0

Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6

29 643 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:21

Đạo đức Bài 1: Trung thực trong học tập I. Mục tiêu:Học xong bài này HS có khả năng: 1. Nhận thức đợc:- Cần phải trung thực trong học tập. - Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng. 2. Biết trung thực trong học tập. 3. Biết đồng tình ủng hộ những hành vi trung thực và phê phán những hành vi thiếu trung thực trong học tập. II. Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ, bài tập, thẻ xanh, đỏ, vàng.Tranh vẽ - Các mẩu chuyện, tấm gơng về sự trung thực trong học tập. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. ổn định: B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Xử lí tình huống(SGK trang 3) - HS trao đổi,thảo luận lựa chọn cách giải quyết. - HS trình bày ,nhận xét mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết, GV chốt lại. -HS rút ra ghi nhớ ,GV chốt lại. * HĐ2: Thảo luận(bài tập 1 - SGK) -HS trao đổi,thảo luận -HS trình bày,nhận xét mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết,GV chốt lại * HĐ3: Làm việc cá nhân (BT 2 SGK) + GV hớng dẫn cách bày tỏ 3 màu: Đỏ, Xanh, Vàng - GV nêu từng tình huống, HS giơ thẻ. -HS nhận xét mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết,GV chốt lại * HĐ4: Liên hệ -Làm việc cả lớp . GV chốt lại bài :Trung thực trong học tập giúp em mau tiến bộ , đợc mọi ngời yêu quí tôn trọng . C .Củng cố - dặn dò - Đánh giá nhận xét giờ học - Nhắc HS về chuẩn bị tiểu phẩm theo chủ đề bài học(bài tập5 SGK) 1' 1 30 3 GV nêu mục đích bài học * Xem tranh đọc nội dung tình huống. - Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày. Lớp trao đổi bổ sung . c)+ Nhận lỗi và hứa với cô sẽ su tầm nộp sau . - 1- 3 HS đọc ghi nhớ SGK. *)Các nhóm trao đổi, thảo luận. trao đỏi, chất vấn lẫn nhau. +(c) là đã trung thực trong học tập. + (a, b, d) là không trung thực. *) Lựa chọn theo quy ớc: Làm việc cá nhân, trình bày ý kiến -ý kiến (b, c) là đúng. - ý kiến (a, d) đúng. *HS tự liên hệ . Kể những mẩu chuyện, tấm gơng về trung thực trong học tập. + nêu những hành vi của bản thân em mà em cho là trung thực không trung thực mà em biết ? -HS suy nghĩ trả lời ,nhận xét. Đạo đức Bài 1: Trung thực trong học tập(tiếp) I. Mục tiêu:-Dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi trong học tập và thành thật trong học tập. -Nhận biết đợc hành vi trung thực và biết thực hiện hành vi trung thực. -Giáo dục HS đức tính thật thà,không đồng tình với cái sai, cái xấu. II. Đồ dùng dạy-học: - Các mẩu chuyện, tấm gơng, hành vi trung thực. - Tiểu phẩm của BT 5 SGK. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A.Kiểm tra bài cũ: 1' - 1 HS lên bảng. +Đọc phần ghi nhớ ? -GV nhận xét cho điểm . B.Bài mới:1.Giới thiệu bài: 2 .Tìm hiểu bài: *HĐ1:Thảo luận(BT3) MT:- Dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi trong học tập và thành thật trong học tập. - Chia lớp thành 4 nhóm giao nhiệm vụ thảo luận nhóm. - HS trình bày ,nhận xét mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết, GV chốt lại Kết luận: * HĐ2: Trình bày t liệu đã su tầm đ- ợc(BT$) MT:-Nhận biết đợc hành vi trung thực HS trình bày cá nhân -HS trình bày ,nhận xét , GV chốt lại. * HĐ3: Trình bày tiểu phẩm(BT5) MT: Biết thực hiện hành vi trung thực. -HS thảo luận ND ,phân vai. - HS trình bày tiểu phẩm, nhận xét mặt tích cực, hạn chế của mỗi cách giải quyết, GV chốt lại. C .Củng cố -dặn dò - Đánh giá nhận xét giờ học - Nhắc HS về thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện. - Chuẩn bị bài cho giờ sau. 30 2 -HS nhận xét bổ xung . -GV nêu mục đích bài học. - Các nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày lớp trao đổi, nhận xét. a) Chịu nhận điểm kém rỗi quyết tâm học để gỡ lại. b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm đúng. c) Nói bạn thông cảm, vì làm nh vậy là không trung thực. -HS làm việc cá nhân - Trình bày và giới thiệu trớc lớp. - Quanh ta có nhiều tấm gơng về trung thực trong học tập.Chúng ta cần học tập các bạn đó. - Lớp thảo luận. - Hai nhóm trình bày. HS nhận xét, bình chọn. Đạo đức Bài 2: Vợt khó trong học tập(tiết 1) I. Mục tiêu:Học xong bài này HS có khả năng: 1. Nhận thức đợc:- Mỗi ngời đều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vợt qua. 2. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. - Quan tâm và chia sẻ giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn. 3. Quý trọng và học tập những tấm gơng vợt khó trong học tập. II. Đồ dùng dạy - học- Sách giáo khao đạo đức 4. - Giấy khổ to.Các mẩu chuyện, tấm gơng vợt khó trong học tập. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ : +Đọc phần ghi nhớ SGK ? -GV nhận xét cho điểm . B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Kể chuyện: Một học sinh nghèo vợt khó. 1' - 1 HS lên bảng. -HS nhận xét bổ xung . - Vợt khó trong học tập. - HS kể tóm tắt lại câu chuyện. - Giới thiệu và kể chuyện . * HĐ2: Thảo luận nhóm , trả lời câuhỏi: +Thảo đã gặp những khó khăn gì ? +Thảo đã khắc phục nh thế nào ? +Kết quả học tập của bạn nh thế nào ? - Kết luận: Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn, đã biết vợt qua, vơn lên. Chúng ta cần phải học tập bạn Thảo. * HĐ3: Thảo luận cặp : +Nếu ở trong hoàn cảnh của bạn Thảo em sẽ làm gì ? - Kết luận:. +Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK . * HĐ4: Làm việc cá nhân - nêu cách sẽ chọn và giải thích lí do. +Khi gặp khó khăn trong học tập em sẽ làm gì ? -HS đọc ghi nhớ . C .Củng cố - dặn dò - Đánh giá nhận xét giờ học- Chuẩn bị bài cho giờ sau. - Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày.Lớp trao đổi, bổ sung. + nhà nghèo , bố mẹ đau yếu , +Thảo cố gắng đến trờng , vừa học vừa làm giúp đỡ bố mẹ . +Thảo học tốt , đạt kết quả cao - Từng cặp thảo luận, cử đại diện trình bày.Lớp thảo luận và bổ sung. +Trong cuộc sống mỗi ngời đều có những khó khăn riêng để học tốt chúng ta cần cố gắng kiên trì vợt qua các khó khăn đó *bài tập 1SGK - Kết luận: (a), (b), (d) là cách giải quyết tích cực. _HS đọc SGK tr6 . Đạo đức Bài 2: Vợt khó trong học tập(tiếp) I. Mục tiêu:Giúp HS hiểu: 1. Khi gặp khó khăn biết vợt qua, vơn lên, mọi ngời sẽ yêu quý. 2. Luôn có ý thức khắc phụ khó khăn của bản thân và giúp đỡ mọi ngời vợt qua khó khăn. 3. Biết khắc phục một số khó khăn trong học tập. II Đồ dùng dạy - học - Bảng phụ ghi 5 tình huống. - Giấy màu xanh - đỏ III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ : +Nêu ghi nhớ SGK ? - Đánh giá nhận xét cho điểm . B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Gơng sáng vợt khó . _ Hoạt động cả lớp . + HS kể về một số gơng vợt khó trong học tập mà em biết ? -GV chốt lại . *HĐ2: Xử lý tình huống(hoạt động nhóm). - Nhận xét chung. * HĐ3: Thảo luận nhóm đôi - Chia nhóm, giao nhiệm vụ. - Kết luận và khen các cặp có câu trả lời tốt. * HĐ4: Làm việc cá nhân - Kết luận chung :Trong cuộc sống , mỗi 3 30 - 2 HS lên bảng nêu lại ghi nhớ. -HS nhận xét bổ xung . - Vợt khó trong học tập(T2) - 3 - 4 em kể về những tấm gơng HS vợt khó. - Lớp lắng nghe và nhận xét. *Bài tập 1 Các nhóm thảo luận và đa ra ý kiến. - Các nhóm khác nhận xét *Bài tập 2 - Từng nhóm thảo luận, nêu ý kiến. - Lớp trao đổi *Bài tập 4: ngời đều có những khó khăn riêng . Để học tập tốt , cần cố gắng vợt qua những khó khăn . C .Củng cố - dặn dò -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ . - Đánh giá nhận xét giờ học 2 - HS trình bày các khó khăn đã gặp và vợt qua. - Lớp thảo luận. VD :Bạn bị ốm :Em chép bài giúp bạn , giảng bài cho bạn -HS đọc SGK6 . Đạo đức Bài 3 : Biết bày tỏ ý kiến (tiết 1) I. Mục tiêu:Giúp HS hiểu: 1. Nhận thức đợc các em có quyền có ý kiến và quyền bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. 2. Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình và nhà trờng. 3. Biết tôn trọng ý kiến ngời khác. II Đồ dùng dạy - học- SGK đạo đức 4. - 1 số tranh và đồ vật. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ : +Nêu ghi nhớ SGK ? - Đánh giá nhận xét cho điểm . B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Trò chơi: " Diễn tả" - Chia nhóm và giao nhiệm vụ. - Thảo luận: Nêu ý kiến của cả nhóm. GV :Mỗi ngời có thể có ý kiến , nhận xét khác nhau về cùng một sự vật . *HĐ2: Thảo luận nhóm - Chia nhóm và giao nhiệm vụ - Thảo luận lớp: Điều gì sẽ xảy ra khi em không đợc bày tỏ ý kiến? - GV kết luận : Mỗi ngời , mỗi trẻ em , có quyền có ý kiến riêng và cần bày tỏ ý kiến của mình . * HĐ3: Bày tỏ ý kiến (BT2 SGK) - Phổ biến bày tỏ ý kiến qua tấm bìa màu. - GV nêu từng ý kiến trong BT2. - HS giải thích lí do. - GV kết luận. + HS đọc ghi nhớ . C .Củng cố -dặn dò - Đánh giá nhận xét giờ học 3 30 2 - 2 HS nêu lại ghi nhớ. -HS nhận xét bổ xung . - Biết bày tỏ ý kiến - Chia lớp 4 - 6 nhóm cầm đồ vật hoặc tranh ảnh. - Các nhóm nêu ý kiến của mình về đồ vật hoặc bức tranh - Các nhóm thảo luận đa ra ý kiến. - Lớp thảo luận. +Khi em không bày tỏ ý kiến mọi ng- ời không hiểu và đa ra quyết định không phù hợp với nhu cầu và mong muốn của em - HS nhận các tấm bìa. - HS giơ các tấm biển màu. - Lớp thảo luận chung. -ý kiến đúng :a b c d , đ là sai - 1-2 HS đọc ghi nhớ. Đạo đức Bài 3 : Biết bày tỏ ý kiến (tiết 2) I. Mục tiêu:Giúp HS hiểu: 1. Nhận thức đợc các em có quyền có ý kiến và quyền bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. 2. Biết thực hiện quyền tham gia ý kiến của mình trong cuộc sống ở gia đình và nhà trờng. 3. Biết tôn trọng ý kiến ngời khác. II Đồ dùng dạy - học - SGK đạo đức 4. - 1 số tranh và đồ vật. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ : -Tại sao các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bầy ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em +Nêu ghi nhớ SGK ? - Đánh giá nhận xét cho điểm . B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Tiểu phẩm một buổi tối trong gia đình bạn Hoa - Cả lớp xem tiểu phẩm do một số bạn trong lớp đóng - Cả lớp thảo luận: - Em có nhận xét gì về ý kiến của mẹ, bố Hoa về học tập của Hoa - Hoa đã có ý kiến giúp đỡ gia đình nh thế nào? ý kiến của bạn Hoa có phù hợp không - Nếu là Hoa em sẽ giải quyết nh thế nào? - HS trình bầy, nhận xét GV chốt lại .*HĐ2: Trò chơi phóng viên. - Một số HS đóng vai phóng viên và phỏng vấn các bạn theo câu hỏi ở bài tập 3 - Trình bầy, nhận xét GV chốt lại HĐ3: HS trình bầy các bài viết, tranh vẽ ( bài tập 4ấpH trình bầy, nhận xét GV chốt lại C .Củng cố - dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 3 30 2 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng - Những suy nghĩ, lo lắng của bố, mẹ về học tập của Hoa - Một buổi đi học, một buổi phụ giúp mẹ làm bánh. - Các em cần bầy tỏ ý kiến một cách lễ độ - Trẻ em có quyền có ý kiến và trình bầy ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em Đạo đức Bài 4 : tiết kiệm tiền của (tiết 1) I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu: 1. Cần phải tiết kiệm tiền của nh thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của. 2. HS biết tiết kiệm giự gìn sách vở đồ dùng đồ chơi trong sinh hoạt hàng ngày. 3. Biết đồng tình ủng hộ những hành vi việc làm tiết kiệm không đồng tình với những hành vi làm lãng phí tiền của. II Đồ dùng dạy - học - SGK đạo đức 4. - Đồ dùng để chơ đóng vai. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ: -Vì sao các em có quyền có ý kiến, có quyền trình bầy ý kiến của mình về những vấn đề có liên quan đến trẻ em +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá. B .Bài mới:1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1:Thảo luận nhóm - GV chia nhóm, các nhóm đọc và thảo luận các 3 30 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng thông tin SGK - Các nhóm thảo luận GV quan sát - Đại diện nhóm trình bầy, cả lớp trao đổi thảo luận, GV chốt lại. .*HĐ2: Bày tỏ ý kiến thái độ. - GV nêu câu hỏi bài tập 1, HS bầy tỏ thái độ theo các phiếu mầu. - HS giải thích vềlí do lựa chọn của mình, cả lớp trao đổi thảo luận GV chốt lại HĐ3: Hoạt động nhóm - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - Các nhóm thảo luận GV quan sát - Đại diện nhóm trình bầy lớp nhận xét Gv chốt lại HS tự liên hệ 3 .Củng cố - dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 2 - Tiết kiệm là một thói quan tốt, là biểu hiện của con ngời văn minh, xã hội văn minh - Các ý kiến C, D là đúng, các ý kiến A, B là sai. - Việc nên làm tiết kiệm tiền sử dụng tiền một cách hợp lý - Việc không nên làm xin tiền ăn quà vặt, quên tắt điện - Đọc ghi nhớ. Đạo đức Bài 4 : tiết kiệm tiền của (tiết 2) I. Mục tiêu: Giúp HS hiểu: 1. Cần phải tiết kiệm tiền của nh thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của. 2. HS biết tiết kiệm giự gìn sách vở đồ dùng đồ chơi trong sinh hoạt hàng ngày. 3. Biết đồng tình ủng hộ những hành vi việc làm tiết kiệm không đồng tình với những hành vi làm lãng phí tiền của. II Đồ dùng dạy - học - SGK đạo đức 4. - Đồ dùng để chơ đóng vai. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ: -Vì sao cần tiết kiệm tiền của? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá. B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: HS làm việc cá nhân HS làm bài tập 4 - Trình bầy kết quả và giải thích - Cả lớp trao đổi nhận xét GV chốt lại - HS tự liên hệ. - GV nhận xét . *HĐ2: Thảo luận nhóm - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ -HS thảo luận GV quan sát HS trình bầy kết quả lớp trao đổi thảo luận GV chốt lại HS đọc phần ghi nhớ SGK 3 .Củng cố - dặn dò 3 30 2 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng - Bài tập 4 - Các việc làm A, B, G, H, K là tiết kiệm tiền của - Các việc làm C, D, Đ E, I là lãng phí tiền của - Khen HS biết tiết kiệm tiền của, nhắc nhở HS khác thực hiện việc tiết kiệm tiền của - Bài tập 5 a. Nhắc nhở bạn không nên xé sách vở làm đồ chơi. b. Nhắc em không nên tiêu tiền lãng phí - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau - Đọc ghi nhớ SGK. Đạo đức Bài 5 : tiết kiệm thời gian (tiết 1) I. Mục tiêu: - Giúp HS hiểu: 1. Hiểu đợc thời giờ là cái quý nhất, cần phỉ tiết kiệm thời giờ. 2. HS biết quý trọng và tiết kiệm thời giờ một cách tiết kiệm II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4. - Đồ dùng để chơi đóng vai. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III . hoạt động dạy học. Hoạt động dạy T/ g Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: -Vì sao cần tiết kiệm tiền của? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá. B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: GV kể chuyện - HS đọc phân vai chuyện - Cả lớp chú ý - thảo luận câu hỏi SGK - Trình bầy nhận xét rút ra kết luận . *HĐ2: Thảo luận nhóm - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ bài 2 - HS thảo luận GV quan sát - HS trình bầy kết quả lớp trao đổi thảo luận GV chốt lại * HĐ 3: Bầy tỏ thái độ - GV nêu từng ý kiến bài tập 1 - HS bầy tỏ ý kiến - HS giải thích và nêu lý do lựa chọn - Cả lớp trao đổi thảo luận, GV chốt lại - HS đọc ghi nhớ *HĐ 4: Liên hệ việc sở dụng thời giờ lập thời gian biểu 3 .Củng cố - dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 3 30 2 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng Một phút - Mỗi phút đều dáng quý chúng ta phải biết tiết kiệm * Bài 2 - Đến muộn + ảnh hởng đến bài thi + Nhỡ tầu, nhỡ xe + Nguy hiểm đến tính mạng * Bài 3 - ý kiến đúng: D - ý kiến sai: A, B, C - SGK Đạo đức Bài 5 : tiết kiệm thời gian (tiết 2) I. Mục tiêu: - Giúp HS hiểu: 1. Hiểu đợc thời giờ là cái quý nhất, cần phỉ tiết kiệm thời giờ. 2. HS biết quý trọng và tiết kiệm thời giờ một cách tiết kiệm II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4. - Đồ dùng để chơi đóng vai. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III . hoạt động dạy học. Hoạt động dạy T/ g Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: -Vì sao cần tiết kiệm thời gian? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá. B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Làm việc cá nhân - Một HS đọc yêu cầu, cả lớp chú ý - HS làm vào vở, một HS làm bảng phụ - Trình bầy nhận xét rút ra kết luận . *HĐ2: Thảo luận nhóm đôi - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ bài 4 - HS thảo luận GV quan sát - HS trình bầy kết quả lớp trao đổi thảo luận GV chốt lại * HĐ 3: Trình bầy giới thiệu các tranh vẽ, các t liệu đã su tầm về tiết kiệm thời gian - Dán tranh trình bầy nội dung tranh - HS nhận xét trao đỏi về ý nghĩa của tranh - Thi đọc câu ca dao tục ngữ - Nhận xét bình chọn, GV kết luận chung 3 .Củng cố - dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 3 30 2 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng + Bài tập 1 SGK - Các việc làm: a, c, d là tiết kiệm thời giờ - Các việc làm b,đ e không phải tiết kiệm thời gian + Bài tập 4 SGK - Nêu cách sử dụng thời gian của HS - Chia thời gian - Lập thời gian biểu hợp lý - Thời giờ là thứ quý nhất cần phải tiết kiệm - Thời giờ sử dụng vào việc bổ ích Đạo đức ôn tập và thực hành kỹ năng giữa kỳ 1 I. Mục tiêu: Củng cố và luyện tập thực hành kỹ năng về các hành vi đã học trong các bài đạo đức Giáo dục HS thói quen đạo đức tốt II. đồ dùng học tập: Câu hỏi ôn tập Các tình huống sắm vai III. hoạt động dậy và học: Hoạt động dạy T/ g Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: -Vì sao cần tiết kiệm thời gian? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá. B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: Thảo luận nhóm 3 30 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng - HS đọc các câu hỏi thảo luận - HS thảo luận GV quan sát - Trình bầy nhận xét rút ra ghi nhớ để củng cố bài . *HĐ2: Liên hệ - HS đa ra các việc làm thể hiện tính trung thực, vợt khó tiết kiệm - HS nhận xét, trao đổi - GV chốt lại * HĐ 3: Đóng vai - HS đọc tình huống, phân vai, thảo luận - Trình diện trên lớp - Nhận xét trao đổi, GV chốt lại 3 .Củng cố - dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau 2 1. Trung thực trong học tập 2. vợt khó trong học tập 3. Biết bầy tỏ ý kiến 4. Tiết kiệm tiền của 5. Tiết kiệm thời gian Các tình huống đóng vai ở nội dung 5 bài trên Đạo đức Bài 6 : hiếu thảo với ông bà cha mẹ (tiết 1) I. Mục tiêu: - Giúp HS hiểu: 1. Hiểu công lao sinh thành dậy dỗ của ông bà cha mẹvà bổn phận con cháu đối với ông bà cha mẹ. 2.HS biết thực hiện những hành vi, những việc làm thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ trong cuộc sống 3. Kính yêu ông bà cha mẹ II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4. - Đồ dùng để chơi đóng vai. III . hoạt động dạy học. Hoạt động dạy T/ g Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: -Vì sao cần tiết kiệm thời gian? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá. B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Tìm hiểu bài: *HĐ1: thảo luận phần thởng - HS xem tiểu phẩm do một số bạn đóng vai - GV phỏng vấn - Lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng sử GV kết luận 3 30 - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng - Vì sao em lại mời bà ăn những chiếc bánh mà em vừa đợc thởng? - Bà cảm thấy thế nào trớc việc làm của chắu đối với mình - Kính yêu bà, chăm sóc bà. Hng là mọt đứa cháu hiếu thảo [...]... Củng cố - dặn dò 2 - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Đạo đức - SGK Bài 7 : biết ơn thầy cô giáo I Mục tiêu: - Giúp HS hiểu: 1.Công lao của các thầy cô giáo đối với với HS 2.HS phải kính trọng biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo 3 Biết bầy tỏ sự kính trọng biết ơn thầy cô giáo II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4 - Kéo, giấy mâu, bút mầu, hồ III hoạt động... hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong trờng Đạo đức Bài 12: tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 2) I Mục tiêu: HS có khả năng: 1.Hiểu:-Thế nào là hoạt động nhân đạo -Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo 2.Biết thông cảm với ngời gặp khó khăn hoạn nạn 3 Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trờng, ở địa phơng phù hợp với khả năng II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4. .. Bài tập 1 - Tranh 1, 2, 4 thể hiện thái độ kính trọng biết ơn thầy cô giáo - Tranh 3 thể hiện không tôn trọng thầy cô giáo - Bài tập 2 - Các việc làm a, b, d, đ, e, g là những việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo - SGK Bài 7 : biết ơn thầy cô giáo (tiết 2) - Giúp HS hiểu: 1.Công lao của các thầy cô giáo đối với với HS 2.HS phải kính trọng biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo 3 Biết bầy tỏ sự kính... Kính trọng biết ơn các thầy giáo, cô giáo - Chăm ngoan học tập tốt là biểu hiện của lòng biết ơn Đạo đức I Mục tiêu: Bài 8 : yêu lao động (tiết 1) - Giúp HS hiểu: 1.Bớc đầu biết đợc giá trị của lao động 2.Tích cực tham gia các công việc lao động ở lớp, ở trờng, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân 3 Biết phê phán những biểu hiện lời lao động II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4 - Một số đồ dùng phục cho... động nhân đạo -Vì sao cần tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo 2.Biết thông cảm với ngời gặp khó khăn hoạn nạn 3 Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trờng, ở địa phơng phù hợp với khả năng II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4 - Mỗi HS có 3 tấm bìa mầu xanh, đỏ vàng III hoạt động dạy học Hoạt động dạy A Kiểm tra bài cũ: Vì sao phải giữ gìn các công trình công công? - Nhận xét, đánh giá... giấy đó - HS dán băng giấy lên bảng trình bầy, nhóm khác nhận xét - GV kết luận - HS đọc ghi nhớ 3 Củng cố - dặn dò: Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học Về nhà học bài, 2 chuẩn bị bài sau Đạo đức I Mục tiêu: Hoạt động học - HS trả lời - Ghi tên bài lên bảng - Các thầy giáo, cô giáo đã dậy dỗ các em biết nhiều điều hay, điều tốt Do đó các em phải kính trọng biết ơn thầy giáo, cô giáo + Bài... tập số 4 - Cách ứng xử với ngời lao động trong mõi tình huống đã phù hợp cha? Vì sao? - Em cảm thấy nh thế nào khi ứng xử nh vậy + Bài tập 5, 6 *HĐ2: Trình bầy sản phẩm - HS trình bầy SP theo cá nhân - Cả lớp nhận xét, trao đổi - GV kết luận - 2 HS đọc ghi nhớ 3 Củng cố - dặn dò: - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Hoạt động học - SGK 2 Đạo đức ôn... bảng Bài 6 Hiếu thảo với ông bà cha mẹ Bài 7 Biết ơn thầy giáo, cô giáo Bài 8 yêu lao động Bài 9 Kính trọng biết ơn ngời lao động * HĐ 3: Đóng vai - HS đọc tình huống, phân vai, thảo luận - Trình diện trên lớp - Nhận xét trao đổi, GV chốt lại Các tình huống đóng vai ở nội dung 4 bài trên 2 3 Củng cố - dặn dò - Hệ thống nội dung bài - Đánh giá nhận xét giờ học Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau Đạo đức I... việc lao động ở lớp, ở trờng, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân 3 Biết phê phán những biểu hiện lời lao động II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4 - Một số đồ dùng phục cho trò chơi đóng vai III hoạt động dạy học Hoạt động dạy A Kiểm tra bài cũ: -Vì sao phải Kính trọng thầy cô giáo? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: 2 Tìm hiểu bài: *HĐ1: Làm việc cá nhân T/ g 3... yêu quý thầy giáo, cô giáo 3 Biết bầy tỏ sự kính trọng biết ơn thầy cô giáo II Đồ dùng dạy học - SGK đạo đức 4 - Kéo, giấy mâu, bút mầu, hồ III hoạt động dạy học Hoạt động dạy A Kiểm tra bài cũ: -Vì sao phải hiếu thảo ông bà cha mẹ? +Nêu ghi nhớ SGK ? - Nhận xét, đánh giá B Bài mới: 1 Giới thiệu bài: 2 Tìm hiểu bài: *HĐ1: Trình bầy sáng tác hoặc t liệu HS su tầm đợc - HS trình bầy giới thiệu - HS nhận . bài sau 2 - SGK Đạo đức Bài 7 : biết ơn thầy cô giáo I. Mục tiêu: - Giúp HS hiểu: 1.Công lao của các thầy cô giáo đối với với HS 2.HS phải kính trọng biết ơn, yêu quý thầy giáo, cô giáo 3. Biết. SGK đạo đức 4. - 1 số tranh và đồ vật. - Bìa màu đỏ, xanh, trắng. III .Các hoạt động dạy học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên T Hoạt động của HS A. Kiểm tra bài cũ : +Nêu ghi nhớ SGK ? - Đánh. tiêu: Củng cố và luyện tập thực hành kỹ năng về các hành vi đã học trong các bài đạo đức Giáo dục HS thói quen đạo đức tốt II. đồ dùng học tập: Câu hỏi ôn tập Các tình huống sắm vai III. hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Đạo đức 4 cả năm_CKTKN_Bộ 6,