SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3

22 1.6K 2
SKKN Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, kém môn Toán ở lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A TĨM TẮT ĐỀ TÀI Hiện mơn Tốn lớp 3A, trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai , mà tơi vừa có dịp thực tập kết quả học tập môn toán chưa cao, HS còn chưa nắm chắc được kiến thức mới qua các b̉i học chính khóa Để khắc phục tình trạng trên, nghiên cứu chọn giải pháp.Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A Việc làm có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại kiến thức học rèn luyện theo kịp chương trình, kiến thức học Nghiên cứu tiến hành hai nhóm tương đương hai lớp 3A 3B, trường Tiểu học Cam Đường (8 học sinh yếu lớp 3A nhóm thực nghiệm, học sinh yếu lớp 3B nhóm đối chứng) Tơi thực hiện tác động đối với lớp 3A từ tuần thứ 27 đến hết tuần 29, năm học 2013 - 2014 Qua nghiên cứu thu thập số liệu, kết độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu GIỚI THIỆU 2.1 Hiện trạng: Chất lượng học tập mơn Tốn học sinh lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai chưa cao Qua kết cuối học kỳ I cho thấy đa số học sinh lớp xếp loại trung bình – yếu Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức học lớp dưới, tiếp thu kiến thức cung cấp chậm, chưa vận dụng kiến thức vào việc giải tập có liên quan Tơi đã xác định được mợt số nguyên khiến cho ti lệ học sinh yếu kém ở lớp 3A chiếm tỉ lệ cao là: - Các kế hoạch khắc phục học sinh yếu, chưa tìm biện pháp hữu hiệu nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu môn học SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A - Gia đình học sinh cịn khó khăn, trình độ dân trí khơng đồng đều, quan tâm đến học tập em - Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập mơn Tốn 2.2 Giải pháp thay thế: - Qua trạng trên, định chọn giải pháp “Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A” nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu, lớp 3A - Giáo viên Giáo sinh biên soạn tài liệu ôn tập kiến thức bản, trọng tâm mà học sinh học kiến thức học học kì I đầu kỳ II năm lớp Qua đề tập vừa sức với trình độ giúp em rèn luyện củng cố lại kiến thức bị hỏng, tập rèn luyện vừa sức với trình độ nhóm học sinh này, giúp em theo kịp chương trình kiến thức học Bên cạnh đó, hàng tuần giáo viên Giáo sinh xếp thời gian phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu, ghi lại kết rèn luyện qua hàng tuần học sinh Kết hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh có học sinh yếu để nhắc nhở việc học tập nhà em, vận đông học sinh học đều, yêu cầu phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học em 2.3 Vấn đề nghiên cứu: Tổ chức ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức qua buổi học phụ đạo, kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh có làm giảm số lượng học sinh yếu học tập môn tốn lớp 3A hay khơng? 2.4 Giả thuyết nghiên cứu: Có, Việc tổ chức học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mới, kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh sẽ SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A giảm số lượng học sinh yếu nâng cao chất lượng học tập mơn tốn lớp 3A PHƯƠNG PHÁP: 3.1 Khách thể nghiên cứu: *Giáo sinh: Phạm Đức Huynh – Sinh viên lớp CĐ12TH thực tập giảng dạy lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường thực việc nghiên cứu *Học sinh: học sinh yếu, lớp 3A (Nhóm thực nghiệm) học sinh yếu, lớp 3B (Nhóm đối chứng) Bảng 1: Mợt sớ đặc điểm học sinh yếu của hai lớp 3A và 3B Thành tích học tập học kỳ I Giới tính Dân tộc Lớp Yếu 3A SL % 62.5 75 Kém SL % 37.5 Nam SL % 75 thiểu số SL % Nữ SL % 25 50 37.5 62.5 (n=8) 3B 25 62.5 (n=8) *Bảng số liệu cho thấy : -Kết quả học tập của số HS yếu kém lớp 3A và 3B tương đối đều +Tỷ lệ HS xếp loại yếu của lớp 3A là 62.5%, lớp 3B là 75% +Tỷ lệ HS xếp loại kém của lớp 3A là 37.5%, lớp 3B là 25% -Tỷ lệ HS Nam và Nữ tương đối đều +Tỷ lệ Nam lớp 3A là 75%,lớp 3B là 62.5% +Tỷ lệ Nữ lớp 3A là 25%, lớp 3B là 37.5% -Số HS yếu kém là dân tộc thiểu số của lớp tương đối đều +Tỷ lệ HS dân tộc yếu kém lớp 3A là 50%, lớp 3B là 62.5% SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A -Từ sớ liệu cho thấy số HS yếu kém của lớp có sự tương đương về nhiều mặt -HS yếu kém cả lớp đều có điều kiện học tập -Với sự tìm hiểu thực tế và bảng số liệu đã lựa chọn HS yếu kém của lớp 3A là nhóm thực nghiệm và HS yếu kém của lớp 3B là nhóm đối chứng 3.2 Thiết kế: Tôi dùng Thiết kế kiểm tra trước sau tác động với học sinh yếu, phân chia theo hai lớp 3A 3B, trường Tiểu học Cam Đường Bảng thiết kế nghiên cứu: Nhó Kiểm tra trước tác động Tác động m N1 O1 N2 O2 Kiểm tra sau tác động Dạy tiết học phụ đạo Khơng tác đợng O3 O4 N1: Nhóm thực nghiệm (học sinh yếu, lớp 3A) N2: Nhóm đối chứng (học sinh yếu, lớp 3B) Tôi vào kết mơn Tốn cuối học kỳ I lớp 3A 3B hội đồng nhà trường đề chọn nhóm ngẫu nhiên học sinh yếu lớp 3A (nhóm thực nghiệm) học sinh yếu lớp 3B (nhóm đối chứng) ngang Tôi thực tác động cách tổ chức buổi phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức học , kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh nhóm thực nghiệm lớp 3A Qua tác động giải pháp thay 03 tuần, tiến hành kiểm tra sau tác động học sinh yếu lớp 3A nhóm thực nghiệm kết điểm SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A trung bình học kỳ II mơn Tốn lớp 3A năm học 2013 - 2014 Sau đó, tơi dùng phép kiểm chứng T-test để phân tích liệu Bảng Kiểm chứng để xác định nhóm tương đương Đối chứng Thực nghiệm TBC 1.54 1.55 p 0.98 p = 0,98 > 0,05, từ kết luận chênh lệch điểm số trung bình hai nhóm thực nghiệm đối chứng khơng có ý nghĩa, hai nhóm coi tương đương 3.3 Quy trình nghiên cứu: Tơi giáo viên chủ nhiệm biên soạn đề cương ôn tập lại kiến thức học kiến thức học cho học sinh tự ôn tập với hướng dẫn qua buổi học phụ đạo có giám sát, theo dõi gia đình học sinh thời gian học tập nhà Hàng tuần , kiểm tra việc học nhà nhóm nghiên cứu để nắm tình hình học tập nhà em, sau rút kinh nghiệm đề giải pháp giáo dục học sinh tuần Quy trình chuẩn bị đề cương có kèm theo tập củng cố rèn luyện cho học sinh Tôi thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh yếu lớp học để ghi lại tiến em Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo thời khoá biểu, lịch báo giảng, kế hoạch năm học kế hoạch học phụ đạo khắc phục học sinh yếu môn vào buổi chiều với lớp 3A.(nhóm thực nghiệm) -Lớp đối chứng 3B: HS được học bình thường theo lịch của nhà trường SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A Tiến hành thực nghiệm Thời gian Địa điểm(Trường Tiết học theo ngày Nội dung TH Cam Đường) Chiều 24/3/2014 Lớp 3A tiết Sử dụng tác động Chiều 27/3/2014 Lớp 3A tiết Sử dụng tác động Chiều 31/3/2014 Lớp 3A tiết Sử dụng tác động Chiều 03/4/2014 Lớp 3A tiết Sử dụng tác động 3.4 Đo lường: Sau tiến hành kiểm tra sau tác động kết học tập nhóm thực nghiệm qua đề kiểm tra học kỳ II tính kết điểm trung bình mơn tốn học kì II lớp 3A Đề kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn tốn học sinh giáo viên tổ lớp đề kiểm tra khách quan với tác động thực nghiệm tơi Sau có kết kiểm tra học kỳ II mơn Tốn lớp 3A 3B giáo viên tổ lớp tiến hành chấm theo đáp án cho sẵn tổ thống kê kết sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng Đợ tin cậy của kết quả được kiểm chứng bằng cách chia đôi dữ liệu: Tính độ tin cậy Spearman-Brownrsb=2*rhh/(1+rhh) PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A 4.1 Trình kết quả: Bảng so sánh điểm trung bình sau tác động: Đối chứng Thực nghiệm Điểm trung bình 1,55 5,48 Độ lệch chuẩn 1,35 0,94 Giá trị p T-test 0,0109 Mức đợ ảnh hưởng 0.87 4.2 Phân tích liệu: - Kết kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình nhóm thực nghiệm 5,48 cao nhiều so với điểm trung bình kiểm tra trước tác động 1,55 Điều chứng tỏ chất lượng học tập mơn Tốn học sinh lớp 3A nâng lên đáng kể - Độ chênh lệch chuẩn kiểm tra sau tác động nhóm thực nghiệm 0,9377 < điều cho thấy mức độ chênh lệch có ý nghĩa - Độ chênh lệch điểm trung bình T-test cho kết p=0,0109 < 0,05 cho thấy chênh lệch điểm khảo sát trung bình trước sau tác động có ý nghĩa, tức chênh lệch điểm trung bình khảo sát trước sau tác động không xảy ngẫu nhiên mà tác động giải pháp thay mang lại hiệu - Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 5.48 − 4.55 = 0.87 sánh với 1.35 bảng tiêu chí Cohen cho thấy mức độ ảnh hưởng giải pháp khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A nhóm thực nghiệm lớn SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, môn Tốn lớp 3A Hình Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động sau tác động nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng 4.3 Bàn luận: - Đề tài đã hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu để tìm câu trả lời cho vấn đề nghiên cứu đặt đề tài: Tổ chức ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức qua buổi học phụ đạo, kết hợp với việc theo dõi học tập gia đình học sinh có làm giảm số lượng học sinh yếu học tập mơn tốn lớp 3A hay khơng? - Kết quả nghiên cứu đã khẳng định: Tỷ lệ HS yếu kém của lớp 3A đã giảm , kết quả kiếm tra giữa học kì II cao so với số HS của lớp 3B,cho nên chúng ta chấp nhận giả thuyết nghiên cứu Nghiên cứu giúp khắc phục học sinh yếu qua việc tổ chức buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mơn Tốn lớp 3A thuộc trường Tiểu học Cam Đường thành phố Lào Cai, SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A thời gian nghiên cứu ngắn nên chưa đánh giá cách hồn tồn xác tiến học sinh, dẫn đến tiến sau lại x́ng tình trạng ban đầu khơng kiểm sốt thời gian buổi học phụ đạo ôn tập rèn luyện học sinh Hơn giáo viên cần phải biên soạn kiến thức củng cố rèn luyện phù hợp với tiến học sinh biết cách kết hợp với gian đình học sinh cách phù hợp KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 5.1 Kết luận : -Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là đánh giá, so sánh sự lĩnh hội kiến thức để làm giảm số HS yếu kém lớp 3A thông qua việc tổ chức các buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến mới môn toán lớp 3A Việc khắc phục học sinh yếu qua việc tổ chức buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức mơn Tốn lớp 3A trường Tiểu học Cam Đường làm cho kết học tập mơn tốn nâng lên, số lượng học sinh yếu giảm đáng kể Học sinh tự tin học tập, thêm yêu thích mơn học ngày thân thiện với trường, lớp Kết quả nghiên cứu tác động đã chứng minh cho giả thuyết khoa học đặt đề tài 5.2 Khuyến nghị - Có thể đưa giải pháp khắc phục học sinh yếu qua việc tổ chức buổi học phụ đạo ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Toán lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO - Mạng Internet, giaoandientu.com.vn - Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng dự án Việt Bỉ Bộ GD&ĐT SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A - Sách giáo khoa Toán lớp 1,2 lớp – Nhà xuất giáo dục – Bộ GD&ĐT BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG Nhóm thực nghiệm (8 học sinh yếu,kém lớp 3A) Stt KT trước tác động KT sau tác động 2.3 4.3 1.5 4.9 2.5 6.1 2.8 3.3 4.5 Nhóm đối chứng (8 học sinh yếu lớp 3B) Stt KT trước tác động 1 3.5 3.8 KT sau tác động 4.4 3.7 4.2 5.3 3.9 3.9 THẾT KẾT MỘT SỐ BÀI GIẢNG PHỤ ĐẠO MÔN TOÁN LỚP SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 10 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A Tuần 27 Tốn: Ơn nhân số có bốn chữ số với số có chữ số I Mục tiêu: - Củng cố kĩ thực phép nhân số có bốn chữ số vơi số có chữ số (có nhớ hai lần không liền nhau) -Củng cố giải tốn có lời văn hai phép tính SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 11 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh khởiĐề tài: Lý thuyết để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A động: Học phụ đạo GV mời BHT lên điều hành GV theo dõi Nhận xét Yếu cầu bạn nhắc lại kiến thức nhân số có bốn chữ số với số có chữ số - đến bạn nhắc lại Muốn nhân số có bốn chữ số với số co chữ số ta nhân từ phải sang trái, viết kết tinh theo hang ngang - Lượt nhân có kêt lớn 10 “ phần nhớ” cộng sang kết phép nhân hàng Luyện tập *Dạng 1: Đặt tính tính -BT1: Đặt tính tính GV yêu cầu học sinh nêu yêu cầu GV mời HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào nháp GV quan sát giúp đỡ HS - Nhận xét chữa - HS nêu yêu cầu đề bài: Đặt tính tính - HS làm cá nhân HS lên bảng đặt tính tính a, 1264 × b, 2452 c , 3986 × × 3729 9808 7972 - Cả lớp nhận xét * Dạng 2: Tìm X - BT2: Tìm số bị chia GV yêu cầu HS nêu yêu cầu đề Gv hướng dân HS làm - Gọi HS lên bảng làm GV quan sát giúp đỡ HS HS nêu yêu cầu đề - HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp a x : = 1527 x = 1527 × x = 4581 b x : = 1823 x = 1823× x = 7292 SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH HS nhận xét Lào Cai - Trường CĐSP 12 - Nhận xét chữa Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG Trường TH Cam Đường - TP Lào Cai ……………………………… Lớp:……3………………………… Họ tên:……………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn TỐN (Thời gian 40 phút) Đề bài Bài 1) (2 điểm) Đặt tính tính: SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 13 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A 326 × 230 × 621 : 872 : …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………………………………… Bài 2) (2điểm) Tính giá trị biểu thức: a) (639 – 453) : b) 72 : (82 : 2) …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………… Bài 3) (2điểm) Tìm X a/ × x = 648 b/ x × = 35 + 21 …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… ……………………….………………………………… Bài 4) (2 điểm) Nửa chu vi hình chữ nhật 86cm, chiều dài 58cm Tính chiều rộng hình chữ nhật đó? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………… …………………………………………………………………………………… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 14 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A ……………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 5) (2 điểm) Trong vườn có 48 ăn quả, số xồi Cây chanh có 25 Cịn lại chanh Hỏi vườn có chanh? Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………… …………………………………………………………………………………… ……… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 15 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn TỐN (Thời gian 40 phút) Bài 1) (2đ) Đặt tính tính: - Mỗi phép tính đạt 0,5 điểm a) 978 b) 460 c) 69 d) 109 Bài 2) (2đ) Tính giá trị biểu thức: - Mỗi phép tính đạt điểm Bài 3) (2đ) Tìm X - Mỗi phép tính đạt điểm a) 62 b) 18 a) x = 324 b) X = 56 X = 56 : X=8 Bài 4) (2đ) Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 86 – 58 = 28 (m) Đáp số: 28m Bài 5) (2đ) Bài giải Số xoài có là: 48 : = (cây xồi) Số chanh vườn có là: 48 – (8 +25) = 15 (cây chanh) Đáp số: 15 chanh SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 16 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A 10 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIẾM TRA SAU TÁC ĐỘNG Trường TH Cam Đường - TP Lào Cai ……………………………… Lớp:……3………………………… Họ tên:……………………………… KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn TỐN (Thời gian 40 phút) Đề bài: I Phần trắc nhiệm ( điểm) Câu 1: ( điểm ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng a Số 8038 đọc là: A- Tám nghìn ba mươi tám B- Tám trăm ba mươi tám C- Tám nghìn không trăm ba mươi tám b Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là A 9990 B 9900 C 9090 D 9009 c Trong các số: 1205 ; 7852 ; 999 ; 8152, số lớn nhất là: A 1205 B 7852 C 999 D 8152 d Biểu thức 180 : x có giá trị là : A 12 B 30 C 120 D Câu 2: ( điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lòi đúng a Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? A giờ phút B giờ kém 18 phút C giờ 18phút D giờ 82 phút b Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng , cuốn vở có giá? A 2400 đồng B 4800 đồng C 3600 đồng D: 5000 đồng Câu : ( điểm ) Quan sát hình vẽ sau rồi điền chữ hoặc số thich hợp vào chỗ trống A H 9cm B 9cm Điểm H được gọi là:………………………của đoạn thẳng AB Đoạn AB có độ dài là:…………………… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 17 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A II Phần tự luận ( điểm) Câu 4: ( điểm) Đặt tính rồi tính a) 5735 + 2348 b) 9582 - 4667 c) 1710 x d) 6966 : Câu : ( điểm) Tìm X? 2548 + x = 5033 ; 1022 : x = Câu : ( diểm) Có ôtô chở nhau, chở được tổng số 1356 bao gạo Hỏi xe ôtô thế thì chở được bao gạo ? Bài giải: SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 18 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A Câu : ( điểm) Tuổi bố,mẹ và Lan cộng lại là 78 tuổi Tổng số tuổi bố và mẹ là 69, tổng số tuổi mẹ và Lan là 42 Hỏi tuổi người? Bài giải: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 19 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A HƯỚNG DÂN CHẤM ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013 – 2014 Mơn TỐN (Thời gian 40 phút) I Phần trắc nhiệm ( điểm) Câu 1: (1điểm) Đúng mỗi phần được 0,25đ a C- Tám nghìn không trăm ba mươi tám b C 9090 c D 8152 d C 120 Câu 2: (1điểm) Đúng mỗi phần được 0,5đ a B giờ kém 18 phút b B 4800 đồng Câu : (1điểm) Đúng mỗi phần được 0,5đ Điểm H được gọi là: Trung điểm của đoạn thẳng AB Đoạn AB có độ dài là: 18cm II Phần tự luận ( điểm) Câu 4: (2điểm) Đặt tính rồi tính: Đúng mỗi phần được 0,5đ a) 5735 + 2348 =8083 b) 9582 - 4667= 4915 c) 1710 x = 8750 d) 6966 : = 1161 Câu 5: (2điểm) Tìm x? 2548 + x = 5033; 1022 : x = X = 5033 – 2548 = 2485 X = x 1022 = 7154 Câu 6: (2điểm) ôtô chở được số bao gạo là: 0,25đ 1356 : = 452 (bao) 0,5đ ôtô chở được số bao gạo là: 0,25đ 452 x = 2260 (bao) 0,5đ Đáp số: 2260 bao gạo 0,5đ Câu 7: (1điểm) Tuổi của Lan là: 78 – 69 = (tuổi) Tuối của Mẹ là: 42 – = 33 (tuổi) Tuổi của Bố là: 69 – 33 = 36 (tuổi) (Chú ý: Học sinh có cách giả khác phù hợp vẫn cho điểm) SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 20 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A 11 MỤC LỤC CỦA ĐỀ TÀI MỤC LỤC STT Nội dung Trang 1.Tóm tắt đề tài 2.Giới thiệu 2.1 Hiện trạng 2.2 Giải pháp thay 2.3 Vấn đề nghiên cứu 2.4 Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Thiết kế nghiên cứu 10 3.3 Quy trình nghiên cứu 11 3.4 Đo lường thu thập liệu 12 Phân tích liệu kết 13 4.1 Trình bày kết 14 4.2 Phân tích liệu 15 4.3 Bàn luận 16 Kết luận khuyến nghị 17 5.1 Kết luận 18 5.2 Khuyến nghị 19 Tài liệu tham khảo 20 Bảng tổng hợp kết quả khảo sát 10 21 8.Một số bài giảng phụ đạo 11 22 Đề và đáp án kiểm tra trước tác động 14 SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 21 Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A 23 10 Đề và đáp án kiểm tra sau tác động 17 24 11 Mục lục 21 SV : Phạm Đức Huynh -Lớp CĐ12TH - Trường CĐSP Lào Cai 22 ... pháp ? ?Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A” nhằm giảm số lượng tỉ lệ học sinh yếu, lớp 3A - Giáo viên Giáo sinh biên soạn tài liệu ôn tập kiến thức bản, trọng tâm mà học sinh học. .. tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu, mơn Tốn lớp 3A - Gia đình học sinh cịn khó khăn, trình độ dân trí khơng đồng đều, quan tâm đến học tập em - Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập... sinh yếu, lớp 3A) N2: Nhóm đối chứng (học sinh yếu, lớp 3B) Tôi vào kết mơn Tốn cuối học kỳ I lớp 3A 3B hội đồng nhà trường đề chọn nhóm ngẫu nhiên học sinh yếu lớp 3A (nhóm thực nghiệm) học sinh

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan