0

skkn công tác chủ nhiệm trong mô hình VNEN

20 4,180 68

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016, 22:58

MỤC LỤC NỘI DUNG Mục lục I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng a Thuận lợi, khó khăn b Thành công, hạn chế c Mặt mạnh, mặt yếu d Các nguyên nhân, yếu tố tác động e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị Nhận xét hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện Tài liệu tham khảo TRANG 5 5 5 6 6 8 10 10 10 16 16 17 18 19 19 20 21 22 I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mô hình dạy học VNEN áp dụng khắp tỉnh thành nước, đặc biệt tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi Mô hình Trường học Việt Nam triển khai toàn quốc bước đột phá việc đổi mới, cải cách giáo dục, hy vọng mở cho giáo dục Việt Nam lối hướng để hòa nhập với giáo dục tiên tiến, đại giới, đáp ứng với phát triển chung xã hội, nỗ lực việc hình thành hệ trẻ Việt Nam công dân toàn cầu Có thể nói, mô hình trở thành yêu cầu cấp thiết toàn xã hội, đòi hỏi chung tay cấp, ngành Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi áp dụng Mô hình trường học gần năm gặt hái nhiều thành tích cấp, ngành ghi nhận Đối với thân tham gia thực dạy học theo mô hình gần năm nên dần quen với việc đổi phương pháp dạy học, tổ chức lớp học theo tinh thần VNEN Qua thời gian thực dạy học theo Mô hình trường học mới, nhận thấy để công tác dạy học theo hướng đổi thành công vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng Chính lẽ mà dành nhiều thời gian, tâm sức cho công tác chủ nhiệm lớp Hôm mạnh dạn trình bày đề tài “Công tác chủ nhiệm Mô hình trường học VNEN” đúc kết từ hai năm qua để trao đổi với bạn bè đồng nghiệp Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm với mong muốn Ghi lại biện pháp làm để suy ngẫm, để chọn lọc đúc kết thành kinh nghiệm thân Được chia sẻ với đồng nghiệp việc làm thành công công tác chủ nhiệm lớp Nhận lời góp ý, nhận xét từ cán quản lí nhà trường, từ Ban Giám khảo Phòng Giáo dục từ bạn đồng nghiệp, để phát huy mặt mạnh, điều chỉnh, khắc phục thiếu sót cho hoàn thiện Rèn luyện tinh thần động, giữ lửa lòng say mê, sáng tạo; cố gắng học tập, tự cải tạo để theo kịp tiến thời đại Đối tượng nghiên cứu Công tác chủ nhiệm Mô hình trường học VNEN Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tập thể học sinh, phụ huynh lớp 4D năm học 2013 - 2014, tập thể học sinh, phụ huynh lớp 5D năm học 2014 – 2015 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Quảng Điền 5.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thực hành Phương pháp điều tra Phương pháp thống kê, tổng hợp II Phần nội dung Cơ sở lý luận Trường học VNEN nơi học sinh học tập để lĩnh hội kiến thức liên quan mật thiết đến sống em Ở giáo viên người tổ chức, hướng dẫn khích lệ em việc tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, hình thành phát triển kĩ giao tiếp, ứng xử dân chủ bình đẳng Ở đó, phụ huynh cộng đồng tham gia tích cực vào việc chăm sóc giáo dục em Mô hình trường học tập trung vào đổi sư phạm: đổi phương pháp dạy, đổi phương pháp học, đổi phương pháp đánh giá, đổi phương pháp tổ chức lớp học Để thực tốt nhiệm vụ vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng định thành công trình dạy học theo mô hình 2.Thực trạng a Thuận lợi- khó khăn Thuận lợi Mô hình trường học triển khai áp dụng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi gần năm nên giáo viên học sinh quen với hoạt động dạy - học theo mô hình VNEN Đại đa số học sinh lớp em người dân địa bàn ( em huyện Lắk), dân tộc thiểu số, thuận lợi lớn trình dạy học thầy trò Được đạo sát cấp ủng hộ đa số cha mẹ học sinh cộng đồng xã hội động lực giúp cho công tác dạy học giáo dục nhà trường nói chung cá nhân nói riêng mang lại nhiều thành công đáng kể Khó khăn Học sinh thuộc vùng địa bàn nông thôn nên khả giao tiếp, kĩ xã hội để đáp ứng yêu cầu hạn chế Việc trang trí lớp học, đồ dùng học tập theo mô hình đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm phải đầu tư nhiều thời gian so với lớp học bình thường Phòng học chật chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy học Việc chuyển đổi từ phương pháp dạy học chung lớp sang phương pháp học tập tích cực (chủ yếu theo nhóm) lúc đầu không khỏi gây nhiều khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm việc khắc phục tượng giảng giải, thuyết trình nhiều trước lớp Học sinh chưa làm quen với việc tự quản, tự chiếm lĩnh kiến thức,… Phụ huynh học sinh mang tâm lý hoang mang, sợ em không tiếp thu kiến thức học, đối tượng học sinh hạn chế lực học tập Một số phân cha mẹ học sinh chưa nhiệt tình ủng hộ mô hình dạy học Một số gia đình học sinh “khoán trắng” công tác dạy học giáo dục cho nhà trường b Thành công - hạn chế Thành công Qua thời gian áp dụng Mô hình trường học nhận thấy học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, tự tin, hứng thú học tập Các em phát huy tốt kỹ làm việc nhóm, kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác, kỹ tự đánh giá lẫn học, giúp em có tinh thần trách nhiệm biết phấn đấu làm chủ trình học tập Còn giáo viên chủ nhiệm không vất vả việc thuyết trình, giảng giải trước lớp Vai trò người quan sát, hỗ trợ em học tập Đối với cha mẹ học sinh cộng đồng họ có trách nhiệm việc phối hợp, hỗ trợ nhà trường giáo viên chủ nhiệm việc dạy học, giáo dục em Đồng thời cha mẹ học sinh tiếp nhận, bổ sung tri thức từ nhà trường thông qua học sinh Nhiều phụ huynh học sinh hài lòng kết em theo học Mô hình VNEN Hạn chế Trong công tác chủ nhiệm thấy số hoạt động chưa hiệu như: Học sinh sử dụng công cụ hỗ trợ dạy học lớp hình thức, chưa thật hiệu Việc ngồi học theo nhóm suốt buổi học điều kiện cho phận học sinh có hội nói chuyện riêng ỷ lại vào bạn khá, giỏi c Mặt mạnh- mặt yếu Mặt mạnh Mô hình trường học nhận thấy thân dần khắc phục cách dạy học áp đặt chiều lối học thụ động học sinh Cách thức tổ chức lớp học theo nhóm tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm, khám phá, tự lĩnh hội kiến thức Mối quan hệ, tương tác học sinh với giáo viên, quan hệ học sinh với tăng cường Việc dạy học phân hóa đối tượng học sinh Mô hình trường học diễn thuận lợi Tiến độ hoàn thành yêu cầu đối tượng học sinh giỏi lớp so với bạn khác nhanh nên em có thời gian để tìm hiểu khám phá yêu cầu cao so với bạn thông qua tập nâng cao mà giáo viên chuẩn bị Phong trào học theo con, dạy cho gia đình địa phương phát triển nhân rộng Mặt yếu Giáo viên giảng dạy tổ chức lớp học theo khuôn mẫu, rập khuôn, thiếu sáng tạo tài liệu dạy học hướng dẫn tỉ mỉ, giáo viên mà làm theo Ngoài ra, học sinh phù hợp để tham gia mô hình Với em có lực học chưa tốt, tiếp thu chậm việc để em tự học để theo kịp bạn nhóm vất vả Năng lực hướng dẫn, giảng giải giúp bạn nhóm trưởng thành viên nhóm hạn chế giáo viên phải tham gia trợ giúp cho em có lực học chưa tốt nhóm trở nên vất vả d Các nguyên nhân, yếu tố tác động Qua thời gian thực Mô hình trường học mới, nhận thấy yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thành công hay thất bại trình dạy học yếu tố người dạy người học (giáo viên học sinh) Đối với người giáo viên, phải không ngại đổi mới, không ngại loại bỏ thói quen dạy theo lối giảng giải, thuyết trình mà phải thật coi trọng việc tự chủ, tự học học sinh; phải khuyến khích học sinh tự chiếm lĩnh tri thức thông qua nhóm học tập, cặp đôi hay trình tự học Đối với học sinh, em phải rèn luyện tính tự lập, tự chủ, tự tin việc chiếm lĩnh tri thức mới; phải nhạy bén hợp tác với bạn bè, thầy cô gia đình trình tự học, tự rèn luyện Ngoài sở vật chất góp phần quan trọng mô hình dạy học Với cách bố trí nhóm học tập, công cụ hỗ trợ lớp học đòi hỏi phòng học đạt chuẩn vô cần thiết, tạo điều kiện tốt cho trình học tập lớp diễn thuận lợi Ngoài ra, yếu tố gia đình cộng đồng không phần quan trọng Ở gia đình, bậc phụ huynh hỗ trợ em việc ứng dụng kiến thức học trường thông qua Hoạt động ứng dụng, hay giúp em bổ sung, kết nối nét phong tục truyền thống địa phương với kiến thức sách e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Mặc dù gặp khó khăn, hạn chế yếu công tác chủ nhệm trình thực Mô hình trường học nêu Tuy nhiên, qua thời gian thực nhận thấy thành công, mặt tích cực chủ yếu Học tập theo Mô hình VNEN giúp học sinh phát huy tích cực, tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, tự tin, hứng thú học tập Đây phương pháp dạy học mới, giúp em phát huy tốt kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác, kỹ tự đánh giá lẫn học Quản lý lớp học “Hội đồng tự quản học sinh” em bầu đảm nhiệm, biện pháp giúp học sinh phát huy quyền làm chủ trình học tập Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền trách nhiệm môi trường giáo dục, rèn luyện kỹ lãnh đạo, kỹ tham gia, kỹ hợp tác hoạt động; đồng thời xây dựng không gian lớp học với “Góc học tập”, “Góc cộng đồng”, “Thư viện lớp học”, mở nhiều “Hòm thư vui”, hòm thư “Điều em muốn nói” trang trí lớp học, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn Bản thân học sinh thích nghi với môi trường học tập đạt hiệu giáo dục tích cực Bởi phương pháp dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính tương tác phù hợp với cá nhân học sinh; chuyển việc truyền thụ kiến thức giáo viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học Lớp học học sinh tự quản tổ chức theo hình thức làm việc theo cặp, làm việc cá nhân làm việc theo nhóm, hình thức học theo nhóm chủ yếu Do học sinh thay đổi thói quen học tập, em tự nghiên cứu tìm hiểu kiến thức qua tài liệu Những kiến thức khó, em trao đổi với bạn nhóm mạnh dạn trao đổi vướng mắc với giáo viên Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy tính độc lập, chủ động tiếp thu kiến thức hiểu sâu sắc kiến thức học; rèn luyện cho em nhiều kỹ sống, kỹ tập thể cách hoạt động học theo nhóm Môi trường học thoải mái, em hào hứng tham gia học Mỗi tiết học không tạo áp lực em Học sinh hình thành thói quen làm việc môi trường tương tác, học hỏi bạn để tự hoàn thiện, có ý thức phải bắt đầu kết thúc hành động nào, không chờ đến nhắc nhở giáo viên, tránh thụ động dạy học, góp phần đẩy mạnh phát triển công tác giáo dục trường Sự tham gia cha mẹ học sinh giúp trẻ liên hệ nội dung học tập với thực tế sống Hơn hết, phụ huynh học sinh, người sinh sống, làm lụng, gắn bó mật thiết với em cộng đồng nơi em sinh sống nguồn kiến thức, kinh nghiệm thực tế vô quý báu giúp em liên hệ điều học trường với sống xung quanh Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp Giải quyết, khắc phục hạn chế, điểm yếu thực Mô hình trường học Xác định bước quan trọng trình dạy học để phát huy vai trò tự học hình thành kĩ xã hội cần thiết cho trẻ b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Trong Mô hình trường học mới, vai trò, nhiệm vụ người giáo viên đặc biệt người giáo viên chủ nhiệm có chuyển đổi rõ rệt so với dạy học truyền thống Theo để đáp ứng yêu cầu đề người giáo viên phải thực đổi phương pháp dạy - học b.1 Đổi phương pháp dạy Để đáp ứng yêu cầu dạy học theo Mô hình VNEN, thật đổi phương pháp dạy học Tôi thật chuyển đổi vai trò người truyền thụ kiến thức thành vai trò người: Tổ chức lớp học; Quan sát hoạt động cá nhân, nhóm; Hỗ trợ học sinh cần thiết; Chốt lại điều học; Đánh giá trình kết học tập học sinh Việc đổi thật mang lại hiệu công tác dạy học bủa b.2 Đổi phương pháp học Theo tôi, Mô hình trường học mới, học sinh không tiếp thu thụ động mà chủ động làm việc độc lập với tài liệu, thao tác với đồ vật, quan sát trực tiếp, phân tích, so sánh tương tác với bạn nhóm, tương tác với giáo viên, với cộng đồng Chính nhóm đơn vị học tập Mô hình VNEN 10 Có thể nói, hoạt động học sinh diễn nhóm học tập Học sinh chủ yếu làm việc với nhóm; làm việc với giáo viên, làm việc chung với lớp cần thiết Do việc phân nhóm thường thực sở đảm bảo hợp lí sức học, khả giao tiếp, hợp tác thành viên điều hành nhóm trưởng để đảm bảo tương đối đồng nhóm Nhóm trưởng linh hồn nhóm học tập, người điều hành, giám sát hoạt động học thành viên nhóm Nhóm trưởng người hỗ trợ tích cực giáo viên việc tổ chức, điều hành hoạt động báo cáo với giáo viên kết học tập hay vướng mắc học tập nhóm cần hỗ trợ Một nhóm trưởng tốt tạo hội để thành viên tự giác học tập, tích cực tham gia hoạt động nhóm Đối với bạn nhút nhát thiếu tự tin, cần nói nhiều, trao đổi nhiều, thể nhiều hoạt động nhóm Không để tình trạng số thành viên làm thay, làm hộ thành viên khác nhóm Do vậy, vào đầu năm học, thường chọn học sinh khá, giỏi, có khả điều hành nhóm làm nhóm trưởng, bồi dưỡng kĩ điều hành cho em Tôi thường hướng dẫn để nhóm trưởng có kĩ điều hành nhóm, hiểu bước trình học tập, biết tổ chức để thành viên nhóm tích cực, tự giác thực nhiệm vụ học tập Những học sinh hạn chế lực học tập cần quan tâm nhiều để theo kịp nhóm Việc bồi dưỡng nhóm trưởng tốt đảm bảo thành công Mô hình trường học Về thời gian sau thực luân phiên làm nhóm trưởng; tạo bình đẳng thành viên nhóm, giúp tất thành viên nhóm tự tin trước người Việc hướng dẫn học sinh kĩ làm việc nhóm quan trọng Tôi thường hướng dẫn kĩ làm việc nhóm cho học sinh thông qua tương tác đa chiều, trực diện nhóm Trong nhóm phải tạo quan hệ giao tiếp, trao đổi tranh luận thành viên giải công việc, nhiệm vụ học tập cụ thể nhóm Hình thành cho học sinh kĩ trình bày quan điểm, biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến bạn,… Ngoài việc đổi phương pháp dạy học Mô hình trường học người giáo viên chủ nhiệm cần thực tốt việc quản lí tổ chức lớp học Việc quản lí tổ chức lớp học thực sau b.3 Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh lớp chủ nhiệm Để làm tốt công tác giáo dục học sinh, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp nghiên cứu để nắm vững tình hình chung lớp học sinh Kết nghiên cứu để xây dựng mục tiêu, chương trình, 11 kế hoạch năm học để xác định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm lớp Bởi từ đầu năm, công việc thường tập trung vào nội dung sau đây: Nghiên cứu tình hình gia đình học sinh trình độ học vấn, nghề nghiệp cha mẹ học sinh, số con, trưởng thành con, hoàn cảnh, mức sống, phương pháp giáo dục đặc điểm khác Nghiên cứu học sinh: số lượng, chất lượng học tập, đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt, trình học tập, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, phong trào thi đua, truyền thống, ưu, nhược điểm, chỗ mạnh, chỗ yếu lớp Đặc biệt quan tâm tới đặc điểm học sinh (về sức khoẻ, sở thích, học lực, đạo đức, quan hệ xã hội, bạn bè, tính tình ) Để nắm vững lực hoạt động tập thể em lớp làm chủ nhiệm, thường thông qua kênh thông tin sau: Căn hồ sơ học bạ , thành tích học tập; Chú ý hình thức sức khoẻ, linh hoạt động; Ngoài từ trực giác cảm nhận; Căn tín nhiệm tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ đầu năm học; Từ tài liệu giúp cho việc xây dựng kế hoạch dạy học, hỗ trợ, bồi dưỡng tổ chức hoạt động giáo dục đến học sinh tập thể lớp cách có hiệu b.4 Xây dựng máy tổ chức tự quản lớp – Bầu Hội đồng tự quản học sinh Mục đích xây dựng hội đồng tự quản học sinh biện pháp giáo dục nhằm thúc đẩy phát triển đạo đức, tình cảm ý thức xã hội học sinh thông qua kinh nghiệm hoạt động thực tế em mối quan hệ em với người xung quanh; đảm bảo cho em tham gia cách dân chủ tích cực vào sống học đường; tạo hội cho em tham gia toàn diện vào hoạt động nhà trường phát triển tính tự chủ, tôn trọng, bình đẳng, tinh thần hợp tác đoàn kết học sinh; giúp em phát triển kĩ định, kĩ hợp tác kĩ lãnh đạo, đồng thời chuẩn bị cho em ý thức trách nhiệm thực quyền bổn phận 12 Trước thành lập Hội đồng tự quản học sinh, thường mời giáo viên môn tham gia giảng dạy lớp phụ huynh học sinh lớp họp bàn việc thành lập Hội đồng tự quản Việc tham gia phụ huynh học sinh góp phần làm tăng thêm quan tâm họ việc học tập em giúp họ hiểu biết thêm Mô hình trường học góp phần phối hợp chặt chẽ giáo viên cộng đồng việc giáo dục học sinh Hội đồng tự quản gồm Chủ tịch Hội đồng tự quản, Phó chủ tịch Hội đồng tự quản, Ban tự quản, trưởng ban, thư kí Thời gian thích hợp để tổ chức bầu Hội đồng tự quản đầu năm học Có nghĩa học sinh bắt đầu học chương trình năm học máy hội đồng tự quản hoàn thiện để điều hành hoạt động học tập, sinh hoạt lớp Quy trình bầu Chủ tịch Hội đồng tự quản; Phó Hội đồng tự quản tiến hành sau: Cho học sinh nắm vai trò, nhiệm vụ quyền lợi Chủ tịch Hội đồng tự quản; Phó Hội đồng tự quản Khuyến khích học sinh ứng cử vào Hội đồng tự quản; nhóm đề cử Gợi ý cho ứng viên xây dựng kế hoạch tranh cử, viết thuyết trình (có tư vấn giáo viên, bạn bè, ) Thuyết trình ứng viên Bầu cử, công bố kết Hội đồng tự quản nhiệm kì mắt Thành lập Ban, bầu trưởng ban, thư kí tiến hành sau: Căn vào hoạt động lớp năm học, lãnh đạo Hội đồng tự quản họp có tham gia tư vấn giáo viên để dự kiến thành lập ban tự quản thường phải thông qua ý kiến tập thể lớp Thông thường thường định hướng cho học sinh thành lập ban Ban học tập, Ban thư viện, Ban văn nghệ, thể dục-thể thao, Ban vệ sinh, Ban đối ngoại Việc bầu thành lập ban Hội đồng tự quản tổ chức Tôi thường gợi ý cho học sinh giới thiệu chức năng, nhiệm vụ ban; quyền lợi người tham gia, suy nghĩ bạn làm tốt nhất, 13 Các thành viên Hội đồng tự quản phát cho bạn tờ giấy nhỏ ghi tên, nguyện vọng tham gia vào ban nào, sau lựa chọn học sinh dán lên quy định cho ban mà lựa chọn cho bạn lựa chọn ban điền tên vào cột bảng Hội đồng tự quản lập danh sách ban yêu cầu thành viên ban họp bầu trưởng ban thư kí bầu lãnh đạo Hội đồng tự quản b.5 Cách thức hoạt động Hội đồng tự quản Học sinh phát triển toàn diện nhờ hoạt động tự giáo dục Hội đồng tự quản tổ chức học sinh, học sinh học sinh thực Các em làm chủ hoạt động Vì thường hướng cho em tự đề xuất, bàn bạc đưa nội quy giám sát việc thực quy ước xây dựng cam kết thực Như em tự đề quy ước (dù quy ước nhỏ nhất) có trách nhiệm thực quy ước Điều đảm bảo tính dân chủ lớp học b.6 Trang trí lớp học Ở Mô hình trường học mới, việc trang trí lớp học không đơn để trang trí cho đẹp mắt mà công cụ hỗ trợ góp phần giáo dục học sinh phẩm chất phát triển kĩ sống cho em Việc thực trang trí lớp học lớp thực hoàn thành tuần trước bắt đầu chương trình năm học Để thực có hiệu thường huy động nhiều thành phần tham gia Ngoài thầy trò lớp có góp sức giáo viên chuyên biệt đặc biệt cộng đồng cha mẹ hay anh chị học sinh Tôi thường trao đổi với giáo viên chuyên biệt đặc biệt với Hội phụ huynh học sinh lớp để lựa chọn công cụ phù hợp với điều kiện lớp Những công cụ mà theo chúng chứng minh hữu ích cho công tác quản lí hoạt động lớp, trường bao gồm: Hộp thư ”Điều em muốn nói”, Nhịp cầu bè bạn, Góc sinh nhật, Bảng theo dõi sĩ số, Nội quy trường lớp, Góc Tiếng Việt, Góc Toán, Hộp thư ”Điều em muốn nói” công cụ giúp nắm ý kiến bày tỏ học sinh Những ý kiến cụ thể tình cảm, cảm nhận, mong muốn, đề nghị em muốn nói thầy cô, bạn bè, cha mẹ, nhân viên 14 phục vụ, điều kiện học tập sinh hoạt, vui chơi, mà em chưa dám nói trực tiếp Từ có thông tin quan trọng để hiểu học sinh quan trọng để điều chỉnh hoạt động giáo dục, dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Góc sinh nhật nơi tạo không khí vui tươi lớp Giúp em biết quan tâm đến bạn bè Tạo điều kiện để em biết cách tổ chức buổi kỉ niệm nho nhỏ Tạo gắn kết thành viên lớp Từ công cụ lớp, hướng dẫn em hiểu ý nghĩa việc xây dựng công cụ việc sử dụng chúng để tham gia vào hoạt động học tập.Thông qua phát nuôi dưỡng tiềm năng; giải đáp băn khoăn, lo lắng; giúp em phát triển niềm đam mê, sáng tạo hình thành nhân cách kĩ sống khác b.7 Phối hợp với cộng đồng tham gia công tác giáo dục Trong Mô hình VNEN, nguyên lí giáo dục ”Học đôi với hành -Nhà trường gắn liền với gia đình xã hội” thể rõ rệt thông qua tổ chức quản lí lớp học, đưa điểm văn hóa, kinh tế, truyền thống lịch sử địa phương vào nhà trường Do vai trò gia đình quan trọng việc học tập, giáo dục học sinh Để phối hợp cách chặt chẽ với gia đình, cộng đồng, từ đầu năm thường bàn bạc với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để tuyên truyền tới gia đình cộng đồng Mô hình trường học Chủ động trao đổi, khuyến khích gia đình cộng đồng tham gia hoạt động giáo dục nhà trường, tạo nên sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Các nội dung thường phối hợp với cha mẹ học sinh trình giáo dục phối hợp tuyên truyền Mô hình trường học mới; huy động trẻ đến trường; tham gia trang trí lớp học xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; mời cha mẹ học sinh tham gia dự số tiết học; mời cha mẹ học sinh lên lớp tiết ngoại khóa dạy em hát điệu dân gian địa phương, nói chuyện lịch sử, tham gia giúp em liên hệ nội dung học với thực tế địa phương phát huy lực em nhà c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 15 Để thực dạy học theo Mô hình VNEN có hiệu điều kiện sở vật chất điều kiện tiên quyết tâm đổi phương pháp dạy - học, phương pháp tổ chức lớp học, phối hợp chặt chẽ nhà trường cộng đồng việc giáo dục học sinh,… Điều có nghĩa người giáo viên chủ nhiệm phải hạt nhân khâu đổi định thành bại công tác dạy học theo mô hình VNEN d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Trong mô hình VNEN, người giáo viên nói chung đặc biệt người giáo viên chủ nhiệm phải giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, tự tin, hứng thú học tập Phải đổi phương pháp dạy học giúp em phát huy tốt kĩ giao tiếp, kĩ hợp tác, kĩ tự đánh giá lẫn học Chú trọng khai thác sử dụng kinh nghiệm học sinh đời sống hàng ngày Gắn kết nội dung dạy học với đời sống thực tiễn học sinh, cộng đồng thông qua hoạt động nhóm thân em tiết học Phải nắm vững yêu cầu quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học Thấy tầm quan trọng ích lợi hoạt động nhóm, đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng linh hoạt hoạt động nhóm trình dạy học Nắm vững cách chia nhóm tổ chức nhóm Phải thực tốt việc tổ chức lớp học Hướng dẫn cho Hội đồng tự quản, Ban tự quản thực cách có hiệu Tận dụng tốt lợi sở vạt chất (Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia) để thực thành công dạy học theo Mô hình trường học Phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội trình dạy học giáo dục học sinh để hình thành phát triển kĩ cần thiết cho em thực tốt khâu xã hội hóa giáo dục e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 16 Qua thời gian thực dạy học theo Mô hình trường học mới, nhận thấy thay đổi tích cực từ phía học sinh, cha mẹ học sinh cộng đồng xã hội Học sinh tự tin chiếm lĩnh kiến thức mới, kĩ hợp tác, chia sẻ, kĩ giao tiếp,… tiến rõ rệt Các em thực làm chủ trình học tập Chất lượng dạy học ngày tăng cao Cụ thể: Chất lượng cuối kì I, năm học 2013 – 2014, lớp 4D MÔN Điểm 10 Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm SL % SL % SL % Tiếng Việt X X 02 08 05 20 07 28 06 24 05 20 Toán 05 20 04 16 04 16 04 16 05 20 03 12 Khoa học 03 12 03 12 05 20 07 28 05 20 02 08 Lịch sử - Địa lí 01 04 02 08 03 12 05 20 10 40 04 16 SL % 17 SL % SL % Chất lượng cuối năm học 2013 – 2014, lớp 4D MÔN Điểm 10 Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm SL % SL % SL % Tiếng Việt 01 04 01 04 06 24 07 28 07 28 03 12 Toán 06 24 03 12 07 28 07 28 02 08 X X Khoa học 04 16 04 16 07 28 07 28 03 12 X X Lịch sử - Địa lí 02 08 04 16 06 24 07 28 06 24 X X SL % SL % SL % Chất lượng cuối kì I, năm học 2014 – 2015, lớp 5D MÔN Điểm 10 Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm SL % SL % SL % Tiếng Việt 01 04 02 08 07 28 07 28 07 28 01 04 Toán 06 24 05 20 05 20 06 24 03 12 X X Khoa học 06 24 05 20 08 32 06 24 X X X Lịch sử - Địa lí 04 16 03 12 06 24 08 32 04 16 X X SL % SL % SL % X Cha mẹ học sinh tham gia tích cực vào giáo dục học sinh, giúp học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế sống Mối quan hệ nhà trường cộng đồng ngày chặt chẽ, khăn khít Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Mặc dù thực năm học, việc dạy học theo Mô hình trường học thầy trò mang đến hiệu giáo dục tích cực Lớp học Mô hình VNEN bố trí giống phòng học môn, phòng thư viện linh hoạt Tại lớp học có góc học tập, góc cộng đồng, góc trưng bày sản phẩm để HS phát huy khả sáng tạo độc lập Mô hình Trường học xây dựng theo hướng đổi phương pháp dạy học với nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính tương tác phù hợp với cá nhân học sinh Chính vậy, việc truyền thụ giáo viên chuyển thành việc hướng dẫn HS tự học 18 Tham gia lớp học này, em có điều kiện phát huy sở trường cá nhân Học sinh làm chủ lớp học, làm chủ trình học tập Hàng ngày tới lớp, em sinh hoạt học tập môi trường thân thiện, thoải mái, không bị gò bó, gần gũi với bạn bè, với thầy cô Đặc biệt với giúp đỡ, tương trợ bạn nhóm, nhiều học sinh không rụt rè e ngại mà trở nên hoạt bát, hào hứng học tập Quản lý lớp học “Hội đồng tự quản học sinh” Hội đồng em bầu để đảm đương hoạt động lớp Đây cách thức sáng tạo, giúp học sinh phát huy quyền làm chủ trình học tập Với hình thức sinh hoạt học tập thế, em rèn luyện kỹ lãnh đạo, kỹ hợp tác hoạt động hàng ngày Với cách bố trí lớp học theo không gian mở hướng tới sáng tạo học sinh như: góc học tập, góc cộng đồng, góc thư viện, hòm thư vui, hòm thư “Điều em muốn nói” tạo nên môi trường giáo dục thân thiện cho em Thời gian đầu thầy trò lúng túng Nhưng quen với phương pháp dạy học em yêu thích gắn bó với lớp học Có thể nhận thấy việc dạy học theo Mô hình trường học mới, thuận lợi cho việc đánh giá lực học sinh theo tiêu chí chuẩn kiến thức, kỹ hoạt động theo môn học; đánh giá hình thành phát triển lực chung học sinh Điều tạo điều kiện cho em phát triển cách toàn diện, giúp em dễ thích nghi với môi trường xung quanh III Phần kết luận, kiến nghị Kết luận Công tác chủ nhiệm Mô hình trường học có điểm mới, tích cực so với công tác chủ nhiệm trước Nó đòi hỏi nhạy bén, tính linh hoạt người giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu giáo dục mô hình đề ra: Dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính tương tác phù hợp với cá nhân học sinh; chuyển việc truyền thụ giáo viên thành việc hướng dẫn học sinh tự học Lớp học học sinh tự quản tổ chức theo hình thức theo nhóm chủ yếu Do học sinh thay đổi thói quen học tập, em tự nghiên cứu tìm hiểu kiến thức qua tài liệu Những kiến thức khó, em trao đổi với bạn nhóm mạnh dạn trao đổi vướng mắc với giáo viên Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy tính độc 19 lập, chủ động tiếp thu kiến thức hiểu sâu sắc kiến thức học; rèn luyện cho em nhiều kỹ sống, kỹ tập thể cách hoạt động học theo nhóm Môi trường học thoải mái, em hào hứng tham gia học Mỗi tiết học không tạo áp lực em Học sinh hình thành thói quen làm việc môi trường tương tác, học hỏi bạn để tự hoàn thiện, có ý thức phải bắt đầu kết thúc hành động nào, không chờ đến nhắc nhở giáo viên, tránh thụ động dạy học, góp phần đẩy mạnh phát triển công tác giáo dục trường 2.Kiến nghị Về chuyên môn: Tăng cường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải khó khăn vướng mắc, học hỏi kinh nghiệm lẫn trình thực dạy học theo Mô hình trường học Về sở vật chất: Đề nghị cấp xây dựng, nâng cấp phòng học nhằm đáp ứng nhu cầu thực dạy học theo Mô hình trường học cách hiệu Krông Ana, ngày 20 tháng năm 2015 Người viết Lê Văn Trúc 20 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học Việt Nam Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường thực Mô hình trường học Việt Nam Hướng dẫn tham gia cha mẹ học sinh cộng đồng Mô hình trường học Việt Nam 22 TÁC GIẢ Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục [...]... hiện dạy học theo Mô hình VNEN có hiệu quả ngoài điều kiện cơ sở vật chất thì điều kiện tiên quyết là quyết tâm đổi mới phương pháp dạy - học, phương pháp tổ chức lớp học, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục học sinh,… Điều đó có nghĩa là người giáo viên chủ nhiệm phải là hạt nhân của các khâu đổi mới quyết định thành bại trong công tác dạy học theo mô hình VNEN d Mối quan... kết luận, kiến nghị 1 Kết luận Công tác chủ nhiệm trong Mô hình trường học mới có những điểm mới, tích cực hơn so với công tác chủ nhiệm trước đây Nó đòi hỏi sự nhạy bén, tính linh hoạt của người giáo viên chủ nhiệm mới đáp ứng được yêu cầu giáo dục của mô hình đề ra: Dạy học theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, học tập mang tính tương tác và phù hợp với từng cá nhân học sinh; chuyển việc truyền... theo Mô hình trường học mới, sẽ rất thuận lợi cho việc đánh giá năng lực học sinh theo các tiêu chí về chuẩn kiến thức, kỹ năng và hoạt động theo từng môn học; đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực chung của học sinh Điều này sẽ tạo điều kiện cho các em phát triển một cách toàn diện, giúp các em dễ thích nghi với môi trường xung quanh III Phần kết luận, kiến nghị 1 Kết luận Công tác chủ nhiệm trong. .. pháp Trong mô hình VNEN, người giáo viên nói chung và đặc biệt là người giáo viên chủ nhiệm phải giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, sự tự tin, hứng thú trong học tập Phải đổi mới phương pháp dạy học giúp các em phát huy tốt các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác, kĩ năng tự đánh giá lẫn nhau trong giờ học Chú trọng khai thác và sử dụng những kinh nghiệm của học sinh trong. .. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU 1 Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam 2 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập 1 3 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập 2 4 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trường thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam 5 Hướng dẫn... Mặc dù mới được thực hiện trong 2 năm học, nhưng việc dạy học theo Mô hình trường học mới của thầy trò chúng tôi đã mang đến những hiệu quả giáo dục tích cực Lớp học của Mô hình VNEN được bố trí giống như một phòng học bộ môn, phòng thư viện linh hoạt Tại lớp học cũng có góc học tập, góc cộng đồng, góc trưng bày sản phẩm để HS được phát huy khả năng sáng tạo độc lập của mình Mô hình Trường học mới được... tránh sự thụ động trong dạy và học, góp phần đẩy mạnh sự phát triển trong công tác giáo dục của trường 2.Kiến nghị Về chuyên môn: Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường, cụm trường nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn vướng mắc, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới Về cơ sở vật chất: Đề nghị các cấp xây dựng, nâng... tập thể trong cách hoạt động học theo nhóm Môi trường học thoải mái, các em rất hào hứng tham gia các bài học Mỗi tiết học không tạo áp lực đối với các em Học sinh được hình thành thói quen làm việc trong môi trường tương tác, được học hỏi bạn để tự hoàn thiện, luôn có ý thức được mình phải bắt đầu và kết thúc hành động như thế nào, không chờ đến sự nhắc nhở của giáo viên, tránh sự thụ động trong dạy... thực hiện thành công dạy học theo Mô hình trường học mới Phải thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh để hình thành và phát triển những kĩ năng cần thiết cho các em cũng như thực hiện tốt khâu xã hội hóa giáo dục e Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 16 Qua thời gian thực hiện dạy học theo Mô hình trường học... qua đó tôi có thể phát hiện và nuôi dưỡng các tiềm năng; giải đáp những băn khoăn, lo lắng; giúp các em phát triển niềm đam mê, sự sáng tạo và hình thành nhân cách cùng các kĩ năng sống khác b.7 Phối hợp với cộng đồng cùng tham gia công tác giáo dục Trong Mô hình VNEN, nguyên lí giáo dục ”Học đi đôi với hành -Nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội” được thể hiện rõ rệt thông qua tổ chức và quản lí ... thành công vai trò người giáo viên chủ nhiệm quan trọng Chính lẽ mà dành nhiều thời gian, tâm sức cho công tác chủ nhiệm lớp Hôm mạnh dạn trình bày đề tài Công tác chủ nhiệm Mô hình trường học VNEN ... luận Công tác chủ nhiệm Mô hình trường học có điểm mới, tích cực so với công tác chủ nhiệm trước Nó đòi hỏi nhạy bén, tính linh hoạt người giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu giáo dục mô hình. .. viên chủ nhiệm phải hạt nhân khâu đổi định thành bại công tác dạy học theo mô hình VNEN d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Trong mô hình VNEN, người giáo viên nói chung đặc biệt người giáo viên chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn công tác chủ nhiệm trong mô hình VNEN, skkn công tác chủ nhiệm trong mô hình VNEN,