0

skkn vật lý 7 sự nóng chảy sự đông đặc

32 3,578 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 22:55

Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc I- lý do chọn đề tài : Chúng ta biết rằng: Thế kỷ XIX là thế kỷ của khoa học, công nghệ, u tiên phát triển các lĩnh vực khoa học, trong đó cuộc đua phát triển tự nhiên đợc coi là mạnh mẽ nhất, hiện đại nhất, to lớn nhất. Khoa học thông tin điện tử, hoá chất, là con đờng ngắn nhất đa ta xích lại gần với thế giới xung quanh, để sát nhập với sự phát triển khoa học nh vũ b o đó hay cùngã chung với guồng máy đó thì đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức về tự nhiên. Không những thế muốn khám phá tự nhiên, khám phá khoa học chúng ta phải có những con ngời có trí thức tự nhiên toán học- lý học- hoá học, Không những cung cấp cho chúng ta biết tính toán suy luận, t duy một cách lô gíc, chặt chẽ mà còn hình thành và phát triển năng lực trí tuệ chung, nhân cách, phẩm chất cho con ngời. Đồng thời nó cũng là nền tảng cho sự phát triển tích cực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Bộ môn vật lý ở trờng THCS là tiền đề cho nền móng, cho quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học thông tin, điện tử, Nếu nh chúng ta không học bộ môn vật lý lấy đâu cơ sở để giải thích một số hiện tợng xẩy ra hàng ngày: sấm sét, nhật thực, nguyệt thực. Vì sao khi đun nớc ta chỉ cần cung cấp nhiệt cho phần đáy nồi mà phần trên vẫn nóng, giải thích vì sao có sự hao phí trên đờng dây tải điện ? Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong hoạt động học tập. Phơng pháp dạy học này là cách thức hoạt động của giáo viên trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động học tập nhằm học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học. Phơng pháp này đợc xem là phơng pháp tối u, đặc biệt coi trọng vai trò của học sinh. Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc Xuất phát từ mục đích không ngừng nâng cao chất lợng dạy và học. Tôi mạnh dạn dùng phơng pháp này vào giảng dạy một số bài vật lý phổ thông cơ sở. Những câu hỏi phát vấn gợi mở dựa trên những trực quan sinh động giúp học sinh tự tin cho mình, những kiến thức cần thiết. Sau đây là một vài kinh nghiệm của tôi khi dạy bài: Sự nóng chảy- sự Đông đặc (vật lý 6). II- Nhận thức cũ, phơng pháp cũ: Năm 2003 với bài Sự nóng chảy và sự đông đặc tôi dạy theo phơng pháp cũ, tức là tôi đi các bớc tuần tự nh ở sách thiết kế bài giảng, đặt vấn đề nh SGK suy ra bài học: *1 - Sự nóng chảy và sự động đặc: 1. Định nghĩa: SGK GV: nêu định nghĩa nh SGK và cho học sinh đọc kỹ nhiều lần. GV: Hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm. 2. Thí nghiệm: GV: Nêu rõ cho học sinh mục đích thí nghiệm - Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ khi đun, có nghĩa là theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian đun. - Theo dõi sự thay đổi thể của băng phiến xảy ra khi nào ? - Theo dõi quá trình ngợc lại, có nghĩa là lại để cho băng phiến nguội dần. Sau đó giáo viên phân công cho một học sinh nhìn đồng hồ báo ghi từng phút và học sinh khác đọc nhiệt độ tơng ứng với từng thời gian. Kết quả ghi vào 2 hàng. T (phút) T (C 0 ) Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc GV: Dựa vào kết quả thí nghiệm, hớng dẫn học sinh vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến thiên của băng phiến theo thời gian. GV: Lần lợt đặt vấn đề để qua đồ thị học sinh có thể rút ra từng kết luận cụ thể đối với băng phiến. GV: Từ kết quả rút ra kết luận. 3. Kết luận GV: cho học sinh phát biểu ở SGK GV: giới thiệu bảng nhiệt độ nóng chảy ở SGK Sau khi dạy xong tôi kiểm tra chất lợng thì thấy chất lợng học sinh rất thấp, cụ thể nh sau: Tổng số học điểm kiểm tra Tổng hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yếu kém TB Khá- Giỏi 42 em 7 5 5 4 6 8 7 0 0 40% 24% 36% Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc III- Nhận thức mới, giải pháp mới Năm 2005 cũng dạy bài đó nhng tôi thêm bớt một số ý trong bài, cụ thể nh sau: * Đặt vấn đề nh ban đầu- Bài cụ thể. * Phân tích kết quả thí nghiệm. Vì thí nghiệm này là thí nghiệm khó thành công nên giáo viên không cần cho học sinh làm thí nghiệm mà chỉ nghiên cứu qua hình vẽ 24-1. GV: - Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm và tác dụng từng dụng cụ. - Phân tích bảng theo dõi bảng 24.1 SGK; 25.1 SGK. - Hớng dẫn kỹ cho học sinh cách biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy (vào giấy kẻ ô) - Học sinh căn cứ vào hình biểu diễn trả lời các câu hỏi SGK. * Sau khi để nguội băng phiến Ta có kết quả gì ? Học sinh, quan sát hình biểu diễn, trả lời. Sau khi học sinh trả lời xong, tôi bổ sung và vẽ nhanh thêm một số hình vẽ khác lên bảng cho học sinh quan sát, rồi phân tích hình vẽ đó: Trớc khi học sinh đi vào phân tích, tôi có thể gợi ý hoặc đặt một số câu hỏi để học sinh dễ dàng hình dung. + Khi đun nóng nh thế nào ? + Để nguội ra sao ? - GV: Nh vậy qua thí nghiệm về băng phiến và 2 ví dụ vừa phân tích ta rút ra kết luận gì ? Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc - HS: - GV: cho học sinh đọc kết luận SGK - GV: để học sinh quan sát bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất ở SGK. GV: Có thể đun nóng chảy đun nóng chảy miếng nhôm trong một thìa thiếc đợc không ? Và cho học sinh giải thích 1 số hiện tợng qua các câu hỏi ở bài tập vận dụng. Sau khi học xong bài, tôi kiểm tra mức độ của học sinh, tôi thấy kết quả đợc nâng lên rõ rệt cụ thể: Tổng số điểm kiểm tra Tổng hợp (em/%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yếu kém TB Khá Giỏi 42 em 0 0 2 5 5 9 9 6 2 2 16,6% 33,3% 36% 14,1% IV- Kết luận: Là một giáo viên, tôi thực sự trăn trở lo cho công tác chuyên môn của mình. Công tác này chắc chắt tất cả giáo viên khác cũng rất quan tâm. Làm sao cho chuyên môn của mình đợc nâng cao hơn ? Nhng việc quan trọng nhất tôi nghĩ đó là làm sao cho học sinh của mình thực sự yêu mến mình và cần mình giảng dạy. Muốn nh vậy mình phải làm gì ? Làm ra sao ? Làm bằng phơng pháp nào ? Cách nào ? Muốn đợc nh vậy trớc hết phải nỗ lực hết mình, chịu khó tìm tòi suy nghĩ , chịu khó học hỏi ở bạn bè và đồng nghiệp, rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Từ lý do đó tôi đ dành thời gian đáng kể cho công tác chuyênã môn của mình và cụ thể tôi đ dành thời gian để đã a chất lợng học sinh lên ngay trong bài nêu trên. Qua đó tôi có một vài kinh nghiệm đ nêu trên, tuyã nhiên trong quá trình nghiên cứu còn nhiều thiếu sót, mong hội đồng khoa học nhà trờng, các cấp tham khảo góp ý kiến kinh nghiệm hay hơn để đề tài của tôi đợc hoàn thiện hơn. Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc Diễn Kỷ, ngày 20 tháng 4 năm 2006 Ngời viết Nguyễn Kim Toàn phần thứ nhất nhận thức cũ và tình trạng cũ a) Các giờ thực hành đã làm: Đa số giáo viên còn rất ngại bố trí giờ thực hành, phơng pháp thực hành còn rất đơn giản, thờng làm cho qua chuyện. Không quản lý điều khiển đợc học sinh nên giáo viên thờng làm luôn cho các em quan sát là xong. Về phía học sinh khi làm thí nghiệm thực hành còn rất nhiều lúng túng. Từ lý thuyết áp dụng ra thực tế còn cha tự tin. Trong phần điện thì từ sơ đồ mạch điện cha lắp ráp đợc các đồ dùng thực, cha có phơng pháp trình bày đợc nội dung của một bài thí nghiệm thực hành; cách ghi kết quả, cách viết báo cáo nên các em chỉ làm chiếu lệ. Đặc biệt cha có kỹ năng gì về đọc tài liệu làm thí nghiệm nên kết quả làm cha cao. b) Điều tra khảo sát trớc khi thực hiện đề tài: Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi tiến hành điều tra khảo sát với 160 học sinh lớp 7 trờng THCS Diễn Kỷ- Diễn Châu- Nghệ An về hứng thú học môn vật lý và làm thí nghiệm thực hành vật lý của các em vào tháng 9/2004. Tôi điều tra bằng phơng pháp trắc nghiệm với những câu hỏi sau (khoanh tròn vào ý cuả em): 1- Em có thích làm thí nghiệm thực hành vật lý không ? a/ Rất thích b/ Bình thờng c/ Không thích 2- Khi đợc làm thí nghiệm thực hành em có nắm đợc các bớc của bài thí nghiệm thực hành không ? Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc a/ Có b/ Có nhng lộn xộn c/ Không 3- Em có biết sử dụng những dụng cụ thiết bị của bài thí nghiệm thực hành sẽ làm không ? a/ Có b/ Có nhng còn nhiều lúng túng c/ Không 4- Sau mỗi bài thí nghiệm thực hành em có biết viết báo cáo không ? a/ Có b/ Biết nhng không đầy đủ c/ Không 5- Sau mỗi giờ thí nghiệm thực hành có giúp em nắm chắc và hiểu sâu kiến thức mình đ học không ?ã a/ Có b/ Bình thờng c/ Không 6- Thí nghiệm thực hành vật lý có giúp gì em trong cuộc sống không? a/ Giúp nhiều b/ Có nhng không nhiều c/ Không Kết quả thu đợc nh sau Trả lời câu hỏi Tổng số học sinh Trả lời câu a Trả lời câu b Trả lời câu c Số HS % Số HS % Số HS % 1 160 60 37,5 52 32,5 48 30 2 160 48 30 56 35 56 35 3 160 50 31,25 60 37,5 50 31,25 4 160 52 32,5 64 40 44 27,5 5 160 56 35 52 32,5 52 32,5 6 160 60 37,5 48 30 52 32,5 * Qua kết quả thu đợc của bài điều tra trắc nghiệm ta thấy các em: - Cha thực sự có hứng thú làm thí nghiệm thực hành. - Cha có phơng pháp làm thí nghiệm thực hành. - Còn ít quan tâm tới dụng cụ thí nghiệm. - Thời gian làm thí nghiệm thực hành còn quá ít. - Dụng cụ thực hành hay hỏng, không chính xác. - Thí nghiệm thực hành cha đi sâu vào tiềm thức của các em. - Khi viết báo cáo còn nhiều lúng túng. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến học sinh chỉ làm thí nghiệm thực hành chiếu lệ cho qua chuyện, các em cha nghĩ đợc rằng nếu mình biết làm thí nghiệm thực hành và làm thực hành có chất lợng sẽ giúp bản thân củng cố nhớ lâu các kiến thức cơ bản. Mặt khác chính các kiến thức cơ bản của vật lý có rất nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc Phần thứ hai Nhận thức mới và giải pháp mới 1) Nhận thức mới: * Học phải đi đôi với hành đó là lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với thế hệ trẻ của chúng ta. Phải biết vận dụng lý thuyết vào thực tế nếu không lý thuyết đó sẽ trở thành lý thuyết suông và không có ý nghĩa. Vật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm có nhiều thành tựu áp dụng khoa học kỹ thuật. Vì thế dạy vật lý không chỉ là truyền thụ kiến thức lý thuyết đơn thuần, mà còn phải rèn cho học sinh những kỹ năng cơ bản cần thiết, giúp cho các em nắm chắc kiến thức cơ bản, có khả năng thực hành, vận dụng vào những trờng hợp cụ thể, không những trong thời gian ở nhà trờng THCS mà còn là nền tảng giúp các em học tiếp lên. Mặt khác nó còn tạo điều kiện cho các em dễ dàng tham gia vào cuộc sống lao động sản xuất và kỹ thuật hiện đại sau này. Dạy vật lý gắn liền với thí nghiệm là một yêu cầu hết sức cần thiết song hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm thực hành cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng giúp cho học sinh học tập và phát triển toàn diện. Đó là vấn đề mà tôi đề cập dới đây. * Mục đích cơ bản của đề tài là: làm thế nào để học sinh có thể làm thí nghiệm thực hành có chất lợng dới sự hớng dẫn của thầy. * Thí nghiệm thực hành là: loại thí nghiệm đợc tiến hành sau khi học sinh đ học xong một loại đề tài nào đó vì thế loại thí nghiệm này có tácã dụng rất lớn trong việc giúp các em ôn tập, đào sâu suy nghĩ, khái quát hoá. Những thí nghiệm thực hành học sinh đợc trực tiếp tiếp xúc với dụng cụ thí nghiệm, độc lập thực hiện kế hoạch và thu kết quả. * Hình thức tổ chức: Thí nghiệm thực hành đợc bố trí trong một tiết học. Học sinh đợc chia thành các nhóm từ 6 đến 7 em (có 1 nhóm trởng và 1 th ký). Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc 2) Giải pháp mới: a. Chuẩn bị dụng cụ tài liệu: Đây là vấn đề đầu tiên đảm bảo cho sự thành công của các bài thí nghiệm thực hành. * Kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ thiết bị nh chỉnh lại Am pe kế và Vôn kế cho kim chỉ về số 0; các dây nối không đứt ngầm; Các chỗ tiếp xúc tốt. Bổ sung các bóng đèn đ hỏng.ã * Vẽ sẵn các sơ đồ lắp ráp với các đồ dùng thiết bị mà phòng thí nghiệm đang có. H.27.1 Nguồn nối tiếp khoá am pe kế và Đ 1 nối tiếp Đ 2 . I 1 = ? H.27.2 Nh H1 nhng am pe kế ở vị trí 2 I 2 = ? H.27.3 nh hình 1 nhng am pe kế ở vị trí 3 I 3 = ? H.27.4 nguồn, am pe kế; Đ 1 nối tiếp Đ 2; khoá; V // Đ 1 Đo U 1 2 = H27.5: Nh hình 4 chỉ khác V // Đ 2 Đo U 2 3 = H.27.6: Nh H4 chỉ khác V mắc vào điểm 1,3 Đo U 1 3 = (Trên đây là 6 hình lắp ráp cho bài 27- vật lý 7) H.28.1 Nguồn; khoá; Đ 1 // Đ 2 H.28.2 Nh H.28.1 thêm V //Đ 1 // Đ 2 U 1 2 = H.28.3 Nh H.28.1 thêm V // Đ 2 U 3 4 = H.28.4 Nh H.28.1 thêm V // nguồn U M N = H.28.5 Nh H1 có A nối tiếp Đ 1 I 1 = H.28.6 nh H1 có A nối tiếp Đ 2 I 2 = H.28.7 Nh H1 có A mắc ở mạch chính I = ? (Giáo viên tự vẽ- Đây là sáng kiến của tôi khi dạy bài 27 + 28 lý 7) * Hớng dẫn học sinh đọc tài liệu để làm thí nghiệm thực hành: Đây chính là lúc học sinh sử dụng phơng pháp: sử dụng sách giáo khoa vào thí nghiệm thực hành. Qua bảng hớng dẫn học sinh nắm đợc ph- ơng pháp lắp ráp và bắt đầu có thể tiến hành thí nghiệm. Tiếp theo ta có thể đa cho học sinh câu hỏi định hớng nh sau: - Mục đích của thí nghiệm là gì ? - Dựa trên kiến thức nào đ biết để đạt mục đích đó.ã Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc - H y dự đoán kết quả thí nghiệm của thí nghiệm thực hành sẽ làm.ã * Lập kế hoạch: Ta cần quan sát gì ? Và đo đại lợng nào ? Dụng cụ cần sử dụng ở đây là gì ? Tạc dụng và cách sử dụng từng cái ? Thứ tự lắp rắp dụng cụ ra sao ? Vẽ sơ đồ thí nghiệm ? Lập bảng ghi kết quả. * Tiến hành thí nghiệm Kiểm tra lại việc bố trí thí nghiệm để tìm ra chỗ cha chuẩn, cha hợp lý, tiến hành thí nghiệm theo kế hoạch. Ghi lại kết quả hoặc hiện tợng quan sát đợc. - Mỗi học sinh thực hiện 1 lần (trong nhóm 6 ngời). * Đánh giá kết quả: - Tính giá trị trung bình của phép đo. - Tính các đại lợng cần đo. - Rút ra kết luận cần thiết. - So sánh kết quả với dự đoán ban đầu. Nếu không phù hợp thì kiểm tra lại hoặc tìm phơng án thí nghiệm khác. + Muốn giờ thực hành đạt đợc mục đích đ định đòi hỏi ngã ời thầy phải đầu t công, sức rất lớn không chỉ ở khâu chuẩn bị mà ngay cả trong lúc học sinh đang làm thí nghiệm. Việc theo sát giúp đỡ của thầy và đánh giá đúng mức có tác dụng rất lớn, kích thích các em làm việc tích cực, chủ động. Từ đó tạo điều kiện để họ tự lực thực hiện và tự kiểm tra quá trình làm việc của mình một cách nghiêm túc. b) Giáo án theo phơng hớng nâng cao chất lợng giờ thí nghiệm thực hành. Vật lý 7: Giáo án 1 Tiết 31- Bài 27: Thực hành. Trang 10 [...]... Phần thứ ba Trang 19 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc Kết quả thực hiện có so sánh đối chứng Trong quá trình giảng dạy môn vật lý 7 phần điện, nhất là 2 bài thực hành: bài 27 và bài 28 Khi tôi cha có các sơ đồ lắp ráp với các đồ dùng thiết bị mà phòng thí nghiệm đang có, tôi thấy học sinh chỉ lắp đợc một mạch điện mà sách giáo khoa có vẽ hình nh H. 27. 1a, còn sơ đồ H.28.1a mặc dù cũng rất... B: mắc H. 27. 2 nh H. 27. 2 Tính I2 = ? Học sinh khác quan sát so sánh Ghi I2 vào bảng 1 4 * Học sinh C mắc mạch điện * Học sinh C mắc H. 27. 3 nh H. 27. 3 Tính I3 = ? Học sinh khác quan sát so Ghi I3 vào bảng 1 sánh Th ký đọc các số liệu đã ghi 2 * Cả nhóm thảo luận hoàn thành nhận xét Trả lời C3 C3 I1 = I2 = I3 GV: quan sát giúp đỡ nhóm yếu Hoạt động 4 (12 phút) Trang 13 Sự nóng chảy- sự Đông đặc Sáng kiến... 1 Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc - Mỗi nhóm đợc giao 7 hình vẽ lắp ráp mạch điện H.28 (1 -7) 7 hình vẽ này không có sẵn trong bộ thiết bị mà giáo viên phải tự vẽ III- Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: (10 phút) 2 1- Phân nhóm thực hành 40 học sinh chia 6 nhóm - ổn định chỗ ngồi, nhắc nhở 2 nhóm 6 em nhiệm vụ của nhóm trởng và th 4 nhóm 7 em Mỗi nhóm có 1 th ký và 1 nhóm... 3- Chấm sự chuẩn bị : đổi bài - Th ký ghi điểm đã chấm của từng ngời chéo trong nhóm mỗi em đều - Nhóm trởng phát mỗi em 1 sơ đồ mạch chấm 1 bài điện lắp ráp 1 4- Đặt vấn đề: - Học sinh quan sát H. 27 1a Quan sát H. 27. 1a Đó là mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp vậy cờng độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp Hoạt động 2: (5 phút) Trang 12 Sự nóng chảy- sự Đông đặc Sáng... nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc 2 Tìm hiểu và mắc mạch điện song 1- Mắc song song 2 bóng đèn song với 2 bóng đèn 3 * HS (A) mắc mạch theo H.28.1 Cả nhóm quan sát và trả lời C2 - Quan sát H.28.1 C1 - Mắc mạch H.28.1 - Chú ý điểm khác nhau giữa mạch C2- Độ sáng đèn còn lại mạnh hơn nối tiếp và // - Nêu 1 số mạch mắc // trong thực tế Hoạt động 3 (10phút) Trang 17 Sự nóng chảy- sự Đông đặc Sáng kiến kinh nghiệm... khó Trong một nhóm có 6 đến 7 mạch điện Mỗi em phải mắc một mạch điện nên ai cũng phải nghiên cứu cách mắc, cách đọc Các số GHĐ và ĐCNN của dụng cụ trong hình mình có Tất cả đều làm việc, giáo viên quan sát điều khiển các em tập hợp số liệu và rút ra kết Trang 20 Sự nóng chảy- sự Đông đặc Sáng kiến kinh nghiệm luận Giáo viên giải thích sự sai số nếu dụng cụ đo cha đạt đến lý tởng Việc cung cấp sơ đồ... chỉ: (=R//) 120 = 21,82V 75 + 50/3 R// IA = 21,82 = R - Khi con chạy ở C: + Ta có: R//CA = 0,44A 50 RCA R = RCA + R * Số chỉ vôn kế: UV = R//CA 50 50 25 U= Trang 30 = 25 50 + 50 120 = 40V Sự nóng chảy- sự Đông đặc Sáng kiến kinh nghiệm RDC + R//CA * Số chỉ am pe kế: 50 + 25 UV IA = 40 = R 0,8A 50 C- Kết quả áp dụng: Qua quá trình rèn luyện kỹ năng trong giải bài tập vật lý nâng cao hoạt động sáng... quan hệ giữa các đại lợng vật lý - Phát huy tính tích cực trong công việc giải bài tập vật lý của học sinh - Phân tích các hiện tợng vật lý giúp học sinh hiểu sâu hơn làm cơ sở cho tính tự lực phát triển - Biết phân tích bài toán theo hớng phân tích đi lên và hiểu đợc sự trình bày lời giải theo hớng tổng hợp - Đối với học sinh giỏi, việc tìm hiểu bản chất mối quan hệ vật lý các đại lợng bớc đầu làm... để có kết quả đánh giá rồi mới tiến hành Trang 31 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc - Tranh thủ sự giúp đỡ hởng ứng của đồng nghiệp, mạnh dạn tự tin đè xuất ý tởng để có sự hỗ trợ và đóng góp cùng xây dựng chơng trinh thể hiện - Tìm tòi tài liệu, nghiên cứu từng loại đối tợng trong lĩnh hội kỹ năng để tác động hợp lý vừa sức, hợp nội dung yêu cầu của chơng trình - Phân loại đối tợng học... biết cách phân tích từng bài toán thì sẽ đi đến bế tắc và dẫn đến không thực hiện đợc nếu không có sự giúp đỡ hớng dẫn của giáo viên B- Nhận thức mới- Giải pháp mới Phần I- mạch điện có chứa am pe kế * Kiến thức cơ bản: Trang 22 Sự nóng chảy- sự Đông đặc Sáng kiến kinh nghiệm 1- Nếu bài toán có am pe kế là lý tởng (RA = 0) thì trong sơ đồ mạch điện tai coi A là dây dẫn trong đoạn mạch Bởi vậy: - Khi am . một vài kinh nghiệm của tôi khi dạy bài: Sự nóng chảy- sự Đông đặc (vật lý 6). II- Nhận thức cũ, phơng pháp cũ: Năm 2003 với bài Sự nóng chảy và sự đông đặc tôi dạy theo phơng pháp cũ, tức là. bản. Mặt khác chính các kiến thức cơ bản của vật lý có rất nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc Phần thứ hai Nhận thức mới và giải pháp. nâng cao chất lợng giờ thí nghiệm thực hành. Vật lý 7: Giáo án 1 Tiết 31- Bài 27: Thực hành. Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm Sự nóng chảy- sự Đông đặc Đo cờng độ dòng điện và hiệu điện thế đối
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn vật lý 7 sự nóng chảy sự đông đặc, skkn vật lý 7 sự nóng chảy sự đông đặc, , Sau đó giáo viên phân công cho một học sinh nhìn đồng hồ báo ghi từng phút và học sinh khác đọc nhiệt độ tương ứng với từng thời gian. Kết quả ghi vào 2 hàng., Nhận thức mới và giải pháp mới, B- Nhận thức mới- Giải pháp mới, Kiến thức cơ bản cần nắm vững, Phần 3: Mạch điện có chứa am pe kế và vôn kế

Mục lục

Xem thêm