Đề thi viên chức giáo viên cấp THCS môn tiếng anh

10 6.7K 9
Đề thi viên chức giáo viên cấp THCS môn tiếng anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

UBND TP HÀ NỘI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG THCS NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI SOẠN BỘ MÔN TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút Thang điểm: 100 TÊN BÀI SOẠN: UNIT – COUNTRY LIFE AND CITY LIFE LESSON - WRITE A/ HƯỚNG DẪN CHUNG - Giám khảo phải nắm bắt nội dung trình bày toàn soạn thí sinh để đánh giá cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm. - Khuyến khích soạn có sáng tạo, diễn đạt gãy gọn, trình bày cẩn thận, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học. Thí sinh trình bày soạn theo cách khác đáp ứng yêu cầu cho đủ điểm. - Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống Hội đồng chấm. Điểm toàn số nguyên, tối đa 100 điểm. - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo. B/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM PHẦN I: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN BỊ ( 20 điểm) 1/ Xác định mục tiêu tiết học 15 điểm - Xác định mục tiêu tiết dạy, xác định rõ mức độ yêu cầu đơn vị kiến thức (biết, hiểu, vận dụng). ( 15 điểm) Về kiến thức: HS tiếp tục mở rộng chủ đề thành thị nông thôn qua cấu trúc nội dung thư viết cho bạn kể nơi ở. Về kĩ năng: HS nâng cao kỹ viết thư qua hoạt động thiết kế bài. Về thái độ: Viết thư cho bạn với tình cảm bạn bè thân mật. - Xác định mục tiêu tiết học chưa thật rõ mức độ yêu cầu viết thư. (tối đa 10 điểm) - Xác định mục tiêu không rõ ràng thiếu, nhầm lẫn. ( tối đa điểm) 2/ Chuẩn bị thày trò điểm Xác định nội dung cần chuẩn bị thày, trò phù hợp với yêu cầu tiết dạy. Thày: SGK, Sách GV, giấy khổ A1 (posters), bút dạ. (4đ) Thiết bị dạy học đại (Computer, Projector, máy đa vật thể .- nêú có) Trò: SGK, giấy viết thư. (1đ) PHẦN II: CẤU TRÚC - NỘI DUNG ( 35 điểm) 1/ Cấu trúc điểm Cấu trúc nội dung dạy tốt, phân bố thời gian phần hợp lý 2/ Nội dung dạy 30 điểm - Nội dung truyền đạt kiến thức trình bày logic, xác, đủ nội dung, khai thác kiến thức tốt, làm rõ nội dung bản, trọng tâm tiết dạy (được 30 điểm) GV ôn lại cho HS cấu trúc thư. Hướng dẫn HS xếp lại phần thư theo thứ tự. (Write 1) GV giải thích yêu cầu viết cho HS, gợi ý viết cách hỏi câu hỏi phần Write 2. Yêu cầu HS viết thư cho bạn kể nơi (HS sử dụng câu trả lời câu hỏi phần Write 2); Sắp xếp lại, sử dụng thêm từ nối để tạo thành thư hoàn chỉnh mở rộng thêm tùy khả HS. - Nội dung truyền đạt kiến thức xác, đủ nội dung, có ý khai thác kiến thức chưa thật tốt. (tối đa 20 điểm) - Đủ nội dung kiến thức mới, đôi chỗ chưa thật xác, việc khai thác kiến thức dàn trải chưa ý khắc sâu nội dung chính. (tối đa 10 điểm) PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ ( 45 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 15 điểm - Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý ( kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố) (10 điểm) - Tổ chức hoạt động thày, trò khâu chưa thật hợp lý (tối đa điểm) - Tổ chức hoạt động đáp ứng nhiều loại đối tượng học sinh lớp (5 điểm) 2/ Phương pháp 15 điểm + Có phương pháp hợp lý với phần nội dung kiến thức. (được 15 điểm) Phần Warm up (Khởi động) ôn lại cũ: GV đưa câu hỏi để ôn lại cách viết thư. Phần Nội dung: GV phải dạy kỹ viết gồm phần: Trước, Trong Sau viết. (Pre – While – Post Writing) Phần Pre-writing: GV yêu cầu HS nhận thứ tự, cấu trúc viết qua xếp lại phần Write 1. GV yêu cầu học sinh thực làm việc theo đôi, nhóm để trả lời câu hỏi gợi ý phần Write Phần While-writing: Viết nội dung thư theo thể loại viết thư (cá nhân, đôi nhóm) - GV cho HS chữa lỗi cho trước. - GV sửa lỗi cho nhận xét. Phần Post-writing: Học sinh dựa vào chủ đề sách giáo khoa viết nói theo nhóm (sử dụng posters) + Phương pháp giảng dạy chưa thật hợp lý, chưa hình thành hệ thống câu hỏi dẫn dắt nên học sinh tiếp thu thụ động. (tối đa 10 điểm) + Nặng thuyết trình, chưa ý đến việc gợi mở, nêu vấn đề chưa ý đến việc khai thác kiến thức cũ, câu hỏi vụ vặt (tối đa điểm) 3/ Sử dụng thiết bị dạy học điểm Có ý đến việc sử dụng cách hợp lý thiết bị dạy học trình tổ chức hoạt động nhận thức (được điểm) 4/ Củng cố, đánh giá, dặn dò. 10 điểm + Có nội dung củng cố hợp lý, có câu hỏi, tập vận dụng tập trung vào kiến thức tiết dạy, quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh dặn dò công việc nhà. (được 10 điểm) - Chữa lỗi cấu trúc câu, lỗi ngữ pháp, tả, cách viết cho HS. - Chốt lại nội dung viết theo dạng viết thư cho bạn bè (informal letter) - Học sinh tự làm viết nhà theo chủ điểm học. + Nội dung củng cố sơ lược, chủ yếu yêu cầu học sinh nhắc lại thuộc lòng kiến thức, chưa ý cho học sinh vận dụng, chưa quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh dặn dò công việc nhà. (tối đa điểm) UBND TP HÀ NỘI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG THCS NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút A/ HƯỚNG DẪN CHUNG - Giám khảo phải nắm bắt nội dung trình bày toàn soạn thí sinh để đánh giá cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm. - Khuyến khích soạn có sáng tạo, diễn đạt gãy gọn, trình bày cẩn thận, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học. Thí sinh trình bày soạn theo cách khác đáp ứng yêu cầu cho đủ điểm. - Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm thống Hội đồng chấm. Điểm toàn số nguyên, tối đa 100 điểm. - Điểm cuối điểm thống hai giám khảo. B/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu 1. Soạn giáo án (70 điểm) PHẦN I: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN BỊ ( 15 điểm) 1/ Xác định mục tiêu tiết học 12 điểm - Xác định mục tiêu tiết dạy, xác định rõ mức độ yêu cầu đơn vị kiến thức (biết, hiểu, vận dụng). ( 12 điểm) Về kiến thức: HS tiếp tục mở rộng chủ đề thành thị nông thôn qua cấu trúc nội dung thư viết cho bạn kể nơi ở. Về kĩ năng: HS nâng cao kỹ viết thư qua hoạt động thiết kế bài. Về thái độ: Viết thư cho bạn với tình cảm bạn bè thân mật. - Xác định mục tiêu tiết học chưa thật rõ mức độ yêu cầu viết thư. (tối đa điểm) - Xác định mục tiêu không rõ ràng thiếu, nhầm lẫn. ( tối đa điểm) 2/ Chuẩn bị thày trò điểm Xác định nội dung cần chuẩn bị thày, trò phù hợp với yêu cầu tiết dạy. Thày: SGK, Sách GV, giấy khổ A1 (posters), bút dạ. (2 điểm) Thiết bị dạy học đại (Computer, Projector, máy đa vật thể .- nêú có) Trò: SGK, giấy viết thư. (1 điểm) PHẦN II: CẤU TRÚC - NỘI DUNG ( 25 điểm) 1/ Cấu trúc điểm Cấu trúc nội dung dạy tốt, phân bố thời gian phần hợp lý 2/ Nội dung dạy 20 điểm - Nội dung truyền đạt kiến thức trình bày logic, xác, đủ nội dung, khai thác kiến thức tốt, làm rõ nội dung bản, trọng tâm tiết dạy. (được 20 điểm) GV ôn lại cho HS cấu trúc thư. Hướng dẫn HS xếp lại phần thư theo thứ tự. (Write 1) GV giải thích yêu cầu viết cho HS, gợi ý viết cách hỏi câu hỏi phần Write 2. Yêu cầu HS viết thư cho bạn kể nơi (HS sử dụng câu trả lời câu hỏi phần Write 2); Sắp xếp lại, sử dụng thêm từ nối để tạo thành thư hoàn chỉnh mở rộng thêm tùy khả HS. - Nội dung truyền đạt kiến thức xác, đủ nội dung, có ý khai thác kiến thức chưa thật tốt. (tối đa 15 điểm) - Đủ nội dung kiến thức mới, đôi chỗ chưa thật xác, việc khai thác kiến thức dàn trải chưa ý khắc sâu nội dung chính. (tối đa 10 điểm) PHẦN III: HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY VÀ TRÒ ( 30 điểm) 1/ Tổ chức hoạt động nhận thức: 10 điểm - Tổ chức hoạt động thày trò khâu hợp lý ( kiểm tra cũ, giảng mới, củng cố) - Tổ chức hoạt động thày, trò khâu chưa thật hợp lý (7 điểm) (tối đa điểm) - Tổ chức hoạt động đáp ứng nhiều loại đối tượng học sinh lớp (3 điểm) 2/ Phương pháp 10 điểm + Có phương pháp hợp lý với phần nội dung kiến thức. (được 10 điểm) Phần Warm up: (Khởi động) ôn lại cũ: GV đưa câu hỏi để ôn lại cách viết thư. Phần Nội dung: GV phải dạy kỹ viết gồm phần: Trước, Trong Sau viết. (Pre – While – Post Writing) Phần Pre-writing: GV yêu cầu HS nhận thứ tự, cấu trúc viết qua xếp lại phần Write 1. GV yêu cầu học sinh thực làm việc theo đôi, nhóm để trả lời câu hỏi gợi ý phần Write Phần While-writing: Viết nội dung thư theo thể loại viết thư (cá nhân, đôi nhóm) GV cho HS chữa lỗi cho trước. GV sửa lỗi cho nhận xét. Phần Post-writing: Học sinh dựa vào chủ đề sách giáo khoa viết nói theo nhóm (sử dụng posters) + Phương pháp giảng dạy chưa thật hợp lý, chưa hình thành hệ thống câu hỏi dẫn dắt nên học sinh tiếp thu thụ động. (tối đa điểm) + Nặng thuyết trình, chưa ý đến việc gợi mở, nêu vấn đề chưa ý đến việc khai thác kiến thức cũ, câu hỏi vụn vặt (tối đa điểm) 3/ Sử dụng thiết bị dạy học điểm Có ý đến việc sử dụng cách hợp lý thiết bị dạy học trình tổ chức hoạt động nhận thức (được điểm) 4/ Củng cố, đánh giá, dặn dò. điểm + Có nội dung củng cố hợp lý, có câu hỏi, tập vận dụng tập trung vào kiến thức tiết dạy, quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh dặn dò công việc nhà. (được điểm) - Chữa lỗi cấu trúc câu, lỗi ngữ pháp, tả, cách viết cho HS. - Chốt lại nội dung viết theo dạng viết thư cho bạn bè (informal letter) - Học sinh tự làm viết nhà theo chủ điểm học. + Nội dung củng cố sơ lược, chủ yếu yêu cầu học sinh nhắc lại thuộc lòng kiến thức, chưa ý cho học sinh vận dụng, chưa quan tâm đến việc đánh giá hoạt động nhận thức học sinh dặn dò công việc nhà. (tối đa điểm) Câu 2. Xử lý tình (30 điểm) Anh (chị) suy nghĩ việc có giáo viên đề kiểm tra môn tiếng Anh bị sai kiến thức? Theo anh (chị) để khắc phục tình trạng giáo viên cần làm gì? Đáp án: Ý a cho 10 điểm, ý b cho 20 điểm a/ Đó lỗi cần tránh mắc phải. Vì: - Đề kiểm tra quan trọng để đánh giá kết học tập học sinh sau trình tích lũy kiến thức. Đề đánh giá đúng, đề sai dẫn đến đánh giá sai học sinh kiểm tra cụ thể, môn học cụ thể đến trình học tập kết chung. (4đ) - Thể trình độ chuyên môn giáo viên không vững vàng, làm học sinh phụ huynh lòng tin vào kết dạy học thầy kết học tập em họ. (3đ) - Thể phong cách làm việc chưa đúng: Thiếu cẩn thận, tùy tiện, thiếu khoa học. (3đ) b/ Để khắc phục tình trạng trên, đề kiểm tra, cần: - Về phía nhà trường:5đ + Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng GV + Xây dựng thực nghiêm túc quy định bước đề, duyệt đề thông qua tổ môn giám hiệu phụ trách, xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đề người tham gia khâu duyệt đề. - Về phía thân giáo viên: 15đ + Không ngừng rèn luyện, học tập, tự bồi dưỡng để ngày vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ. + Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận trách nhiệm. • Khi đề cần: Rà soát thật kỹ kiến thức đề bài, đọc cẩn thận để chỉnh sửa lỗi tả, ngữ pháp. Những kiến thức mà giáo viên chưa chắn cần phải đối chiếu lại với tài liệu chuyên môn đáng tin cậy. • Trao đổi với đồng nghiệp để chắn kiến thức ngữ pháp đề bài. Lưu đề kiểm tra để tránh nhầm lẫn in ấn thuận tiện việc đối chiếu. • Trình bày đề kiểm tra rõ ràng, rành mạch. + Nếu đến tổ chức kiểm tra phát đề sai (sau qua khâu duyệt đề mà không phát được), phải báo cáo với tổ chuyên môn Ban giám hiệu để xin ý kiến cách giải quyết, tuyệt đối không giấu lỗi mà cho học sinh làm bài. -------------Hết------------- Đề dự bị Câu 2. (30 điểm) Nếu lớp anh (chị) dạy có học sinh không yêu thích môn Tiếng Anh, anh (chị) xử lý nào? Đáp án: ý a,b,c,mỗi ý cho 10 điểm, ý d cho 20 điểm. a. Tìm hiểu nguyên nhân? ( Có thể học sinh hổng kiến thức, tập trung tác nhân bên khác: bạn trật tự hay phụ huynh học sinh không khuyến khích trọng môn học Tiếng Anh, ) b. Giáo dục học sinh học tập toàn diện: Trên sở giáo dục học sinh cách toàn diện, sau tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc học sinh lớp không yêu thích môn giáo viên cần tìm giải pháp phù hợp đồng thời tránh để học sinh xao lãng môn học khác. c. Không trù úm, dùng điểm để xử lý học sinh. d. Điều chỉnh nội dung, cách dạy, phương pháp lên lớp phù hợp để học sinh yêu thích môn hơn, VD: ( Sưu tầm tranh ảnh, kể chuyện, tổ chức thêm trò chơi lồng ghép lên lớp, sử dụng đồ dùng dạy học,…) Cải tiến cách giảng dạy, đánh giá cho điểm, khuyến khích học sinh yêu thích môn. 10 . lý tình huống (30 điểm) Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về việc có giáo viên ra đề kiểm tra môn tiếng Anh bị sai kiến thức? Theo anh (chị) để khắc phục tình trạng đó giáo viên cần làm gì? Đáp án:. nhà. (tối đa 5 điểm) 3 UBND TP HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG THCS NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH Thời gian: 90 phút A/ HƯỚNG DẪN CHUNG -. UBND TP HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC TRƯỜNG THCS NĂM 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI SOẠN BỘ MÔN TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút Thang điểm:

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan