skkn tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh theo mô hình VNEN

18 817 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2016, 13:15

MỤC LỤC Trang A/ PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài III Đối tượng nghiên cứu IV Phạm vi nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu 3 3 B/ PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở lý luận để thực đề tài II Thực trạng III Giải pháp, biện pháp Mục tiêu Nội dung cách thức thực 2.1 Giúp học sinh nắm khái niệm phân số 2.2 Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm tính chất 2.3 Hướng dẫn quy đồng rút gọn phân số 2.4 Các phép tính với phân Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 5.Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 3 6 7 11 14 16 16 16 C/ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17 Tài liệu tham khảo 19 A MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Lý khách quan: Chương trình toán Tiểu học có vị trí tầm quan trọng lớn Toán học góp phần quan trọng việc đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách học sinh Trên sở cung cấp tri thức khoa học ban đầu số học, số tự nhiên, số thập phân, đại lượng bản, giải toán có lời văn ứng dụng thiết thực đời sống Môn toán Tiểu học bước đầu hình thành phát triển lực trừu tượng hoá, khái quán hoá, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý khả suy luận biết diễn đạt lời, viết, suy luận đơn giản, góp phần rèn luyện phương pháp học tập làm việc khoa học, linh hoạt sáng tạo Môn toán ''chìa khoá'' mở cho tất ngành khoa học khác, công cụ cần thiết người lao động thời đại Trong tất môn học trường tiểu học môn toán coi trọng tâm với số lượng tiết tương đối lớn (5 tiết/ tuần) Qua việc học toán, học sinh bước đầu nắm kiến thức toán học bản, có sở để học tốt môn khác Trong chương trình học Toán phần dạy học phân số tương đối mẻ tương đối khó em Lý chủ quan: Trên thực tế, dạy học “phân số” trường Tiểu học Tình Thương phần dạy học khó em giáo viên Hiện nay, với lượng kiến thức số lượng môn học tải bao gồm môn theo qui định chương trình, thêm môn học tiếng Anh, Tin học, Ê- đê (4 tiết/ tuần), nhiều giáo viên dạy/ 1lớp, học sinh dân tộc vùng khó khăn khó khăn Học buổi/ ngày không tiết để dạy tăng thêm Thông thường, rèn cho em kĩ cộng, trừ, nhân, chia đơn giản, có nhớ yêu cầu phải xác điều vất vả giáo viên Khả tiếp nhận kiến thức em yếu so với mặt chung, đặc biệt việc dạy học phần phân số Học sinh thường hay lẫn lộn cách cộng, trừ, nhân, chia, mẫu số, khác mẫu số, cách quy đồng, rút gọn,… Ở đây, học sinh phần lớn học sinh dân tộc thiểu số chỗ chiếm 98% (gồm dân tộc Ê – đê, dân tộc Mnông) Trong dạy học phần phân số, phần lớn em lúng túng việc quy đồng mẫu số, chọn mẫu số chung nhỏ hay rút gọn nhiều bước, hay lẫn lộn cách cộng, trừ, nhân, chia phân số… Mặt khác dạy học lớp có nhiều giáo viên khác dạy, phương pháp dạy giáo viên dạy khác nhau, gây lúng túng cho hs dân tộc thiểu số vốn không nhanh nhạy tư Mặt khác, phần kiến thức vô quan trọng theo suốt học sinh trình học toán lớp 4, lớp học lớp Đây sở để lên lớp em học số hữu tỷ dễ dàng Kế thừa từ kinh nghiệm dạy học sinh dân tộc thiểu số chỗ năm công tác trước thực trạng trên, thân suy nghĩ phải làm để khắc phục hạn chế việc dạy học phần phân số Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, chọn nghiên cứu đề tài: “Kinh nghiệm dạy học chương phân số cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 4” II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI: Mục tiêu: Tìm biện pháp phù hợp trình dạy học nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số lớp có kĩ năng: - Nắm khái niệm phân số, hiểu chất - Biết đọc, viết, so sánh phân số - Biết quy đồng, rút gọn phân số (biết chọn MSC nhỏ nhất, biết đưa phân số phân số tối giản cách nhanh gọn) - Biết thực cộng, trừ, nhân, chia hai phân số có mẫu số cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên với phân số ngược lại - Biết tính giá trị biểu thức có không dấu phép tính với phân số Nhiệm vụ: Tìm hiểu thực trạng đưa giải pháp, biện pháp thiết thực để rèn kĩ làm tính với phân số cho học sinh trường Tiểu học Tình Thương nói riêng học sinh dân tộc thiểu số chỗ trường Tiểu học vùng khó khăn Tây Nguyên nói chung III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Học sinh dân tộc thiểu số lớp trường Tiểu học Tình Thương Chương trình, SGK Toán lớp IV PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Học sinh dân tộc thiểu số trường Tiểu học Tình Thương - Chương trình, sách giáo khoa lớp - Các phương pháp giảng dạy, tài liệu tham khảo, Sách giáo viên, thiết kế giảng, kinh nghiệm thân đồng nghiệp V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: -Phương pháp trực quan - Phương pháp luyện tập - Phương pháp quan sát - Phương pháp khảo sát - Phương pháp điều tra - Phương pháp làm mẫu - Phương pháp phân tích - Phương pháp nêu gương - Phương pháp thống kê, tổng hợp, đánh giá B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI : Trong dạy học toán giúp học sinh nắm vững tri thức, phát triển tư hình thành kỹ năng, kỹ xảo, ứng dụng toán học vào thực tiễn Thông qua việc giải tập, học sinh phải thực hoạt động định, bao gồm nhận dạng thể định nghĩa, quy tắc hay phương pháp hoạt động toán học phức tạp, hoạt động trí tuệ phổ biến toán học, hoạt động trí tuệ chung hoạt động ngôn ngữ Thông qua việc dạy học phân số giúp em ứng dụng vào thực tế sống Từ vật tượng đơn giản giúp em giải vật, tượng phức tạp Nội dung phân số giúp em hiểu nhiều mặt sống Vì nói nội dung “phân số” chương trình Toán tiểu học có vai trò quan trọng trình học tập chiếm lĩnh tri thức em, giải vấn đề phức tạp mang tính trừu tượng sống Nó góp phần phát triển em lực tư duy, óc sáng tạo, lực thực hành giúp em trở thành người đủ lực, phẩm chất, trí tuệ người lao động Phân số tuyến kiến thức lạ học sinh Việc dạy học phân số lớp giúp em phát triển tư duy, giúp việc ứng dụng vào toán hình học, giải toán có lời văn dễ dàng hơn, từ làm phong phú nội đung dạy học toán Tiểu học II THỰC TRẠNG: Thuận lợi, khó khăn: a Thuận lợi: - Giáo viên tham gia buổi chuyên đề phương pháp dạy học đối tượng học sinh DTTS - Thường xuyên thao giảng, dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm cải tiến phương pháp để nâng cao chất lượng dạy học - GV có đầy đủ ĐDDH giúp em rèn kĩ quan sát nhiều qua thực tế - Các dự án quan tâm cung cấp đầy đủ loại sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số - Thư viện đạt chuẩn, có nhiều đầu sách cho giáo viên nghiên cứu, tham khảo - Sĩ số học sinh/1 lớp ít, giúp giáo viên có hội giúp đỡ, kèm cặp học sinh - Giáo viên nhiệt tình, có nhiều năm công tác b Khó khăn : * Học sinh: - Phần lớn học sinh người dân tộc thiểu số Mặt kinh tế, trình độ dân trí phụ huynh thấp, khả phát triển tư duy, ngôn ngữ em ảnh hưởng lối sống, sinh hoạt, giao tiếp gia đình - Khả giải vấn đề trừu tượng em hạn chế - Học sinh hay nghỉ học, nhiều học sinh thuộc gia đình khó khăn, đông, em phải nhà trông em, làm rẫy - Phụ huynh chưa ý thức tầm quan trọng việc học tập em không quan tâm đến việc học em Các em chưa có động học tập - Đây lĩnh vực kiến thức mẻ với em Nhiều thuật ngữ toán học em phải lặp lặp lại nhiều nhớ - Còn số học sinh ngại tư duy, gặp vấn đề phức tạp, khó hiểu bỏ * Giáo viên: Một số giáo viên trước khó khăn đối tượng HS nên ngại khai thác, hướng dẫn kèm cặp học sinh mà lạm dụng phương pháp cho học sinh làm mẫu theo sách giáo khoa… Thành công hạn chế thực đề tài: a Thành công: - Học sinh nắm cấu tạo, hiểu chất mối quan hệ phân số Biết quy đồng, rút gọn phân số, thực phép tính cộng trừ, nhân chia phân số, tính giá trị biểu thức - Học sinh tự tin học toán b Hạn chế: Thời lượng tiết dạy thường kéo dài Mặt mạnh, mặt yếu: a Mặt mạnh: Đề tài đưa giải pháp, biện pháp cụ thể để giải tồn tại, khó khăn việc dạy phân số học sinh DTTS địa bàn trường nói riêng HS DTTS vùng Tây Nguyên nói chung b Mặt yếu: Đòi hỏi giáo viên phải thực nhiệt tình, tâm huyết với học sinh, kiên trì thực tốt giải pháp, biện pháp mà đề tài đưa để đạt hiệu cao dạy học Khả tiếp thu học sinh có nhiều hạn chế, đòi hỏi giáo viên phải nhẹ nhàng, hướng dẫn cụ thể, động viên, khuyến khích học sinh kịp thời (lấy động viên, khuyến khích học sinh chính, không gò ép học sinh.) Công tác chữa bài, nhận xét, tư vấn thúc đẩy đòi hỏi nhiều thời gian đòi hỏi cẩn trọng, sửa chữa tỉ mỉ giáo viên Thời lượng tiết học kéo dài Giáo viên phải tăng cường cung cấp vốn từ “toán học” phần phân số nhiều cho học sinh, sử dụng trực quan nhiều dạy học Nguyên nhân, các yếu tố tác động: - Giáo viên chuẩn bị, nghiên cứu chu đáo, dự kiến trước lỗi mà đối tượng học sinh mắc phải để tìm cách sửa chữa kịp thời Đồng thời chuẩn bị, dự kiến trước vấn đề xảy để giúp đỡ, định hướng cho em cách nghĩ, cách giải vấn đề - Giáo viên thực quy trình nghiên cứu, kiên trì sửa sai, bổ sung kiến thức cho học sinh - Được quan tâm lãnh đạo trường qua buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm dạy học giáo viên tổ chuyên môn - Học sinh yêu thích môn học giáo viên giúp đỡ hướng dẫn tỉ mỉ - Giáo viên thường xuyên mượn sách, tài liệu tham khảo - Do đối tượng học sinh lười tư duy, thấy khó chán nản, không muốn động não, nhanh nhạy, sáng tạo em hạn chế Do dẫn đến thời lượng tiết dạy thường kéo dài thời gian Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: Học sinh Tiểu học, phần lớn em thích ham chơi mà em lại sống môi trường gia đình không quan tâm đến việc học tập em mình, trình độ dân trí thấp nên em chưa có động lực thúc đẩy học tập Việc học em, phụ huynh phó mặc cho nhà trường ý thức em, đa số phụ huynh đứng Do dẫn đến học sinh chưa ham học, chưa thích học, tiếp thu em chậm Công tác phối kết hợp nhà trường phụ huynh chưa đạt hiệu cao phụ huynh chưa có ý thức hợp tác Ví dụ: Học sinh không học, giáo viên vào nhà làm việc với phụ huynh, gọi học sinh học, phụ huynh trả lời: không thích học, thích làm rẫy,…Học sinh có thói quen sử dụng trực quan, vấn đề đòi hỏi tư trừu tượng em nhụt chí, hay làm máy móc, thiếu xác Trước đặc thù đối tượng học sinh địa bàn, vấn đề dạy học Toán cho em nói chung dạy phần phân số nói riêng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc định hướng cho lựa chọn phương pháp dạy học số giáo viên lúng túng Do việc sử dụng phương pháp dạy học số giáo viên qua loa, chưa vào nghiên cứu đối tượng học sinh cụ thể để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp Giáo viên dạy không trình tự, chưa liên kết tiết dạy để đến hoàn chỉnh, khái quát phần để học sinh nắm mạch kiến thức dựa dẫm vào SGK, chưa dám thoát ly SGK Việc sử dụng đồ dụng dạy học chưa khai thác triệt để kênh hình giúp HS quan sát, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức mà phần lớn giáo viên nói thay, làm thay học sinh cho nhanh để tránh nhiều thời gian hay đốt cháy giai đoạn, tắt nhiều công đoạn dẫn đến khả tiếp thu học sinh trung bình, yếu không đảm bảo, hiệu dạy học chưa cao Với cách dạy khó để thực yêu cầu phân hóa đối tượng thường dẫn đến dạy học theo lối áp đặt, bình quân đồng loạt Đứng trước thực trạng đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, tâm huyết Nếu giáo viên nghiên cứu kĩ nội dung chương trình, mạch kiến thức chương học, dựa vào đặc điểm tâm lý học sinh (đi từ dễ đến khó, từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng)và tình hình thực tế đối tượng học sinh lớp giáo viên giúp học sinh vượt qua khó khăn học phần III GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP: Mục tiêu giải pháp, biện pháp: Giúp học sinh + Có kiến thức ban đầu phân số + Hiểu đặc điểm, tính chất phân số, mối quan hệ phân số Biết quy đồng, rút gọn phân số, thực phép tính cộng trừ, nhân chia phân số, tính giá trị biểu thức + Có thói quen ham tìm tòi, tự phát chiếm lĩnh kiến thức, tìm điều mẻ, thú vị môn toán Biết chọn lọc, vận dụng vào giải dạng toán cách linh động, sáng tạo, trình bày khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu + Bồi dưỡng cho em lòng ham thích học toán Nội dung cách thức thực hiện: Chất lượng học sinh vấn đề tất giáo viên quan tâm hàng đầu Là giáo viên trực tiếp giảng dạy làm công tác chủ nhiệm Tôi quan tâm lo lắng chất lượng học sinh lớp phụ trách Xác định rõ “phân số” phần học quan trọng lại khó khăn em Điều làm suy nghĩ, mày mò tìm giải pháp để cải thiện chất lượng học phần “phân số” cho học sinh Với số kinh nghiệm năm dạy học, tìm giải pháp, biện pháp sau: 2.1.Giúp học sinh nắm khái niệm phân số: Trước bước vào chương phân số, giáo viên cần cho học sinh biết dạng toán Ở lớp 1,2,3 em học số tự nhiên Lên lớp em biết thêm dạng số “ phân số” Vậy phân số có cấu tạo nào? Bản chất sao? Nhằm để thu hút quan tâm ý học sinh, giúp học sinh có hứng thú tìm tòi, khám phá kiến thức Qua kinh nghiệm dạy học cho thấy nhiều học sinh sau học xong lớp chưa hiểu phân số Giáo viên cần đưa ví dụ minh họa cụ thể (trong SGK lấy ngoài) để giúp học sinh nhận biết phân số, tử số mẫu số Biết viết đọc phân số Nắm cấu tạo: phân số có tử mẫu số; tử số số tự nhiên viết gạch ngang, mẫu số số tự nhiên khác viết gạch ngang Cho học sinh nhắc nhắc lại nhiều lần thuật ngữ “tử số” “mẫu số” nhằm tăng cường tiếng Việt cho em Nhận diện đâu tử số, đâu mẫu số Học sinh phải biết phân số: Mẫu số cho biết gì? Tử số cho biết gì? Đây vấn đề qua trọng mà giáo viên thường hay bỏ qua Một sai lầm giáo viên cung cấp cho học sinh biết phân số có tử số 5, mẫu số 6, không xoáy sâu cho học sinh hiểu là: phần hình tròn Do dẫn đến có học sinh hiểu máy móc số Giáo viên cần nhấn mạnh hình ảnh trực quan: mẫu số cho biết số phần chia hình tròn thành phần, số phần tô màu Cần phải gắn với đơn vị cụ thể (hình tròn) học sinh nắm chất phân số Sau giới thiệu phân số (như SGK) giáo viên củng cố cho học sinh nhận biết phân số qua phiếu học tập sau: (Giáo viên phát cho học sinh em phiếu học tập, hướng dẫn học sinh làm phiếu) PHIẾU HỌC TẬP Em hoàn thành tập sau: a) Chia hình vuông thành phần Em chia hình vuông thành……phần b) Tô màu số phần : Em tô màu … phần c) Điền vào chỗ chấm: Em chia hình vuông thành … phần nhau, em tô màu …… phần Như em tô màu …… …hình vuông;… phân số Phân số…… có tử số là… ,mẫu số là… 2.2.Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm tính chất phân số qua bài: “Phân số phép chia số tự nhiên” “Phân số nhau” a) Phân số phép chia số tự nhiên: Đây nội dung giúp học sinh hiểu rõ phân số Giúp em có nhìn khái quát phân số giải nhanh gọn phép tính toán phân số đặc biệt giúp em vận dụng tốt so sánh phân số, rút gọn, quy đồng,…trong sau Ví dụ: - Giáo viên đưa vấn đề, yêu cầu học sinh giải quyết: Có bánh chia cho bạn Hỏi bạn bánh? Có bánh chia cho bạn Hỏi bạn bánh? Có bánh chia cho bạn Hỏi bạn bánh? - Hướng dẫn giúp học sinh giải vấn đề: * Có bánh chia cho bạn Mỗi bạn bánh * Có bánh chia cho bạn (xem bánh hình vuông) Mỗi bạn phần tư bánh ( ) 4 *Có bánh chia cho bạn Mỗi bạn phần tư bánh ( ) bánh bánh 4 4 **Kết 4 1.Mỗi bạn số bánh là: 4: = (cái bánh) Mỗi bạn số phần bánh là: 3:4= (cái bánh) Mỗi bạn số phần bánh là: :4= (cái bánh) ** Hướng dẫn học sinh rút nhận xét - 4:4= (cái bánh) 4 bánh bánh hay =1 4 - 3:4= (cái bánh) 3 bánh bánh hay < 4 - 5:4= (cái bánh) 5 bánh nhiều bánh hay > 4 Qua ví dụ hình ảnh minh họa, giáo viên cần cho hs rút nhận xét nêu ví dụ cụ thể (học sinh tự nêu ví dụ) + Thương phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) viết thành phân số, tử số số bị chia, mẫu số số bị chia a : b = 12 a ( với b ≠ ).Ví dụ: 12 : = ; b 8 :6= + Kết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) viết phân số Ví dụ: : = + Mỗi số tự nhiên viết thành phân số mẫu số 1; a = a Ví dụ: = ; = + Phân số có tử số nhỏ mẫu số nhỏ Ví dụ: 1; phân số có tử số mẫu số Ví dụ : =1 Sau phần vận dụng phân số kết chia số tự nhiên cho số tự nhiên để hướng dẫn học sinh khái quát phân số lớn hơn, bé sau: - = : = (dư 2) < nên < 1; - = : = 1(dư 2) > nên > - = : = nên = b, Phân số nhau: - Giáo viên phát cho học sinh băng giấy nhau, hướng dẫn học sinh gấp đều, chia băng giấy thành phần tô màu (như hình vẽ) +Tô màu băng giấy + Tô màu băng giấy - Yêu cầu học sinh so sánh phân số (quan sát hình tô màu, nêu =) - Hướng dẫn học sinh rút nhận xét: 3x = = vµ 4x2 6:2 = = 8: - Từ nhận xét này, giáo viên dẫn dắt học sinh nêu tính chất phân số: + Nếu nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác 0, lớn phân số phân số cho Ví dụ: = = = + Nếu chia tử số mẫu số phân số cho với số tự nhiên khác lớn phân số phân số cho (gọi rút gọn phân số) Ví dụ: = = Sau phần giáo viên tích hợp nội dung lại cho học sinh tự tìm nêu ví dụ thêm hai phân số giải thích , chẳng hạn tìm phân số phân số: Học sinh tìm = = = = Học sinh phải nắm tính chất phân số vận dụng để nhận hai phân số nhau, rút gọn phân số, qui đồng mẫu số hai phân số trường hợp đơn giản phức tạp giúp học sinh vận dụng học tốt quy đồng rút gọn phân số tiết sau Giáo viên cần cung cấp thêm: “Nếu cộng tử số mẫu số phân số với số (hoặc trừ tử số mẫu số) số hiệu mẫu số tử số không thay đổi (với phân số nhỏ 1)” giúp học sinh học tốt dạng toán khác sau 2.3 Giúp học sinh nắm cách quy đồng rút gọn phân số: a) Hướng dẫn cách quy đồng phân số: Quy đồng mẫu số thường có dạng: - Dạng 1(dạng tổng quát): Đây dạng nhất, giáo viên phải giúp học sinh cách quy đồng cụ thể bước Ví dụ: Quy đồng mẫu số phân số: Hướng dẫn học sinh cách quy đồng để đưa phân số mẫu số sau: + Lấy tử số mẫu số phân số nhân với mẫu số phân số + Lấy tử số mẫu số phân số nhân với mẫu số phân số 10 Ta có: = = ; = = - Dạng 2: Đó dạng mẫu số phân số chia hết cho mẫu số phân số Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số: - Hướng dẫn: Xét mẫu số phân số ta thấy: 12 chia hết ta chọn 12 mẫu số chung (MSC) Ta việc quy đồng mẫu số phân số giữ nguyên phân số Lấy 12 : = Nhân tử mẫu phân số với ta được: = = Vậy quy đồng mẫu số phân số ta phân số - Dạng 3: Ở dạng mức độ quy đồng khó dạng đầu, qquy đồng mẫu số phân số Chủ yếu dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi Làm để giúp học sinh làm đúng, nhanh, gọn Tôi thường làm sau: Ví dụ1: Quy đồng phân số: ; Thông thường học sinh quy đồng: ==; ==; == Trong trường hợp này, làm nhiều thời gian đưa phân số lớn, làm cho em lúng túng khó khăn rút gọn để đưa phân số tối giản Do hướng dẫn học sinh quy đồng sau: - Bước 1: Hướng dẫn học sinh chọn mẫu số chung nhỏ cách: Lấy mẫu số lớn 15 gấp lên 2,3,4, lần, số chia hết số lại Ta có: 15 x = 30 30 chia hết cho chia hết chọn MSC 30 - Bước 2: Hướng dẫn học sinh quy đồng: + Quy đồng phân số ta lấy 30 : 15 = Nhân tử mẫu phân số với ta = + Quy đồng phân số ta lấy 30 : = 10 Nhân tử mẫu phân số với 10 ta = + Quy đồng phân số ta lấy 30 : = Nhân tử mẫu phân số với ta = Như quy đồng phân số ; ta phân số mới: ; Với cách làm giúp học sinh vận dụng để thực phép tính tiết học sau Ví dụ: Tính + (Phép cộng phân số trang 128- Toán 4) Hướng dẫn: Tìm MSC nhỏ cách lấy 16 x = 32 (32 chia hết cho 16 18) Chọn MSC: 32 Ta có: + = + = = b) Hướng dẫn cách rút gọn phân số: Để giúp học sinh biết cách rút gọn phân số giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào tính chất phân số dấu hiệu chia hết để rút gọn phân số, đưa phân số tối giản Bằng cách chia tử số mẫu số cho số tự nhiên khác để phân số có tử số mẫu số bé mà phân số phân số cho Khi rút gọn phân số phải đưa phân số phân số tối giản Một phân số rút gọn gọi phân số tối giản 11 Để rút gọn phân số ta làm sau: + Xem xét tử số mẫu số chia hết cho số tự nhiên lớn 1(dựa vào dấu hiệu chia hết) + Chia tử số mẫu số cho số + Cứ làm nhận phân số tối giản Để xem xét tử số mẫu số chia hết cho số tự nhiên >1 ta dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9… Kiến thức dấu hiệu chia hết công cụ để làm toán rút gọn phân số Vậy học sinh phải nắm dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9…, phải rèn luyện kỹ nhận biết dấu hiệu chia hết Đây phần kiến thức học trước phần phân số liên quan nhiều đến phần rút gọn phân số nên trước vào phần thực hành rút gọn phân số, giáo viên cho học sinh nhắc lại dấu hiệu chia hết học, nắm vững kiến thức giải thành thạo tập dấu hiệu chia hết trường hợp đơn giản Ví du : Rút gọn phân số: Dựa vào dấu hiệu chia hết, ta thấy chia hết cho 2, nên: = = ( phân số tối giản tử số mẫu số không chia hết cho số tự nhiên lớn 1) Ví dụ 2: Rút gọn phân số Dựa vào dấu hiệu chia hết, hướng dẫn học sinh rút gọn là: = = = = Bài ta khuyến khích học sinh (chủ yếu học sinh khá, giỏi) cách rút gọn nhanh sau: Dựa vào dấu hiệu chia hết ta thấy tử số mẫu số chia hết cho nên chia hết cho tích chúng 18 (hoặc mẫu chia hết cho tử) Ta có: = = Ví dụ 3: Rút gọn phân số 75 300 Dựa vào dấu hiệu chia hết ta thấy tử số mẫu số chia hết cho Vậy trước hết ta rút gọn cho sau ta rút gọn tiếp 75 75 : 15 15 : 5:5 = = = = = = 300 300 : 60 60 : 20 20 : Cách làm dài dòng, nhiều bước Ta hướng dẫn học sinh làm cách nhanh Ta thấy mẫu số chia hết cho tử số ta làm sau: 75 75 : 75 = = 300 300 : 75 Trong trình dạy, nhiều phân số có tính chất phức tạp (đặc biệt phân số dành cho học sinh tham gia giải toán mạng) học sinh dân tộc gặp nhiều khó khăn Tôi thường hướng dẫn học sinh rút gọn cụ thể, nhanh, gọn tránh gây rắc rối cho học sinh Ví dụ 1: Rút gọn phân số 34 51 12 Ta thấy 34 = 17 × 2; 51 = 17 × Vậy tử số mẫu số chia hết cho 17 Ta làm sau: 34 34 : 17 = = 51 51 : 17 Ví dụ 2: Rút gọn phân số 7777 9999 Ta thấy tử số số có chữ số viết chữ số 7, chia tử số cho 1111 Mẫu số số có chữ số viết chữ số Khi chia mẫu số cho 1111, tử số mẫu số chia hết cho 1111 Ta có : 7777 7777 : 1111 = = 9999 9999 : 1111 Từ ví dụ điển hình trên, từ toán rút gọn phân số dạng đơn giản hay dạng đặc biệt mà ta vận dụng làm nhanh số tóan dạng khác mà có liên quan đến rút gọn phân số Ví dụ : Tính: 18 + 27 Đây toán thuộc kiến thức bản, dạng đơn giản giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào cách thông thường quy đồng mẫu số tính dài dòng, khó tính Vậy hướng dẫn học sinh rút gọn phân số tính 18 2 + = + = 27 3 Ví dụ 2: Tính rút gọn: x Học sinh thường làm sau: x=== Lúc này, giáo viên nên hướng dẫn học sinh rút gọn trước (dựa vào tính chất phân số) để tìm kết nhanh x== 2.4.Các phép tính với phân số : Thông thường dạy cách cộng, trừ, nhân, chia riêng rẽ đa số em vận dụng làm phép tính Nhưng chuyển sang dạng luyện tập tổng hợp em lại làm lẫn lộn với phép cộng nhầm lẫn với nhân, trừ lẫn với phép nhân,… Ví dụ: Trong phép cộng trừ * + Học sinh thường làm sai: a) + = (nhầm với phép nhân) * - Một số học sinh làm : - = = =3 * + Học sinh thường làm sai: + = = hoặc: + = + = * - Học sinh thường làm sai: - = = =2 Do em chưa nắm phân biệt rõ cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số nên hay nhầm lẫn cách thực phép tính sang phép 13 tính Đặc biệt với phép nhân phân số, có em thấy khác mẫu số đưa phân số mẫu số tiếp tục thực dẫn đến sai lầm Ví dụ: + Tính : x có học sinh làm : x = = =2 ( nhầm với phép cộng ) + Tính: x ( nhân số tự nhiên với phân số ngược lại) Có học sinh làm: x = = x = x = = Do học sinh học xong cộng, trừ, nhân, chia phân số, đến phần kiến thức tổng hợp nội dung này, thường khái quát lại kiến thức cho học sinh phân biệt cách thực phép cộng, trừ, nhân, chia phân số sau: a c a+c a c a−c + = ; = b b b b b b a c axd cxb a c axd cxb - Cộng, trừ phân số khác mẫu số: + = + ; - = b d bxd dxb b d bxd dxb a c axc - Nhân phân số: x = b d bxd a c axd - Chia phân số: : = b d bxc c axc - Nhân số tự nhiên với phân số: ax = b b - Cộng, trừ phân số mẫu số: - Chia phân số cho số tự nhiên: :c= Ngoài ra, giúp học sinh nhớ qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số dạng thơ để giúp em dễ nhớ hứng thú học tập: Bài ca các phép tính với phân số Cộng, trừ phân số Mẫu phải giống Trước thực Bạn phải nhớ Xét xem mẫu Không thấy giống Ta phải qui đồng Hoặc rút gọn Về mẫu số Sau cộng (trừ) tử Giữ nguyên mẫu số Bạn khỏi phân vân Có kết Chẳng phải quy đồng Tử ta nhân tử Mẫu ta nhân mẫu Chỉ xong Còn chia Chuyển thành tính nhân Phân số sau thành Phân số đảo ngược Bạn nhớ kĩ Phân biệt rõ ràng Cộng, trừ, nhân, chia Kẻo lẫn lộn Còn phép nhân ư? Điều kiện để thực các giải pháp, biện pháp 14 Để thực giải pháp, biện pháp nêu đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt cách dạy học, có khả dạy môn Toán lớp 4, nhiệt tình, tâm huyết với học sinh.Trang thiết bị dạy học học đầy đủ Học sinh học chuyên cần, có ý thức việc học tập Mối quan hệ các giải pháp, biện pháp Giữa giải pháp, biện pháp nêu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tách rời Do đó, thực giải pháp, giáo viên cần vận dụng biện pháp đưa cách linh hoạt để giải vấn đề Giúp em tiếp thu cách nhanh vận dụng giải vấn đề hạn chế em Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Với đề tài mang tính giá trị khoa học thực tiễn, khảo nghiệm thực tế dạy học trường Tiểu học Tình Thương năm học 2011- 2012 ; 2012 – 2013 2014 – 2015 lớp khác trường Tiểu học Tình Thương Sau năm học, thấy làm tính với phân số, em làm chủ kiến thức, em linh hoạt giải dạng toán phân số Cách làm em mang tính sáng tạo thực tiễn cao Sau thời gian nghiêm túc thức theo quy trình kinh nghiệm dạy học trên, bước đầu nhận thấy chất lượng học sinh tiến rõ rệt Đa số học sinh em nhận biết, tìm phân số, đọc viết phân số, hiểu rõ tính chất phân số, quy đồng, rút gọn, so sánh thực phép tính với phân số cách nhanh gọn Qua kiểm tra chất lượng môn toán, kết cụ thể sau: Lớp 4a2 Năm học Thời điểm 2011- 2012 4a1 2012 – 2013 4a2 2014– 2015 Học xong chương phân số Hoàn thành TS HS Chưa hoàn thành SL % SL % 23 22 91,3 8,7 21 20 95,2 4,8 14 14 100,0 0 Với đề tài áp dụng với tất đối tượng học sinh dân tộc chỗ Tây Nguyên C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Qua thực tiễn dạy học đối tượng HS dân tộc chỗ, nhận thấy: để giúp em HS dân tộc làm toán giáo viên cần ý số yêu cầu sau: 15 - Gv cần phải nhiệt tình, tâm huyết với học sinh: “ Tất học sinh thân yêu” Cố gắng rèn luyện kĩ tính toán, suy luận, khái quát cho học sinh Hiểu vận dụng làm tập Không bắt buộc học sinh học thuộc quy tắc theo câu, chữ Đó cách học vẹt, máy móc, không sáng tạo làm tập Qua yêu cầu học sinh biết cách làm dạng toán linh động giải tùy theo trường hợp - Thiết kế dạy chi tiết, phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình.Trước dạy một phải cụ thể bước để học sinh nắm dạng giáo viên đến khái quát hơn, giúp học hinh giải vấn đề nhanh gọn - Làm tốt công tác giáo dục tự học, tự rèn cho em - Kiên trì uốn nắn, sửa lỗi cho em, có niềm tin vào tiến học sinh - Phải khai thác triệt để đồ dùng dạy học - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhận xét kịp thời, khen để khích lệ em - Thái độ ân cần, vui vẻ giáo viên cần thiết Bởi lẽ em nhỏ, đặc biệt học sinh dân tộc thiểu số chỗ, lòng tự cao, giáo viên nói nặng lời, học sinh sẵn sàng xách cặp ngồi không, không chịu học Vì thế, giáo viên không nên nặng lời to tiếng với em, ngược lại cần phải động viên khích lệ khen thật nhiều dù tiến nhỏ, giúp em hứng thú học tập tiếp thu tốt II KIẾN NGHỊ Cần tăng thêm thời lượng dạy Toán, tăng cường thêm tiết tự học Giảm bớt tiết dạy tiếng Ê-đê Trên vài kinh nghiệm “Dạy học chương phân số cho học sinh dân tộc thiểu số” trường Tiểu học Tình Thương mà thực Tôi tiếp tục áp dụng đề tài, rà soát lại, bổ sung thêm để hoàn thiện hơn, từ nâng cao chất lượng đồng cho em, chuẩn bị tốt cho em hành trang để học tốt kiến thức lớp Chắc chắn đề tài nhiều hạn chế, kính mong góp ý chân thành từ Ban giám khảo, cấp quản lí đồng nghiệp để đề tài áp dụng có hiệu cao Tôi xin chân thành cảm ơn!./ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Đray Sáp, ngày 28 tháng năm 2015 Người viết: 16 Trần Thị Tuyết Nga CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ( Kí tên đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả Hướng dẫn dạy học môn học cho vùng, miền Bộ giáo dục đào tạo (Ban hành kèm theo công văn số 7580/GDTH) Phương pháp dạy học Toán Tiểu học (Dự án phát triển GVTH) Sách giáo viên Toán - Tập Vũ Quốc Chung(chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn Nhà xuất GD, năm 2010 17 Thực hành giải toán tiểu học - Tập + 18 Trần Diên Hiển NXB Đại học sư phạm 2008 [...]... tình, tâm huyết với học sinh: “ Tất cả vì học sinh thân yêu” Cố gắng rèn luyện kĩ năng tính toán, suy luận, khái quát cho học sinh Hiểu và vận dụng làm đúng các bài tập Không bắt buộc học sinh học thuộc quy tắc theo từng câu, chữ Đó chỉ là cách học vẹt, máy móc, không sáng tạo khi làm bài tập Qua mỗi bài chỉ yêu cầu học sinh biết cách làm ở dạng toán đó và linh động giải quyết tùy theo từng trường hợp... tục thực hiện dẫn đến sai lầm Ví dụ: + Tính : x có học sinh làm : x = = =2 ( nhầm với phép cộng ) + Tính: 3 x ( nhân số tự nhiên với phân số và ngược lại) Có học sinh làm: 3 x = = hoặc 3 x = x = = Do đó khi học sinh học xong các bài cộng, trừ, nhân, chia phân số, đến phần kiến thức tổng hợp các nội dung này, tôi thường khái quát lại kiến thức cho học sinh phân biệt cách thực hiện các phép cộng, trừ,... thực hiện các giải pháp, biện pháp 14 Để thực hiện các giải pháp, biện pháp nêu trên đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong cách dạy học, có khả năng dạy môn Toán lớp 4, nhiệt tình, tâm huyết với học sinh. Trang thiết bị dạy học học đầy đủ Học sinh đi học chuyên cần, có ý thức trong việc học tập 4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Giữa các giải pháp, biện pháp nêu trên luôn có mối quan hệ... có tính chất phức tạp hơn (đặc biệt là những phân số dành cho học sinh tham gia giải toán trên mạng) đối với học sinh dân tộc sẽ gặp rất nhiều khó khăn Tôi thường hướng dẫn học sinh rút gọn cụ thể, nhanh, gọn tránh gây rắc rối cho học sinh Ví dụ 1: Rút gọn phân số 34 51 12 Ta thấy 34 = 17 × 2; 51 = 17 × 3 Vậy cả tử số và mẫu số đều chia hết cho 17 Ta làm như sau: 34 34 : 17 2 = = 51 51 : 17 3 Ví dụ... với từng đối tượng học sinh lớp mình.Trước khi dạy một một bài phải đi cụ thể từng bước để mọi học sinh đều nắm chắc dạng đó thì giáo viên mới đi đến khái quát hơn, giúp học hinh giải quyết vấn đề nhanh và gọn hơn - Làm tốt công tác giáo dục tự học, tự rèn cho các em - Kiên trì uốn nắn, sửa lỗi cho các em, có niềm tin vào sự tiến bộ của học sinh - Phải khai thác triệt để đồ dùng dạy học - Thường xuyên... cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1) Ví dụ 2: Rút gọn phân số Dựa vào dấu hiệu chia hết, tôi hướng dẫn học sinh rút gọn lần lượt là: = = = = Bài này ta có thể khuyến khích học sinh (chủ yếu là học sinh khá, giỏi) cách rút gọn nhanh hơn như sau: Dựa vào dấu hiệu chia hết ta thấy cả tử số và mẫu số đều chia hết cho 2 và 9 nên sẽ chia hết cho tích của chúng là 18 (hoặc mẫu chia hết cho tử) Ta có:... số Chủ yếu dành cho đối tượng học sinh khá, giỏi Làm thế nào để giúp học sinh làm đúng, nhanh, gọn Tôi thường làm như sau: Ví dụ1: Quy đồng các phân số: ; và Thông thường học sinh quy đồng: ==; ==; == Trong trường hợp này, làm như thế sẽ mất nhiều thời gian và đưa về những phân số lớn, làm cho các em lúng túng và khó khăn khi rút gọn để đưa về phân số tối giản Do đó tôi hướng dẫn học sinh quy đồng như... làm đúng các phép tính Nhưng khi chuyển sang dạng luyện tập tổng hợp thì các em lại làm lẫn lộn với nhau như phép cộng thì nhầm lẫn với nhân, trừ cũng lẫn với phép nhân,… Ví dụ: Trong phép cộng trừ * + Học sinh thường làm sai: a) + = (nhầm với phép nhân) * - Một số học sinh làm : - = = =3 * + Học sinh thường làm sai: + = = hoặc: + = + = * - Học sinh thường làm sai: - = = =2 Do các em chưa nắm chắc và... của trường Tiểu học Tình Thương Sau các năm học, tôi thấy trong làm tính với phân số, các em đã làm chủ được kiến thức, các em linh hoạt hơn trong giải quyết các dạng toán về phân số Cách làm của mỗi em mang tính sáng tạo và thực tiễn cao Sau một thời gian nghiêm túc thức hiện theo quy trình kinh nghiệm dạy học trên, bước đầu tôi nhận thấy chất lượng học sinh tiến bộ rõ rệt Đa số học sinh các em nhận... Toán, tăng cường thêm các tiết tự học Giảm bớt các tiết dạy tiếng Ê-đê Trên đây là một vài kinh nghiệm về “Dạy học chương phân số cho học sinh dân tộc thiểu số” tại trường Tiểu học Tình Thương mà tôi đã thực hiện Tôi sẽ tiếp tục áp dụng đề tài, rà soát lại, bổ sung thêm để hoàn thiện hơn, từ đó nâng cao chất lượng đồng bộ cho các em, chuẩn bị tốt cho các em hành trang để học tốt kiến thức ở lớp trên Chắc ... bổ sung kiến thức cho học sinh - Được quan tâm lãnh đạo trường qua buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm dạy học giáo viên tổ chuyên môn - Học sinh yêu thích môn học giáo viên giúp... với học sinh: “ Tất học sinh thân yêu” Cố gắng rèn luyện kĩ tính toán, suy luận, khái quát cho học sinh Hiểu vận dụng làm tập Không bắt buộc học sinh học thuộc quy tắc theo câu, chữ Đó cách học. .. cho học sinh biết phân số có tử số 5, mẫu số 6, không xoáy sâu cho học sinh hiểu là: phần hình tròn Do dẫn đến có học sinh hiểu máy móc số Giáo viên cần nhấn mạnh hình ảnh trực quan: mẫu số cho

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan