0

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8

3 413 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:05

TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MÔN:CÔNG NGHỆ 11 THỜI GIAN: 45 PHÚT I.Mục tiêu: Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Chương V: Đại cương về động cơ đốt trong - Trình bày được nguyên lí hoạt động của động cơ đốt trong Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm :1 10% Số câu:1 Số điểm :1 10% Hệ thống điện quốc gia Biết được các cấp điện áp của lưới điện việt nam do nhà nước qui định. Vẽ được sơ đồ lưới điện quốc gia trong thực tế. Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:0,5 Số điểm :1đ 10% Số câu:0,5 Số điểm :1,5 15% Số câu:1 Số điểm : 2,5đ 25% Mạch điện xoay chiều ba pha Biết được khái niệm cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha Vẽ được cách nối dây trong mạch điện ba pha theo yêu cầu Giải được một số bài toán cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu:0,5 Số điểm :2,5 25% Số câu:1 Số điểm : 1,5 15% Số câu:0,5 Số điểm :2,5 25% Số câu:2 Số điểm : 6,5 65% Tổng Số câu:1 Số Số câu:1,5 Số câu:0,5 Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số điểm :3,5đ 35% câu:0,5 Số điểm : 1,5đ 15% Số điểm :3,5đ 35% Số điểm :1,5đ 15% TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MÔN:CÔNG NGHỆ THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ Và Tên HS: . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . Môn công nghệ lớp 11 Thời gian: 45 phút Câu 1 : Trình bày nhiệm vụ và phân loại của cơ cấu phân phối khí. 2đ Câu 2 : Nguyên lí làm việc của động cơ điêzen 4 kì ? động cơ xăng 4 kì có gì khác so với động điêzen 4 kì ?4đ Câu 3 : : Nêu các phương pháp khởi động động cơ. Hãy kể tên một số loại hệ thống khởi động trên những động cơ mà em biết. 1,5đ Câu 4: Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực trên ôtô.2,5đ TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MÔN:CÔNG NGHỆ Câu Đáp án Điểm Câu 1 a) *Nhiệm vụ: Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài . *Phân loại: - Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. - Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp: 1đ 1đ Câu 2 Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì tương tự như nguyên lí làm việc của đông cơ Diezen 4 kì, nhưng khác 2 điểm: - Kì nạp: Khí nạp vào động cơ Diezen là không khí còn của động cơ xăng là hỗn hợp xăng – không khí do bộ chế hoà khí tạo ra. 1đ 1đ Cuối kì nén: không phải nhiên liệu được phun vào buồng cháy mà là buzi bật tia lửa điện châm cháy hỗn hợp xăng – không khí. 2đ Câu 3 +Khởi động bằng tay. - Dùng tay quay. - Dùng bàn đạp. - Dùng dây. * Sử dụng cho động cơ có công suất nhỏ. * Không an toàn cho người vận hành. +Khởi động bằng động cơ điện. * Sử dụng cho động cơ nhỏ, vừa. * Dễ khởi động, an toàn cho người sử dụng. +Khởi động bằng động cơ xăng phụ. * Dùng cho động cơ điêzen có công suất trung bình và lớn. * Dễ khởi động, an toàn cho người sử dụng. +Khởi động bằng khí nén. - Dùng khí nén đưa vào xilanh để làm quay trục khuỷu. * Dùng cho động có công suất trung bình và lớn. 0,5đ 0.5đ 0.5đ Câu 4 a)Sơ đồ cấu tạo Nguyên lí làm việc: Khi động cơ làm việc nếu li hợp đóng , momen quay sẽ được truyền từ động cơ qua hộp số, truyền lực các đăng. truyền lực chính và bộ vi sqai tới bánh xe chủ động làm xe chuyển động 1đ 1,5đ Động cơ Li hợp, Truyền lực Truyền lực chính và vi Bánh xe . BÌNH BẮC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MÔN:CÔNG NGHỆ THỜI GIAN: 45 PHÚT Họ Và Tên HS: . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . Môn công nghệ lớp 11 Thời gian: 45 phút Câu 1 : Trình bày nhiệm. thống truyền lực trên ôtô.2,5đ TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MÔN:CÔNG NGHỆ Câu Đáp án Điểm Câu 1 a) *Nhiệm vụ: Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng. TRƯỜNG THPT VÌNH BÌNH BẮC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỔ: LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ MÔN:CÔNG NGHỆ 11 THỜI GIAN: 45 PHÚT I.Mục tiêu: Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8, Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 8,