0

Quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2016 trường ĐH Bách khoa Hà Nội

3 140 0
  • Quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2016 trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 21:37

Họ và tên: Lớp: Số hiệu SV: Phách: ĐỀ THI TIN ĐẠI CƯƠNG Thời gian: 70 phút Không sử dụng tài liệu ĐỀ 1 Phách: ĐỀ BÀI Câu 1. Tính kết quả các phép toán sau đây. Biết toán hạng đều là số nguyên không dấu 8 bit, kết quả sau khi tính toán được chuyển thành số thập phân: A = 7 AND 12 a. A = 3 b. A = 19 c. A = 15 d. A = 4 Câu 2. Kết quả của biểu thức 2*3+4/2 > 3 && 3<5 || 10<9 sẽ bằng a. 0 b. 1 c. Không có kết quả nào ở trên d. Biểu thức viết sai, không tính được kết quả Câu 3. Sau khi thực hiện các câu lệnh sau một cách tuần tự int a=5,c=2; float b=11; int d=3; d= (int)b++/c%5; Giá trị của biến d sẽ là : a. 0 b. 1 c. 6 d. 5 Câu 4. Cho các số nguyên không dấu A = FA (16) , B = 153 (8) , C = 200 (10) Hãy sắp xếp A, B, C theo thứ tự tăng dần a. A, B, C b. B, C, A c. A, C, B d. B, A, C Câu 5. Trong các mạng LAN, WAN, MAN, GAN mạng nào có quy mô lớn nhất a. LAN (Local Area Network) b. WAN(Wide Area Network) c. GAN(Global Area Network) d. MAN(Metropolitan Area Network) Câu 6. Giá trị của số thập phân 12.6875 trong hệ nhị phân là: a. 1100.1011 b. 1100.01011 c. 1010.1011 d. 1010.01011 Câu 7. Điền dòng lệnh thích hợp vào dấu (…) trong đoạn chương trình sau để thực hiện thao tác kiểm tra xem người dùng đã nhập đúng giá trị là số nguyên dương nhỏ hơn 10 hay chưa, nếu chưa yêu cầu nhập cho đến khi nào đúng thì thôi. void main(){ int n; do{ printf(“Nhap vao mot so nguyen duong nho hon 10”); scanf(“%d”,&n); }….; } a. while (n<10) b. while (n<10 & n>=0) c. while (n<=0 || n>=10) d. while (n>=0 || n<=10) Câu 8. Giá trị số nhị phân 110101010 khi chuyển sang hệ thập lục phân (hệ cơ số đếm 16) sẽ bằng a. 1AA b. D50 c. FAA d. D5A Câu 9. Cách biểu diễn số âm trong máy tính là a. Thêm dấu – vào trước giá trị nhị phân dương tương ứng Trang 1/7 b. Đảo các bit của giá trị nhị phân dương tương ứng c. Sử dụng mã bù 2 d. Sử dụng mã bù 10 Câu 10. Hãy cho biết sau đoạn lệnh sau biến a nhận giá trị bằng bao nhiêu? int a,b,c; b=10;c=20; a=b>c?100:200; a. a = 0 b. a = -1 c. a = 100 d. a = 200 Câu 11. Hãy cho biết sau đoạn chương trình sau kết quả in ra màn hình như thế nào? void main(){ int a =1; int n=0; while (n<10){ a++; } printf(“a = %d”,a); } a. a = 1 b. a = 10 c. Chương trình lặp vô hạn và không dừng d. Chương trình lỗi cú pháp không chạy được (phân vân!) Câu 12. Hãy cho biết sau khi chạy xong đoạn chương trình sau kết quả ta thu được mảng a như thế nào? void main(){ int a[10]; int temp; int i; for(i=0;i<10;i++){ printf(“Nhap gia tri cho so a[%d]”,i); scanf(“%d”,&a[i]); } temp=a[0]; for(i=1;i<10;i++) if(a[i] > temp) temp =a[i]; a[0]=temp; } a. Phần tử đầu tiên của mảng a được thay bằng phần tử nhỏ nhất trong mảng b. Mảng a sắp xếp theo thứ tự tăng dần c. Mảng a sắp xếp theo thứ tự giảm dần d. Phần tử đầu tiên của mảng a được thay bằng phần tử lớn nhất trong mảng Câu 13. Hãy cho biết sau khi chạy xong đoạn chương trình sau kết quả được đưa ra màn hình là như thế nào? void main(){ char *s; s = “Xin chao cac ban”; s = strstr(s,”cac ban”); printf(“%s”,s); } a. Xin chao b. cac ban c. chao cac ban d. Xin chao cac ban Câu 14. Các thao tác xử lý của máy tính gồm (a) Nhận lệnh tiếp theo, (b) Nhận dữ liệu nếu cần, (c) Giải mã lệnh, (d) Thực hiện lệnh. Trình tự thực hiện hợp lý là? a. a, b, c, d b. a, c, b, d c. c, b, d, a d. d, b, a, c Câu 15. Với khai báo biến M sau int M[4][5] = { 10, 2, -3, 17, 82, 9, 0, 5, 8, -7, 32, 20, 1, 0, 14, 0, 0, 8, 7, 6 }; giá trị của M[1][2] là a. 0 b. 5 c. 8 d. 2 Câu 16. Sau khi thực hiện các lệnh sau một cách tuần tự int i; char str[] = {"helloworld!"}; char words[10]; Trường ĐH Bách khoa công bố quy định tuyển thẳng hệ đại học quy 2016 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố quy định Tuyển thẳng ưu tiên xét tuyển ĐH quy kỳ tuyển sinh năm 2016 Theo đó, thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lóp 12, tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển thẳng vào đại học theo nhóm ngành phù hợp môn đoạt giải theo bảng đây: Môn thi Toán Tin học Vật lý Hóa, Sinh Anh văn học Nhóm Tất KT22, KT51, KT31, ngành nhóm KT23 KT52 KT32, ngành (trừ tuyển TA1, TA2) TA1, TA2 KT33 thẳng Thí sinh đoạt giải cao tuyển thẳng vào chương trình Kỹ sư tài Kỹ sư chất lượng cao, cụ thể sau: Đoạt giải Thành đội viên Giải Giải Giải tuyển nhì quốc gia dự HSG nhất, Giải nhất, Toán nhì Tin HSG nhì, ba Lý nhì, ba Hóa quốc quốc gia HSG thi Olympic gia quốc HSG gia quốc gia khu vực quốc tế Ngành Tất Tất Toán tuyển thẳng ngành ngành Công tin, Vật lý kỹ Hóa dầu nghệ thuật thông tin, Hệ thống thông tin tuyền thông Thí sinh đội tuyển tham dự hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp THPT xét tuyển thẳng vào đại học theo nhóm ngành phù hợp với nội dung đề tài Hội đồng tuyển sinh định theo bảng đây: Loạt giải Giải Giải nhì, giải ba Nhón ngành tuyển Tất nhóm ngành Các nhóm ngành phù hợp thẳng sau: KT13, KT14, KT41, KT42, KT51, KT52, CN1, CN2, CN3 Thí sinh anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc tốt nghiệp THPT tuyển thẳng vào nhóm ngành theo nguyện vọng Thí sinh trúng tuyển ĐH Bách khoa năm có lệnh điều nghĩa vụ quân niên xung phong tập trung hoàn thành nghĩa vụ, phục viên, xuất ngũ mà chưa nhận vào học trường lớp quy dài hạn,… có điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe đủ giấy tờ hợp lệ xem xét nhận vào học theo nhóm ngành trúng tuyển trước Quy chế tuyển thẳng trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố Thí sinh người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy khám sức khỏe quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có điểm trung bình học tập năm THPT tất môn học theo tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đăng ký từ 7,0 trở lên nộp hồ sơ xét tuyển thẳng (các thí sinh cần nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học bình thường) Căn vào kết học tập học sinh, tình trạng sức khỏe yêu cầu ngành đào tạo, Hiệu trưởng xem xét định tuyển thẳng thông báo kết cho thí sinh Thí sinh người nước ngoài, có nguyện vọng học trường cần gửi cho nhà trường hồ sơ xin học trước ngày 1/8/2016 Căn vào hồ sơ xin học yêu cầu ngành đào tạo, Hiệu trưởng xem xét định tuyển thẳng thông báo kết cho thí sinh Loan Bảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Truong Dieu Linh Bo mon TTM, Vien CNTT&TT TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Phần 1: TIN HỌC CĂN BẢN Nội dung môn học Phần 1: Tin học căn bản 1. Chương 1: Thông tin và biểu diễn thông tin – Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học – Biểu diễn dữ liệu trong máy tính 1. Chương 2: Hệ thống máy tính – Hệ thống máy tính – Mạng máy tính – Hệ điều hành 1. Chương 3: Các hệ thống ứng dụng – Hệ thống thông tin quản lý – Hệ thông tin bảng tính – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Các hệ thống thông minh 2 Nội dung Chương 1: Thông tin và biểu diễn thông tin 1. Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học 1. Thông tin và xử lý thông tin 2. Máy tính điện tử và phân loại. 3. Tin học và các ngành liên quan 2. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính 1. Biểu diễn số trong các hệ đếm 2. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính và đơn vị thông tin 3. Biểu diễn số nguyên 4. Biểu diễn số thực 5. Biểu diễn ký tự 3 24/12/14 Copyright by SOICT Thông tin và xử lý thông tin • Thông tin • Dữ liệu • Tri thức • Hệ thống thông tin • Xử lý thông tin 4 24/12/14 Copyright by SOICT Thông tin • Thông tin (information) là gì ? • Là khái niệm trừu tượng mô tả tất cả những gì đem lại cho con người sự hiểu biết, nhận thức tốt hơn về những đối tượng trong đời sống xã hội, trong thiên nhiên, • Giúp cho con người thực hiện hợp lý công việc cần làm để đạt tới mục đích một cách tốt nhất. • Là ngữ cảnh trong đó dữ liệu được xem xét 5 24/12/14 Copyright by SOICT Dữ liệu • Dữ liệu (data) là gì ? o Là biểu diễn của thông tin được thể hiện bằng các tín hiệu vật lý. • Thông tin chứa đựng ý nghĩa còn dữ liệu chỉ là các sự kiện không có cấu trúc và không có ý nghĩa nếu không được tổ chức và xử lý. • Là vật mang tin, dữ liệu sau khi được tập hợp và xử lý sẽ cho ta thông tin. 6 24/12/14 Copyright by SOICT Dữ liệu  Dữ liệu trong thực tế có thể là: • Các số liệu thường được mô tả bằng số như trong các bảng biểu. • Các ký hiệu qui ước, ví dụ chữ viết… • Các tín hiệu vật lý ví dụ như ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ, áp suất,… 7 24/12/14 Copyright by SOICT Tri thức  Tri thức (Knowledge) là gì? • Tri thức theo nghĩa thường là thông tin ở mức trừu tượng hơn  Tri thức khá đa dạng: • Có thể là sự kiện , là thông tin • Là cách mà một người thu thập được qua kinh nghiệm hoặc qua đào tạo. • Có thể là sự hiểu biết chung hay về một lĩnh vực cụ thể nào đó. 8 24/12/14 Copyright by SOICT Hệ thống thông tin • Hệ thống thông tin (information system) là một hệ thống ghi nhận dữ liệu, xử lý chúng để tạo nên thông tin có ý nghĩa hoặc dữ liệu mới. 9 24/12/14 Copyright by SOICT Xử lý thông tin  Mọi quá trình xử lý thông tin bằng máy tính hay bởi con người đều được thực hiện theo một qui trình sau: 10 24/12/14 Copyright by SOICT NHẬP DỮ LIỆU (INPUT) XỬ LÝ (PROCESSING) XUẤT DỮ LIỆU (OUTPUT) LƯU TRỮ (STORAGE)
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2016 trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2016 trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Quy định tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2016 trường ĐH Bách khoa Hà Nội