0

CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ

27 9,436 69
  • CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2015, 15:23

Hiện nay có rất nhiều giải pháp chắn giữ hố móng trong quá trình thi công phần ngầm. Việc lựa chọn vật liệu, hình thức kết cấu và cách bố trí tường chắn giữ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Quy mô công trình, đặc điểm vị trí xây dựng công trình, tài liệu và kết quả khảo sát nền đất, phương án thi công...Tuy nhiên ở đây ta có thể tóm tắt một số giải pháp thi công chính thường được ứng dụng để thi công hố móng sâu tầng hầm như:Thi công đào mở không gia cố vách hố đào (đào taluy)Thi công đào mở có gia cố vách hố đàoKết cấu chắn giữ bằng cừ thépKết cấu chắn giữ bằng cứ bê tông cốt thép dự ứng lựcKết cấu chắn giữ bằng tường liên tục trong đấtKết cấu chắn giữ bằng xi măng đất chộn ở tầng sâu TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI MỤC LỤC MỤC LỤC 1 CHUYÊN ĐỀ 5A: 3 CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG 3 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ 3 1. TỔNG QUAN 3 2. CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO MỞ VÀ CHẮN GIỮ VÁCH HỐ ĐÀO 4 2.1. Gỉai pháp đào mở và gia cố vách hố đào 4 2.1.1. Giới thiệu chung 4 2.1.2. Phạm vi áp dụng 5 2.1.3. Quy trình thi công 5 2.1.4. Ưu nhược điểm 5 2.1.5. Một số bài toán cần quan tâm 5 2.2. Phương pháp đào mở có tường chắn bằng cừ thép 6 2.2.1. Giới thiệu chung 6 2.2.2. Phạm vi áp dụng 6 2.2.3. Quy trình thi công 7 2.2.4. Ưu nhược điểm 7 2.2.5. Một số bài toán cần quan tâm 7 2.3. Phương pháp đào mở có tường chắn bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực 8 2.3.1. Giới thiệu chung 8 2.3.2. Phạm vi áp dụng 8 2.3.3. Quy trình thi công 8 2.3.4. Ưu nhược điểm 9 2.3.5. Một số bài toán cần quan tâm 9 2.4. Phương pháp đào mở sử dụng tường chắn bằng tường liên tục trong đất (tường vây) 10 2.4.1. Giới thiệu chung 10 2.4.2. Phạm vi áp dụng 10 2.4.3. Quy trình thi công 10 2.4.4. Ưu nhược điểm 11 2.4.5. Một số bài toán cần quan tâm 11 2.5. Phương pháp tường chắn bằng cọc xi măng đất trộn sâu 11 2.5.1. Giới thiệu chung 11 2.5.2. Phạm vi áp dụng 12 2.5.3. Quy trình thi công 12 2.5.4. Ưu nhược điểm 12 3. CÁC GIẢI PHÁP GIỮ ỔN ĐỊNH CHO KẾT CẤU CHẮN GIỮ HỐ ĐÀO 13 3.1. Giữ ổn định bằng đào ta luy và gia cố vách hố đào 13 3.2. Giữ ổn định bằng hệ giằng chống thép hình 13 3.3. Giữ ổn định cho kết cấu chắn giữ hố đào bằng PP thi công neo trong đất 15 4. VÍ DỤ 18 4.1. Giới thiệu về công trình 18 4.2. Quy trình thi công tầng hầm 19 4.3. Các bài toán cần giải quyết 22 4.4. Các kết quả tính toán 23 Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI 4.4.1. Tính toán đào đất, bền và chuyển vị cừ larsen 23 4.4.2. Tính toán bền và chuyển vị hệ văng chống 24 4.4.3. Tính toán kiểm tra ổn định của nền đất xung quanh, ổn định mái dốc ta luy 24 4.4.4. Tính toán thoát nước khi thi công 27 5. KẾT LUẬN 27 4. VÍ DỤ Error: Reference source not found 4.1. Giới thiệu về công trình Error: Reference source not found 4.2. Quy trình thi công tầng hầm Error: Reference source not found 4.3. Các bài toán cần giải quyết Error: Reference source not found 4.4. Các kết quả tính toán Error: Reference source not found 4.4.1. Tính toán đào đất, bền và chuyển vị cừ larsen Error: Reference source not found 4.4.2. Tính toán bền và chuyển vị hệ văng chống Error: Reference source not found 4.4.3. Tính toán kiểm tra ổn định của nền đất xung quanh, ổn định mái dốc ta luy Error: Reference source not found 4.4.4. Tính to án thoát nước khi thi công Error: Reference source not found 5. KẾT LUẬN Error: Reference source not found Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI CHUYÊN ĐỀ 5A: CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ 1. TỔNG QUAN Hiện nay có rất nhiều giải pháp chắn giữ hố móng trong quá trình thi công phần ngầm. Việc lựa chọn vật liệu, hình thức kết cấu và cách bố trí tường chắn giữ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Quy mô công trình, đặc điểm vị trí xây dựng công trình, tài liệu và kết quả khảo sát nền đất, phương án thi công Tuy nhiên ở đây ta có thể tóm tắt một số giải pháp thi công chính thường được ứng dụng để thi công hố móng sâu & tầng hầm như:  Thi công đào mở không gia cố vách hố đào (đào taluy)  Thi công đào mở có gia cố vách hố đào  Kết cấu chắn giữ bằng cừ thép  Kết cấu chắn giữ bằng cứ bê tông cốt thép dự ứng lực  Kết cấu chắn giữ bằng tường liên tục trong đất  Kết cấu chắn giữ bằng xi măng đất chộn ở tầng sâu Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI Các dạng tường cừ chống giữ hố đào thông dụng Đi cùng với các biện pháp thi công hố móng sâu và tầng hầm trên là các giải pháp giữ ổn định cho các kết cấu chắn giữ. Tuỳ từng giải pháp chắn giữ hố đào và trong các công trình cụ thể khác nhau mà tương ứng với nó là các giải pháp giữ ổn định cho kết cấu chắn giữ hố đào cũng khác nhau, về cơ bản các giải pháp giữ ổn định cho các kết cấu chắn giữ bao gồm:  Giữ ổn định bằng phương pháp gia cố vách hố đào  Giữ ổn định bằng hệ giàn thép hình  Giữ ổn định bằng phương pháp neo trong đất  Giữ ổn định bằng phương pháp thi công top-down ⇒ Báo cáo này sẽ đi phân tích cụ thể giải pháp thi công hố đào sâu và tầng hầm bằng phương pháp đào mở 2. CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO MỞ VÀ CHẮN GIỮ VÁCH HỐ ĐÀO 2.1. Gỉai pháp đào mở và gia cố vách hố đào 2.1.1. Giới thiệu chung Giải pháp đào mở hố đào được ứng dụng rộng rãi trong thi công tầng hầm nhà cao tầng, đặc biệt là ở những nơi mà địa chất công trình tương đối tốt. Phương pháp này cho phép chúng ta đào đất đến cao độ thiết kế và có thể các vách hố đào sẽ được đào ta luy và dùng các biện pháp gia cố để giữ ổn định, chống xói mòn và các tác động bên ngoài gây sụt lở, biến dạng vách hố đào. Có nhiều cách gia cố vách hố đào như dùng bê tông phun, dùng tấm phủ polime…. Gia cố vách hố đào bằng bê tông phun Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI 2.1.2. Phạm vi áp dụng Phương pháp này thông thường được áp dụng trong trường hợp công trình thi công có các đặc điểm sau: − Mặt bằng rộng. − Mực nước ngầm sâu, ít ảnh hưởng đến việc thi công hố đào sâu − Địa chất nơi xây dựng công trình tốt. − Chiều sâu thi công không lớn (1 – 2 tầng hầm) 2.1.3. Quy trình thi công − Bước 1: Thi công cọc khoan nhồi − Bước 2: Đào đất tầng hầm và móng − Bước 3: Gia cố vách hố đào − Bước 4: Thi công móng, tường tường hầm. − Bước 5: Thi công các tầng hầm từ dưới lên − Bước 6: Trong trường hợp nền đất tốt, mực nước ngầm sâu có thể đào đất đến cốt đầu cọc trước khi khoan cọc nhồi. 2.1.4. Ưu nhược điểm Ưu điểm: − Có thể đào mở hoàn toàn trên diện rộng, thuận lợi cho thi công − Không phải sử dụng các biện pháp chắn giữ thành hố đào, nên chi phí giảm − Biện pháp thi công không gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới môi trường và các cùng lân cận Nhược điểm: − Chỉ áp dụng được tại những nơi mà mặt bằng công trình rộng − Áp dụng cho các công trình có địa chất tốt − Chiều sâu tầng hầm không lớn 2.1.5. Một số bài toán cần quan tâm − Bài toán 1: Bài toán đào đất tầng hầm − Bài toán 2: Bài toán ổn định vách hố đào (trượt, lật…) − Bài toán 3: Bài toán hạ thấp mực nước ngầm ( nếu mực nước ngầm cao) − Bài toán 4: Bài toán gia cố vách hố đào Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI 2.2. Phương pháp đào mở có tường chắn bằng cừ thép 2.2.1. Giới thiệu chung Tường cừ thép cho đến nay được sử dụng rộng rãi làm tường chắn tạm trong thi công tầng hầm nhà cao tầng. Nó có thể được ép bằng phương pháp búa rung gồm một cần trục bánh xích và cơ cấu rung ép hoặc máy ép êm thuỷ lực dùng chính ván cừ đã ép làm đối trọng. Phương pháp này rất thích hợp khi thi công trong thành phố và trong đất dính. Tường chắn bằng cừ thép Các modul tường cừ thép 2.2.2. Phạm vi áp dụng − Có thể áp dụng cho công trình có mặt bằng rộng hoặc chật hẹp, và thích hợp hơn cho các công trình mặt bằng chật hẹp, có nhiều công trình lân cận. − Áp dụng cho các công tình có một hoặc nhiều tầng hầm. Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI 2.2.3. Quy trình thi công − Bước 1: Thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc ép trên toàn mặt bằng công trình. Đồng thời tiến hành thi công các cọc Kingpost ( thông thường Kingpost được thả cắm sâu vào trong cọc khoan nhồi) − Bước 2: Thi công cừ chắn bằng phương pháp đóng hoặc ép rung − Bước 3: Thi công đào đất tầng hầm và hố móng tới cao độ thiết kế kết hợp thi công hệ chống hoặc neo tường cừ (nếu có) − Bước 4: Thi công đài móng, tường tầng hầm − Bước 5: Thi công các tầng từ dưới lên, kết hợp công tác dỡ bỏ các hệ văng chống (nếu có) − Bước 6: Thi công rút cừ (nếu có) 2.2.4. Ưu nhược điểm Ưu điểm: - Ván cừ thép dễ chuyên chở, dễ dàng hạ và nhổ bằng các thiết bị thi công sẵn có như máy ép thuỷ lực, máy ép rung. - Khi sử dụng máy ép thuỷ lực không gây tiếng động và rung động lớn nên ít ảnh hưởng đến các công trình lân cận. - Sau khi thi công, ván cừ rất ít khi bị hư hỏng nên có thể sử dụng nhiều lần. - Tường cừ được hạ xuống đúng yêu cầu kỹ thuật có khả năng cách nước tốt. - Dễ dàng lắp đặt các cột chống đỡ trong lòng hố đào hoặc thi công neo trong đất. Nhược điểm: - Do điều kiện hạn chế về chuyên chở và giá thành nên ván cừ thép thông thường chỉ sử dụng có hiệu quả khi hố đào có chiều sâu ≤ 7m. - Nước ngầm, nước mặt dễ dàng chảy vào hố đào qua khe tiếp giáp hai tấm cừ tại các góc hố đào là ngụyên nhân gây lún sụt đất lân cận hố đào và gây khó khăn cho quá trình thi công tầng hầm. - Quá trình hạ cừ gây những ảnh hưởng nhất định đến đất nền và công trình lân cận. - Rút cừ trong điều kiện nền đất dính thường kéo theo một lượng đất đáng kể ra ngoaì theo bụng cừ, vì vậy có thể gây chuyển dịch nền đất lân cận hố đào. - Ván cừ thép là loại tường mềm, khi chịu lực của đất nền thường biến dạng võng và là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất gây nên sự cố hố đào. 2.2.5. Một số bài toán cần quan tâm − Bài toán 1: Tính toán đào đất tầng hầm − Bài toán 2: Tính toán bền và ổn định của cứ thép − Bài toán 3: Tính toán bền và ổn định của hệ giằng chống hoặc neo (nếu có) Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI − Bài toán 4: Kiểm tra ổn định của nền đất và các công trình lân cận − Bài tóan 5: Tính toán hạ thấp mực nước ngầm và đẩy trồi hố móng (nếu mực nước ngầm cao) 2.3. Phương pháp đào mở có tường chắn bằng cừ bê tông cốt thép dự ứng lực 2.3.1. Giới thiệu chung Tường cừ bê tông cốt thép dự ứng lực cho đến nay đã bắt đầu được sử dụng làm tường chắn kết hợp làm tường tầng hầm trong thi công tầng hầm nhà cao tầng. Loại cừ này được thi công giống như thi công cừ thép. Hình 2: Tường cừ BTCT dự ứng lực 2.3.2. Phạm vi áp dụng − Có thể áp dụng cho công trình có mặt bằng rộng hoặc chật hẹp, và thích hợp hơn cho các công trình mặt bằng chật hẹp, có nhiều công trình lân cận. − Áp dụng cho các công tình có một hoặc nhiều tầng hầm. Thích hợp hơn cho các công trình có chiều sâu thi công không lớn. 2.3.3. Quy trình thi công − Bước 1: Thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc ép trên toàn mặt bằng công trình. Đồng thời tiến hành thi công các cọc Kingpost ( thông thường Kingpost được thả cắm sâu vào trong cọc khoan nhồi) Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI − Bước 2: Thi công cừ chắn bằng phương pháp đóng hoặc ép rung − Bước 3: Thi công đào đất tầng hầm và hố móng tới cao độ thiết kế kết hợp thi công hệ chống hoặc neo tường cừ (nếu có) − Bước 4: Thi công đài móng, tường tầng hầm − Bước 5: Thi công các tầng từ dưới lên, kết hợp công tác dỡ bỏ các hệ văng chống (nếu có) − Bước 6: Thi công rút cừ (nếu có) 2.3.4. Ưu nhược điểm Ưu điểm: - Ván cừ dễ chuyên chở, dễ dàng hạ và nhổ bằng các thiết bị thi công sẵn có như máy ép thuỷ lực, máy ép rung. - Khi sử dụng máy ép thuỷ lực không gây tiếng động và rung động lớn nên ít ảnh hưởng đến các công trình lân cận. - Cừ BTCT dự ứng lực có thể sử dụng đồng thời làm tường tầng hầm - Tường cừ được hạ xuống đúng yêu cầu kỹ thuật có khả năng cách nước tốt. - Dễ dàng lắp đặt các cột chống đỡ trong lòng hố đào hoặc thi công neo trong đất. Nhược điểm: - Nước ngầm, nước mặt dễ dàng chảy vào hố đào qua khe tiếp giáp hai tấm cừ tại các góc hố đào là ngụyên nhân gây lún sụt đất lân cận hố đào và gây khó khăn cho quá trình thi công tầng hầm. - Quá trình hạ cừ gây những ảnh hưởng nhất định đến đất nền và công trình lân cận. - Cừ BTCT dự ứng lực là loại kết cấu mới được áp dụng cho thi công tầng hầm nhà cao tầng nên kinh nghiệm thi công của các nhà thầu là chưa nhiều. Trong khi đó đây là loại kết cấu thi công yêu cầu độ chính xác và chất lượng thi công cao, nếu không đảm bảo sẽ dẫn tới cừ bị hư hỏng nứt vỡ trong quá trình thi công. - Cừ BTCT dự ứng lực là loại tường mềm, khi chịu lực của đất nền thường biến dạng võng và là một trong những nguyên nhân cơ bản nhất gây nên sự cố hố đào. 2.3.5. Một số bài toán cần quan tâm − Bài toán 1: Tính toán đào đất tầng hầm − Bài toán 2: Tính toán bền và ổn định của cứ thép − Bài toán 3: Tính toán bền và ổn định của hệ giằng chống hoặc neo (nếu có) − Bài toán 4: Kiểm tra ổn định của nền đất và các công trình lân cận − Bài tóan 5: Tính toán hạ thấp mực nước ngầm và đẩy trồi hố móng (nếu mực nước ngầm cao) Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI 2.4. Phương pháp đào mở sử dụng tường chắn bằng tường liên tục trong đất (tường vây) 2.4.1. Giới thiệu chung Công nghệ thi công tường liên tục trong đất tức là dùng các máy đào đặc biệt để đào móng có dung dịch giữ thành hố đào (sét bentonite ) thành những đoạn hào với độ dài nhất định; sau đó đem lồng cốt thép đã chế tạo sẵn trên mặt đất đặt vào trong móng. Dùng ống dẫn đổ bê tông vào từng đoạn tường, nối các đoạn tường lại với nhau bằng các đầu nối đặc biệt (như ống nối tường, hoặc hộp đấu nối ) hình thành một bức tường liên tục trong đất bằng bêtông cốt thép. Hình: Tường liên tục trong đất 2.4.2. Phạm vi áp dụng − Có thể áp dụng cho công trình có mặt bằng rộng hoặc chật hẹp, và thích hợp hơn cho các công trình mặt bằng chật hẹp, có nhiều công trình lân cận. − Áp dụng cho các công tình có một hoặc nhiều tầng hầm. Thích hợp hơn cho các công trình có quy mô lớn, nhiều tầng hầm và địa chất phức tạp. 2.4.3. Quy trình thi công − Bước 1: Thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc ép trên toàn mặt bằng công trình. Đồng thời tiến hành thi công các cọc Kingpost ( thông thường Kingpost được thả cắm sâu vào trong cọc khoan nhồi) − Bước 2: Thi công tường trong đất − Bước 3: Thi công đào đất tầng hầm và hố móng tới cao độ thiết kế kết hợp thi công hệ chống hoặc neo tường cừ (nếu có) − Bước 4: Thi công đài móng, tường tầng hầm Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 10 [...]... công trình mặt bằng chật hẹp − Áp dụng cho các công trình có một hoặc nhiều tầng hầm 2.5.3 Quy trình thi công − Bước 1: Thi công cọc khoan nhồi hoặc cọc ép trên toàn mặt bằng công trình Đồng thời tiến hành thi công các cọc Kingpost ( thông thường Kingpost được thả cắm sâu vào trong cọc khoan nhồi) (nếu có) − Bước 2: Thi công cọc đất ximăng − Bước 3: Thi công đào đất tầng hầm và hố móng tới cao độ thi t... yếu), thi công được cả trong điều kiện nền ngập sâu trong nước hoặc điều kiện hiện trường chật hẹp Nhược điểm: Chất lượng của kết cấu tường chắn giữ phụ thuộc nhiều vào công nghệ thi công và chất lượng thi công 3 CÁC GIẢI PHÁP GIỮ ỔN ĐỊNH CHO KẾT CẤU CHẮN GIỮ HỐ ĐÀO 3.1 Giữ ổn định bằng đào ta luy và gia cố vách hố đào − Phương pháp này được áp dụng cho các công trình tầng hầm mà ở đó mặt bằng thi công. .. ĐỀ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI Quy trình thi công tầng hầm Giai đoạn 1: - Thi công cọc khoan nhồi - Thi công đào đất từ cốt tự nhiên -0,75m đến cốt -3,85m Giai đoạn này tiến hành đào mở trên toàn bộ mặt bằng thi công đào máI dốc taluy 1:1, máI taluy được che phủ bảo vệ bởi bạt dứa Giai đoạn 2: - Thi công hệ cừ larsen IV lớp ngoài cốt đỉnh cừ -3,00m (xem bản vẽ -), thi công giằng đỉnh cừ tạo... ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI Thi công neo trong đất Neo trong đất Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 17 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA SAU ĐẠI HỌC 4 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI VÍ DỤ Báo cáo đưa ví dụ cụ thể công trình tòa nhà N03 dự án Bồ Đề - Long Biên 4.1 Giới thi u về công trình - Công trình toàn N03 co 2 tầng hầm với mặt bằng khoảng hơn 5000m2 - Đài... bằng thi công tương đối là rỗng rãi - Có thể thi công bê tông khoảng 20/24h - Thi công tầng hầm theo phương pháp đào mở kết hợp hệ cừ larsen và văng chống thép hình - mực nước ngầm tương đối sâu -16m so với cốt tự nhiên h35 0x3 19 50x12x Mặt bằng văng chống thép hình H350x350x12x19 Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 18 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA SAU ĐẠI HỌC 4.2 CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THI. .. thanh neo dự ứng lực Tại Hà Nội, công trình Toà nhà Tháp Vietcombank và Khách sạn Sun Way đã được thi công theo công nghệ này Neo trong đất có nhiều loại, tuy nhiên dùng phổ biến trong xây dựng tầng hầm nhà cao tầng là Neo phụt Ưu điểm: Thi công hố đào gọn gàng, có thể áp dụng cho thi công những hố đào rất sâu Nhược điểm: Số lượng đơn vị thi công xây lắp trong nước có thi t bị này còn ít Nếu nền đất... chắn giữ hố đào, quy trình thi công của tường giải pháp, ưu nhược điểm của từng giải pháp - Báo cáo đã đi sâu phân tích phương pháp thi công đào mở tầng hầm - Báo cáo đã có công trình thực tế thi công đào mở tầng hầm để minh họa Công trình được tính toán biện pháp thi công đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 27 Trang ... máy đào đất đến cốt -10,25m, hố PIT đào đến cốt -12,15m Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 20 Trang TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI Giai đoạn 4: - Thi công bê tông đài móng, dầm giằng, sàn tầng hầm 2 phía lõi của tầng hầm - Thi công hệ văng chống xiên 1, đầu chống cừ cốt -3,8m, đầu còn lại chống vào đài móng, dầm giằng và sàn khu vực lõi đã thi công. .. Hoạt tải thi công trên mặt đất trong tính toán ta quy đổi thành tải trọng phân bố đều 1.0 T/m2 cách tâm tường cừ 4m Tường cừ được tính toán kiểm tra cho tất cả các giai đoạn thi công chủ đạo Trong tính toán các phase thi công được định nghĩa như sau (các pha thi công dưới đây phù hợp với trình tự thi công thi t kế): Phase 1: đào mở đất đến cốt -3,85m Phase 2: Thi công cừ larsen lớp ngoài Đào đất đợt... tường liên tục trong đất để thi công nếu như có các loại máy đào thích hợp - Có thể giảm bớt ảnh hưởng môi trường trong khi thi công công trình Khi thi công chấn động ít, tiếng ồn thấp, ít ảnh hưởng tới các công trình xây dựng lân cận xung quanh và dễ khống chế về biến dạng - Có thể thi công theo phương pháp ngược, có thể tăng nhanh tốc độ thi công hạ thấp giá thành xây dựng công trình Nhược điểm: - Việc . Reference source not found Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI CHUYÊN ĐỀ 5A: CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM. dụng. Chuyên đề 5A - Cao học ĐKT 09/2011 Trang 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI Thi công neo trong đất Neo trong đất Chuyên đề 5A - Cao học. DỰNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KHOA SAU ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THI CÔNG HIỆN ĐẠI MỤC LỤC MỤC LỤC 1 CHUYÊN ĐỀ 5A: 3 CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG 3 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ 3 1. TỔNG QUAN 3 2. CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ, CÔNG NGHỆ THI CÔNG TẦNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO MỞ, , CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO MỞ VÀ CHẮN GIỮ VÁCH HỐ ĐÀO, CÁC GIẢI PHÁP GIỮ ỔN ĐỊNH CHO KẾT CẤU CHẮN GIỮ HỐ ĐÀO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm