100 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2

16 1.4K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:41

Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học 100 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP Bài : Từ chữ số 3, , . Em viết tất số có hai chữ số Bài : Hãy viết số có hai chữ số cho số có chữ số Bài : Từ số , , em viết tất số có hai chữ số khác (Ở số hai chữ số giống ) Bài : Số x có chữ số biết a) x bé 100 b) x đứng liền sau số có hai chữ số Bài : Viết số thích hợp vào ô trống ( Theo mẫu ) 63 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài : Hình vẽ sau có hình tứ giác , viết tên A hình tứ giác D Bài : Hình vẽ sau có hình chữ nhật viết tên hình chữ nhật A M N B Q P C B C P O D Q N E R Bài : Hình vẽ sau có hình vuông , hình tam giác Bài : Bao gạo thứ nặng 26 kg , bao gạo thứ nặng bao gạo thứ 15 kg . Hỏi hai bao gạo nặng kg ? Bài 10: Hãy cho biết có số tự nhiên lớn 24 nhỏ 79? Trả lời: Có tất số tự nhiên lớn 24 nhỏ 79 Bài 11. Hãy cho biết từ số 26 đến số 78 có tất số tự nhiên? Trả lời: Có số tự nhiên lớn 24 nhỏ 79 Bài 12. Hãy cho biết có số tự nhiên từ số 36 đến số 93? Trả lời: Có số tự nhiên từ số 36 đến số 93. Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 13 : Thùng thứ đựng 32 lít dầu , thùng thứ đựng thùng thứ lít dầu . Hỏi hai thùng đựng lít dầu ? Bài 14 : Một cửa hàng có 68 kg đường . Sau ngày bán hàng lại 18 kg đường . Hỏi cửa hàng bán hết kg đường ? Bài 15 : Số lớn có hai chữ số mà tổng chữ số số Bài 16: Số bé có hai chữ số mà hiệu hai chữ số số số Bài 17 : Một cửa hàng bán 45 kg gạo ngày đầu, lại 28 kg gạo sau ngày thứ nhất. Sau ngày thứ hai lại kg gạo . Hỏi lúc ban đầu cửa hàng có kg gạo ? Cả hai ngày cửa hàng bán kg gạo ? Bài 18 : Có cân đĩa hai cân loại 1kg kg . Làm cân kg gạo qua lần cân ? Bài 19: Thứ tuần ngày tháng 7. Hỏi thứ tuần trước ngày ? Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 20 : Thứ sáu tuần ngày 16 tháng . Hỏi thứ tuần sau ngày Bài 21 : Hồng muốn biết sinh nhật 15 tháng ngày thứ .Bạn Mai lại cho biết ngày tháng ngày thứ 3. Em giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật bạn ngày thứ mấy? Bài 22: An có 12 viên bi . Bình có nhiều An viên bi . Chung có Bình viên bi . Hỏi ba bạn có viên bi ? Bài 23 : Hình vẽ sau có đoạn thẳng , tam giác, tứ giác, kể tên hình đó? A B C D G Bài 24 : Cho hình vẽ Chu vi tam giác BEG : . Chu vi tam giác AED : . Chu vi tứ giác ABGE : . Chu vi tứ giác DEGC : E A 4cm 4cm B 6cm E cm 2cm G 4cm 2cm D 6cm C Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. Cô chúc chăm ngoan, học giỏi. . Độ dài đường gấp khúc ABCDEG : . Độ dài đường gấp khúc AEDCGE : . Bài 25 : Bạn An có viên bi . Nếu An cho Bình viên bi Bình có 10 viên bi . Hỏi hai bạn có viên bi? Bài 26 : Dũng có số bi xanh đỏ . Biết số bi Dũng 10 viên . Trong số bi đỏ số bi xanh viên . Hỏi Dũng có bi xanh , bi đỏ? Bài 27 : Lan có bìa xanh đỏ , số bìa xanh số bìa đỏ . Hỏi Lan có bìa xanh , bìa đỏ ? Bài 28 : Minh có 18 viên bi , Minh cho Bình viên Bình có nhiều Minh viên bi . Hỏi Bình có viên bi ? Bài tập 29 : Có ba thúng xoài , thúng thứ thúng thứ hai , thúng thứ ba nhiều thúng thứ hai . biết thúng thứ có 12 . Hỏi a) Thúng có nhiều xoài ? b) Cả ba thúng có xoài Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài tập 30: Số lớn có hai chữ số khác số Bài 31 : Điền số vào ô trống cho có đủ số từ đến cho tổng số hàng , cột 15. Bài 32 : Hình vẽ bên có đoạn thẳng A Kể tên đoạn thẳng : 4cm cm Hình vẽ bên có hình tam giác E B 2cm cm cm G cm cm 5cm cm cm C cm D Tính chu vi tam giác Bài 33 : Hình vẽ có . tứ giác Có .hình chữ nhật Có .hình vuông Bài 34 : Một cửa hàng ngày thứ bán 66 gói kẹo, ngày thứ bán ngày thứ hai 14 gói kẹo . Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán gói kẹo. Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 35 : Lan có nhiều Huệ hoa, Hồng có nhiều Lan hoa . Hỏi Hồng có nhiều Huệ hoa? Bài 36 : Khánh có 18 truyện . Nếu Khánh cho Hoà truyện Hoà có 19 truyện . Hỏi Khánh Hoà nhiều truyện hơn. Bài 37 : Hộp thứ có 78 viên kẹo , hộp thứ hai có hộp thứ 16 viên kẹo . Hỏi hai hộp có viên kẹo? Bài 38 : Có hai đàn vịt , đàn vịt thứ có 95 , đàn vịt thứ nhiều đàn vịt thứ hai 32 . Hỏi hai đàn vịt có con? Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 39 : Đoạn thẳng MN dài 45 cm , đoạn thẳng PQ ngắn đoạn thẳng MN 14 cm . Hỏi đoạn thẳng PQ dài cm ? Bài 40 : Đặt đề toán sau giải Tóm tắt : 46 viªn bi Hïng: 15 viªn bi ? viªn bi Dòng: Bài 41 : Một cửa hàng ngày thứ bán 25 xe đạp , ngày thứ bán ngày thứ hai xe đạp . Hỏi hai ngày cửa hàng bán xe đạp? Bài 42 : Nam có Bảo viên bi . Hùng cho Nam thêm viên bi . Hỏi Bảo nhiều Nam viên bi? Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 43 : Hùng cân nặng 22 kg . Hoàng cân nặng 24 kg . Hậu cân nặng 23 kg . Hỏi a) Bạn cân nặng ? b) Hùng Hoàng cân nặng kg? c) Cả ba bạn cân nặng kg? Bài 44: Có cân đĩa , người ta đặt lên đĩa cân thứ kg , đĩa thứ hai đặt túi đường cân kg cân thăng . Hỏi túi đường nặng kg? Bài 45 : Bao gạo bao đường cân nặng 86 kg . Bao gạo cân nặng 42 kg . Hỏi bao nặng nặng bao kg? Bài 46 : Một thùng nước mắm có 36 lít . Sau rót bán thùng lại 12 lít . Hỏi số mắm bán số mắm lại thùng số mắm nhiều nhiều bao nhiêu? Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 47 : Hình vẽ có tam giác , tứ giác ? Kể tên tam giác , tứ giác A C B G F E D Bài 48 : Nối phép tính với số thích hợp Bài 49 : Tính độ dài đường gấp khúc ABCD Bài 50: Độ dài đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài hai đoạn thẳng AB BC 36 cm , đoạn thẳng CD dài 25 cm . Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? 10 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 51 : Con kiến vàng bò từ A đến C , kiến đen bò từ C đến E . Hỏi kiến bò đoạn đường dài hơn? Bài 52: Hai đường gấp khúc ABC MNP có độ dài nhau, đoạn thẳng AB dài đoạn thẳng MN . Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC đoạn thẳng NP . Bài 53 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm , cạnh BC dài 18 cm, cạnh CA dài 22 cm . Tính chu vi tam giác ABC . Bài 54: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài cạnh 15 cm, dm3cm, 20 cm, dm? 11 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Bài 55: Điền số 17 Cô chúc chăm ngoan, học +39 - 18 + ……. +27 42 - 25 - . - 39 + + 48 85 Bài 56 : Tính 15 + 67 -11 = 98 -69 + = 82 -46 + 12 = 59 + 17 -28 = Bài 57 : Đặt tính tính 15 + 57 + 29 87 -29 Bài 58 : Tìm x biết : x + 12 = 71 17 + x = 32 56 - 47 46 + 54 100 -34 34 -x = 15 x -34 = 15 Bài 59 : Một cửa hàng ngày thứ bán 25 thùng sữa, ngày thứ bán ngày thứ hai thùng sữa . Hỏi ngày thứ hai hàng bán thùng sữa? Hỏi hai ngày cửa hàng bán thùng sữa ? A B Bài 60 : Trong hình vẽ bên : D Có : .đoạn thẳng E C 12 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Đó đoạn thẳng Cô chúc chăm ngoan, học . . Có đường thẳng Đó đường thẳng : . . Có ba điểm thẳng hàng : Bài 61 : Từ chữ số : ; 1; 2; em viết tất số có hai chữ số khác Bài 62 :Cho số a có hai chữ số a) Nếu chữ số hàng chục bớt số a giảm đơn vị ? b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm chữ số hàng đơn vị giảm số a tăng thêm đơn vị ? Bài 63 : a) Tìm số lớn 35 mà chữ số hàng chục bé b) Tìm số có hai chữ số bé 24 mà chữ số hàng đơn vị lớn Bài 64 : Viết tất số có hai chữ số mà tổng hai chữ số 12 Bài 65 : Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số Bài 66 : Viết số có hai chữ số biết tổng hai chữ số số lớn có chữ số hiệu hai chữ số . Bài 67 : Hai số có hiệu 14 , thêm vào số trừ đơn vị giữ nguyên số bị trừ hiệu ? Bài 68 : Tổng hai số thay đổi số hạng tăng thêm 25 đơn vị ? Bài 69 : Tìm số biết số lớn có hai chữ số trừ số kết 35 ? Bài 70 : Số 45 thay đổi : a) Xoá bỏ chữ số b) Thay đổi vị trí chữ số chữ số c) Tăng chữ số hàng chục thêm 13 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. Cô chúc chăm ngoan, học giỏi. Bài 71 : Để đánh trang sách dày 15 trang cần dùng chữ số để đánh Bài 72 : Nga dùng 20 chữ số để viết số liền thành dãy số 0;1;2;3;…;a . Hỏi a số ? Bài 73 : Viết thêm số vào dãy sau : a) ; ; ; ……………………………. b) 39 ; 35 ; 31 ; ……………………… . Bài 74 : Tìm x a) 14 -x = 14 -2 b) 52 + > x + 52 c) 46 < x -45 < 49 d) x -8 < Bài 75 : Tính nhanh a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + b) 75 -13 -17 + 25 Bài 76 : Ngày đầu cửa hàng bán 15 kg đường . Ngày sau bán ngày đầu kg đường . Cửa hàng lại 40 kg đường . Hỏi a) Ngày sau bán kg đường b) Trước bán cửa hàng có tất kg đường Bài 77 : Mai cao Hoa cm . Bình thấp Mai cm . Hỏi cao ? Ai thấp . Hoa cao Bình cm ? Bài 78 : Mẹ để hai đĩa cam bàn . Lan lấy từ đĩa bên phải bỏ sang đĩa bên trái . Hỏi đĩa bên nhiều cam nhiều cam? Bài 79 : Lan có 20 kẹo , Hà có 14 kẹo . Hỏi Lan phải cho Hà kẹo để só kẹo hai bạn . Bài 80 : Lan Huệ . Huệ lại tặng Lan . Hỏi nhiều jơn nhiều . Bài 81 : Thu Lan nhãn . Lan lại cho Thu nhãn . Hỏi có nhiều nhãn nhiều nhãn . Bài 82 : Trong chuồng có gà thỏ . Bạn Hoa đếm tất có chân . Em đoán xem chuồng có gà ? thỏ ? Bài 83 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can lít can lít . Hỏi rót đầy can lít ? can lít ? Bài 84 : Có lít nước mắm đựng vào can loại lít lít . Hỏi có can lít ? can lít ? Bài 85 : Có 17 lít nước đựng can lít lít . Hỏi có can lít ? can lít ? Bài 86 : Dũng có số bi xanh đỏ . Biết số bi Dũng bé 10 . Số bi đỏ số bi xanh viên . Hỏi Dũng có bi xanh ? bi đỏ ? 14 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học Bài 87 : Tổng số bút chì màu đen Lan bé . Số bút màu số bút đen . Hỏi Lan có bút đen ? bút màu ? Bài 88 : Vừa gà vừa chó đếm 10 chân . Biết số gà nhiều số chó . Hỏi có gà ? Bao nhiêu chó ? Bài 89 : Có 13 lít dầu đựng vào can lít lít . Biết số can lít nhiều số can lít . Hỏi có can lít ? Mấy can lít ? Bài 90 : Vừa gà vừa thỏ đếm 14 chân . Biết số thỏ nhiều số gà . Hỏi có thỏ ? Mấy gà ? Bài 91 : Hoà câu tổng số cá 11 , gồm cá rô cá giếc . Số cá rô cá giếc . Hỏi có cá rô ? Mấy cá giếc ? Bài 92 : Lan câu tổng số cá 12 , gồm cá trôi cá rô . Số cá trôi cá rô . Hỏi có cá trôi ? cá rô ? Bài 93 : Con ngỗng gà cộng lại ngan vịt cộng lại . Con ngỗng nặng hai vịt . Hỏi gà ngan nặng ? Có thể nói chắn ngan nặng hai gà không ? Bài 94 : Cô giáo chấm toán bốn bạn Hoà , Bình , Hải , Tú có hai điểm 10 , có điểm điểm . Hoà điểm cao Bình lại thấp Hải . Hỏi bạn điểm ? Bài 95 : Ba bạn câu cá . Trong giỏ câu cá rô chừng cá giếc . Số cá trê cá giếc lại nhiều cá . Hỏi ba bạn câu cá? Bài 96: Có lít dầu em muốn rót vào can lít can lít. Hỏi em rót đầy can lít can lít ? Bài 97: Cả gà chó đếm 12 chân. Biết số gà nhiều số chó. Hỏi có gà? Mấy chó? Bài 98: Lan có số tờ giấy mầu xanh đổ. Biết tổng số giấy mầu lan bé 13. Số giấy mầu đỏ giấy mầu xanh 10 tờ. Hởi Lan có tờ giấy mầu xanh? Mấy tờ giấy mầu đỏ? Bài 99: Hà, Lan, Thu có bút. Lan có nhiều Hà Thu. Hởi bạn có bút? Bài 100: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE : D B cm A cm dm C cm E 15 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. giỏi. Cô chúc chăm ngoan, học HẾT 16 [...]... ABC Bài 54: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 15 cm, 2 dm3cm, 20 cm, 3 dm? 11 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 giỏi Bài 55: Điền số 4 2 17 Cô chúc các con chăm ngoan, học +39 - 18 + …… +27 42 - 25 - 2 4 - 39 + + 48 6 3 85 Bài 56 : Tính 15 + 67 -11 = 98 -69 + 7 = 82 -46 + 12 = 59 + 17 -28 = Bài 57 : Đặt tính và tính 15 + 7 57 + 29 87 -29 Bài 58 : Tìm x biết : x + 12 = 71 17 + x = 32 56... thêm 25 đơn vị ? Bài 69 : Tìm 1 số biết số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số đó thì được kết quả là 35 ? Bài 70 : Số 45 thay đổi như thế nào nếu : a) Xoá bỏ chữ số 5 b) Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5 c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2 13 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi Bài 71 : Để đánh các trang của cuốn sách dày 15 trang cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh Bài 72 : Nga... các can loại 2 lít và 3 lít Hỏi có bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ? Bài 85 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ? Bài 86 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10 Số bi đỏ hơn số bi xanh là 7 viên Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ? 14 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 giỏi Cô chúc các con chăm ngoan, học Bài 87 : Tổng... nhiêu chữ số để đánh Bài 72 : Nga dùng 20 chữ số để viết các số liền nhau thành 1 dãy số 0;1 ;2; 3;…;a Hỏi a là số nào ? Bài 73 : Viết thêm 4 số vào dãy sau : a) 3 ; 6 ; 9 ; …………………………… b) 39 ; 35 ; 31 ; ……………………… Bài 74 : Tìm x a) 14 -x = 14 -2 b) 52 + 4 > x + 52 c) 46 < x -45 < 49 d) x -8 < 3 Bài 75 : Tính nhanh a) 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 b) 75 -13 -17 + 25 Bài 76 : Ngày đầu cửa hàng bán được 15.. .Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 giỏi Cô chúc các con chăm ngoan, học Bài 51 : Con kiến vàng bò từ A đến C , con kiến đen bò từ C đến E Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn? Bài 52: Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng MN Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng BC và đoạn thẳng NP Bài 53 : Tam giác ABC có cạnh AB dài 14 cm , cạnh BC dài 18 cm, cạnh CA dài 22 ... 54 100 -34 34 -x = 15 x -34 = 15 Bài 59 : Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 25 thùng sữa, ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 8 thùng sữa Hỏi ngày thứ hai của hàng đó bán được bao nhiêu thùng sữa? Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu thùng sữa ? A B Bài 60 : Trong hình vẽ bên : D Có : .đoạn thẳng E C 12 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 giỏi Đó là các đoạn thẳng Cô chúc các con chăm ngoan, học. .. đỏ hơn giấy mầu xanh là 10 tờ Hởi Lan có mấy tờ giấy mầu xanh? Mấy tờ giấy mầu đỏ? Bài 99: Hà, Lan, Thu có 7 cái bút Lan có nhiều hơn Hà nhưng ít hơn Thu Hởi mỗi bạn có mấy cái bút? Bài 100: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE : D B 8 cm A 7 cm 1 dm C 9 cm E 15 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2 giỏi Cô chúc các con chăm ngoan, học HẾT 16 ... Bài 61 : Từ 4 chữ số : 0 ; 1; 2; 3 em hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau Bài 62 :Cho số a có hai chữ số a) Nếu chữ số hàng chục bớt đi 2 thì số a giảm đi bao nhiêu đơn vị ? b) Nếu chữ số hàng chục tăng thêm 1 và chữ số hàng đơn vị giảm đi 2 thì số a tăng thêm bao nhiêu đơn vị ? Bài 63 : a) Tìm những số lớn hơn 35 mà chữ số hàng chục của nó bé hơn 4 b) Tìm những số có hai chữ số bé hơn 24 ... đen ? mấy bút màu ? Bài 88 : Vừa gà vừa chó đếm được 10 cái chân Biết số gà nhiều hơn số chó Hỏi có bao nhiêu gà ? Bao nhiêu con chó ? Bài 89 : Có 13 lít dầu đựng vào các can 3 lít và 2 lít Biết số can 3 lít nhiều hơn số can 2 lít Hỏi có mấy can 2 lít ? Mấy can 3 lít ? Bài 90 : Vừa gà vừa thỏ đếm được 14 cái chân Biết số thỏ nhiều hơn số gà Hỏi có mấy con thỏ ? Mấy con gà ? Bài 91 : Hoà câu được... giếc ? Bài 92 : Lan câu được tổng số cá ít hơn 12 , gồm cá trôi và cá rô Số cá trôi hơn cá rô là 9 con Hỏi có bao nhiêu con cá trôi ? bao nhiêu con cá rô ? Bài 93 : Con ngỗng và con gà cộng lại bằng con ngan và con vịt cộng lại Con ngỗng nặng bằng hai con vịt Hỏi giữa con gà và con ngan con nào nặng hơn ? Có thể nói chắc chắn con ngan nặng bằng hai con gà không ? Bài 94 : Cô giáo chấm bài toán của . Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. 100 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết. 2 dm3cm, 20 cm, 3 dm? 11 Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Bài 55: Điền số Bài 56 : Tính 15 + 67 -11 = 98 -69 + 7 = 82 -46 + 12 = 59 + 17 -28 = Bài 57 :. sữa ? Bài 60 : Trong hình vẽ bên : Có : đoạn thẳng 12 17 4 2 6 3 85 2 4 42 - 18 +39 - 25 + ……. - + +27 - 39 + 48 B C E D A Bồi dưỡng HSG Toán lớp 2. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Đó

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan