0

sơ đồ máy điều hòa inverter

17 13,100 82
  • sơ đồ máy điều hòa inverter

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2016, 09:16

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA ĐỊA CHỈ DUY NHẤT – 78 PHỐ VỌNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI Tel: (04)6 278 0670 - (04)3 628 5668 http://hocnghetructuyen.vn http://daynghebachkhoa.vn http://hocnghe.com.vn Design: Vũ Văn Vĩnh TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 12V ULN2003 1 14 13 BLUE 15 PINK 16 DAIKIN INDOOR BOARD DIAGRAM – ECU Design by: Vũ Văn Vĩnh http://daynghebachkhoa.vn Tài liệu đăng ký quyền RED 12V 12 ORANGE M YELLOW STEP-MOTOR UP/DOWN R13 R12 BLACK AC_L 11 10 ECONAVI R11 15V WHITE IC6 5V 15V C70 BLUE HALL IC VIOLET GRAY ~ - 28 27 26 DAIKIN 4EB17463 55 56 57 25 5V 59 R39 R6 R7 R8 5V 60 IC10 - EEPPROM 21 20 62 RESET 19 18 64 Q5 5V X2 22 R40 X1 23 63 58 61 Q2 24 VDD RED 5V 29 VDD WHITE IC5 52 54 R50 OUT DOOR INTERFACE BLACK 30 S93C56 51 31 53 + 32 50 12V ~ POWER 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 49 PHOTO TRIAC G3MB202PL AC_N TIMER XT1 IC4 - RESET 5V 5V WHITE ACDET 17 OIS101 AC_N 5V 10 11 12 13 14 15 16 R106 THERMISTOR AC_L R53 ROOM – TH = 15K AT 30'C 5V O I IC302 LA7805 R81 1K INDOOR – TH=15K AT30'C 8V C21 5V VCC OUT GND GND VCC 5V R92 15K R91 15K R82 1K R89 ECONAVI BLACK 5V R88 BUZER 5V Q6 5V OUT REMOTER R58 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KHỐI NGUỒN XUNG TRÊN VỈ ĐIỀU KHIỂN DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA INVERTER DAIKIN – Design: Vũ Văn Vĩnh BD301 PTH301 FU1 ~ V1 C104 + C301 R316 ~ C302 - R325 15V L301 D305 C306 R315 R305 R302 R306 C305 R313 C303 8V D301 D308 C308 R304 R301 D303 IC301 MA8910 D311 C302 C304 R332 C331 D302 ZD301 Q302 R317 Q301 R333 C311 R331 R309 R307 R314 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA R319 R310 OIS301 R321 R329 78 PHỐ VỌNG - HÀ NỘI 311 Địa đào tạo chuyên sâu mạch điều khiển điều hòa thông thường điều hòa Inverter IC303 R312 Tài liệu đăng ký quyền MẠCH GIAO TIẾP GIỮA DÀN LẠNH VÀ DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA INVERTER DAIKIN 5V 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 49 50 31 51 30 52 28 54 27 55 D1 55V AC_L AC_L 29 53 5V 26 DAIKIN 4EB17463 56 57 R11 24K BLACK R14 ZD3 OIS1 ZD1 Q1 ZD4 ZD2 24 X1 23 58 X2 22 Dàn lạnh 59 R16 25 21 61 20 62 RESET 19 63 64 VDD 60 VDD 5V R19 R17 18 D4 R20 OIS2 ACDET 17 10 11 12 13 14 15 16 Q2 25 – 30V DC R15 R18 D2 RED RED RED R12 13K 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 41 OIS402 5V R404 R413 R431 6K8 ZD401 R430 13K 42 D410 43 44 R432 13K 45 25V to 30VDC is ok Q401 6437108A10FV 4EB17474-4 46 19 18 17 16 Dàn nóng 15 47 14 48 ZD402 13 49 50 51 52 5V TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA 78 - Phố Vọng - Hà Nội 54 R480 55 OIS401 56 Q403 R416 R415 57 AC_N AC_N WHITE Địa đào tạo chuyên sâu mạch điều khiển điều hòa thông thường điều hòa inverter 11 10 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 X2 R403 12 53 R472 X1 5V BLACK BLACK C6 –220M 100V R50 32 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU KHIỂN DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA INVERTER DAIKIN - DESIGN VŨ VĂN VĨNH - TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN DB3 L2 L R3 FU1 C R22 R23 R24 R25 15V D8 C9 C14 C D6 N C76 22M/400V 12V D9 C15 PC817 LA7805 D7 ZD6 5V D10 STR-A6151 IC4 6 ZD7 R204 1K R26 OIS3 R27 R29 R30 OIS4 C13 C11 R28 PC817 ZD5 Q15 8M DIN 78 PHỐ VỌNG - HÀ NỘI 5V DOUT OUTDOOR TH1 15K at 30 độ C TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA CLK EEPROM CS 5V NC IC3 - S93C66 6437108A10FV 4EB17474-4 1K OUTDOOR TH2 15K 30 độ C 1K Địa đào tạo chuyên sâu mạch điều khiển điều hòa thông thường điều hòa Inverter 12V IC10 – TD62064 12V S90 14 11 16 OUTDOOR TH3 15K 30 độ C COMP 5V 1K S90 Van tiết lưu C16 5V TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA 78 Phố Vọng - Hà Nội http://hocnghetructuyen.vn http://daynghebachkhoa.vn 5V 5V 5V 5V IC RESET Thach Anh 5V 5V SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH ĐIỀU HÒA PANASONIC INVERTER - DÀN LẠNH UP - DOWN HTTP://HOCNGHETRUCTUYEN.VN BLACK 11 10 60 59 58 57 56 55 54 53 12V 12V ULN2003 61 39 IC03 63 BRN 64 5V TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA 69 70 71 72 73 74 75 NC 76 77 LEFT - RIGHT 12V 5V AUTO R42 ACDET IN AC_N 29 WHITE 28 27 26 R327 5V 25 R214 24 PC307 R321 23 22 R215 80 AC_L Q201 21 R212 HTTP://HOCNGHETRUCTUYEN.VN REMOTE ULN2003 10 M YELLOW 30 VDD DISPLAY 31 79 32 78 5V VDD RST 10 ORANGE IC05 33 Địa nhất: 78 - Phố Vọng - Đống Đa - Hà Nội ĐT: (04) 6278 0670 – (04)3 628 5668 Http://hocnghetructuyen.vn Http://daynghebachkhoa.vn Http://hocnghe.com.vn ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU - ĐIỀU HÒA - TỦ LẠNH - MÁY GIẶT TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU TỪ MÁY THÔNG DỤNG ĐẾN MÁY INVERTER NC 34 68 BLUE 35 67 11 36 66 ECONAVI PINK 37 38 PANASONIC MN101E31GMN 424P20L9 65 12 40 AC_L RED 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 62 AC_L 13 12 5 YELLOW M 12V 13 ORANGE 14 BLUE 15 5V 16 14 15 16 PINK 12V BUZER RED 10 11 12 13 14 15 16 17 18 D304 R320 R219 20 11 12 12V X01 13 14 15 IC202 ROOM – TH = 12K AT 30'C 5V 5V IC 6,5V R88 INDOOR – TH=15K AT30'C 5V 12V TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN CN-TH R61 R87 R62 POWER SUPPLY SWITCHING BLACK KHỐI NGUỒN XUNG VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT DÀN LẠNH - MÁY PANASONIC INVERTER – DESIGN VŨ VĂN VĨNH L DB301 LF301 C102 R102 TH301 12V D201 C203 F301 ZNR301 C309 C316 D103 N C315 68M 450V TH302 10 R326 22M OHM IC202 05N 116 6,5V 5V R331 22M OHM MIP2F2 D102 IC101 R107 C106 C201 C202 11 R112 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA Địa nhất: 78 PHỐ VỌNG - HÀ NỘI – 046.278.0670 Trung tâm có giáo trình hoàn thiện Điều hòa - Tủ lạnh - Máy giặt INVERTER Đào tạo chuyên sâu - Điều hòa -Tủ lạnh - Máy giặt Cả phần cơ, phần nhiệt Mạch điện tử Từ dòng máy thông thường đến dòng máy INVERTER C104 D302 20V C305 R202 R201 R113 R208 C105 K PC308 R IC201 A QUẠT DÀN LẠNH R209 R204 Q302 16V FR301 Q304 IC05 R303 R309 R339 R304 ZD302 ZD304 ZD305 EL 816 D408 13 5V VI XỬ LÝ PC305 15 26 16 R305 R 2501 KK411 5V 12V 21 R311 PC306 30 14 R315 R302 EL 816 D408 PC303 R51 5V R307 R306 PANASONIC MN101E31GMN 424P20L9 MẠCH GIAO TIẾP GIỮA DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH MÁY PANASONIC INVERTER 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 41 20 42 19 PANASONIC MN101E31G 43 44 VDD 18 X2 17 DÀN LẠNH 46 14 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA 50 54 55 56 57 58 59 R254 10K BLACK R9 10K R ZD3 PC2 ZD1 12 100K RST 11 Địa nhất: 78 - Phố Vọng - Đống Đa - Hà Nội ĐT: (04) 6278 0670 – (04)3 628 5668 Http://hocnghetructuyen.vn Http://daynghebachkhoa.vn Http://hocnghe.com.vn ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU - ĐIỀU HÒA - TỦ LẠNH - MÁY GIẶT TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU TỪ MÁY THÔNG DỤNG ĐẾN MÁY INVERTER 5V R ZD2 10 5V VDD Q ZD4 C1 –22M 100V 49 53 55V 13 48 52 D2 AC_L AC_L 15 47 51 BLACK BLACK X1 16 45 5V R R D R20 PC1 Q 25 – 30V DC 60 R R D40 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 RED RED RED DATA R8 13K 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 PC301 59 58 57 VDD 56 55 54 D301 60 53 5V R333 R313 R329 6,8K R328 6,2K ZD301 25V to 30VDC is ok 16 ZD303 15 10 IC03 11 52 PANASONIC MN103SE4KND 13 R334 DÀN NÓNG 48 47 14 R335 R350 15 16 PC302 Q303 R337 R308 17 AC_N AC_N WHITE TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 46 45 44 43 18 42 19 20 50 49 12 5V 51 X1 X2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 41 33 34 35 36 37 38 39 40 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH DÀN NÓNG MÁY PANASONIC INVERTER FUSE301 FUSE300 20A AC-BLK C301 Z C300 LF300 Dây vàng RY-FM Z Dây xanh Z Z Z Z Z Quạt nóng Z AC-WHT Z Dây đỏ CN301 RED TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA 78 PHỐ VỌNG - HÀ NỘI - TEL: (04)6278 0670 HTTP://HOCNGHETRUCTUYEN.VN HTTP://DAYNGHEBACHKHOA.VN HTTP://HOCNGHE.COM.VN DESIGN BY VŨ VĂN VĨNH TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PTC300 Z Z Dây xám Dây trắng Dây đỏ CN200 (TO CN300) Z RY-PWR L300 Z Dây đen RY-FM Z RY-PWR Dây xanh lơ Dây trắng Z Dây cam 15V ĐỊA CHỈ DUY NHẤT ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HÒA THÔNG THƯỜNG VÀ ĐIỀU HÒA INVERTER - MÁY GIẶT MACH GIAO TIEP QF Z Z Z Z Q-PWR R179 R180 CT1 71 C29 32 64 PANASONIC MN103SE4KND 68 28 X2 27 15V ECU DAN NONG EEPROM 65 67 11 12 15V 45 46 5V LA7805 D34 10 C98 11 FB VCC 12 R177 + D31 U V 13 14 15 16 R C87 10 9 69 66 76 5V C85 33 D STRV152 + 31 12 ~ D12-D15 - OCP 18 V_START DB1 FUSE3 61 ~ RST 39 49 R219 C99 D30 47 C95 D32 ‘ 15V D33 W PC3 OPTO - C94 C91 2 5V SƠ ĐỒ MÁY ĐIỀU HOÀ LG INVERTER - DÀN LẠNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA –78 PHỐ VỌNG - HÀ NỘI – 046.278.0670 DESIGN VŨ VĂN VĨNH - TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN RY-COMP IC01S UNL2004 12V AC_L AC_L 10 41 24 BUZER BRN IC01S UNL2004 VCC 331 26 27 28 29 30 512 OUT 25 GND 32 101 R02K 1K 5V VI XỬ LÝ DÀN LẠNH 472 IC03S UNL2004 12V 12 13 56 31 57 34 35 16 Q01S ‘ 5V 58 Q02S 59 Q03S 60 INDOOR – TH / 4K AT 29 DO C TH2 5V 10 51 R08H 1K RED A PINK 12V BLUE B ORANGE D M C YELLOW UP/DOWN STEP-MOTOR UP/DOWN 12 13 14 IONLIZER 15 16 12V 160G 5V VCC A0 19 49 TH1 12V 11 5V 1212 LEFT / RIGHT 24C08WP WP A1 17 CLOCK A2 18 DATA 5V M YELLOW D 11 16 3 ORANGE C 6201 ROOM – TH / 8K AT 29 DO C BLUE B 10 ‘ ‘ PINK ‘ 15 55 ‘ D78F0537 IC02S UNL2004 14 54 ‘ 53 A 16 13 RED 15 ‘ 12 14 37 ‘ 11 36 11 10 ‘ ‘ DISPLAY R04K 1K 12V 10 33 AUTO INVERTER 12V 5V Mắt nhận 5V HOCNGHETRUCTUYEN.VN BRN R06H 1K VSS EEPROM KHỐI NGUỒN XUNG VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT DÀN LẠNH - MÁY LG INVERTER – DESIGN VŨ VĂN VĨNH BD01J N/F01J L C01D R01D NTC F1 ZNR01J C03J C01J D01D N C02J 100M 450V IC03D D03D 12V LA7805 TNY276PG IC01D C06D TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA Địa nhất: 78 PHỐ VỌNG - HÀ NỘI – 046.278.0670 Trung tâm có giáo trình hoàn thiện Điều hòa - Tủ lạnh - Máy giặt INVERTER Đào tạo chuyên sâu - Điều hòa -Tủ lạnh - Máy giặt Cả phần cơ, phần nhiệt Mạch điện tử Từ dòng máy thông thường đến dòng máy INVERTER C02D D02D 16V 10 R03D C03D R04D PC817 ZD03D IC02D RED ZD01D QUẠT DÀN LẠNH BLACK Q01B 16V WHITE BLUE Q02B R07B R06B YELLOW PC817 5V 10 R05B 11 IC01B 40 VI XỬ LÝ DÀN LẠNH R01B D78F0537 INVERTER INDOOR PC817 5V PWM R05B 39 R02B IC02B 48 PC817 5V TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN R04B IC03B SAA 35723917 5D39 03/29 5V MẠCH GIAO TIẾP GIỮA DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH MÁY LG - INVERTER DESIGN VŨ VĂN VĨNH 5V 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 VDD LG D78F0537A ECU - DÀN LẠNH 34 35 36 16 BRW 15 33 AC_L BRW D01K R02K 9,1K 14 BLACK 13 ZD03K X2 11 39 IC01K ZD01K TRUNG TÂM DẠY NGHỀ X1 10 CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA Địa nhất: 78 - Phố Vọng - Đống Đa - Hà Nội ĐT: (04) 6278 0670 – (04)3 628 5668 Http://hocnghetructuyen.vn Http://daynghebachkhoa.vn Http://hocnghe.com.vn ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU - ĐIỀU HÒA - TỦ LẠNH - MÁY GIẶT TỪ CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU TỪ MÁY THÔNG DỤNG ĐẾN MÁY INVERTER 40 41 42 43 44 45 46 47 R03K ZD02K 5V 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C02K 150M 100V 38 5V R07K R01K 9,1K 12 37 55V AC_L IC02K R05K 30K 25 – 30V DC R06K 61 62 63 64 D03K RED RED RED DATA R04K 30K R09K 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 21 22 23 R05X 15K 78 77 25 D03X 79 24 IC02X 5V 80 76 26 R03X ZD01 Q01X 25V to 30VDC is ok 27 X1 28 X1 29 VDD 30 VDD 31 LG SAA 35617756 MN103SFE4K 32 33 36 IC01X 5V R04X 73 72 71 70 DÀN NÓNG 68 67 TÀI LIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN 66 65 37 BLUE AC_N R01X 74 69 34 35 75 64 38 63 39 62 BLUE AC_N 40 61 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 PTC Z FUSE 15A AC-BRW Dây vàng RY-FM 15V C02J Dây xanh lơ Z C06J NF01J ZNR01J Z Dây đỏ 15V Quạt nóng Z Z Z AC-BLUE Z U7 Z RED IGBT Z + ~ - R23 MACH GIAO TIEP BD01 R05H 6,2K 17 321D ECU 15V R01D 45 C01D D02D 60 5V 31 15V D04D C11D 36 ACDET 19 MN103SFE4K D03D TNY276PG IC02D IC01D 10 55 12V 30 ECU 64 + 5V C04D R01Z 66 28 EEPROM 5V 8 R02Z X2 27 DAN NONG LG 68 R03Z 65 10 U COMP CONTROL IC R04Z C12D V W 67 11 R05Z 69 12 Tài liệu đăng ký quyền 43 R03D PC817 - ZD01D R06Z IC01M 18 16 R02H 10 R01H 11 R03H IC01S 12 5V R04H 12K M63975 13 15V C02S 1000M/400V 14 3 10 15 2 R06H 18K L01 16 SENSOR KHI TROI 8K ZD21S + R11S ~ 2004 5V COMP-OUT=180K AT 29 DO C ~ - 15V R70 R48 D1 BD02 ~ Z Z R51 SENSOR DAN NONG 4K Inverter Outdoor R04D IC03D 42 15V 13 15 16 R21Z IC04D TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO BÁCH KHOA 78 - PHỐ VỌNG - HÀ NỘI R05D LA7805 5V
- Xem thêm -

Xem thêm: sơ đồ máy điều hòa inverter , sơ đồ máy điều hòa inverter