0

10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm)

22 1,030 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 16:35

Họ và tên : …………………………. Ngày …… tháng …… năm 20… Lớp : ………… Trường : ……………………. BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP : 1 Năm học : Đề : A/ Kiểm tra đọc : - Cho học sinh bốc thăm đọc một trong các bài sau và trả lời 2 câu hỏi : Bài 1 : Trường em Câu 1 : Tìm tiếng tong bài có vần iêt, iên Câu 2 : Tại sao nói trường học là ngôi trường thứ 2 của em? Bài 2 : Bàn tay mẹ Câu 1 : Tìm tiếng trong bài có vần ăng? Câu 2 : Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? Bài 3 : Hoa Ngọc Lan Câu 1 : Nụ hoa Lan có màu gì? Câu 2 : Hương hoa Lan thơm như thế nào? B/ Kiểm tra viết : 1. Bài : Nhà bà ngoại (HS nhìn bảng chép) 2. Bài tập : a. Điền vần anh hay ach ? Quyển s…… Quả ch …… b. Điền chữ : ng hay ngh? ……… ỉ ngơi Bắp ……. ô KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Môn : Tiếng Việt - Lớp : 1 * Kiểm tra đọc : - Cho học sinh bốc thăm đọc một trong các bài sau và trả lời 2 câu hỏi : Bài 1 : Trường em : Câu 1 : Tìm tiếng trong bài có vần iêt, iên? Câu 2 : Tại sao nói trường học là ngôi trường thứ hai của em? Bài 2 : Bàn tay mẹ Câu 1 : Tìm tiếng trong bài có vần ăng? Câu 2 : Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? Bài 3 : Hoa ngọc lan Câu 1 : Nụ hoa lan có màu gì? Câu 2 : Hương hoa lan thơm như thế nào? I/ Phần đọc : (10 điểm) : 1. Đọc đúng (8 điểm) (Tính cả phần phát âm, phát âm ngọng………. tính 1 lỗi) Điểm 8 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, không mắc lỗi Điểm 7 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 1 lỗi. Điểm 6 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 2 lỗi. Điểm 5 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 3 lỗi đến 4 lỗi. Điểm 4 : Đọc tương đối đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 4 lỗi đến 5 lỗi. Điểm 3 : Đọc tốc độ tạm được, mắc 6 lỗi đến 7 lỗi Điểm 2 : Đọc chậm, mắc 8 lỗi đến 9 lỗi Điểm 1 : Đọc rất chậm, phải đánh vần, mắc 10 lỗi đến 11 lỗi Điểm 0 : Đánh vần rất vất vả, mắc nhiều lỗi. Lưu ý : GV linh hoạt chấm điểm. Với những HS đọc chậm nhưng đúng có thể trừ một chút điểm tốc độ, cho điểm cao phần đọc đúng. 2. Đọc hiều (2 điểm) : Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm. II/ Phần viết (10 điểm) : Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm. 1. Viết đúng cả bài : (8 điểm) Lưu ý : Không bắt lỗi nếu học sinh không viết hoa chữ cái đầu câu. - 8 điểm : Không mắc lỗi, hoặc mắc lỗi nhẹ (VD như quên đánh dấu sắc) - 7 điểm : 1 lỗi; 6 điểm : 2 lỗi; 5 điểm : 3 lỗi - 4 điểm : 4 đến 5 lỗi; 3 điểm : 6 đến 7 lỗi; 2 điểm : 8 đến 9 lỗi; 1 điểm : 10 đến 11 lỗi; 0 điểm : trên 12 lỗi. 2. Viết sạch, đẹp, đều nét, rõ nét : 1 điểm (mỗi đặc điểm được tính 0,25 điểm) 3. Bài tập : Điền đúng âm, vần vào chỗ trống : 1 điểm (mỗi chỗ trống điền đúng được tính 0,25 điểm) Lưu ý : Cách tính điểm chung môn Tiếng Việt và cách làm tròn điểm được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Bài kiểm tra giữa kỳ II - năm học 2007 -2008 Môn : Tiếng Việt ( Thời gian : 50 phút ) Họ và tên : Lớp : 1 A/ kiểm tra đọc : ( 10 đ ) I/ Đọc ( 6đ ) ( Vào cuối buổi )Bốc thăm và đọc 1 bài đã học từ tuần 19-28 II/ Bài tập : (4 đ ) 1. Nối ( 2đ ) Bộ quần áo khoanh giò Chúng em làm kế hoạch nhỏ Mẹ cắt mới toanh 2. Điền vần và thanh thích hợp điền vào chỗ chấm : (2đ) Nhọn h , thức kh , kh vác, gh thác Kh tay, thu h , khoẻ kh , viết ng B/ kiểm tra viết : (10 đ) I/Viết các từ ngữ : ( 4đ ) bánh chưng, trung thu, dòng xoáy, cảm xúc (mỗi từ 1 hàng cở chữ vừa - Cách 1 hàng viết 1 hàng) Đi ểm II/ Chính tả : ( 5đ ) ( NĐ )Bài : Ngôi nhà Trường:…………. BÀI KIỂM TRA LỚP 1 Điểm Lớp:… GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2008- 2009 Họ và tên:………… Môn: Tiếng Việt Thời gian:……phút I.Kiểm tra viết: 1.Viết từ (3 điểm): máy bay, luýnh quýnh, thuở xưa, loắt choắt, loạch xoạch. 2.Bài viết (7 điểm): Cái Bống II. Kiểm tra đọc - 10 điểm: (HS đọc bài và trả lời 1 câu hỏi trong bài) - Ngôi nhà - Bàn tay mẹ - Quà của bố - Vẽ ngựa - Hoa ngọc lan - Cái nhãn vở. Họ và tên : …………………………. Ngày …… tháng …… năm 20… Lớp : ………… Trường : ……………………. BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP : 1 Năm học : Đề : A/ Kiểm tra đọc : - Cho học sinh bốc thăm đọc một trong các bài sau và trả lời 2 câu hỏi : Bài 1 : Trường em Câu 1 : Tìm tiếng tong bài có vần iêt, iên Câu 2 : Tại sao nói trường học là ngôi trường thứ 2 của em? Bài 2 : Bàn tay mẹ Câu 1 : Tìm tiếng trong bài có vần ăng? Câu 2 : Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? Bài 3 : Hoa Ngọc Lan Câu 1 : Nụ hoa Lan có màu gì? Câu 2 : Hương hoa Lan thơm như thế nào? B/ Kiểm tra viết : 1. Bài : Nhà bà ngoại (HS nhìn bảng chép) 2. Bài tập : a. Điền vần anh hay ach ? Quyển s…… Quả ch …… b. Điền chữ : ng hay ngh? ……… ỉ ngơi Bắp ……. ô KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Môn : Tiếng Việt - Lớp : 1 * Kiểm tra đọc : - Cho học sinh bốc thăm đọc một trong các bài sau và trả lời 2 câu hỏi : Bài 1 : Trường em : Câu 1 : Tìm tiếng trong bài có vần iêt, iên? Câu 2 : Tại sao nói trường học là ngôi trường thứ hai của em? Bài 2 : Bàn tay mẹ Câu 1 : Tìm tiếng trong bài có vần ăng? Câu 2 : Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? Bài 3 : Hoa ngọc lan Câu 1 : Nụ hoa lan có màu gì? Câu 2 : Hương hoa lan thơm như thế nào? I/ Phần đọc : (10 điểm) : 1. Đọc đúng (8 điểm) (Tính cả phần phát âm, phát âm ngọng………. tính 1 lỗi) Điểm 8 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, không mắc lỗi Điểm 7 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 1 lỗi. Điểm 6 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 2 lỗi. Điểm 5 : Đọc đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 3 lỗi đến 4 lỗi. Điểm 4 : Đọc tương đối đúng, rõ ràng, trôi chảy, mắc 4 lỗi đến 5 lỗi. Điểm 3 : Đọc tốc độ tạm được, mắc 6 lỗi đến 7 lỗi Điểm 2 : Đọc chậm, mắc 8 lỗi đến 9 lỗi Điểm 1 : Đọc rất chậm, phải đánh vần, mắc 10 lỗi đến 11 lỗi Điểm 0 : Đánh vần rất vất vả, mắc nhiều lỗi. Lưu ý : GV linh hoạt chấm điểm. Với những HS đọc chậm nhưng đúng có thể trừ một chút điểm tốc độ, cho điểm cao phần đọc đúng. 2. Đọc hiều (2 điểm) : Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm. II/ Phần viết (10 điểm) : Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm. 1. Viết đúng cả bài : (8 điểm) Lưu ý : Không bắt lỗi nếu học sinh không viết hoa chữ cái đầu câu. - 8 điểm : Không mắc lỗi, hoặc mắc lỗi nhẹ (VD như quên đánh dấu sắc) - 7 điểm : 1 lỗi; 6 điểm : 2 lỗi; 5 điểm : 3 lỗi - 4 điểm : 4 đến 5 lỗi; 3 điểm : 6 đến 7 lỗi; 2 điểm : 8 đến 9 lỗi; 1 điểm : 10 đến 11 lỗi; 0 điểm : trên 12 lỗi. 2. Viết sạch, đẹp, đều nét, rõ nét : 1 điểm (mỗi đặc điểm được tính 0,25 điểm) 3. Bài tập : Điền đúng âm, vần vào chỗ trống : 1 điểm (mỗi chỗ trống điền đúng được tính 0,25 điểm) Lưu ý : Cách tính điểm chung môn Tiếng Việt và cách làm tròn điểm được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. [...]... học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp 1 Thời gian : 35 phút Tập chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – một chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp 1 Thời gian :... chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – một chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp 1 Thời gian : 35 phút Tập chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – một chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang... phút Tập chép: (10 điểm) - Học sinh tập chép bài: Bàn tay mẹ (Từ đầu – một chậu tã lót đầy) - SGK Tiếng Việt 1/ tập II ( trang 55 ) Trường Tiểu Họ c Hò Thị ỷ B Lớp : 1A ………………………………… Họ tên: ………………………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HKII Năm học: 2008-2009 Môn Thi : Tiếng Việt- Lớp 1 Thời gian : 40 phút PHẦN KIỂM TRA VIẾT Điểm * Lưu ý : giáo viên dùng hướng dẫn chấm ( kiểm tra viết ) để hướng dẫn cho học... TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM Họ và tên: Lớp : 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II Năm học : 2008 - 2009 Môn thi : Tiếng Việt Thời gian làm bài 60 phút ( không kể thời gian giao đề) PHẦN I: Kiểm tra đọc: 1) Đọc bài “Bàn tay mẹ” sách Tiếng việt lớp 1- Tập 2, trang 55 2 Tìm tiếng trong bài có vần an 3 Tìm tiếng ngoài bài có vần an, at PHẦN II: Kiểm tra viết: 1) Viết Chính tả: Bài Nhà bà ngoại ở quê Viết... bài Bài 1: Viết vần :Học sinh viết vần do giáo viên viết từ hướng dẫn chấm Bài 2 : Viết từ ngữ : Học sinh viết từ ngữ do giáo viên viết từ hướng dẫn chấm Bài 3: Viết đoạn văn : Học sinh viết đoạn văn do giáo viên viết từ hướng dẫn chấm : KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ II ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT ĐỌC- VIẾT LỚP 1 Năm học : 2008-2009 ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT VIẾT LỚP 1 ( Giáo viên viết bảng cho học sinh viết ) 1/ Viết... …………………………………………………………………………………… 3) Nối thành câu theo mẫu (1 ) Chúng em đỏ chót Mặt trời xoè cánh trắng đi học Hoa ban II Kiểm tra viết: 1 Chớnh tả:(8đ) Chộp bài :Bàn tay mẹ Đoạn từ”Hằng ngày ” đến “ chậu tả lót đầy” 2 Bài tập:(2đ) Điền c hay k …….ỏ vàng Thước … ẻ … iến lửa quả……à Lỏ … ọ cỏi…….im ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM HỌC: 2007-2008 I/ ĐỌC: (6 điểm) Bài: Cái nhãn vở (Trang 52) II/ TRẢ LỜI CÂU HỎI:... Phòng GD&ĐT Hải Lăng Trường Tiểu học Hải Hoà Điểm BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ II LỚP 1 Môn: Tiếng Việt Thời gian: 60 phút Họ và tên Lớp I Kiểm tra đọc :10 ( đ) 1) GV chọn bài cho học sinh đọc vào cuối buổi.(6đ) (Bài tập đọc ở SGK) 2) Bài tập đọc hiểu: (3đ) Cho học sinh đọc bài: Hoa ngọc lan và trả lời câu hỏi: a Tìm trong bài các tiếng có: vần ương :………… vần at:………………………… ……………………………………... mấy câu? (1 điểm) A 2 câu; B.3 câu; C 4 câu; D 5 câu; + Câu 4: Gạch dưới tiếng có vần ang( 0,5 điểm) Cái bảng Cây xanh Bạn Giang Con hạc + Câu 5: Những trang giấy trong Quyển vở mầu gì? (0,5 điểm) A Màu xanh B Màu đỏ C Màu trắng D Màu vàng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc Họ và tên: Lớp : 1A Điểm KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt ( Đọc... một quyễn vở mới Giữa trang bìa là một chiếc nhản vở, Trang trí rất đẹp Giang lấy bút nắn nót viết Lưu ý :( 1 iểm trình bày đúng ,sạch, đẹp.) ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT ĐỌC LỚP I 1/ Đọc vần : (2điểm )đọc một vần đúng cho 0,25điểm 2/ Đọc từ : (2điểm) đọc một từ đúng cho 0,5 điểm 3/ Đọc câu : (3điểm) đọc đúng một câu cho 1, 5điểm 4/ Bài tập : (3điểm ) a) 1, 5 điểm nối đúng một từ được 0,5 điểm b) 1, 5 điểm điền đúng... đúng : ( 1 iểm ) Giang viết gì vào chiếc nhãn vở? Viết tên bạn lớp trưởng Viết tên trường, tên lớp, họ tên của em Viết địa chỉ nhà ở của em 4 Tự điền vào nhãn vở của em: ( 1 điểm) Trường: Lớp: Vở: Họ tên: Phòng GD&ĐT Quận Hai Bà Trưng Trường Tiểu học Trưng Trắc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Năm học : 2009 - 2 010 Môn : Tiếng Việt (viết) - Lớp 1 Thời gian . BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP : 1 Năm học : Đề : A/ Kiểm tra đọc : - Cho học sinh bốc thăm đọc một trong các bài sau và trả lời 2 câu hỏi : Bài 1 : Trường em Câu 1 :. Bài kiểm tra giữa kỳ II - năm học 2007 -2008 Môn : Tiếng Việt ( Thời gian : 50 phút ) Họ và tên : Lớp : 1 A/ kiểm tra đọc : ( 10 đ ) I/ Đọc ( 6đ ) ( Vào cuối buổi )Bốc thăm và đọc 1 bài. BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP : 1 Năm học : Đề : A/ Kiểm tra đọc : - Cho học sinh bốc thăm đọc một trong các bài sau và trả lời 2 câu hỏi : Bài 1 : Trường em Câu 1 :
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề kiểm tra giữa HK2 tiếng việt 1 (hướng dẫn chấm),