Đề thực hành thi tuyển viên chức giáo viên môn lịch sử

1 10.7K 67

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:26

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014 ĐỀ THI THỰC HÀNH TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN THPT MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Phần I (50 điểm) Anh (chị) hãy soạn giáo án một tiết dạy trên lớp: Bài 10 – Lớp 11 (Ban cơ bản). Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941). Phần II (30 điểm) Anh (chị) hướng dẫn học sinh trả lời chi tiết các câu hỏi sau: Câu 1: Hãy nêu tình hình kinh tế nông nghiệp ở nước ta trong các thế kỉ X- XV. Trong việc trị thủy, nhà Trần đã xây dựng công trình thủy lợi tiêu biểu nào? Tác dụng của nó đối với sản xuất và cuộc sống. Câu 2: Nhận xét về lịch sử Thế giới giai đoạn 1945 – 2000 , sách Giáo khoa Lịch sử 12, Nhà xuất bản giáo dục Việt nam, trang 71 viết: “Chỉ trong vòng nửa thế kỉ, tình hình thế giới đã thật sự sôi động với bao diễn biến dồn dập, đem lại những thay đổi to lớn và cả những đảo lộn đầy bất ngờ”. Bằng kiến thức lịch sử chọn lọc, hãy chứng minh nhận định trên. Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là gì? Giải thích tại sao? Phần III (20 điểm) Trong khi kiểm tra bài cũ đầu tiết học, một học sinh xung phong lên bảng nhưng lại trả lời sai. Anh (chị) sẽ giải quyết tình huống trên như thế nào? Tại sao? Hết Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng bất kì tài liệu gì (trừ sách giáo khoa lịch sử 11, Ban Cơ bản) - Giám thị không giải thích gì thêm . UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014 ĐỀ THI THỰC HÀNH TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN THPT MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút. của nó đối với sản xuất và cuộc sống. Câu 2: Nhận xét về lịch sử Thế giới giai đoạn 1945 – 2000 , sách Giáo khoa Lịch sử 12, Nhà xuất bản giáo dục Việt nam, trang 71 viết: “Chỉ trong vòng nửa thế. tình huống trên như thế nào? Tại sao? Hết Lưu ý: - Thí sinh không được sử dụng bất kì tài liệu gì (trừ sách giáo khoa lịch sử 11, Ban Cơ bản) - Giám thị không giải thích gì thêm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan