0

10 điều cần nhớ khi viết bài luận tiếng anh thi thpt quốc gia

5 2,356 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2015, 22:24

10 điều cần nhớ viết luận tiếng anh thi thpt quốc gia 1. Không viết tắt (Don’t use contractions) -Trong viết tiếng Anh, nhiều bạn có thói quen sử dụng cách viết tắt như: Do not = don’t Cannot = can’t Have not = haven’t Is not = isn’t ………. Tuy nhiên Academic Writing, bạn tuyệt đối không viết tắt mà phải viết rõ từ không muốn bị trừ điểm. 2. Không xuống dòng paragraph. - Khi viết paragraph, phải có đủ ý mở bài, thân kết luận. Nhiều bạn có thói quen xuống dòng viết xong phần rõ ràng. Tuy vậy, điều bị coi cấm kị viết paragraph nên bạn không xuống dòng mà phải viết liền mạch ko muốn bị trừ điểm nhé. 3. Không viết dài ngắn - Khi viết paragraph, dung lượng mà bạn phải viết khoảng 140 từ. Vì vậy, cố gắng viết đủ nhiều chút nhé. Nếu viết ngắn bị thiếu ý, dài bị trừ điểm có thiếu thời gian làm đấy. Hãy nhìn đồng hồ để đảm bảo hết luận bạn có đủ phần nhé. Khi hết mà phần thân sơ sài kệ thôi, tập trung viết câu kết có đầy đủ phần mà có phần sơ sài đánh giá cao có phần tương đối tốt chưa kịp viết xong kết nhé. 4. Không dùng thứ paragraph - Khi viết , số bạn hay có thói quen dùng “you” đoạn văn mình. Điều ko thích hợp “you” ám người chấm bạn đấy. Nên dùng “you” nghe bạn “dạy dỗ, bảo” người chấm vậy. Thông thường, văn viết, để đảm bảo tính khách quan, người viết nên sử dụng “we” tốt dùng cấu trúc với chủ ngữ giả chẳng hạn “it is evident that/ it goes without saying that/ without a doubt…”. Tất nhiên yêu cầu đề nêu nhận định cá nhân bạn bạn dùng “I” nhé. 5. Không sử dụng “extreme words” - “extreme words” từ mang tính tuyệt đối, chẳng hạn “all/every…”. Nếu dùng từ này, viết bị coi không khách quan, chẳng hạn viết vai trò việc đọc sách, có bạn viết “ Everyone knows that reading books is necessary”. Từ “ Everyone” câu bị coi không khách quan tất người nghĩ bạn ý. Tóm lại viết bài, bạn thấy có điều mà có lẽ nghĩ vậy, nhiên, bạn không tuyệt đối hóa cách nghĩ các“extreme words” trên. Bạn nhấn mạnh điều muốn nói cách thêm vào trước “extreme words” số từ mang tính giảm nhẹ, chẳng hạn như: - It seems that Everyone knows that reading books is necessary. (dường như) - Seemingly Everyone knows that reading books is necessary. (có vẻ như) - Almost / nearly everyone knows that reading books is necessary. (Hầu hết/gần tất cả) 6. Luôn lặp lại KEY WORDS luận điểm - Để viết mang tính thuyết phục cao đưa luận điểm, bạn cần đính kèm KEY WORDS vào để nhấn mạnh. Chẳng hạn, viết “Write about your favorite sport” tên môn thể thao KEY WORD bạn cần lặp lại câu luận điểm. 7. Sử dụng từ liên kết rõ ràng Một viết mà có liên từ để chia luận điểm cách rõ ràng đánh giá cao nhiều. Vì trước viết dành chút thời gian để nghĩ luận điểm viết chia thành ý rõ ràng dùng cụm sau để liên kết nhé: Firstly . Secondly Lastly To begin with……….In addition …………Last but not least. In the first place . Also . Lastly Generally Furthermore Finally To be sure Additionally . lastly In the first place just in the same way . Finally Basically Similarly As well 8. Hạn chế sử dụng “There is/ there are” Trong thi viết, nên hạn chế sử dụng cấu trúc nêu không thực Academic. Chúng ta nên sử dụng cách diễn đạt tương đương mang tính học thuật để đánh giá cao hơn. Chẳng hạn: Eg 1: SHOULD NOT: There are many issues that students face at university. SHOULD : Students face many issues at university. Eg 2: SHOULD NOT: There are many development projects that the UN supports. SHOULD : The UN supports many development projects. 9. Tránh sử dụng từ “Really”; “very”; “a lot”, “so”, “of course” Các từ nêu từ không Academic viết ( chúng nên sử dụng văn nói). Vì cần diễn đạt từ mang ý nghĩa trên, phải tìm từ có nghĩa tương đương Academic cách diễn đạt khác tương đương. Eg 1: SHOULD NOT: Many students think that university is very hard. SHOULD : Many students think that university is difficult. Eg 2: SHOULD NOT: Bill 399 is really controversial. SHOULD : Bill 399 is controversial. Eg 3: SHOULD NOT: A lot of students live on campus. SHOULD : Many students live on campus. Eg 4: SHOULD NOT: A lot of time is wasted … SHOULD : Much time is wasted … Note: Chúng ta sử dụng từ tương đương academic cho từ nêu trên: -Với “Really”; “very” sử dụng DEFINITELY -Với “a lot”chúng ta sử dụng MUCH/ A GREAT AMOUNT OF (trước danh từ không đếm được) MANY/ A GREAT NUMBER OF (trước danh từ đếm được) -Với “SO” (vì vậy, thế) , sử dụng HENCE / THEREFORE/ THUS để thay thế. - Với “of course”, thay “it is true that/ it is apparent that / it is evident that/ it goes without saying that/ certainly…” 10. Sử dụng ACTIVE VOICE thay PASSIVE VOICE Trong Academic Writing, cần diễn đạt câu với sắc thái ý nghĩa mạnh mẽ để thuyết phục người đọc. Vì thế, nên sử dụng câu chủ động (active voice) thay bị động (passive voice). Eg: SHOULD NOT: The war was won by the French. SHOULD : The French won the war. * Lưu ý thêm - Khi diễn đạt ý “vân vân” tiếng Anh, dùng “etc.” “and so on” ko dùng “…” tiếng Việt. VD1: I like football, ping-pong, diving and so on. (Đúng) VD2: I like football, ping-pong, diving … (Sai) - Khi liệt kê dẫn chứng, hai thứ cuối dãy liệt kê phải liên kết với “and” “or”. - VD1: I like her because she is tender, pretty and humorous . (Đúng) - VD2: I like her because she is tender, pretty, humorous (Sai) . 10 điều cần nhớ khi viết bài luận tiếng anh thi thpt quốc gia 1. Không được viết tắt (Don’t use contractions) -Trong khi viết tiếng Anh, nhiều bạn có thói quen sử dụng cách viết tắt. bị thi u ý, còn dài quá thì sẽ bị trừ điểm và có khi còn thi u thời gian làm bài nữa đấy. Hãy luôn nhìn đồng hồ để đảm bảo khi hết giờ thì bài luận của các bạn đã có đủ 3 phần rồi nhé. Khi. luận. Nhiều bạn có thói quen xuống dòng khi viết xong mỗi phần trên để cho rõ ràng. Tuy vậy, điều này bị coi là cấm kị khi viết một bài paragraph nên các bạn không được xuống dòng mà phải viết
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 điều cần nhớ khi viết bài luận tiếng anh thi thpt quốc gia, 10 điều cần nhớ khi viết bài luận tiếng anh thi thpt quốc gia,