0

Giáo Trình Giảng Dạy Kĩ Giao Tiếp

50 373 0
  • Giáo Trình Giảng Dạy Kĩ Giao Tiếp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 10:26

Giáo trình Kỹ năng giao tiếp cung cấp sinh viên những kiến thức cơ bản sau đây: Khái niệm, tầm quan trọng, vai trò của giao tiếp. Các phương tiện giao tiếp. Các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh khác nhau. Kỹ GIAO TIẾP Tâm Việt Group Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Tiên học lễ Hậu học văn Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kỹ giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp hiệu  Kỹ giao tiếp hiệu Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kỹ giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp hiệu  Kỹ giao tiếp hiệu Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Khái niệm giao tiếp  Là trình  Quan trọng với cá nhân, nhóm, xã hội  Bao gồm tạo hồi đáp lại thông điệp  Thích nghi với người môi trường Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Quá trình giao tiếp Gửi Nhận Mã hoá Giải mã Ý tưởng Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Sơ đồ giao tiếp hội thoại Nhiễu Người giao tiếp Hồi đáp Giải mã Thông điệp Giải mã Người giao tiếp Hồi đáp Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Kỹ lắng nghe Hai khía cạnh giao tiếp Kỹ thuyết trình Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Tại học giao tiếp?  Giao tiếp đời thường?  Hiệu công việc?  Học nhiều = Giao tiếp tốt?  Kỹ kỹ thuật = Kỹ giao tiếp? Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Các cách giao tiếp Tự thoại Hai người Nhóm nhỏ Công cộng Đại chúng Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 10 Bắt buộc Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 36 KISS Keep It Short & Simple Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 37 SOS Significance Of Simplicities Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 38 Giàu bạn sang vợ Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 39 Buôn có bạn, bán có phường Làm ăn có xóm, có chòm vui. Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 40 SI IQ Trí tuệ Xã hội (Social Intelligence) Chỉ số thông minh (Intelligence Quotient) PI Trí tuệ Thực dụng (Practical Intelligence) EI Trí tuệ xúc cảm (Emotional Intelligence) Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 41 Sự ăn cho ta lực Sự cho ta chí Sự bang giao cho ta nghiệp Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 42 Ta đã: quen, thân, thấu hiểu người? Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 43 Bất đẳng thức đời + = 11 >> 2 : [...]... niệm sai về giao tiếp  Giao tiếp là việc dễ  Giao tiếp lúc nào cũng tốt  Giải quyết được mọi chuyện  Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 20 Rượu nhạt uống lắm cũng say Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 21 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 22 Kỹ năng giao tiếp  Khái... giao tiếp Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 11 Nhu cầu của khách hàng Gợi ý của phòng Marketing Quyết định của lãnh đạo Ý kiến của phòng tài chính - kế toán ??? Phòng bảo quản bổ sung Sản phẩm, xuất xưởng Mẫu của phòng thiết kế Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 12 Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao. .. cao hơn 21 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 22 Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 23 Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 24 Giao tiếp thành công Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 25 Tâm Trí Thể Mỹ Làm Tâm... Việt cao hơn 31 Luật hấp dẫn: Ai cũng thích người khác giống mình Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 32 Giao tiếp hiệu quả Nâng cao giá trị đối tác Đứng về phía đối tác Lắng nghe tích cực Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 33 Chu trình lắng nghe Tập trung Phát triển Mong muốn thấu hiểu Thượng đế Tham dự Hiểu Hồi đáp Ghi nhớ Làm Tâm người Việt sáng hơn –... sung Sản phẩm, xuất xưởng Mẫu của phòng thiết kế Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 12 Kỹ năng giao tiếp  Khái niệm giao tiếp  Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả  Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn 13 Nguyên nhân thất bại  Suy diễn sai  Nhầm lẫn nghĩa của từ  Nhận thức khác nhau  Thời gian không hợp  Quá tải thông tin Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Trình Giảng Dạy Kĩ Giao Tiếp, Giáo Trình Giảng Dạy Kĩ Giao Tiếp, Giáo Trình Giảng Dạy Kĩ Giao Tiếp