skkn hướng dẫn học sinh khối 6 học ôn tập và củng cố từ vựng bằng bản đồ tư duy

16 3.8K 24
skkn hướng dẫn học sinh khối 6 học ôn tập và củng cố từ vựng bằng bản đồ tư duy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SNG KIN KINH NGHIM HNG DN HC SINH KHI HC ễN TP V CNG C T VNG BNG BN T DUY PH N I- T VN Chỳng ta ang sng thi i phỏt trin mnh m, th gii luụn luụn ng v thay i n tng giõy Do ú vic hc chm ch cha hn l gii phỏp ti u, bi cú nhiu s la chn thỡ khụng ch l hc cỏi gỡ m l hc nh th no v s dng cụng ngh gỡ Thụng tin a chiu v thc t yờu cu khụng ch cú kin thc m cũn cú kh nng to giỏ tr gia tng t kin thc Nghiờn cu v hot ng ca b nóo ngi, ngi ta ch rng b nóo hot ng gm nhỏnh: - Nóo phi nhy cm vi cỏc thụng tin v mu sc, nhp iu, hỡnh dng - Nóo trỏi thớch hp vi cỏc t ng, s, t duy, phõn tớch, cho sn phm Hỡnh Do ú ngi ta tỡm cỏch kớch thớch nóo phi tt nht Trỡnh by theo s , biu bao gi cng gõy hng thỳ Trong cỏc hỡnh thc y, s m tỏc gi Tony Buzan a c ỏnh giỏ cao nht v ó tr thnh cụng c lm vic hiu qu ca hng triu ngi trờn th gii Chớnh vỡ l ú tụi ó mnh dn s dng cỏc bn t nhm giỳp hc sinh hc ụn v cng c t vng Ting Anh mt cỏch cú hiu qu GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -1- - - - - - - Tr ờng THCS PHN II - NI DUNG C s lớ lun ca T vng l mt yu t rt quan trng hc bt k mt ngụn ng no Cỏch hc t vng ph bin bõy gi ca cỏc em hc sinh l ngi vit i vit li cỏc t cho n nh Nhng sau mt thi gian ngn hoc sau hc sang bi khỏc thỡ t mi va hc li quờn Khi t vng ca hc sinh khụng nhiu, hc sinh s cm thy gp khú khn vic s dng Ting Anh c bit l k nng nghe núi v c hiu ú chớnh l mt nhng nguyờn nhõn lm gim hng thỳ việc học tập ca hc sinh, mc dự cỏc em hc hnh chm ch nhng kt qu thi ca cỏc em khụng cao Vic xõy dng c mt hỡnh nh cú tớnh h thng, th hin mi liờn h gia cỏc kin thc s mang li nhng li ớch ỏng quan tõm v cỏc mt: ghi nh, phỏt trin nhn thc, t duy, úc tng tng v kh nng sỏng to Qua thc t ging dy tụi nhn thy nu ch dy hc sinh bng cỏch ghi chộp thụng thng thỡ rt nhiu hc sinh chỏn hc hoc nu hc cng s quờn rt nhanh nhng t vng ó hc trờn lp Vỡ vy tụi ó mnh dn ỏp dng bn t ca tỏc gi Tony Buzzan hng dn hc sinh học ụn cng c t vng trờn lp v t ụn nh C s thc tin (Thc trng ca ) a Thun li: - a s cỏc em hc sinh va mi tip xỳc chng trỡnh Ting Anh THCS nờn rt hng thỳ vi mụn hc ny Ngoi ra, l nhng hc sinh nh tui thng hiu ng nờn vic hc kt hp vi vui chi, v tranh nh lm cỏc em rt say mờ - Bn t va d nhỡn, d vit, li va mang tớnh tng hp, vỡ vy kớch thớch hng thỳ hc v kh nng sỏng to ca hc sinh b Khú khn: Qua vic ging dy hng ngy cho thy, nhiu hc sinh cha bit cỏch hc, cỏch ghi kin thc vo b nóo m ch hc thuc lũng, hc vt, thuc mt cỏch mỏy múc, thuc nhng khụng nh c kin thc trng tõm, hoc khụng bit liờn tng, liờn kt cỏc kin thc cú liờn quan vi Cỏc em ó quen vi vic ghi chộp v hc thuc lũng mt cỏch mỏy múc, nờn thay i mt cỏch hc cng rt khú khn Ngoi thi gian trờn lp khụng nhiu cng khin cho vic v bn cũn gp nhiu hn ch Cỏc bin phỏp ó tin hnh gii quyt GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -2- - - - - - - Tr ờng THCS Vi nhng thun li v khú khn trờn, tụi ó nghiờn cu v tiến hnh ỏp dng th nghim ti: HNG DN HC SINH KHI HC ễN TP V CNG C T VNG BNG BN T DUY Trc tin hnh tụi ó gii thiu cho hc sinh bit Bn t l gỡ: Bn t (BTD) c hiu l mt hỡnh thc ghi chộp theo mch t ca mi ngi bng vic kt hp nột v, mu sc v ch vit c bit õy l mt s m, vic thit k BTD theo mch t ca mi ngi, khụng yờu cu t l, chi tit kht khe nh bn a lớ, cú th v thờm hoc bt cỏc nhỏnh, mi ngi v mt kiu khỏc nhau, dựng mu sc, hỡnh nh, cỏc cm t din t khỏc nhau, cựng mt ni dung nhng mi ngi cú th th hin nú di dng BTD theo mt cỏch riờng ú vic lp BTD phỏt huy c ti a kh nng sỏng to ca mi ngi Nh vo bn t tụi cú th giỳp hc sinh ghi nh mt cỏch nhanh chúng hn Hc sinh mun nm bt c tt mt ngụn ng núi chung v ngụn ng Ting Anh núi riờng thỡ trc tiờn phi ghi nh c mt s lng t vng nht nh Chớnh vỡ l ú tụi ó ỏp dng ging dy v hng dn hc sinh học ụn t vng Sau õy l cỏc bc thc hin: a Bc 1: Chun b ca giỏo viờn - Giỏo viờn lit kờ trc mt s ch t vng ln sỏch nh: My School, My House, Family, Activities, Classes, Places, Body, Food and Drink, Sports and Pastimes, Countries , Khi hc n cỏc ch ú, giỏo viờn cho hc sinh nm vng ch ó hc v ụn cỏc t vng liờn quan n ch im - Thụng thng bi GRAMMAR PRACTICE l bi ụn ng phỏp ca 2, bi trc ú, tụi thng dnh khong 15 phỳt hng dn hc sinh ụn t vng theo cỏc ch ó hc bng cỏch v bn t GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -3- - - - - - - Tr ờng THCS Vớ d nh hỡnh di l ch v My School Unit (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) Hỡnh b Bc 2: Chun b ca hc sinh Yờu cu hc sinh chun b mt s cỏc cụng c sau õy: - Mt hp bỳt mu - Giy A4, A3 hoc tn dng cỏc mt sau ca cỏc bc tranh, nh, lch tt c Bc 3: Hng dn hc sinh v - Trc ht tụi a mt bn t mu c v sn nh cho hc sinh xem v gii thớch v cỏc nhỏnh, ng v v i tng c v trờn ú - Khi hng dn cỏc em v thỡ khụng nht thit yờu cu cỏc em phi v ging nh bn GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -4- - - - - - - Tr ờng THCS mu m tụi a Hc sinh cú th v theo s sỏng to riờng, mu sc riờng - Bt u t hỡnh nh trung tõm ca ch chớnh, hc sinh cú v thờm cỏc nhỏnh con, gi l nhỏnh cp Tip n t nhỏnh cp ú li trin khai thờm cỏc nhỏnh ca nhỏnh cp (nhỏnh cp 2) C tip tc nh th n nhỏnh cui cựng - Hc sinh cng cú th dựng hỡnh nh minh cho mt ch hay mt t vng n l no ú (nh hỡnh 2) - Yờu cu hc sinh luụn s dng mu sc Bi vỡ mu sc cng cú tỏc dng kớch thớch nóo nh hỡnh nh - Hc sinh nờn dựng cỏc ng k cong thay vỡ cỏc ng thng vỡ cỏc ng cong c t chc rừ rng s thu hỳt c s chỳ ý ca mt hn rt nhiu - B trớ thụng tin u quanh hỡnh nh trung tõm - Hc sinh cng khụng nờn v ht t giy m mt s khong trng cú th thờm vo cỏc nhỏnh vi cỏc t m cỏc em s hc sau ny Nh vy bn t khụng ch v mt ln m s tip tc v tip hc sinh hc c thờm cỏc t mi liờn quan n ch * Mt s hỡnh nh bn t ca hc sinh trng THCS Hoa Thu thc hin: GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -5- - - - - - - Tr ờng THCS GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -6- - - - - - - Tr ờng THCS GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -7- - - - - - - Tr ờng THCS d Bc 4: Nhận xét - Sau hc sinh v xong, tụi treo mt s bn t v cho nhn xột v nhng im hc sinh ó t c v mt s khuyt im v bn Vi nhng hc sinh khỏ gii tụi yờu cu hc sinh t mt s cõu vớ d n gin vi nhng t cú trờn bn t cỏc em hiu hn v cỏch s dng ca cỏc t ú - Sau ú yờu cu hc sinh v nh hon thin li bn ca mỡnh Nh vy cỏc em cú thi gian v chi tit v cú cht lng hn Sau õy l mt s ch m tụi ó ỏp dng dy cho hc sinh lp 6: * Ch 1: My house Unit (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) - Bt u l hỡnh nh trung tõm (ngụi nh), ri tip n l cỏc nhỏnh chớnh nh: Livingroom (phũng khỏch), Bedroom (phũng ng), Kitchen (nh bp), Bathroom (phũng tm) Tip theo t cỏc nhỏnh chớnh li v thờm cỏc nhỏnh con, nh vi nhỏnh Livingroom lit kờ tt c nhng t vng liờn quan n phũng khỏch Hình GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -8- - - - - - - Tr ờng THCS Giỏo viờn cng cú th gi ý thờm hc sinh thờm vo cỏc t khụng cú sỏch giỏo khoa, hoc cng cú th thêm vo sau ny Vi mi nhỏnh thỡ hc sinh cng cú th v hỡnh nh tng ng vi t vng bờn cnh * Ch 2: Sport and Pastimes Unit 12 (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) Hỡnh - Vi ch ny tụi ly hỡnh nh trung tõm l mt hỡnh nh miờu t v cỏc mụn th thao SPORTS, tip n t hỡnh nh trung tõm chia lm nhỏnh chớnh Nhỏnh th nht l GO: t nhỏnh ny li v thờm cỏc nhỏnh lit kờ mt s hot ng th thao liờn quan i sau ng t GO Sau mi hot ng ny li cú cỏc hỡnh nh minh hc sinh hiu ngha ca t ú GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy -9- - - - - - - Tr ờng THCS - Nhỏnh th hai l nhỏnh PLAY t õy lit kờ tt c cỏc mụn th thao dựng thỡ i vi t PLAY nh: play soccer, play volleyball, play basketball, play baseball, play tennis, play table tennis iu ny lm cho hc sinh khụng dựng sai chỳng mun núi chi mụn th thao no vỡ hc sinh cú th nhm ln núi play skip thay vỡ phi núi skip - Sau cựng l nhỏnh OTHERS, lit kờ mt s cỏc hot ng th thao gii trớ khỏc m khụng dựng vi cỏc ng t nh GO v PLAY Vi cỏch th hin bn nh th hc sinh va nh t va nh c cỏch s dng ca t ú tt hn * Ch 3: Body Unit (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) - Vi ch ny hc sinh cng cú th s dng mt hỡnh nh ngi lm hỡnh nh trung tõm Vi hỡnh nh nh vy hc sinh s cm thy hng phn hn Cỏc nhỏnh khỏc c mụ t nh hỡnh v Hỡnh * Ch 4: Food and Drink: Unit 10 (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) GV: Lê Thị Anh Th - - - - - Tr ờng THCS Hoa Thủy - 10 - - Ly mt hỡnh nh din t v Food v Drink lm hỡnh nh trung tõm Ri sau ú chia thờm nhỏnh chớnh, mt nhỏnh l FOOD mt nhỏnh l DRINK T cỏc nhỏnh chớnh s v thờm cỏc nhỏnh khỏc Vớ d t nhỏnh FOOD hc sinh s v thờm cỏc nhỏnh l Meat, Vegetables, Fruit, Fish, Rice T cỏc nhỏnh li v thờm cỏc nhỏnh khỏc nh: Vegetables > carrot, tomato, potato, lettuce Tng t nh vy hc sinh s v cỏc nhỏnh cũn li vi mu sc v hỡnh nh tựy thớch Hỡnh Hiu qu ca SKKN a i vi hc sinh GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy - 11 - - - - - - - Tr ờng THCS - Hc sinh rt cú hng thỳ vi cỏch hc ny Vi cỏch hc ny hc sinh c tha sc sỏng to trớ tng tng ca mỡnh Hc sinh cú th v theo ý thớch ca mỡnh m khụng b rng buc bi cỏc ng nột hay mt khuụn mu nht nh no Bn t cng giỳp hc sinh tit kim c thi gian, hc sinh ghi nh tt hn v nhỡn thy mt bc tranh tng th v t chc phõn loi ca chỳng - BTD cng giỳp hc sinh rốn luyn k nng thuyt trỡnh v nm vng kin thc ca bi hc mt cỏch chc chn hn, nh bi lõu hn - Nhỡn vo bn t duy, bt c mt hc sinh no cng cú th thuyt trỡnh c ni dung hay mt ch theo mch logic ca kin thc - Vi nhng hc sinh yu kộm BTD nh mt giỏo c trc quan, rt cú ớch vic giỳp hc sinh cú c cỏc kin thc c bn ca tng bi hc qua vic nghe thy giỏo ging bi, nghe cỏc hc sinh khỏ gii tho lun gi hc v cui cựng c thy giỏo hng dn ghi li hoc phỏt cho bn túm tt bi hc bng mt BTD n gin Cú c BTD n gin ny, v nh hc sinh s d hc bi hn, v cỏc kin thc chớnh yu ca tng bi hc ó c ghi li mt cỏch cụ ng Hc sinh yu kộm ch cn nm vng nhng nột chớnh yu ny b i vi giỏo viờn - Ngoi vic ging dy t vng, ging dy cỏc ch im kin thc khỏc nu giỏo viờn s dng BTD thỡ h cú th giỳp hc sinh thay i cỏch ghi bi theo li truyn thng ang ph bin hin nay, tc l ghi ht dũng ny n dũng khỏc Nu s dng c BTD thỡ giỏo viờn ó lm phong phỳ thờm kho t liu v phng phỏp, th thut dy hc ca mỡnh, gúp phn vo vic i mi phng phỏp ging dy, to nhiu th thỏch cho hc sinh hc tp, tng bc rốn luyn kh nng t cho hc sinh thụng qua vic ng viờn khuyn khớch hc sinh tham gia vo bi ging hoc c cỏc BTD m hc sinh ó ghi chộp li sau cỏc tit hc - S dng BTD ging dy cng giỳp khc phc c tỡnh trng hc sinh tip thu mt cỏch th ng, mỏy múc vỡ BTD c phỏt trin dn tng bc theo tin trỡnh gi dy PHN III- KT LUN GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy - 12 - - - - - - - Tr ờng THCS Sau mt thi gian ỏp dng vic s dng bn t dy hc núi chung v dy ụn t vng ting Anh núi riờng tụi ó thu c nhng kt qu ỏng k Tụi cng nhn thy vic s dng thnh tho v hiu qu bn t dy hc s mang li nhiu kt qu tt v ỏng khớch l phng thc hc ca hc sinh v phng phỏp ging dy ca giỏo viờn Hc sinh s hc c phng phỏp hc tp, tng tớnh ch ng, sỏng to v phỏt trin t Giỏo viờn s tit kim c thi gian, tng s linh hot bi ging, v quan trng nht s giỳp hc sinh nm c kin thc thụng qua mt bn th hin cỏc liờn kt cht ch ca tri thc Qua õy cng cn lu ý mt s iu nờn trỏnh to bn t duy: - Vit li gii thớch trờn mi nhỏnh quỏ nhiu - Ghi chộp quỏ nhiu ý vt khụng cn thit - Dnh quỏ nhiu thi gian ghi chộp v tụ mu cho bn , ni dung chớnh ca bn t l kin thc ri mi n hỡnh thc v m thut Tuy nhiờn, tựy tng bi hc m giỏo viờn hng dn hc sinh tng kt bng bn t duy, khụng nht thit bi hc no hoc n v kin thc no cng phi thit lp nú Trờn õy l nhng kt qu ó t c v nhng cỏi cũn hn ch Tụi hy vng vi cỏch s dng bn t vo dy hc ôn tập t vng núi riờng, v vic ging dy ting Anh núi chung, s gúp phn nõng cao hn na vic ging dy ca cỏc ng nghip ti cỏc trng THCS, v mong rng cỏc giỏo viờn hóy ỏp dng cỏch ging dy bng bn t ny vo cụng vic ging dy hng ngy ca mỡnh Vi mt ti cũn mang tớnh mi m v thi gian thc hin cha c nhiu, nờn khụng th trỏnh nhng sai sút v ni dung cũn hn ch, rt mong cỏc bn ng nghip, quý thy cụ gúp ý xõy dng ý tng ngy cng c hon thin Tụi xin chõn thnh cm n! Xác nhận HĐKH nhà trờng Hoa Thu, ngy 20 thỏng 02 nm 2012 Ch tch Ngi vit Lê Thị Anh Th GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy - 13 - - - - - - - Tr ờng THCS IV/- TI LIU THAM KHO TS Trn ỡnh Chõu - B Giỏo dc & o to, S dng bn t gúp phn dy hc tớch cc v h tr cụng tỏc qun lớ nh trng Tony Buzan, Bn T cụng vic NXB Lao ng Xó hi Mt s trang web vit v Bn T Chun kin thc- k nng Ting Anh THCS Sỏch giỏo khoa Ting Anh lp Phụ lục Trang PH N I- T VN PHN II- NI DUNG GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy - 14 - - - - - - - Tr ờng THCS C s lớ lun ca 2 C s thc tin (Thc trng ca ) a Thun li: b Khú khn: Cỏc bin phỏp ó tin hnh gii quyt a Bc 1: Chun b ca giỏo viờn b Bc 2: Chun b ca hc sinh c Bc 3: Hng dn hc sinh v * Mt s tranh v ca hc sinh d Bc 4: Nhận xét * Ch 1: My house Unit (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) * Ch 2: Sport and Pastimes Unit 12 (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) * Ch 3: Body Unit (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) 10 * Ch 4: Food and Drink: Unit 10 (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) 11 Hiu qu ca SKKN 12 a i vi hc sinh 12 b i vi giỏo viờn 12 PHN III- KT LUN 13 PHN IV- TI LIU THAM KHO 14 GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy - 15 - - - - - - - Tr ờng THCS GV: Lê Thị Anh Th Hoa Thủy - 16 - - - - - - - Tr ờng THCS [...]... dụng bản đồ tư duy trong dạy học nói chung và dạy ôn tập từ vựng tiếng Anh nói riêng tôi đã thu được những kết quả đáng kể Tôi cũng nhận thấy việc sử dụng thành thạo và hiệu quả bản đồ tư duy trong dạy học sẽ mang lại nhiều kết quả tốt và đáng khích lệ trong phương thức học tập của học sinh và phương pháp giảng dạy của giáo viên Học sinh sẽ học được phương pháp học tập, tăng tính chủ động, sáng tạo và. .. chép và tô màu cho bản đồ, trong khi nội dung chính của bản đồ tư duy là kiến thức rồi mới đến hình thức về mỹ thuật Tuy nhiên, tùy từng bài học mà giáo viên hướng dẫn học sinh tổng kết bằng bản đồ tư duy, không nhất thiết ở bài học nào hoặc đơn vị kiến thức nào cũng phải thiết lập nó Trên đây là những kết quả đã đạt được và những cái còn hạn chế Tôi hy vọng với cách sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học. .. màu sắc và hình ảnh tùy thích Hình 6 4 Hiệu quả của SKKN a Đối với học sinh GV: Lª ThÞ Anh Th Hoa Thñy - 11 - - - -  - - - Tr êng THCS - Học sinh rất có hứng thú với cách học này Với cách học này học sinh được thỏa sức sáng tạo trí tư ng tư ng của mình Học sinh có thể vẽ theo ý thích của mình mà không bị ràng buộc bởi các đường nét hay một khuôn mẫu nhất định nào Bản đồ tư duy cũng giúp học sinh tiết... việc giúp học sinh có được các kiến thức cơ bản của từng bài học qua việc nghe thầy giáo giảng bài, nghe các học sinh khá giỏi thảo luận trong giờ học và cuối cùng được thầy giáo hướng dẫn ghi lại hoặc phát cho bản tóm tắt bài học bằng một BĐTD đơn giản Có được BĐTD đơn giản này, về nhà học sinh sẽ dễ học bài hơn, và các kiến thức chính yếu của từng bài học đã được ghi lại một cách cô đọng Học sinh yếu... tạo ra nhiều thử thách cho học sinh trong học tập, từng bước rèn luyện khả năng tư duy cho học sinh thông qua việc động viên khuyến khích học sinh tham gia vào bài giảng hoặc đọc các BĐTD mà học sinh đã ghi chép lại sau các tiết học - Sử dụng BĐTD trong giảng dạy cũng giúp khắc phục được tình trạng học sinh tiếp thu một cách thụ động, máy móc vì BĐTD được phát triển dần từng bước theo tiến trình giờ... được thời gian, học sinh ghi nhớ tốt hơn và nhìn thấy một bức tranh tổng thể và tổ chức phân loại của chúng - BĐTD cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nắm vững kiến thức của bài học một cách chắc chắn hơn, nhớ bài lâu hơn - Nhìn vào bản đồ tư duy, bất cứ một học sinh nào cũng có thể thuyết trình được nội dung hay một chủ đề theo mạch logic của kiến thức - Với những học sinh yếu kém BĐTD... của học sinh 4 c Bước 3: Hướng dẫn học sinh vẽ 4 * Một số tranh vẽ của học sinh 6 d Bước 4: NhËn xÐt 8 * Chủ đề 1: “My house” – Unit 3 (Sách giáo khoa Tiếng Anh 6) 8 * Chủ đề 2: Sport and Pastimes – Unit 12 (Sách giáo khoa Tiếng Anh 6) 9 * Chủ đề 3: Body – Unit 9 (Sách giáo khoa Tiếng Anh 6) 10 * Chủ đề 4: Food and Drink: Unit 10 (Sách giáo khoa Tiếng Anh 6) 11 4 Hiệu quả của SKKN 12 a Đối với học sinh. .. vµ «n tËp từ vựng nói riêng, và việc giảng dạy tiếng Anh nói chung, sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trong việc giảng dạy của các đồng nghiệp tại các trường THCS, và mong rằng các giáo viên hãy áp dụng cách giảng dạy bằng bản đồ tư duy này vào công việc giảng dạy hàng ngày của mình Với một đề tài còn mang tính mới mẻ và thời gian thực hiện chưa được nhiều, nên không thể tránh khỏi những sai sót và nội dung... động, sáng tạo và phát triển tư duy Giáo viên sẽ tiết kiệm được thời gian, tăng sự linh hoạt trong bài giảng, và quan trọng nhất sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức thông qua một bản đồ thể hiện các liên kết chặt chẽ của tri thức Qua đây cũng cần lưu ý một số điều nên tránh khi tạo bản đồ tư duy: - Viết lời giải thích trên mỗi nhánh quá nhiều - Ghi chép quá nhiều ý vụn vặt không cần thiết - Dành quá... Giáo dục & Đào tạo, Sử dụng bản đồ tư duy góp phần dạy học tích cực và hỗ trợ công tác quản lí nhà trường 2 Tony Buzan, Bản đồ Tư duy trong công việc NXB Lao động – Xã hội 3 Một số trang web viết về Bản đồ Tư duy 4 Chuẩn kiến thức- kỹ năng Tiếng Anh THCS 5 Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Phô lôc Trang PH ẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1 PHẦN II- NỘI DUNG 2 GV: Lª ThÞ Anh Th Hoa Thñy - 14 - - - -  - - - Tr êng THCS ... hc sinh c Bc 3: Hng dn hc sinh v * Mt s tranh v ca hc sinh d Bc 4: Nhận xét * Ch 1: My house Unit (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) * Ch 2: Sport and Pastimes Unit 12 (Sỏch giỏo khoa Ting Anh 6) ... Ting Anh 6) Hỡnh b Bc 2: Chun b ca hc sinh Yờu cu hc sinh chun b mt s cỏc cụng c sau õy: - Mt hp bỳt mu - Giy A4, A3 hoc tn dng cỏc mt sau ca cỏc bc tranh, nh, lch tt c Bc 3: Hng dn hc sinh v -... THCS d Bc 4: Nhận xét - Sau hc sinh v xong, tụi treo mt s bn t v cho nhn xột v nhng im hc sinh ó t c v mt s khuyt im v bn Vi nhng hc sinh khỏ gii tụi yờu cu hc sinh t mt s cõu vớ d n gin vi

Ngày đăng: 03/12/2015, 00:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan