0

Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5

49 2,197 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 18:03

Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa PHẦN MỘT: VẼ KỸ THUẬT CHƯƠNG I: VẼ KỸ THUẬT BÀI 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT Tiết 1 Năm học: 2012 - 2013 Ngày soạn: 20 tháng 08 năm 2012 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này HS phải đạt được: 1. Kiến thức - Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật. 2. Kỹ năng - Biết một số bản vẽ kỹ thuật, cụ thể: tiêu chuẩn khổ giấy, nét vẽ. 3. Thái độ - Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật. II. Chuẩn bị bài dạy 1. Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu nội dung bài 1 SGK. - Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) về trình bày bản vẽ kỹ thuật. - Xem lại bài 2 sách Công nghệ 8. - Tranh vẽ phóng to hình 1.3; 1.4; 1.5 SGK, bộ thước vẽ kĩ thuật. 2. Chuẩn bị của học sinh - Đọc trước nội dung bài 1 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm. - Bộ thước vẽ kỹ thuật. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong của học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ - Không kiểm tra bài cũ. 3. Nội dung bài mới Đặt vấn đề: Ở lớp 8 các em đã biết một số các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ. Để hiểu rõ hơn các tiêu chuẩn Việt Nam về bản vẽ kĩ thuật, ta nghiên cứu bài 1. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật. - GV nhắc lại về vai trò ý nghĩa của bản vẽ kĩ thuật. - GV đặt câu hỏi: Tại sao bản vẽ kĩ thuật phải được xây dựng theo những quy tắc thống nhất? - GV giới thiệu vắn tắt về tiêu - HS lắng nghe và ghi chép - Vì bản vẽ kỹ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng cho kt. - Biết TCVN và ISO Ý nghĩa của tiêu chuẩn BVKT Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 1 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa chuẩn việt nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) về BVKT. về BVKT - HS nghe và nắm bắt nội dung. Hoạt động 2: Tìm hiểu về khổ giấy - GV: Trong thực tế cuộc sống các em đã gặp các loại khổ giấy nào? Các loại khổ giấy A 0 , A 1 ,A 2 ,A 3 ,A 4 . - GV: Việc qui định khổ giấy có liên quan gì đến thiết bị sản xuất và in ấn? Quy định khổ giấy để thống nhất quản lí và tiết kiệm trong sản xuất. - GV cho HS quan sát hình 1.1 SGK và đặt câu hỏi: Cách chia các khổ giấy A 1 , A 2 , A 3 , A 4 từ khổ giấy A 0 như thế nào? Kích thước ra sao? Chia đôi chiều dài. 7285:2003. Tỉ lệ cạnh dài với cạnh ngắn của khổ giấy chính là 2 . GV yêu cầu HS quan sát hình 1.2 và nêu cách vẽ khung bản vẽ và khung tên? (khung tên được vẽ ở đâu) - HS: Vận dụng kiến thức thực tế trả lời. - HS trả lời dựa vào suy nghĩ của mình. - HS quan sát tranh và phân tích, tính toán trả lời. - HS quan sát hình 1.2 và nêu cách vẽ khung bản vẽ và khung tên. I. Khổ giấy Khổ giấy TCVN 7258: 2003 (ISO 5457: 1999) A 0 : 1189 x 841 (mm) A 1 : 841 x 594 (mm) A 2 : 594 x 420 (mm) A 3 : 420 x 297 (mm) A 4 : 297 x 210 (mm) - Giới thiệu hình 1.1 - Mỗi bản vẽ đều có khung vẽ và khung tên. Hoạt động 3: Tìm hiểu tỉ lệ GV đặt các câu hỏi: - Thế nào là tỉ lệ bản vẽ? - Các loại tỉ lệ? - Cho ví dụ minh hoạ về các loại tỉ lệ đó? - HS ứng dụng kiến thức đã được học ở bản đồ địa lí, đồ thị trong toán học để giải quyết các câu hỏi. II. Tỉ lệ Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được được trên hình biểu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó. - Tỉ lệ 1:1 là tỉ lệ nguyên hình. - Tỉ lệ 1 : x là tỉ lệ thu nhỏ. - Tỉ lệ x : 1 là tỉ lệ phóng to. Hoạt động 4: Tìm hiểu nét vẽ GV yêu cầu HS xem bảng 1.2 và hình 1.3 SGK rồi trả lời các câu hỏi: - Các nét liền đậm, liền mảnh, biểu diễn các đường gì của vật - HS đọc SGK nghiên cứu để trả lời các câu hỏi. III. Nét vẽ 1. Các loại nét vẽ Bảng 1.2 SGK 2. Chiều rộng nét vẽ 0,13; 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 2 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa thể? - Hình dạng như thế nào? - Đặt câu hỏi tương tự với nét đứt, nét chấm gạch mảnh, nét lượn sóng. GV kết luận: Các nét này được quy định theo TCVN. - GV: Việc quy định chiều rộng nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ? - HS nghe và tự nhận xét câu trả lời. - Để thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ. 1,4; và 2mm.Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0,5 mm và nét mảnh bằng 0,25 mm. Hoạt động 5: Tìm hiểu chữ viết - GV: Trên bản vẽ kĩ thuật, ngoài các hình vẽ còn có phần chữ để ghi các kích thước, ghi kí hiệu và các chú thích cần thiết khác. Chữ viết cần có yêu cầu gì? HS quan sát hình 1.4 và nêu nhận xét về kiểu dáng, cấu tạo, kích thước của phần chữ. IV. Chữ viết 1. Khổ chữ - Khổ chữ (h) là giá trị được xác định bằng chiều cao của chữ hoa tính bằng mm. Có các khổ chữ: 1,8; 2,5; 14; 20mm. - Chiều rộng (d) của nét chữ thường lấy bằng 1/10h. 2. Kiểu chữ Thường dùng kiểu chữ đứng (hình 1.4 SGK). Hoạt động 6: Tìm hiểu cách ghi kích thước. Hỏi: Đường kích thước vẽ bằng nẽt vẽ gì? - Bằng nét vẽ mảnh GV: Hướng dẫn cách vẽ Hỏi: Đường gióng được vẽ bằng nét gì? - Nét liền mảnh GV: Hướng dẫn cách vẽ Hỏi: THeo em con số chỉ kích thước là chỉ số đo chiều dài trên hình vẽ hay trên vật thật? - Vật thật Hỏi: Theo em thì φ là ký hiệu chỉ chiều dài nào? - Chỉ đường kính HS: Vận dụng các loại nét vẽ vừa tìm hiểu để trả lời. HS: Dựa vào các loại nét vẽ để trả lời HS: Suy nghĩ trả lời HS: Vận dụng kiến thức các môn đã học trả lời. V. Ghi kích thước: 1. Đường kích thước: Vẽ bằng nét liền mảnh, song song với phần tử được ghi kích thước (hình 1.5). 2. Đường gióng kích thước: Vẽ bằng nét liền mảnh, thường kẻ vuông góc với đường kích thước, vượt quá đường kích thước một đoạn ngắn. 3. Chữ số kích thước: Chỉ trị số kích thước thực (khoảng 6 lần chiều rộng nét). 4. Kí hiệu: Φ, R. Hoạt động 7: Tổng kết, đánh giá. GV yêu cầu HS làm bài 1.8. GV đặt các câu hỏi: - Vì sao bản vẽ kĩ thuật phải được lập theo các tiêu chuẩn? - Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật bao gồm những tiêu chuẩn nào? Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 3 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa GV giao nhiệm vụ vho HS: - Trả lời các câu hỏi SGK. - Làm bài tập 1, 2 trang 10 SGK. - Đọc trước bài 2 và xem lại phương pháp hình chiếu vuông góc ở SGK công nghệ 8. ********************************** BÀI 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Tiết 2 Năm học: 2012 - 2013 Ngày soạn: 27 tháng 08 năm 2012 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này HS phải đạt được: 1. Kiến thức - Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc. - Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ. 2. Kỹ năng - Hiểu và đọc được hình chiếu vuông góc của các vật thể đơn giản. 3. Thái độ - Tầm quan trọng của hình chiếu vuông góc trong thực tế cuộc sống. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc. II. Chuẩn bị bài dạy 1. Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu nội dung bài 2 SGK. - Tranh vẽ phóng to hình 2.1, 2.2 SGK. - Vật mẫu hình 2.1 trang 11 SGK và mô hình ba mặt phẳng hình chiếu. Bộ thước vẽ kỹ thuật. - Đọc các tài liệu liên quan đến bài giảng. 2. Chuẩn bị của học sinh - Đọc trước nội dung bài 2 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm. - Bộ thước vẽ kỹ thuật. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong của học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu cách chia các khổ giấy A 1 , A 2 , A 3 , A 4 từ khổ A 0 ? Câu 2: Tỷ lệ là gì? Có mấy loại tỷ lệ ? Lấy dẫn chứng minh họa các loại tỷ lệ? 3. Nội dung bài mới Đặt vấn đề: Ở lớp 8 các em đã được biết khái niệm hình chiếu, các mặt phẳng hình chiếu và vị trí các hình chiếu trên bản vẽ. Để hiểu rõ hơn về nội dung phương pháp hình chiếu vuông góc (phương pháp chiếu góc thứ nhất và thứ ba) ta nghiên cứu bài 2. Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 4 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về phương pháp chiếu góc thứ nhất Trong phần kỹ thuật Công nghệ 8, HS đã học một số nội dung cơ bản của phương pháp các hình chiếu vuông góc, vì vậy GV đặt câu hỏi để học sinh nhớ lại kiến thức. - Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, và hình chiếu cạnh (Hình 2.1 trang 11 - SGK). - Sau khi chiếu, mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh được mở ra như thế nào? - Trên bản vẽ, các hình chiếu được bố trí như thế nào? (hình 2.2 trang 12 - SGK). - HS lắng nghe và ghi chép. - Vật thể chiếu được đặt trong một góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. - Mặt phẳng chiếu bằng mở xuống dưới, mặt phẳng chiếu cạnh mở sang phải để các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ. - Hình chiếu bằng được đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh được dặt bên phải hình chiếu đứng I. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT Vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng chiếu. - Vật thể chiếu được đặt trong một góc tạo thành bởi các mặt phẳng hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng đôi một. - Mặt phẳng chiếu bằng mở xuống dưới, mặt phẳng chiếu cạnh mở sang phải để các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng chiếu đứng là mặt phẳng bản vẽ. - Hình chiếu bằng được đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh được dặt bên phải hình chiếu đứng. Hoạt động 3 : Củng cố, tổng kết, đnh gi - Cho hs trả lời câu hỏi trong sgk để củng cố bài. - Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể? - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà học bài cũ, làm bài tập và trả lời các câu hỏi trong SGK, đọc trước bài số 3, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để làm bài thựchành vào giờ học sau. BÀI 3: THỰC HÀNH VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN Tiết 3 Năm học: 2012 - 2013 Ngày soạn: 02 tháng 09 năm 2012 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này HS phải đạt được: 1. Kiến thức Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 5 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa - Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc. - Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ. 2. Kỹ năng - Vẽ được 3 hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể đơn giản từ hình 3 chiều hoặc vật mẫu. - Ghi kích thước của vật thể, bố trí hợp lý và đúng tiêu chuẩn các kích thước - Biết cách trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật 3. Thái độ - Tầm quan trọng của hình chiếu vuông góc trong thực tế cuộc sống. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc. - Có ý thức trong việc trình bày một bản vẽ kĩ thuật để biểu diễn vật thể. II. Chuẩn bị bài dạy 1. Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu kĩ nội dung bài 3 SGK. - Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) về trình bày bản vẽ kỹ thuật. - HS: đọc trước nội dung bài 3 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm, bộ thước vẽ kĩ thuật. - Tranh vẽ phóng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, bộ thước vẽ kĩ thuật. 2. Chuẩn bị của học sinh - Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật, bút chì cứng, bút chì mềm và tẩy… - Giấy vẽ khổ A4, giấy kẻ ô hoạc kẻ li. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong của học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Trình bày nội dung phương pháp chiếu góc thứ nhất? Câu 2: Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể 3. Nội dung bài mới Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào biểu diễn một vật thể bằng phương pháp hình chiếu vuông góc. Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn một vật thể cụ thể bằng phương pháp này. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu bài - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS cho bài thự hành. - GV treo tranh vẽ hình giá chữ L lên bảng để giới thiệu và yêu cầu HS lập bản vẽ kỹ thuật trên khổ giấy A 4 của giá chưc L - HS đặt các dụng cụ vật liệu mà GV đã yêu cầu chuẩn bị trước ở nhà. - HS quan sát lắng nghe và làm theo yêu cầu của GV. I. Chuẩn bị (SGK) II. Nội dung thực hành - Lập bản vẽ kỹ thuật trên khổ giấy A 4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của giá chữ L Hoạt động 2: Tổ chức thực hành Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 6 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa - Quan sát vật thể em thấy vật thể có hình dạng như thế nào? - Các em chọn hướng chiếu như thế nào? - Chúng ta đẵ học mấy phương pháp chiếu, trong trường hợp này các em chọn phương pháp chiếu góc thứ mấy? - Trong PPCG1 vị trí các hình chiếu trên bản vẽ như thế nào? - Sau khi chọn PPCG1 và bố trí các hình chiếu thì ta làm gì? -GV: sau khi vẽ phác từng phần của vật thể ta tiến hành vẽ phác các phần rãnh, phần lỗ của vật thể. - GV: sau khi đẵ vẽ phác song ta tiến hành tẩy xoá các nét thừa, tô đậm các nét thấy, hoàn chỉnh các nét đứt và vẽ đường gióng và đường kích thước -Vật có dạng chữ L, phần đế nằm ngang có xẻ rãnh hình hộp chữ nhật, phần thẳng đứng có xẻ lỗ hình trụ. - HS suy nghĩ trả lời. - Chung ta đẵ học PPCG1 và PPCG3, trong bài này chúng ta chọn PPCG1. - HS dựa vào kiến thức bài 3 để trả lời. - Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh. - HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. - HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn của GV. Bước 1:Phân tích hình dạng vật thể, chọn hướng chiếu. Bước 2: Bố trí các hình chiếu. Bước 3: Vẽ phác từng phần của vật thể bằng nét mảnh. Bước 4: Tô đậm các nét thấy và dùng nét đứt để biểu diễn đường bao khuất và nét khuất. Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 7 Hướng chiếu cạnh Hướng chiếu chính Hướng chiếu bằng Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa Bước 5: Ghi kích thước. Bước 6: Kẻ khung bản vẽ, vẽ khung tên và hoàn thiện bản vẽ. Hoaït ñoäng 7: Củng cố tổng kết, đánh giá * GV nhận xét giờ thực hành: + Sự chuẩn bị của HS + Kĩ năng làm bài của HS + Thái độ học tập của HS - Nhắc HS về luyện tập các bài tập cuối bài để tiết sau tiếp tục thực hành. BÀI 3: THỰC HÀNH VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN Tiết 4 Năm học: 2012 - 2013 Ngày soạn: 09 tháng 09 năm 2012 I. Mục tiêu bài học Học xong bài này HS phải đạt được: 1. Kiến thức - Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc. - Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ. 2. Kỹ năng - Vẽ được 3 hình chiếu đứng, bằng, cạnh của vật thể đơn giản từ hình 3 chiều hoặc vật mẫu. Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 8 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa - Ghi kích thước của vật thể, bố trí hợp lý và đúng tiêu chuẩn các kích thước - Biết cách trình bày bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật 3. Thái độ - Tầm quan trọng của hình chiếu vuông góc trong thực tế cuộc sống. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc. - Có ý thức trong việc trình bày một bản vẽ kĩ thuật để biểu diễn vật thể. II. Chuẩn bị bài dạy 1. Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu kĩ nội dung bài 3 SGK. - Đọc các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tê (TCQT) về trình bày bản vẽ kỹ thuật. - HS: đọc trước nội dung bài 3 SGK, tìm hiểu các nội dung trọng tâm, bộ thước vẽ kĩ thuật. - Tranh vẽ phóng to hình 3.1; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7 SGK, bộ thước vẽ kĩ thuật. 2. Chuẩn bị của học sinh - Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật, bút chì cứng, bút chì mềm và tẩy… - Giấy vẽ khổ A 4 , giấy kẻ ô hoặc kẻ li. III. Tiến trình tổ chức dạy học 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số - Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong của học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Trình bày nội dung phương pháp chiếu góc thứ nhất? Câu 2: Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể 3. Nội dung bài mới Đặt vấn đề: Để giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào biểu diễn một vật thể bằng phương pháp hình chiếu vuông góc. Hôm nay chúng ta sẽ biểu diễn một vật thể cụ thể bằng phương pháp này. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm các để của bài 3 - Đưa mô hình vật thể giá chữ L. - Yêu cầu hs vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể. - Quan sát, hướng dẫn học sinh vẽ. - Giáo viên giao đề bài cho học sinh và nêu các yêu cầu của bài làm. - Giáo viên giải đáp các thắc mắc cho học sinh. - Quan sát vật thể. - Biễu diễn vật thể theo yêu cầu của giáo viên. - Học sinh nhận đề và làm bài theo yêu cầu và theo hướng dẫn của giáo viên. II / Thöïc haønh. Biểu diễn vật thể sau bằng phương pháp hình chiếu vuông góc. (Mô hình vật thể ) Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 9 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa Hoạt động 2: Củng cố, tổng kết đánh giá - GV nhận xét giờ thực hành: + Sự chuẩn bị của HS. + Kĩ năng làm bài của HS. + Tuyên dương những tập thể, cá nhân có ý thức tốt trong giơ thực hành và phê bình những tập thể, cá nhân không có ý thức tốt trong giờ thực hành. + GV thu bài về nhà chấm điểm. GIÁ CHỮ V TẤM TRƯỢT DỌC Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 10 [...].. .Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa ỐNG ĐỨNG TẤM TRƯỢT NGANG Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 11 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa GIÁ NGANG GIÁ VẤT NGHIÊNG Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 12 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa ********************************** BÀI 4: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT Tiết 5 Ngày soạn: 16 tháng 09 năm 2012 Năm học: 2012 - 2013... đánh giá GV nhận xét giờ thực hành: - Sự chuẩn bị của HS - Kĩ năng làm bài của HS - Thái độ học tập của HS GV thu bài để chấm điểm GV nhắc nhở các em về nhà đọc bài 7 : Hình chiếu phối cảnh Bài 1: Gá lỗ tròn Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 24 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa Bài 2: Gá mặt nghiêng Bài 3: Gá lỗ hình chữ nhật Bài 4: Gá có rãnh Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 25 Giáo án cơng nghệ 11 ... thích mơn kỹ thuật - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đồ dùng vẽ II Chuẩn bị bài dạy Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 19 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa 1 Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu bài thực hành và đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài thực hành, soạn giáo án lập kế hoach giảng dạy - Mơ hình ổ trục theo hình 6.3 sgk trang 33 - Đề bài : Bản vẽ hai hình chiếu của vật thể 2 Chuẩn bị của học sinh... thích mơn kỹ thuật - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đồ dùng vẽ II Chuẩn bị bài dạy 1 Chuẩn bị của giáo viên Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 23 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa - Nghiên cứu bài thực hành và đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài thực hành, soạn giáo án lập kế hoach giảng dạy - Mô hình ổ trục theo hình 6.3 sgk trang 33 - Đề bài : Bản vẽ hai hình chiếu của vật thể 2 Chuẩn bị của học sinh... trục đo trong biểu diễn vật thể II Chuẩn bị bài dạy 1 Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu kĩ nội dung bài 5 trang 27 SGK - Đọc các tài liệu có nội dung liên quan tới bài giảng, - Xem lại bài 4, 5, 6 sách cơng nghệ 8, soạn giáo án, lập kế hoạch giảng dạy - Tranh vẽ hình 5. 1 và bảng 5. 1 trong SGK, bộ thước vẽ kĩ thuật 2 Chuẩn bị của học sinh - Nghiên cứu kĩ nội dung bài 5 trang 27 SGK - Tìm hiểu các nội... Góc trục đo X’O’Z’ = 900 X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1 350 2 Hệ số biến dạng p = r =1 Trang 18 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa thể đặt song song với mp q = 0 ,5 q = 0 ,5 toạ độ XOZ thì khơng bị biến dạng Hoạt động 5: Cách vẽ HCTĐ của vật thể - GV hướng dẫn cách vẽ - HS chú ý lắng nghe IV Cách vẽ HCTĐ HCTĐ thơng qua VD bảng và thực hành vẽ hình Bảng 5. 1 SGK 5. 1 SGK chiếu trục đo của vật + Đặt trục toạ... nghiêm túc, cẩn thận II Chuẩn bị bài dạy 1 Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu bài 4 SGK - Đọc các tài liệu có liên quan đến bài dạy - Xem lại nội dung bài 8 sách cơng nghệ lớp 8 - Tranh vẽ hình 4.1, 4.2 trang 23, 24 trong SGK, đồ dùng dạy học khác 2 Chuẩn bị của học sinh - Xem lại nội dung bài 8 sách cơng nghệ lớp 8 - Nghiên cứu bài 4 SGK III Tiến trình tổ chức dạy học 1 Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số -... cân + Góc trục đo: X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1 350 , X’O’Z’=900 + Hệ số biến dạng: p = r = 1, q = 0 ,5 1đ 1 .5 1 .5 - Khái niệm: Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây 1đ dựng bằng phép chiếu xun tâm - Đặc điểm + Biểu diễn các vật thể có kích thước lớn 1đ + Gây được ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 31 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa - Ứng dụng: Hình... tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật 3 Thái độ - Có ý thức trong việc thực hiện các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật - Thầy: Thực hiện việc truyền đạt kiến thức khoa học logíc, nhiệt tình - Học sinh: chú ý lắng nghe bài học Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 32 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa II Chuẩn bị bài dạy 1 Chuẩn bị của giáo viên - Tranh ảnh về sản phẩm cơ khí và cơng trình xây dựng như: ơ tơ, máy... laọi nào, chúng dùng tring các trường hợp nào? Nhắc nhở hs về nhà học bài và đọc trước nội dung bài mới ********************************** Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 15 Giáo án cơng nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa BÀI 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Tiết 6 Ngày soạn: 22 tháng 09 năm 2012 Năm học: 2012 - 2013 I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Hiểu được các khái niệm về hình chiếu trục đo 2 Kỹ năng - Biết cách . V TẤM TRƯỢT DỌC Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 10 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa ỐNG ĐỨNG TẤM TRƯỢT NGANG Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 11 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu. thích môn kỹ thuật - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đồ dùng vẽ. II. Chuẩn bị bài dạy Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 19 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa 1. Chuẩn bị của giáo viên - Nghiên cứu. kt. - Biết TCVN và ISO Ý nghĩa của tiêu chuẩn BVKT Giáo viên: Hồ Hữu Hưng Trang 1 Giáo án công nghệ 11 Trường THPT Thiệu Hóa chuẩn việt nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) về BVKT. về BVKT -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5, Giáo án Công nghệ lớp 11 chuẩn KTKN_Bộ 5,

Trích đoạn