skknTích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường THCS phong hiền

12 5K 9
skknTích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường THCS phong hiền

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tích hợp giáo dục môi trường dạy học Địa lí trường THCS Phong Hiền SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC Đề nghị công nhận danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua sở ” năm học 2012 2013 Tên đề tài : Tích hợp giáo dục môi trường dạy học Địa lí trường THCS Phong Hiền I.Mục đích, yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm: - Mục đích lồng ghép kiến thức môi trường giáo dục môi trường thông qua dạy địa lí lớp nhằm giúp em : + Thu nhận thông tin, kiến thức môi trường hiểu phụ thuộc lẫn hoạt động người môi trường, mối quan hệ người môi trường + Phát triển kĩ bảo vệ giữ gìn môi trường, kĩ dự đoán, phòng tránh giải vấn đề môi trường nẩy sinh + Tham gia tích cực vào hoạt động khôi phục, bảo vệ gìn giữ môi trường + Có ý thức tầm quan trọng môi trường sức khoẻ người với chất lượng sống chúng ta, phát triển thái độ tích cực môi trường - Phân tích vấn đề môi trường chứa đựng nội dung học, liên hệ với tình hình môi trường nước ta, địa phương nơi em học tập Từ giáo dục cho em ý thức , trách nhiệm hành vi bảo vệ môi trường Những yêu cầu giáo viên thực đề tài: - Tích hợp giáo dục môi trường môn Địa lí vấn đề quan trọng, tích hợp Do để có dạy tốt, giáo viên phải chuẩn bị chu đáo lựa chọn đơn vị kiến thức phù hợp cần chuyển tải cho học sinh để phải vừa khắc sâu kiến thức vừa có tác dụng giáo dục đạo đức cho học sinh Vì môi trường có nguy bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người chưa thực quan tâm, hay có người lợi ích riêng mà quên trách nhiệm sống chung bao người Vì đòi hỏi phải trang bị cho em kiến thức môi trường - Giới thiệu cho học sinh số kinh nghiệm cách thu thập, xử lí thông tin, phân tích tranh ảnh, số liệu - Trong trình giảng dạy sử dụng phương pháp đặc trưng phù hợp, tăng cường bổ sung kiến thức thực tế để kích thích hứng thú học tập học sinh, đồng thời thông qua việc chấm giáo viên phát mức độ nhận thức tiến triển học sinh nhằm điều chỉnh cách dạy cách học cho phù hợp đạt hiệu cao - Biểu dương kịp thời học sinh tích cực học bài, làm tập nhà, biết tìm tòi, sáng tạo làm động lực cho trình học tập nghiên cứu học sinh nhà Những yêu cầu học sinh thực đề tài: - Ở lớp nghe giảng, học tập tích cực, tìm tòi, sáng tạo - Học làm tập trước đến lớp - Thu thập thông tin ,tranh ảnh liên quan đến học,môn học,biết liên hệ với thực tế địa phương ghi vào sổ tay cuối học II Những giải pháp sáng kiến kinh nghiệm 1.Thực trạng: Năm học Tôi nhà trường phân công dạy môn địa lí 8, trình dạy học Tôi nhận thấy vấn đề giáo dục môi trường cho học sinh cần thiết - Hiện có nhiều học sinh chưa có ý thức môi trường, bảo vệ môi trường đặc biệt ăn quà vặt trường, thả rác lung tung, vấn đề vệ sinh phòng học, trang hoàn lớp học chưa thực xanh - - đẹp, chăm sóc bồn hoa, cảnh theo phân công trường chưa tốt - Trong học lớp, để làm nhiệm vụ giáo dục môi trường thông qua tiết học học, thực nhiều phương pháp, tuỳ thuộc vào đặc trưng tiết, bài, phần mà lựa chọn phương pháp phù hợp, đem lại hiệu giáo dục cao Trong phạm vi chuyên đề giới thiệu số phương pháp với tính chất gợi ý, trình giảng dạy tuỳ theo đối tượng học sinh sử dụng nhiều hình thức phương pháp khác đạt mục đích đề 2.Các giải pháp chính: A Hướng dẫn học sinh thu thập thông tin, xử lí thông tin liên quan đến môn học, học *Vào đầu năm học giáo viên giới thiệu : - Nội dung chương trình năm học - Hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa trước thông qua phần mục lục - Nắm số thông tin liên quan đến chương trình học môn địa lí 8, học để tự thu thập vấn đề liên quan đến môn thông qua sách, báo, đài , tivi, Internet học sinh ghi chép, in giấy, sưu tập tranh ảnh , mẫu vật , câu ca dao, tục ngữ nói tượng thời tiết ,khí hậu tìm hiểu giải thích nguyên nhân, hậu tượng địa lí xãy địa phương, xung quanh sống -Khi thu thập thông tin em cần phải kiểm tra cẩn thận số liệu, phải có mốc thời gian cụ thể ví dụ : dân số, kinh tế ,chọn lọc phân nhóm đối tượng *Hướng dẫn học sinh soạn nhà : - Trước hết em phải đọc kĩ nội dung ý: Tên đề mục lớn - Xác định nội dung mục ,đánh dấu nội dung cần phải làm rõ - Nghiên cứu xử lí số liệu , tranh ảnh sách giáo khoa - Tìm cách trả lời câu hỏi cuối sách giáo khoa - Thu thập thông tin liên qua đến học B.Sử dụng số phương pháp dạy học nhằm tích hợp giáo dục môi trường dạy học địa lí Phương pháp đàm thoại gợi mở: Đối với việc liên hệ kiến thức học với kiến thức môi trường phương pháp đàm thoại gợi mở sử dụng rộng rãi phổ biến Để mang lại hiệu hệ thống câu hỏi mức độ phát huy tìm tòi sáng tạo học sinh, câu hỏi cần gắn kiến thức môn học biết với kiến thức môi trường mà học sinh chưa biết, nên đòi hỏi học sinh phải tìm tòi, suy nghĩ, vận dụng nhiều thao tác tư tìm câu trả lời Ví dụ 1: Bài 32: Các mùa khí hậu thời tiết nước ta Khi dạy, giáo viên đặt câu hỏi để học sinh liên hệ với thực tế môi trường như: 1- Khí hậu nước ta mang lại cho địa phương em thuận lợi khó khăn ? 2- Làm để phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn ? Ví dụ 2: Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam Khi dạy phân tích đặc điểm chung sông ngòi nước ta, giáo viên đặt số câu hỏi để giáo dục môi trường như: 1- Đặc điểm sông ngòi nước ta có thuận lợi khó khăn sản xuất đời sống ? 2- Để khắc phục khó khăn sông ngòi đem lại cần có biện pháp ? Hoặc : Khi dạy phần khai thác kinh tế bảo vệ dòng sông, giáo viên đặt số câu hỏi sau: 1.Hãy cho biết nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm? Liên hệ thưc trạng sông địa phương em địa phương em 2.Để nước sông không bị ô nhiễm phải làm gì? Nhìn chung câu hỏi đặt nhằm mục đích giáo dục môi trường cho học sinh , đồng thời thông qua nhằm phát triển tư cho học sinh, trình đàm thoại thường tập trung vào hai yêu cầu: bắt học sinh so sánh hai vật, tượng địa lí biết; dựa vào biết để tìm cần biết, để thực hai yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức học, để tìm kiến thức để liên hệ với thực tế địa phương mình, hệ thống câu hỏi tốt tác dụng phương pháp đàm thoại không nhỏ: vừa thực mục đích giáo dục môi trường , vừa phát triển tư học sinh,vừa giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế địa phương Phương pháp trực quan: -Là phương pháp mà GV sử dụng phương tiện trực quan như: đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, băng hình….để dạy học giáo dục môi trường.Phương tiện trực quan có hai chức năng: nguồn tri thức đồ dùng minh hoạ Hiệu phương pháp phụ thuộc vào mục đích chức sử dụng giáo viên trình dạy học Để liên hệ kiến thức học với kiến thức môi trường việc sử dụng phương tiện trực quan mang lại hiệu cao Có hai cách sử dụng phương tiện trực quan để liên hệ giáo dục môi trường : - GV hướng dẫn HS khai thác kiến thức môi trường giáo dục môi trường từ phương tiện trực quan thông qua hệ thống câu hỏi gợi mở - GV dùng phương tiện trực quan để minh hoạ chứng minh cho tượng, hậu môi trường cần phải giáo dục Ví dụ Bài 38 : Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam Sau HS nhận thức vai trò rừng, biết trạng rừng nước ta bị giảm sút nhanh chóng,giáo viên sử dụng hình ảnh hay sơ đồ vẽ: “chuỗi mối quan hệ nhân quả” việc rừng, kèm theo số câu hỏi gợi mở để khai thác kiến thức sau: 1.Quan sát tranh hiểu biết em cho biết nguyên nhân làm cho diện tích rừng nước ta giảm sút nhanh chóng? 2- Khi rừng dẫn đến hậu gì? 3- Chúng ta phải làm để bảo vệ rừng? Là học sinh ngồi ghế nhà trường em có suy nghĩ để góp phần nhỏ bé vào bảo vệ môi trường? Hoăc giáo viên dùng sơ đồ,sử dụng câu hỏi gợi mở để phân tích, tổng hợp rút kiến thức sơ đồ Ngoài GV sử dụng tranh ảnh , băng hình, đĩa CD làm phương tiện trực quan, để minh hoạ cho HS tượng tàn phá MT, ô nhiễm MT đốt phá rừng, nước thải, chất thải công nghiệp thành phố…, hậu tàn phá MT gây lũ lụt, hạn hán , bệnh tật… hành động BVMT khu rừng cấm, công viên thiên nhiên, công nghệ xử lí chất thải…Tất hình ảnh trực quan gây ấn tượng sâu sắc HS, giúp em nhận thức dễ dàng vấn đề đặc biệt tạo nên độ tin cậy cao giáo dục Phương pháp mô tả, trích dẫn tài liệu: Ở nhiều bài, đặc trưng nội dung thời gian, giáo viên sử dụng phương pháp mô tả trích dẫn đoạn thơ, đoạn văn, viết vấn đề môi trường để giúp học sinh khai thác khía cạnh môi trường có liên quan đến học Ví dụ 1: Khi dạy đến tự nhiên, giáo viên liên hệ đến tượng “ bất thường” tự nhiên mà có liên quan đến người cách mô tả trận lũ, lụt điển hình miền Trung, trận lụt lịch sử thủ đô Hà Nội, tượng đất lở, đá trượt điển hình xảy Tây Bắc nước ta số nơi giới, dạy vấn đề kinh tế giáo viên liên hệ đến vấn đề môi trường thông qua việc mô tả cảnh tượng ô nhiễm môi trường (do dầu khí )ở Vũng Tàu số nơi giới… Ví dụ 2: Thông thường tiết học, thời gian dành cho việc liên hệ đến vấn đề môi trường ít, số trường hợp giáo viên sử dụng tin tức, viết sách báo, phương tiện thông tin Internet, radio, tivi để đọc thông báo ngắn gọn để học sinh nghe, chẳng hạn như: thông báo vụ cháy rừng lớn,nước sông Thị Vải đổi màu ,có mùi hôi thối ảnh hưởng nước thải công nghiệp chưa qua sử lí , đọc tin vụ nhiễm chất độc lớn chất thải công nghiệp, ăn phải nông sản có hàm lượng thuốc trừ sâu cao, … sau giáo viên nên yêu cầu hiểu tìm hiểu nguyên nhân tượng 4.Phương pháp cho tập vận dụng tập nghiên cứu: Trong chương trình địa lí có nhiều tập thực hành, để giáo dục môi trường giao viên cho học sinh tập vận dụng tập nghiên cứu Các tập tốt nên gắn liền với môi trường địa phương, nơi học sinh sinh sống học tập hiệu giáo dục cao Ví dụ: - Cho tập tìm hiểu MT tự nhiên địa phương như: Tìm hiểu danh lam, thắng cảnh, tìm hiểu tài nguyên thiên nhiên, tìm hiểu mùa mưa, chế độ nước sông… địa phương, đặc biệt GV nên hướng dẫn HS ý vấn đề ảnh hưởng yếu tố, vấn đề khai thác sử dụng, biện pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực - Cho tập nghiên cứu tình hình MT địa phương: vấn đề ô nhiễm MT, vấn đề cải tạo MT địa phương, đăc biệt GV nên hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên nhân vấn đề ô nhiễm, đề xuất biện pháp khắc phục… Muốn thực tốt tập nghiên cứu, GV cần phải ý đến vấn đề sau: + Bài tập đưa phải rõ ràng, tránh nhầm lẫn, + Mục đích, yêu cầu nghiên cứu phải rõ ràng, dễ hiểu + Qúa trình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu phải dựa nguyên tắc nguyên lí chung, đồng thời phải dành chỗ sáng tạo cho HS Đặc biệt phải rút kết luận học điển hình Để tiến hành nghiên cứu,học sinh phải quan sát tình hình môi trường địa phương, thu thập tài liệu có liên quan, tiến hành khảo sát thực địa…thông qua hoạt động học sinh rèn luyện số kĩ địa lí bản, phát triển lực tư lực thực hành đặc biệt giúp em hiểu rõ tình hình môi trường địa phương làm sở tốt để sau em trở thành người lao động có ích cho quê hương Tất phương pháp trình bày trên, thường không tách rời không độc lập bài, tiết mà luôn có kết hợp chặt chẽ nhuần nhuyễn, thao tác thục giáo viên làm cho dạy có chất lượng cao không nhiệm vụ giáo dục môi trường mà nhiệm vụ môn học *Kết quả: Tôi tiến hành khảo sát(bằng kiểm tra trắc nghiệm) vấn đề môi trường học sinh lớp 8/6 kết cụ thể sau: Câu 1: Em có hiểu biết vấn đề môi trường nước ta? (Đang bị ô nhiễm nghiêm trọng) 100% học sinh trả lời Câu 2: Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất? ( Nước không khí).Dựa vào đâu mà em biết? ( Thông qua thông tin đại chúng giảng thầy cô ) 100% học sinh trả lời - Môi trường địa phương em nào? (Rừng bị triệt hạ, môi trường có biểu bị ô nhiễm) Em có biết nguyên nhân tác động xấu đến loại môi trường địa phương địa phương em thuộc quần cư nông thôn? ( Nguyên nhân chủ yếu người dân thiếu ý thức: đốt rừng để làm rẫy, lấy đất trồng công nghiệp ; phá rừng để lấy gỗ củi đốt than; hộ gia đình vứt rác nơi công cộng; đánh bắt cá không kĩ thuật; khu công nghiệp phân bố nơi dân cư đông ).100% học sinh trả lời Câu 3:Trường em có xem trường “xanh, sạch, đẹp” không ? Tại sao? + 30% trả lời: không vì: Nhiều lớp chưa làm tốt công tác chăm sóc xanh, bạn vứt rác vào bồn cây, chưa tưới nước thường xuyên, nhiều lớp vệ sinh lớp chưa sạch, chưa đổ rác nơi quy định Nhiều bạn học sinh ăn quà vặt vứt rác sân trường, nhiều bạn vẽ bậy lên tường lên mặt bàn, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân + 70% trả lời: có vì: Nhà trường quan tâm đến việc giữ gìn vệ sinh trường lớp chăm sóc xanh sân trường Ví dụ tổ chức cho lớp trực kiểm tra vệ sinh lớp, phân công lớp chăm sóc bồn hoa , cảnh sân trường, nhà trường giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắt nhở em biết giữ gìn vệ sinh nhân vệ sinh trường lớp nhìn chung trường em xứng đáng trường “xanh, sạch, đẹp” Câu 4: Em có suy nghĩ nhà trường phát động phong trào trồng xanh bóng mát kí cam kết giữ gìn môi trường “ Xanh, sạch, đẹp”? Kết 100% học sinh thống cao hứa tham gia tích cực Câu 5: Em nêu việc làm bạn học sinh nhằm góp phần vào công tác bảo vệ môi trường nơi em sinh sống học tập - Các em tham gia tích cực buổi lao động công ích như: Lao động vệ sinh sân trường ,khu vực nghĩa trang liệt sĩ đài tưởng niệm xã Phong Hiền, không vứt rát bừa bãi trường ,trên đường từ nhà đến trường , *Như sau thực phương pháp tích hợp giáo dục môi trường môn học nhận thấy: - Bài giảng hay, có sức thuyết phục - Bài soạn đảm bảo ba yêu cầu cần đạt: Kiến thức, Kĩ năng, Thái độ - Nâng cao ý thức học tập cho học sinh ( Chủ động tìm tòi, sáng tạo hơn) - Có trách nhiệm công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trường học địa phương em sinh sống - Học sinh thấy thích thú học môn ham muốn thể hiểu biết vấn đề giáo viên đưa nội dung SGK -Các em dành thời gian để tìm tòi tham khảo kiến thức thực tiễn thông qua thông tin đại chúng khác nhiều IV.Dự đoán kết ảnh hưởng có sức lan tỏa phạm vi: -Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, kết hợp với tìm tòi nghiên cứu góp ý đồng nghiệp Tôi tin đề tài lan tỏa toàn trường -Nếu áp dụng chuyên đề vào giảng dạy , GV hướng dẫn nhiệt tình HS có kết học tập tốt yêu thích môn học hơn.từng bước hình thành cho em lối sống lành mạnh, biết yêu quý thiên nhiên sống thân thiện với thiên nhiên, yêu trường, yêu lớp Từ em có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi em sinh sống học tập Cũng giống môn khác, môn Địa lí môn có nhiều khả để tích hợp giáo dục môi trường vào giảng V Kết luận Trên kinh nghiệm mà Tôi tìm tòi đúc rút qua trình dạy học Tuy nhiên trình thực đề tài, chắn không tránh khỏi thiếu sót, sau tham khảo đề tài cá nhân tôi, bạn đồng nghiệp chưa thấy sức thuyết phục cao tầm quan trọng đề tài, tin đồng nghiệp nhận thấy mục đích vấn đề thể đề tài mà thân muốn gửi đến đồng nghiệp, để ngày nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời góp phần nho nhỏ để bảo vệ bầu không khí lành Rất mong nhận góp ý chân thành từ đồng nghiệp để đề tài Tôi hoàn thiện , tạo chuyên đề sâu áp dụng rộng rãi Rất chân thành cám ơn, mong đón nhận bổ sung góp ý bạn đồng nghiệp NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Hà Thị Thúy Linh [...]... em mới có trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi các em đang sinh sống và học tập Cũng giống như các bộ môn khác, môn Địa lí là một trong những bộ môn có nhiều khả năng để tích hợp giáo dục môi trường vào bài giảng nhất V Kết luận Trên đây là những kinh nghiệm mà Tôi đã tìm tòi và đúc rút ra được qua quá trình dạy học Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài, chắc chắn... nhiệm trong công tác giữ gìn vệ sinh và môi trường tại trường học và địa phương các em đang sinh sống - Học sinh thấy thích thú hơn khi học bộ môn và ham muốn thể hiện hiểu biết của mình về những vấn đề giáo viên đưa ra ngoài nội dung SGK -Các em dành thời gian để tìm tòi tham khảo kiến thức thực tiễn thông qua các thông tin đại chúng khác nhiều hơn IV.Dự đoán kết quả và ảnh hưởng có sức lan tỏa trong. .. nhiều năm giảng dạy, kết hợp với sự tìm tòi nghiên cứu và sự góp ý của đồng nghiệp Tôi tin chắc rằng đề tài này sẽ được lan tỏa trong toàn trường -Nếu áp dụng chuyên đề vào trong giảng dạy , GV hướng dẫn nhiệt tình HS sẽ có kết quả học tập tốt và yêu thích môn học hơn.từng bước hình thành cho các em một lối sống lành mạnh, biết yêu quý thiên nhiên và sống thân thiện với thiên nhiên, yêu trường, yêu lớp... tầm quan trọng của đề tài, nhưng tôi tin rằng các đồng nghiệp sẽ nhận thấy mục đích của các vấn đề được thể hiện trong đề tài mà bản thân tôi muốn gửi đến các đồng nghiệp, để ngày một nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời góp phần nho nhỏ để bảo vệ bầu không khí trong lành Rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ các đồng nghiệp để đề tài của Tôi được hoàn thiện , tạo ra một ... Năm học Tôi nhà trường phân công dạy môn địa lí 8, trình dạy học Tôi nhận thấy vấn đề giáo dục môi trường cho học sinh cần thiết - Hiện có nhiều học sinh chưa có ý thức môi trường, bảo vệ môi trường. .. câu hỏi cuối sách giáo khoa - Thu thập thông tin liên qua đến học B.Sử dụng số phương pháp dạy học nhằm tích hợp giáo dục môi trường dạy học địa lí Phương pháp đàm thoại gợi mở: Đối với việc liên... sân trường ,khu vực nghĩa trang liệt sĩ đài tưởng niệm xã Phong Hiền, không vứt rát bừa bãi trường ,trên đường từ nhà đến trường , *Như sau thực phương pháp tích hợp giáo dục môi trường môn học

Ngày đăng: 03/12/2015, 08:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan