, để tận dụng thời gia nhập WTO, thành viên cần tập trung tối đa nguồn lực để phát triển ngành nghề hướng đến xuất khẩu, đồng thời giảm thiểu việc sản xuất ngành nghề thay nhập b Đãi ngộ quốc gia NT (NGUYÊN TẮC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ - NATIONAL TREATMENT): Không đối xử với hàng hóa dịch vụ nước người kinh doanh hàng hóa dịch vụ mức độ đãi ngộ dành cho đối tượng tương tự nước Trang Đồ án môn học Nguyên tắc hiểu sau: Hàng hoá nhập vào nước phải đối xử mức ưu đãi không thấp so với hàng hoá nội địa tương tự thị trường nước Cụ thể gồm nội dung chính: • Hàng hoá nhập chịu mức thuế loại phí cao so với hàng nội địa loại • Hàng nhập chịu mức ưu đãi thấp so với hàng nội địa loại luật lệ, yêu cầu liên quan đến bán hàng, mua hàng, vận chuyển, phân phối sử dụng hàng hoá • Các quốc gia thành viên không đặt yêu cầu việc sử dụng lượng hay tỷ lệ định từ nguồn cung cấp nội địa sản phẩm Như vậy, MFN đề cập việc không phân biệt đối xử quốc gia thành viên nguyên tắc nhấn mạnh đến chống phân biệt đối xử hàng nội địa hàng nhập II Việt Nam gia nhập WTO: Tiến trình gia nhập WTO Việt Nam: Bước 1: Việt Nam nộp đơn gia nhập vào tháng 1-1995, Đại hội đồng WTO thành lập Ban công tác việc Việt Nam gia nhập WTO ông Seung Ho (Hàn Quốc) làm chủ tịch Bước 2: Thành lập nhóm thẩm định đơn Việt Nam gồm 38 quốc gia thành viên (Mỹ, Nhật, Canada, Ấn Độ, Singapore,…) Bước 3: Việt Nam nộp Bị vong lục Chế độ Ngoại thương (9/1996) giới thiệu tổng quan kinh tế, sách kinh tế vĩ mô, sở hoạch định thực thi sách, thông tin chi tiết sách liên quan tới thương mại hàng hoá, dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ Bước 4: Việt Nam chuẩn bị trả lời nhiều câu hỏi nhằm làm rõ nội dung sách, máy quản lý thực thi sách Việt Nam đồng thời cung cấp nhiều thông tin khác theo biểu mẫu WTO quy định hỗ trợ, trợ cấp công-nông nghiệp, doanh nghiệp có đặc quyền, biện pháp đầu tư không phù hợp với quy định WTO, thủ tục hải quan, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ Bước 5: Chủ tịch nhóm thẩm định tổ chức phiên họp (7/1998, 12/1998, 7/1999, 11/2000, 4/2002, 5/2003, 10/2003, 6/2004, 12/2004, 1/2006) Trang Đồ án môn học Genevơ, Thụy Sỹ để đánh giá tình hình chuẩn bị Việt Nam để Việt Nam trực tiếp giải thích sách Hai phía kết thúc giai đoạn làm rõ sách chuyển sang đàm phán đa phương điều kiện điều khoản gia nhập Việt Nam (gồm cam kết tuân thủ luật lệ nguyên tắc WTO gia nhập giai đoạn độ để tiến hành cải cách thể chế luật pháp theo cam kết này) Ngày 7/11/2007, Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Thực trạng kinh tế Việt Nam: Tiến nhanh phát triển cải cách kinh tế: Việt Nam thực có tiến quan trọng phát triển cải cách kinh tế Trong đó, đầu tư tiêu dùng mạnh mẽ tạo đà cho tăng trưởng kinh tế mạnh Sự gia tăng nhập khẩu, phần liên quan đến đầu tư, nới rộng mức thâm hụt mậu dịch dự kiến, chưa phải vấn đề quan ngại Mặc dù lạm phát gia tăng đòi hỏi Chính phủ phải cẩn trọng, lạm phát tầm kiểm soát Điều quan trọng Việt Nam đẩy nhanh cải cách thực khẩn trương dự án phát triển thông qua việc đơn giản hóa thủ tục Có đóng góp to lớn từ công nghiệp dịch vụ: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam hoàn toàn từ ngành công nghiệp, dịch vụ động khu vực tư nhân ghi nhận với mức tăng 20,5%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp nhà nước Trong đó, ngành sản xuất công nghiệp tăng mạnh 12,4% khai thác mỏ lại có mức tăng trưởng nhỏ có sụt giảm 7,4% khai thác dầu thô sản lượng khai thác mỏ dầu Bạch Hổ, mỏ dầu lớn Việt Nam, giảm sút Về dịch vụ, thương mại tài tăng 10,4% khách sạn, nhà hàng lợi từ tăng mạnh tiêu dùng du lịch, tăng 12,7% Thu hút đầu tư nước xuất khẩu: Đây thành tựu bật sau năm Việt Nam thức gia nhập WTO Năm 2007, Việt Nam thu hút 20 tỷ USD vốn FDI, số vốn năm trước cộng lại Kim ngạch xuất đạt xấp xỉ 48,4 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2006 Năm 2008 lợi ích mậu dịch có từ việc gia nhập WTO giữ mức tăng trưởng xuất nhanh 22% Trang Đồ án môn học Việt Nam gia nhập WTO tiếp tục hội nhập kinh tế đất nước vào mạng lưới kinh doanh toàn cầu, khuyến khích đầu tư trực tiếp nước giúp trì động lực cho cải cách nước, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến tăng đến 8,5% năm 2008 Dịch vụ khích lệ tiêu dùng du lịch, việc mở cửa số khu vực cho tham gia nước ngoài, dự kiến tăng 8,6% vào cuối năm 2009 Trang Đồ án môn học PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM I Giới thiệu chung: Hệ thống bán lẻ Việt Nam bao gồm nhiều loại hình: Hệ thống phân phối tổng hợp hàng hóa tiêu dùng qua chợ loại hình cửa hàng bán lẻ nhỏ, độc lập hộ kinh doanh: chợ phân bố chủ yếu khu vực nông thôn với 6.401 chợ, chiếm 78,3% loại hình tổ chức thương mại nước chủ yếu địa bàn này; khu vực thành thị có 1.772 chợ, chiếm 21,7% Tỷ trọng phân phối hàng tiêu dùng qua chợ chiếm khoảng 40% Bên cạnh đó, số lượng 900.000 cửa hàng, loại hình cửa hàng bán lẻ nhỏ, độc lập hộ kinh doanh chiếm thị phần bán lẻ hàng tiêu dùng tương đương với chợ Hệ thống phân phối tổng hợp hàng hóa tiêu dùng qua loại hình tổ chức bán lẻ đại Loại có khoảng 70 trung tâm thương mại - trung tâm mua sắm, 200 siêu thị tổng hợp, 200 siêu thị chuyên ngành, cửa hàng hội viên dạng nhà kho hàng trăm cửa hàng tiện lợi đại Các sở bán lẻ hàng hóa đại kiểu có mặt 42/64 tỉnh, thành phố nước, tập trung chủ yếu thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội (chiếm khoảng 70%) Hiện tỷ trọng phân phối hàng tiêu dùng qua loại hình tổ chức bán lẻ đại chiếm khoảng 14% - 15% thị phần (nếu tính riêng đô thị lớn tỷ trọng khoảng 20% - 30%) Hệ thống phân phối tổng hợp hàng hóa tiêu dùng qua số doanh nghiệp phân phối lớn: với phát triển loại hình tổ chức bán lẻ đại, Việt Nam xuất số doanh nghiệp phân phối tổng hợp hàng hóa tiêu dùng lớn, tiêu biểu như: • Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); • Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty kinh doanh đa ngành; Trang Đồ án môn học • Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam) quản lý chuỗi khoảng 50 sở bán lẻ đại (gồm cửa hàng thời trang, siêu thị tổng hợp, trung tâm thương mại gian hàng đặt sở bán lẻ doanh nghiệp khác) mang thương hiệu VinatexMart , song song tập đoàn lớn nước Metro, Tesco, Wal-Mart, Carrefour… Một số ảnh minh họa doanh nghiệp bán lẻ tiếng Trang Đồ án môn học II Phân tích thực trạng hoạt động thị trường bán lẻ nước ta: Tốc độ tăng trưởng: Như vậy, qua năm với biến đổi kinh tế, thị trường bán lẻ nước ta có chuyển biến lớn Để làm rõ điều này, phân tích bảng số liệu (Nguồn: Tổng cục thống kê) cụ thể sau: Biểu đBiểu đồ tốc độ tăng bán lẻ so với tăng trưởng kinh tế GDP số giá tiêu dùng CPI a Tiền WTO: Thị trường bán lẻ sau trình tụt dốc nhanh năm đầu thập kỷ 90 “cơn khát” tiêu dùng kéo dài hàng chục năm trước nhanh chóng thỏa mãn nhờ kinh tế tăng tốc nhanh chưa có, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ (dưới gọi tắt thị trường bán lẻ) rơi tự liên tục nằm mức đáy nhiều năm liền tác động mạnh khủng hoảng kinh tế khu vực Cụ thể: Năm 1997, việc tốc độ tăng thị trường bán lẻ đột ngột rơi tự xuống 10,99% “cơn khát” tiêu dùng thỏa mãn nhiều năm trước cộng hưởng với tác động khủng hoảng kinh tế khu vực mà nước ta phải đối mặt Năm 1998 đạt tốc độ tăng vượt trội 14,64% chủ yếu lạm phát đột ngột tăng cao trở lại giá gạo giới sốt nóng bắt nguồn từ “El Nino kỷ”, năm lại dao động xung quanh ngưỡng 10% Năm 1999 tổng mức bán lẻ “chạm đáy” với 8,26% tốc độ tăng GDP “chạm đáy” với 4,77% Trang Đồ án môn học Có thể nói, việc thị trường bán lẻ năm rơi vào tình trạng trầm lắng hai yếu tố chủ yếu sau cộng hưởng với nhau: Thứ nhất, sau chu kỳ phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế rơi tự đồng nghĩa với tốc độ tăng thu nhập quảng đại tầng lớp dân cư tăng chậm lại sức mua xã hội tăng chậm lại Các số liệu thống kê cho thấy, năm (từ năm 1993 đến năm 1997) phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế khu vực tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta giảm không nhiều (giảm từ 9,34% xuống 8,15%), năm 1998, khủng hoảng lên tới cao trào, tốc độ tăng 5,76% Hơn thế, điểm độc đáo là, cho dù khủng hoảng kinh tế khu vực qua, năm 1999 kinh tế nước ta bắt đầu “chạm đáy” với tốc độ tăng 4,77%, tức giảm nửa so với tốc độ tăng kỷ lục 9,54% năm 1995 dường điểm chưa thực làm sáng tỏ cách thấu đáo Thứ hai, sau sốc khủng hoảng kinh tế khu vực, cho dù tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh, thị trường bán lẻ trầm lắng, tượng không mong muốn tâm lý “thắt lưng buộc bụng kỹ” người tiêu dùng Sau “chạm đáy”, kinh tế phát triển với tốc độ ngoạn mục: 6,79% năm 2000, năm 2001 tốc độ tiếp tục nhích lên 6,89% (do phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu kiện “ngày 11 tháng đen tối nước Mỹ”) tốc độ tăng thị trường bán lẻ hai năm nhích lên không đáng kể b Hậu WTO: Ở thời điểm năm 2007, tốc độ tăng thị trường bán lẻ tính theo giá thực tế 22,9%, loại trừ yếu tố tăng giá đạt 15% Ở thời điểm năm 2008, cặp số liệu bị biến dạng mạnh thành 30% 8%, tính chung năm 2008 31% 6,5% Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,18% năm 2008 coi thành công bắt đầu phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế trăm Trang 10 Đồ án môn học Kích thích cạnh tranh chất lượng sản phẩm: Lợi ích cụ thể trước giảm giá thành đầu vào Việc Việt Nam gia nhập WTO cho phép hàng hoá nhập có hội thâm nhập sâu vào thị trường nước Người tiêu dùng mua hàng với giá thấp (do hạ thấp hàng rào thuế quan), mẫu mã đa dạng Đồng thời doanh nghiệp bán lẻ có nhiều hội để lựa chọn đầu vào đa dạng hơn, mức chi phí chất lượng hợp lý Chính phủ bước thực điều chỉnh cần thiết quy định, luật lệ sách kinh tế vĩ mô cho phù hợp luật chơi quốc tế phổ biến Điều tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày thuận lợi thông thoáng cho hoạt động tất doanh nghiệp, họ có tiếng nói mạnh hơn, có quyền thương lượng khiếu nại công với cường quốc thương mại tranh chấp dựa luật lệ chung Khó khăn cho thị trường bán lẻ Việt Nam gia nhập WTO: Việt Nam gia nhập WTO đặt thách thức không nhỏ kinh tế Việt Nam Những quy tắc, luật lệ WTO (về sở hữu trí tuệ, đầu tư, dịch vụ ) gây nhiều thiệt thòi cho doanh nghiệp bán lẻ (bộ phận cấu thành nên thị trường bán lẻ) kinh tế phát triển Dưới số khó khăn mà doanh nghiệp bán lẻ gặp phải nay: Diện tích mặt bán lẻ “thiếu trước hụt sau” nhu cầu ngày gia tăng, giá thuê mặt thách thức nhiều doanh nghiệp bán lẻ Đại phận doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trình độ quản lý lạc hậu, phương thức kinh doanh chưa tiên tiến, sở hạ tầng kinh doanh chưa đại, chiến lược kinh doanh chưa quan tâm mức Các siêu thị, trung tâm ạt đời mà chưa nắm rõ đặc điểm văn hóa, tâm lý tiêu dùng, đặc điểm xã hội nước ta nhiều người thích mua hàng theo kênh không thức, chi phí hay độ rủi ro người ta thích chạy đầu ngõ mua vật dụng linh tinh tiệm tạp hóa vào siêu thị Doanh nghiệp nước ta thua doanh nghiệp nước khoản điều tra người tiêu dùng Các tập đoàn siêu thị lớn nước Wal-Mart hay Tesco chưa vào Việt Nam người tiêu dùng Việt Nam không xa lạ với tên tuổi bán lẻ như: Trang 15 Đồ án môn học  Parkson tập đoàn Lion, Malaysia;  Big C Tập đoàn Casino (Pháp) đầu tư;  Hệ thống Metro Tập đoàn Metro Cash&Carry (Đức);  Dairy Farm (Hồng Kông) kinh doanh siêu thị tòa nhà Citi Mart đường Nguyễn Trãi, Tp.HCM;  Zen Plaza Nhật Bản;  Diamond Plaza Hàn Quốc… Những tập đoàn bán lẻ nước cảnh báo thách thức to lớn xảy tương lai không xa Họ có tầm chiến lược sát đáng khoa học chúng ta, tập đoàn nước tập trung mở siêu thị bán buôn bán lẻ, sau dần chuyển sang hình thức bán lẻ cửa hàng, bán hàng qua catalogue, điện thoại, Internet nhằm thâu tóm thị trường bán lẻ Việt Nam Đồng thời, tính liên kết doanh nghiệp như: liên kết dọc nhà sản xuất-nhà bán buôn-nhà bán lẻ; liên kết ngang nhà bán buôn với nhà bán buôn, nhà bán lẻ với nhà bán lẻ; liên kết nhà phân phối với nhà cung ứng dịch vụ ngân hàng… cần diễn mạnh mẽ để đủ lực cạnh tranh với sức ép từ nhà phân phối nước đến phút yếu hời hợt Một ví dụ minh chứng cho thấy năm qua, chủ trương liên kết Co.op Mart Satra giậm chân chỗ, mặt bằng, kinh nghiệm, nguồn vốn, người để kinh doanh siêu thị không thiếu Các sách kinh tế Nhà nước nhiều bất cập, lỏng lẻo, mập mờ, chưa rõ ràng, cụ thể, thường xuyên thay đổi khiến doanh nghiệp bán lẻ nước ta không thích ứng kịp, dẫn đến việc sai phạm quy tắc Nhà nước làm lòng tin vốn không đáng khách hàng Doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam yếu doanh nghiệp bán lẻ nước Việt Nam việc sử dụng công cụ pháp lý Trong doanh nghiệp bán lẻ nước hiểu rõ pháp luật doanh nghiệp bán lẻ nước chưa dành quan tâm thích đáng tới hệ thống luật pháp để bảo vệ quyền lợi ích đáng Ngay việc chưa nhận dạng Trang 16 Đồ án môn học hoạt động cạnh tranh thị trường bán lẻ nên doanh nghiệp bán lẻ nước khó khăn việc hoạch định chiến lược kinh doanh theo tinh thần cạnh tranh bình đẳng Sản phẩm, thương hiệu, chất lượng, chủng loại , mà điểm lại có vài doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có khả cạnh tranh mặt Chất lượng sản phẩm, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội vấn đề mà người quan tâm đa phần nhà bán lẻ chưa có khả đáp ứng Hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm non Các nhà phân tích cho việc phân phối tiêu thụ loại hàng hoá coi mạnh Việt Nam (dệt may, da giày) bị công ty đa quốc gia người nước nắm giữ chưa tự chủ nguồn nguyên liệu, đa phần phải phụ thuộc nguồn cung cấp nguyên liệu họ Từ đó, giá hàng sản xuất bị đẩy lên cao nên điểm yếu doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Tiếp thị, quảng cáo, dịch vụ hẳn so với doanh nghiệp bán lẻ nước Việt Nam Chúng ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường tính chuyên nghiệp DN bán lẻ Việt Nam thấp Nguồn nhân lực chưa qua đào tạo chuyên ngành Trong bán hàng, có 2/3 số DN chưa sử dụng công nghệ thông tin quản lý Việc quản lý đầu vào đầu hàng hóa, việc quảng bá hình ảnh cho DN chưa trọng chưa có hệ thống đào tạo chuyên ngành việc PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM I Nhận xét: Trang 17 Đồ án môn học Thị trường bán lẻ Việt Nam quy mô không lớn (55 tỷ USD năm 2008), hấp dẫn với nhà đầu tư nước mức lưu chuyển hàng hóa liên tục tăng năm gần Việt Nam có tiềm lớn sức mua với tốc độ tăng trưởng cao dân số trẻ Đặc biệt, năm 2007 chập chững bước vào ngưỡng cửa hội nhập WTO, Việt Nam hãng tư vấn Mỹ A.T Kearney xếp hạng nước có thị trường bán lẻ hấp dẫn giới Do đó, Việt Nam mảnh đất màu mỡ với tập đoàn bán lẻ lớn giới Một minh chứng cụ thể thị trường bán lẻ thu hút số tập đoàn tiếng giới lĩnh vực này: tập đoàn Metro đăng ký kinh doanh theo hình thức bán buôn thực hoạt động phần lớn bán lẻ (bán cho người mua cuối cùng) Big C hoạt động theo hình thức bách hóa tổng hợp Parkson có mô hình bán hàng bách hóa chuyên hàng công nghiệp Lotte kinh doanh siêu thị lẫn gian hàng Còn Louis Vuiton bán sản phẩm mang thương hiệu họ Hai năm khoảng thời gian ngắn ngủi trình phát triển kinh tế xã hội quốc gia - nhiều trình thường kéo dài vài thập kỷ để đạt thành tựu Việt Nam Các doanh nghiệp nước có quy mô lớn cách làm việc chuyên nghiệp Nhưng quy mô vừa phải doanh nghiệp nội địa phù hợp với cách tiêu dùng truyền thống, vốn chiếm 85% lưu chuyển hàng hóa bán lẻ nước Hơn tập đoàn đến từ nước am hiểu văn hóa, tập quán mua sắm người tiêu dùng Việt Nam nhà bán lẻ Việt Nam Tuy nhiên, thừa nhận có số phận người Việt chuộng dùng hàng ngoại, thích mua sắm trung tâm mua sắm đại Do đó, doanh nghiệp Việt Nam phải có kế hoạch phù hợp để khai thác tối đa mặt mạnh loại bỏ mặt yếu Điều mà doanh nghiệp bán lẻ nội địa Nhật Bản Hàn Quốc làm tốt Hiểu vấn đề chuyện để cạnh tranh với tập đoàn xuyên quốc gia mạnh tài chuyên môn khó, đòi hỏi nổ lực hệ thống Trang 18 Đồ án môn học II Xu hướng mở rộng thị trường bán lẻ nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: WTO nói sân chơi đầy thách thức, đòi hỏi người tham gia vào phải có sức mạnh thể chất lẫn tinh thần để vượt qua rào cản quốc gia tiến tới hội nhập với giới Vì Việt Nam thị trường đầy tiềm năng, có khả thu hút sóng đầu tư mạnh từ nước giới, vừa thuận lợi vừa thách thức vô to lớn, đòi hỏi phải có chuẩn bị từ mặt, hợp tác người từ người bình thường Nắm bắt xu đó, cần phải kiên định mục tiêu chung đẩy mạnh phát triển tăng cường quản lý Nhà nước kênh bán lẻ thị trường nước năm tới nhằm đạt mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định bước nâng cao đời sống nhân dân, tích cực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế bền vững đất nước, tạo tiền đề tổ chức sở kinh tế cho trình chủ động thực thành công cam kết gia nhập WTO mở cửa lĩnh vực dịch vụ phân phối hàng hóa Để đạt mục tiêu trên, quan điểm hài hòa đa dạng hóa kênh phân phối, loại hình tổ chức phương thức hoạt động, thành phần kinh tế, chế độ sở hữu, địa bàn thị trường nguồn lực tham gia đầu tư phát triển Kết hợp thương mại truyền thống với thương mại đại Xây dựng củng cố hệ thống phân phối lớn phạm vi nước đôi với tổ chức phát triển mạng lưới phân phối nhỏ địa phương Giải pháp nhằm mở rộng thị trường bán lẻ Việt Nam: Thị trường Việt Nam có thay đổi lớn thói quen mua sắm người tiêu dùng ngày nay, chuyển từ mua sắm truyền thống (tại cửa hàng tạp hóa, nhỏ lẻ, chợ) sang mua sắm-giải trí Người tiêu dùng dần đến siêu thị, cửa hàng tiện ích để xem hàng so sánh, chọn lựa mặt hàng nước tràn vào ngày phong phú cạnh tranh Vì vậy, Nhà nước cần phải: Một là, tăng cường đối thoại công – tư sách phát triển hệ thống phân phối biện pháp mở cửa thị trường phân phối; Trang 19 Đồ án môn học Hai là, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước tiếp cận đất đai, tín dụng để phát triển sở kinh doanh đại; Ba là, khẩn trương ban hành tiêu chí mở điểm bán lẻ thứ dựa sở kiểm tra nhu cầu kinh tế - ENT (số lượng sở bán lẻ quy mô hoạt động, chủng loại mặt hàng phạm vi địa phương; ổn định thị trường địa phương; mật độ dân cư địa bàn dự kiến đặt sở bán lẻ; phù hợp dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, thành phố) Bốn là, quan quản lý nhà nước thương mại cần kết hợp với Hiệp hội nhà bán lẻ thường xuyên thông báo xu phát triển tiêu dùng để doanh nghiệp phân phối biết, có đối sách nâng cao khả cạnh trạnh; Năm là, hỗ trợ hiệp hội việc tổ chức đào tạo nhà phân phối nội địa, đào tạo nhà phân phối nhỏ lẻ; Sáu là, tăng cường liên kết hợp tác nhà phân phối nước; liên kết nhà sản xuất, nhà phân phối để ổn định nguồn hàng thị trường tiêu thụ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Thu hút nhà đầu tư nước vào thị trường bán lẻ vấn đề nan giải Nhà đầu tư nước cho không mạnh, nhà đầu tư nước mắc phải rào cản hành chế sách rề rà vốn không phù hợp Muốn vững mạnh nhà nước cần phải loại bỏ thủ tục rườm rà thay vào sách thật phù hợp sát với hoàn cảnh cụ thể nước ta cam kết với WTO Sau số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thị trường bán lẻ Việt Nam: VỀ PHÍA CHÍNH PHỦ: Thứ khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thể chế kinh tế phù hợp với nguyên tắc, quy định Tổ chức Thương mại giới; hình thành nhanh đồng yếu tố kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy tối đa sử dụng hiệu nguồn lực Cụ thể sau: Trang 20 Đồ án môn học Khẩn trương rà soát hệ thống văn quy phạm pháp luật hành, loại bỏ văn bản, quy định chồng chéo, không phù hợp; sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp với cam kết quốc tế Tập trung xây dựng bổ sung, hoàn thiện văn pháp luật số lĩnh vực quan trọng, quyền sở hữu, quyền tự kinh doanh, Luật Trọng tài tài phán tranh chấp thương mại , quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường để bảo vệ thị trường nước người tiêu dùng, bảo vệ môi trường phù hợp với cam kết điều kiện cụ thể nước ta Hình thành nhanh đồng yếu tố kinh tế thị trường Xây dựng thực lộ trình loại bỏ hình thức bao cấp qua giá, thực giá thị trường cho hàng hóa, dịch vụ; loại bỏ hình thức trợ cấp theo lộ trình cam kết; bổ sung hình thức trợ cấp phù hợp với quy định Tổ chức Thương mại giới Hoàn thiện sách thuế, xây dựng sắc thuế công bằng, thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho chủ thể kinh doanh, bước giảm đối tượng nộp thuế theo mức khoán Tiếp tục đổi sách tiền tệ, sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất, tỷ giá, quản lý ngoại hối, có biện pháp hữu hiệu để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng trước biến động lớn bên Phát triển thị trường khoa học, công nghệ Tập trung phát triển công nghệ lĩnh vực, sản phẩm có lợi cạnh tranh, vào công nghệ đại, mũi nhọn công nghệ thông tin, công nghệ sinh học Ðổi để nâng cao hiệu đầu tư Rà soát, điều chỉnh chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nguyên liệu, sản phẩm trung gian cạnh tranh với nguyên liệu sản phẩm nhập khẩu; lựa chọn phát triển số điểm bán lẻ, siêu thị then chốt có lợi khả cạnh tranh Xem xét để mở cửa nhanh số sở kinh doanh bán lẻ phù hợp với chủ trương phát triển Thứ hai đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy nhà nước Kiên loại bỏ nhanh thủ tục hành không phù hợp; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát; đẩy nhanh Trang 21 Đồ án môn học tiến độ định quan nhà nước; thực công khai, minh bạch sách, chế quản lý, quy trình tác nghiệp, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nước xúc tiến mở rộng sở kinh doanh Thứ ba nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia: Ða dạng hóa nguồn vốn hình thức đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng Tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp tuyến giao thông kết nối vùng có lượng hàng hóa lưu chuyển lớn, vùng lãnh thổ tuyến hành lang kinh tế Mở rộng, nâng cấp đầu tư tập trung hơn, tăng nhanh lực cảng biển chính, đầu tư xây dựng số cảng trung chuyển lớn Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Xây dựng thực chế độ thông tin hai chiều Bộ Công Thương với hệ thống phân phối Thường xuyên kiểm tra, theo dõi để nắm bắt phát kịp thời diễn biến tình hình thị trường - giá hoạt động hệ thống phân phối Gấp rút đào tạo đội ngũ luật sư am hiểu luật pháp quốc tế, giỏi ngoại ngữ, có đủ khả tham gia tranh tụng quốc tế; đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn, kế toán, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp đạt trình độ quốc tế lĩnh vực bán lẻ Triển khai nhanh chương trình quốc gia đào tạo tiếng Anh ngoại ngữ thông dụng khác Có sách sử dụng đãi ngộ mức để thu hút chuyên gia giỏi nước, người Việt Nam định cư nước người nước vào công phát triển thị trường bán lẻ ta Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp: Các doanh nghiệp bán lẻ điều chỉnh cấu quy mô kinh doanh sở xác định đắn chiến lược sản phẩm thị trường; tăng nhanh lực tài chính, ứng dụng công nghệ đại sản xuất, kinh doanh nhằm tạo sản phẩm có giá trị gia tăng ngày cao, vươn lên chiếm lĩnh khâu quan trọng dây chuyền phân công lao động quốc tế Trang 22 Đồ án môn học Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh; củng cố chế độ hạch toán, kiểm toán nội bộ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thiết lập nhanh mạng lưới kinh doanh, tăng cường liên kết, hợp tác doanh nghiệp với quan nghiên cứu khoa học - công nghệ; coi trọng xây dựng quảng bá thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp Hoàn thiện tổ chức chế hoạt động hiệp hội ngành hàng, phát huy vai trò làm cầu nối doanh nghiệp quan quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp việc phát triển thị trường, thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, đại diện doanh nghiệp vụ kiện bán phá giá chống bán phá giá Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm: Ðiều chỉnh quy hoạch phát triển, nhanh chóng có biện pháp nâng cao sức cạnh tranh số sản phẩm bị ảnh hưởng mạnh Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới mía đường, bông, rau quả, thịt, sữa số sản phẩm công nghiệp bảo hộ cao Nhà nước xi-măng, sắt thép, hóa chất, ô-tô, xe máy ; quy hoạch lại địa bàn phát triển ngành sử dụng nhiều lao động, có kim ngạch xuất lớn giá trị gia tăng thấp da giày, dệt-may, chế biến nông phẩm Lựa chọn công nghệ sản xuất tập trung hơn, liền với đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; cung cấp nguồn nguyên liệu chỗ, sản phẩm khác có lợi so sánh lợi cạnh tranh cao Phát triển nhanh dịch vụ có giá trị gia tăng cao dịch vụ phục vụ phát triển lĩnh vực liên quan kinh tế tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, vận tải, du lịch, dịch vụ tư vấn chất lượng cao Thứ tư giải tốt vấn đề môi trường trình phát triển hàng loạt sở kinh doanh hoạt động bán lẻ Hoàn nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường; thúc đẩy nhanh việc áp dụng công cụ kinh tế phù hợp với chế thị trường, tăng cường lực quan chức công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa khắc phục hậu cố môi trường Trang 23 Đồ án môn học Lập quy định quốc tế tiêu chuẩn môi trường để vận dụng phù hợp vào điều kiện Việt Nam, nâng cao lực quan trắc môi trường, phát triển công nghệ môi trường Ðẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thành lập hiệp hội môi trường, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông môi trường VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP: Thay tìm cách chống đỡ công đối thủ cạnh tranh nhằm làm suy yếu lợi cạnh tranh mình, doanh nghiệp “tự làm để làm cũ đối thủ” Sau số cách để thực mục tiêu trên: Tìm hiểu khách hàng: Sử dụng kênh thông tin thiết lập để tìm hiểu khách hàng - không tên địa khách hàng mà còn: o Họ ai? o Gia đình họ gồm ai? o Họ kiếm sống cách nào? o Họ mong muốn điều gì? o Điều họ thích không thích? Doanh nghiệp có thông tin trực tiếp hỏi khách hàng thông qua khảo sát thị trường Sử dụng liệu khách hàng tại: Doanh nghiệp cần xem xét thông tin khách hàng mà doanh nghiệp có như: o Họ có thường xuyên mua hàng không? o Họ thường chi mua hàng? o Lần cuối họ mua hàng lúc nào? o Hỏi khách hàng điều họ muốn doanh nghiệp: o Họ mua thứ từ doanh nghiệp doanh nghiệp người cung cấp nhất? o Điều mà họ không thích thương hiệu? o Điều mà họ thích thương hiệu? Khơi gợi tiềm năng: Bao gồm thông tin như: o Họ khách hàng thương hiệu đối thủ nào? o Tại họ không mua thứ từ doanh nghiệp doanh nghiệp người cung cấp? Trang 24 Đồ án môn học o Doanh nghiệp phải làm để thuyết phục khách hàng mua nhiều hơn? Quản trị chất lượng sản phẩm: Cần thường xuyên quan sát, theo dõi nắm bắt thông tin chất lượng sản phẩm nhà cung cấp, để có phản ứng kịp thời trước sản phẩm bị nghi ngờ không đảm bảo chất lượng Để làm vậy, doanh nghiệp bán lẻ cần nâng cao nghiệp vụ phận quản trị chất lượng (bằng cách liên kết đào tạo tổ chức buổi hội thảo chuyên đề, khen thưởng cho nhân viên tìm nguồn hàng tốt…), thường xuyên kiểm tra sản phẩm, hạn sử dụng để kịp thời xử lý Các nhà bán lẻ nước cần đổi công nghệ kinh doanh, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, làm tốt dịch vụ sau bán hàng để thu hút người tiêu dùng, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần Bên cạnh việc chữ tín đặt lên hàng đầu, sản phẩm Việt Nam phải có khác biệt kiểu dáng, mẫu mã, bắt mắt so với hàng ngoại để thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam mua Bên cạnh đó, phải cải tiến sản phẩm có nhóm hàng khác nhau, có nhiều phân khúc hàng hoá cho người tiêu dùng đô thị, nông thôn, người tiêu dùng cao cấp, bình dân… lựa chọn Quản trị nhân doanh nghiệp: Tiến hành đào tạo lại nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ kỹ giao tiếp, ứng xử với khách hàng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật Cụ thể doanh nghiệp cần liên kết với sở đào tạo, tổ chức buổi hội thảo kỹ chuyên đề, tuyên dương cá nhân có thành tích tốt, thường xuyên tiến hành tập huấn Tiến hành kiểm tra, giám sát để phát nhân viên sai phạm nhắc nhở (vì tất nhân viên có thái độ phục vụ không tốt) Tổ chức tình sát với thực tế cho nhân viên luyện tập khả ứng phó, qua điều chỉnh hành vi, thái độ cho phù hợp tiếp xúc với khách hàng Hoạt động truyền miệng - cách thu hút khách hàng: Doanh nghiệp cần ý đến công tác quản lý hoạt động truyền miệng cách tạo cho nhân viên phản xạ tuyên truyền mặt tốt thương Trang 25 Đồ án môn học hiệu lúc, nơi Nhưng cần ý đến hình thức ngôn ngữ thể cho phù hợp với tính cách doanh nghiệp Ví dụ: Trong buổi họp mặt, nơi công cộng, nhân viên siêu thị hỏi thăm người tiêu dùng siêu thị tuyên truyền “đồ giá phải tốt lắm, nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiệt” Tiến hành hoạt động xã hội giúp người lớn tuổi qua đường mặc đồng phục siêu thị, hành động nhỏ có đóng góp to lớn việc thể lời hứa thương hiệu Sắp xếp đội ngũ nhân viên nói “Xin kính chào quý khách đến với cửa hàng!”, “Cám ơn đến với cửa hàng, hẹn gặp lại quý khách lần sau!” trước cửa vào cửa hàng Xu hướng bán lẻ: Áp dụng thương mại điện tử vào cách thức kinh doanh Mua bán trực tuyến trở thành thói quen nhiều người tiêu dùng giới Việc bán hàng qua điện thoại di động mạng xã hội bước tiến Có thể nói “chợ Internet” bước cạnh tranh với hình thức buôn bán truyền thống Internet làm cách mạng ngành buôn bán, tạo nên không gian ảo để nhà sản xuất người tiêu dùng trao đổi với nhau, giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí nhân viên, hành chính, mặt chi nhánh, giải vấn đề hàng tồn kho Do vậy, gian hàng bán mạng ngày thêm phong phú mạng eBay, Amazon Doanh nghiệp nên xem xét tiến hành hoạt động thương mại điện tử website Điều có nghĩa là, doanh nghiệp đưa mặt hàng bày bán siêu thị với giá lên website Khi khách hàng cần dạo quanh website nhấp chuột mua hàng, thay phải tốn thời gian ghé vào sở Một lợi ích giảm thiểu thời gian chờ đợi toán khách hàng tiến hành mua hàng web Để làm hoạt động thương mại điện tử, doanh nghiệp cần nhân viên có lực để đảm trách cho hoạt động toán diễn thuận lợi Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiến hành nâng cấp chất lượng trang web nội dung để khách hàng có thêm nhiều lợi ích ghé vào website Doanh nghiệp tham khảo cách thiết kế website sau, trang Trang 26 Đồ án môn học chủ nên bớt chi tiết hoá, trang chủ tưởng tượng trang riêng biệt gồm: Icon (1) Home About Us IR CSR Features Global Network Brandname (2) Background + Slogan (3) Mỗi tiêu đề cột có list riêng kèm theo ta click vào, chọn thông tin cần list liệu tự động hiểu thị khoảng DETAIL, việc tìm kiếm dễ dàng khách hàng cần thông tin doanh nghiệp Nâng cao trách nhiệm xã hội: Thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ, sản phẩm hàng hóa, bao bì xanh, sạch, thân thiện với môi trường xu hướng người tiêu dùng tương lai Tham gia chương trình tài trợ nhân đạo để nâng cao uy tín doanh nghiệp Phải biết liên minh: Các nhà bán lẻ Việt Nam phải biết liên minh để có đơn hàng lớn, mua giá rẻ - bán giá thấp Khi đó, nhà bán lẻ Việt Nam cạnh tranh với đại siêu thị nước với mức giá bán hợp lý Mà quan trọng người tiêu dùng hưởng chế độ mua gốc, bán ngọn, trung gian Như vậy, nhà bán lẻ nước không bị đại siêu thị nuốt chửng mà thu hút người tiêu dùng Việt Nam trở thành khách hàng chung thuỷ Do vậy, cần tạo đột phá ứng dụng phương thức bán lẻ đại, lại điểm yếu ngành bán lẻ Việt Nam Hơn hết, DN nước cần bắt tay liên kết nâng cao sức mạnh vấn đề nhiều hạn chế Các hệ thống siêu thị nước phải tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ hệ thống tổng kho; đầu tư cho hệ thống RRP (kế hoạch hóa nguồn nhân lực doanh nghiệp TPHCM tỉnh; đầu tư nâng cấp toàn sở vật chất, nâng Trang 27 Đồ án môn học cấp trang thiết bị, mở rộng nghiệp vụ), công nghệ hóa điện tử quản lý đầu tư cho chiến lược người Cụ thể thu hút lực lượng lao động trẻ đào tạo nước nước ngoài; tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác lớn như: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – SATRA công ty bạn, không phân biệt thành phần kinh tế, ngành hàng kinh doanh, như: công ty CP Thương mại tỉnh Cần Thơ, Gia Lai; Công ty Lương thực Vĩnh Long, Công ty Xuất nhập An Giang; Công ty Xây lắp BMC,… Xây dựng kênh phân phối cho doanh nghiệp thật hiệu quả: Doanh nghiệp cần xây dựng biện pháp mang tính chiến lược cạnh tranh như: tiếp tục đầu tư nâng cao giá trị thương hiệu; tăng hàm lượng giá trị gia tăng cách đa dạng hóa mặt hàng với chất lượng công nghệ cao mẫu mã đa dạng; tăng cường khâu thiết kế sản phẩm, gắn liền với cải tiến tiếp thị bán hàng nhằm mang tính chuyên nghiệp đạt tầm cỡ quốc tế; xây dựng phát triển hệ thống phân phối nước nhiều hình thức; đưa công nghệ vào sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế Các doanh nghiệp cần chủ động dùng toàn hàng Việt Nam, thuyết phục người tiêu dùng mua hàng Việt Nam Để thay đổi thói quen, tâm lý sính hàng ngoại người tiêu dùng, muốn Cần có vận động “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” phải diễn hàng ngày, hàng từ phim ảnh, đến giáo dục nhà trường có tác động hiệu đến toàn dân, toàn xã hội Có xâm nhập hàng nước làm lung lay mặt KẾT LUẬN Trang 28 Đồ án môn học Việt Nam gia nhập vào WTO nói điều đáng mừng cho triển vọng kinh tế, song điều đáng lo ngại doanh nghiệp bán lẻ non nớt Bên cạnh đó, từ thực tế thấy công tác xây dựng quản trị kênh bán lẻ phức tạp Mặc dù biết phải xây dựng chế quán cho doanh nghiệp thực tế khó thực Nó đòi hỏi nỗ lực tất bên bao gồm Nhà nước Trong đó, ban lãnh đạo công ty phải nhân tố chủ chốt, người đầu hướng dẫn, giúp đỡ nhân viên cấp thực Nhất thời hội nhập nay, mà đại gia siêu thị nước ngấp nghé thị trường bán lẻ Việt Nam đặc điểm giá rẻ, hàng hoá chất lượng không mạnh cạnh tranh Khi đó, doanh nghiệp cần tập trung vào sắc không với tính cách thân thiện, gần gũi mà phải “thương hiệu biết quan tâm, chăm sóc” Xem việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng mục tiêu phấn đấu dài hạn, không để làm vài lần mà phải tiến hành liên tục, thường xuyên Một cách tổng quát, nhóm chúng em đưa sở lý luận trình thâm nhập thị trường giới Việt Nam Thông qua việc phân tích thực trạng quản trị hệ thống bán lẻ, ta thấy nhiều bất cập (đã phân tích trên) không giải kịp thời gây tổn hại đến hình ảnh Việt Nam trường quốc tế phát triển hệ thống bán lẻ đồ sộ nay, ngăn cản thương hiệu doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng tiềm Thông qua thực trạng đó, nhóm đưa nhận xét giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động bán lẻ Mặc dù chuyên nghiệp cần thiết sử dụng làm tài liệu tham khảo để từ cải thiện mặt hạn chế thị trường bán lẻ nói chung doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nói riêng gia nhập WTO Trang 29 [...]... phối nhỏ lẻ; Sáu là, tăng cường liên kết hợp tác giữa các nhà phân phối trong nước; liên kết giữa nhà sản xu t, nhà phân phối để ổn định nguồn hàng và thị trường tiêu thụ 2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào thị trường bán lẻ là một vấn đề nan giải hiện nay Nhà đầu tư trong nước cho rằng mình không có thế mạnh,... cường quốc thương mại trong tranh chấp dựa trên những luật lệ chung 4 Khó khăn cho thị trường bán lẻ khi Việt Nam gia nhập WTO: Việt Nam gia nhập WTO cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam Những quy tắc, luật lệ của WTO (về sở hữu trí tuệ, đầu tư, dịch vụ ) gây nhiều thiệt thòi cho các doanh nghiệp bán lẻ (bộ phận cơ bản cấu thành nên thị trường bán lẻ) trong nền kinh tế đang... nước có thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới Do đó, Việt Nam luôn là một mảnh đất màu mỡ với các tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới Một minh chứng cụ thể là hiện nay thị trường bán lẻ đã thu hút một số tập đoàn nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực này: tập đoàn Metro đăng ký kinh doanh theo hình thức bán buôn nhưng thực ra hoạt động phần lớn là bán lẻ (bán cho người mua cuối cùng) Big C hoạt động theo... suất bình quân) ngay khi gia Giày dép nhập 5 năm 50 40 30 Thuận lợi của thị trường bán lẻ khi Việt Nam gia nhập WTO: Trở thành thành viên của WTO, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ có cơ hội tận dụng được nhiều điều kiện thuận lợi do những nguyên tắc và quy định của tổ chức này đem lại để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường Trang 13 Đồ án môn học bán lẻ và từng bước tham gia vào các chuỗi... rộng thị trường bán lẻ và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: WTO có thể nói là một sân chơi đầy thách thức, đòi hỏi người tham gia vào nó phải có một sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần để có thể vượt qua rào cản quốc gia và tiến tới hội nhập với thế giới Vì Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng, có khả năng thu hút một làn sóng đầu tư mạnh từ các nước trên thế giới, đó vừa... nhà bán lẻ nước ngoài mở điểm bán lẻ thứ hai tại Việt Nam theo cam kết WTO Các nhà bán lẻ nước ngoài được xét điều kiện ENT trong từng trường hợp cụ thể dựa trên 3 tiêu chí khách quan: Số lượng các nhà bán lẻ trên một địa bàn cụ thể; sự ổn định của thị trường và quy mô địa lý của khu vực dân cư Tuy nhiên, nếu thị trường cần thêm một điểm bán thì địa phương sẽ cấp phép còn nếu cho rằng chưa cần, nhà quản... phát triển của một hệ thống bán lẻ đồ sộ hiện nay, ngăn cản thương hiệu của các doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng tiềm năng Thông qua thực trạng đó, nhóm đã đưa ra nhận xét và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động bán lẻ hiện nay Mặc dù không có sự chuyên nghiệp cần thiết nhưng vẫn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để từ đó cải thiện các mặt còn hạn chế của thị trường bán lẻ nói chung... ngoài Việt Nam gia nhập WTO có cả tác động tích cực cũng như tiêu cực nhưng tác động tổng thể đến nền kinh tế Việt Nam là tích cực, cụ thể là: Tiềm năng của thị trường bán lẻ Việt Nam là rất lớn, nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng liên tục cao, ổn định chính trị, đông dân, cơ cấu dân số trẻ (hiện có 57% dân số có độ tuổi dưới 30) Việt Nam liên tục được xếp thứ hạng cao về chỉ số phát triển kinh doanh bán. .. vấn chất lượng cao Thứ tư là giải quyết tốt các vấn đề về môi trường trong quá trình phát triển của hàng loạt các cơ sở kinh doanh trong hoạt động bán lẻ hiện nay Hoàn hiện và nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường; thúc đẩy nhanh việc áp dụng các công cụ kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường, tăng cường năng lực của các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa... tiêu dùng Việt Nam trở thành khách hàng chung thuỷ của mình Do vậy, cần tạo sự đột phá cũng như ứng dụng phương thức bán lẻ hiện đại, trong khi đây lại là một trong những điểm yếu của ngành bán lẻ Việt Nam Hơn bao giờ hết, các DN trong nước cần bắt tay liên kết nâng cao sức mạnh của mình nhưng vấn đề hiện còn nhiều hạn chế Các hệ thống siêu thị trong nước phải tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ tại hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế hôi nhập WTO, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế hôi nhập WTO, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường bán lẻ Việt Nam trong xu thế hôi nhập WTO

Từ khóa liên quan