SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3

22 1,492 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:50

Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hiện nay môn Toán ở lớp 3A, tại trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai , mà tôi vừa có dịp được thực tập tại đây và ở đây kết quả học tập môn toán chưa cao, HS còn chưa nắm chắc được kiến thức mới qua các buổi học chính khóa. Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp.Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A. Việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện theo kịp chương trình, kiến thức mới được học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương của hai lớp 3A và 3B, trường Tiểu học Cam Đường (8 học sinh yếu kém của lớp 3A là nhóm thực nghiệm, 8 học sinh yếu kém của lớp 3B là nhóm đối chứng). Tôi thực hiện tác động đối với lớp 3A từ tuần thứ 27 đến hết tuần 29, năm học 2013 - 2014. Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết quả p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu kém . 2. GIỚI THIỆU 2.1. Hiện trạng: Chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 3A ở trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai chưa cao. Qua kết quả cuối học kỳ I cho thấy đa số học sinh của lớp xếp loại trung bình – yếu. Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức đã học ở các lớp dưới, cũng như tiếp thu kiến thức mới được cung cấp còn chậm, chưa vận dụng được kiến thức mới vào việc giải bài tập có liên quan. Tôi đã xác định được một số nguyên khiến cho ti lệ học sinh yếu kém ở lớp 3A chiếm tỉ lệ cao là: - Các kế hoạch khắc phục học sinh yếu, kém chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu nhằm giảm số lượng và tỉ lệ học sinh yếu kém của môn học. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 1 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A - Gia đình học sinh còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, ít quan tâm đến sự học tập của con em. - Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập môn Toán. 2.2. Giải pháp thay thế: - Qua hiện trạng trên, tôi quyết định chọn giải pháp “Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A” nhằm giảm số lượng và tỉ lệ học sinh yếu, kém ở lớp 3A. - Giáo viên và Giáo sinh biên soạn tài liệu ôn tập những kiến thức căn bản, trọng tâm mà học sinh đã được học và kiến thức căn bản được học ở học kì I và đầu kỳ II năm lớp 3. Qua đó đề ra những bài tập vừa sức với trình độ giúp các em rèn luyện và củng cố lại kiến thức bị hỏng, cũng như ra những bài tập rèn luyện vừa sức với trình độ của nhóm học sinh này, giúp các em theo kịp chương trình kiến thức mới đang được học. Bên cạnh đó, hàng tuần giáo viên và Giáo sinh còn sắp xếp thời gian phụ đạo riêng cho những đối tượng học sinh yếu, kém và ghi lại kết quả rèn luyện qua hàng tuần của học sinh. Kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh có học sinh yếu kém để nhắc nhở việc học tập ở nhà của các em, vận đông học sinh đi học đều, yêu cầu phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học của con em mình. 2.3. Vấn đề nghiên cứu: Tổ chức ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới qua các buổi học phụ đạo, kết hợp với việc theo dõi học tập ở gia đình học sinh có làm giảm số lượng học sinh yếu kém học tập bộ môn toán ở lớp 3A hay không? 2.4. Giả thuyết nghiên cứu: Có, Việc tổ chức học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới, kết hợp với việc theo dõi học tập ở gia đình học sinh sẽ SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 2 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A giảm số lượng học sinh yếu kém và nâng cao chất lượng học tập bộ môn toán ở lớp 3A. 3. PHƯƠNG PHÁP: 3.1. Khách thể nghiên cứu: *Giáo sinh: Phạm Đức Huynh – Sinh viên lớp CĐ12TH thực tập giảng dạy tại lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường thực hiện việc nghiên cứu. *Học sinh: 8 học sinh yếu, kém của lớp 3A (Nhóm thực nghiệm) và 8 học sinh yếu, kém của lớp 3B (Nhóm đối chứng). Bảng 1: Một số đặc điểm học sinh yếu của hai lớp 3A và 3B Lớp Thành tích học tập học kỳ I Giới tính Dân tộc thiểu số Yếu Kém Nam Nữ SL % SL % SL % SL % SL % 3A (n=8) 5 62.5 3 37.5 6 75 2 25 4 50 3B (n=8) 6 75 2 25 5 62.5 3 37.5 5 62.5 *Bảng số liệu cho thấy : -Kết quả học tập của số HS yếu kém lớp 3A và 3B tương đối đều nhau. +Tỷ lệ HS xếp loại yếu của lớp 3A là 62.5%, lớp 3B là 75%. +Tỷ lệ HS xếp loại kém của lớp 3A là 37.5%, lớp 3B là 25%. -Tỷ lệ HS Nam và Nữ tương đối đều. +Tỷ lệ Nam lớp 3A là 75%,lớp 3B là 62.5%. +Tỷ lệ Nữ lớp 3A là 25%, lớp 3B là 37.5%. -Số HS yếu kém là dân tộc thiểu số của 2 lớp tương đối đều nhau. +Tỷ lệ HS dân tộc yếu kém lớp 3A là 50%, lớp 3B là 62.5% SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 3 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A -Từ số liệu trên cho thấy số HS yếu kém của 2 lớp có sự tương đương về nhiều mặt. -HS yếu kém cả 2 lớp đều có điều kiện học tập như nhau. -Với sự tìm hiểu thực tế và bảng số liệu trên tôi đã lựa chọn 8 HS yếu kém của lớp 3A là nhóm thực nghiệm và 8 HS yếu kém của lớp 3B là nhóm đối chứng. 3.2. Thiết kế: Tôi dùng Thiết kế kiểm tra trước và sau tác động với các học sinh yếu, kém được phân chia theo hai lớp 3A và 3B, trường Tiểu học Cam Đường. Bảng thiết kế nghiên cứu: Nhó m Kiểm tra trước tác động Tác động Kiểm tra sau tác động N1 O1 Dạy 8 tiết học phụ đạo O3 N2 O2 Không tác động O4 N1: Nhóm thực nghiệm (học sinh yếu, kém lớp 3A) N2: Nhóm đối chứng (học sinh yếu, kém lớp 3B) Tôi căn cứ vào kết quả môn Toán cuối học kỳ I của lớp 3A và 3B do hội đồng nhà trường ra đề và chọn ra các nhóm ngẫu nhiên là các học sinh yếu kém của lớp 3A (nhóm thực nghiệm) và các học sinh yếu kém của lớp 3B (nhóm đối chứng) là ngang nhau. Tôi thực hiện tác động bằng cách tổ chức các buổi phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới được học , kết hợp với việc theo dõi học tập ở gia đình học sinh của nhóm thực nghiệm ở lớp 3A. Qua tác động giải pháp thay thế 03 tuần, tôi tiến hành kiểm tra sau tác động đối với các học sinh yếu kém của lớp 3A nhóm thực nghiệm bằng kết quả điểm SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 4 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A trung bình giữa học kỳ II môn Toán của lớp 3A năm học 2013 - 2014. Sau đó, tôi dùng phép kiểm chứng T-test để phân tích dữ liệu. Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 1.54 1.55 p 0.98 p = 0,98 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. 3.3. Quy trình nghiên cứu: Tôi và giáo viên chủ nhiệm biên soạn đề cương ôn tập lại kiến thức đã học và kiến thức sẽ được học tiếp theo cho học sinh tự ôn tập với sự hướng dẫn của tôi qua các buổi học phụ đạo và có sự giám sát, theo dõi của gia đình học sinh trong thời gian học tập ở nhà. Hàng tuần , tôi kiểm tra việc học ở nhà của nhóm nghiên cứu để nắm tình hình học tập ở nhà của các em, sau đó rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp giáo dục học sinh trong tuần tiếp theo. Quy trình chuẩn bị đề cương có kèm theo bài tập củng cố và rèn luyện cho học sinh. Tôi thường xuyên phối hợp với gia đình của các học sinh yếu kém của lớp học để ghi lại sự tiến bộ của các em. Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo thời khoá biểu, lịch báo giảng, kế hoạch năm học và kế hoạch học phụ đạo khắc phục học sinh yếu kém của bộ môn vào các buổi chiều với lớp 3A.(nhóm thực nghiệm) -Lớp đối chứng 3B: HS được học bình thường theo lịch của nhà trường. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 5 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A Tiến hành thực nghiệm Thời gian Địa điểm(Trường TH Cam Đường) Tiết học theo ngày Nội dung Chiều 24/3/2014 Lớp 3A 2 tiết Sử dụng tác động Chiều 27/3/2014 Lớp 3A 2 tiết Sử dụng tác động Chiều 31/3/2014 Lớp 3A 2 tiết Sử dụng tác động Chiều 03/4/2014 Lớp 3A 2 tiết Sử dụng tác động 3.4. Đo lường: Sau khi tiến hành kiểm tra sau tác động kết quả học tập của nhóm thực nghiệm qua đề kiểm tra giữa học kỳ II và tính kết quả điểm trung bình môn toán giữa học kì II của lớp 3A. Đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh được các giáo viên tổ lớp 3 ra đề và kiểm tra khách quan với tác động thực nghiệm của tôi. Sau khi có kết quả kiểm tra giữa học kỳ II môn Toán lớp 3A và 3B các giáo viên tổ lớp 3 tiến hành chấm bài theo đáp án đã cho sẵn của tổ và thống kê kết quả sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Độ tin cậy của kết quả được kiểm chứng bằng cách chia đôi dữ liệu: Tính độ tin cậy Spearman-Brown rsb =2*r hh /(1+r hh ) 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 6 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A 4.1. Trình bài kết quả: Bảng so sánh điểm trung bình sau khi tác động: Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 1,55 5,48 Độ lệch chuẩn 1,35 0,94 Giá trị p của T-test 0,0109 Mức độ ảnh hưởng 0.87 4.2. Phân tích dữ liệu: - Kết quả kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình của nhóm thực nghiệm là 5,48 cao hơn nhiều so với điểm trung bình kiểm tra trước tác động là 1,55. Điều này chứng tỏ rằng chất lượng học tập môn Toán của học sinh lớp 3A đã được nâng lên đáng kể. - Độ chênh lệch chuẩn của kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là 0,9377 < 1 điều này cho thấy mức độ chênh lệch có ý nghĩa. - Độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết quả p=0,0109 < 0,05 cho thấy sự chênh lệch điểm khảo sát trung bình giữa trước và sau tác động là có ý nghĩa, tức là sự chênh lệch điểm trung bình khảo sát trước và sau tác động là không xảy ra ngẫu nhiên mà là do tác động của giải pháp thay thế đã mang lại hiệu quả. - Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 87.0 35.1 55.448.5 = − sánh với bảng tiêu chí Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng của giải pháp khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A của nhóm thực nghiệm là lớn. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 7 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A Hình 1. Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 4.3. Bàn luận: - Đề tài đã hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho vấn đề nghiên cứu đặt trong đề tài: Tổ chức ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới qua các buổi học phụ đạo, kết hợp với việc theo dõi học tập ở gia đình học sinh có làm giảm số lượng học sinh yếu kém học tập bộ môn toán ở lớp 3A hay không? - Kết quả nghiên cứu đã khẳng định: Tỷ lệ HS yếu kém của lớp 3A đã giảm , kết quả kiếm tra giữa học kì II cao hơn so với số HS của lớp 3B,cho nên chúng ta chấp nhận giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu này giúp khắc phục học sinh yếu kém qua việc tổ chức các buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới môn Toán ở lớp 3A thuộc trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai, SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 8 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A nhưng do thời gian nghiên cứu ngắn nên chưa đánh giá được một cách hoàn toàn chính xác sự tiến bộ của học sinh, có thể dẫn đến sự tiến bộ rồi sau đó lại đi xuống như tình trạng ban đầu nếu như không kiểm soát được thời gian các buổi học phụ đạo ôn tập và rèn luyện của học sinh. Hơn nữa giáo viên cần phải biên soạn kiến thức củng cố và rèn luyện phù hợp với sự tiến bộ của học sinh và biết cách kết hợp với gian đình học sinh một cách phù hợp. 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 5.1. Kết luận : -Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là đánh giá, so sánh sự lĩnh hội kiến thức để làm giảm số HS yếu kém lớp 3A thông qua việc tổ chức các buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến mới môn toán lớp 3A. Việc khắc phục học sinh yếu kém qua việc tổ chức các buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới môn Toán ở lớp 3A của trường Tiểu học Cam Đường đã làm cho kết quả học tập môn toán được nâng lên, số lượng học sinh yếu kém được giảm đáng kể. Học sinh tự tin hơn trong học tập, thêm yêu thích môn học và ngày càng thân thiện với trường, lớp hơn. Kết quả nghiên cứu tác động đã chứng minh cho giả thuyết khoa học đặt ra trong đề tài. 5.2. Khuyến nghị - Có thể đưa giải pháp khắc phục học sinh yếu kém qua việc tổ chức các buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới môn Toán ở lớp 3. 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Mạng Internet, giaoandientu.com.vn - Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng dự án Việt Bỉ - Bộ GD&ĐT. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 9 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A - Sách giáo khoa Toán lớp 1,2 và lớp 3 – Nhà xuất bản giáo dục – Bộ GD&ĐT. 7. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG Nhóm thực nghiệm (8 học sinh yếu,kém lớp 3A) Stt KT trước tác động KT sau tác động 1 2.3 6 2 0 4.3 3 1.5 6 4 0 4.9 5 2.5 6.1 6 2.8 5 7 3.3 7 8 0 4.5 Nhóm đối chứng (8 học sinh yếu kém lớp 3B) Stt KT trước tác động KT sau tác động 1 1 4.4 2 1 3.7 3 1 4.2 4 3.5 5.3 5 0 3.9 6 3.8 5 7 1 3.9 8 1 4 8. THẾT KẾT MỘT SỐ BÀI GIẢNG PHỤ ĐẠO MÔN TOÁN LỚP 3. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 10 [...]... Lào Cai ……………………………… Lớp: … 3 ……………………… Họ và tên:……………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 13 – 2014 Môn TOÁN (Thời gian 40 phút) Đề bài Bài 1) (2 điểm) Đặt tính rồi tính: SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 13 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A 32 6 × 3 230 × 2 621 : 9 872 : 8 …………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………………………………………………………... 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài vào nháp a x : 3 = 1527 x = 1527 × 3 x = 4581 b x : 4 = 18 23 x = 18 23 4 x = 7292 SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH HS nhận xét bài Lào Cai - Trường CĐSP 12 - Nhận xét chữa bài Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A 9 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG Trường TH Cam Đường - TP Lào Cai ……………………………… Lớp: … 3 ……………………… Họ và tên:………………………………... Cai 20 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A 11 MỤC LỤC CỦA ĐỀ TÀI MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1 1.Tóm tắt đề tài 1 2 2.Giới thiệu 1 3 2.1 Hiện trạng 1 4 2.2 Giải pháp thay thế 2 5 2 .3 Vấn đề nghiên cứu 2 6 2.4 Giả thuyết nghiên cứu 2 7 3 Phương pháp 3 8 3. 1 Khách thể nghiên cứu 3 9 3. 2 Thiết kế nghiên cứu 4 10 3. 3 Quy trình nghiên cứu 5 11 3. 4 Đo lường và thu thập... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 19 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 13 – 2014 Môn TOÁN (Thời gian 40 phút) I Phần trắc nhiệm ( 3 điểm) Câu 1: (1điểm) Đúng mỗi phần được 0,25đ a C- Tám nghìn không trăm ba mươi tám... ……… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 15 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 13 – 2014 Môn TOÁN (Thời gian 40 phút) Bài 1) (2đ) Đặt tính rồi tính: - Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 điểm a) 978 b) 460 c) 69 d) 109 Bài 2) (2đ) Tính giá trị biểu thức: - Mỗi phép tính đúng đạt 1 điểm Bài 3) (2đ) Tìm X - Mỗi phép... Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A Tuần 27 Toán: Ôn nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số I Mục tiêu: - Củng cố về kĩ năng thực hiện phép nhân số có bốn chữ số vơi số có một chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau) -Củng cố về giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 11 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh. .. Điểm H được gọi là:………………………của đoạn thẳng AB Đoạn AB có độ dài là:…………………… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 17 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A II Phần tự luận ( 7 điểm) Câu 4: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính a) 5 735 + 234 8 b) 9582 - 4667 c) 1710 x 5 d) 6966 :... b) 18 a) x = 32 4 b) X = 56 X = 56 : 7 X=8 Bài 4) (2đ) Bài giải Chiều rộng của hình chữ nhật là: 86 – 58 = 28 (m) Đáp số: 28m Bài 5) (2đ) Bài giải Số cây xoài có là: 48 : 6 = 8 (cây xoài) Số cây chanh trong vườn có là: 48 – (8 +25) = 15 (cây chanh) Đáp số: 15 cây chanh SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 16 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A 10 ĐỀ VÀ... 58cm Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 14 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A ……………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 5) (2 điểm) Trong vườn có 48 cây ăn quả, 1 số cây đó... -Củng cố về giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 11 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 khởiĐề tài: Lý thuyết để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A động: Học phụ đạo GV mời BHT lên điều hành GV theo dõi Nhận xét Yếu cầu các bạn nhắc lại kiến thức về nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - 2 đến 4 bạn nhắc lại Muốn . CĐSP Lào Cai 2 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A giảm số lượng học sinh yếu kém và nâng cao chất lượng học tập bộ môn toán ở lớp 3A. 3. PHƯƠNG PHÁP: 3.1 hưởng của giải pháp khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A của nhóm thực nghiệm là lớn. SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 7 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh. các học sinh yếu kém của lớp 3A nhóm thực nghiệm bằng kết quả điểm SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 4 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3A
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3, SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3, SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3

Từ khóa liên quan