0

tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 trong cả nước môn toán có đáp án hay nhất

235 5,485 8
  • tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 trong cả nước môn toán có đáp án hay nhất

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 17:28

TỔNG HỢP ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG CẢ NƯỚC MÔN TOÁN 1 MỤC LỤC ĐỀ 1. HÀ NỘI 4 ĐỀ 2. TP HỒ CHÍ MINH 9 ĐỀ 3. TP. ĐÀ NẴNG 12 ĐỀ 4. TỈNH VĨNH PHÚC 15 ĐỀ 5. TỈNH ĐẮKLĂK 19 ĐỀ 6. TỈNH HẢI DƯƠNG 22 ĐỀ 7. TỈNH HẢI DƯƠNG 24 ĐỀ 8. TỈNH HẢI DƯƠNG – CHUYÊN NGUỄN TRÃI 29 ĐỀ 9. TỈNH TUYÊN QUANG 30 ĐỀ 10. TỈNH HẢI PHÒNG 34 ĐỀ 11. TỈNH THANH HÓA 42 ĐỀ 12. TỈNH THANH HÓA – CHUYÊN LAM SƠN 48 ĐỀ 13. TP CẦN THƠ 55 ĐỀ 14. TỈNH NGHỆ AN 58 ĐỀ 15. TỈNH HÀ NAM 62 ĐỀ 16. TỈNH NINH THUÂN 66 ĐỀ 17. TỈNH NAM ĐỊNH 70 ĐỀ 18. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 73 ĐỀ 19. TỈNH PHÚ THỌ 78 ĐỀ 20. TỈNH HƯNG YÊN 81 ĐỀ 21. TỈNH HƯNG YÊN 86 ĐỀ 22. TỈNH ĐỒNG NAI 90 ĐỀ 23. TỈNH ĐỒNG NAI - CHUYÊN 92 ĐỀ 24. TỈNH ĐỒNG NAI – CHUYÊN – ĐỀ CHUYÊN 93 ĐỀ 25. TỈNH ĐỒNG THÁP 100 ĐỀ 26. TỈNH NINH BÌNH 103 ĐỀ 27. TỈNH NINH BÌNH - CHUYÊN 108 ĐỀ 28. TỈNH GIA LAI 113 ĐỀ 29. TỈNH QUẢNG NINH 117 ĐỀ 30. TỈNH KHÁNH HÒA 120 ĐỀ 31. TỈNH BÌNH ĐỊNH 123 ĐỀ 32. TỈNH BẮC GIANG 127 ĐỀ 33. TỈNH LÂM ĐỒNG 132 ĐỀ 34. TỈNH QUẢNG NGÃI 137 ĐỀ 35. TỈNH BẮC NINH 142 ĐỀ 36. TỈNH HÀ TĨNH 149 ĐỀ 37. TỈNH BÌNH DƯƠNG 153 ĐỀ 38. TỈNH THÁI BÌNH 158 ĐỀ 39. TỈNH TRÀ VINH 164 ĐỀ 40. TỈNH KIÊN GIANG 174 ĐỀ 41. TỈNH QUẢNG BÌNH 178 ĐỀ 42. TỈNH TÂY NINH 179 ĐỀ 43. TỈNH CAO BẰNG 184 ĐỀ 44. TÌNH HÒA BÌNH – CHUYÊN – ĐỀ CHUNG 187 ĐỀ 45. TỈNH HÒA BÌNH 191 ĐỀ 46. TỈNH QUẢNG NAM – CHUYÊN – ĐỀ CHUNG 195 ĐỀ 47. TỈNH QUẢNG NAM – CHUYÊN – ĐỀ CHUNG 196 ĐỀ 48. TỈNH QUANG NAM – CHUYÊN – ĐỀ CHUYÊN 199 ĐỀ 49. TỈNH THÁI NGUYÊN – CHUYÊN TIN 205 ĐỀ 50. TỈNH THÁI NGUYÊN 206 2 ĐỀ 51. TỈNH VĨNH LONG 209 ĐỀ 52. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 210 ĐỀ 53. TỈNH HẬU GIANG 213 ĐỀ 54. TỈNH BẾN TRE 214 ĐỀ 55. TỈNH BẾN TRE - CHUYÊN 215 ĐỀ 56. TỈNH BẾN TRE 216 ĐỀ 57. TỈNH AN GIANG 221 3 ĐỀ 1. HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI Năm học: 2012 – 2013 Môn thi: Toán Ngày thi: 21 tháng 6 năm 2012 Thời gian làm bài: 120 phút Bài I (2,5 điểm) 1) Cho biểu thức x 4 A x 2 + = + . Tính giá trị của A khi x = 36 2) Rút gọn biểu thức x 4 x 16 B : x 4 x 4 x 2   + = +  ÷  ÷ + − +   (với x 0;x 16≥ ≠ ) 3) Với các của biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị của x nguyên để giá trị của biểu thức B(A – 1) là số nguyên Bài II (2,0 điểm). Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai người cùng làm chung một công việc trong 12 5 giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc? Bài III (1,5 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 2 1 2 x y 6 2 1 x y  + =     − =   2) Cho phương trình: x 2 – (4m – 1)x + 3m 2 – 2m = 0 (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x 1 , x 2 thỏa mãn điều kiện : 2 2 1 2 x x 7+ = Bài IV (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là một điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC (M khác A, C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB. 1) Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp. 2) Chứng minh · · ACM ACK= 3) Trên đọan thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C 4) Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại điểm A; cho P là điểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và AP.MB R MA = . Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK 4 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài V (0,5 điểm). Với x, y là các số dương thỏa mãn điều kiện x 2y≥ , tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 x y M xy + = GỢI Ý – ĐÁP ÁN Bài I: (2,5 điểm) 1) Với x = 36, ta có : A = 36 4 10 5 8 4 36 2 + = = + 2) Với x ≥ , x ≠ 16 ta có : B = x( x 4) 4( x 4) x 2 x 16 x 16 x 16   − + + +  ÷  ÷ − − +   = (x 16)( x 2) x 2 (x 16)(x 16) x 16 + + + = − + − 3) Ta có: 2 4 2 2 2 ( 1) . 1 . 16 16 16 2 2 x x x B A x x x x x   + + + − = − = =  ÷  ÷ − − − + +   . Để ( 1)B A − nguyên, x nguyên thì 16x − là ước của 2, mà Ư(2) = } { 1; 2± ± Ta có bảng giá trị tương ứng: 16x − 1 1− 2 2− x 17 15 18 14 Kết hợp ĐK 0, 16x x≥ ≠ , để ( 1)B A − nguyên thì } { 14; 15; 17; 18x∈ Bài II: (2,0 điểm) Gọi thời gian người thứ nhất hoàn thành một mình xong công việc là x (giờ), ĐK 12 5 x > Thì thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là x + 2 (giờ) Mỗi giờ người thứ nhất làm được 1 x (cv), người thứ hai làm được 1 2x + (cv) Vì cả hai người cùng làm xong công việc trong 12 5 giờ nên mỗi giờ cả hai đội làm được 12 1: 5 = 5 12 (cv) Do đó ta có phương trình 1 1 5 x x 2 12 + = + 2 5 ( 2) 12 x x x x + + ⇔ = + ⇔ 5x 2 – 14x – 24 = 0 ∆’ = 49 + 120 = 169, , 13∆ = => − − = = 7 13 6 5 5 x (loại) và + = = = 7 13 20 4 5 5 x (TMĐK) Vậy người thứ nhất làm xong công việc trong 4 giờ, 5 người thứ hai làm xong công việc trong 4+2 = 6 giờ. Bài III: (1,5 điểm) 1)Giải hệ: 2 1 2 6 2 1 x y x y  + =     − =   , (ĐK: , 0x y ≠ ). Hệ 4 2 4 6 10 4 2 4 1 5 2 2 1 2 1 2 1 2 6 2 1 2 2 1 2 x x x y x x x y y x y x y x y    + = = + = + =     =      ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔      + = =      + = + = − =        .(TMĐK) Vậy hệ có nghiệm (x;y)=(2;1). 2) + Phương trình đã cho có ∆ = (4m – 1) 2 – 12m 2 + 8m = 4m 2 + 1 > 0, ∀m Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt ∀m + Theo ĐL Vi –ét, ta có: 1 2 2 1 2 4 1 3 2 x x m x x m m + = −    = −   . Khi đó: 2 2 2 1 2 1 2 1 2 7 ( ) 2 7x x x x x x+ = ⇔ + − = ⇔ (4m – 1) 2 – 2(3m 2 – 2m) = 7 ⇔ 10m 2 – 4m – 6 = 0 ⇔ 5m 2 – 2m – 3 = 0 Ta thấy tổng các hệ số: a + b + c = 0 => m = 1 hay m = 3 5 − . Trả lời: Vậy Bài IV: (3,5 điểm) 1) Ta có · 0 90HCB = ( do chắn nửa đường tròn đk AB) · 0 90HKB = (do K là hình chiếu của H trên AB) => · · 0 180HCB HKB+ = nên tứ giác CBKH nội tiếp trong đường tròn đường kính HB. 2) Ta có · · ACM ABM= (do cùng chắn ¼ AM của (O)) và · · · ACK HCK HBK= = (vì cùng chắn ¼ HK .của đtròn đk HB) Vậy · · ACM ACK= 6 A B C M H K O E 3) Vì OC ⊥ AB nên C là điểm chính giữa của cung AB ⇒ AC = BC và » » 0 90sd AC sd BC= = Xét 2 tam giác MAC và EBC có MA= EB(gt), AC = CB(cmt) và · MAC = · MBC vì cùng chắn cung ¼ MC của (O) ⇒MAC và EBC (cgc) ⇒ CM = CE ⇒ tam giác MCE cân tại C (1) Ta lại có · 0 45CMB = (vì chắn cung » 0 90CB = ) . ⇒ · · 0 45CEM CMB= = (tính chất tam giác MCE cân tại C) Mà · · · 0 180CME CEM MCE+ + = (Tính chất tổng ba góc trong tam giác)⇒ · 0 90MCE = (2) Từ (1), (2) ⇒tam giác MCE là tam giác vuông cân tại C (đpcm). 4) Gọi S là giao điểm của BM và đường thẳng (d), N là giao điểm của BP với HK. Xét ∆PAM và ∆ OBM : Theo giả thiết ta có .AP MB AP OB R MA MA MB = ⇔ = (vì có R = OB). Mặt khác ta có · · PAM ABM= (vì cùng chắn cung ¼ AM của (O)) ⇒ ∆PAM ∽ ∆ OBM ⇒ = = ⇒ =1 AP OB PA PM PM OM .(do OB = OM = R) (3) Vì · = 0 90AMB (do chắn nửa đtròn(O)) · ⇒ = 0 90AMS ⇒ tam giác AMS vuông tại M. ⇒ · · + = 0 90PAM PSM và · · + = 0 90PMA PMS · · ⇒ = ⇒ =PMS PSM PS PM (4) Mà PM = PA(cmt) nên · · =PAM PMA Từ (3) và (4) ⇒ PA = PS hay P là trung điểm của AS. 7 A B C M H K O S P E N Vì HK//AS (cùng vuông góc AB) nên theo ĐL Ta-lét, ta có: = = NK BN HN PA BP PS hay = NK HN PA PS mà PA = PS(cmt) ⇒ =NK NH hay BP đi qua trung điểm N của HK. (đpcm) Bài V: (0,5 điểm) Cách 1(không sử dụng BĐT Cô Si) Ta có M = 2 2 2 2 2 2 2 ( 4 4 ) 4 3 ( 2 ) 4 3x y x xy y xy y x y xy y xy xy xy + − + + − − + − = = = 2 ( 2 ) 3 4 x y y xy x − + − Vì (x – 2y) 2 ≥ 0, dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y x ≥ 2y ⇒ 1 3 3 2 2 y y x x − − ≤ ⇒ ≥ , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Từ đó ta có M ≥ 0 + 4 - 3 2 = 5 2 , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vậy GTNN của M là 5 2 , đạt được khi x = 2y Cách 2: Ta có M = 2 2 2 2 3 ( ) 4 4 x y x y x y x y x xy xy xy y x y x y + = + = + = + + Vì x, y > 0 , áp dụng bdt Cô si cho 2 số dương ; 4 x y y x ta có 2 . 1 4 4 x y x y y x y x + ≥ = , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vì x ≥ 2y ⇒ 3 6 3 2 . 4 4 2 x x y y ≥ ⇒ ≥ = , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Từ đó ta có M ≥ 1 + 3 2 = 5 2 , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vậy GTNN của M là 5 2 , đạt được khi x = 2y Cách 3: Ta có M = 2 2 2 2 4 3 ( ) x y x y x y x y y xy xy xy y x y x x + = + = + = + − Vì x, y > 0 , áp dụng bdt Cô si cho 2 số dương 4 ; x y y x ta có 4 4 2 . 4 x y x y y x y x + ≥ = , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vì x ≥ 2y ⇒ 1 3 3 2 2 y y x x − − ≤ ⇒ ≥ , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Từ đó ta có M ≥ 4- 3 2 = 5 2 , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vậy GTNN của M là 5 2 , đạt được khi x = 2y Cách 4: 8 Ta có M = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x y y y y x y x x xy xy xy xy xy xy y + + + + + + = = = + = + Vì x, y > 0 , áp dụng bdt Co si cho 2 số dương 2 2 ; 4 x y ta có 2 2 2 2 2 . 4 4 x x y y xy+ ≥ = , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vì x ≥ 2y ⇒ 3 6 3 2 . 4 4 2 x x y y ≥ ⇒ ≥ = , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Từ đó ta có M ≥ xy xy + 3 2 = 1+ 3 2 = 5 2 , dấu “=” xảy ra ⇔ x = 2y Vậy GTNN của M là 5 2 , đạt được khi x = 2y ĐỀ 2. TP HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM Năm học: 2012 – 2013 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 2 3 0− − =x x b) 2 3 7 3 2 4 − =   + =  x y x y c) 4 2 12 0+ − =x x d) 2 2 2 7 0− − =x x Bài 2: (1,5 điểm) a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 2 1 4 =y x và đường thẳng (D): 1 2 2 = − +y x trên cùng một hệ trục toạ độ. b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính. Bài 3: (1,5 điểm) Thu gọn các biểu thức sau: 1 2 1 1 = + − − + − x A x x x x x với x > 0; 1≠x (2 3) 26 15 3 (2 3) 26 15 3= − + − + −B Bài 4: (1,5 điểm) Cho phương trình 2 2 2 0− + − =x mx m (x là ẩn số) a) Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m. 9 ĐỀ CHÍNH THỨC b) Gọi x 1 , x 2 là các nghiệm của phương trình. Tìm m để biểu thức M = 2 2 1 2 1 2 24 6 − + −x x x x đạt giá trị nhỏ nhất Bài 5: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) có tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Đường thẳng MO cắt (O) tại E và F (ME<MF). Vẽ cát tuyến MAB và tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm, A nằm giữa hai điểm M và B, A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MO). a) Chứng minh rằng MA.MB = ME.MF b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C lên đường thẳng MO. Chứng minh tứ giác AHOB nội tiếp. c) Trên nửa mặt phẳng bờ OM có chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính MF; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại E của (O) ở K. Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng CO và KF. Chứng minh rằng đường thẳng MS vuông góc với đường thẳng KC. d) Gọi P và Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác EFS và ABS và T là trung điểm của KS. Chứng minh ba điểm P, Q, T thẳng hàng. BÀI GIẢI Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) 2 2 3 0− − =x x (a) Vì phương trình (a) có a - b + c = 0 nên (a) 3 1 2 ⇔ = − =x hay x b) 2 3 7 (1) 3 2 4 (2) − =   + =  x y x y ⇔ 2 3 7 (1) 5 3 (3) ((2) (1)) − =   + = − −  x y x y ⇔ 13 13 ((1) 2(3)) 5 3 (3) ((2) (1)) − = −   + = − −  y x y ⇔ 1 2 = −   =  y x c) 4 2 12 0+ − =x x (C) Đặt u = x 2 ≥ 0, phương trình thành : u 2 + u – 12 = 0 (*) (*) có ∆ = 49 nên (*) ⇔ 1 7 3 2 − + = =u hay 1 7 4 2 − − = = −u (loại) Do đó, (C) ⇔ x 2 = 3 ⇔ x = ± 3 Cách khác : (C) ⇔ (x 2 – 3)(x 2 + 4) = 0 ⇔ x 2 = 3 ⇔ x = ± 3 d) 2 2 2 7 0− − =x x (d) ∆’ = 2 + 7 = 9 do đó (d) ⇔ x = 2 3± Bài 2: a) Đồ thị: 10 [...]... mt trong hai biu giỏ tr 1 , 2 0 => t nht mt trong hai pt (1) v (2) cú nghim Vy vi a, b, c, d l cỏc s thc tha món: b + d 0 v ac 2, b+d phng trỡnh (x2 + ax +b)(x2 + cx + d)=0 (x l n) luụn cú nghim 23 7 TNH HI DNG S GIO DC VO O TO HI DNG - K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 MễN THI: TON Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) CHNH THC Ngy thi: Ngy 14 thỏng 7 nm 2012 ( thi. .. 1 1 1 + 3 du = xóy ra x = 3 2y x = 1 x 2y y = 1 y 1 = 0 y = 1 21 6 TNH HI DNG S GIO DC VO O TO HI DNG - K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 MễN THI: TON Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) CHNH THC Ngy thi: Ngy 12 thỏng 7 nm 2012 ( thi gm: 01 trang) Cõu 1 (2,0 im): Gii cỏc phng trỡnh sau: a) x(x-2)=12-x b) x2 8 1 1 = + 2 x 16 x + 4 x 4 Cõu 2 (2,0 im): 3x... DA.DC Mt khỏc, theo h thc lng trong ng trũn (chng minh bng tam giỏc ng dng) ta cú DE2 = DA.DC DB = DE 14 4 TNH VNH PHC S GD&T VNH PHC CHNH THC K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 THI MễN : TON Thi gian lm bi 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 21 thỏng 6 nm 2012 Cõu 1 (2,0 im) Cho biu thc :P= x 3 6x 4 + 2 x 1 x +1 x 1 1 Tỡm iu kin xỏc nh ca biu thc P 2 Rỳt gn P 2 x + ay = 4 ax 3... TNH KLK S GD V O TO K THI TUYN SINH VO 10 THPT NM HC 2012-2013 KLK MễN THI : TON Thi gian lm bi: 120 phỳt,(khụng k giao ) CHNH THC Ngy thi: 22/06/2012 Cõu 1 (2,5) 1) Gii phng trỡnh: a) 2x2 7x + 3 = 0 b) 9x4 + 5x2 4 = 0 2) Tỡm hm s y = ax + b, bit th hm s ca nú i qua 2 im A(2;5) ; B(-2;-3) Cõu 2 (1,5) 1) Hai ụ tụ i t A n B di 200km Bit vn tc xe th nht nhanh hn vn tc xe th hai l 10km/h nờn xe th nht... x 90 ( h) Thi gian ụ tụ i ht quóng ng AB l : x + 15 1 Do xe mỏy i trc ụ tụ gi v hai xe u ti B cựng mt lỳc nờn ta cú phng trỡnh : 2 90 1 90 = x 2 x + 15 => 90.2.( x + 15) x ( x + 15) = 90.2 x Thi gian xe mỏy i ht quóng ng AB l : 180 x + 2700 x 2 15 x = 180 x x 2 + 15 x 2700 = 0 Ta cú : 26 = 152 4.(2700) = 1102 5 > 0 = 1102 5 = 105 15 105 x1 = = 60 ( khụng tha món iu kin ) 2 15 + 105 x2 = =... 0 2 2 K THI TUYN SINH LP 10 THPT NM HC 2012-2013 P N THI MễN : TON Ngy thi: 21 thỏng 6 nm 2012 15 Cõu C1.1 (0,75 im) C1.2 (1,25 im) ỏp ỏn, gi ý x 1 0 Biu thc P xỏc nh x + 1 0 x 2 1 0 0,5 x 1 x 1 x 3 6x 4 x ( x + 1) + 3( x 1) . TỔNG HỢP ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRONG CẢ NƯỚC MÔN TOÁN 1 MỤC LỤC ĐỀ 1. HÀ NỘI 4 ĐỀ 2. TP HỒ CHÍ MINH 9 ĐỀ 3. TP. ĐÀ NẴNG 12 ĐỀ 4. TỈNH VĨNH PHÚC 15 ĐỀ 5. TỈNH ĐẮKLĂK 19 ĐỀ 6. TỈNH. 86 ĐỀ 22. TỈNH ĐỒNG NAI 90 ĐỀ 23. TỈNH ĐỒNG NAI - CHUYÊN 92 ĐỀ 24. TỈNH ĐỒNG NAI – CHUYÊN – ĐỀ CHUYÊN 93 ĐỀ 25. TỈNH ĐỒNG THÁP 100 ĐỀ 26. TỈNH NINH BÌNH 103 ĐỀ 27. TỈNH NINH BÌNH - CHUYÊN 108 ĐỀ. 215 ĐỀ 56. TỈNH BẾN TRE 216 ĐỀ 57. TỈNH AN GIANG 221 3 ĐỀ 1. HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI Năm học: 2012 – 2013 Môn thi: Toán Ngày thi: 21 tháng 6 năm 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 trong cả nước môn toán có đáp án hay nhất, , ĐỀ 1. HÀ NỘI, ĐỀ 2. TP HỒ CHÍ MINH, ĐỀ 4. TỈNH VĨNH PHÚC, ĐỀ 5. TỈNH ĐẮKLĂK, ĐỀ 7. TỈNH HẢI DƯƠNG, ĐỀ 9. TỈNH TUYÊN QUANG, ĐỀ 10. TỈNH HẢI PHÒNG, ĐỀ 11. TỈNH THANH HÓA, ĐỀ 12. TỈNH THANH HÓA – CHUYÊN LAM SƠN, ĐỀ 13. TP CẦN THƠ, ĐỀ 14. TỈNH NGHỆ AN, ĐỀ 15. TỈNH HÀ NAM, ĐỀ 16. TỈNH NINH THUÂN, ĐỀ 17. TỈNH NAM ĐỊNH, ĐỀ 18. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, ĐỀ 19. TỈNH PHÚ THỌ, ĐỀ 20. TỈNH HƯNG YÊN, ĐỀ 21. TỈNH HƯNG YÊN, ĐỀ 24. TỈNH ĐỒNG NAI – CHUYÊN – ĐỀ CHUYÊN, ĐỀ 25. TỈNH ĐỒNG THÁP, ĐỀ 26. TỈNH NINH BÌNH, ĐỀ 27. TỈNH NINH BÌNH - CHUYÊN, ĐỀ 28. TỈNH GIA LAI, ĐỀ 29. TỈNH QUẢNG NINH, ĐỀ 30. TỈNH KHÁNH HÒA, ĐỀ 31. TỈNH BÌNH ĐỊNH, ĐỀ 32. TỈNH BẮC GIANG, ĐỀ 33. TỈNH LÂM ĐỒNG, ĐỀ 34. TỈNH QUẢNG NGÃI, ĐỀ 35. TỈNH BẮC NINH, ĐỀ 36. TỈNH HÀ TĨNH, ĐỀ 37. TỈNH BÌNH DƯƠNG, ĐỀ 38. TỈNH THÁI BÌNH, ĐỀ 39. TỈNH TRÀ VINH, ĐỀ 40. TỈNH KIÊN GIANG, ĐỀ 42. TỈNH TÂY NINH, ĐỀ 43. TỈNH CAO BẰNG, ĐỀ 44. TÌNH HÒA BÌNH – CHUYÊN – ĐỀ CHUNG, ĐỀ 45. TỈNH HÒA BÌNH, ĐỀ 47. TỈNH QUẢNG NAM – CHUYÊN – ĐỀ CHUNG, ĐỀ 48. TỈNH QUANG NAM – CHUYÊN – ĐỀ CHUYÊN, ĐỀ 50. TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐỀ 52. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, ĐỀ 56. TỈNH BẾN TRE, ĐỀ 57. TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm