0

Tiểu luận Quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

16 1,765 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2016, 03:54

CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Lời mở đầu Lao động giữ vai trò quan trọng lịch sử loài ngời, Ph.Ăngghen viết: Lao động điều kiện toàn đời sống ngời, đến mức ý nghĩa chúng taphải nói rằng: Lao động tạo thân ngời Trong trình lao động, ngời tác động đến trực tiếp vào giới xung quanh mục đích trình lao động đợc thể kết Nhờ có lao động mà ngời tách khỏi giơí động vật, đồng thời biết vận dụng quy luật thiên nhiên để chinh phục Điều khẳng định lao động hoạt động có ý chí, có mục đíchcủa ngời nhằm tạo giá trị sử dụng định Lao động tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lợng, hiệu nhân tố định phát triển đất nớc Với t tởng chiến lợc Vì ngời phát huy nhân tố ngời, quy phạm luật lao động thể chủ trơng, đờng lối Đảng giải phóng phát triển nguồn nhân lực dồi đất nớ, khuyến khích sử dụng tiềm lao động xã hội, tạo điều kiện môi trtờng để ngời lao động có việc làm, tự lao động, bớc cải thiện đời sống vật chất ngời lao động, đảm bảo tối thiểu việc làm, trả công lao động, an toàn lao động vệ sinh lao động, kết hợp hài hoà sách kinh tế với sách xã hội, coi trọng bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp ngời lao động ngời sử dụng lao động nhằm phát triển sản xuất, đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế, ổn định tình hình kinh tế-xã hội, phục vụ mục tiêu dân giàu,nớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh Với đề tài tiểu luận: Quyền nghĩa vụ ngời lao động theo qui định pháp luật Việt Nam, em xin phân tích nêu nội dung quyền nghĩa vụ ngời lao động theo hiểu biết Trong trình làm thời gian hạn chế thiếu số giấo trình để tham khảo nên tiểu luận tránh khỏi khiếm khuyết Vậy em mong ý kiến đóng góp thầy cô để viết em thêm hoàn chỉnh CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 CHƯƠNG i Nội dung quan hệ pháp luật lao động Nội dung quan hệ pháp luật lao động quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ Trong quan hệ pháp luật lao động, quyền lao động công dân trở thành quyền thực tế bên tham gia có quyền nghĩa vụ pháp lý định Quyền chủ thể tơng ứng với nghĩa vụ chủ thể tạo thành mối liên hệ pháp lý thống quan hệ pháp luậtn lao động Trong quan hệ pháp luật này, chủ thể có quyền có nghĩa vụ nghĩa vụ bên quyền bên Ngoài ra, bên phải thực hiện, tôn trọng quyền nghĩa vụ định mà pháp luật quy định để đảm bảo trật tự, lợi ích xã hội, bảo đảm môi trờng lao động môi trờng sống I Quyền nghĩa vụ ngời lao động: I Trong quan hệ pháp luật lao động, ngời lao động có quyền sau: II - Đợc trả lơng theo số chát lợng lao động III - Đợc đảm bảo an toàn lao động IV - Đợc bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật V - Đợc nghỉ ngơi theo pháp luật quy định theo thoả thuận bên VI - Đợc thành lập gia nhập tổ chức công đoàn VII - Đợc hởng phúc lợi tập thể tham gia quản lý doanh nghiệp theo pháp luật, nội quy điều kiện đơn vị VIII - Đợc đình công theo quy định pháp luật IX Đồng thời ngời lao động phải thực nghĩa vụ: X - Thực hợp đồng lao động, thoả ớc lao động tập thể cháp hành nội quy CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 đơn vị - Thực quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động chấp hành kỷ luật lao động - Tuân thủ điều hành hợp pháp ngời sử dụng lao động II Khách thể quan hệ pháp luật lao động: Trong quan hệ pháp luật lao động, việc thực quyền nghĩa vụ chủ thể để hớng tới mục đích, lợi ích đó, khách thể quan hệ pháp luật lao động Việc xác định khách thể quan hệ pháp luật lao động có ý nghĩa lớn phản ánh lợi ích, mục đích mức độ yếu tố định đến phát sinh, tồn hay chấm dứt quan hệ pháp luật lao động Khi tham gia vào quan hệ pháp luật này, ngời lao động muốn sử dụng sức lao động để có thu nhập đảm bảo sống cho họ gia đìng Còn bên sử dụng lao động muốn có sức lao động để sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh hay dịch vụ Nh vậy, thiết lập quan hệ pháp luật lao động với nhau, bên hớng tới sức lao động ngời lao động khách thể mối quan hệ pháp luật Tuy nhiên, trờng hợp sức lao động khách thể mà khách thể sức lao động đợc đặt vào tình trạng định Vì vậy, muốn ổn định quan hệ pháp luật lao động, Nhà nớc phải có biện pháp, quy định để ổn định tăng cờng sức lao độngcho ngời lao động nh đảm bảo sử dụng hợp lý,hiệu khoa học CHƯƠNG II Quyền nghĩa vụ ng ời lao động I Ngời lao động có quền sau: Ngời lao động đợc trả lơng theo số chất lợng lao động: Phân phối theo lao động quy luật kinh tế khách quan Đó vận dụng quy luật giá trị sản xuất hàng hoá vào việc trả công lao động với ý CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 nghĩa sức lao động hàng hoá, tiền lơng (tiền công) lầ giá sức lao động, tiền lơng (tiền công) trả cho ngời lao động phải đảm bảo cho họ đủ bù đắp hao phí trì sống lâu dài Xuất phát từ quan điểm, nhận thức sức lao động hàng hoá, tiền lơng giá sức lao động, quy định tiền lơng Nhà nớc ban hành phải phản ánh giá trị sức lao động Tuỳ tính chất, đặc điểm khác loại lao động mà Nhà nớc quy định chế độ tiền lơng hợp lý phải quán triệt nguyên tắc: - Lao động có trình độ nghề nghiệp cao thành thạo, chất lợng cao, làm việc nhiều đợc ttrả công cao ngợc lại - Những lao động ngang phải trả công ngang Tuy nhiên, việc vào số lợng chất lợng lao động ngời lao động đợc biểu qua thời gian lao động trình độ nghề nghiệp số lợng chất lợng sản phẩm làm ra, việc trả công lao động phải tính đến điều kiện khác nh: Thu nhập quốc dân, thu nhập doanh nghiệpp, suất lao động đạt đợc để điều tiết việc trả lơng CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Việc chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc làm thay đổi nhận thức lý luận xây dựng sách tiền lơng Theo chế mới: Thừa nhận ngời lao động đợc tự làm việc theo hợp đồng thoản thuận, tự sở sản xuất, nghĩa công nhận tồn khách quan phạm trù sức lao động nh tiền lơng không chỉthuộc phạm trù phân phối mà phạm trù trao đôỉo, phạm trù giá trị Chế độ tiền lơng Nhà nớc quy định, ban hành phải xuất phát từ yêu cầu quan tâm toàn diện tới mục đích, động làm việc, nhu cầu nh lợi ích kinh tế ngời lao động; có nh khơi dậy đợc khả tiềm ẩn ngời lao động để phát triển sản xuất, phát triển xã hội Lao động ngời yếu tố quan trọng giữ vai trò định trình sản xuất, đợc biểu khả t sáng tạo Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp xã hội nào, Nhà nớc thu hút sử dụng tốt lao động sáng tạo, chất xám, thúc đẩy kinh tế phát triển Chính vậy, hoạch định sách tiền lơng cần đánh giá vai trò định ngời Trong kinh tế thị trờng, tiền lơng biểu tiền giá trịucs lao động, giá sức lao động Cũng nh thị trờng khác thị tỷờng sức lao động hoạt động theo quy luật cung cầu Mọi công dân có quyền thuê mớn, sử dụng sức lao động trả công phù hợp với giá trị sức lao động theo pháp luật Nhà nớc Ngời lao động đợc đảm bảo an toàn làm việc: Những quy định an toàn lao động vệ sinh lao động đợc Nhà nớc thống quy định tiêu chuẩn hoá Có hai loại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cấp Nhà nớc tiêu chuẩn cấp ngành - Tiêu chuẩn cấp Nhà nớc tiêu chuẩn bắt buộc thi hành cho nhiều ngành, nhiều nghề phạm vi nớc Các tiêu chuẩn Chính phủ quan đợc Chính phủ uỷ quyền ban hành Đối tợng áp dụng tiêu chuẩn bao gồm tất sở t nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ, nghiên cứu khoa học; quan Nhà nớc, tổ chức xã hội, lực lợng vũ trang có sử dụng, CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 vận chuyển, lu giữ máy thiết bị, vật t, chất phóng xạ, thuốc nổ, hoá chất, nhiên liệu, điện có sử dụng lao động lãnh thổ Việt Nam thuộc thành phần kinh tế, không phân biệt quy mô tổ chức lớn hay nhỏ, nhiều hay lao động ngời quản lý công dân Việt Nam hay nớc - Tiêu chuẩn cấp ngành, cấp sở tiêu chuẩn quan quản lý cấp ngành ban hành phù hợp với tiêu chuẩn Nhà nớc có giá trị bắt buộc thi hành phạm vi đối tợng mà tiêu chuẩn quy định áp dụng Mặt khác, xây dựng mở rộng, cải tạo sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lu giữ loại máy thiết bị, vật t chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh phải có luận chứng biện pháp đảm bảo an toàn lao độn, vệ sinh lao động nơi làm việc ngời lao động môi trờng xung quanh Luận chứng phải đợc quan tra Nhà nớc an toàn lao động, vệ sinh lao động chấp thuận sở quy trình đợc ghi tiêu chuẩn an toàn lao động tiêu chuẩn vệ sinh lao động Bất đơn vị sử dụng nào, nơi làm việc phải đảm bảo không gian, độ thoáng, độ sáng, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hơi, khí độc, bụi, phóng xạ, điện từ trờng, nóng, ẩm, ồn, rung yếu tố có hại khác Các yếu tố phải đợc kiểm tra, đo lờng định kỳ Nghiêm cấm việc thải vào không khí, nguồn nớc đất đai chất gây độc hại việc xử lý cha đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép Nơi làm việc, nơi đặt máy thiét bị, nơi có chất nguy hại phải có bảng dẫn an toàn lao động, vệ sinh lao động phải đặt vị trí ngời dễ thấy, dễ đọc; trờng hợp có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải thực biện pháp khắc phục nguy phải ngừng hoạt động Ngời lao động làm việc nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại phải đợc cung cấp phơng tiện bảo vẹ cá nhân - trang bị mà ngời lao động sử dụng để phòng ngừa, hạn chế tác động yếu tố nguy hiểm, độc hại dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Các phơng tiện bảo vệ cá nhân đợc Nhà nớc tiêu chuản hoá chất lợng quy cách Mọi ngời lao động, không phân biệt công dân Việt Nam hayb ngời nớc làm công việc có yếu tố nguy hiểm, dộc haịi dới hình thức thành phần kinh tế đợc ngời sử dụng lao động trang bị phơng CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 tiện cá nhân cần thiết cho việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Ngời lao động có trách nhiẹm sử dụng, bảo quản tốt phơng tiện bảo vệ cá nhân Ngời lao động đợc bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nớc: Bảo hiểm xã hội hoạt động thiéu đợc đời sống xã hội thiêú ngời lao động, đảm bảo quan trọng có ý nghĩa thiết thực, góp phần ổn định sống cho ngời lao động trờng hợp rủi ro Đảng Nhà nớc quan tâm đến công tác bảo hiểm thực bảo hiẻm xã hội ngời lao động Quyền đợc hởng bảo hiểm xã hội quyền ngời lao động đợc pháp luật ghi nhận bảo vệ Nhà nớc đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thực chế độ bảo hiểm ngời lao động Điều 56 Hiến pháp 1992 quy định: Nhà nớc quy định thời gian lao động, chế độ tiền lơng, chế độ nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội viên chức Nhà nớc ngời làm công ăn lơng khuyến khích phát triển hình thức bảo hiểm xã hội khác ngờinlao động Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội ngời lao động, Luật lao động không quy định quyền đợc hởng chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hu trí chế độ tử tuất, mà quy định trách nhiệm Nhà nớc, đơn vị sử dụng lao động việc đóng góp bảo hiểm thực chế độ bảo hiểm cho ngời lao động Các quyền nghĩa vụ ngời lao động, Nhà nớc đơn vị sử dụng lao động đợc ghi nhận, quy định điều 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 Bộ Luật Lao động Thể nội dung nguyên tắc này, quy định Luật lao động phải đảm bảo cho ngời lao động thành phần kinh tế không phân biệt nghề nghiệp, thành phần xã hội, tôn giáo, giới tính, có tham gia vào quan hệ lao động, có đóng góp bảo hiểm xã hội đợc đảm bảo điều kiện vật chất trờng hợp tạm thời vĩnh viễn sức lao động, việc làm nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, tạo điều kiện để họ an tâm lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Ngời lao động đợc nghỉ ngơi theo pháp luật quy định theo thoả thuận bên: Nghỉ ngơi nhu cầu thiếu đợc sống Vì vậy, Nhà nớc quan tâm đến quyền đợc nghỉ ngơi ngời lao động Điều 56 Hiến pháp 1992 quy định: Nhà nớc quy định thời gian lao động chế độ nghỉ ngơi viên chức Nhà nớc ngời làm công ăn lơng Căn vào tính chất ngành, nghề, đặc điểm lao động khu vực khác nhau, Nhà nớc việc quy định thời gian làm việc hợp lý quy định thời gian nghỉ ngơi ngời lao động nhằm tạo điều kiện cho họ khẳ phục hồi sức khoẻ, tái sản xuất sức lao động tăng suất lao động Thời gian nghỉ ngơi theo chế độ ngời lao động đợc hiểu thời gian mà ngời lao động đợc nghỉ ca làm việc, tuần làm việc, thời gian nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm theo quy định pháp luật Thời gian ngời lao động thực nghĩa vụ lao động nhng đợc tính thời gian làm việc đợc đảmbảo trả lơng Để đảm bảo quyền lợi đáng ngời lao động, Nhà nớc quy định cụ thể chế dộ nghỉ, thời gian quyền lợi ngời lao động nghỉ điều 71, 72, 73, 74, 75, 76 Bộ luật lao động Nh quyền đợc nghỉ ngơi quyền đợc ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật lao động khác Trách nhiệm Nhà nớc ngời sử dụng lao động phải tạo điều kiện để ngời lao động thực đuực quyền Ngời lao động có quyền đợc thành lập gia nhập tổ chức công đoàn: Ngời lao động làm việc doanh nghiệp dù doanh nghiệp t nhân hay Nhà nớc có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy, điều lệ doanh nghiệpp quy định pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật sử dụng lao động Họ thực quyền dó thông qua ngời đại diện họ, tổ chức công đoàn Công đoàn, nh điều 10 Hiến pháp 1992 ghi nhận: tổ chức trị xã hội giai cấp công nhân ngời lao động với quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân viên chức ngời lao động khác, tham gia quản lý Nhà nớc xã hội Quyền đợc thành lập, gia CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 nhập hoạt động công đoàn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quyền quan trọng ngời lao động đợc pháp luật lao động ghi nhận đảm bảo thực II Nghĩa vụ mà ngời lao động phải thực hiện: Thực quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động chấp hành kỷ luật lao động: Trong xã hội, ngời thực hoạt động lao động sản xuất đơn lẻ, tách rời ngời tự xếp trình lao động mình, hoạt động otj ngời không liên quan đến hoạt động ngời khác ngợc lại Song, giả thiết lịch sử, ngời xuất với xã hội loài ngời Trong sống, có nhiều lý khác nh yêu cầu, điều kiện trình lao động, mục đích lợi nhuận, thu nhậpkhiến ngời ta có nhu cầu thực khối lợng công việc định Chính trình lao động chung ngời đòi hỏi phải có trật tự, nề nếp để hờng hoạt động ngời vào việc thực kế hoạch chung tạo kết chung định Cái tạo trật tự, nề nếp trình lao động chung nhóm ngời hay đơn vị kỷ luật lao động Với ý nghĩa này, kỷ luật lao động yêu cầu khách quan tất quan, doanh nghiệp, tổ chứchay rộng với xã hội, sản xuất Sản xuất ngày phát triển, với trình độ phân công, tổ chức lao động xã hội ngày cao vậy, kỷ luật lao động ngày trở nen quan trọng Dới góc độ pháp lý, kỷ luật lao dộng yếu tố quan hệ pháp luật lao động, chế định thiếu Luật lao động Với t cách yếu tố quan hệ pháp luật lao động, kỷ luật lao động nội dung quan hệ này, ngời lao động vào làm việc đơn vị sử dụng lao động nàohọ phải chấp hành kỷ luật lao động, tuân thủ nội quy lao động, quy trình công nghệ, an toàn lao động pháp luật lao động quy định đơn vị yêu cầu - Ngời lao động phải thực quy định cụ thể thời gian làm việc trật tự đơn vị Các đơn vị vào quy định chung pháp luật CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 thoả thuận thoả ớc để quy cụ thể biểu thời gian làm việc ngày, tuần, ca, số ngày làm thêm, bắt đầu làm việc, nghỉ giải lao thời điểm kết thúc ngày, ca làm việc sở thoả thuận hợp đồng lao động, thoả ớc lao động tập thể quy định nội quy lao động, ngời lao động phải thực quy định trên, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng cho trình tổ chức lao động đơn vị, ngời lao động phải tuân theo quy định địa điểm, phạm vi làm việc, lại, giao tiếp, vào cổngđể giữ gìn trật tự chung quan, doanh nghiệp Nghĩa vụ vừa đảm bảo kỷ luật, trật tự đơn vị, vừa tạo điều kiện cho ngời lao động sử dụng hợp lý thời gian, nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cho họ hiệu công việc đơn vị - Ngời lao động phải thực quy định an toàn, vệ sinh nơi làm việc, tuân thủ quy định kỹ thuật, công nghệ Trong trình làm việc ngời lao động phải tuân thủ dẫn an toàn lao động, phải sử dụng, bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân, đảm bảo quy định vệ sinh lao động vệ sinh môi trờng Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, công nghệ phải đợc thực nghiêm ngặt quy phạm kỹ thuật, quy trình công nghệ đảm bảo tính đồng bộ, tính liên kết hiệu hoạt động ngời lao động nh hoạt động tập thể dây truyền sản xuất - Ngời lao động phải bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh đơn vị Vốn, tài sản ngời sử dụng lao động sản xuất kinh doanh đợc Nhà nớc bảo hộ để tạo sản phẩm cho xã hội tạo việc làm cho ngời lao động Vì ngời lao động có nghĩa vụ bảo vệ, không phân biệt tài sản Nhà nớc hay t nhân; làm thiệt hại, họ phải có trách nhiệm bồi thờng theo quy định pháp luật Các tài liệu, t liệu, số liệu có liên quan đến bí mật công nghệ hay bí kinh doanh đơn vị giao cho ngời lao động phạm vi công việc ngời lao động phải có nghĩa vụ giữ gìn Ngời lao động phải tuân thủ điều hành hợp pháp ngời sử dụng lao động: Ngời lao động phải chấp hành quy định mà ngời sử dụng lao động đề Trong thời gian làm việc ngời lao động phải tuân theo hớng dẫn đạo 10 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 ngời sử dụng lao động Phải chấp hành nội quy mà đơn vị đề ra, phải thực hợp đồng lao động Ngời lao động phải tự hoàn thành công việc đợc giao Vấn đề thực công việc không liên quan đến tiền lơng mà liên quan đến hàng loạt yếu tố khác nhụ quyền thân nhân, trách nhiệm nghề nghiệp Vì vậy, đâu, dù tham gia quan hệ lao động với ai, ngời lao động phải hoàn thành công việc đợc giao Nếu đồng ý ngời sử dụng lao động ngời lao động không đợc tự chuyển nghĩa vụ cho ngời khác Khoản Điều 30 Bộ luật lao động nớc ta quy định: Công việc theo hợp đồng lao động phải ngời giao kết thực hiện, không đợc giao cho ngời khác, đồng ý ngời sử dụng lao động Kết luận Trong kinh tế thị trờng có tham gia thành phần kinh tế mức độ khác nhau, phạm vi khác Điều 57 Hiến pháp 1992 ghi nhận : Công dân có quyền tự kinh doanh Nh vậy, sản xuất kinh doanh quyền quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nớc mà quyền công dân Họ tham gia thị trờng cách độc lập với quy mô khác liên doanh, liên kết với cá nhân tổ chức khác để thực mục đích sản xuất kinh doanh Điều phụ thuộc vào số vốn quỹ, khả quản lý tổ chức nhà kinh doanh nhu cầu xã hội ngành sản xuất king doanh dịch vụ Một điều đặc biệt là, tham gia vào thị trờng, lúc đảm đơng hết đợc công việc, khâu trình sản xuất kinh doanh mà họ thờng có nhu cầu tuyển thêm lao động xá hội Nhu cầu đợc xã hội khuyến khích pháp luật cho phép Khoản 3, Điều Bộ luật lao động nớc ta ghi nhận: Mội hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề học nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút nhiều lao động đợc Nhà nớc 11 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Mặt khác, hộ cá thể, cá nhân hộ gia đình điều kiện sống phân công lao động có nhu cầu sử dụng lao động mức độ định Điều làm cho sản xuất phát triển, yếu tố cung cầu lao động xã hội cân Song có điểm thống sử dụng lao động, tất quan đơn vị, cá nhân phải tuân theo quy định pháp luật lao động điều kiện tuyển chọn sử dụng lao động, mức độ đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động Mục lục Lời mở đầu CHƯƠNG i Nội dung quan hệ pháp luật lao động Nội dung quan hệ pháp luật lao động quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia quan hệ Trong quan hệ pháp luật lao động, quyền lao động công dân trở thành quyền thực tế bên tham gia có quyền nghĩa vụ pháp lý định Quyền chủ thể tơng ứng với nghĩa vụ chủ thể tạo thành mối liên hệ pháp lý thống quan hệ pháp luậtn lao động Trong quan hệ pháp luật này, chủ thể có quyền có nghĩa vụ nghĩa vụ bên quyền bên Ngoài ra, bên phải thực hiện, tôn trọng quyền nghĩa vụ định mà pháp luật quy định để đảm bảo trật tự, lợi ích xã hội, bảo đảm môi trờng lao động môi trờng sống ITrong quan hệ pháp luật lao động, ngời lao động có quyền sau: II- Đợc trả lơng theo số chát lợng lao động III- Đợc đảm bảo an toàn lao động IV- Đợc bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật V- Đợc nghỉ ngơi theo pháp luật quy định theo thoả thuận bên VI- Đợc thành lập gia nhập tổ chức công đoàn VII- Đợc hởng phúc lợi tập thể tham gia quản lý doanh nghiệp theo pháp luật, nội quy điều kiện đơn vị VIII- Đợc đình công theo quy định pháp luật IXĐồng thời ngời lao động phải thực nghĩa vụ: .2 X- Thực hợp đồng lao động, thoả ớc lao động tập thể cháp hành nội quy đơn vị .3 - Thực quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động chấp hành kỷ luật lao động Tuân thủ điều hành hợp pháp ngời sử dụng lao động Trong quan hệ pháp luật lao động, việc thực quyền nghĩa vụ chủ thể để hớng tới mục đích, lợi ích đó, khách thể quan hệ pháp luật lao động Việc xác định khách thể quan hệ pháp luật lao động có ý nghĩa lớn phản ánh lợi ích, mục đích mức độ yếu tố định đến phát sinh, tồn hay chấm dứt quan hệ pháp luật lao động Khi tham gia vào quan hệ pháp luật này, ngời lao động muốn sử dụng sức lao động để có thu nhập đảm bảo sống cho họ gia đìng Còn bên sử dụng lao động muốn có sức lao động để sử dụng vào trình sản xuất kinh doanh hay dịch vụ Nh vậy, thiết lập quan hệ pháp luật lao động với nhau, bên hớng tới sức lao động ngời lao động khách thể mối quan hệ pháp luật Tuy nhiên, trờng hợp sức lao động khách thể mà khách thể sức lao động đợc đặt vào tình trạng định Vì vậy, muốn ổn định quan hệ pháp luật lao động, Nhà nớc phải có biện pháp, quy định để ổn định tăng cờng sức lao độngcho ngời lao động nh đảm bảo sử dụng hợp lý,hiệu khoa học CHƯƠNG II 12 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 Quyền nghĩa vụ ngời lao động Phân phối theo lao động quy luật kinh tế khách quan Đó vận dụng quy luật giá trị sản xuất hàng hoá vào việc trả công lao động với ý nghĩa sức lao động hàng hoá, tiền lơng (tiền công) lầ giá sức lao động, tiền lơng (tiền công) trả cho ngời lao động phải đảm bảo cho họ đủ bù đắp hao phí trì sống lâu dài Xuất phát từ quan điểm, nhận thức sức lao động hàng hoá, tiền lơng giá sức lao động, quy định tiền lơng Nhà nớc ban hành phải phản ánh giá trị sức lao động Tuỳ tính chất, đặc điểm khác loại lao động mà Nhà nớc quy định chế độ tiền lơng hợp lý phải quán triệt nguyên tắc: - Lao động có trình độ nghề nghiệp cao thành thạo, chất lợng cao, làm việc nhiều đợc ttrả công cao ngợc lại .4 - Những lao động ngang phải trả công ngang Tuy nhiên, việc vào số lợng chất lợng lao động ngời lao động đợc biểu qua thời gian lao động trình độ nghề nghiệp số lợng chất lợng sản phẩm làm ra, việc trả công lao động phải tính đến điều kiện khác nh: Thu nhập quốc dân, thu nhập doanh nghiệpp, suất lao động đạt đợc để điều tiết việc trả lơng Việc chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc làm thay đổi nhận thức lý luận xây dựng sách tiền lơng Theo chế mới: Thừa nhận ngời lao động đợc tự làm việc theo hợp đồng thoản thuận, tự sở sản xuất, nghĩa công nhận tồn khách quan phạm trù sức lao động nh tiền lơng không chỉthuộc phạm trù phân phối mà phạm trù trao đôỉo, phạm trù giá trị Chế độ tiền lơng Nhà nớc quy định, ban hành phải xuất phát từ yêu cầu quan tâm toàn diện tới mục đích, động làm việc, nhu cầu nh lợi ích kinh tế ngời lao động; có nh khơi dậy đợc khả tiềm ẩn ngời lao động để phát triển sản xuất, phát triển xã hội Lao động ngời yếu tố quan trọng giữ vai trò định trình sản xuất, đợc biểu khả t sáng tạo Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp xã hội nào, Nhà nớc thu hút sử dụng tốt lao động sáng tạo, chất xám, thúc đẩy kinh tế phát triển .5 Chính vậy, hoạch định sách tiền lơng cần đánh giá vai trò định ngời Trong kinh tế thị trờng, tiền lơng biểu tiền giá trịucs lao động, giá sức lao động Cũng nh thị trờng khác thị tỷờng sức lao động hoạt động theo quy luật cung cầu Mọi công dân có quyền thuê mớn, sử dụng sức lao động trả công phù hợp với giá trị sức lao động theo pháp luật Nhà nớc Những quy định an toàn lao động vệ sinh lao động đợc Nhà nớc thống quy định tiêu chuẩn hoá Có hai loại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cấp Nhà nớc tiêu chuẩn cấp ngành - Tiêu chuẩn cấp Nhà nớc tiêu chuẩn bắt buộc thi hành cho nhiều ngành, nhiều nghề phạm vi nớc Các tiêu chuẩn Chính phủ quan đợc Chính phủ uỷ quyền ban hành Đối tợng áp dụng tiêu chuẩn bao gồm tất sở t nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ, nghiên cứu khoa học; quan Nhà nớc, tổ chức xã hội, lực lợng vũ trang có sử dụng, vận chuyển, lu giữ máy thiết bị, vật t, chất phóng xạ, thuốc nổ, hoá chất, nhiên liệu, điện có sử dụng lao động lãnh thổ Việt Nam thuộc thành phần kinh tế, không phân biệt quy mô tổ chức lớn hay nhỏ, nhiều hay lao động ngời quản lý công dân Việt Nam hay nớc - Tiêu chuẩn cấp ngành, cấp sở tiêu chuẩn quan quản lý cấp ngành ban hành phù hợp với tiêu chuẩn Nhà nớc có giá trị bắt buộc thi hành phạm vi đối tợng mà tiêu chuẩn quy định áp dụng Mặt khác, xây dựng mở rộng, cải tạo sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lu giữ loại máy thiết bị, vật t chất có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh phải có luận chứng biện pháp đảm bảo an toàn lao độn, vệ sinh lao động nơi làm việc ngời lao động môi trờng xung quanh Luận chứng phải đợc quan tra Nhà nớc an toàn lao động, vệ sinh lao động chấp thuận sở quy trình đợc ghi tiêu chuẩn an toàn lao động tiêu chuẩn vệ sinh lao động Bất đơn vị sử dụng nào, nơi làm việc phải đảm bảo không gian, độ thoáng, độ sáng, tiêu chuẩn vệ sinh cho phép hơi, khí độc, bụi, phóng xạ, điện từ trờng, nóng, ẩm, ồn, rung yếu tố có hại khác Các yếu tố phải đợc kiểm tra, đo lờng định kỳ Nghiêm cấm việc thải vào không khí, nguồn nớc đất đai chất gây độc hại việc xử lý cha đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép .6 Nơi làm việc, nơi đặt máy thiét bị, nơi có chất nguy hại phải có bảng dẫn an toàn lao động, vệ sinh lao động phải đặt vị trí ngời dễ thấy, dễ đọc; trờng hợp có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải thực biện pháp khắc phục nguy phải ngừng hoạt động Ngời lao động làm việc nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại phải đợc cung cấp phơng tiện bảo vẹ cá nhân - trang bị mà ngời lao động sử dụng để phòng ngừa, hạn chế tác động 13 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 yếu tố nguy hiểm, độc hại dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Các phơng tiện bảo vệ cá nhân đợc Nhà nớc tiêu chuản hoá chất lợng quy cách Mọi ngời lao động, không phân biệt công dân Việt Nam hayb ngời nớc làm công việc có yếu tố nguy hiểm, dộc haịi dới hình thức thành phần kinh tế đợc ngời sử dụng lao động trang bị phơng tiện cá nhân cần thiết cho việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Ngời lao động có trách nhiẹm sử dụng, bảo quản tốt phơng tiện bảo vệ cá nhân Bảo hiểm xã hội hoạt động thiéu đợc đời sống xã hội thiêú ngời lao động, đảm bảo quan trọng có ý nghĩa thiết thực, góp phần ổn định sống cho ngời lao động trờng hợp rủi ro Đảng Nhà nớc quan tâm đến công tác bảo hiểm thực bảo hiẻm xã hội ngời lao động Quyền đợc hởng bảo hiểm xã hội quyền ngời lao động đợc pháp luật ghi nhận bảo vệ Nhà nớc đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm thực chế độ bảo hiểm ngời lao động Điều 56 Hiến pháp 1992 quy định: Nhà nớc quy định thời gian lao động, chế độ tiền lơng, chế độ nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội viên chức Nhà nớc ngời làm công ăn lơng khuyến khích phát triển hình thức bảo hiểm xã hội khác ngờinlao động Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội ngời lao động, Luật lao động không quy định quyền đợc hởng chế độ bảo hiểm xã hội ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hu trí chế độ tử tuất, mà quy định trách nhiệm Nhà nớc, đơn vị sử dụng lao động việc đóng góp bảo hiểm thực chế độ bảo hiểm cho ngời lao động Các quyền nghĩa vụ ngời lao động, Nhà nớc đơn vị sử dụng lao động đợc ghi nhận, quy định điều 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148 Bộ Luật Lao động Thể nội dung nguyên tắc này, quy định Luật lao động phải đảm bảo cho ngời lao động thành phần kinh tế không phân biệt nghề nghiệp, thành phần xã hội, tôn giáo, giới tính, có tham gia vào quan hệ lao động, có đóng góp bảo hiểm xã hội đợc đảm bảo điều kiện vật chất trờng hợp tạm thời vĩnh viễn sức lao động, việc làm nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, tạo điều kiện để họ an tâm lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển Nghỉ ngơi nhu cầu thiếu đợc sống Vì vậy, Nhà nớc quan tâm đến quyền đợc nghỉ ngơi ngời lao động Điều 56 Hiến pháp 1992 quy định: Nhà nớc quy định thời gian lao động chế độ nghỉ ngơi viên chức Nhà nớc ngời làm công ăn lơng Căn vào tính chất ngành, nghề, đặc điểm lao động khu vực khác nhau, Nhà nớc việc quy định thời gian làm việc hợp lý quy định thời gian nghỉ ngơi ngời lao động nhằm tạo điều kiện cho họ khẳ phục hồi sức khoẻ, tái sản xuất sức lao động tăng suất lao động Thời gian nghỉ ngơi theo chế độ ngời lao động đợc hiểu thời gian mà ngời lao động đợc nghỉ ca làm việc, tuần làm việc, thời gian nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm theo quy định pháp luật Thời gian ngời lao động thực nghĩa vụ lao động nhng đợc tính thời gian làm việc đợc đảmbảo trả lơng Để đảm bảo quyền lợi đáng ngời lao động, Nhà nớc quy định cụ thể chế dộ nghỉ, thời gian quyền lợi ngời lao động nghỉ điều 71, 72, 73, 74, 75, 76 Bộ luật lao động Nh quyền đợc nghỉ ngơi quyền đợc ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật lao động khác Trách nhiệm Nhà nớc ngời sử dụng lao động phải tạo điều kiện để ngời lao động thực đuực quyền Ngời lao động làm việc doanh nghiệp dù doanh nghiệp t nhân hay Nhà nớc có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy, điều lệ doanh nghiệpp quy định pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật sử dụng lao động Họ thực quyền dó thông qua ngời đại diện họ, tổ chức công đoàn Công đoàn, nh điều 10 Hiến pháp 1992 ghi nhận: tổ chức trị xã hội giai cấp công nhân ngời lao động với quan Nhà nớc, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi cán bộ, công nhân viên chức ngời lao động khác, tham gia quản lý Nhà nớc xã hội Quyền đợc thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp quyền quan trọng ngời lao động đợc pháp luật lao động ghi nhận đảm bảo thực Trong xã hội, ngời thực hoạt động lao động sản xuất đơn lẻ, tách rời ngời tự xếp trình lao động mình, hoạt động otj ngời không liên quan đến hoạt động ngời khác ngợc lại Song, giả thiết lịch sử, ngời xuất với xã hội loài ngời Trong sống, có nhiều lý khác nh yêu cầu, điều kiện trình lao động, mục đích lợi nhuận, thu nhậpkhiến ngời ta có nhu cầu thực khối lợng công việc định Chính trình lao động chung ngời đòi hỏi phải có trật tự, nề nếp để hờng hoạt động ngời vào việc thực kế hoạch chung tạo kết chung định Cái tạo trật tự, nề nếp trình lao động 14 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 chung nhóm ngời hay đơn vị kỷ luật lao động Với ý nghĩa này, kỷ luật lao động yêu cầu khách quan tất quan, doanh nghiệp, tổ chứchay rộng với xã hội, sản xuất Sản xuất ngày phát triển, với trình độ phân công, tổ chức lao động xã hội ngày cao vậy, kỷ luật lao động ngày trở nen quan trọng .9 Dới góc độ pháp lý, kỷ luật lao dộng yếu tố quan hệ pháp luật lao động, chế định thiếu Luật lao động Với t cách yếu tố quan hệ pháp luật lao động, kỷ luật lao động nội dung quan hệ này, ngời lao động vào làm việc đơn vị sử dụng lao động nàohọ phải chấp hành kỷ luật lao động, tuân thủ nội quy lao động, quy trình công nghệ, an toàn lao động pháp luật lao động quy định đơn vị yêu cầu - Ngời lao động phải thực quy định cụ thể thời gian làm việc trật tự đơn vị Các đơn vị vào quy định chung pháp luật thoả thuận thoả ớc để quy cụ thể biểu thời gian làm việc ngày, tuần, ca, số ngày làm thêm, bắt đầu làm việc, nghỉ giải lao thời điểm kết thúc ngày, ca làm việc sở thoả thuận hợp đồng lao động, thoả ớc lao động tập thể quy định nội quy lao động, ngời lao động phải thực quy định trên, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng cho trình tổ chức lao động đơn vị, ngời lao động phải tuân theo quy định địa điểm, phạm vi làm việc, lại, giao tiếp, vào cổngđể giữ gìn trật tự chung quan, doanh nghiệp Nghĩa vụ vừa đảm bảo kỷ luật, trật tự đơn vị, vừa tạo điều kiện cho ngời lao động sử dụng hợp lý thời gian, nâng cao suất lao động, tăng thu nhập cho họ hiệu công việc đơn vị .9 - Ngời lao động phải thực quy định an toàn, vệ sinh nơi làm việc, tuân thủ quy định kỹ thuật, công nghệ Trong trình làm việc ngời lao động phải tuân thủ dẫn an toàn lao động, phải sử dụng, bảo quản trang bị phòng hộ cá nhân, đảm bảo quy định vệ sinh lao động vệ sinh môi trờng Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, công nghệ phải đợc thực nghiêm ngặt quy phạm kỹ thuật, quy trình công nghệ đảm bảo tính đồng bộ, tính liên kết hiệu hoạt động ngời lao động nh hoạt động tập thể dây truyền sản xuất 10 - Ngời lao động phải bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh đơn vị Vốn, tài sản ngời sử dụng lao động sản xuất kinh doanh đợc Nhà nớc bảo hộ để tạo sản phẩm cho xã hội tạo việc làm cho ngời lao động Vì ngời lao động có nghĩa vụ bảo vệ, không phân biệt tài sản Nhà nớc hay t nhân; làm thiệt hại, họ phải có trách nhiệm bồi thờng theo quy định pháp luật Các tài liệu, t liệu, số liệu có liên quan đến bí mật công nghệ hay bí kinh doanh đơn vị giao cho ngời lao động phạm vi công việc ngời lao động phải có nghĩa vụ giữ gìn 10 Ngời lao động phải chấp hành quy định mà ngời sử dụng lao động đề Trong thời gian làm việc ngời lao động phải tuân theo hớng dẫn đạo ngời sử dụng lao động Phải chấp hành nội quy mà đơn vị đề ra, phải thực hợp đồng lao động Ngời lao động phải tự hoàn thành công việc đợc giao Vấn đề thực công việc không liên quan đến tiền lơng mà liên quan đến hàng loạt yếu tố khác nhụ quyền thân nhân, trách nhiệm nghề nghiệp Vì vậy, đâu, dù tham gia quan hệ lao động với ai, ngời lao động phải hoàn thành công việc đợc giao Nếu đồng ý ngời sử dụng lao động ngời lao động không đợc tự chuyển nghĩa vụ cho ngời khác Khoản Điều 30 Bộ luật lao động nớc ta quy định: Công việc theo hợp đồng lao động phải ngời giao kết thực hiện, không đợc giao cho ngời khác, đồng ý ngời sử dụng lao động .10 11 11 11 11 Kết luận 11 Trong kinh tế thị trờng có tham gia thành phần kinh tế mức độ khác nhau, phạm vi khác Điều 57 Hiến pháp 1992 ghi nhận : Công dân có quyền tự kinh doanh Nh vậy, sản xuất kinh doanh quyền quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nớc mà quyền công dân Họ tham gia thị trờng cách độc lập với quy mô khác liên doanh, liên kết với cá nhân tổ chức khác để thực mục đích sản xuất kinh doanh Điều phụ thuộc vào số vốn quỹ, khả quản lý tổ chức nhà kinh doanh nhu cầu xã hội ngành sản xuất king doanh dịch vụ Một điều đặc biệt là, tham gia vào thị trờng, lúc đảm đơng hết đợc công việc, khâu trình sản xuất kinh doanh mà họ thờng có nhu cầu tuyển thêm lao động xá hội Nhu cầu đợc xã hội khuyến khích pháp luật cho phép Khoản 3, Điều Bộ luật lao động nớc ta ghi nhận: Mội hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, 15 CH s 11 - B1 - H KTQD Chuyờn Photocopy - ỏnh mỏy - In Lun vn, Tiu lun : 6.280.688 dạy nghề học nghề để có việc làm, hoạt động sản xuất kinh doanh thu hút nhiều lao động đợc Nhà nớc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Mặt khác, hộ cá thể, cá nhân hộ gia đình điều kiện sống phân công lao động có nhu cầu sử dụng lao động mức độ định Điều làm cho sản xuất phát triển, yếu tố cung cầu lao động xã hội cân Song có điểm thống sử dụng lao động, tất quan đơn vị, cá nhân phải tuân theo quy định pháp luật lao động điều kiện tuyển chọn sử dụng lao động, mức độ đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động 11 Mục lục 12 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tiểu luận Quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Từ khóa liên quan