0

Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam

36 498 0
  • Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 16:54

Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam Mục lục Mở đầu 2 Nội dung I.Ngân hàng thơng mại thị trờng chứng khoán 3 1.Chức năng của NHTM 3 2.Nghiệp vụ của NHTM 4 II.Nghiệp vụ của NHTM trên TTCK 8 1.Chức năng của thị trờng chứng khoán 8 1.1 TTCK đối tợng giao dịch của nó .8 1.2 Chức năng của TTCK .9 2.Mối quan hệ giữa NH TTCK 10 . 3.Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK .11 III.NHTM đối với sự ra đời hoạt động của TTCK VN 14 . 1.Tính tất yếu của việc hình thành phát triển TTCK VN 14 2.Hoạt động của NHTM VN nhằm thúc đẩy sự hình thành phát triển TTCK .17 3.Một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động TTCK VN 19 4.Một số yêu cầu đối với NHTM VN hiện nay . .25 kết luận 35 Tài liệu tham khảo 36 - 1 - Mở đầu NHTM là những tổ chức tài chính, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, một lĩnh vực luôn diễn ra sự cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ trong cùng hệ thống mà còn cả đối với các tổ chức khác ngoài hệ thống. Điều này đã khiến cho NHTM phải luôn tự cải tiến phơng thức mở rộng phạm vi hoạt động để có thể cạnh tranh với đối thủ của mình. Ngày nay một NHTM có khả năng cạnh tranh cao không chỉ việc ngân hàng đó đa ra mức lãi suất cạnh tranh hấp dẫn mà còn bằng cách cung cấp thêm các loại hình dịch vụ mới cho khách hàng. Chính vì thế sự cạnh tranh giữa các NHTM thực chất chỗ họ cung cấp cho khàng của mình những dịch vụ có chất lợng tốt nhất nh thế nào,kể cả các dịch vụ về thanh toán thuận tiện,nhanh chóng,cơ sở vật chất kỹ thuật, kho két phục vụ cho việc lu giữ an toàn tài sản của khách hàng, tự động hoá cao trong các khâu . TTCK ra đời tạo điều kiện cho sự cạnh tranh của các NH sôi động hơn. Đồng thời hoạt động của các NH cũng thúc đẩy TTCK phát triển. Vì vậy với mong muốn đóng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành phát triển TTCK Việt Nam, em chọn đề tài Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành phát triển TTCK Việt Nam. Trong quá trình hoàn thành đề án, do những hạn chế về kiến thức kinh tế học, về khả năng phân tích, đánh giá vấn đề, nên trong bài viết khó tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận đợc sự nhận xét đánh giá của các thày cô giáo. - 2 - I. Ngân hàng thơng mại thị trờng chứng khoán 1. Chức năng của NHTM Đề cập một cách chung nhất - NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ tín dụng nhằm tạo ra thu hút lợi nhuận. Trong giai đoạn đầu của lịch sử phát triển, các NHTM chỉ thực hiện nghiệp vụ hết sức đơn giản là huy động vốn cho vay thanh toán không dùng tiền mặt. Nhng cùng với sự phát triển của xã hội, các NHTM ngày càng nhập sâu ,chi phối nền kinh tế.NHTM đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong nền kinh tế có nhiệm vụ đáp ứng những nhu cầu khác nhau về vốn,đẩy nhanh tốc độ lu thông hàng hoá tiền tệ, thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế xã hội.Tầm quan trọng của các NHTM xuất phát từ các chức năng cơ bản của nó. a. Chức năng làm trung gian thanh toán quản lý các phơng tiện thanh toán. Chức năng này là sự kế thừa phát triển chức năng thủ quỹ của các doanh nghiệp. Chức năng làm trung gian thanh toán gắn bó chặt chẽ hữu cơ với chức năng trung gian tín dụng: ngân hàng dùng số tiền gửi của ngời này để cho ngời khác vay. Với chức năng làm thủ quỹ của các doanh nghiệp, ngân hàng quản lý tiền gửi của họ, thực hiện việc thu chi một cách tiện lợi, nhanh chóng, nhất là đối với những khoản thanh toán có giá trị lớn. Thông qua hệ thống ngân hàng, mọi khoản thanh toán giữa các chủ thể kinh tế tiết kiệm đợc nhiều chi phí, mọi quan hệ thanh toán đợc thực hiện thông qua các tài khoản của các chủ thể. Trong khi làm trung gian thanh toán, ngân hàng tạo ra những công cụ lu thông tín dụng độc quyền quản lý các công cụ đó ( séc, giấy chuyển ngân, - 3 - thẻ thanh toán ) đã tiết kiệm cho xã hội rất nhiều về chi phí lu thông, đẩy nhanh tốc độ luân độ luân chuyển vốn, thúc đẩy quá trình lu thông hàng hoá. Ngày nay không chỉ làm trung gian thanh toán truyền thống nh trớc, ngân hàng còn quản lý các phơng tiện thanh toán. b. Chức năng tạo tiền Chức năng này đợc thực hiện thông qua các hoạt động tín dụng đầu t của NHTM. Quá trình tạo tiền này đợc tiến hành với giả định rằng tất cả các Ngân hàng Thơng mại đều có dự trữ vợt quá ER=0 tiền mặt trong lu thông C=0 Đó là khả năng biến mức tiền gửi ban đầu (R) tại một ngân hàng đầu tiên thành khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần (D) khi thực hiện các nghiệp vụ tín dụng thanh toán qua nhiều ngân hàng D=1/rr*R Trong đó rr là tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Nh vậy NHTM có vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng những nhu cầu về vốn cho tái sản xuất tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích duy trì phát triển sản xuất xã hội. c. Chức năng trung gian tài chính Đây là chức năng đặc trng cơ bản nhất của Ngân hàng Thơng mại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trớc hết với chức năng này NHTM là một trung gian tài chính. Nó huy động tập trung các nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để hình thành nên các nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu đầu t (tài chính gián tiếp). Nó tỏ ra là có hiệu quả hơn tài chính trực tiếp do ngân hàng luôn có đợc thông tin hoàn hảo về các doanh nghiệp, phục vụ cho việc đa ra các quyết định tối u NHTM giải quyết mâu thuẫn giữa ngời tiết kiệm nhà đầu t. Ngời tiết kiệm luôn muốn lãi suất càng cao càng tốt, thời hạn cho vay càng ngắn càng tốt. Ngợc lại nhà đầu t lại muốn lãi suất thấp, thời hạn vay càng lâu càng tốt. NHTM với t cách là trung gian tài chính sẽ tập hợp biến những món cho vay ngắn hạn với lãi suất khác nhau thành những món vay dài hạn, lãi suất - 4 - thích hợp với các nhà đầu t, thực hiện việc sang đi bù lại những đòi hỏi yêu cầu khác nhau của những nhà đầu t. Đồng thời, NHTM thực hiện chuyển hoá rủi ro của các khoản đầu t. NHTM luôn có trong tay doanh mục đầu t có lợi nên họ có khả năng đa dạng hóa các khoản đầu t, để giảm thiểu mức rủi ro. Ngoài ra NHTM còn cung cấp các dịch vụ tài chính khác: NHTM là ngời môi giới có trình độ năng lực, uy tín hiệu quả nhất trên TTCK. Nó có thể cung cấp các thông tin đáng giá, t vấn cho khách hàng, thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá. Nhờ đó nâng cao tính thanh khoản của các công cụ trên thị tr- ờng tài chính, gián tiếp thúc đẩy việc tạo hàng hoá làm sôi động TTCK Qua các chức năng trên ta càng có thể thấy rõ u thế vai trò của NHTM đối với TTCK. 2. Nghiệp vụ của NHTM NHTMhoạt động gần gũi với nhân dân nền kinh tế. Nền kinh tế càng phát triển cao, hoạt động của NHTM càng đi vào tận những ngõ ngách của đời sống kinh tế. Để hiểu những nghiệp vụ cơ bản của NHTM trớc hết chúng ta xem bản quyết toán tài sản của ngân hàng - bản kê các nguồn vốn (tài sản nợ) tín dụng vốn (tài sản có) Tài sản có Tài sản nợ 1. Các khoản dự trữ 2. Các khoản tiền cho vay 3. Các khoản đầu t 4. Các khoản tiền mặt trong quá trình thu 5. Tiền gửi trong các ngân hàng khác 6. Sử dụng vốn khác 1.Tiền gửi không kỳ hạn 2.Tiền gửi tiết kiệm 3.Tiền đi vay +vay từ dân c + Vay của NHTM khác + Vay chiết khấu NHTƯ 4. Vốn tự có 5.Nguồn vốn khác Các ngân hàng thu nhận vốn bằng cách phát hành (bán) những tài sản rồi vốn này có thể đợc dùng để mua những tài sản có mang lại thu nhập. - 5 - a. Nghiệp vụ nợ: Nghiệp vụ này hình thành nên tài sản nợ của NHTM + Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi có khả năng phát hành séc): Đây là đối t- ợng kinh doanh chính của NHTM do lãi suất thấp. Nhng sự biến động của nguồn tiền này rất phức tạp do khách hàng đợc hởng các giao dịch, dịch vụ ngân hàng bất cứ lúc nào. + Tiền gửi tiết kiệm: Loại này chiếm tỉ trọng tơng đối lớn trong tổng nguồn vốn của NHTM. Nó có số d tơng đối ổn định vì ngời gửi chỉ rút một phần hay toàn bộ vào thời điểm nhất định. + Các khoản tiền đi vay: Sau khi đã sử dụng hết vốn, nhng vẫn cha đáp ứng đợc nhu cầu vay vốn của khách hàng hoặc phải đáp ứng nhu cầu thanh toán chi của khách hàng các NHTM có thể đi vay từ dân c thông qua phát hành trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng với lãi suất thấp hơn các khoản vay khác hoặc có thể vay từ các NHTM khác sau cùng mới là vay chiết khấu NHTƯ do lãi suất chiết khấu cao. Vốn đi vay chỉ chiếm một tỉ trọng có thể chấp nhận đợc trong kết cấu nguồn vốn, nhng nó rất cần thiết có một vị trí quan trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh một cách bình thờng. + Vốn tự có: Nguồn vốn này chiếm tỷ trọng nhỏ (5%-7%) nhng có tính chất vận động ổn định nhất. +Nguồn vốn khác: Đây là nguồn vốn không thờng xuyên, không chắc chắn có NHTM, nó chỉ có trong những trờng hợp cụ thể đặc biệt . ví dụ nh tiền thừa kế giữ hộ . b. Nghiệp vụ có: Đây là nghiệp vụ mà ngân hàng sử dụng nguồn vốn của mình để kinh doanh thu lợi nhuận + Nghiệp vụ dự trữ tiền mặt: nghiệp vụ này nhằm duy trì khả năng thanh toán của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu rút tiền thanh toán thờng xuyên của khách hàng. Các khoản dự trữ tiền mặt của ngân hàng không sinh lãi nh- ng nó bảo hiểm cho ngân hàng tránh sự thiệt hại lớn nhất - vỡ nợ ngân hàng. - 6 - Các khoản tiền dự trữ bao gồm dự trữ bắt buộc dự trữ vợt quá. Ngoài ra còn có tiền mặt trong quá trình thu, tiền gửi của các NHTM khác. + Hoạt động cho vay: là việc NHTM nhờng quyền sử dụng vốn của mình cho ngời khác trong một thời gian nhất định. kết thúc thời gian đó NHTM sẽ đợc hoàn trả cả vốn lãi. Ta có thể phân loại các khoản cho vay của NHTM theo các tiêu thức khác nhau . - Căn cứ vào thời gian, có: tín dụng ngắn hạn ( từ 12 tháng trở xuống ), tín dụng trung hạn ( từ 1 đến 5 năm ) tín dụng dài hạn ( từ 5 năm trở lên). - Căn cứ vào tài sản thế chấp, gồm: cho vay có tài sản thế chấp ( cho vay cầm cố, cho vay chiết khấu cho vay thế chấp ) cho vay không có tài sản thế chấp ( cho vay tín chấp cho vay bảo lãnh ) - Căn cứ vào quy mô của vốn vay, gồm: cho vay trong hạn mức, ngoài hạn mức cho vay quá ngạch + Đầu t: NHTM dùng nguồn vốn của mình tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh với t cách là ngời góp vốn nhằm mục đích kiếm lợi nhuận, nâng cao khả năng thanh khoản, đa dang hoá các dịch vụ thanh toán nhằm phân tán rủi ro; thâm nhập, thao túng nền kinh tế. Thông qua đó NHTM nắm đợc những thông tin hoàn hảo, đồng thời củng cố va nâng cao đợc uy tín của mình. + Sử dụng vốn khác: đây là những khoản tiền không thờng xuyên ổn định .c. Ngiệp vụ trung gian NHTM cung cấp các dịch vụ cho khách hàng - Thực hiện dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng - Thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng dới các hình thức: uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, các loại séc, thẻ tín dụng - Thực hiện mua bán hộ tài sản( nh vàng bạc , đá quý) bảo quản tài sản - NHTM thực hiện việc thanh toán các chứng khoán - NHTM tham gia tích cực vào việc định giá chứng khoán - 7 - II. Nghiệp vụ của NHTM trên TTCK 1. Chức năng của TTCK 1.1 TTCK đối tợng giao dịch của nó Chứng khoán ( CK ) là những giấy tờ có giá mang lại cho ngời chủ sở hữu quyền đợc hởng những khoản thu nhập quyền hoặc tham gia sở hữu hoặc đòi nợ bao gồm những điều khoản chuyển nhợng. TTCK là nơi giao dịch mua bán CK nghĩa là đâu có giao dịch CK thì đó có hoạt động của TTCK. Đây là loại thị trờng có tính tự do cao nhất trong các loại thị trờng, giá mua bán hoàn toàn do quan hệ cung cầu trên thị trờng xác định. TTCK là một bộ phận của thị trờng tài chính mà tại đó diễn ra việc mua bán các công cụ tài chính trung dài hạn theo nguyên tắc thị trờng. Đối tợng giao dịch của TTCK là các CK. CK gồm 3 loại: CK vốn (cổ phiếu ), CK nợ ( trái phiếu ), các chứng từ tài chính có nguồn gốc CK (kỳ phiếu, các giấy nhận nợ, hợp đồng tơng lai ) Cổ phiếu là loại chứng chỉ xác nhận việc góp vốn của một ngời vào công ty cổ phần. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu của ngời này đối với công ty cổ phần. Ngời sở hữu đợc gọi là cổ đông. Cổ đông có các quyền hạn trách nhiệm đối với công ty cổ phần, đợc chia lời (cổ tức) theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần, đợc quyền bầu cử, ứng cử vào ban quản lý, ban kiểm soát. Cổ phiếu có thể đợc phát hành vào lúc thành lập công ty, hoặc lúc công ty cần thêm vốn để mở rộng, hiện đại hoá sản xuất kinh doanh. Một đặc điểm của cổ phiếu là cổ đông đợc chia cổ tức theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cổ đông có thể đợc hởng lợi nhuận nhiều hơn giá trị của cổ phiếu cũng có thể bị mất trắng khi công ty làm ăn thua lỗ. Cổ đông không đợc quyền đòi lại số vốn mà ngời đó đã đóng góp vào - 8 - công ty cổ phần họ chỉ có thể thu hồi lại tiền bằng cách bán cổ phiếu đó ra trên TTCK. Trái phiếu là chứng chỉ xác nhận quyền làm chủ một mốn nợ của chủ sở hữu trái phiếu đối với đơn vị phát hành. Trái phiếu là loại CK mà lãi suất vay nợ đã đợc xác định rõ ngay khi phát hành, do đó nó có lợi tức cố định chỉ đợc hoàn trả khi đến hạn thanh toán ghi trên trái phiếu mà ngời phát hành phải thực hiện Các chứng từ tài chính có nguồn gốc CK: Kỳ phiếu là chứng chỉ của Nhà nớc phát hành với mục đích vay vốn của các tổ chức kinh tế xã hội, các tầng lớp dân c để bù đắp thâm hụt NSNN. Trong vài năm trở lại đây, kho bạc Nhà nớc phát hành kỳ phiếu rộng rãi trong cả nớc. Các hợp đồng tơng lai là loại hợp đồng trong đó ngời bán cam kết giao một số hàng hoá hay CK ngời mua sẽ trả tiền khi nhận hàng hoá hay CK với giá nhất định, tại một ngày nhất định trong tơng lai đợc xác định trớc hiện tại tại thời điểm ký kết hợp đồng. Các quyền lựa chọn là một kiểu hợp đồng trong đó một bên cho bên kia đợc mua hoặc bán một khối lợng CK nào đó với giá xác định trong một thời hạn nhất định. Giấy bảo đảm quyền mua cổ phiếu gồm chứng quyền chứng khế. Chứng quyền là quyền u đãi mà công ty cổ phần cho cổ đong đợc hởng dể mua cổ phiếu mới tỷ lệ với số cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Chứng khế đ- ợc phát hành với một loại CK khác, cho phép ngời sở hữu nó đợc quyền mua cổ phiếu thờng theo giá định trớc gọi là giá đặt mua trong thời hạn nhất định. 1.2 Chức năng của TTCK a. Huy động vốn đầu t cho nền kinh tế - 9 - Khi các nhà đầu t mua CK do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ đựơc đa vào hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó góp phần mở rộng sản xuất xă hội. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu t cho công ty, TTCK đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Thông qua TTCK, chính phủ chính quyền các địa phơng cũng huy động đợc các nguồn vốn cho mục đích sử dụng đầu t phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội b.Cung cấp môi trờng đầu t cho công chứng TTCK cung cấp cho công chúng một môi trờng đầu t lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại CK trên thị trờng rất khác nhau về tính chất, thời hạn, độ rủi ro, cho phép các nhà đầu t có thể lựa chọn cho loại hàng hoá phù hợp với khả năng mục tiêu sở thích của mình. Vì vậy TTCK góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm quốc gia. c.Tạo tính thanh khoán cho các CK Nhờ có CK các nhà đầu t có thể chuyển đổi CK họ sở hữu thành tiền mặt hoặc các loại CK khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản (khả năng chuyển đổi thành tiền) là một trong những đặc tính hấp dẫn của CK đối với ngời đầu t. TTCK hoạt động càng năng động có hiệu qủa thì càng có khả năng nâng cao tính thanh khoản của các loại CK giao dịch trên thị trờng. d. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp Thông qua CK hoạt động của các doanh nghiệp đợc phản ánh một các tổng hợp chính xác giúp cho viêc đánh giá so sánh hoạt động của các doanh nghiệp đợc nhanh chóng thuận tiện, từ đó cũng tạo ra một môi trờng cạnh tranh lành mạnh nhằm năng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm. e.Tạo môi trờng giúp chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Các chỉ bảo của TTCK phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén chính xác. Giá các CK tăng lên cho thấy đầu t đang mở rộng, nền kinh tế tăng trởng ngợc lại giá CK giảm sẽ thấy dấu hiệu tiêu cực của nền kinh - 10 - [...]... TTCK Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan 2 Hoạt động của các NHTM Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hình thành phát triển TTCK - 18 - TTCK Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu đổi mới CNH-HĐH đất nớc trong điều kiện hiện nay Trên cơ sở lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn của các nớc cho thấy vai trò đắc lực bậc nhất của các NHTM trong quá trình hình thành phát triển TTCK, NHTM. .. ta có thể tin tởng các NHTM sẽ đợc nâng cao chất lợng hoạt động, giữ vai trò tích cực, quan trọng trong quá trình hình thành phát triển TTCK nớc ta hiện nay Tài liệu tham khảo - 34 - 1.Đổi mới chính sách tài chính tiền tệ kiểm soát lạm phát Việt Nam Tập thể tác giả - NXB Chính trị quốc gia Năm 1995 2.Đề án TTCK Việt Nam / Ngân hàng Nhà Nớc 3.Hớng tới một TTCK đầu tiên Việt Nam Trần Du Lịch... phát triển TTCK, NHTM Việt Nam đã đang có những đóng góp gì trong việc hình thành phát triển TTCK Việt Nam? Đứng trớc yêu cầu cấp thiết đó các NHTM Việt Nam đã đang tích cực đổi mới về mọi mặt NHTM đã sử dụng vốn huy động của mình mua công trái quốc gia với số lợng lớn ( 2550 tỷ đồng trong đợt phát hành vừa qua ) tham gia đấu thầu mua trái phiếu kho bạc ( trong 8 tháng đầu năm 1999... đạt đợc còn nhiều hạn chế trong hoạt động , tổ chức cha thể đáp ứng đợc nhu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới đất nớc trong giai đoạn mới, đặc biệt với đòi hỏi sớm cho ra đời TTCK hoạt động an toàn hiệu quả Nh thế, đổi mới hoạt động của các NHTM là một vấn đề hết sức cần thiết Đề tài đã đa ra một số yêu cầu nhằm đổi mới hoạt động NHTM trong quá trình hình thành phát triển TTCK Những yêu cầu này nhằn... Vì ngân hàng có đợc những thông tin chính xác về tình hình làm ăn của công ty, kết hợp với sự phân tích tài phán đoán về triển vọng của công ty trong tơng lai sẽ giúp cho ngân hàng có đợc sự lựa chọn đúng đắn mua CK cho chính mình II NHTM với sự ra đời hoạt động của TTCK việt nam 1 Tính tất yếu của việc hình thành phát triển TTCK Việt Nam Sau hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế nớc ta đã có sự... giá CK trên TTCK Trên đây ta đã thấy rõ vai trò của NHTM đối với sự hình thành phát triển TTCK những nớc có nền kinh tế thị trờng Đồng thời TTCK cũng tạo điều kiện để NHTM phát triển các dịch vụ của mình , đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đa dạng của nền kinh tế Sụ tham gia của NHTM vào TTCK đã làm mờ đi ranh giới giữa hệ thống ngân hàng chuyên doanh hệ thống ngân hàng đa năng 3.6 .NHTM thực hiện... vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành phát triển TTCK nh trên, NHTM có thể tham gia tích cực vào hoạt động của TTCK với các nghiệp vụ sau: 3.1 .NHTM là ngời trợ giúp đắc lực trong việc cung cấp hàng hoá cho TTCK - 12 - Hàng hoá của TTCK là các CK Các CK tồn tại dới hình thức nh trái phiếu Chính phủ, trái phiếu NHTM, cổ phiếu của các công ty cổ phần, cổ phiếu của các doanh ngiệp Nhà nớc... hệ giữa TTCK thị trờng ngắn hạn là mối quan hệ giữa vốn ngắn hạn vốn dài hạn Rõ ràng thị trờng ngắn hạn hoạt động ổn định không ngừng phát triển sẽ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của TTCK Bởi vậy bất kỳ chính sách tiền tệ nào của NHTƯ sẽ tác động đến thị trờng ngắn hạn có ảnh hởng đến thi trờng vốn dài hạn c) Các NHTM là những tổ chức đóng vai trò tích cực trong hoạt động kinh doanh... NHTM cả NHNN 3 Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK NHTM có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành phát triển TTCK cả đối với thị trờng sơ cấp thị trờng thứ cấp Bởi vì, NHTM vốn là yếu tố quan trọng nhất trên thị trờng tài chính, nó giữ vai trò trung gian huy động cung ứng toàn bộ vốn cho nền kinh tế NHTM với khả năng chuyên môn quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp cho nên chính NHTM. .. NH với TTCK TTCK hệ thống NH có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó hữu cơ với nhau Rõ ràng TTCK chỉ có thể phát triển vững chắc trên cơ sở một hệ thống NH phát triển lành mạnh đợc kiểm soát tốt Mối quan hệ giữa NH với TTCK đợc thể hiện trên các mặt sau: a) TTCK chỉ có thể ra đời phát triển trên cơ sở hệ thống tiền tệ ổn định Đặc biệt là chỉ số lạm phát, tỷ giá vấn đề lãi suất có ảnh hởng rất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam, Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam, Hoạt động của NHTM trong quá trình hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam, Chức năng của NHTM, NghiƯp vơ cđa NHTM, Chức năng của TTCK, Mối quan hệ giữa NH với TTCK Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK, Tính tất yếu của việc hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam, Hoạt động của các NHTM Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển TTCK., Một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động TTCK Việt Nam., Một số yêu cầu đối với NHTM Việt Nam hiện nay