0

trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Một số phương pháp thăm dò trong sản khoa có đáp án

14 1,430 4
  • trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Một số phương pháp thăm dò trong sản khoa  có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 21:04

Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Môn học: Sản - Phụ khoa Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Đối tượng: Số tiết: Số câu hỏi: Mục tiêu bài học: 1. 2. 3. 4. 5. TEST BLUE PRINT Mục tiêu Trọng số Mức độ cần lượng giá Số câu hỏi Nhớ lại Hiểu Phân tích, áp dụng Mục tiêu 1 Mục tiêu 2 Mục tiêu 3 Mục tiêu 4 Tổng số CÁC LOẠI CÂU HỎI STT Mục tiêu Số câu hỏi Số lượng câu hỏi tối thiểu MCQ Đúng/sai Ngỏ ngắn 1. Mục tiêu 1 2. Mục tiêu 2 3. Mục tiêu 3 4. Mục tiêu 4 Tổng số Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Câu hỏi đã được phát triển từ các trường: 1. Trường thứ nhất: SIêU âM CHẩN ĐOáN TRONG PHụ KHOA CâU HỏI KIểM TRA. Chọn một câu trả lời cho mỗi câu hỏi 1. Điều kiện cần để siêu âm phụ khoa đạt được kết quả tốt là a) Cần nhịn tiểu 4 - 6 giờ trước b) Cần nhịn ăn 4 - 6 giờ trước c) Phải thông khoan trước d) Cả a, b, và c đều đúng e) Cả a, b và c đều sai 2. Sau tuổi dậy thì, tỷ lệ kích thước thân tử cung / cổ tử cung là a) 1/1 b) 2/1 c) 3/1 d) 4/1 e) 3/2 3. Nếu không có bệnh lý gì bất thường thì thành phần nào của cơ quan sinh dục khó khảo sát được nhất trên siêu âm ? a) Thân tử cung b) Buồng tử cung c) Cổ tử cung d) âm đạo e) Buồng trứng 4. Bình thường, trên siêu âm, kích thước của buồng trứng so với kích thước của tử cung là như thế nào ? a) Buồng trứng có kích thước bằng 1/2 kích thước của tử cung b) Buồng trứng có kích thước tương đương với kích thước của cổ tử cung c) Chiều dài của buồng trứng không quá 1/3 đường kính ngang lớn nhất của tử cung d) Buồng trứng có kích thước thay đổi nhiều theo chu kỳ kinh nên không thể so sánh với kích thước của tử cung e) Buồng trứng bình thường không thể đo được kích thước trên siêu âm nên không thể so sánh được 5. Trên siêu âm có thể phát hiện được bất thường nào sau đây ? a) Bít màng trinh b) Chít hẹp cổ tử cung c) Bất sản tử cung d) Tử cung thiểu sản e) Tất cả các câu trên đều đúng Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa 6. Hình ảnh siêu âm nào sau đây gợi ý nhiều nhất đến chẩn đoán u xơ cơ tử cung (chọn câu đúng nhất) ? a) Kích thước tử cung to hơn bình thường b) Có một khối echo hỗn hợp nằm sát với tử cung c) Thành tử cung có phản âm không đồng nhất d) Thành tử cung có những khối có echo dầy đặc hơn thành tử cung e) Thành tử cung có những khối có echo kém hơn thành tử cung. 7. Về các hình ảnh siêu âm của cơ quan sinh dục, chọn một câu đúng sau đây a) Các nang bọc noãn trong chu kỳ kinh nguyệt không thể nhìn thấy được trên siêu âm b) Ngoài kích thước, đặc tính siêu âm của u buồng trứng tiết dịch trong có thể hoàn toàn giống với u buồng trứng cơ năng c) Trên siêu âm, hoàn toàn không thể phân biệt được u tiết dịch trong và u tiết dịch nhầy của buồng trứng d) Qua siêu âm, luôn luôn phân biệt được u buồng trứng và u xơ cơ tử cung e) Đường viền phía sau của u xơ cơ tử cung thấy được rõ hơn so với u nang buồng trứng. 8. Đặc điểm siêu âm của u nang bì buồng trứng là (chọn câu đúng nhất) a) Có vỏ dầy b) Luôn luôn có các echo sáng bên trong do các điểm hóa vôi c) Có nhiều vách ngăn bên trong d) Có echo hỗn hợp e) Biểu hiện siêu âm thay đổi tùy theo các phần tử cấu thành của khối u 9. Nếu trên siêu âm thấy u buồng trứng to, có nhiều vách ngăn bên trong thì có thể nghĩ nhiều đến loại u buồng trứng nào ? a) U tiết dịch trong b) U tiết dịch nhầy c) U nang bì d) Ung thư buồng trứng e) áp xe buồng trứng 10. Về siêu âm chẩn đoán trong phụ khoa, tất cả các câu sau đây đều đúng, ngoại trừ a) Hiện nay có thể thay thế hoàn toàn phương pháp X quang trong chẩn đoán phụ khoa. b) Kết quả thu được tùy thuộc vào kinh nghiệm của người đọc siêu âm c) Có thể được dùng để chẩn đoán còn vòng tránh thai trong tử cung hay không d) Có thể gợi ý đến khả năng ác tính của một khối u buồng trứng e) Có thể giúp chẩn đoán một số bệnh lý của nội mạc tử cung Đáp án 1a 2b 3e 4c 5e 6d 7b 8e 9b 10a Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa MộT Số PHươNG PHáP THăM Dò TRONG PHụ KHOA CâU HỏI TRắC NGHIệM. Chọn một câu trả lời đúng cho các câu sau đây. 1. Một biểu đồ thân nhiệt bình thường có tất cả những đặc điểm sau đây, ngoại trừ a) Là một biểu đồ có dạng 2 pha b) Sự gia tăng thân nhiệt bắt đầu từ ngày thứ 18 đối với một chu kỳ kinh 28 ngày c) Mức chênh lệch nhiệt độ ít nhất phải là 0,5 0 C d) Sự gia tăng thân nhiệt phải liên tục e) Hiện tượng gia tăng thân nhiệt kéo dài trung bình 12 - 14 ngày 2. Về ý nghĩa của các dạng biểu đồ thân nhiệt, chọn một câu đúng sau đây a) Một biểu đồ thân nhiệt bất thường chứng tỏ có sự rối loạn chức năng ở buồng trứng b) Nếu thân nhiệt ở giai đoạn sau lên xuống bất thường chứng tỏ có một tình trạng nhiễm trùng ở cơ quan sinh dục c) Nếu sự gia tăng thân nhiệt kéo dài hơn 14 ngày phải nghĩ đến khả năng có thai d) Dù có dạng 2 pha nhưng nếu pha noãn kéo dài chứng tỏ có suy hoàng thể e) Tất cả các câu trên đều đúng 3. pH của dịch âm đạo bình thường trong khoảng nào ? a) 3,8 - 4,2 b) 4,2 - 5 c) 5,5 - 6 d) 6 - 7 e) 7 - 8 4. Thử nghiệm Huhner nhằm mục đích : a) Khảo sát số lượng tinh trùng b) Khảo sát hình dạng của tinh trùng c) Khảo sát độ di động của tinh trùng d) Khảo sát tự tương thích của tinh trùng đối với chất nhầy cổ tử cung e) Khảo sát sự dính cụm của tinh trùng 5. Điểm quan trọng nhất trong kỹ thuật làm phết mỏng cổ tử cung truy tầm ung thư là a) Phải lấy cho được thật nhiều tế bào b) Phải nhẹ nhàng để không làm bầm dập tế bào c) Phải cào mạnh để lấy được tế bào ở các lớp sâu của biểu mô d) Không được làm chảy máu khi lấy phết e) Phải lấy được tế bào ở vùng chuyển tiếp mô bì lát và mô bì trụ 6. Cần bắt đầu làm phết mỏng truy tầm ung thư cổ tử cung từ thời điểm nào ? a) Ngay từ tuổi dậy thì b) Từ 20 tuổi trở đi c) Ngay sau khi bắt đầu có sinh hoạt tình dục Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa d) Từ 35 tuổi trở đi e) Sau khi sanh lần đầu tiên 7. Nếu các kết quả trước đó trong giới hạn bình thường, ở những phụ nữ trên 60 tuổi và không có nguy cơ cao, nhịp độ làm phết mỏng truy tầm cổ tử cung là a) Phải thực hiện mỗi năm một lần b) Phải được thực hiện thường xuyên hơn so với trước đó c) Cũng phải được thực hiện với nhịp độ như trước đó d) Chỉ cần thực hiện với nhịp độ thưa hơn trước đó e) Không cần thiết phải thực hiện nữa 8. Hình ảnh nào sau đây qua soi cổ tử cung không cần thiết phải sinh thiết a) Lộ tuyến b) Lát đá c) Chấm đáy d) Mạch máu không điển hình e) Tất cả các tình huống trên bắt buộc phải được sinh thiết 9. Tất cả các câu sau đây về nạo sinh thiết nội mạc tử cung đều đúng, ngoại trư a) Có chỉ định khi nghi ngờ thương tổn ở nội mạc tử cung b) Có thể gián tiếp giúp khảo sát tình trạng nội tiết c) Ngoài mục đích chẩn đoán, còn có thể cầm máu trong một số trường hợp xuất huyết âm đạo bất thường d) Không nên thực hiện khi đang có viêm nhiễm cấp trong lòng tử cung e) Không cần thiết phải nạo hết toàn bộ bề mặt nội mạc tử cung 10. ở những phụ nữ đang trong khoảng tuổi hoạt động sinh dục, soi buồng tử cung nên được thực hiện vào khoảng thời điểm nào ? a) Trong khi đang hành kinh b) Ngay sau khi sạch kinh c) Từ khoảng ngày 6 - 12 của chu kỳ kinh d) Từ khoảng ngày 12 - 16 của chu kỳ kinh e) Bất kỳ thời diểm nào trừ khi đang hành kinh 11. Chụp buồng tử cung - vòi trứng cản quang để khảo sát vô sinh cần phải chụp bao nhiêu phim ? a) 2 phim b) 3 phim c) 4 phim d) 5 phim e) 6 phim 12. Biến chứng có thể có của chụp buồng tử cung - vòi trứng cản quang là a) Nhiễm trùng b) Dị ứng c) Thuyên tắc mạch d) Chảy máu e) Tất cả các câu trên đều đúng Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Đáp án 1b 2c 3b 4d 5e 6c 7d 8a 9e 10c 11d 12e Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa 2. Trường thứ hai: THĂM DÒ PHỤ KHOA 1. Bình thường pH âm đạo xung quanh ngày phóng noãn là: A. 3,2 B. 4,2 C. 4,8 D. 5,2 E. 6.2 2. ở người phụ nữ bình thường, pH của âm đạo bao nhiêu thì nghỉ đến viêm âm đạo do trichomonas A. PH > 4,5 B. PH > 5,5 C. PH > 6,5 D. PH > 7,5 E. PH > 8,5 3. pH âm đạo trước và sau ngày hành kinh trong khoảng: A. 3,8 -4,2 B. 4,2 - 4,8 C. 4,8 -5,2 D. 5,2 - 5,8 E. Các câu trên đều đúng 4. Kết quả tế bào âm đạo nhuộm bằng phương pháp Papanicoloau là: A. loại 2: không có biểu hiện ung thư B. loại3: có tế bào bất thường nhưng không đủ kết luận là ung thư C. loại 4: có ít tế bào ung thư D. loại 5: có nhiều tế bào ung thư E. các câu trên đều đúng 5. xét nghiệm tế bào học nội tiết nhằm mục đích, chonü câu đúng nhất A. Đánh giá tác dụng của progesteron B. Đánh giá tác dụng của oestrogen C. Đánh giá tác dụng của của progesteron và oestrogen D. Đánh giá tình trạng viêm nhiểm đường sinh dục E. Các câu trên đều đúng 6. Khi nhuộm tế bào âm đạo bằng phương pháp Papanicoloau để phát hiện tế bào ung thư, người ta chia ra làm mất loại: A. 2 loại B. 3 loại C. 4 loại D. 5 loại Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa E. 6 loại 7. Mục đích của soi cổ tử cung nhằm xác định: A. Các tổn thương lành tính cổ tử cung B. Các thương tổn không điển hình: vết trắng, vết lát đá C. Ung thư xâm nhiểm D. A, B, C đúng E. A, B, C sai 8. Sinh thiết cổ tử cung nhằm mục đích: A. Đơn thuần giúp chẩn đoán ung thư cổ tử cung B. Xác định các thương tổn lành tính hay ác tính cổ tử cung C. Giúp xác định chẩn đoán và đánh giá mức độ thâm nhiểm ung thư cổ tử cung D. Chẩn đoán viêm cổ tử cung hay không E. Các câu trên đều sai 9. Thăm dò chất nhầy cổ tử cung được thực hiện vào thời điểm: A. Trước khi hành kinh B. Sau khi hành kinh C. Giai đoạn trước phóng noãn D. Trong thời kỳ phóng noãn E. Sau khi phóng noãn 10. Khi nghiên cứu chất nhầy cổ tử cung ta có thể đánh giá được A. Nhiểm trùng âm đao cổ tử cung hay không B. Đánh giá ảnh hưởng của Oestrogen ngay trước ngày phóng noãn C. Đánh giá tác độüng của progesteron D. A, B, C đúng E. A, B, C sai 11. Test sau giao hợp (test Huchner) nhằm mục đích: A. Đánh giá môi trường âm đạo B. Đánh giá chất nhầy cổ tử cung C. Đánh giá chất lượng tinh trùng D. Đánh giá sự đi lên của tinh trùng trong chất nhầy cổ tử cung E. Đánh giá số lượng tinh trùng 12.Test sau giao hợp được thực hiện trong thời điểm: A. Ngay sau giao hợp B. Sau giao hợp 2-4 giờ C. Sau giao hợp 4-8 giờ D. Sau giao hợp 8-12 giờ E. Sau giao hợp 12 giờ 13. Đo lòng tử cung giúp ta có thể đánh giá được A. Vị trí tử cung B. Kích thước tử cung C. U xơ tử cung Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa D. Tử cung kém phát triển E. Tát cả các câu trên đều đúng 14. Soi buồng tử cung giúp chẩn đoán được một số bệnh lý củ tử cung và phẩu thuật nội soi buồng tử cung. Đ/S 15. Chỉ định soi buồng tử cung nào sau đây là không đúng A. Xác định nguyên nhân chảy máu lòng tử cung B. Đánh giá độ thâm nhiểm ung thư nội mạc tử cung C. Chẩn đoán dị tật vách ngăn lòng tử cung D. Phối hợp nội soi phẩu thuật lòng tử cung E. Chẩn đoán nhiểm trùng nội mạc tử cung 16. Thời điểm sinh thiết niêm mạc tử cung là A. Đang hành kinh B. Sau khi hành kinh C. Trước khi hành kinh dưới 10 ngày D. Ngay trước khi hành kinh E. Bất cứ thời điểm nào 17. Kỷ thuật bơm hơi tử cung vòi trứng được thực hiện nhằm mục đích A. Chẩn đoán u xơ tử cung B. Chẩn đoán u nang buồng trứng C. Chẩn đoán tắc vòi trứng D. Chẩn đoán u lạc nội mạc tử cung E. Chẩn đoán viêm sinh dục 18. Kỷ thuật bơm hơi tử cung vòi trứng được chống chỉ định khi" A. Nhiểm khuẩn đường sinh dục B. Ra máu âm đạo bất thường C. Có thai D. A, B, C đúng E. A, B, C sai 19. Chụp tử cung vòi trứng nhằm mục đích A. Phát hiện dị dạng tử cung B. Phát hiện các khối u bất thường lòng tử cung C. Phát hiện tắc vòi trứng D. Phát hiện u lạc nội mạc tử cung E. A, B, C đúng 20. Chỉ định chụp tử cung vòi trứng nào sau đây là đúng A. Vô sinh chưa rõ nguyên nhân B. U xơ tử cung C. U nang buồng trứng D. U lạc nội mạc tử cung E. Viêm nhiểm tử cung phần phụ 21. Chỉ định chụp tử cung vòi trứng nào sau đây là không đúng A. Rong kinh Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa B. Vô sinh C. Thai ngoài tử cung D. Khối u thực thể tử cung vòi trứng E. Dị dạng sinh dục 22. Nội soi tiểu khung trong phụ khoa nhằm mục đích A. Chẩn đoán một số bệnh lý phụ khoa B. Kết hợp phẩu thuật C. Chẩn đoán viêm phúc mạc tiểu khung D. A và B đúng E. A, B và C đều đúng 23. Khi nội soi tiểu khung trong phụ khoa, các cơ quan chính cần quan sát là A. A. Tử cung và sừng tử cung B. Vòi trứng và loa vòi trứng C. Buồng trứng D. Túi trước và sau tử cung E. Tất cả các câu trên đều đúng 24. Chỉ định nôi soi ổ bụng nào sau đây là không đúng A. U nang buồng trứng B. Thai ngoài tử cung vở C. Các thăm dò vô sinh bình thường D. Thực hiện đình sản E. Thực hiện phẩu thuật qua nội soi 25. Thời điểm đẻ định lượng Hormon căn bản là A. Trong nửa đầu của chu kỳ kinh B. Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 4 của chu kỳ kinh C. Giữa chu kỳ kinh D. Nửa cuối chu kỳ kinh E. Những ngày sắp có kinh 26. Các phương pháp thăm dò tuyến vú nào sau đây thường được áp dụng: A. X quang vú B. Siêu âm vú C. Chọc hút làm tế bào D. Sinh thiết tổ chức tuyến vú E. Các câu trên đều đúng ĐÁP ÁN 1B 2B 3B 4E 5C 6D 7D 8C 9C 10D 11D 12D 13E 14Đ 15E 16C 17C 18D 19E 20A 21C 22D 23E 24B 25B 26E [...].. .Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa 3 Trường thứ ba: CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TRONG PHỤ KHOA 1 Chọn câu sai khi đánh giá các thay đổi ở biểu mô lát ( trong phiến đồ âm đạo nhuộm bằng phương pháp Papanicoloau ): a ASCUS b LSIL c HSIL d @AGUS 2 Chọn câu sai khi tiến hành soi cổ tử cung... tắc d Cả a, b, c đều đúng 17 Một phụ nữ 35 tuổi khoẻ mạnh bình thường, vài tháng gần đây thấy thị lực giảm dần, vú tiết dịch, kinh nguyệt thưa và ít Nội tiết đầu tiên cần thăm dò định lượng là: Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa a Estrogen / huyết thanh b Progesteron / huyết thanh c Protein / huyết thanh d @Prolactin / huyết thanh 18 Trước một phụ nữ 42 tuổi bị băng kinh,... hướng sinh dục và sinh dục căn bản là: a Trong nửa đầu của chu kỳ kinh b @Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 4 của chu kỳ kinh c Giữa chu kỳ kinh d Nửa cuối chu kỳ kinh 8 Phương pháp có giá trị nhất giúp chẩn đoán sớm ung thư vú là: a Siêu âm vú b Chọc hút lấy tế bào khối u c @Sinh thiết lõi tổ chức tuyến vú Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa d Cả a, b, c đều đúng 9 Dịch âm đạo... toan nhiều, pH < 4 sẽ thuận lợi cho: a @Nấm ( Candida ) phát triển b Trùng roi ( Trichomonas ) phát triển c Sùi mào gà ( HPV ) phát triển d Vi trùng không đặc hiệu phát triển Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa 4 Trường thứ tư: 5 Trường thứ năm: 6 Trường thứ sáu: 7 Trường thứ bảy: 8 Trường thứ tám: ... Dịch nhầy cổ tử cung có “hình ảnh con ngươI ”, chứa dịch trong loãng, dễ kéo sợi: a Vào ngày đầu tiên sau sạch kinh b @Vào ngày rụng trứng c Vào ngày trước kỳ kinh d Chỉ a, c đúng 16 Khi chỉ có khối u buồng trứng đơn thuần, chụp tử cung vòi trứng có thuốc cản quang sẽ thấy: a Vòi trứng bên có khối u bị co ngắn lại b @Vòi trứng bên có khối u bên có khối u bị kéo dài ra c Vòi trứng bên có khối u bị bít tắc... cung b Đánh giá mức độ xâm nhiễm của ung thư nội mạc tử cung c Chẩn đoán các dị tật, vách ngăn buồng tử cung d Xác định các tổn thương gây chảy máu từ trong buồng tử cung 5 Chỉ định nội soi ổ bụng nào sau đây là không đúng: a @Tắc vòi trứng ở đoạn sừng / kẽ tử cung b Đau hố chậu nghi ngờ lạc nội mạc tử cung c Theo dõi thai ngoài tử cung d Buồng trứng đa nang 6 Khi nội soi tiểu khung trong phụ khoa, các... trong môi trường âm đạo - cổ tử cung b @Phát hiện những thay đổi bất thường của tế bào âm đạo - cổ tử cung c Phát hiện những chủng vi khuẩn trong môi trường âm đạo - cổ tử cung d Đánh giá độ sạch của môi trường âm đạo - cổ tử cung 11 Tối thiểu 24 giờ trước khi làm xét nghiệm phiến đồ âm đạo cổ tử cung Pap’mear, chú ý: a Không được giao hợp b Không thăm khám hoặc thụt rửa âm đạo c @Không sử dụng kháng... Pap’mear, các thay đổi sau đây có thể thấy ở biểu mô trụ, ngoại trừ: a @ASCUS b AGUS c AIS d Ung thư 13 Khi có tổn thương nghi ngờ cổ tử cung, cần sinh thiết ở vị trí: a Vùng tổn thương ở ranh giới giữa lỗ trong và mặt ngoài cổ tử cung b Chính giữa vùng tổn thương c @Ranh giới giữa vùng tổn thương và vùng lành d Bất kỳ vị trí nào có tổn thương nghi ngờ nhất 14 Khi thăm dò chất nhầy ở cổ tử cung, dịch... c @Ung thư trong liên bào d Định hướng vùng sẽ sinh thiết khi nghi ngờ ung thư xâm nhiễm 3 Sinh thiết cổ tử cung nhằm mục đích: a Đơn thuần giúp chẩn đoán ung thư cổ tử cung b Xác định các thương tổn lành tính hay ác tính cổ tử cung c Giúp xác định chẩn đoán và đánh giá mức độ xâm nhiễm ung thư cổ tử cung d @Các câu trên đều sai 4 Chỉ định soi buồng tử cung nào sau đây là không đúng: a @Đánh giá mức... buồng tử cung làm GPBL c @Thuốc oxytocin + ecgometrin, cần nạo hút buồng tử cung ngay làm GPBL d Thuốc estrogen + progesten, 24 giờ sau cần nạo hút buồng tử cung làm GPBL 19 Để đánh giá hoạt động nội tiết của buồng trứng và sự đáp ứng nội tiết của nội mạc tử cung, cần thực hiện sinh thiết nội mạc để làm GPBL: a Vào khoảng ngày thứ 7 đến 10 của chu kỳ kinh 28 ngày b Vào khoảng ngày thứ 13 đến 15 của chu . Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Môn học: Sản - Phụ khoa Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Đối tượng: Số tiết: Số câu hỏi: Mục tiêu bài học: 1 mạc tử cung Đáp án 1a 2b 3e 4c 5e 6d 7b 8e 9b 10a Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa MộT Số PHươNG PHáP THăM Dò TRONG PHụ KHOA CâU HỏI TRắC NGHIệM. Chọn một câu trả. phương pháp thăm dò trong Phụ khoa Đáp án 1b 2c 3b 4d 5e 6c 7d 8a 9e 10c 11d 12e Bài số: 20 Tên bài: Một số phương pháp thăm dò trong Phụ khoa 2. Trường thứ hai: THĂM DÒ PHỤ KHOA 1. Bình thường
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Một số phương pháp thăm dò trong sản khoa có đáp án, trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Một số phương pháp thăm dò trong sản khoa có đáp án, trắc nghiệm môn sản phụ khoa bài Một số phương pháp thăm dò trong sản khoa có đáp án

Từ khóa liên quan