Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

11 609 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 08:36

Chia sẻ kiến thức về XQ gam mật, Y4 đa khoa. CHẨN ĐOÁN XQUANG GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT Nhờ phát triển không ngừng khoa học-công nghệ nhiều phương pháp hình ảnh đời ngày hồn thiện, như: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ…có giá trị cao chẩn đốn bệnh lý gan-đường mật nói riêng bệnh lý tồn thân nói chung Mặc dù vậy, Xquang cổ điển có giá trị định chìa khóa để tiếp cận phương pháp chẩn đốn Vì qua này, chúng tơi giúp sinh viên Y4 đa khoa bước đầu nhận biết hình ảnh gặp bệnh lý gan đường mật Xquang thường qui I CÁC PHƯƠNG PHÁP THĂM KHÁM GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT: 1.1 Chụp gan đường mật khơng chuẩn bị : Khoảng cánh từ bóng đến phim 1.5 m, nên gọi chụp gan xa, lấy hai vịm hồnh * Mục đích : - Đánh giá kích thước gan qua hai đường kính : đk hồnh-đỉnh (bình thường : 14-16.5 cm) đk hoành-cột sống ( 9-12 cm) - Phát hình cản quang bất thường vùng gan đường mật : sỏi cản quang, vơi hố thành túi mật, đường mật túi mật 1.2 Chụp túi mật có thuốc cản quang: * Nguyên lý : cho bệnh nhân uống hợp chất chứa Iode, chất hấp thu qua niêm mạc ruột vào máu, sau thải trừ chọn lọc qua gan tích trữ túi mật làm hình túi mật phim Xquang * Mục đích : - Đánh giá hình dạng, kích thước liên quan túi mật với tạng lân cận - Thấy khuyết sỏi cản quang, không cản quang khối u chốn chỗ lịng túi mật * Chỉ định : sỏi, u, viêm túi mật * Kỹ thuật : - Chuẩn bị bệnh nhân : từ 2-3 ngày trước chụp, không ăn thức ăn dễ sinh uống thuốc có tính chất cản quang - Cho bệnh nhân uống 5-8gr hợp chất chứa Iode từ hôm trước, sáng hôm sau đến chụp Nếu túi mật hình phim (H.1), tiếp làm nghiệm pháp đào thải túi mật cách cho ăn lòng đỏ trứng (bữa ăn Boyden) uống hỗn hợp A oleic 0,1g + Leucithin 0,5g Sau 30- 90 phút chụp, bình thường túi mật xuất 3/4 lượng dịch mật Giá trị nghiệm pháp đánh giá túi mật Hình 1: túi mật hình rõ phim chụp có uống hợp chất cản quang 1.3 Chụp đường mật qua đường tĩnh mạch : - Chuẩn bị bệnh nhân - Thuốc cản quang * Kỹ thuật : - 20 ml thuốc cản quang + 20 ml G 5%, tiêm truyền TM 45-60 phút - Dùng thuốc co Oddi (sirop de codein), sau 15 phút/chụp phim đến thấy hình túi mật đường mật, cho bữa ăn Boyden * Chống định: - Vàng da tắc mật, Bilirubin > 40 mg/l - Suy gan nặng, Al giảm - Suy thận - Basedow Ngày nay, phương pháp siêm âm chụp ngược dòng đường mật thay hữu hiệu cho hai phương pháp 1.4 Chụp đường mật cản quang : 1.4.1 Chụp đường mật qua da nhu mô gan (H.2): dùng kim nhỏ (kim Chiba) chọc qua nhu mô gan vào đường mật bơm thuốc cản quang làm hình đường mật phim Xquang - Chỉ định: tắc mật giới sỏi, u đường mật - Phải tiến hành sở ngoại khoa cho phép can thiệp đường mật Hình 2: chụp đường mật qua da 1.4.2 Chụp đường mật mổ (H.3): sau đặt ống thông Pezzer qua túi mật Kehr vào đường mật, bơm thuốc cản quang làm hình đường mật Mục đích: đánh giá tổn thương mổ 1.4.3 Chụp đường mật qua Kehr sau mổ (H.4): làm hình đường mật cách bơm thuốc cản quang vào đường mật qua Kehr Mục đích: kiểm tra lại đường mật sau mổ: Có cịn sót sỏi hay khơng, tình trạng lưu thơng đường mật, đánh giá hình ảnh nhánh đường mật Hình 3: Chụp đường mật mổ Hình 4: Chụp qua Kehr sau mổ 1.4.4 Chụp đường mật ngược dòng qua nội soi (H.5): đưa ống nội soi mền tới DII tá tràng đặt Catheter qua Vater vào ống mật chủ, sau bơm cản quang vào đường mật Có thể tiến hành can thiệp gắp sỏi hay đặt dẫn lưu đường mật qua u Hình5: Chụp đường mật qua nội soi: a, Hình đường mật bình thường b, Chẩn đốn: sỏi thấp OMC c, Điều trị: gắp sỏi a a b 1.5 Siêu âm:: có giá trị cao chẩn đốn bệnh lý gan đường mật Triệu chứng học siêu âm dựa vào thay đổi cấu trúc âm nhu mô gan : đồng hay không đồng ; tổn thương khu trú : đồng âm, tăng âm hay giảm âm, rỗng âm âm hỗn hợp Giá trị : - Đánh giá hình thái kích thước gan - Chẩn đốn tổn thương nhu mơ : + Tổn thương khu trú: u, abces… + Tổn thương lan toả: xơ gan, gan nhiễm mỡ… - Chẩn đoán tổn thương bất thường đường mật ngồi gan (bình thường không thấy đường mật gan, ống mật chủ < 8mm) Tổn thương túi mật: sỏi, viêm, u - Tổn thương mạch máu: Huyết khối tĩnh mạch cửa Hiện siêu âm phương pháp phổ biến thăm khám gan đường mật ngồi giá trị chẩn đốn nói cịn có lợi thăm khám lại nhiều lần giá thành rẻ Hạn chế : người béo, vướng ruột, phụ thuộc khả người làm Chuẩn bị bệnh nhân : nhịn ăn trước 4-6h 1.6 Siêu âm nội soi (Echoendoscopie): phương pháp tốt để thăm dò đoạn thấp ống mật chủ; thường định tìm sỏi mật, u hay đường mật II GIẢI PHẪU ĐIỆN QUANG ĐƯỜNG MẬT TRONG VÀ NGOÀI GAN (H 6): ống gan trái ống gan phải ống gan chung ống túi mật túi mật ống mật chủ tá tràng (DII) ống gan chung ống túi mật cổ túi mật ống mật chủ tá tràng thân túi mật III MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH LÝ CHÍNH CỦA ĐƯỜNG MẬT: 3.1 Bụng khơng chuẩn bị, thấy: - Bóng túi mật to - Sỏi túi mật cản quang (H.7 H.8) - Vơi hố thành túi mật viêm mạn: túi mật hình sứ (H.9) - Hơi đường mật (H.10) - Khí thũng thành túi mật, hoại tử khí túi mật (H.11) Hình 7: sỏi lớn túi mật Hình 8: nhiều sỏinhỏ túi mật Hình 9: vơi hố thành túi mật Hình 10: đường mật sau mổ túi mật Hình 11: thành lòng túi mật a b Hình 12: Một sỏi khơng cản quang lịng Hình 13: Nhiều sỏi lòng túi mật di túi mật (chụp nằm) động theo tư chụp (a, chụp nằm;b, chụp đứng) 3.2 Chụp túi mật có uống thuốc cản quang: Thấy hình khuyết lịng túi mật sỏi khơng cản quang (H.12), hình khuyết sỏi thay đổi vị trí theo tư bệnh nhân (H.13), chẩn đốn phân biệt với hình khuyết thành u cố định 3.3 Chụp đường mật cản quang (qua tĩnh mạch, qua da, qua Kehr qua nội soi ngược dịng), thấy : - Sỏi đường mật gan: đường mật giăn kèm theo nhiều hình khuyết sáng sỏi Sỏi ống mật chủ có đặc điểm hình khuyết lõm lên (H.14) - Giun đường mật: đường mật giãn lịng có vệt sáng kéo dài - U bóng Vater, u tuỵ: chèn ép vào ống mật chủ gây giãn đường mật (H.15 H.16) - Xơ chít Oddi: đường mật giăn tồn tới tận Oddi thn nhỏ lại (H.17) - U đường mật: đường mật phía đoạn hẹp bít tắc hẳn (H.18a) - Di túi mật: xâm lấn nhu mô vùng rốn gan (H 18b) Di hạch rốn gan đè đẩy chèn ép đường mật - Abces gan đường-mật: nhiều ổ abces nhỏ dọc đường mật gan (H.18c) Hình 14: Sỏi OMC thấp Hình 15:U bóng Vater Hình 16: U đầu tuỵ a b Hình 18: Chọc mật qua da: a, U đường mật xâm lấn nhu mô gan vùng ngã ba đường mật b, U túi mật di rốn gan, giãn đường mật gan, đường mật ngồi gan khơng giãn c, Abces đường mật: nhiều ổ thoát thuốc nhu mơ gan, giãn OMC mật mủ bít thấp c Hình 17: Xơ chít Oddi ... Chọc mật qua da: a, U đường mật xâm lấn nhu mô gan vùng ngã ba đường mật b, U túi mật di rốn gan, giãn đường mật gan, đường mật gan khơng giãn c, Abces đường mật: nhiều ổ thuốc nhu mô gan, giãn... GIẢI PHẪU ĐIỆN QUANG ĐƯỜNG MẬT TRONG VÀ NGOÀI GAN (H 6): ống gan trái ống gan phải ống gan chung ống túi mật túi mật ống mật chủ tá tràng (DII) ống gan chung ống túi mật cổ túi mật ống mật chủ... quang : 1.4.1 Chụp đường mật qua da nhu mô gan (H.2): dùng kim nhỏ (kim Chiba) chọc qua nhu mô gan vào đường mật bơm thuốc cản quang làm hình đường mật phim Xquang - Chỉ định: tắc mật giới sỏi,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: túi mật hiện hình rõ trên phim chụp có uống hợp chất cản quang - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 1.

túi mật hiện hình rõ trên phim chụp có uống hợp chất cản quang Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: chụp đường mật qua da - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 2.

chụp đường mật qua da Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3: Chụp đường mật trong mổ Hình 4: Chụp qua Kehr sau mổ - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 3.

Chụp đường mật trong mổ Hình 4: Chụp qua Kehr sau mổ Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình5: Chụp đường mật qua nội soi: a, Hình đường mật bình thường b, Chẩn đoán: sỏi thấp OMC c, Điều trị: gắp sỏi - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 5.

Chụp đường mật qua nội soi: a, Hình đường mật bình thường b, Chẩn đoán: sỏi thấp OMC c, Điều trị: gắp sỏi Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Đánh giá hình thái và kích thước gan. - Chẩn đoán tổn thương nhu mô : + Tổn thương khu trú: u, abces… - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

nh.

giá hình thái và kích thước gan. - Chẩn đoán tổn thương nhu mô : + Tổn thương khu trú: u, abces… Xem tại trang 5 của tài liệu.
III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH LÝ CHÍNH CỦA ĐƯỜNG MẬT: - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf
III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH LÝ CHÍNH CỦA ĐƯỜNG MẬT: Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Vôi hoá thành túi mật do viêm mạn: túi mật hình sứ (H.9) -Hơi đường mật (H.10). - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

i.

hoá thành túi mật do viêm mạn: túi mật hình sứ (H.9) -Hơi đường mật (H.10) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 11: hơi trong thành và trong lòng túi mật - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 11.

hơi trong thành và trong lòng túi mật Xem tại trang 8 của tài liệu.
3.2. Chụp túi mật có uống thuốc cản quang: - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

3.2..

Chụp túi mật có uống thuốc cản quang: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 13: Nhiều sỏi trong lòng túi mật di động theo tư thế chụp - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 13.

Nhiều sỏi trong lòng túi mật di động theo tư thế chụp Xem tại trang 8 của tài liệu.
Thấy được hình khuyết trong lòng túi mật của cả sỏi không cản quang (H.12), hình khuyết của sỏi thay đổi vị trí theo tư thế bệnh nhân (H.13), chẩn đoán phân biệt với hình khuyết thành do u thì cố định. - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

h.

ấy được hình khuyết trong lòng túi mật của cả sỏi không cản quang (H.12), hình khuyết của sỏi thay đổi vị trí theo tư thế bệnh nhân (H.13), chẩn đoán phân biệt với hình khuyết thành do u thì cố định Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 18: Chọc mật qua da: - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 18.

Chọc mật qua da: Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 15:U bóng Vater Hình 16 :U đầu tuỵ Hình 17: Xơ chít Oddi - Xquang Gan mat -Y4 da khoa.pdf

Hình 15.

U bóng Vater Hình 16 :U đầu tuỵ Hình 17: Xơ chít Oddi Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan