0

mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng của đảng ta trong thực tiễn cách mạng việt nam hiện nay

34 3,716 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 15:49

B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI NGUYN TH SEN NH HNG CA NHO GIO TRUNG HOA N NN VN HểA TRUYN THNG CA VIT NAM TIU LUN TRIT HC H NI - 2013 B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI NGUYN TH SEN NH HNG CA NHO GIO TRUNG HOA N NN VN HểA TRUYN THNG CA VIT NAM Chuyờn ngnh: Toỏn gii tớch Mó s: 60 46 01 02 TIU LUN TRIT HC Ngi hng dn khoa hc: TS Vi Thỏi Lang H NI - 2013 LI CM N Trong quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh tiu lun "nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn hoỏ truyn thng ca Vit Nam", tụi nhn c s hng dn, giỳp , ng viờn ca cỏc thy, cụ giỏo v cỏc bn hc viờn Trng HSP H Ni Tụi xin by t lũng bit n v gi li cm n sõu sc ti cỏc thy, cụ giỏoTrng HSP H Ni c bit l Tin S Vi Thỏi Lang ngi trc tip hng dn v ch bo tn tỡnh, giỳp tụi hon thnh tiu lun ny Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 20 thỏng 01 nm 2013 Hc Viờn Nguyn Th Sen LI CAM OAN Tiu lun tụi đợc hoàn thành dới hớng dẫn Tin S Vi Thỏi Lang với cố gắng thân Trong trình nghiên cứu thực tiu luận, tụi có tham khảo tài liệu số tác giả (đã nêu mục tài liệu tham khảo) Tụi xin cam đoan kết tiu luận kết qủa nghiên cứu thân, không trùng với kết qủa tác giả khác Nếu sai tụi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013 Hc viên Nguyễn Thị Sen MC LC Li m u Chng 1: Khỏi quỏt lch s Trung Hoa Trang 1.1 c im chớnh tr, xó hi Trung Hoa c - trung i 1.2 Cỏc c im c bn ca trit hc Trung Hoa c - trung i 1.3 Cỏc hc thuyt cú nh hng n s hỡnh thnh Nho giỏo Chng 2: Nhng t tng c bn trit hc nho giỏo 2.1 Cỏc tỏc phm kinh in ca Nho giỏo 2.2- Ni dung c bn ca Nho giỏo 2.3- Cỏc giai on phỏt trin ca Nho giỏo Trung Hoa, cỏc hc 4 11 11 14 17 gi tiờu biu Chng 3: nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn 19 hoỏ truyn thng ca Vit Nam 3.1 S du nhp ca Nho giỏo vo Vit Nam 3.2 nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn húa truyn 19 21 thng ca Vit Nam Kt lun Ti liu tham kho 25 26 LI M U Lý chn ti Vn minh Trung Hoa l mt nhng nn minh xut hin sm nht trờn th gii vi hn 4000 nm phỏt trin liờn tc, vi nhiu phỏt minh v i lch s trờn nhiu lnh vc khoa hc Cú th núi, minh Trung Hoa l mt nhng cỏi nụi ca minh nhõn loi Bờn cnh nhng phỏt minh, phỏt kin v khoa hc, minh Trung Hoa cũn l ni sn sinh nhiu hc thuyt trit hc ln cú nh hng n nn minh Chõu cng nh ton th gii Trong s cỏc hc thuyt trit hc ln ú phi k n trng phỏi trit hc Nho giỏo Nho gia, Nho giỏo l nhng thut ng bt ngun t ch nhõn (ngi), ng cnh ch nhu (cn, ch, i) Nho gia cũn c gi l nh nho, ngi ó c thu sỏch thỏnh hin c thiờn h trng dng dy bo cho mi ngi sng hp vi luõn thng o lý Ngy nay, chỳng ta thng nghe núi nc cú quc phỏp, nh cú gia phong l nhng cõu núi rn dy giỏo dc ngi Vit Nam sng cú phộp tc, khuụn mu o c nht nh theo tinh thn Nho giỏo, ng thi cũn l biu tng t ho v truyn thng hoỏ dõn tc, l nguyờn khớ tinh thn c lp, t cng ca mt dõn tc, l bn sc riờng v truyn thng hoỏ Tỡm hiu v Nho giỏo v nh hng ca Nho giỏo n truyn thng húa Vit Nam cú ý ngha ht sc quan trng s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc v hi nhp quc t nờn em cú hng thỳ c bit vi ti "nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn hoỏ truyn thng ca Vit Nam" Mc ớch nghiờn cu Tỡm hiu v nghiờn cu vờ nho giỏo Trung Hoa - nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn hoỏ truyn thng ca Vit Nam Nhim v nghiờn cu Nghiờn cu lch s trit hc trung hoa c - trung i -Nghiờn cu nhng t tng c bn trit hc nho giỏo -Nghiờn cu nhng nh hng n Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu -Nho giỏo Trung Hoa -Nho giỏo Vit Nam Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp logic lch s, phõn tớch, tng hp, so sỏnh Phng phỏp tng hp kinh nghim Cu trỳc tiu lun Ni dung ti ngoi phn m u v kt lun gm chng: Chng 1: Khỏi quỏt lch s Trung Hoa Chng 2: Nhng t tng c bn trit hc nho giỏo Chng 3: nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn hoỏ truyn thng ca Vit Nam NI DUNG CHNG 1: KHI QUT LCH S TRIT HC TRUNG HOA C TRUNG I 1.1 c im chớnh tr, xó hi Trung Hoa c - trung i 1.1.1 a lý : Nc Trung Hoa chim mt din tớch rt rng ln Phớa ụng giỏp b Thỏi Bỡnh Dng, phớa Tõy giỏp cỏc vựng cao nguyờn, nỳi non him tr nh Himalaya, Tõy Tng, phớa Bc tip giỏp vựng Xiberia quanh nm lnh giỏ, phớa Nam giỏp cỏc quc gia Nam Chõu Tng din tớch nc Trung Hoa chim gn 1/3 Chõu Thiờn nhiờn v iu kin t nhiờn ca nc Trung Hoa thay i rt ln nhng vựng khỏc Phớa Bc l nhng cao nguyờn, bỡnh nguyờn rng ln, khớ hu khc nghit, phớa Nam cú nỳi sụng bao bc him tr, gia l cỏc ng bng rng ln ca cỏc sụng nh Hong H, Dng T Chớnh nh s phong phỳ ca iu kin thiờn nhiờn, khớ hu m cú nhiu chng tc sinh sng trờn t nc Trung Hoa dn n nhiu nn minh, t tng khỏc 1.1.2 Nhõn chng hc : Dõn c ca Trung Hoa c i phõn b trờn cỏc khu vc chớnh nh sau : - Phớa Bc : Cỏc chng tc Hoa Bc cú cuc sng ch yu l du mc, sn bn Do i sng du mc h luụn c gng xõm chim, thụn tớnh cỏc dõn tc kộm phỏt trin, ng hoỏ hay du nhp cỏc nn hoỏ khỏc - Phớa Nam : Cỏc dõn tc Bỏch Vit cú cuc sng ch yu l nuụi trng, sn bn, khai thỏc cỏc sn vt thiờn nhiờn nh ỏnh cỏ, sn bt thỳ Cỏc dõn tc ny sng tng i khộp kớn, yờu chung ho bỡnh, t - Min ng bng sụng Dng T, Hong H : cỏc dõn tc Tam Miờu sng ch yu bng ngh nụng nghip, cú nn hoỏ phỏt trin, cú kin thc toỏn hc, khoa hc t nhiờn 1.1.3 Hon cnh lch s phỏt sinh cỏc hc thuyt trit hc : Trung Hoa thi c cú lch s lõu i t cui thiờn niờn k th III tr.CN kộo di ti tn cui th k III tr.CN, vi s kin Tn Thu Hong thng nht Trung Hoa bng uy quyn bo lc m u thi k Trung Hoa phong kin Trong khong 2000 nm ú, lch s Trung Hoa c phõn chia lm hai thi k ln : Thi k t th k IX tr.CN tr v trc; Thi k t th k VIII tr.CN n cui th k III tr.CN Trong thi k th nht : nhng t tng trit hc ớt nhiu ó xut hin, nhng cha t ti mc l mt h thng Thi k th hai : cũn gi l thi k Xuõn Thu - Chin Quc l giai on chuyn bin t ch chim hu nụ l (vi cỏc s quan cỏt c khp ni) sang giai on hỡnh thnh quc gia phong kin quyn Nh Chu b phõn ró lm quc gia khỏc : Tn, S, T, Ngy, Hn, Triu, Yờn Tn Thu Hong - vua nc Tn ó tiờu dit nc thng nht giang sn hỡnh thnh nh nc phong kin quyn u tiờn Di thi thnh vng ca nh Chu, t thuc v nh Vua thỡ quyn s hu ti cao v t y b mt tng lp mi, tng lp a ch chim lm t hu Mt s phõn hoỏ sang hốn da trờn c s ti sn xut hin Xó hi lỳc ny vo tỡnh trng ht sc o ln S tranh ginh a v xó hi ca cỏc th lc cỏt c ó y xó hi Trung Hoa c i vo tỡnh trng chin tranh khc lit liờn miờn Trong tỡnh hỡnh ú, mt lot hc thuyt chớnh tr - xó hi v trit hc ó xut hin v hu ht u cú xu hng gii quyt nhng thc tin chớnh tr - o c ca xó hi iu ú tr thnh nột c trng ch yu ca trit hc Trung Hoa c i Chớnh thi k lon lc ny ó xut hin nhng nh t tng v i, hỡnh thnh nờn nhng h thng trit hc khỏ hon chnh, c tn ti v phỏt trin theo sut b dy lch s phỏt trin ca t nc Trung Hoa Hc l gi cỏi Tõm, nuụi cỏi Tớnh, bit rừ l Tri m theo chớnh mnh Nhõn v ngha cú sn lng tõm ca ngi Ch vỡ ta m ui vo vũng vt dc nờn lng tõm b m ti, thnh b mt nhõn ngha Mnh T cp n khớ Ho nhiờn, cho rng nú l cỏi tinh thn ca ngi ó hp nht vi Tri - Chớnh tr hc : Mnh T ch trng : Dõn vi quý, xó tc th chi, quõn vi khinh õy l mt t tng rt mi v rt tỏo botrong thi quõn ch chuyờn ch ang thnh hnh Mnh T nhỡn nhn ch quõn ch, nhng vua khụng cú quyn ly dõn lm ca riờng cho mỡnh Phi dõn v vỡ dõn Mun vy, phi cú lut phỏp cụng bng, du vua quan cng khụng c vt ngoi phỏp lut ú Ngi tr dõn, tr nc phi chm lo vic dõn vic nc, lm cho i sng ca dõn c sung tỳc, phi lo giỏo dc dõn hiu rừ lut phỏp m tuõn theo, ly nhõn ngha lm c bn thi hnh Ch trng v chớnh tr ca Mnh T vụ cựng mi m v tỏo bo, nhng rt hp lý, lm cho nhng ngi ch trng quõn ch thi ú khụng th no bt b c Cú th õy l lý thuyt u hỡnh thnh ch quõn ch lp hin sau ny 2.1.2 Ng Kinh : C Kinh Thi : su cỏc bi th dõn gian cú t trc Khng T, núi nhiu v tỡnh yờu nam n Khng T san nh thnh 300 thiờn nhm giỏo dc mi ngi tỡnh cm sỏng lnh mnh v cỏch thc din t rừ rng v sỏng Mt ln, Khng T hi trai "hc Kinh Thi cha?", ngi tr li "cha" Khng T núi "Khụng hc Kinh Thi thỡ khụng bit núi nng sao" (sỏch Lun Ng) C Kinh Th : ghi li cỏc truyn thuyt, bin c v cỏc i vua c cú trc Khng T Khng T san nh li cỏc ụng vua i sau nờn theo gng cỏc minh quõn nh Nghiờu, Thun ch ng tn bo nh Kit, Tr C Kinh L : ghi chộp cỏc l nghi thi trc Khng T hiu ớnh li mong dựng lm phng tin trỡ v n nh trt t Khng T núi: "Khụng hc Kinh L thỡ khụng bit i ng i" (sỏch Lun Ng) C Kinh Dch : núi v cỏc t tng trit hc ca ngi Trung Hoa c i da trờn cỏc khỏi nim õm dng, bỏt quỏi, i Chu, Chu Vn Vng t tờn v gii thớch cỏc qu ca bỏt quỏi gi l Thoỏn t Chu Cụng ỏn gii thớch chi tit ngha ca tng ho mi qu gi l Ho t Kinh Dch thi Chu gi l Chu Dch Khng T ging gii rng thờm Hoỏn t v Ho t cho d hiu hn v gi l Thoỏn truyn v Ho truyn C Kinh Xuõn Thu : ghi li cỏc bin c xy nc L, quờ ca Khng T Khng T khụng ch ghi chộp nh mt s gia m theo ui mc ớch tr nc nờn ụng chn lc cỏc s kin, ghi kốm cỏc li bỡnh, sỏng tỏc thờm li thoi giỏo dc cỏc bc vua chỳa ễng núi, "Thiờn h bit n ta bi kinh Xuõn Thu, thiờn h trỏch ta cng s kinh Xuõn Thu ny" õy l cun kinh Khng T tõm c nht (Xuõn thu cú ngha l xuõn v thu, ý núi nhng s vic xy ra.) C Kinh Nhc: Khng t hiu ớnh nhng v sau b tht lc, ch cũn li mt ớt lm thnh mt thiờn Kinh L gi l Nhc ký Nh vy lc kinh ch cũn li ng kinh 2.2- Ni dung c bn ca Nho giỏo : Ct lừi ca Nho giỏo l Nho gia ú l mt hc thuyt chớnh tr nhm t chc xó hi t chc xó hi cú hiu qu, iu quan trng nht l phi o to cho c ngi cai tr kiu mu - ngi lý tng ny gi l quõn t tr thnh ngi quõn t, ngi ta trc ht phi "t o to", phi "tu thõn" Sau tu thõn xong, ngi quõn t phi cú bn phn phi "hnh o" 2.2.1 Tu thõn Khng T t mt lot Tam Cng, Ng Thng, Tam Tũng, T c lm chun mc cho mi sinh hot chớnh tr v an sinh xó hi Tam Cng v Ng Thng l l o c m nam gii phi theo Tam Tũng v T c l l o c m n gii phi theo Khng T cho rng ngi xó hi gi c Tam Cng, Ng Thng, Tam Tũng, T c thỡ xó hi c an bỡnh C Tam Cng: Tam l ba; Cng l ging mi; Tam Cng l ba mi quan h: Quõn thn (vua tụi), Ph t (cha con), Phu thờ (chng v) - Quõn thn: Trong quan h vua tụi, vua thng pht cụng minh, tụi trung thnh mt d - Ph t: Trong quan h cha con, cha nuụi dy cỏi, cỏi hiu kớnh võng phc cha v cha gi thỡ phi phng dng - Phu thờ: Trong quan h chng v, chng yờu thng v cụng bỡnh vi v, v võng phc v chung thy gi tit vi chng C Ng Thng: Ng l nm; Thng l hng cú; Ng Thng l nm iu phi hng cú i, gm: Nhõn, Ngha, L, Trớ, Tớn - Nhõn: Lũng yờu thng i vi muụn loi vt - Ngha: C x vi mi ngi cụng bỡnh theo l phi - L: S tụn trng, hũa nhó c x vi mi ngi - Trớ: S thụng bit lý l, phõn bit thin ỏc, ỳng sai - Tớn: Gi ỳng li, ỏng tin cy C Tam Tũng: Tam l ba; Tũng l theo Tam tũng l ba iu ngi ph n phi theo, gm: "ti gia tũng ph, xut giỏ tũng phu, phu t tũng t" - Ti gia tũng ph: ngha l, ngi ph n cũn nh phi theo cha - Xut giỏ tũng phu: lỳc ly chng phi theo chng, - Phu t tũng t: nu chng qua i phi theo con" C T c: T l bn; c l tớnh tt T c l bn tớnh nt tt ngi ph n phi cú, l: Cụng - Dung - Ngụn - Hnh - Cụng: khộo lộo vic lm - Dung: hũa nhó sc din - Ngụn: mm mi li núi - Hnh: nhu mỡ tớnh nt Ngi quõn t phi t ba iu quỏ trỡnh tu thõn : ã t o o cú ngha l "con ng", hay "phng cỏch" ng x m ngi quõn t phi thc hin cuc sng "t o thiờn h cú nm iu: o vua tụi, o cha con, o v chng, o anh em, o bn bố" (sỏch Trung Dung), tng ng vi "quõn thn, ph t, phu ph, huynh , bng hu" ú chớnh l Ng thng, hay Ng luõn Trong xó hi cỏch c x tt nht l "trung dung" Tuy nhiờn, n Hỏn nho ng luõn c chung li ch cũn ba mi quan h quan trng nht c gi l Tam thng hay cũn gi l Tam tũng ã t c Quõn t phi t c ba c: "nhõn - trớ - dng" Khng T núi: "c ca ngi quõn t cú ba m ta cha lm c Ngi nhõn khụng lo bun, ngi trớ khụng nghi ngi, ngi dng khụng s hói" (sỏch Lun ng) V sau, Mnh T thay "dng" bng "l, ngha" nờn ba c tr thnh bn c: "nhõn, ngha, l, trớ" Hỏn Nho thờm mt c l "tớn" nờn cú tt c nm c l: "nhõn, ngha, l, trớ, tớn" Nm c ny cũn gi l ng thng ã Bit Thi, Th, L, Nhc Ngoi cỏc tiờu chun v "o" v "c", ngi quõn t cũn phi bit "Thi, Th, L, Nhc" Tc l ngi quõn t cũn phi cú mt vn húa ton din 2.2.2 Hnh o: Sau tu thõn, ngi quõn t phi hnh o, tc l phi lm quan, lm chớnh tr Ni dung ca cụng vic ny c cụng thc húa thnh "t gia, tr quc, bỡnh thiờn h" Tc l phi hon thnh nhng vic nh - gia ỡnh, cho n ln - tr quc, v t n mc cui cựng l bỡnh thiờn h (thng nht thiờn h) Kim ch nam cho mi hnh ng ca ngi quõn t vic cai tr l hai phng chõm: C Nhõn tr Nhõn l tỡnh ngi, nhõn tr l cai tr bng tỡnh ngi, l yờu ngi v coi ngi nh bn thõn mỡnh Khi Trng Cung hi th no l nhõn thỡ Khng T núi: "K s bt dc, vt thi nhõn - iu gỡ mỡnh khụng mun thỡ ng lm cho ngi khỏc" (sỏch Lun ng) Nhõn c coi l iu cao nht ca luõn lý, o c, Khng T núi: "Ngi khụng cú nhõn thỡ l m lm gỡ? Ngi khụng cú nhõn thỡ nhc m lm gỡ?" (sỏch Lun ng) C Chớnh danh Chớnh danh l mi s vt phi c gi ỳng tờn ca nú, mi ngi phi lm ỳng chc phn ca mỡnh "Danh khụng chớnh thỡ li khụng thun, li khụng thun tt vic khụng thnh" (sỏch Lun ng) Khng t núi vi vua T Cnh Cụng: "Quõn quõn, thn thn, ph ph, t t - Vua vua, tụi tụi, cha cha, con" (sỏch Lun ng) ú chớnh l nhng iu quan trng nht cỏc kinh sỏch ca Nho giỏo, chỳng c túm gi li chớn ch: tu thõn, t gia, tr quc, bỡnh thiờn h V n lt mỡnh, chớn ch ú ch nhm phc v mc ớch cai tr m thụi Quõn t ban u cú ngha l ngi cai tr, ngi cú o c v bit thi, th, l, nhc Tuy nhiờn, sau ny t ú cũn cú th ch nhng ngi cú o c m khụng cn phi cú quyn Ngc li, nhng ngi cú quyn m khụng cú o c thỡ c gi l tiu nhõn (nh dõn thng) 2.3- Cỏc giai on phỏt trin ca Nho giỏo Trung Hoa, cỏc hc gi tiờu biu : C s ca Nho giỏo c hỡnh thnh t thi Tõy Chu, c bit vi s úng gúp ca Chu Cụng ỏn, cũn gi l Chu Cụng n thi Xuõn Thu, xó hi lon lc, Khng T (sinh nm 551 tr.CN) phỏt trin t tng ca Chu Cụng, h thng húa v tớch cc truyn bỏ cỏc t tng ú Chớnh vỡ th m ngi i sau coi ụng l ngi sỏng lp Nho giỏo Cng ging nh nhiu nh t tng khỏc trờn th gii nh Thớch Ca Mu Ni, Giờ-xu, ngi i sau khụng th nm bt cỏc t tng ca Khng t mt cỏch trc tip m ch c bit cỏc t tng ca ụng bng cỏc ghi chộp cỏc hc trũ ca ụng li Khú khn na l thi k "t sỏch, chụn Nho" ca nh Tn, hai trm nm sau Khng T qua i ó lm cho vic tỡm hiu t tng Khng T cng khú khn Tuy nhiờn, cỏc nh nghiờn cu i sau c gng tỡm hiu v h thng cỏc t tng v cuc i ca ụng 2.3.1 Nho giỏo nguyờn thy : Thi Xuõn Thu , Khng T ó san nh, hiu ớnh v gii thớch b Lc kinh gm cú Kinh Thi, Kinh Th, Kinh L, Kinh Dch, Kinh Xuõn Thu v Kinh Nhc V sau Kinh Nhc b tht lc nờn ch cũn nm b kinh thng c gi l Ng Kinh Sau Khng T mt, hc trũ ca ụng hp cỏc li dy son cun Lun Ng Hc trũ xut sc nht ca Khng T l Tng Sõm, cũn gi l Tng T, da vo li thy m son sỏch i Hc Sau ú, chỏu ni ca Khng T l Khng Cp, cũn gi l T T vit cun Trung Dung n thi Chin Quc, Mnh Ta cỏc t tng m sau ny hc trũ ca ụng chộp thnh sỏch Mnh T T Khng T n Mnh T hỡnh thnh nờn Nho giỏo nguyờn thy, cũn gi l Nho giỏo tin Tn (trc i Tn), Khng giỏo hay "t tng Khng-Mnh" T õy mi hỡnh thnh hai khỏi nim, Nho giỏo v Nho gia Nho gia mang tớnh hc thut, ni dung ca nú cũn c gi l Nho hc; cũn Nho giỏo mang tớnh tụn giỏo Nho giỏo, Vn Miu tr thnh thỏnh ng v Khng T tr thnh giỏo ch, giỏo lý chớnh l cỏc tớn iu m cỏc nh Nho cn phi thc hnh 2.3.2 Hỏn Nho : n i Hỏn, i Hc v Trung Dung c gp vo L Ký Hỏn V a Nho giỏo lờn hng quc giỏo v dựng nú lm cụng c thng nht t nc v t tng V t õy, Nho giỏo tr thnh h t tngchớnh thng bo v ch phong kin Trung Hoa sut hai ngn nm Nho giỏo thi k ny c gi l Hỏn Nho im khỏc bit so vi Nho giỏo nguyờn thy l Hỏn Nho cao quyn lc ca giai cp thng tr Thiờn Tl tri, dựng "l tr" che y "phỏp tr" 2.3.3 Tng Nho : n i Tng, i Hc, Trung Dung c tỏch L Ký v cựng vi Lun ng v Mnh T to nờn b T Th Lỳc ú, T Th v Ng Kinh l sỏch gi u ging ca cỏc nh Nho Nho giỏo thi k c gi l Tng nho, vi cỏc tờn tui nh Chu Hy (thng gi l Chu T), Trỡnh Ho, Trỡnh Di ( Vit Nam, th k th 16, Nguyn Bnh Khiờm rt gii Nho hc nờn c gi l "Trng Trỡnh") Phng Tõy gi Tng nho l "Tõn Khng giỏo" im khỏc bit ca Tng nho vi Nho giỏo trc ú l vic b sung cỏc yu t "tõm linh" (ly t Pht giỏo) v cỏc yu t "siờu hỡnh" (ly t o giỏo) phc v cho vic o to quan li v cai tr CHNG 3: NH HNG CA NHO GIO TRUNG HOA N NN VN HểA TRUYN THNG CA VIT NAM : 3.1- S du nhp ca Nho giỏo vo Vit Nam : Nho giỏo truyn nhp vo Vit Nam khong 2000 nm nhng nú cú v trớ chi phi cao nht l t th k 15 v sau Trc ú, vo thi Trn, nh hng ca Nho giỏo cha sõu m Cú th cú mt b phn quan chc cao cp cũn ỏp dng ớt nhiu l giỏo, cũn dõn gian v k c quan chc cp thp thỡ nh hng ca Nho giỏo cha ỏng k S hỡnh thnh v phỏt trin Nho giỏo Trung Quc gn lin vi s hng thnh ca cỏc triu i, l h t tng gn liờn vi giai cp thng tr, nhng xột v khớa cnh húa, Nho giỏo gúp phn lm phong phỳ nn húa Trung Hoa Do vy, s phỏt trin v m rng ca Nho giỏo cng tuõn th nhng quy lut ca s m rng v phỏt trin ca húa S du nhp Nho giỏo vo xó hi Vit Nam gn lin vi s xõm lc ca cỏc th lc phong kin phng Bc Quỏ trỡnh ú din nhanh hn, ng b hn vic thit lp b mỏy cai tr trờn ton lónh th Vit Nam thi by gi Nu khụng cú s xõm lc ca cỏc th lc phong kin i vi Vit Nam thỡ Nho giỏo du nhp vo xó hi Vit Nam, nhng quỏ trỡnh ú s din chm hn v khụng ng b S du nhp Nho giỏo Vit Nam cựng vi s xõm lc ca cỏc th lc phng Bc c thc hin bi cỏc quan ụ h, bi chớnh sỏch ng húa, c chớnh quyn ụ h nõng , cho nờn Nho giỏo khụng c thin cm v bt r chm chp hn so vi Pht giỏo Cho nờn, trói qua hn mt ngn nm Bc thuc Nho giỏo cha xỏc lp c v trớ c tụn i sng Trong sut hn mt ngn nm ú nhiu cuc ngha u tranh ginh c lp dõn tc ó n ra, nhng hu nh khụng cú s tham gia ca cỏc nh nho Chin thng trờn sụng Bch ng vo nm 938 ó chm dt hn mt ngn nm Bc thuc, m thi k mi cho s phỏt trin ca Vit Nam Vo thi im ny, Pht giỏo cú v trớ c bit quan trng Cỏc triu i u tiờn ca nn c lp nh Ngụ, inh, Lờ khụng theo o Nho m theo o Pht Cỏc nh s cú vai trũ to ln v quyt nh vic gõy dng triu Lý nh nc quõn ch quyn u tiờn nc ta v cng t nh Lý i, nhu cu qun lý nh nc m nh Lý ó bt u quan tõm n Nho giỏo Vo thi im ny s úng gúp ca cỏc nh s vo s n nh t nc l ch yu, nhng xu hng Nho giỏo dn dn thay th Pht giỏo cng thy rừ Vic Lý Thỏnh Tụng vo nm 1070 cho lp Vn Miu th Chu Cụng, Khng T nh l mc ghi nhn s tip nhn chớnh thc Nho giỏo trờn bỡnh din c nc Sang thi Lờ Thỏnh Tụng (1460-1497) Nho giỏo c phỏt trin v cng t ú v sau, Nho giỏo thõm nhp vo xó hi Vit Nam ngy cng sõu m trờn nhiu lnh vc t tng, th vn, phong tc, quỏn qua h thng giỏo dc, phỏp lut, chớnh quyn Cho n u th k 20 ny, nm 1919 khoa c Nho hc b bói b, nhng giỏo dc Nho hc lng quờ x Bc v Trung cũn kộo di n u thp k 40 Nh vy, thi Lờ Nguyn liờn tc gn 600 nm Nho hc - Nho giỏo khụng th khụng thm vo cỏc tng lp xó hi Nú c thng xuyờn tỏi lp v tr thnh mt nhng yu t húa truyn thng Vit Nam khỏ sõu m 3.2 nh hng ca nho giỏo Trung Hoa n nn húa truyn thng ca Vit Nam : Nho giỏo thng lnh t tng húa Vit Nam t th k 15 n th k 19, sut hai triu i Lờ Nguyn Nho giỏo Vit Nam v c bn l s tip thu Nho giỏo Trung Quc, nhng khụng cũn gi nguyờn trng thỏi nguyờn s ca nú na m cú nhng bin i nht nh Quỏ trỡnh du nhp v tin ti xỏc lp v trớ Nho giỏo i sng xó hi Vit Nam cng l quỏ trỡnh tip bin húa ht sc sỏng to ca ngi Vit Nam sut chiu di lch s dng nc v gi nc, gúp phn to nờn tớnh a dng, nhng thng nht v c ỏo ca húa Vit Nam 3.2.1 nh hng ca Nho giỏo n s phỏt trin ca xó hi c i Vit Nam : * Tớch cc : - Nho giỏo vi h thng t tng chớnh tr ca mỡnh ó gúp phn xõy dng cỏc nh nc phong kin trung ng, quyn vng mnh, gúp phn xõy dng mt h thng qun lý thng tr xó hi cht ch, nõng cao sc mnh quõn s v kinh t quc gia - Nho giỏo rt coi trng trớ thc, coi trng hc hnh Khng T l ngi hc nhi bt ym, hi nhõn bt nguyn Hng nghỡn nm qua, nh nc Vit Nam u ly Nho hc - Nho giỏo lm nn tng lý lun t chc nh nc, phỏp lut v c bit l giỏo dc Ni dung giỏo dc ca Nho giỏo l dy c v dy ti cũn cú ý ngha Nho giỏo coi trng c l coi trng cỏch lm ngi, coi trng ngi l yu t quyt nh Giỏo dc Nho giỏo gúp phn nõng cao húa ngi c bit v húa, s hc, trit hc Vi phng chõm hc nhi u tc s, hc cú th tỡm mt ngh nghip mi v nõng cao v trớ xó hi ca bn thõn l ng lc hiu hc nhõn dõn Hiu hc l c im ca Nho giỏo Hiu hc ó tr thnh truyn thng húa ụng ú cú Vit Nam - Nho giỏo hng qun o qun chỳng nhõn dõn vo vic hc hnh, tu dng o c theo Ng Thng Nhõn, L, Ngha, Trớ, Tớn lm cho xó hi ngy cng phỏt trin minh hn - Nho giỏo gúp phn xõy dng mi quan h xó hi rng rói hn, bn cht hn, cú tụn tri trt t vt quỏ phm vi cc b l cỏc lng xó, thụ, p hng ti tm mc quc gia, ngoi nú gúp phn xõy dng mi quan h gia ỡnh bn cht hn, cú tụn ty hn nh tuõn theo Ng Luõn Vua-tụi, chacon, chng-v, anh-em, bn-bố - Nho giỏo t mi quan h vua tụi v trớ cao nht nm quan h gia ngi vi ngi Cỏc Nho s Vit Nam cng nhn mnh mi quan h ny, xõy dng tinh thn trung quõn, ỏi quc nhng khụng mự quỏng trung quõn m t ỏi quc lờn hng u H ũi hi nh vua trc ht phi trung thnh vi t quc v trung hu vi nhõn dõn - Nhõn ngha Khng giỏo l tỡnh cm sõu sc, ngha v thiờng liờng ca b tụi i vi nh vua, ca i vi cha, ca v i vi chng, nhng i vi Nguyn Trói v cỏc trớ thc Vit Nam thỡ iu ct yu ca nhõn ngha l phi em li cho nhõn dõn cuc sng bỡnh, v i quõn chớnh ngha phi nhm tiờu dit nhng quõn tn bo * Tiờu cc : - Khụng nh Nho giỏo Trung Hoa, khụng coi trng thng nghip nhng cng khụng phn i Nho giỏo Vit Nam quỏ coi trng nụng nghip m bi xớch thng nghip, quỏ chỳ trng n t sn, t tiờu m quờn i s trao i mua bỏn, km hóm tớnh nng ng, sỏng to dn n quan liờu, bo th c kinh t ln chớnh tr Trong nhng giai on u ca ch phong kin, nú to s n nh, phỏt trin nhng sau ú chớnh nú li to sc quỏ ln khin t nc khụng th phỏt trin - Nho giỏo quỏ bo th khụng tip thu nhng cỏi mi u vit hn dn n b cỏi mi u vit hn tiờu dit - Nho giỏo a ngi quỏ hng ni, chuyờn chỳ suy xột tõm m khụng hng dn ngi hng bờn ngoi, thc hnh nhng iu tỡm c, chinh phc thiờn nhiờn, vt xung quanh iu ny lm cho nn minh, khoa hc t nhiờn, k thut sau mt thi gian phỏt trin ó b chng li so vi nn minh phng Tõy xut hin sau 3.2.2 nh hng ca Nho giỏo thi k cỏch mng dõn tc Vit Nam : Nho giỏo c Vit Nam húa, trớ thc Nho giỏo ó cú nhng úng gúp ỏng k vo vic cng c nhng truyn thng tt p ca dõn tc, nõng nú lờn thnh nhng t tng n nh thỳc y s phỏt trin ca t nc, to nờn mt sc mnh to ln sut mt ngn nm gi vng c lp v chin thng mi k xõm lc Bc sang th k th 19, Vit Nam v cỏc nc phng ụng phi i u vi s xõm lc ca ch ngha quc cú trỡnh k thut, tim nng kinh t, t chc quõn i v cht lng v khớ Nho giỏo lỳc by gi t bt lc c v t tng v hnh ng Trờn ng cỏch mng ca dõn tc Vit Nam, H Chớ Minh ó sỏng sut khụng th khụng gt i cỏi ct lừi lc hu ca Nho giỏo v gi gỡn, phỏt huy nhng nhõn t hp lý ca nú nhm phc v cho s nghip cỏch mng - Nh Nho tụn th nht chớnh l cỏi m cỏch mng lờn ỏn v ỏnh H Chớ Minh khụng th chp nhn cỏi ch Trung ca Nho giỏo, khụng th chp nhn lũng trung thnh tuyt i ca nhõn dõn b ỏp bc i vi chớnh k ỏp bc mỡnh Ch Trung Nho giỏo l trung thnh tuyt i vi nh vua v ch phong kin, cũn H Chớ Minh, Trung l trung thnh vi s nghip cỏch mng ca nhõn dõn, lờn ỏn ch phong kin v lt nh vua - Nho giỏo coi nhõn dõn l nhng ngi nghốo hốn cn c b trờn chn dt v sai khin, H Chớ Minh ũi hi ngi cỏn b phi l y t ca dõn, phi hc hi nhõn dõn, v yờu quý nhõn dõn Vi tinh thn y, cỏch mng ó xõy dng c i on kt ton dõn, bin nhõn dõn thnh sc mnh vụ ch ginh c lp v xõy dng t quc - Nho giỏo ó nuụi dng hng ngn nm tinh thn trng nam khinh n, t ch khinh r ph n n ch ỏp bc h, trúi buc h bp nỳc gia ỡnh Cỏch mng Vit Nam ó sm xúa b nhng t tng lc hu y cho ph n cựng bỡnh ng vi nam gii trờn mi lnh vc chin u, sn xut v qun lý t - Nho giỏo luụn quay v vi quỏ kh, i ny khụng bng i xa, ngi ớt tui khụng bng ngi nhiu tui Cỏch mng luụn nhỡn v phớa trc, t nin tin vo niờn v tin dõn tc - o ngc li hc thuyt ca Nho giỏo, nhm mc tiờu trỏi hn vi mc tiờu ca Nho giỏo, H Chớ Minh khụng xúa b ton b ni dung ca Nho giỏo m gi li nhng nhõn t hp lý phc v cho ch c thnh nhng cụng c chng li ch c v xõy dng ch mi Vi tinh thn núi trờn m quỏ trỡnh lónh o Cỏch mng thỏng tỏm, H Chớ Minh ó s dng rt nhiu cõu ch ca Nho giỏo, nhiu kinh nghim giỏo dc v tu dng ca Nho giỏo, nhiu bin phỏp ng viờn tinh thn v ý ca Nho giỏo c v nhõn dõn ng lờn chin u ginh li c lp t vi mt khớ phỏch kiờn cng, tinh thn mu trớ v sỏng to KT LUN Nho giỏo t i n ó trờn 2500 nm v ó tng nh hng ton din v sõu sc n xó hi Vit Nam ó gúp phn xõy dng mt xó hi thnh vng, n nh, cú trt t, cú phỏp lut, mt quc gia thng nht Ngy c nc bc vo thi k xõy dng mi mt t nc theo nh hng xó hi ch ngha, trờn ng tin ti : dõn giu, nc mnh, xó hi cụng bng, dõn ch, minh, chỳng ta li thng xuyờn ng n nhng Nho giỏo Nho giỏo khụng cũn nh hng nhiu i sng nh trc nhng nú cũn hin din bỏm sỏt chỳng ta v tip tc em li cho chỳng ta nhiu bi hc c chớnh din v phn din Chỳng ta cn phi bit chc lc, tip thu v phỏt trin nhng t tng ca Nho giỏo gii quyt nhng v gia ỡnh, v mi quan h cỏ nhõn v xó hi, v qun lý t nc, v phỏt trin kinh t, giỏo dc thi k mi, thi k cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t TI LIU THAM KHO [1] PGS.TS Nguyn Hựng Hu, i cng trit hc Vit Nam, Nh xut bn Thun Húa, 2005 [2] Nguyn Tụn Nhan, Nho giỏo Trung Quc, Nh xut bn Vn húa thụng tin, 2005 [3] Trn ỡnh Hu, Nho giỏo v hc Vit Nam trung cn i, Nh xut bn giỏo dc [4] Bi Nho giỏo tng lai hoỏ Vit Nam, Tp Vn hoỏ - Ngh thut, H Ni, s thỏng 2/2003 [ 5] Minh Anh, bi Chỳng ta k tha t tng gỡ Nho giỏo , Tp Trit hc, s 8, thỏng 11-2001 [6] Hong Th Bỡnh, bi Nhõn, nhõn ngha, nhõn chớnh Lun Ng v Mnh T, Tp Trit hc, s 8, thỏng 11-2001 [...]... nguyên lý vận hành đầu tiên và phổ biến của vạn vật, đó là sự tương tác của hai thế lực đối lập nhau : Âm và Dương + Âm - Dương thống nhất trong Thái cực (Thái cực được coi như nguyên lý của sự thống nhất của hai mặt đối lập là âm và dương) Nguyên lý này nói lên tính toàn vẹn, chỉnh thể, cân bằng của cái đa và cái duy nhất Chính nó bao hàm tư tưởng về sự thống nhất giữa cái bất biến và cái biến đổi + Trong. .. sinh mộc và cứ như vậy tiếp diễn mãi Thúc đẩy sự phát triển không bao giờ ngừng Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ vệ hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, tức là quan hệ mẫu tử Ví dụ kim sinh thuỷ thì kim là mẹ của thuỷ, thuỷ lại sinh ra mộc vậy mộc là con của Thuỷ Trong quan hệ tương sinh lại có quan hệ tương khắc để biều hiện cái ý thăng... vậy, sự phát triển và mở rộng của Nho giáo cũng tuân thủ những quy luật của sự mở rộng và phát triển của văn hóa Sự du nhập Nho giáo vào xã hội Việt Nam gắn liền với sự xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc Quá trình đó diễn ra nhanh hơn, đồng bộ hơn việc thiết lập bộ máy cai trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam thời bấy giờ Nếu không có sự xâm lược của các thế lực phong kiến đối với Việt Nam thì... trung chủ yếu vào xã hội và con người, coi trọng hành vi cá nhân, hướng tới sự thống nhất, hài hòa giữa con người và xã hội 1.2.2 Coi con người là chủ thể của đối tượng nghiên cứu : hướng vào nội tâm - luôn cố gắng tìm tòi về bản thân con người và mối quan hệ giữa con người và xã hội xung quanh và ít quan tâm đến khoa học tự nhiên Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự kém phát triển về nhận thức luận, là... người trong xã hội giữ được Tam Cương, Ngũ Thường, Tam Tòng, Tứ Đức thì xã hội được an bình C Tam Cương: Tam là ba; Cương là giềng mối; Tam Cương là ba mối quan hệ: Quân thần (vua tôi), Phụ tử (cha con), Phu thê (chồng vợ) - Quân thần: Trong quan hệ vua tôi, vua thưởng phạt công minh, tôi trung thành một dạ - Phụ tử: Trong quan hệ cha con, cha nuôi dạy con cái, con cái hiếu kính vâng phục cha và khi... hưởng của Nho giáo trong thời kỳ cách mạng dân tộc Việt Nam : Nho giáo được Việt Nam hóa, trí thức Nho giáo đã có những đóng góp đáng kể vào việc củng cố những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng nó lên thành những tư tưởng ổn định thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo nên một sức mạnh to lớn để suốt một ngàn năm giữ vững độc lập và chiến thắng mọi kẻ xâm lược Bước sang thế kỷ thứ 19, Việt Nam và. .. đầu với sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc có trình độ kỷ thuật, tiềm năng kinh tế, tổ chức quân đội và chất lượng vũ khí Nho giáo lúc bấy giờ tỏ ra bất lực cả về tư tưởng và hành động Trên con đường cách mạng của dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã sáng suốt không thể không gạt đi cái cốt lõi lạc hậu của Nho giáo và giữ gìn, phát huy những nhân tố hợp lý của nó nhằm phục vụ cho sự nghiệp cách mạng - Nhà... nhất và độc đáo của văn hóa Việt Nam 3.2.1 Ảnh hưởng của Nho giáo đến sự phát triển của xã hội cổ đại Việt Nam : * Tích cực : - Nho giáo với hệ thống tư tưởng chính trị của mình đã góp phần xây dựng các nhà nước phong kiến trung ương, tập quyền vững mạnh, góp phần xây dựng một hệ thống quản lý thống trị xã hội chặt chẽ, nâng cao sức mạnh quân sự và kinh tế quốc gia - Nho giáo rất coi trọng trí thức, ... "Tân Khổng giáo" Điểm khác biệt của Tống nho với Nho giáo trước đó là việc bổ sung các yếu tố "tâm linh" (lấy từ Phật giáo) và các yếu tố "siêu hình" (lấy từ Đạo giáo) phục vụ cho việc đào tạo quan lại và cai trị CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM : 3.1- Sự du nhập của Nho giáo vào Việt Nam : Nho giáo truyền nhập vào Việt Nam khoảng 2000 năm nhưng nó có... nhà sư có vai trò to lớn và quyết định trong việc gây dựng triều Lý – nhà nước quân chủ tập quyền đầu tiên ở nước ta và cũng từ khi nhà Lý ra đời, do nhu cầu quản lý nhà nước mà nhà Lý đã bắt đầu quan tâm đến Nho giáo Vào thời điểm này sự đóng góp của các nhà sư vào sự ổn định đất nước là chủ yếu, nhưng xu hướng Nho giáo dần dần thay thế Phật giáo càng thấy rõ Việc Lý Thánh Tông vào năm 1070 cho lập Văn ... xó hi Tam Cng v Ng Thng l l o c m nam gii phi theo Tam Tũng v T c l l o c m n gii phi theo Khng T cho rng ngi xó hi gi c Tam Cng, Ng Thng, Tam Tũng, T c thỡ xó hi c an bỡnh C Tam Cng: Tam l ba;... l ging mi; Tam Cng l ba mi quan h: Quõn thn (vua tụi), Ph t (cha con), Phu thờ (chng v) - Quõn thn: Trong quan h vua tụi, vua thng pht cụng minh, tụi trung thnh mt d - Ph t: Trong quan h cha... thu, thu li sinh mc vy mc l ca Thu Trong quan h tng sinh li cú quan h tng khc biu hin cỏi ý thng bng, gi gỡn ln Lut tng khc: Tng khc cú ngha l c ch v thng Trong qui lut tng khc thỡ mc khc th,
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng của đảng ta trong thực tiễn cách mạng việt nam hiện nay , mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức và sự vận dụng của đảng ta trong thực tiễn cách mạng việt nam hiện nay ,

Từ khóa liên quan