0

ISO và ứng dụng Công ty VIMECO.docx

40 646 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2012, 11:57

ISO và ứng dụng Công ty VIMECO 1 LỜI NÓI ĐẦUChất lượng là một khái niệm không chịu ảnh hưởng của thời gian. Con người bắt đầu quản lý chất lượng ngay từ đầu nguyên thủy. Những kiến thức nguyên thủy phải học cách nhận biết những hiệu quả nào là ăn được quả nào độc. Những người đi săn cần nhận biết cây nào cho gỗ tốt có thể làm cung, làm mũi tên tốt. Các kiến thức này lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, việc lập thành văn bản như yêu cầu cụ thể chỉ xuất hiện khi bắt đầu có sự tác động của tăng trưởng thương mại, lúc này phát sinh nhu cầu đảm bảo chất lượng nên các đặc tả về sản phẩm các công cụ đo lường ra đời. Sự phát triển của kinh tế, của cách mạng công nghiệp vẫn không đưa đến một hệ thống chung cho toàn ngành toàn xã hội.Trong cuộc sống hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta vẫn thường nghe đến khái niệm “tiêu chuẩn chất lượng ISO, chất lượng ISO”. Vậy tiêu chuẩn ISO là gì? Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực nào, làm sao để có thể áp dụng ISO một cách hiệu quả giúp tăng cường thúc đẩy hoạt động kinh tế trong toàn xã hội. Trong bài thảo luận này, được sự giúp đỡ của thầy Nguyễn Ngọc Thía, nhóm 2 xin được trình bày một số điểm cơ bản về ISO.Trong quá trình làm bài còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp giúp đỡ của thầy giáo các bạn.Chúng em xin trân thành cảm ơn!2CHƯƠNG I:KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISOI/ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG:Hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế là một xu hướng nổi trội do đó đã trở thành môi trường của các cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nước trên phạm vi toàn thế giới. Toàn cầu hóa kinh tế nhất thể hóa kinh tế khu vực làm gia tăng sự liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp của các nước, nhưng đồng thời cũng buộc các doanh nghiệp phải trực tiếp cạnh tranh với nhau ngày càng gay gắt. Tong cuộc cạnh tranh ở quy mô lớn như vậy, muốn thành công, ngoài những yếu tố hợp thành khác, các doanh nghiệp, công ty cần phải:- Đạt, duy trì tìm cơ hội cải tiến chất lượng liên tục;- Đem lại lòng tin trong nội bộ rằng công ty sẽ thực hiện, duy trì cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm;- Đem lại lòng tin về sự đáp ứng các yêu cầu của hệ thống chất lượng của côg ty.Các nhóm người có quan hệ cộng tác với côg ty sự mong đợi tương ứng được thế hiện như dưới đây:Người có quan hệ Mong đợiKhách hàng Chất lượng sản phẩmNhân viên Thỏa mãn công việc, nghề nghiệpNgười sở hữu Chất lluowngj đầu tưNgười cung cấp Cơ hội kinh doanh tiếpXã hội Phục vụ có trách nhiệmĐể cạnh tranh duy trì được chất lượng với hiệu quả kinh tế cao, đạt được mục tiêu trên, doanh nghiệp không thể áp dụng các biên pháp riêng lẻ.Trước hết phải có chiến lược, mục tiêu đúng. Từ chiến lược mục tiêu này, phải có chính sách hợp lý, một cơ cấu tổ chức nguồn lực phù hợp, trên cơ sở đó xây dựng một xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả có hiệu lực. Hệ thống này cần pahir xuất phát từ quan điểm hệ thống, đồng bộ, phải giúp cho doanh nghiệp liên tục cải tến chất lượng, thỏa mãn khách hàng người thường xuyên cộng tác với doang nghiệp.3Để thực hiện được phương pháp hệ thống, hướng toàn bộ nỗ lực của công ty để thực hiện toàn bộ mục tiêu chung đã đặt ra, cần có một cơ chế quản lý cụ thể có hiệu lực. Theo ngôn ngữ chung hiện nay thì công ty cần phải xây dựng một hệ thống chất lượng.Hệ thống chất lượng bao gồm: cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình nguồn lực cần thiết để thực hiện việc quản lý chất lượng. Hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được những gì mà hai bên đã thỏa thuận.Hệ thống chất lượng phải đáp ứng được nhưng yêu cầu sau:- Xác định rõ sản phẩm dịch vụ cùng với các quy định kỹ thuật cho các sản phẩm đó, các quy định này đảm bảo thỏa mãn yêu cầu của khách hàng;- Các yếu tố kỹ thuật, quản trị con người ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm phải được thực hiện theo kế hoạch đã định, hướng về giảm, loại trừ ngăn ngừa sự không phù hợp.Lưu ý rằng các yêu cầu của hệ thống chất lượng chỉ bổ xung cho các yêu cầu về sản phẩm nhưng không thay thế được các quy định, tiêu chuẩn đối với sản phẩm quá trình.II/ KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI ISO:1. Khái niệm ISO: ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. Được thành lập vào năm 1946 chính thức hoạt động vào ngày 23/02/1947, nhằm mục đích xây dựng tiêu chuẩn về snar xuất, thương mại thông tin. ISO có trụ sở tại Geneve (Thụy Sĩ) là một tổ chức Quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 140 nước. Tùy theo từng nước, mức độ tham gia xây dựng các tiêu chuần ISO có khác nhau. Ở một số nước, tổ chức tiêu chuẩn hóa là các cơ quan chunhs thức hay bán chính thức của Chính phủ. Tại Việt Nam, tổ chức tiêu chuẩn hóa là Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Bộ Khoa học-Công nghệ Môi trường.Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hoá những công việc có liên quan đến quá trình này, nhằm mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hoá dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới tế trở nên dễ dàng hơn, tiện dụng hơn đạt được hiệu quả. Quá trình tiêu chuẩn hoá cũng góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực trí tuệ, khoa học, công nghệ hoạt động kinh Tất cả các tiêu chuẩn do ISO đặt ra đều có tính chất tự nguyện. Tuy nhiên, thường các nước chấp nhận tiêu chuẩn ISO coi nó có tính chất bắt buộc.ISO có khoảng 180 Uỷ ban kỹ thuật (TC) chuyên dự thảo các tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực. ISO lập ra các tiêu chuẩn trong mọi ngành trừ công nghiệp chế tạo điện điện tử. Các nước thành viên của ISO lập ra các nhóm tư vấn kỹ thuật nhằm cung cấp tư liệu đầu vào cho các Uỷ ban kỹ thuật đó là một phần của quá trình xây dựng tiêu chuẩn. ISO tiếp nhận tư liệu của đầu vào từ các Chính phủ các ngành các bên liên quan trước khi ban hành một tiêu chuẩn. Sau khi tiêu chuẩn dự thảo được các nước thành viên chấp thuận, nó được công bố là Tiêu chuẩn Quốc tế. Sau đó mỗi nước lại có thể chấp nhận một phiên bản của tiêu chuẩn đó làm Tiêu chuẩn quốc gia của mình.ISO là một tổ chức phi chính phủ, chuyên thiết lập các tiêu chuẩn-thông thường trở thành luật định thông qua các hiệp định hay các tiêu chuẩn quốc gia- làm cho nó có nhiều sức mạnh hơn phần lớn 4các tổ chức phi chính phú khác, trên thực tế tổ chức này hoạt động như một consortium(hai hay nhiều tổ chức hoặc cá nhân với mục đích tham dự vào các hoạt động chung hoặc đóng góp các tài nguyên của mình để đạt được mục tiêu chung) với sự liên kết chặt chẽ với các chính phủ. Những người tham dự bao gồm một tổ chức tiêu chuẩn từ mỗi quốc gia thành viên các tập đoàn lớn.Việt Nam là thành viên thứ 72 của ISO thành viên chính thức của ISO vào năm 1997. Tại Việt Nam, tổ chức tiêu chuẩn hoá là Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ Môi trường là cơ quan đại diện thường trực.2. Phân loại ISO: Trên thực tế có rất nhiều loại ISO, chúng được phân loại theo 2 cách:+ Phân loại theo danh mục tiêu chuẩn của ISO;+ Phân loại theo bộ tiêu chuẩn.Để dễ hiểu nhất thì ta xét cách phân loại ISO theo bộ tiêu chuẩn:- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 .): Hệ thống quản lý chất lượng.- Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004 .): Hệ thống quản lý môi trường.- Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006 .): Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.- ISO/TS 22003:2007: Quản lý hoạt động đánh giá hệ thống an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000.- ISO/IEC 17021:2006: Hệ thống tiêu chuẩn cho các tổ chức chứng nhận.- ISO/TS 19649: Được xây dựng bởi Hiệp hội ôtô quốc tế (IATF) - The International Automotive Task Force. Tiêu chuẩn ISO/TS 16949: 2002 là quy định kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn HTQLCL ngành công nghiệp ôtô toàn cầu như: QS 9000 (Mỹ), VDA6.1 (Đức), EAQF (Pháp), AVSQ (Ý) với mục đích loại bỏ nhiều chứng nhận nhằm thỏa mãn yêu cầu của nhiều khách hàng. Đây không phải là tiêu chuẩn bắt buộc cho các nhà sản xuất ôtô trên thế giới.- ISO 15189: Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế (yêu cầu cụ thể về năng lực chất lượng Phòng thí nghiệm Y tế), (Phiên bản đầu tiên ban hành năm 2003, phiên bản gần đây ban hành năm 2007 có tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 7782:2008).5CHƯƠNG II:GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000.1.1 Khái quát về ISO 9000 : ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do tổ chức ISO bân hành nhằm đươc ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng, ISO 9000 là tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng tốt nhất đã thực hiện trong nhiều quốc gia khu vực, đồng thời được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia của nhiều nước.ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng.Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 9000 nhằm cung cấp một hệ thống các tiêu chuẩn cốt yếu chung có thể áp dụng rộng rãi được trong công nghiệp cũng như trong các hoạt động khác. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 chỉ mô tả các yếu tố mà một hệ thống nên có chứ không mô tả cách thức mà một tổ chức cụ thể thực hiện các yếu tố này.ISO 9000 cũng không có mục đích đồng nhất các hệ thống chất lượng của các tổ chức khác nhau. Bở vì, nhu cầu của mỗi tổ chức là rất khác nhau, việc xây dựng thực hiện một hệ thống chất lượng cụ thể chịu sự chi phối của mục đích, sản phẩm, quy mô, quá trình cũng như tình hình thực tiễn cụ thể của tổ chức đó.ISO 9000 đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong quản lý chất lượng: chính sách chỉ đạo chất lượng, nghiên cứu thị trường, thiết kế triển khai sản phẩm, cung ứng, kiểm soát quá trình, bao gói, dịch vụ sau khi bán, xem xét đánh giá nội dung, kiểm soát tài liệu, đào tạo…Thế giới có xu hướng thỏa mãn ngày càng cao đối với những nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Do đó, bản thân những tiêu chuẩn kỹ thuật không thể nào đảm bảo phù hợp với nhưngc đòi hỏi của khách hàng. Hệ thống chất lượng ISO 9000 sẽ góp phần bổ xung thêm cho những tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm nhằm thỏa mãn tốt nhất những yêu cầu của khách hàng.2. Lược sử hình thành: - 1956 Bộ Quốc Phòng Mỹ thiết lập hệ thống MIL - Q9858, nó được thiết kế như là một chương trình quản trị chất lượng.- 1963, MIL-Q9858 được sửa đổi nâng cao.- 1968, NATO chấp nhận MIL-Q9858 vào việc thừa nhận hệ thống bảo đảm chất lượng của những người thầu phụ thuộc các thành viên NATO (Allied Quality Assurance Publication 1 - AQAP - 1 ). - 1970, Bộ Quốc Phòng Liên Hiệp Anh chấp nhận những điều khoản của AQAP - 1 trong Chương trình quản trị Tiêu chuẩn quốc phòng, DEF/STAN 05-8.6- 1979, Viện Tiêu Chuẩn Anh Quốc (British Standards Institute - BSI) đã phát triển thành BS 5750- hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quản trị đầu tiên trong thương mại (tiền thân của ISO 9000).- 1987, Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa - ISO - chấp nhận hầu hết các tiêu chuẩn BS 5750 ban hành bộ ISO 9000 (phiên bản 1)được xem là những tài liệu tương đương như nhau trong áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quản trị.- Năm 1994, ISO 9000 được soát xét, chính lý, bổ xung ( phiên bản 2 ). Ban hành ISO 9000:2000.- Năm 2000, ban hành ISO 9000:2000 (phiên bản 3).- Mới đây nhất vào 11/2008 ban hành ISO 9000:2008 (phiên bản 3).Phiên bảnnăm 1994Phiên bảnnăm 2000Phiên bảnnăm 2008Tên tiêu chuẩnISO 9000:1994 ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2005HTQLCL – Cơ sở & từ vựngISO 9001: 1994ISO 9001: 2000(bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003)ISO 9001: 2008Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầuISO 9002: 1994ISO 9003: 1994ISO 9004: 1994 ISO 9004: 2000 Chưa có thay đổiHTQLCL - Hướng dẫn cải tiếnISO 10011: 1990/1 ISO 19011: 2002 Chưa có thay đổiHướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường3. Quá trình xây dựng tiêu chuẩn ISO : 3.1.- Các bước xây dựng tiêu chuẩn ISO.Quá trình xây dựng các tiêu chuẩn ISO phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau: + Sự nhất trí : ISO quan tâm đến quan điểm của các phía có quan tâm : nhà sản xuất, người bán hàng, người sử dụng, các nhóm tiêu thụ, các phòng kiểm nghiệm, các chính phủ, các nhà kỹ thuật các cơ quan nghiên cứu. + Qui mô : dự thảo các tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của các ngành khách hàng trên toàn thế giới.7 + Tự nguyện : việc tiêu chuẩn hóa chịu tác động của thị trường do đó nó dựa trên sự tự nguyện thực hiện của tất cả các bên có quan tâm.3.2.- Xây dựng tiêu chuẩn.Các tiêu chuẩn quốc tế do các ủy ban kỹ thuật của ISO xây dựng được thực hiện qua 5 bước :3.2.1. Đề nghị :- Xác nhận nhu cầu ban hành một tiêu chuẩn mới. - Đề nghị một vấn đề mới được đưa ra để các ủy ban tiểu ban kỹ thuật có liên quan thảo luận lựa chọn. - Đề nghị được chấp thuận nếu đa số thành viên của ủy ban hay tiểu ban kỹ thuật đồng ý có ít nhất 5 thành viên cam kết tham gia tích cực vào đề án.3.2.2. Chuẩn bị :Các chuyên gia trong nhóm cộng tác xây dựng một bản dự thảo tiêu chuẩn được đề nghị. Khi nhóm cho rằng bản dự thảo đã tương đối hoàn thiện thì nó được đưa ra thảo luận trong các ủy ban tiểu ban.3.2.3. Thảo luận :Dự thảo được đăng ký bởi ban thư ký trung tâm của ISO được phân phát cho các thành viên tham gia trong các ủy ban tiểu ban chuyên môn để lấy ý kiến. Dự thảo được tuần tự xem xét cho đến khi đạt được sự nhất trí về nội dung. Sau đó là giai đoạn dự thảo tiêu chuẩn quốc tế.3.2.4. Phê chuẩn :Bản dự thảo tiêu chuẩn quốc tế được chuyển tới tất cả các cơ quan thành viên của ISO để thu thập ý kiến trong 6 tháng. Nó được phê chuẩn được coi là tiêu chuẩn quốc tế nếu được 3/4 thành viên của ủy ban hay tiểu ban kỹ thuật đồng ý chỉ có dưới 1/4 phiếu chống. Nếu cuộc biểu quyết không thành, bản tiêu chuẩn quốc tế dự thảo được trả lại ủy ban kỹ thuật để xem xét lại.3.2.5. Công bố :Nếu tiêu chuẩn được phê chuẩn, người ta chuẩn bị văn bản chính thức kết hợp với các ý kiến đóng góp khi biểu quyết. Văn bản chính thức được gởi tới ban thư ký trung tâm của ISO. Cơ quan này sẽ công bố.4. Triết Lý của ISO 9000. Các tiêu chuẩn của ISO 9000 được xây dựng dựa trên cơ sở những triết lý sau: 8 - Hệ thống chất lượng quản trị quyết định chất lượng sản phẩm: sản phẩm tạo ra là một quá trình liên kết của tất cả các bộ phận, là quá trình biến đầu vào thành đầu ra đến tay người tiêu dùng, không chỉ có các thông số kỹ thuật bên sản xuất mà còn là sự hiệu quả của bộ phận khác như ộ phận hành chính, nhân sự, tài chính. - Làm đúng ngay từ đầu là chất lượng nhất, tiết kiệm nhất: chú trọng phòng ngừa ngay từ ban đầu đảm bảo giảm thiểu sai hỏng không đáng có, tiết kiệm thời gian, nhân lực .Có các hoạt động điều chỉnh trong quá trình hoạt động, đầu cuối của quá trình này là đầu vào của quá trình kia. - Quản trị theo quá trình ra quyết định dựa trên sự kiện, dữ liệu: mỗi quá trình có một hoạt động riêng, nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung của tổ chức. - Lấy phòng ngừa làm chính: mỗi thành viên có công việc khác nhau tạo thành chuỗi móc xích liên kết với nhau, đầu ra của người này là đầu vào của người. Làm đúng ngay từ đầu là biện pháp phòng ngừa tốt nhất.1.5 Các nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000: 8 nguyên tắc.- Nguyên tắc 1: Định hướng bởi khách hàng.Việc quản lý chất lượng phải hướng tới sự thỏa mãn các yêu cầu, mong đợi của khách hang.Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ lại do khách hàng thỏa mãn phải là công việc trọng tâm của hệ thống quản lý. Muốn vậy cần thấy hiểu các nhu cầu hiện tại tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng nổ lực vượt cao hơn sự mong đợi của họ.- Nguyên tắc 2: Nguyên tắc lãnh đạo thống nhất.Việc quản lý chất lượng được đặt dưới một sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ về mục đích, đường lối môi trường nội bộ trong tổ chức. Lôi cuốn mọi người tham gia trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Muốn vậy, lãnh đạo phải xây dựng những giá trị rõ ràng, cụ thể định hướng vào khách hàng. Để củng cố mục tiêu này cần có sự cam kết tham gia của từng cá nhân lãnh đạo với tư cách là một thành viên của tổ chức. Đồng thời lãnh đạo phải chỉ đạo tham gia xây dựng các chiến lược các biện pháp huy động sự tham gia của mọi nhân viên để xây dựng, nâng cao hiệu lực của tổ chức đạt kết quả tốt nhất có thể được. Qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động như lập kế hoạch, xem xét đánh giá hoạt động của tổ chức, ghi nhận những kết quả đạt được của nhân viên, người lãnh đạo có vai trò củng cố giá trị khuyến khích sự sáng tạo, đi đầu ở mọi cấp trong toàn bộ tổ chức.- Nguyên tắc 3: Nguyên tắc hơp tác triệt để.Việc quản lý chất lượng phải có sự tham gia đông đủ, tự nguyện của mọi người vì lợi ích chung của tổ chức của bản thân mình. Con người là nguồn lực quan trọng nhất của một tổ chức sự tham gia đầy đủ với những hiểu biết kinh nghiệm của họ sẽ rất có ích cho tổ chức. Thành công trong cải tiến chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng, nhiệt tình hăng 9hái trong công việc của đội ngũ nhân viên. Vì thế tổ chức cần tạo điều kiện để nhân viên học hỏi, nâng cao kiến thức thực hành những kỹ năng mới. Bên cạnh đó, tổ chức cần có hệ thống khuyến khích sự tham gia của mọi thành viên vào mục tiêu chất lượng của tổ chức. Những yếu tố liên quan đến vấn đề an toàn, phúc lợi xã hội của nhân viên cần phải gắn với mục tiêu cải tiến liên tục các hoạt động của tổ chức.- Nguyên tắc 4: Nguyên tắc hoạt động theo quá trình.Việc quản lý chất lượng phải được tiếp cận theo quá trình. Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách có hiệu quả khi các nguồn lực các hoạt động có liên quan đều được quản lý theo quá trình. Quá trình là tập hợp những hoạt động có quan hệ lẫn nhau tương tác để biến đầu vào thành đầu ra. Để cho quá trình có ý nghĩa, giá trị của đầu ra phải lớn hơn đầu vào, có ý nghĩa là quá trình làm gia tăng giá trị. Trong một tổ chức, đầu vào của quá trình này là đầu ra của quá trình trước đó toàn bộ các quá trình trong một tổ chức lập thành một hệ thống các quá trình. Quản lý các hoạt động của một tổ chức thực chất là quản lý các quá trình mối quan hệ giữa chúng. Quản lý tốt hệ thống các quá trình cùng với sự bảo đảm đầu vào nhận được từ người cung ứng bên ngoài, sẽ đảm bảo chất lượng đầu ra để cung cấp cho khách hàng.- Nguyên tắc 5: Nguyên tắc hệ thống.Việc quản lý chất lượng phải được tiếp cận một cách hệ thống. Không thể giải quyết bài toán chất lượng theo từng yếu tố tác động đến chất lượng một cách riêng lẻ mà phải xem xét toàn bộ các yếu tố tác động đến chất lượng một cách hệ thống đồng bộ, phối hợp hài hòa các yếu tố này. Phương pháp hệ thống trong quản lý là cách huy động, phối hợp toàn bộ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Vì thế, việc nhận biết, thấu hiểu quản lý một hệ thống các quá trình có liên quan sẽ đem lại hiệu lực hiệu quả của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu đã định.- Nguyên tắc 6: Nguyên tắc cải tiến liên tục.Việc quản lý chất lượng phải được thường xuyên cải tiến. Cải tiến liên tục các kết quả thực hiện là mục tiêu, đồng thời cũng là phương pháp của mọi tổ chức vì muốn có được mức độ chất lượng cao nhất, tổ chức phải liên tục cải tiến công việc của mình. Sự cải tiến có thể được thực hiện theo từng bước nhỏ hoặc nhảy vọt. Cách thức cải tiến cần phải bám chắc vào công việc của tổ chức.- Nguyên tắc 7: Quyết dịnh dựa trên dữ liệu.Các quyết định phải dựa trên cơ sở phân tích đầy đủ các thông tin số liệu thực tế. Mọi quyết định của hệ thống quản lý muốn có hiệu quả phải được xây dựng dựa trên việc phân tích dữ liệu thông tin. Việc xem xét đánh giá phải bắt nguồn từ chiến lược của tổ chức, các quá trình quan trọng, các yếu tố đầu vào kết quả của các quá trình đó.- Nguyên tắc 8: Nguyên tắc hợp tác bên trong bên ngoài.Việc quản lý chất lượng phải được tiến hành trên các quan hệ hợp tác chặt chẽ bên trong bên ngoài. Tổ chức cần xây dựng những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nội bộ với bên ngoài để đạt được hiệu quả cao trong công việc.10[...]... hiểu nhất thì ta xét cách phân loại ISO theo bộ tiêu chuẩn:- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ): Hệ thống quản lý chất lượng.- Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (gồm ISO 14001, ISO 14004 ): Hệ thống quản lý môi trường.- Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006 ): Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.- ISO/ TS 22003:2007: Quản lý hoạt... tâm của ISO. Cơ quan này sẽ công bố.4. Triết Lý của ISO 9000. Các tiêu chuẩn của ISO 9000 được xây dựng dựa trên cơ sở những triết lý sau: 8 CHƯƠNG III: VÍ DỤ VỀ CƠNG TY ÁP DỤNG THÀNH CÔNG ISO 9000I/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY: 1. Lịch sử hình thành cơng ty. Cơng ty cổ phần VIMECO được thành lập ngày 24/03/1997. Là doanh nghiệp hạng I, thành viên thuộc tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng... hiệu quả phân cơng trách nhiệm rõ ràng. Kết quả hoạch định phải được cập nhật một cách thích hợp trong q trình thiết kế phát triển. 2.7.3.2 Đầu vào của thiết kế phát triển Đầu vào liên quan đến các yêu cầu đối với sản phẩm phải được xác định duy trì hồ sơ.Đầu vào phải bao gồm a) yêu cầu về chức năng công dụng, b) yêu cầu chế định luật pháp thích hợp c) thơng tin có thể áp dụng. .. dựng, áp dụng đánh giá.+ Tiêu chuẩn ISO 9004:2000 là một công cụ hướng đẫn cho các doanh nghiệp muốn cải tiến hoàn thiện hơn nữa hệ thống chất lượng của mình sau khi đã thực hiện ISO 9001:2000. Tiêu chuẩn nầy không phải là các yêu cầu kỹ thuật. do đó khơng thể áp dụng để được đăng ký hay đánh giá chứng nhận đặc biệt không phải là tiêu chuẩn diễn giải ISO 9001:2000.+ Tiêu chuẩn ISO 19011:2000... cho nó có nhiều sức mạnh hơn phần lớn 4 Việc áp dụng ISO 9000 có thể xem như là một dự án lớn, vì vậy cơng ty cần tổ chức thành dự án sao cho có hiệu quả. Nói chung, nên có một ban chỉ đạo ISO 9000 tại công ty, bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ phận nằm trong phạm vi ápdụng của ISO 9000.•Bước 4: Thiết kế lập văn bản hệ thống chất lượng theo ISO 9000Thực hiện những thay đổi hoặc bổ sung xác... chức chứng nhận: Tổ chức chứng nhận hay đánh giá của bên thứ ba là tổ chức đã công nhận cho việc thực hiện đánh giá cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000. Về nguyên tắc, mọi chứng chỉ ISO 9000 đều có giá trị như nhau không phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp. Cơng ty có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức nào để đánh giá cấp chứng chỉ.- Chuẩn bị về mặt tổ chức nguồn lực để tiến hành... sau, được sử dụng trong ấn bản này của TCVN ISO 9001 để mô tả chuỗi cung cấp, đã được thay đổi để phản ánh từ vựng được sử dụng hiện hành: người cung ứng - tổ chức - khách hàng Thuật ngữ “tổ chức” thay thế cho thuật ngữ “người cung ứng được sử dụng trước đây trong TCVN ISO 9001 : 1 996 (ISO 9001 :1994) để chỉ đơn vị áp dụng tiêu chuẩn này. Thuật ngữ “người cung ứng lúc này được sử dụng thay cho... kế phát triển đáp ứng các yêu cầu đầu vào của thiết kế phát triển. Phải duy trì hồ sơ các kết quả kiểm tra xác nhận duy trì mọi hoạt động cần thiết (xem 4.2.4). 2.7.3.6 Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế phát triển Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế phát triển phải được tiến hành theo các bố trí đã hoạch định (xem 7.3. 1 ) để đảm bảo rằng sản phẩm tạo ra có khả năng đáp ứng. .. các yêu cầu sử dụng dự kiến hay các ứng dụng qui định khi đã biết. Khi có thể, phải tiến hành xác nhận giá trị sử dụng trước khi chuyển giao hay sử dụng sản phẩm. Phải duy trì hồ sơ các kết quả của việc xác nhận giá trị sử dụng mọi hành động cần thiết (xem 4.2.4). 2.7.3.7 Kiểm soát thay đổi thiết kế phát triển Những thay đổi của thiết kế phát triển phải được nhận biết duy trì hồ sơ.... 2.7.4.1 Quá trình mua hàng Tổ chức phải đảm bảo sản phẩm mua vào phù hợp với các yêu cầu mua sản phẩm đã qui định. Cách thức mức độ kiểm soát áp dụng cho người cung ứng sản phẩm mua vào phụ thuộc vào sự tác động của sản phẩm mua vào đối với việc tạo ra sản phẩm tiếp theo hay thành phẩm. Tổ chức phải đánh giá lựa chọn người cung ứng dựa trên khả năng cung cấp sản phẩm phù hợp với các yêu . lượng ISO, chất lượng ISO . Vậy tiêu chuẩn ISO là gì? Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực nào, làm sao để có thể áp dụng ISO một cách hiệu quả và giúp. chuẩn ISO 22000 (gồm ISO 22000, ISO 22002, ISO 22003, ISO 22004, ISO 22005, ISO 22006...): Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.- ISO/ TS 22003:2007: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: ISO và ứng dụng Công ty VIMECO.docx, ISO và ứng dụng Công ty VIMECO.docx, , Lược sử hình thành: Quá trình xây dựng tiêu chuẩn ISO :, Cơ sở hạ tầng: Môi trường làm việc:, Q trình áp dụng ISO 9000 của cơng ty:

Từ khóa liên quan