0

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ

27 776 3
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2016, 21:44

Thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đều nằm ở vùng kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng lớn về lực lượng lao động và tài nguyên thiên nhiên. Hiện nay Nhà nước đang đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng , nhất là mạng lưới giao thông vận tải để tạo đà khơi dậy các tiềm năng này phát triển.Hậu Giang chỉ có một tuyến độc đạo nối trung tâm tỉnh lỵ là Thị xã Vị Thanh với khu vực là Quốc lộ 61. Trong điều kiện tỉnh Hậu Giang được tách, quốc lộ 61 không thể đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá luu thông giữa Hậu Giang và khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp Quốc lộ 61 nhưng do địa hình chật hẹp, một bên là kênh, một bên là nhà dân sinh sống đông đúc dọc tuyến nên không có điều kiện cải tạo hướng tuyến mà chỉ nâng cấp với quy mô hai làn xe. Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ còn có một tuyến giao thông thủy cũng khá quan trọng là kênh Xáng Xà No nối giữa sông Cần Thơ và sông Cái Tư. Vì vậy, để tạo điều kiện phát triển các khu vực kinh tế phía Bắc Hậu Giang, rất cần thiết phải đầu tư xây dựng một tuyến đường mới hoàn chỉnh nối Thị xã Vị Thanh qua các trung tâm của tỉnh với Thành phố Cần Thơ và Quốc lộ 1A.Do đó,Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco1 phối hợp với tập thể sinh viên nhóm 6 lớp DH2QM4, trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ “ nhằm mục đích: Đánh giá mức độ tác động của việc thực hiện dự án tới môi trường.Đưa ra một số giải pháp để giảm bớt cũng như hạn chế các tác động đó.Đáp ứng nhu cầu vận tải hành hóa lưu thông giữa Hậu Giang và khu vực. Tạo điều kiện phát triển các khu vực kinh tế phía bắc Hậu Giang. Tạo hệ thống giao thông thủy bộ liên hoàn.Tổ chức thực hiện ĐTM Theo Nghị định 292011NĐCP (thay thế, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 802006NĐCP; Nghị định số 212008NĐCP) về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Dự án Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ thuộc nhóm dự án đầu tư phải lập báo cáo ĐTM chi tiết và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tên dự án : Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ” Chủ đầu tư: Sở Giao thông công chính tỉnh Cần Thơ Cơ quan lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 cienco1.Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Tập thể sinh viên Nhóm 6 – lớp ĐH2QM4, Khoa Môi trường, trường ĐH TNMT Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH - TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TỈNH CẦN THƠ ĐƠN VỊ TƯ VẤN: TẬP THỂ SINH VIÊN NHÓM 6, LỚP ĐH2QM4 HÀ NỘI, – 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG / ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN:XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ VỊ THANH - TỈNH HẬU GIANG VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH TỈNH CẦN THƠ ĐƠN VỊ TƯ VẤN: TẬP THỂ SINH VIÊN NHÓM 6, LỚP ĐH2QM4 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Kim Thoa Đào Thị Hải Hà Lê Thị Thương Đoàn Thị Hồng Nhung HÀ NỘI, – 2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Thành phố Cần Thơ tỉnh Hậu Giang nằm vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng sông Cửu Long, có tiềm lớn lực lượng lao động tài nguyên thiên nhiên Hiện Nhà nước đầu tư phát triển sở hạ tầng , mạng lưới giao thông vận tải để tạo đà khơi dậy tiềm phát triển Hậu Giang có tuyến độc đạo nối trung tâm tỉnh lỵ Thị xã Vị Thanh với khu vực Quốc lộ 61 Trong điều kiện tỉnh Hậu Giang tách, quốc lộ 61 đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá luu thông Hậu Giang khu vực Thủ tướng Chính phủ có định sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp Quốc lộ 61 địa hình chật hẹp, bên kênh, bên nhà dân sinh sống đông đúc dọc tuyến nên điều kiện cải tạo hướng tuyến mà nâng cấp với quy mô hai xe Ngoài ra, tỉnh Hậu Giang Thành phố Cần Thơ có tuyến giao thông thủy quan trọng kênh Xáng - Xà No nối sông Cần Thơ sông Cái Tư Vì vậy, để tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế phía Bắc Hậu Giang, cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường hoàn chỉnh nối Thị xã Vị Thanh qua trung tâm tỉnh với Thành phố Cần Thơ Quốc lộ 1A.Do đó,Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1- cienco1 phối hợp với tập thể sinh viên nhóm lớp DH2QM4, trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ “ nhằm mục đích: - Đánh giá mức độ tác động việc thực dự án tới môi trường - Đưa số giải pháp để giảm bớt hạn chế tác động - Đáp ứng nhu cầu vận tải hành hóa lưu thông Hậu Giang khu vực Tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế phía bắc Hậu Giang Tạo hệ thống giao thông thủy liên hoàn  Tổ chức thực ĐTM Theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP (thay thế, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP) việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường, Dự án Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ thuộc nhóm dự án đầu tư phải lập báo cáo ĐTM chi tiết trình quan có thẩm quyền phê duyệt Tên dự án : Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh – tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ” Chủ đầu tư: Sở Giao thông công tỉnh Cần Thơ Cơ quan lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 1cienco1 Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Tập thể sinh viên Nhóm – lớp ĐH2QM4, Khoa Môi trường, trường ĐH TNMT Hà Nội Họ tên Th.S Nguyễn Khắc Thành (cố vấn) Nguyễn Thị Thu Huyền (chủ nhiệm) Cơ quan chuyên môn Khoa Môi trường, Trường ĐHTNMTHN Lớp ĐH2QM4 - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Lớp ĐH2QM4 - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Lớp ĐH2QM4 - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Lớp ĐH2QM4 - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Lớp ĐH2QM4 - Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thoa Đào Hải Hà Lê Thị Thương Đoàn Hồng Nhung Các đơn vị tham gia xây dựng báo cáo ĐTM: Viện Địa chất, Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Địa lý(Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam), Viện Khí tượng thủy văn, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang thành phố Cần Thơ  Mô tả dự án - Phạm vi nghiên cứu: Dự án đầu tư xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ Km79+000 - Km 87+740 Địa phận tỉnh Hậu Giang Gói thầu số 4.2: Km43+400 Km47+352 - Chức dự án: - Quy mô dự án: Tuyến nối đường Vị Thanh - Cần Thơ với đường tỉnh 933 đường trục đô thị thị xã Vị Thanh có chiều dài 5,02km, dự kiến xây dựng với quy mô đường phố cấp I theo TCXD 104 – 1983: + Bề rộng dải phân cách giữa: Bp = 3m + Bề rộng mặt đường xe chạy: Bm = 2x15m + Bề rộng vỉa hè: Bhè = 2x10m + Tổng bề rộng đường: Bnền = 53m Công trình cầu tuyến gồm cầu lớn bắc qua kênh Xáng – Xà No dài 39,5m (B = x (0,25 + + 15 + 0,5) + = 39,5) cầu trung  Căn pháp lý Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang Cần Thơ - Luật Bảo vệ Môi Trường 2014 có hiệu lực từ 1/1/2015 - Luật Đất đai sửa đổi bổ sung năm 2009 - Luật Khoáng sản sửa đổi, bổ sung năm 2005 - Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 - Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường - Nghị định 29/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 18 tháng năm 2011 Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường - Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước - Nghị định số 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khoáng sản - Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản - Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9 năm 2006 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường - Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 Bộ tài quy định chế độ thu, nộp quản lý sử dụng phí, lệ phí tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Nghị số 41 – NQ/TW Bộ Chính trị bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước - Chương trình hành động quốc gia môi trường phát triển bền vững, Thủ tướng phủ phê duyệt năm 2005  - Căn văn kỹ thuật: Quy trình đánh giá tác động môi trường lập Dự án khả thi thiết kế xây dựng công trình giao thông 22TCN 242-98 Bộ Giao thông Vận tải - Hướng dẫn lập báo cáo ĐTM Dự án công trình giao thông (đường bộ, đường sắt, - cầu) Bộ KHCN&MT 1999 Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trường Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường ban hành năm 1995, 1998, 2000 2001 Các Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư đầu tư Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải  Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:  Tiêu chuẩn áp dụng: (a) Tiêu chuẩn chất lượng không khí: - TCVN 5937- 2005: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh - TCVN 5938- 2005: Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa số chất độc hại không khí xung quanh - TCVN 5939- 2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp chất vô - TCVN 5940 - 2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp chất hữu (b) Tiêu chuẩn chất lượng nước - TCVN 5942- 1995: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt - TCVN 5944- 1995: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm - TCVN 5945- 2005: Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải - TCVN 6772- 2000: Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép (c) Tiêu chuẩn tiếng ồn - TCVN 5949-1998: Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng dân cư- Mức ồn tối đa cho phép - TCVN 5948- 1999: Âm học - Tiếng ồn phương tiện giao thông đường phát tăng tốc – Mức ồn tối đa cho phép (d) Tiêu chuẩn rung động - TVN 6952-2001: Rung động chấn động – Rung động hoạt động xây dựng sản xuất công nghiệp – Mức ồn tối đa cho phép môi trường khu công cộng dân cư  Quy chuẩn: - QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí - xung quanh QCVN09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm QCVN08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN03:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giới hạn cho phép - kim loại nặng đất QCVN26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiến ồn Các văn khác có liên quan đến pháp luật môi trường liên quan đến dự án NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG I KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NỀN ST T I Đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh Thông số tế xã hội Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Tọa độ, ranh giới Điều kiện khí hậu, thủy - hải văn Lượng mưa Độ ẩm Gió Mực nước Thủy triều Thủy văn Nhiệt độ Áp suất Cường độ xạ Hải văn Phương pháp đo -Khảo sát thực địa -Bản đồ vệ tinh -Thu thập tài liệu, số liệu -Bản đồ Atlat -Phương pháp GIS -Điều tra khảo sát đo đạc dụng cụ khí tượng thủy văn -Tài liệu tham khảo II Điều kiện địa chất, địa hình, địa Độ dốc mạo Chất lượng nhưỡng Các loại đá -Điều tra khảo sát thổ thực địa -Sử dụng GIS -Kế thừa -Sử dụng đồ Địa hình khu vực dự Atlat án Hiện trạng Môi trường địa phương Môi trường không khí Nhiệt độ không khí Đo tiêu với tần suất đo Độ ẩm lần/giờ, thời gian Tốc độ gió,hướng gió đo từ 6h đến 22h, đo liên tục PM10 16 tiếng Tuân Bụi Pb theo Quy chuẩn Bộ TNMT Bụi (QCVN05: CO 2013/BTNMT) NO2 hướng dẫn VOC tương ứng  Tiến hành đo vị ISO, SEV, WMO, trí nhạy cảm có tuyến đo mẫu ngày tính theo dự án qua nồng độ trung bình (5 ốp/ngày, giờ/1 ốp, từ 6h-22h) vị trí 10 II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT 10 11 12 13 Nội dung công việc Người thực Thời gian hoàn thành Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, Nguyễn Thị Thu Huyền 25/4 – 09/5/2015 khí tượng, thủy văn Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu Đào Thị Hải Hà 25/4 – 09/5/2015 điều kiện tự nhiên, môi trường, Lê Thị Thương KT – XH Khảo sát, thu mẫu, đo đạc phân Nguyễn Thị Thu Huyền 25/4 – 06/6/2015 tích mẫu không khí, mẫu nước, Nguyễn Thị Kim Thoa mẫu đất xung quanh khu Đoàn Thị Hồng Nhung vực dự án Xác định yếu tố vi khí hậu Lê Thị Thương 10 – 17/5/2015 khu vực dự án Đánh giá trạng môi trường khu Đào Thị Hải Hà 10 – 17/5/2015 vực thực dự án Xác định nguồn gây ô nhiễm Lê Thị Thương 18/5 – 01/6/2015 dự án như: khí thải, nước thải, chất Nguyễn Thị Kim Thoa thải rắn, tiếng ồn; xác định loại Đoàn Thị Hồng Nhung chất thải phát sinh trình xây dựng hoạt động dự án phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh Đánh giá mức độ tác động, ảnh Nguyễn Thị Thu Huyền 18/5 – 01/6/2015 hưởng nguồn ô nhiễm kể Đào Thị Hải Hà đến yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, người xung quanh khu vực thực dự án Xây dựng biện pháp giảm thiểu Nguyễn Thị Kim Thoa 02 – 08/6/2015 ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án Xây dựng biện pháp giảm thiểu Nguyễn Thị Thu Huyền 02 – 08/6/2015 ô nhiễm, phương án quản lý môi trường trình hoạt động dự phòng cố môi trường Đề xuất phương án xử lý nước thải, Đoàn Thị Hồng Nhung 02 – 08/6/2015 khí thải, phương án thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động dự án Tham vấn ý kiến UBND Đào Thị Hải Hà 09 – 16/6/2015 UBMTTQ phường nơi thực dự Lê Thị Thương án Xây dựng chương trình giám sát môi Nguyễn Thị Kim Thoa 17 – 24/6/2015 trường Lập báo cáo đánh giá tác động môi Nguyễn Thị Thu Huyền 25/6 – 09/7/2015 trường dự án Lê Thị Thương 13 Đào Thị Hải Hà 14 Báo cáo trước hội đồng thẩm định 14 Nguyễn Thị Thu Huyền 10 – 12/7/2015 III DỰ TOÁN KINH PHÍ Dự toán lập sở văn - TTLT 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc quản lý kinh phí nghiệp môi trường -Thông tư 231/2009/TT-BTC : Quy định chế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng - TT 97/2010/ TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập - Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước đất, nước mưa a xít, nước biển, khí thải công nghiệp phóng xạ - Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quản lý thuế - TT 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân - Nghị định số 65/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế thu nhập cá nhân TT Khoản chi 2 Số lượng Khảo sát thu thập số liệu Vị trí địa điểm thực dự án, Các đối tượng kinh tế - xã hội đối tượng khác xung quanh dự án tài liệu mô tả dự án Khảo sát, lấy mẫu 81.943.000 phân tích thông số môi trường khu vực dự án khu vực xung quanh Mẫu không khí mẫu ( vị trí) PM10 Bụi Pb Bụi 15 Đơn giá (VNĐ) 15.000.000 Thành tiền (VNĐ) 15.000.000 110.265 89.579 141.213 1.102.650 8.957.790 1.412.130 CO NO VOC 2 Mẫu nước ngầm Mẫu nước mặt Mẫu tài nguyên sinh học 6.864.300 1.801.820 1.852.500 196.900 139.584 1.969.000 tiêu pH SO42NO3 NO2NH4 PO43- 68.643 180.182 195.250 10 tiêu PH BOD5 COD TSS Tổng N Dầu mỡ 16 155.300 116.400 156.800 119.400 1.395.840 1.553.000 1.164.000 1.568.000 1.194.000 105.340 189.354 109.523 109.523 132.949 119.977 1.053.400 1.893.540 1.095.230 1.096.230 1.329.940 1.119.770 Mẫu đất tiêu Mẫu độ ồn,rung PH Mùn Tổng P Tổng N Fe Zn Pb tiêu Điều kiện tự Điều kiện tự nhiên,Kinh tế - Xã hội nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội Đánh giá tác động môi Trong giai đoạn trường chuẩn bị Trong giai đoạn thi công Trong giai đoạn vận hành Biện pháp bảo vệ môi Trong giai đoạn trường chuẩn bị Trong giai đoạn thi công Trong giai đoạn vận hành 3 196.900 256.500 224.800 129.300 110.700 64.710 63.710 11.969.000 2.565.000 2.248.000 1.293.000 1.107.000 647.100 637.100 56.381 Lập báo cáo 17 12.000.000 11.200.000 21.000.000 35.000.000 32.000.000 18.900.000 20.200.000 22.000.000 Chương trình quản lý Chương trình quản lý Giám sát môi giám sát môi trường trường Biên tập,in ấn, xuất Chỉnh sửa sau phê duyệt Tổng chi phí trước thuế Thuế giá trị gia tăng VAT (10%) Phí quản lý (5%) Thuế thu nhập cá nhân (10%) Tổng chi phí sau thuế 20.100.000 25.000.000 6.400.000 5.000.000 310.743.000 31.074.300 12.429.720 31.074.300 385.320.000 Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu ba trăm hai mươi nghìn 18 V.KHUNG PHÂN TÍCH CHO ĐTM T T Nguồn tác động Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Giai đoạn chuẩn bị Hoạt động giải phóng mặt gây bụi ô nhiễm không khí -Hoạt động: giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất gây ảnh hưởng đến môi trường sống người dân sinh vật Môi trường bị tác động (chọn môi trường không khí điển hình để lập báo cáo DTM) Môi trường không khí: chất lượng không khí bị ảnh hưởng Phương pháp đánh giá Phương pháp thống kê Phương pháp liệt kê: Chỉ đầy đủ tác động cần ý hoạt động dự án gây Phương pháp điều tra xã hội học: vấn lãnh đạo nhân dân địa phương vấn đề xã hội học 19 Giai đoạn xây dựng -Hoạt động 1: San ủi, đào đắp đường tác động đến môi trường đất, nước, không khí hệ sinh thái -Hoạt động 2: Vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, xăng dầu, phế liệu xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng không khí nguồn nước dọc tuyến Dự án - Hoạt động 1: đào, san Môi trường ủi hạ độ dốc địa hình không khí tác gây nguy trượt lở động khí thải đất - Hoạt động 2: xây dựng cầu gây nguy xói lở thay đổi dòng chảy - Hoạt động 3: nổ mìn tác động đến động vật cư trú khu bảo tồn, làm ảnh hưởng tới điều kiện sống - Hoạt động 4: tập trung công nhân từ nơi khác đến khu vực làm xuất nhiều vấn đề xã hội, đặc -Hoạt động 3: biệt an ninh Nổ mìn phá đất đá gây tăng nguy trượt lở đất đá, sinh bụi không khí làm đục nguồn nước dọc tuyến -Hoạt động 4: Thi công xây dựng gây đục nước, nhiên liệu nguyên vật liệu rơi vãi làm ô nhiễm nguồn nước -Hoạt động 5: Đốt nhiên liệu (làm nhựa đường), dầu bốc gây nhiệt thải, sinh mùi khó chịu làm ảnh hưởng tới 20 Phương pháp tổng hợp, so sánh: so sánh với TCVN, QCVN từ đánh giá tác động môi trường Phương pháp mô hình hoá Phương pháp lấy mẫu sức khỏe, làm ô nhiễm không khí -Hoạt động 6: Hoạt động thiết bị thi công phát thải khí gây ô nhiễm môi trường không khí -Hoạt động 7: Thi công mặt đường toàn tuyến gây ô nhiễm môi trường không khí, nước đất -Hoạt động 8: Sinh hoạt công nhân phát sinh chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường nước, không khí đất Giai đoạn vận hành -Hoạt động : hoạt động lại phương tiện giao thông phát thải khí, rơi vãi vật liệu từ phương tiện lưu thông đường gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường khu vực -Hoạt động 1: hoạt động lại phương tiện giao thông gây tiếng ồn giao thông, tai nạn giao thông, ảnh hưởng tới hệ động thực vật vùng - Hoạt động 2: có dân cư từ nơi khác di cư đến làm phát sinh thêm tác động đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái gây ổn định trật tự xã hội khu vực 21 Môi trường không khí: bị tác động khí thải từ phương tiện giao thông Phương pháp thống kê Phương pháp mô hình hóa VI Biện pháp bảo vệ môi trường Dựa vào vấn đề tác động tới môi trường thực dự án, cần đưa biện pháp giảm thiểu bao gồm: − Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung giai đoạn, từ tiền xây dựng, xây dựng vận hành − Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt nước ngầm giai đoạn xây dựng vận hành − Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất, hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nông lâm nghiệp − Biện pháp xử lý cố môi trường xử lý bom mìn, cháy nổ, sạt lở… − Biện pháp tháo gỡ vướng mắc di dân, tranh chấp, đền bù đất đai, giải phóng mặt − Biện pháp bảo tồn văn hóa, lịch sử sắc dân tộc đồng bào sống ven tuyến dự án xây dựng − Biện pháp quản lý dự án, bao gồm quản lý người vật chất dự án a Trong giai đoạn tiền xây dựng Đối tượng bị tác Biện động Tái định cư pháp giảm Biện pháp phòng Biện pháp ứng phó thiểu ngừa Lập kế hoạch chi tiết Các hộ bị ảnh -Các biện pháp hỗ thực nghiêm hưởng bị chiếm trợ khác thực túc Chương trình dụng 30% diện theo Nghị định đền bù di dân tái tích định cư đất nông số 197/2004/ND-CP nghiệp hỗ Chính phủ Nghị định 84/2007/ trợ ổn định đời sống Thông tư số 116/TTNĐ-CP ngày ổn định sản xuất BTC Bộ Tài 25/05/2007 thông thời gian chính sách tư 06/2007/TT- tháng BTNMT ngày 02/07/2007 đền 22 hỗ trợ dự án -Đền bù thiệt hại đất bù thiệt hại nhà -Đền bù thiệt hại nước thu hồi đất để tài sản sử dụng vào mục đích Quốc phòng an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công Thu hồi đất cộng Lập kế hoạch chi tiết Nt nt thực nghiêm túc Chương trình đền bù di dân tái định cư b Trong giai đoạn thi công Đối tượng bị tác Biện động Chất thải pháp giảm Biện pháp phòng Biện pháp ứng phó thiểu ngừa Lập kế hoạch thực đổ phế thải, đất xây dựng địa điểm Tai nạn lao động thích hợp -Lập Ban an toàn lao -Chủ đầu tư yêu Tổ chức y tế công động công trường cầu nhà thầu trường -Xây dựng ban thi công thực - Lập trạm y tế hành nội quy làm biện pháp kỹ công trường để điều việc công trường, - Tổ chức thuật tổ chức trị ốm đau thông tuyên nhằm đảm bảo thường, cấp phát truyền, phổ biến tuyệt đối an toàn thuốc cho công nhân nội quy cho công cho nhân; móc, người, máy - Tổ chức cứu chữa thiết bị, ca tai nạn lao -Tổ chức theo dõi tai nguyên vật liệu nạn lao động động nhẹ sơ cứu -Tuyên truyền cho -Trang bị bảo hộ lao công 23 nhân ca tai nạn thực nghiêm trọng trước động tốt nội chuyển bệnh -Trang bị công cụ quy công trường phòng cháy chữa -Xây cháy dựng viện hệ - Cung cấp túi thống biển báo, thuốc cấp cứu, cứu chiếu sáng thương cho công đường cao tốc lan trường can, hàng rào lưới thép, sơn kẻ thương trực công đường… Ô nhiễm không khí Tổ chức xe cứu trường Thường xuyên định Kiểm soát chặt chẽ Ban quản lý Dự án kỳ giám sát ô lượng phát thải phối hợp với nhiễm không khí phương tiện thi quan quản lý môi Đối với xe vận công theo TCVN trường địa phương Ô nhiễm nước chuyển đất, cát, vật 6438– 2005 đơn vị quản liệu xây dựng thực định số lý môi trường quản biện pháp 1616/QĐ-BKHCN lý giám sát chất nhằm hạn chế phát ngày 18/7/2006 lượng thải bụi, hạn chế rơi không khí thông qua vãi vật liệu chương trình kiểm trình vận chuyển soát ô nhiễm toàn đầm vùng môi trường -Trong xây dựng cầu Thiết kế xây Khi môi trường nước thiết kế phù hợp dựng hệ thống bị ô nhiễm cần : tiến với vị trí thoát nước hợp lý hành thải lòng khảo sát tính sông gồm công toán chế độ thuỷ văn việc: Thu dọn vật cụ thể liệu xây dựng, - Các vị trí đổ đất cọc sắt, tre bê thải không gần sông tông bãi lòng suối để tránh gây đục sông Tại nơi 24 nước bụi nước xây dựng cầu bị chảy tràn bề mặt sạt lở trình có mưa lớn xây dựng phải đắp -Các nguồn gây ô lại xây kè hai nhiễm dầu từ công bên bờ, nạo vét vật trường thi công, liệu rơi vãi xuống thiết bị thi công lòng sông, suối trạm nhiên liệu, làm đặt vị trạng ban đầu trí phù hợp -Nước thải sinh hoạt khu nhà văn phòng thu gom bể tự hoại chung Ô nhiễm tiếng ồn -Trong trình thi Kiểm soát Giám sát tiếng ồn công, hạn chế tiếng phương tiện trên tuyến ồn cách sử dụng tuyến đường, công trình thi phương tiện, thiết nghiêm cấm công, việc giám sát bị hoàn thiện đủ tiêu phương tiện có độ yêu cầu thực chuẩn thải theo gây ồn lớn Lắp đặt không QCVN biển hạn chế tốc độ khu vực có thiết 26/2010/BTNMT vùng lõi bị gây ồn mức cao - Không nổ mìn vào mà vị trí ban đêm,nổ mìn theo nhạy cảm với tiếng phương pháp bóc từ ồn suốt thời xuống,áp dụng gian thi công phương pháp nổ mìn lỗ khoan nhỏ Ô nhiễm trường đất môi - Bãi chứa đất thải Có giải pháp kết Các công việc khôi lựa chọn trước cấu 25 rãnh thoát phục lại môi trường vị trí cách xa nước ven theo mặt đất bao gồm: khôi sông suối đường vách phục lại cảnh quan - Mọi vật liệu thừa ta luy, để không dùng để mở tạo khu vực dòng chiếm dụng đất làm rộng đường đắp chảy tràn bề mặt công trình tạm san phẳng mái gây xói mòn, rửa xây dựng, san taluy đổ theo trôi xung quanh lấp mặt khu dẫn kỹ sư khu vực thi công vực đào đắp, trồng môi trường, đổ Xây dựng kè bao hai bên đường nơi quy định bờ sông khôi phục lại thảm chấp thuận suối nơi xây dựng thực vật bị -Tại vách taluy cầu cống mở rộng đường dương bị bóc lớp tuyến đường khu vực lán trại, kho thảm thực vật tập kết vật liệu trình thi công trình thi công bảo vệ thực việc trồng cỏ thi công xong xây kè bê tông sau xây dựng xong để giảm thiểu việc sạt lở vào mùa mưa c Trong giai đoạn vận hành Đối tượng bị tác Biện động Không khí pháp giảm Biện pháp phòng Biện pháp ứng phó thiểu ngừa Mức độ ô nhiễm Chủ đầu tư phối Nếu xảy ô nhiễm không khí giai hợp không khí cần đoạn vận hành quan quản lý môi khắc phục giảm thiểu trường địa phương biện pháp thích hợp cách trồng hai nhằm quản lý bên đường với bề giám sát chất lượng rộng từ 5m đến 10m môi trường không Tiếng ồn, độ rung bên khí Tại nơi gần Chủ đầu tư phối Nếu vượt tiêu 26 khu dân cư phải hợp chuẩn cho phép cần xây tường quan quản lý môi khắc phục chống ồn bên trường địa phương biên pháp phù hợp đường nhằm quản lý giám sát tiếng ồn độ rung không để vượt tiêu chuẩn Nước cho phép xuyên Chủ đầu tư phối Nếu nguồn nước bị -Thường kiểm tra, tu sửa hợp ô nhiễm cần tu sửa, hệ thống rãnh thoát, quan quản lý môi khắc phục công trình tiêu thoát trường địa phương biện pháp thích hợp nước mưa, bể lắng, nhằm quản lý hệ thống thu gom giám sát môi trường - Thực chế độ nước quan trắc định kỳ phát khắc phục nguyên sớm nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng nước từ Tại nạn giao thông ban đầu -Lắp đặt xây dựng Tổ chức hướng dẫn Lập trạm y tế, hệ thống biển báo, cách phòng tránh tai xe cứu thương sơn kể đường, hàng nạn giao thông, cách rào, lan ca, hệ thống xử lý tai nạn xẩy đèn chiếu sáng… luật lệ giao thông cho dân xứ đặc biệt với trẻ em 27 [...]... hoạt động của dự án Tham vấn ý kiến UBND và Đào Thị Hải Hà 09 – 16/6/2015 UBMTTQ phường nơi thực hiện dự Lê Thị Thương án Xây dựng chương trình giám sát môi Nguyễn Thị Kim Thoa 17 – 24/6/2015 trường Lập báo cáo đánh giá tác động môi Nguyễn Thị Thu Huyền 25/6 – 09/7/2015 trường của dự án Lê Thị Thương 13 Đào Thị Hải Hà 14 Báo cáo trước hội đồng thẩm định 14 Nguyễn Thị Thu Huyền 10 – 12/7/2015 III DỰ TOÁN... hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án Xây dựng các biện pháp giảm thiểu Nguyễn Thị Kim Thoa 02 – 08/6/2015 ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án Xây dựng các biện pháp giảm thiểu Nguyễn Thị Thu Huyền 02 – 08/6/2015 ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường Đề xuất phương án xử lý nước thải, Đoàn Thị Hồng Nhung 02 – 08/6/2015 khí thải, phương... ĐTM T T 1 Nguồn tác động Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải Giai đoạn chuẩn bị Hoạt động giải phóng mặt bằng gây bụi ô nhiễm không khí -Hoạt động: giải phóng mặt bằng, chiếm dụng đất gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và sinh vật Môi trường bị tác động (chọn môi trường không khí là điển hình để lập báo cáo DTM) Môi trường không khí:... pháp đánh giá Phương pháp thống kê Phương pháp liệt kê: Chỉ ra đầy đủ các tác động cần chú ý do các hoạt động của dự án gây ra Phương pháp điều tra xã hội học: phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương về các vấn đề xã hội học 19 2 Giai đoạn xây dựng -Hoạt động 1: San ủi, đào đắp nền đường tác động đến môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái -Hoạt động 2: Vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị xây. .. xây dựng, xăng dầu, phế liệu xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng không khí và nguồn nước dọc tuyến Dự án - Hoạt động 1: đào, san Môi trường ủi hạ độ dốc địa hình không khí do tác gây nguy cơ trượt lở động của khí thải đất - Hoạt động 2: xây dựng cầu mới gây nguy cơ xói lở và thay đổi dòng chảy - Hoạt động 3: nổ mìn tác động đến động vật cư trú trong khu bảo tồn, làm ảnh hưởng tới điều kiện sống - Hoạt động. .. thải, chất Nguyễn Thị Kim Thoa thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại Đoàn Thị Hồng Nhung chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh Đánh giá mức độ tác động, ảnh Nguyễn Thị Thu Huyền 18/5 – 01/6/2015 hưởng của các nguồn ô nhiễm kể Đào Thị Hải Hà trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung... di cư đến có thể làm phát sinh thêm các tác động đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái và gây mất ổn định trật tự xã hội trong khu vực 21 Môi trường không khí: do bị tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông Phương pháp thống kê Phương pháp mô hình hóa VI Biện pháp bảo vệ môi trường Dựa vào những vấn đề tác động tới môi trường khi thực hiện dự án, cần đưa ra các biện pháp giảm thiểu bao... đơn vị quản liệu xây dựng thực quyết định số lý môi trường quản hiện các biện pháp 1616/QĐ-BKHCN lý và giám sát chất nhằm hạn chế phát ngày 18/7/2006 lượng thải bụi, hạn chế rơi không khí thông qua vãi vật liệu trong quá chương trình kiểm trình vận chuyển và soát ô nhiễm toàn đầm nền vùng môi trường -Trong xây dựng cầu Thiết kế và xây Khi môi trường nước sẽ thiết kế phù hợp dựng hệ thống bị ô nhiễm cần. .. sánh với TCVN, các QCVN từ đó đánh giá tác động môi trường Phương pháp mô hình hoá Phương pháp lấy mẫu sức khỏe, làm ô nhiễm không khí -Hoạt động 6: Hoạt động của các thiết bị thi công phát thải khí gây ô nhiễm môi trường không khí -Hoạt động 7: Thi công mặt đường toàn tuyến gây ô nhiễm môi trường không khí, nước đất -Hoạt động 8: Sinh hoạt của công nhân phát sinh các chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi. .. nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, độ rung trong cả 3 giai đoạn, từ tiền xây dựng, xây dựng cho đến khi vận hành − Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt và nước ngầm trong giai đoạn xây dựng và vận hành − Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất, hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nông lâm nghiệp − Biện pháp xử lý các sự cố môi trường như xử lý bom mìn, cháy nổ, sạt lở… − Biện pháp tháo gỡ vướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án: “ Xây dựng đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ, I. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NỀN, III. DỰ TOÁN KINH PHÍ, V.KHUNG PHÂN TÍCH CHO ĐTM

Từ khóa liên quan